Zoeken in deze blog

dinsdag 24 november 2020

Zaaien en oogsten

Ik borduur weer even verder op vorige week. Op een ochtend realiseerde ik me iets. Als we ons leven in Gods hand leggen, kunnen we daar alleen inleggen waar we ons bewust van zijn en waarvan we bereid zijn het ook aan Hem te geven. Hij zal daarin dan Zijn genezende werk beginnen. Maar er zijn ook stukken die we diep heb en weggestopt omdat er teveel pijn aan vastzit, het is zover weg gestopt dat we ons er niet van bewust zijn. 

God ziet het wel, Hij ziet alles en in Zijn liefde wil Hij het aanraken, daarvoor is het nodig dat het terug komt in ons bewustzijn zodat wij daarover kunnen beslissen het aan Hem te geven. Om die dingen in ons leven aan te kunnen raken heeft Hij onze toestemming nodig, Hij heeft ons heel bewust een vrije wil gegeven en zal die grens respecteren. 

We willen zo graag de kwick-fix, Heer los het maar op, en het liefst nog op zo'n manier dat het niet te veel pijn doet. Maar juist het proces is zo belangrijk, de oude manieren moeten omgebogen worden naar nieuwe manieren. De oude manieren die niet meer gevoed worden sterven af en de nieuwe manieren moeten groeien door training en liefdevolle aandacht uit tot een grote stevige boom met diepe wortels. Zowel het afsterven van het oude als de groei van het nieuwe vragen tijd. 

Beide processen gaan een tijdje naast elkaar op en dat vind ik lastig, maar het is het gevolg van het Bijbelse principe van zaaien en oogsten. In de Bijbel vind je deze gelijkenis van de zaaier beschreven in Mattheüs 13:1-23, Marius 4:1-20 en Lucas 8:4-15

Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons, dat staat vast, maar de gevolgen van wat we gezaaid hebben zijn niet weg, Hij zal ons wel helpen om daar op Zijn manier mee om te gaan. Het boekje : Hebben je nieren zich ook bekeerd, van Jan Sjoerd Pasterkamp heeft me enorm geholpen dit te gaan begrijpen. Ik had het kort geleden gelezen en toen dit hele proces met emoties flink op gang kwam bracht God het me weer in herinnering.

We vinden zonde geen fijn woord, maar alles wat niet is zoals God het / ons bedoeld heeft is zonde, zonde is niet in de bestemming wandelen die God voor je heeft, Zijn doel missen. 

De oude systemen van hoe ik omging met mijn emoties miste volledig het doel dat God met mijn leven heeft, daar was diepe bekering nodig, een omkeer weg van het oude en naar Zijn manier. Nieuw zaad zaaien dat Hij zegent en dat absoluut goede vrucht zal gaan voortbrengen, veelvuldig vrucht.

Galaten 6:8-9 "Want wie in Zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden."

We zaaien zo vaak zonder dat we er erg in hebben, het is zo belangrijk om ons bewust te worden van dit principe, zodat we het in kunnen gaan zetten op een goede manier, een manier die opbouwt. Iedere keuze die we bewust of onbewust maken is zaaien, en wij zullen daarvan de vruchten oogsten. 

Helaas  kunnen wij ook de vruchten ondervinden van wat anderen hebben gezaaid in ons leven, dan moeten we vergeven, laat geen bittere wortel opschieten in je hart. Als dat wel gebeurd moeten we  ons bekeren van die boosheid / bitterheid die we ruimte hebben gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zaad dat gezaaid werd door een ander, maar wel voor hoe wij daar mee omgaan, staan we het toe om te gaan woekeren in ons leven.

Diepe bekering, verantwoordelijkheid nemen voor het leven wat we van God gekregen hebben, je bewust worden van het principe van zaaien en oogsten is daar denk ik een sleutel in. Het is een proces, steeds weer ontgin je een volgend stukje land om het op te schonen, je dieper te bekeren zodat het goede zaad van Gods Woord daar kan groeien en vrucht kan dragen.

Ik hoorde daar een hele mooie les over van Jan Sjoerd Pasterkamp over bekering.

Dank U wel Papa God dat U zo liefdevol zelfs de hele moeilijke en pijnlijke terreinen van mijn leven wilt en durft aan te raken en er met mij mee aan de gang wilt gaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem


dinsdag 17 november 2020

Goed voelen

In mijn vorige blog zei ik al dat ik het idee heb dat ik in een versnelling terecht ben gekomen en dat vind ik best pittig, vooral op het gebied van emoties. Ik heb dat altijd hele moeilijke dingen gevonden en probeerde me er zo min mogelijk mee bezig te houden.

Op de blog  Regeren kreeg ik een lieve reactie van de schrijfster van een blog die ik al heel lang volg : Waardevol en Uniek en zij tipte mij het boel Goed Voelen van Harry van de Pol & Michelle Dusseldorp en ik wist gelijk dat ik dat boek moest aanschaffen. Kort daarvoor had ik van iemand anders het boek Leef gelukkig zonder zorgen van Dale Carnegie (alleen nog tweedehands te krijgen) aangeraden gekregen, en ook daarvan wist ik dat ik het moest lezen. Toen ik aan dit laatste boek begon dacht ik even : hoe kom ik hier doorheen ? En bij het boek Goed gevoel was mijn eerste reactie : dit is voor professionals, niet voor mij. Maar wat ik las kwam enorm binnen, hier werd precies uitgelegd wat ik jaren heb gedaan om mijn emoties zo ver mogelijk weg te stoppen en te negeren, doen alsof ze er niet waren, tot ze niet meer te houden waren en ze eruit knalde op een manier die niet zo prettig was, voor mezelf maar zeker ook niet voor mijn omgeving.

Ik wist ook dat ik deze twee boeken tegen elkaar in moest gaan lezen en toen ik dat ging doen kwam er heel veel los. Het bijzondere was dat ik enorm moe werd van het lezen en behoorlijk begon te gapen als ik las. M'n hersenen werden flink aan het werk gezet om alles te verwerken, er kwam ook heel veel herkenning los, allerlei flitsen van situaties waarop wat ik las van toepassing was, heel confronterend.

Ik herinnerde dat God mij eens gezegd had dat Hij mij geschapen had met emoties, en dat ik ze daarom ook niet af moest wijzen want dan wees ik iets af wat Hij geschapen heeft en mij gegeven heeft als een cadeau. Ik realiseerde me dat Hij het ook fijn zou vinden als ik blij zou willen leren zijn met dat cadeau en er mee zou om leren gaan op de manier zoals Hij het bedoelt had, om me te helpen. De subtitel van Goed Voelen is dan ook : Emoties voor je laten werken. 

De beschrijving die Michelle geeft dat wij hier de uitdrukking : als een kip zonder kop rondrennen in praktijk brengen als een kop zonder kip rondrennen. We leven vanuit ons hoofd, alles beredenerend, verklarend en voelen daar doen we niet aan in onze maatschappij. En toen dacht ik : en als de emoties zo hoog oplopen worden we er helemaal in meegesleurd en wordt de kop op non-actief gezet. Beide systemen werken niet. God heeft een mens als geheel gemaakt en ik mag leren beide te waarderen en op waarde te schatten en beide in te zetten, ze kunnen heel goed samenwerken als ikzelf de regie neem en regeer. 

God had met dit proces al een begin gemaakt, maar zoals ik al vaker heb ondervonden in mijn weg van leren leven en herstel, het was tijd voor een nieuw niveau. Aan de ene kant ben ik dan blij dat God zegt : kom we gaan een stapje verder, maar aan de andere kant is het ook een hele uitdaging want het betekent de situatie weer recht in het gezicht aankijken en de confrontatie aangaan, maar in dit geval vind ik dat een hele lastige. 

Ik moest de strijd opnieuw aan met mijn neiging om te vluchten omdat de vrees paniekerig  me om het hart sloeg en dat was nou net de emotie waar God met me mee aan de gang wilde.

Dat ik tegelijk ook het diepere herstel van mijn levensvreugde begon te zien deed me heel goed, die emotie onder ogen komen was een stuk minder lastig.  Het onder ogen gaan zien van dat je het soms gewoon even niet weet en dat dat er ook mag zijn was ook heel erg wennen, maar eigenlijk was dat ook wel fijn om te leren. Dat betekent ook dat ik niet altijd de controle hoef te hebben, dat ik mag weten dat Hem niets uit de hand loopt en dat ik mijn Papa God dieper mag vertrouwen, dat ik mag weten dat ik in de kern in alles volkomen afhankelijk ben van Hem, dat vind ik ook mooi om te ontdekken en mezelf daarin te oefenen. 

