Zoeken in deze blog

dinsdag 30 juni 2020

De Naam Jezus


In de jaren die achter me liggen waarin ik veel innerlijke genezing heb mogen ontvangen en waarin Hij mij vergoed wat ik verloren ben, wat van mij gestolen was door het leven heeft Hij mij het krachtigste wapen geleerd te gebruiken wat er is : de Naam van Jezus.  
Vaak denken we veel te ingewikkeld, Hij zegt : Roep Mijn Naam aan, meer hoef je niet te doen. Roep mijn Naam aan en geloof, vertrouw, Ik zal je helpen.


I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind
cause I know there is peace within Your presence
I speak the name of Jesus

I just want to speak the name of Jesus
till every dark addiction starts to break
declaring there is hope and the is freedom
I speak the name of Jesus

cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire

I just want to speak the name of Jesus
over every fear and all anxiety
to every captive by depression
I speak Jesus

Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire
shout Jesus from the mountains
Jesus in the street
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus 
Jesus 
Jesus

Zo vaak heb ik ervaren dat deze naam in me opborrelde en fluisterend over m'n lippen kwam, in aanbidding, als een hulproep, als een verklaring : Jezus Koning Jezus. 
Alles moet wijken voor de Naam van Jezus. 
Filippenzen 2:9 zegt "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat."
Zelfs de boze geesten weten wie Hij is, in Marcus 1:23-26 lezen we wat een boze geest tegen Jezus zegt "Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde : "Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret ? Ben je gekomen om ons te vernietigen ? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei : "Zwijg en ga uit hem weg !" De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw." 
In de geestelijke wereld is absoluut duidelijk wie Jezus is en welke kracht er van Hem uitgaat. En die Geest leeft ook in mij zegt Romeinen 8:11 "Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest die in u leeft."

Ik ben zo enorm dankbaar dat Hij alles wat geestelijk dood in mij is door de zonden tot leven brengt door Uw Geest die Leven in in mij, dát is innerlijke genezing : Gods Geest die alles wat dood in ons is, wat trauma heeft opgelopen wil genezen en tot leven in Hem wil brengen. 

Romeinen 10:13 zegt het "Want er staat geschreven : "Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered." Paulus haalt hier Joel 3:5 aan "Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen." 

Dank U wel Heer dat U mij hebt geleerd U boven alles te zoeken, Uw Naam aan te roepen in elke situatie en omstandigheid die me pijn doet of angst aanjaagt, in alles waar ik geen raad mee weet. Dank U wel dat Uw Naam alles is wat ik nodig heb, Uw Naam is redding en verlossing in elke situatie.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

2 opmerkingen:

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...