Zoeken in deze blog

dinsdag 29 november 2022

Andere waarden (vervolg)

Ik borduur nog even verder op het blog van vorige week Andere waarden  Toen ik deze blogs schreef kwam mijn blog Vier Mijn overwinning online, en deze woorden die God toen tegen me zei kwamen ook in het verband van deze blogs bij me binnen. Ik ga het proberen uit te leggen want ik kan me voorstellen dat dit niet helemaal duidelijk over komt. Dat God uiteindelijk door een diepe weg mijn hart wist terug te brengen bij Hem is een absolute overwinning die gevierd mag worden, net als het leven. Niet meer overleven maar leven/Leven in en met Hem. Opnieuw door de oude pijn om het door Vaders liefdevolle ogen te leren zien is ook een overwinning. Ik moest denken aan Mattheus 16:18 "......en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen." Dat zegt Jezus over de gemeente, maar ik ben onderdeel van Zijn gemeente, dus dat geld ook voor mij. Dat bracht me bij Kolossenzen 2:15, een tekst die ik in dit proces voor mezelf vaker ben gaan uitspreken "Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd." Jezus heeft overwonnen, Hij heeft over al die machten die hebben geprobeerd mij kapot te maken getriomfeerd. Zolang die oude pijn nog in mij verstopt zit heeft het invloed op mij. Daarom was het zo belangrijk dat ik me daar weer doorheen liet leiden door mijn liefdevolle Vader, door mijn liefdevolle Heelmeester.

Ik haal nog iets aan wat Joni  aanhaalde in haar boek De tranen van God, ze schreef dat er eens aan Michelangelo Buonarri werd gevraagd hoe hij zulke mooie beelden zag in enorme blokken marmer, hij schijnt geantwoord te hebben dat hij gewoon met hamer en bijtel alles weg begon te hakken wat niet bij het beeld hoorde. En dan zegt Joni : wat als het lijden nou Gods hamer en beitel is ? God geeft het kwaad niet, maar Hij werkt wel door het kwaad heen. Als iemand kwaad in de zin heeft zal Hij daar doorheen werken hoe onbegrijpelijk ik het ook vind, maar Hij gaat nooit tegen iemands vrije wil in. 

Het lijkt wel hoe verder ik kom in mijn reis met Hem naar Hem toe of ik steeds minder zeker ga weten, maar wel steeds zekerder ga weten dat Hij zo ontzettend goed is en dat Zijn liefde zo onbegrijpelijk is en dat dat in mij een intense liefde naar Hem toe oproept. Wat ben ik dankbaar dat ik mag leren om door Zijn ogen heen te kijken naar mensen, dat ik oog mag krijgen voor de afschuwelijke gebrokenheid in mensen (of ze dat zelf zo zien of niet) en te weten dat Hij daar oog voor heeft, dat Hij mensen zoekt die die mensen voor Zijn troon willen benoemen. 1 Timotheüs 2:1 "Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen." 

Ik weet dat God mij geroepen heeft voor gebed, maar het bidden vind ik soms nog een hele uitdaging als ik heel eerlijk ben, ik bid dan ook regelmatig : Heer leer mij maar bidden, bid U met Uw Geest maar door mij heen.  Het is regelmatig stoeien, ook omdat ik vaak niet zo goed ben in het vinden van woorden om het te verwoorden, dat gaat me op papier makkelijker af. In het boekje wat ik 's morgens gebruik in mijn tijd met God staat dus niet alleen wat God mij in die tijd te binnen brengt maar ook met zinnen die eigenlijk gebeden zijn. Maar ik kan moeilijk de hele dag met pen en papier in de weer zijn, soms moet het gewoon verbaal of in gedachten verwoord. God vraagt niet om mooie woorden, dat weet ik, Hij wil gewoon dat ik mijn hart met Hem deel, dat ik met mijn eigen woorden met Hem deel wat Hij mij in her hart legt. 

Hij houd er zulke andere waarden op na als ik geneigd ben te doen. Zijn visie op het leven is heel anders dan de mijne heel lang vanuit mijn pijn is geweest. Ik ben zo dankbaar dat Hij mij daarop aangesproken heeft en ik hoop daar echt verder in te groeien. Ik snap nu ook dat mensen vaak vanuit hun eigen angst en pijn reageren, en daarmee ook flink uit de bocht kunnen vliegen, ver bij Gods liefdevolle waarheid vandaan die bedoeld is om ons te beschermen. We passen God aan aan wat wij kunnen verteren, waar wij mee overweg kunnen. Het mooie is dat Hij ons zo geschapen heeft dat wij zulke overlevingsmechanismen hebben, maar het is niet het beste wat Hij voor ons heeft. Hij verlangt ernaar dat we met onze pijn bij Hem schuilen en Hem vertrouwen ook als wij door alle bomen het bos niet meer zien. 

Jacobus 1:13-15 zegt "Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt : Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de zonde."   Je kan er als mens niet altijd de vinger op leggen wat de bron van de narigheid is, hoe graag ik dat soms ook zou willen, maar de Bijbel zegt dat niet God ons verzoekt, ons vlees, en het vlees van een ander mens bezorgt ons al genoeg verzoekingen. En zelfs als de boze het op m'n bord gooit, wat er ook gebeurd, er gebeurd niets wat mijn hemelse Vader niet weet en niet toelaat, ook als het Hem pijn doet. Maar Hij ziet het grotere plaatje en Hij heeft goede gedachten over de mensen zegt Jeremia 29:11 "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over U koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om U een toekomst van hoop te geven."

Heer U mag alles van mij afhalen wat verhinderd dat Uw mooie creatie zichtbaar word, soms doet dat pijn, soms schuurt het alleen wat, de ene keer voelt het als grof schuurpapier, de ander keer als fijn. En dan moet het beeld ook nog gepolijst worden zodat het er op z'n best uit zal zien. Het is een levenslang proces. Ik kies ervoor om tijdens het hele proces U te vertrouwen en te danken, ook als het pijn doet. En ieder stukje wat weer doorgewerkt is een overwinning, een rede om U te eren voor het geweldige mooie werk dat U in mij doet. En Heer help mij ondertussen te doen wat Paulus ons leert in Filippenzen 2:14-16 "Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en niet tevergeefs heb ingespannen." En dan zegt hij in Filippenzen 3:1 nog "Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere......" Je kan niet dankbaar zijn en morren tegelijk, het is het één of het ander, en van een dankbaar hart wordt je blij. 

Ja het is regelmatig een uitdaging maar Gods waarden brengen leven/Leven voort, Heer ik wil getraind  worden door U om de dingen op Uw manier te doen. Leer mij te volharden in het doen van Uw wil zodat mijn wortels diep in U gegrondvest zullen raken, gegrondvest, mijn one-word van 2022, U heeft mij dit jaar dat al weer bijna op z'n eind loopt heel veel mogelijkheden gegeven om mijn wortels dieper in U uit te slaan, ik heb veel van U mogen leren en veel gekregen om over na te denken en daar wil ik U voor danken.  


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...