Gelukkig gaf God mij een cadeau. Deze vrouw doet de opleiding voor coach bij Groundwork  en voor haar opleiding moet zij gesprekken voeren en ik ben er daar één van geworden, zo mooi hoe God dat heeft geleid, hoe Hij dan even iemand een poosje naast je zet om je een steuntje in de rug te geven en daar ben ik enorm dankbaar voor want dit vind ik een van de lastigere onderdelen op mijn weg van herstel en groei.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 10 november 2020

Geloof

Bij de online-bijbelschool die ik volg ging er een hele module over geloof. Ik dacht dat ik wel wist wat geloof was en inhield maar er viel nog een heleboel voor me te leren. Op sommige gebieden heb ik echt afstand moeten nemen van wat ik dacht, maar heb ook heel veel geleerd waarvan ik het niet eerder zo duidelijk gezien had.

Geloof is de sleutel om te ontvangen. Zoals ik hoorde uitleggen, en dat vond ik wel een mooi beeld,  is er een atmosfeer van genade om de aarde waarin al het goede van God ligt opgeslagen, Gods schatkamer, waar iedereen met geloof als sleutel toegang tot heeft, waar in overvloed ligt wat hij of zij nodig heeft, waar God vanuit uitdeeld. 

We ontvangen door geloof.

Om te ontvangen : gerechtigheid / rechtvaardigheid, genade, vrede, genezing, heelheid, overvloed.

Hebr.10:38 zegt in de Herziene Staten Vertaling zegt "Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen." in de Basisbijbel zegt "De mensen die leven zoals Ik het wil, zullen door hun geloof leven. Maar als ze lui worden in hun geloof [en Mij niet meer gehoorzamen], kan Ik niet meer blij met hen zijn." Laat je geloof niet verslappen, trek je niet terug door niet meer te gehoorzamen, door niet meer te leven uit de kracht die Hij je gegeven heeft door de Heilige Geest die in je leeft. Met een zwak geloof, dat twijfelt, bereik je niet veel, kom je niet in de schatkamers die God vol heeft liggen voor je met alles wat Jezus ook had toen Hij hier op aarde rond wandelde.

Rom.5:1-2 zegt "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus." Door geloof zijn we gerechtvaardigd voor God en dat geeft ons de vrede van God. Op YouTube vond ik een hele mooie preek van Steve van Deventer, die sprak in een dienst van Europoort International Church die me raakte door de uitleg over vrede. Shalom in het Hebreeuws, en dat is heel wat meer dan de afwezigheid van strijd / oorlog. Het betekend : niets gebroken, niets gestolen, niets niet in harmonie, alles is in volmaakte vrede en voorspoed. 

Paulus gebruikt in zijn brieven vaak de groet : Genade zij u en vrede van God, laat eens tot je doordringen wat Paulus daar de gemeente wenst : het beste van het beste, van een goede God, een God vol van trouw, die niet liegen kan en die nooit veranderd.

Als wij niet ontvangen ligt het niet aan God, Hij veranderd niet, nooit. Het ligt aan de ontvanger. Dat is best wel een stevig statement dat niet fijn is om te horen, Ook ik heb ondanks dat ik in de afgelopen jaren heel veel heb ontvangen, maar er zijn ook nog dingen die ik niet ontvangen heb. Is dat een verwijt, nee, ik kies ervoor het als een aansporing te zien dat ik nog meer groei nodig heb, dat ik het nodig heb om te groeien in geloof.  Hier lag een van de dingen waar ik afstand van moest doen, denken dat God het niet wil doen, of niet nu en dat Hij daar wel een goede rede voor zou hebben, of dat ik gewoon moet afwachten, God is soeverein, Hij kan en mag dus doen wat Hij wil en goed vind en ik heb me daar maar in te schikken. Ja God is soeverein maar Hij speelt nooit een wreed spelletje met ons, waarin wij maar moeten afwachten of en wanneer Hij wat gaat doen. Net zo goed als dat God iedereen wil redden wil Hij ook iedereen genezen, de enige sleutel is voor beide hetzelfde : geloof. We zijn Zijn kinderen en Hij wil Zijn kinderen niet ziek hebben.

In Marcus 11:24 zegt Jezus zelf heel duidelijk "Daarom zeg Ik u : alles waar  waar je om bidt, zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen." Ga er dus van uit dat je het hebt ontvangen, geloof, dan krijg je. Het betekent niet dat als je er in het natuurlijke nog niets van ziet dat je niet ontvangen hebt. Ga staan in geloof dat je ontvangen hebt en je zult ontvangen. Laat geen twijfel in je hart toe. Ik heb ook veel geleerd van de (Engelstalige)  Devine Healing Series van Audrey Mack. Symptomen zijn voor ziekte wat verleiding is voor zonde, zodra jij eraan toegeeft kan het zich manifesteren en lijd het tot ziekte of zonde. Het heeft dus te maken met je gedachten en je hart bewaren zoals Spreuken 4:23 "Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van leven." 

Hebr.11:1 zegt "Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [nog] niet zien."

In Rom.5:2-4 lezen we over volharden "Door Hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, omdat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is."

Volharding betekend niet dat je verdraagt, want dan zou dat betekenen dat de hele wereld vol volhardende mensen zou zijn zegt Creflo A Dollar in zijn boek : Niet schuldig. Het betekent dat je dezelfde blijft, je blijft wie je bent : gerechtvaardigd in Christus Jezus, dat je constant bent.

Volharding begint voor het probleem, blijft hetzelfde tijdens het probleem en is hetzelfde nadat het probleem vertrokken is. Het is zelfs zo dat je gelijkmatigheid je door je probleem heen draagt. Volharding stelt ons in staat om stevig op de waarheden te staan die we hebben geleerd van Zijn Woord.

Jezus is de Vredevorst, de Prins van de Vrede, Zijn vrede is rijkelijk toegankelijk voor ons, zoveel als dat wij willen en kunnen geloven dat er is, en zoveel als wij willen aanpakken.

Ik heb wel eens gezegd dat ik toen God mij in 2016 aanraakte in een denkbeeldige achtbaan ben gestapt, eigenlijk voelt het of sinds ik de bijbelschool volg ik in een versnelling terecht ben gekomen. Er word flink aan mijn denken, mijn overtuigingen, mijn emoties geschut. Alsof ik verder uitgefilterd word als in een zeef, het vuil word eruit gezeefd, het is heel pittig maar ook heel bijzonder en goed, soms vind ik het vreselijk moeilijk en verwarrend, maar ik kan er ook van genieten en dat vind ik heel fijn. Ik wordt enthousiast van wat ik zie wat Hij doet in mijn leven, hoe Hij dingen tevoorschijn brengt waarvan ik niet wist dat ze er waren en dat ze zo mooi waren. Het is een mooie reis aan Papa's hand.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 3 november 2020

Stop worrying !

Maak je geen zorgen !
Een opdracht die heel vaak uit Gods mond komt in de Bijbel.
Verblijd je in de Heer, een andere opdracht uit de Bijbel die staat in Filippenzen 4:4 "Verblijd u altijd in de Heer; ik zeg het opnieuw: Verblijd u."
Als je het ene doet : je verblijden in Hem, blijft er geen ruimte meer over om je zorgen te maken.

Voor 2020 gaf God mij het woord vertrouwen en al snel ontdekte ik dat Hij niet het vertrouwen bedoelde wat ik tot dan kende, maar dat Hij het op wilde voeren, dieper, volgend niveau, stapje erop, en nog een stapje, groeiend vertrouwen, een groter gebied waarin Hij mij vroeg Hem te vertrouwen.

Toen ik hier laatst zo over nadacht moest ik denken aan de ladder in de droom van Jacob, dat maakte dat ik het opzocht in de Bijbel, omdat ik dan wil weten wat er echt staat en wat God me ermee wil zeggen. Ik geloof dat als ik de Bijbel open en Hem vraag me te laten zien wat Hij tegen me wil zeggen ik iedere keer weer iets zie wat me op dat moment raakt. Gods Woord is Levend en Krachtig en spreekt door Zijn Geest tot onze geest die gevuld is met Zijn Geest. Ik vind dat zo geweldig, er is niets doods aan dat eeuwenoude boek, het is vandaag de dag nog net zo springlevend als op de dag dat God het inspireerde. Ik hou van dit Boek.

Genesis 28:12-15 "Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten  van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb !"

Woorden die er voor mij uitsprongen waren: uw nageslacht en Ik zal u niet verlaten tot ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb.

God heeft belooft dat Hij ons nageslacht zal zegenen en daar mogen we ons aan vast houden, Hij is bij ons en zal doen wat Hij gesproken heeft.
Wat ik in de wachttijd moet doen is Zijn opdrachten opvolgen, me geen zorgen maken en Hem groot maken.
Ik vond een filmpje (in het Engels) van een R.W Schambach, een man die groot gebruikt is door God. Met klare taal sprak hij over triomferen over je omstandigheden, de  is zeker de moeite waard is om er de tijd voor te nemen om te beluisteren.


Om je geen zorgen te maken is het broodnodig om je denken te vernieuwen, dat gebeurd door je gedachten te vullen met het woord van God. Het vraagt om hele duidelijke keuzes waar je je gedachten laat gaan, bewustwording van je denken. Ik vind het zo mooi wat deze man zegt: je zorgen maken is verkeert denken. 
Aandacht geven aan dingen die er nog niet zijn maar die nog moeten komen, en door het aandacht te geven trekken we het naar ons toe.
Daarom staat er een paar verzen verder in dezelfde brief "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat."

Je zorgen maken is niet rusten in Hem.

Vanuit de plaats van rust in Hem, intimiteit, komt al het goede dat God voor ons heeft, je bent een kind van God en Hij zegt: als je doet wat Ik zeg zijn alle zegeningen van Abraham voor jou, je kan ze vinden in Deuteronomium 28:1-14. Mag je je dat wel toe-eigenen ? 
Ja, want Galaten 3:9 zegt "Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham." 
God is een goede Vader en Hij zorgt voor Zijn kinderen en hun nageslacht, de zegen die op Zijn kinderen rust zal ook hun nageslacht raken. In een gezonde relatie vertrouwd een kind z'n vader blindelings. Als de relatie tussen ons en onze hemelse Vader niet gezond is, wij Hem niet volledig vertrouwen, ligt dat niet aan Hem maar aan ons. Naarmate wij Hem meer en dieper gaan vertrouwen omdat Hij ons heeft laten zien dat Hij betrouwbaar is zal er meer genezing en herstel in ons leven komen en zal dat onze relatie met onze Vader ten goede komen. 

Maar het begint met een keus, een keus om Hem je Vader te laten zijn, je Vader te vertrouwen, ervoor te kiezen Hem te bedanken voor je ook nog maar iets ontvangen hebt, je Vader toestaan op alle terreinen van je leven betrokken te zijn, een keuze om je geen zorgen meer te maken, om Zijn waarheid tegenover de leugens van de boze te zetten, om je niet meer te laten bestelen, om Vader groot te maken, om alles met Vader te bespreken en het dan bij Hem te laten. 
Vader wil geeft ons alles wat we nodig hebben, ook rust te midden van moeilijke dingen, maar het is onze verantwoordelijkheid het in ontvangst te nemen en er mee aan de gang te gaan.

Het is niet iets wat je zo even doet, het is een groeiproces, het is volhouden, volharden, doordrukken en ik heb besloten dat te willen ontvangen wat Vader voor me heeft en met niets minder meer genoegen te nemen.
Aan Hem, Vader God zal het niet liggen, het ligt altijd aan mijn gedachten over Hem. M'n gedachten vernieuwen gaat door tot de dag dat ik bij Vader zal zijn. Elke dag krijg ik nieuwe hersencellen en die cellen moeten gevuld worden, en als ik dat niet bewust doe dan gebeurd het onbewust, maar dan worden ze niet gevuld met waar ik voor kies, ook hier dus weer de keus en een verantwoordelijkheid.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 27 oktober 2020

Gewoon doen

Dit lied raakt een hele diepe snaar bij mij.  Onze God is niet veranderd en Hij zal ook nooit veranderen, Hij is nog steeds dezelfde God als in het Oude Testament, de zelfde God van de Profeten waarover we daar lezen : Mozes, Elia, Ezechiel, David. 

There is no God like Jehova !Mede door het onderwijs wat ik krijg bij de online-Bijbelschool die ik nu volg houden de volgende vragen me de laatste tijd regelmatig bezig : Durf ik God zo krachtig door mij heen te laten werken, durf ik de meningen van de heersende orde te trotseren zoals zij dat deden, door Gods orde te stellen boven de heersende orde christelijk of seculier ?
Wil ik zien gebeuren wat er gebeurde in hun dagen, en in de dagen dat Jezus rondliep op deze aarde, of in de dagen nadat Jezus naar de hemel was heen gegaan en de discipelen deden wat Hij hen had opgedragen : op zieken handen leggen en ze genezen, demonen uitdrijven.

Toen mijn ogen opengingen en mij iets opviel waar ik altijd overheen gelezen heb in Marcus 16:17-18 moest ik eerlijk gezegd best even slikken. Er staat : "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
Daar staat nogal wat, en het word gewoon in één adem genoemd, door Jezus zelf nog wel, geen misverstand mogelijk over deze woorden dus. 

Toen mijn ogen voor deze tekst open gingen was het of God zei : Je spreekt in nieuwe tongen (talen) waarom doe je de rest niet dan ? 
Jezus heeft niet gezegd tegen Zijn discipelen : als je zin hebt en de moed hebt kun je dit doen want Ik heb je er toe in staat gesteld door de kracht van Mijn Heilige Geest die ik op jullie zal zenden. Er staan twee verzen voor

Eerlijk gezegd heeft het mij flink geschut, maar ik echt niet zover dat ik het ook doe, vind het eerlijk gezegd nogal een stap. Wel is er meer en meer een gebed in aan het komen : Heer ik wil U en U alleen en dan hoort dit bij het pakket. Want U geeft is geen keuze menu. Heer maak mij gewillig om te doen alles wat U zegt. Het komt uit de bewogenheid van Uw hart dat U zieken wilt zien genezen, dat U mensen bevrijd wilt zien van demonen. 

Het is heel belangrijk dat ik weet Wie Hij is, in mij, en ik in Hem, dat ik weet wie mijn vijand is. Van Jezus zegt de Bijbel in Mattheus 28:18b "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Lucas 10:19 zegt het heel duidelijk "Zie Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade doen."
Niets zal u schade brengen, daar gaan dus al m'n excuses. Het enige wat waarschijnlijk schade op zal lopen is mijn vleselijke ego.
Ja dat doet zeer, maar als het goed is, is dat ego al zo dood als een pier sinds het gestorven is met Christus, en ik opstond met Hem uit het watergraf.

Oei, wat zet dit me aan het denken.
Ik moet eerlijk bekennen dat het daar tot nu toe nog bij gebleven is, maar daar begint het wel, met de verandering van ons denken zegt de Bijbel. Ook dat is een opdracht en geen optie die de Bijbel geeft in Efeze 4:20-24 "Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid."

Vader dank U wel dat U niet bang bent om mij flink te schudden, om mijn comfortabele bubbel door te prikken, me te prikkelen met wat U allemaal voor me heeft. U wilt niet dat ik genoegen neem met minder dan alles wat U allemaal voor mij heeft. Ja deze opdracht gaat me zeker wat kosten, maar ik krijg er in U zoveel meer groei voor terug. U wilt niet dat ik in m'n kinderschoenen blijf staan de rest van mijn leven, U wilt mij graag in volwassen schoenen zien wandelen, met opgeheven hoofd, wetend wie ik ben en waar ik toe in staat ben in en door U.

There is no God like Jehova !
En die God is mijn God, mijn liefhebbende Vader, die het beste met me voor heeft, en mij graag wil zien ontwikkelen tot de volwassen persoon die Hij voor ogen had toen Hij mij formeerde in de schoot van mijn moeder.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 oktober 2020

Voorbereid

Soms blijven dingen bij me haken en kan ik er een hele tijd op kauwen, of ze komen steeds weer terug, dat zegt mij dat God er dieper mee wil gaan, dat er diepere lessen in zitten, dat er meer groei mogelijkheid in zit. Dan is de keus aan mij of ik er mee aan de gang ga.

Ik las een mooie uitspraak van een man die zei : ik kan heel vroom zeggen dat het allemaal Gods werk is wat ik heb bereikt, en dat is ook zo, maar het heeft ook alles te maken met de keuzes die ik heb gemaakt. Deze uitspraak kwam bij me binnen. 
God wil heel veel in en door ons heen doen, maar als wij er niet heel bewust voor kiezen om Hem daar toestemming en alle ruimte voor te geven kan Hij niks beginnen.

In de blog Twijfel niet die ik een poosje geleden deelde haalde ik 1 Petrus 5:6a aan "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag....." Dat woordje onderwerpen had zo nu en dan de neiging best wel een beetje te wringen bij me, dat moed ik eerlijk bekennen, mijn vlees vond het best lastig en het koste me ook moeite om ervoor te kiezen om het toch te willen.

Fillipenzen 2:13 haalde ik ook aan "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt." 
Wat behaagt God ? 
Dat bracht me op een gegeven moment steeds bij Efeze 2:8-10 "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van te voren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen."

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een bestemming (een bedoeling, een specifieke taak waarvoor hij of zij hier op deze aarde is, om die te vervullen) heeft gekregen van God om die op deze aarde uit te wandelen. Wij zijn hier op deze aarde om Zijn autoriteit uit te oefenen en onze omgeving waarin wij leven te beïnvloeden zodat Zijn Koninkrijk zichtbaar word in dat gebied. Dat is in het gezin waar je onderdeel van bent, op je werk, andere plekken waar je actief bent, de winkel waar je je boodschappen doet. Met autoriteit bedoel ik niet je wil opleggen, afdwingen, want zo werkt Jezus niet, maar de dingen op Zijn manier doen, zoals Hij het deed,  maar daar volgt denk ik nog wel eens een blogje over.

Als wij ons onderwerpen - dat kun je ook benoemen als buigen, je open stellen voor, je laten beïnvloeden door, meebewegen met - aan God en Zijn plan gaan we de werken die Hij van te voren al voor ons heeft voorbereid doen. Dat vond ik een ingewikkelde, hoe weet ik wat Hij voor mij heeft voorbereid. Trouwens dat voorbereid deed me wel een beetje opgelucht adem halen. Ik hoefde het dus niet zelf uit te vinden. Hij had al een plan, en als Hij iets voor me te doen heeft geeft Hij me ook kracht en stelt Hij me ertoe in staat. Dat vind ik een hele geruststelling, ook al vind ik het ook spannend, heel spannend soms. Wat als Hij nou iets van me vraagt waarbij mijn vlees gelijk roept : Nou dat denk ik niet !  En mijn vlees een beetje kennende is dat zeker geen onmogelijkheid. Dan ben ik weer heel erg afhankelijk van wat Fillipenzen 2:13 zegt, dat Hij die bereidheid in me uitwerkt. 

O wat ontdek ik meer en meer dat ik zo enorm afhankelijk ben van Hem, zelfs van de kleinste dingen. Johannes 15:5b zegt niet voor niets  ..want zonder Mij  kunt u niets doen." Ik wordt me daar steeds meer van bewust moet ik je zeggen en eigenlijk is dat best mooi.
Hoe wijst Hij ons die voorbereidde werken, door Zijn Geest in ons, vanuit die intimiteit waar ik het de laatste 2 blogs over had. 
Ik ontdekte dat er dingen zijn die ik al heel lang doe die eigenlijk door Hem voorbereid zijn voor mij, de zorg voor de mensen in mijn huis, de zorg die gegroeid is voor een oudere buurvrouw, mijn werk als postbezorger. Hij heeft me op die plaatsen gebracht om daar voor Hem te functioneren. 
Kies ik ervoor op die plaats te functioneren op Zijn manier of op mijn manier vanuit mijn vlees. 
Op Zijn manier ga ik veel meer bereiken, voor Hem, voor Zijn eer, Op Zijn manier hoef ik het niet alleen te doen en mag ik weten dat Hij alles al heeft voorbereid, dat alles wat ik nodig heb om het uit te kunnen voeren, Hijzelf heeft ons er toe in staat gesteld. Hij zou het ons nooit vragen als Hij dat niet had gedaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 oktober 2020

Intimiteit (vervolg)

Ik borduur nog even door op intimiteit, intimiteit is in Gods aanwezigheid zijn, in Zijn tegenwoordigheid zijn. Verlangen, hongeren en dorsten noemt Jezus het in Mattheus 5:6 "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Een van de zinnen uit de Bergrede (Mattheus 5 - 7) waar Jezus uitlegt hoe het in Zijn Koninkrijk werkt. Het werkt in ieder geval heel anders als de maatstaven die in deze aardse wereld gelden. 

Jakobus 4:8 zegt "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars, en zuiver de harten dubbelhartigen." Hoe dubbel kan ons arglistige hart soms zijn, we willen wat God heeft maar ook nog een beetje van onszelf. 

David zegt in Psalm 27:4 iets wat ik graag mijn levensmotto zou willen laten zijn : "Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken : dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel." 
Heer laat dat mijn brandende verlangen zijn, laat mij hongeren en dorsten naar het wonen in Uw huis, het zijn in Uw tegenwoordigheid, alle dagen van mijn leven, een niet te stoppen honger en dorst naar U, naar verbondenheid met U. 

In een leesrooster van de Bijbel-app : Oswald Chambers : Hoop - Een heilige belofte las ik iets wat me raakte : De sterren doen hun werk zonder gedoe. God doet Zijn werk zonder gedoe en de gelovigen doen hun werk zonder gedoe. Mensen die altijd wanhopig druk bezig zijn, zijn vermoeiend. Daarom werkt God altijd door gelovigen die één zijn met Hem. Gelovigen die niet overweldigd zijn door hun eigen paniek worden door God gebruikt om dienstbaar te zijn aan hen die gebroken zijn, die afgemat zijn en verward. Deze gelovigen zijn volkomen in rust, doordat ze één zijn met Hem. Daardoor kan Hij door hun leven werken. Een geheiligde gelovige blijft vol vertrouwen op God omdat de heiliging niet iets is dat de Heer me geeft, heiliging is God zelf die in mij is. 
Een geheiligde gelovige is vrij van zichzelf en zijn eigen zaken, vol vertrouwen dat God alles tot een goed eind zal brengen.


De tekst die bij deze woorden werd gedeeld is Jesaja 12:2-3 "Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en Hij is mij tot heil geworden. U zult vreugde water scheppen uit de bronnen van heil."
Het is een besluit : Omdat U mijn Redder bent zal ik op U vertrouwen en niet meer bang zijn, want U bent mijn kracht en mijn lied, de Heer is mijn bron van blijdschap. 
Een keuze om alleen naar Hem te kijken en je niet af te laten leiden door de dagelijkse beslommeringen om je heen, zorgen en vrees die de boze maar al te graag onder je aandacht wil brengen, het liefst nog met een vergrootglas. 

Ook van David was het een hele bewuste keus om  van God te verlangen dat hij in Zijn huis zou mogen wonen al de dagen van zijn leven. Zelf een belegering, angst, oorlog zouden hem er niet van af kunnen brengen zegt hij in de verzen ervoor, omdat zegt hij in vers 5, hij weet zeker : "Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots." In vers 6 maakt hij weer een bewuste keus : "Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten ; ik zal juichen, ja ik zal psalmen zingen voor de Heere."
Ik ga niet op de omstandigheden letten, ik ga me focussen op God en Hem groot maken en mezelf geven als een levend offer, zoals Paulus het zegt in Romeinen 12:1 : "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk : dat is uw redelijke godsdienst." David weet, God zorgt voor mij, Hij is zo goed, genadig en betrouwbaar dat ik dicht bij Hem wil zijn.
Niet meer mijn vleselijke wil, mijn vleselijke verlangens maar Gods verlangens en wil in mij, door mij. Zoals het leesplan zei : God in mij dat is heiliging. Dat gebeurd op die plaats van tegenwoordigheid van God. Dat is een keuze en dat vraagt tijd en overgave, onderwerping van mijn vlees aan Hem die mijn vlees geschapen heeft.

Hij vraagt trouwens niets te veel, alles wat ik heb en ben heb ik van Hem gekregen, het enige wat ik doe als ik mezelf geef is Hem teruggeven wat nooit van mij is geweest, Ik geeft het cadeau dat Hij mij gaf toen ik in deze wereld kwam : leven, aan Hem terug om Hem te eren, zodat Hij door mij zichtbaar zal worden in deze wereld die ook van Hem is trouwens. Mensen leven erop alsof zij het alleenrecht hebben, maar zo is dat niet, we zullen verantwoording moeten afleggen van wat we hebben gedaan met wat Hij ons gegeven heeft. 

Ik word hier best stil van dat God, die grote Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde zo met mij wil leven, zo betrokken wil zijn met elk detail van mijn aardse bestaan en daarin wil komen zodat ik ga veranderen omdat ik meer en meer op Hem ga lijken zoals 2 Korinthe 3:18 zegt : Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 oktober 2020

Intimiteit

Intimiteit, dit woord kwam steeds vaker voorbij en eigenlijk wist ik niet goed zo goed wat ik er mee moest. Intimiteit met God, wat moet je je daar nou bij voorstellen. 

Wikipedia zegt er het volgende over : Intimiteit is een ervaring van verbondenheid tussen mensen of tussen mensen of andere dieren of mensen en natuur. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. 
Verbondenheid, dat impliceert een sterke band.

Eerlijk gezegd ging ik er maar niet te veel op in als God het onder m'n aandacht bracht, zoals ik al zei wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. En toen bracht God de online Bijbelschool op mijn weg waar ik vorige week over vertelde, en na het onderwijs over identiteit was de volgende les over intimiteit. Nu kon ik er dus niet meer omheen. In de les werd het boekje Intimiteit van Jan Pool genoemd als een aanrader om te lezen en ik bedacht me dat ik dat in de kast had staan (ooit samen met nog 2 andere titel Identiteit en Autoriteit in één pakketje gekocht) Het werd nu dus echt tijd om het te gaan lezen. 

Als voorbeeld van intimiteit met God wordt Abraham aangehaald en daar leerde ik veel van.

Na de zondvloed was het weer net zo geworden als voor die tijd, mensen deden gewoon waar ze zelf zin in hadden en hielden geen rekening met hun Schepper. God had belooft de aarde niet meer door water te laten vergaan, dat had ook niets opgelost. Hij had een ander plan om de mens die Hij geschapen had weer met Zichzelf te verzoenen. Hij verlangde ernaar om weer het leven samen met de mensen die Hij geschapen had te delen, Hij wilde samen met hen door het leven gaan, het leven met hen samen leven.
God ontdekte weer een man die Hem vreesde, en God doet hem een enorme belofte, maar er hangt wel een prijskaartje aan : Je land verlaten, je familie, alles wat je hebt opgebouwd achter je laten en op weg gaan. 
Waarheen ? 
Naar het land dat Ik je wijzen zal vertelt Genesis 12:1
In vers 2 krijgt hij er wel de belofte bij dat God hem tot een groot volk zal maken en dat God hem zal zegenen en zijn naam groot zal maken en dat hij tot een zegen zal zijn. 

Ik vind dat laatste mooi, God zegt Ik zal je zegenen, maar je zult ook een zegen zijn. Niet alles alleen voor ikke dus, je krijgt om te uit te delen.

God noemt Abraham zijn vriend vertelt Jakobus 2:23 "En de Schrift is vervuld die zegt : En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd."

Geen geheimen dus, wat een bijzondere vriendschap tussen deze Schepper en Zijn schepsel. Maar deze vriendschap was niet altijd even makkelijk voor Abraham, God kon jaren stil zijn. Hij had de belofte van een groot volk te worden maar in het natuurlijke leek het er niet op. Abraham en zijn vrouw waren inmiddels al te oud om kinderen te krijgen. Ik weet niet of hijzelf ook aan Gods belofte twijfelde, maar Sara deed het wel, zij bedacht een oplossing buiten God om : Hagar moest maar een kind voor haar krijgen en dat werd Ismael. Abraham werkte dus wel mee aan dit plan om Sara tegemoet te komen. 
Maar dat was niet het plan dat God had. God wilde dat het absoluut duidelijk zou zijn dat het Zijn werk was en niet het werk van een mens. Toen het niet meer mogelijk was en na jaren van stilzwijgen van Gods kant hield God Zijn belofte en werd Izaak geboren. 

God bewijst zich een echte Vriend, je kan op Hem rekenen, niet op jou manier, maar op Zijn manier, God zit natuurlijk ook niet in je broekzak, het is een ander soort relatie dan met een mens. De verbondenheid met een mens daarin kan je vies teleurgesteld worden maar God stelt nooit teleur zegt Psalm 34:6 "Mensen die op Hem vertrouwen, stralen van blijdschap, want Hij stelt nooit teleur." Ik hou van dit vers, een andere vertaling zegt het in mijn ogen nog mooier "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." Totaal geen schaamte, complete veiligheid en vrijheid in elkaars aanwezigheid, zo heeft God de relatie met de mens bedoeld. Zo was die relatie voor de zondeval in Genesis 3

Na Ismael is God 13 jaar stil en dan neemt God het initiatief en verschijnt Hij aan Abraham en zegt in Genesis 17:1 "Ik ben God, de Almachtige en wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk." 
Jan Pool zegt er dit over en dat raakte me enorm : 
Het is veelzeggend dat God hier begint met het benadrukken dat Hij degene is die God is. Het is alsof Hij tegen Abraham zegt : Abraham stop ermee om zelf voor God te spelen. Ik heb jouw menselijke oplossingen niet nodig. Ik ben God, de Almachtige, Ik kan het prima zonder jou, maar Ik kies ervoor om jou in te zetten in mijn plannen. 
En dan geeft God een wonderlijke eenvoudige opdracht aan Abraham : Wandel voor mijn aangezicht...... 
God zegt eigenlijk tegen Abraham : Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dit is jouw prioriteit, Abraham, dit is het enige waar jij je druk om moet maken ! Het is belangrijk dat jij me vertrouwt, want ik ben groter dan al jouw problemen. Ik heb elke situatie onder controle. Ik zal mijn beloften aan je vervullen. Ik zal mijn dromen voor jouw leven in vervulling doen gaan. Het enige wat jij hoeft te doen is wandelen voor mijn aangezicht !

Dit kwam enorm bij me binnen, ik denk dat God dit tegen ieder mens zegt die er gehoor aan wil geven, dit is de basis van die intieme relatie. God God laten zijn en vertrouwen op Wie Hij is. 
Wandelen voor Zijn aangezicht, constant in Zijn aanwezigheid willen zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 29 september 2020

Ik stel je in staat

Een tijdje geleden schreef ik in de blogs Gerechtigheid  en Het verlorene herstelt Hoe God ging herstellen wat van mij gestolen was. Maar daar bleef het niet bij. God is zo goed, Hij doet geen half werk. 

Nadat ik als 16 jarig meisje door God in mijn nek werd gegrepen tijdens een tienerkamp van "In de Ruimte", en ik mijn eerste bijzondere ervaring had waar ik wist : dit is God, dat kan niet anders. Verschillende mensen hebben mij in de tijd daarna gevraagd wat er gebeurd was want ik was veranderd. Wat er was gebeurd was dat God mij had vervult met Zijn heilige Geest en dat ik in tongentaal sprak, ook al besefte ik zelf maar half wat dat inhield. Daarna begon er een verlangen te groeien om een Bijbelschool te volgen, maar om allerlei redenen is het er nooit van gekomen. Altijd waren er redenen waarom ik daar niet fysiek heen kon omdat ik andere verplichtingen had. 

Nadat God mij in 2016 bijzonder aanraakte ontstond er een enorme honger naar Gods woord, ik beschreef dat in deze blog Honger naar Gods woord, in de blog Geheeld vertel ik hoe God zelfs een trauma wat daar achter zat genas tot mijn grote verwondering, omdat ik me niet bewust was dat het zo diep zat.

God gaf me voor 2020 het woord vertrouwen en Hij gaat daarmee steeds dieper. Van een lieve vriendin had ik vorig jaar het boek Vol blijdschap vertrouwen gehad, maar van lezen was het nog niet gekomen, tot God me eraan herinnerde en zei : Ik wil dat je deze gaat lezen. Eerlijk gezegd sputterde ik een beetje : Heer ziet U die berg met half gelezen boeken naast m'n bed ?  Maar het gevoel bleef en ervaring heeft me geleerd dat ik het dan beter kan gaan doen want binnen een paar bladzijden weet ik waarom. 

In die tijd vielen er ineens heel veel dingen op z'n plaats voor mij, zoals ik in m'n blog Ontdekkingstocht beschreef begon ik een idee te krijgen van waar Hij mij in dit leven voor wil inzetten. Ik ben zo verwonderd over wat Hij ziet in mij. Ik vond mijn doop-profetie terug (ik was 10 toen ik gedoopt werd door onderdompeling omdat ik het zelf heel graag wilde, ook al werd er getwijfeld omdat ik nog zo jong was)  en verschillende dingen daaruit kwamen heel erg binnen toen ik het terug las. Een van de zinnen was : Ik zal jou verstand geven om te leren wat je leren moet.  Ik had niet zo'n hoge pet op van mijn leerkwaliteiten, Door dyslexie bleef ik een keer zitten en werd de huishoudschool geadviseerd i.p.v. de mavo, en daarbij ik zou waarschijnlijk toch trouwen en moeder worden, dan hoefde je niet te studeren, daar was ik te dom voor was mijn gevoel.  

Dit jaar kreeg ik van diezelfde vriendin het boek "Jezus aanraken" dat gratis aan te vragen is bij Frontrunners (er zit een bijzonder verhaal achter maar daar lees je in het boek meer over) geschreven door Tom de Wal. Ik ging wat op hun site kijken en ik ontdekte dat hij ook een parttime Bijbelschool heeft, en toen begon het weer te kriebelen, maar ook nu ben ik niet in staat die fysiek te gaan volgen. Er bleek ook een online Bijbelschool te zijn, gewoon vanaf de plaats die voor jou prettig is en op de tijd dat het jou uitkomt te volgen. Alles wat je nodig hebt is tijd, pen, papier en je Bijbel.
Misschien dan toch ?
Toen God de knoop doorhakte door een mogelijkheid voor mij te creëren om hier aan deel te gaan nemen en ik wist dat ik deze kans moest grijpen. Ik ben nu een paar maanden bezig en ben hier zo enorm blij hiermee. God bracht me in gedachten : Ik stel jou in staat om te leren wat je leren moet.  

Vertrouwen is absoluut het sleutelwoord in 2020 voor mij, ik leer ook heel veel van het boek van Joyce Meyer, zinnen als "We hebben macht over de vijand, satan, maar de autoriteit om die kracht te gebruiken komt alleen door gehoorzaamheid aan God." en "Je vertrouwen in God belijden is een vorm van lofprijzing. Ik vertrouw op God voor specifieke dingen, waarvan ik weet dat ze bij mij of anderen mensen spelen, maar ik vertrouw ook op Hem voor alle dingen waarvan ik me niet bewust ben." zetten me enorm aan het denken. Vertrouwen gaat heel diep, het is of God me steeds uitnodigt om een stukje verder het diepe in te gaan met Hem, het vraagt van mij een keuze, kies ik ervoor gehoor te geven aan Zijn roepstem en te gehoorzamen ? 

Vader God ik ben zo dankbaar dat U me steeds weer uitnodigt om U dieper te vertrouwen, het avontuur met U aan te gaan en dingen te doen ik nooit voor mogelijk had gehouden. Mijn verwondering voor U groeit, maar Heer, zorg er alstublieft voor dat ik nooit zal gaan denken dat ik dit in mijn eigen kracht doe, want het is allemaal allen door U, en ik wil U de dank geven die U toekomt, ik wil stralen, maar alleen als U de eer krijgt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 22 september 2020

Genade verandert

De ontdekkingstocht waar ik vorige week over schreef heeft ook een andere kant. Om door Gods ogen en met Zijn oren en met Zijn hart en bewogenheid te kunnen kijken is het nodig dat we ons heel erg bewust worden van ons eigen niet kunnen, onze tekortkomingen. God bracht een filmpje van Joyce Meyer onder m'n aandacht Hoe Gods genade ons verandert. Dit gebeurde de ochtend nadat ik de dag ervoor heel pijnlijk had gezien dat ik in mijn vlees nog zo ver verwijderd ben van Zijn geduld, liefde, begrip en compassie, na een gebeurtenis waarin mijn mond al was opengevlogen  voor ik ook maar een seconde had nagedacht over wat er uit zou komen, laat staan me had gerealiseerd dat ik die woorden beter had kunnen inslikken. 

Wat ben ik dankbaar voor de woorden uit Mattheus 19:26 "Jezus keek hen aan en antwoordde hun : Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk." Ik moet mezelf regelmatig voor ogen houden dat het absoluut niet mijn harde werk is dat ik zo veranderd ben, dat het Zijn werk is en Zijn genade die mij zo veranderd heeft. Ik zou dankbaar moeten zijn voor een situatie als die ik net beschreef waarop ik weer even heel duidelijk word herinnerd aan mijn afhankelijkheid van Hem. Dat is ook precies wat nederigheid is : je in alles volkomen afhankelijk weten van Hem. En dan bid ik weer : Heer leer mij, houd mij nederig van hart, geef me niet de minste ruimte om ook maar te denken om naast mijn schoenen te gaan lopen. Ik ben geschapen om U te eren en met mijn hart, wil en verstand kies ik ervoor dat doel voor mijn leven uit te wandelen zodat U alle eer zult krijgen die U toekomt.  

Vorige week schreef ik hoe God me liet zien dat ik werkelijk geloofde dat ik vergeven was, maar God ging me ook laten zien dat ik niet werkelijk geloof dat ik recht heb op alles wat Hij heeft omdat ik Zijn kind ben. Hij bracht mij Johannes 16:15 in gedachten "Alles wat van de Vader is, is van mij..."  Jacobus 4:2 zegt "U verlangt naar iets, maar krijgt het niet......U krijgt niets omdat u niet bidt." God heeft me leren bidden maar geloof ik ook werkelijk in mijn hart dat ik het ga krijgen. Op genoeg vlakken ben ik er inmiddels wel van overtuigd dat ik Zijn kind ben, maar er zijn ook gebieden waarop ik me nog gedraag als een stiefkind. Waarom zou Hij dit of dat voor me doen. Maar ik ben geen stiefkind ! Zijn bloed vloeit door mijn aderen, ik ben gekocht en betaald door Zijn kostbaar bloed dat vloeide op Golgotha. 

Ik kon dit voorrecht op geen enkele manier zelf verdienen, het is een gave die genade heet, onverdiend en met zo enorm veel onvoorwaardelijke liefde aan mij gegeven. Alles wat van de Vader is, is van mij zegt Jezus, en Jezus heeft dat alles aan ons gegeven, Hij maakte met Zijn offer de weg vrij voor ons tot die zelfde Vader. In Johannes 17:9-10 bid Jezus tot Zijn en onze Vader "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn - alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is is van mij - en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is." Romeinen 8:15 bevestigd dat wij Zijn kinderen zijn "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader."

Er is maar één sleutel : geloof, geloven dat we alles krijgen waar Hij voor heeft betaald, uit genade door geloof. Joyce zegt heel mooi, Geloof is niet de prijs waarmee je Gods zegen kunt kopen. Het wordt gekocht door de genade van God en het bloed van Jezus. Geloof is slechts de hand die zich uitstrekt en het in ontvangst neemt. Iets verkrijgen betekend dat je ervoor moet worstelen, maar in ontvangst nemen betekent dat je aanneemt wat je word gegeven. 
Leven door genade is niets anders dan met open handen en armen door dit leven gaan omdat alleen Hij ons kan geven wat we nodig hebben om door te geven aan die ander. We leven niet meer voor onszelf maar alleen voor Zijn eer en glorie. Alleen op die manier kan je denk ik leven met Zijn ogen en oren en Zijn hart vol bewogenheid. Pfffff dan heeft Hij nog heel wat werk aan mij moet ik eerlijk bekennen, dat maakte de situatie waar ik dit blog mee begon maar weer al te duidelijk. 

Vader overtuig mij tot in iedere vezel van mijn wezen wie ik ben, alleen door Uw genade, dat ik een met bloed gekocht kind van U ben en geef me genade me daar ook naar te gedragen en dus vrijmoedig alles van U te vragen en me tegelijk heel bewust te blijven dat alles wat ik krijg een bijzonder cadeau van U is. Dat het niets is wat ik met mijn grote geloof, of volharding bewerkt heb, maar dat ik heb ontvangen omdat ik een kind ben van een Geweldige goede en grote Vader. Ja U voed mij op om te geloven, te vertrouwen, te volharden, te sterven aan mijn vleselijke ego, maar het is alleen door Uw genade dat dat mogelijk is. 

Dit doet me denken aan het liedje dat zegt : Er word nog steeds aan me gewerkt......gelukkig maar. 
ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 15 september 2020

Ontdekkingstocht

De ontdekkingstocht naar wat God in mij gelegd heeft is voor mij best een uitdaging. Maar het vult me ook met verwondering, wat ben ik van ver gekomen. Ik die nu geloof dat God mij met een doel op deze aarde heeft gezet, Hij heeft iets speciaals, iets unieks in mij gelegd dat alleen ik op mijn eigen unieke manier kan uitvoeren voor en door Hem.

Langzaam begin ik een beetje een beeld te krijgen van de richting waar God heen wijst. Ik merk dat Hij verlangens in me aanwakkert om door Zijn ogen en met Zijn oren te luisteren naar de mensen om me heen. Ik merk dat Hij een verlangen in me wakker maakt naar Zijn bewogenheid voor mensen, om de pijn te voelen die Hij voelt, om mijn hart gebroken te laten zijn door wat Zijn hart breekt.

Aan de andere kant vind ik dit heel lastig want dit kan alleen als je je heel kwetsbaar op wil en durft te stellen, en kwetsbaar zijn heeft een groot risico dat je gekwetst word. 
Het is of Hij me vraagt : Wil je dat, durf je dat aan met Mij ? 
Durf ik Hem daarin te vertrouwen ?
Niet meer voor jezelf leven maar in dienst van Hem voor de ander ?

Jaren heb ik geleefd in zelfbescherming omdat er zoveel pijn in mijn hart was, krassen op mijn ziel. 
En nu groeien in kwetsbaarheid ?
Dat is best een uitdaging moet ik eerlijk bekennen, maar gelukkig gaat groeien stapje voor stapje.

Ik moet denken aan iets wat God me liet zien aan de hand van een herinnering en een bloem. Toen ik voor het eerst bij Wonderfull Free Life Ministry kwam deden we een oefening in het verstaan van Gods stem. De opdracht was : Vraag maar aan God welke bloem jij bent. Toen ik dit deed moest ik aan stampers denken, ik begreep het niet echt, maar het was ook heel nieuw voor me en ik heb het maar gelaten voor wat het was. Bijna 2 jaar later zat ik thuis op de bank en keek naar een prachtige open gebloeide pioenroos en in het hart stond vol stampers, en God bracht me die oefening in gedachten en zei : Ik zag die stampers al, maar je moest eerst nog openbloeien. Dat deed me ook denken aan m'n tuin vol bloemen die tot 2 x toe over me uitgesproken was, ik vertelde daar iets over in de blog Inzichten (vervolg)

God wist al lang wat voor zaad Hij in mij gezaaid heeft, zaad van oog voor de underdog, voor degene die pijn heeft en niet gezien word of gezien durft te worden. 
Hij heeft dat in me gelegd, maar de pijn van het leven heeft het diep verstopt en het leek dood, zelfs ik had er weinig vertrouwen in dat ik nog echt iets zou kunnen beteken in deze wereld. Maar de grootste berg puin die erover heen is gestort is voor God geen enkel probleem, en dat zaad is lang niet zo dood als je denkt dat het is. Met Zijn Liefde en Licht, en Water (Heilige Geest) komt het meest dood lijkende zaad weer tot leven. Hoe bijzonder is dat.

Dit beeld van puin gestort over kostbaar zaad dat Hij in ons heeft gezaaid, geeft mij ook hoop voor al die gebroken mensen die door deze wereld gaan. De puin heeft zoveel invloed op hoe iemand reageert op een ander of op situaties. Maar God kijkt naar de persoon zoals Hij die bedoeld heeft, Hij kijkt dwars door de puin en het effect ervan heen, Hij ziet de mens die ernaar snakt om écht gezien te worden, naar onvoorwaardelijke liefde naar genezing van de pijn, vaak zonder het zich bewust te zijn. En wij de medemens zien de harde buitenkant en baseren daar een oordeel op.

Heb ik nu een vast omlijnd beeld van mijn gaven en talenten (zaad) Gods doel / plan ? Nee, eigenlijk niet, maar ik ben inmiddels wel weer hoopvol want als er Iemand is die het in mij kan uitwerken dan is Hij het wel.  Ja het zaad begint te ontkiemen.
God heeft in Zijn Woord ook beloofd dat als Hij iemand ergens voor roept Hij diegene er ook bekwaam voor maakt en ook daar heb ik inmiddels vertrouwen in. 

Vroeger zei ik wel eens : Het word nog wel eens wat met Daantje, maar dan zat er een hele wrange ondertoon in, en dacht ik : geloof je het zelf, ik niet. Maar nu gelooft Daantje het wel, sterker nog, ze heeft er vertrouwen in. En als twijfel zo nu en dan de kop op wil steken kies ik er heel bewust voor om Gods waarheid daar tegenover uit te spreken, soms zelfs hardop, de leugen is wat het is : een leugen en daar heb ik mee afgedaan. Ik ga voor Gods waarheid.
Er is Iemand die mij ziet en die mij hoort en die alles weet en die in mij gelooft, die er alle vertrouwen in heeft dat ik zal worden zoals Hij mij bedoeld heeft. En ik, ik heb niet zozeer vertrouwen in mijn eigen kunnen maar des te meer in Zijn kunnen, en Zijn vertrouwen in mij geeft mij vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen met Zijn creatie.

Dank U wel Vader dat U me leert kijken door Uw ogen naar mezelf en van daaruit mag ik leren kijken door Uw ogen naar de mensen om me heen en gewoon zijn wie ik ben in en door U en zo een lichtje zijn in deze donkere wereld. Dank U wel dat U deze hele ontdekkingstocht mij begeleid en Uw weg wijst, stap voor stap, en dat ik met U mag uitkijken naar wat U gaat doen in en door mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 8 september 2020

Tuin (vervolg)

Ik ga in dit blog even verder op die van vorige week, daar vertelde ik hoe God me duidelijk ging maken dat Hij mijn ziel ziet als een tuin en dat Hij van mijn verdorde lelijke tuin  veranderd in een prachtige tuin vol weelderig bloeiende bloemen.

Een vriendin stuurde mij een lied wat ik al wel kende, maar toen ik het opnieuw luisterde sprong één woord eruit : garden (tuin)
In de tuin is de plaats van intimiteit met Hem. Adam en Eva wandelde voor de gebeurtenis met de slang in de tuin, zich niet bewust van hun naaktheid, gewoon pratend met God, de gewoonste zaak van de wereld voor hen. 

God wil dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat wij de hele dag door met Hem praten, over van alles wat we tegen komen, wat er in ons opborrelt. God wil delen in alle aspecten van ons leven, onze werkzaamheden, ons huishouden, de boodschappen, onze vrije tijd, ons eten, in alles wil Hij met ons delen. 

In het Engels heet wat wij het Avondmaal noemen Communion, gemeenschap. Ik vind dat veel mooier, en dat is waar dit lied over gaat. God wil gemeenschap met ons, alles delen, Hij onderdeel van ons leven en wij onderdeel van Zijn offer voor ons. 
Het is al zeker een jaar geleden dat God tegen me zei : Ik wil dat je elke ochtend in je tijd met Mij Avondmaal gaat vieren en mijn bloed toepast op ieder hoofd uit jou gezin en de vaders van je kleinkinderen. Ik vond dat best spannend maar ik ben het gaan doen. Ik paste het bloed van Jezus niet alleen op hen toe maar ook op mezelf, en ik begon bij iedereen het werk van Gods handen te zegenen en sprak dat uit. 

God begon me te onderwijzen over het Bloed, de kracht van het bloed o.a. door een boek van Andrew Murray : De kracht van Jezus' bloed. Wat mij vooral raakte is dat het bloed van Jezus waar wij mee bedekt zijn als wij Jezus als onze Heer en Meester erkennen en aanvaarden elk moment krachtig in ons blijft werken. Wij zijn 24/7 bedekt onder het bloed van Jezus, de kracht die Jezus opwekte uit de dood werkt 24/7 in ons. Daar kan toch niets tegenop, die wetenschap heeft mij diep geraakt. Elke morgen mag ik dat vieren en gedenken. Het is zo goed om thuis met Hem avondmaal te vieren, te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan. 

En ik ben ervan overtuigd dat het invloed heeft op mijn tuin.

Met mijn verjaardag kreeg ik een bos prachtige pioenrozen van mijn man. Best bijzonder want meestal koopt hij gewone rozen. Ik heb me verwonderd over wat een geweldig mooie bloemen het zijn, en God gebruikte deze bloemen om mij iets te zeggen. 
De eerste keer dat ik bij  Wonderfull Free Live Ministry was deden we een oefening in het horen van Gods stem. We vroegen God ons te laten zien op welke bloem we leken, ik moest denken aan stampers. Wist niet zo goed wat ik er van moest denken, heb het maar opgeschreven en het gelaten voor wat het was. 

Toen ik op de bank naar deze prachtig wijd-open gebloeide bloem zat te kijken vielen me de stampers op en God bracht me deze oefening in gedachten. De bloem moest eerst helemaal wijd open bloeien voordat de stampers zichtbaar werden en het was of God zei : Ik zag toen al je stampers, je moest nog openbloeien en dat doe je nu. Ik vond dat zo bijzonder en zo liefdevol. 
Mijn tuin begint meer en meer te bloeien en ik geniet er enorm van.

God spreekt echt door alles als we maar leren en willen luisteren.


Take me back to the garden
lead me back to the moment I heard Your voice
bring me back to communion
lead me back to the moment I saw Your face

 It was so simple
it was easy to love
no space between us
it was easy to trust

You are closer, closer than my skin
You are the air I'm breathing in
here's where the dead things
come back to living
I feal my heart beathing again
feels so goed to know You are my friend

This is the garden
here in the place I find You close
this is communion
here in the place I'm fully known

 It was so simple
it was easy to love
no space between us

This is where I'm meant tot be
me and You and You and me
And I don't have to prove a thing
You've already approved of me


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 1 september 2020

Mijn tuin

Ik verbaas mij steeds weer over hoe God dingen in elkaar laat vallen en in je herinnering terug brengt. In de Bijbel-app vond ik een mooi leesplan : Zaden van de lente : een 40-dagen reis voor vrouwen en ik wist in mijn hart dat ik daar mee aan de gang moest. 
God bracht mij in herinnering dat het vorig jaar tot twee keer toe gebeurde dat degene die voor mij bad (verschillende personen) een beeld kregen voor mij waarin een tuin voorkwam, toen dat de tweede keer gebeurde vond ik dat wel heel bijzonder en bedacht me dat God hier dus waarschijnlijk iets mee wilde zeggen, alleen begreep ik nog niet wat.

Later was ik op een middag van innerlijke genezing bij Wonderfull Free Life Ministries en daar werd een tekst uit Jesaja 58:11 aangehaald "De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt." Deze tekst raakte me diep toen ik hoorde dat in de Bijbel een tuin (of hof) als beeld gebruikt wordt voor de ziel, en ik werd ook toen herinnerd door de Heilige Geest aan die twee beelden waarin een tuin voorkwam. 
Ik haalde deze beelden al eerder aan in de blog Inzichten (vervolg) maar God ging hier nog verder mee, dieper.

Nu ik deze tekst zo uit schrijf voor dit blog komt er nog een herinnering boven. In februari vorig jaar sprak iemand die mij niet kende een profetie over mij uit waarin God zei dat Hij de mijn droge gescheurde grond zou bevloeien en weer vruchtbaar zou maken. Dit Bijbelvers spreekt over een bevloeide tuin. 
Psalm 23 zegt "...Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel....."

In de tijd dat ik dit prachtige leesplan vond ging het in het dagboek : Elke dag met Jezus van Andrew Wommack al een paar dagen over de gelijkenis die Jezus verteld over het zaad en de verschillende soorten grond waar het in valt en wat dat bekend.  Ook dit leesplan haalde dit aan. Welk zaad zaai ik in de grond van mijn tuin ? 
Jezus zegt in Lucas 8:11 "Dit is de betekenis van de gelijkenis : Het zaad is het woord van God." 1 Petrus 1:23 zegt "U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God."

Ik vind het zo bijzonder dat onze Landman zoals Jezus word genoemd in Johannes 15, nooit ophoud met zaaien. Maar wat doe ik met het zaad ? Ben ik bereid met Hem mee te werken en de rotsen die Hij me aanwijst, uit tuin te verwijderen zodat er ruimte ontstaat voor de wortels om diep de grond in te gaan zodat het zaad sterk verankert word in de goede grond zodat het vrucht kan dragen. 
Ik verlang ernaar dat het onvergankelijke zaad van Zijn Woord diep in de grond van mijn tuin kan doordringen, en ik wil met Hem er alles aan doen om die grond zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dan is het nodig om de boel flink om te spitten, dat geeft lucht aan de grond, het brengt de stenen naar boven die eruit moeten worden gehaald. Het onkruid komt los en kan verwijderd worden, want onkruid gebruikt de voeding die voor de goede planten bedoeld is.  Het maakt dat de zachte regen er dieper en makkelijker in de grond kan dringen, het spitten maakt ook dat de meststof zich goed met de originele grond kan vermengen zodat het zaad alle voeding kan halen uit die grond die hij nodig heeft. 

Mattheus 6:33 zegt "Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." Eerst Gods koninkrijk zoeken maakt dat je hart goede grond is. 

ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 25 augustus 2020

VERTROUWEN

VERTROUWEN met hoofdletters.
Het woord dat God mij gaf voor 2020 was vertrouwen, Hij is er stevig met mij over bezig, in liefde mij verlokkend Hem dieper en dieper te vertrouwen. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren werd er in onze gemeente gevast en gebeden voor doorbraak, in de gemeente maar ook in onze persoonlijke levens. Voor mij was het de eerste keer dat ik voor een langere tijd mee deed met vasten en het was voor mij een bijzondere tijd.  
We willen zo graag Gods beloften tot leven zien komen. Beloftes vaak waar we al heel lang naar uit kijken. We zijn daarin in het goede gezelschap van bijvoorbeeld Abraham, Jozef, David, en ik zal er best een paar vergeten. Het is niet dat je Gods beloften kan afdwingen, maar je mag Hem wel alles vragen en je vertrouwen op Hem opnieuw toewijden en bekrachtigen met vasten. 
In het weekend vielen er hele bijzonder puzzelstukjes in elkaar voor mij die terug kwamen op wat ik al eerder deelde in de bloggen  Volharding en Regeren, God spreekt, en willen wij het horen. 

Op zondag keek ik de aflevering Nederland Zingt met Klazina de Boer, ze vertelt hoe ze met alcohol haar emoties verdoofde en dat was zo'n herkenning, dat deed ik met eten en daar is God al een aardig poosje met me on bezig. Hij verlangt er alleen zo naar dat ik volhard, me alleen op Hem richt en naar Hem vlucht i.p.v. van Hem weg vlucht en verdoof. 

Die avond las ik het boek "Live in Love" van Wilkin van der Kamp uit. Door het hele boek komt hij terug op de roep van Jezus : Lech acharai ! Volg Mij ! God is Liefde en als we in die Liefde wandelen en leven, wonen is er nergens geen plek meer voor angst. Angst impliceert vluchten of wegrennen voor iets of iemand las ik in datzelfde weekend in het leesrooster in de Bijbel-app Heilige emoties - Bijbelse antwoorden op ieder uitdaging. BAM, die kwam binnen. Er stond verder : Als je angstig rondrent, ren je terug naar het verleden, weg van de armen van God. Als je vooruit rent, behaal je de prijs die in de hemel klaarligt, nu God je door Christus Jezus geroepen heeft !

Klazina vertelde hoe God haar duidelijk maakte dat Goliath vellen niet genoeg was, z'n hoofd moest eraf, en ik wist dat het tijd is mijn Goliath te onthoofden. 

Dan lees je op Jezus.net de tekst uit 1 Samuel 17:46-47 "Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En al deze mensen zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Want de Heer zelf strijd voor ons, Hij geeft jullie in onze macht." David spreekt deze woorden in geloof en in vers 51 lezen we dat hij het hoofd van Goliath eraf hakt. 

Ga ik met de bibbers in m'n benen achter Jezus aan, wandelend, wonend in Zijn liefde. 
Wonend ? 
Ja wonend. 
Wilkin sluit z'n boek af met Johannes 15:10 uit de Message vertaling en die vind ik zo mooi "If you keep my commands, you'll remain intemately at home in my love. That's what I've done - kept my Father's commands and made myself at home in his love." 
Wonen in Gods liefde, samenwonen is intiem, ook iets waar God met me mee bezig is, Hij verlangt naar intimiteit met ons. Intimiteit als totale overgave uit liefde, vertrouwen, 

In dat Bijbelrooster werd die dag ook een tekst aangehaald uit Filipenzen 3:14 "Maar ik doe één ding : ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is : het winnen van de hemelse prijs die God mij  in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven." en laat dat nou net de zin zijn waar ik 's morgens mee wakker was geworden uit het lied Perseverence dat op dat moment online stond, ik deel het in de blog Volharding wat ik eerder aanhaalde. 

Toeval ?
Nee !
God spreekt, en hoe !
Dus ik zing het lied nog maar eens en bid de woorden : Lord, help me not be a hearer only of Your Word, but live it out in obedience and love, when trials come Lord, help me not to stray away but just grow stronger in my  hope and faith.
Het Bijbelrooster voor die (16e) dag sluit af met de woorden : Ik zal niet angstig rondrennen, maar vooruit gaan naar alles wat God voor me heeft. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 augustus 2020

Voorbeeld volgen

In mijn vorige blog had ik het over regeren, regeren over je "vlees", onze vleselijke verlangens. Jezus is mijn grote voorbeeld, Hij werd als onderdeel van de Godheid (Vader - Zoon - Heilige Geest) mens.
Jezus zegt in Mattheus 10:28-39 "Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden."

Ik vind de manier waarop God dingen onder m'n aandacht brengt, me leert zo bijzonder. Ik weet ik heb dat al vaker gezegd, maar ik blijf me er gewoon over verbazen hoe dat ineens van allerlei kanten (die niet eens wat met elkaar te maken hebben) dingen bij elkaar komen, alles wijst dan naar wat God tegen me wil zeggen, dat vind ik zo bijzonder. 

In het boekje : De kracht van Jezus' bloed van Andrew Murray las ik iets waar ik nog nooit over na had gedacht en me aan het denken heeft gezet. Als we aan Jezus en het kruis denken denken we aan Gethsémane. Wat Jezus daar deed was pure zelfopoffering. Maar Jezus nam niet alleen daar Zijn kruis op zich, Zijn hele leven hier op aarde was een leven van Zijn kruis opnemen. 
Hij vraagt nooit iets van ons wat Hij zelf niet heeft gedaan. 
Zijn hele leven hier op aarde was een leven van Zijn wil verliezen door Zichzelf te verloochenen, en niets te doen of te spreken, dan wat Hij van de Vader gezien of gehoord had. In Johannes 5:16-47 legt Jezus zelf uit hoe het zitten met Hemzelf en Zijn Vader - God. Jezus weet precies wat het is om niet te doen waar je zelf zin in hebt. Hij had in de hemel bij zijn Vader voor Hij naar de aarde kwam een geweldig leven. Hij kende ook de verleiding en de gedachten : Hier heb ik even geen zin in, kan dit niet anders, kan het niet op een andere manier ? Hij vraagt het zelfs aan Zijn Vader In Mattheus 26:39 "....Vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan !..." 

Filippenzen 2:6-8 "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens, En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis." 
Hebreeen 5:8 "Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. " Ook Jezus moest als mens gehoorzaamheid leren, daarom kwam Hij als baby, om het hele menselijke traject af te leggen van leren, onderwezen worden, opgevoed worden. Niets van wat wij doormaken is Hem vreemd.

Deze dingen heb ik al zo vaak gehoord en gelezen en dan opeens valt bij wijze van spreken het kwartje. 

In Johannes 6:38 zegt Jezus "Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft." Jezus wist dat Zijn tijd op aarde geen snoepreisje zou worden, en toch kwam Hij. Toen ik ervoor koos om Jezus te volgen hoopte ik dat een hoop van mijn ellende zou verdwijnen als sneeuw voor de zon, toen ik erachter kwam dat het zo niet werkt was ik heel blij dat ik wist dat Hij er wat er ook gebeurd altijd bij is, dat maakte een heel groot verschil en op die manier durfde ik het wel aan met Hem.

Dat ik het in m'n eentje in eigen kracht niet ga redden daar kwam ik al snel achter, en ik schaam me daar absoluut niet voor. Maar dit regeren over m'n vlees vind ik best pittig. Nu Hij me zo heeft laten zien dat ook Hij zijn leven lang niet heeft gedaan waar Hij zelf zin in had zette me dat wel aan het denken. 

Heer help me alstublieft Uw voorbeeld te volgen ook hierin, niet mijn wil maar Uw wil geschiedde, ook in zowel de kleine als grote dingen die zo dwars tegen mijn gevoel en vlees in gaan. U dieper te vertrouwen dat wat U me vraagt goed is, dat U me door die weg te gaan vormt naar Uw beeld.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Zaaien en oogsten

Ik borduur weer even verder op vorige week. Op een ochtend realiseerde ik me iets. Als we ons leven in Gods hand leggen, kunnen we daar alle...