Zoeken in deze blog

dinsdag 26 november 2019

God is goed


God is good, all the time. All the time God is good.
God is goed, altijd. Altijd is God goed.

Het is nogal een statement, en ik kan me voorstellen dat het ook heel erg verkeerd kan overkomen bij mensen. Ik denk dus ook niet dat je het zomaar tegen iemand kan zeggen, zeker niet tegen iemand die het heel moeilijk heeft. Het is heel wat anders als iemand zelf tot deze conclusie komt en uit eigen beweging beleid : God is good, all the time, all the time God is good.

Deze woorden hebben ooit een hele diepe indruk op me gemaakt toen ik hoorde dat ze uit de mond van een man kwamen die al een heel leven achter zich had dat absoluut niet makkelijk was geweest. Toen ik dit van zijn vrouw hoorde raakte het me diep, deze man was op dat moment ernstig ziek en hij wist niet of hij zou blijven leven, en nog beleed hij : God is goed, altijd, en altijd is God goed.
Dat heeft me toen enorm aan het denken gezet, dat was in de tijd dat ik terug kwam bij God en nog niet goed wist wat ik met Hem moest, maar ik wist wel dat ik niet meer zonder Hem kon.
Inmiddels is het jaren geleden en juicht deze man voor Gods troon. Lang heb ik hem niet gekend, maar hij heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.

Toen ik laats in een oud intervieuw hoorde dat er zelfs een lied gemaakt was naar aanleiding van deze woorden door Don Moen en Paul Overstreet (een country singer/songwriter die ik erg waardeer) kon ik het niet laten het op te zoeken, ik heb gewoon een zwak voor de country sound en ik vind het een heerlijk lied. 
God is good all the time
He put His song of praise in this hart of mine
God is good all the time
Through the darkest night, His light will shine
God is good, God is good all the time

If you're walking through the valley
And there are shaddows all around
Do not fear, He will guide you
He will keep you safe and sound
He has promised to never leave you
Or forsake you, and His word is true

God is good all the time
He put His song of praise in this hart of mine
God is good all the time
Through the darkest night, His light will shine
God is goed, God is good all the time

We were sinners and so unworthy
Still for us He chose to die
Filled us with His Holy Spirit
Now we can stand and testify
That His love is everlasting
And His mercies, they will never end

God is good all the time
He put His song of praise in this hart of mine
God is good all the time
Through the darkest night, His light will shine
God is goed, God is good all the time

Though I may not understand
All the plans You have for me
My life is in Your hands
And through the eyes of faith I can  clearly see
That God is good all the time
He put His song of praise in this hart of mine
God is good all the time
Through the darkest night, His light will shine
God is goed, God is good all the time


Ik zing en beleid dit met heel mijn hart uit volle borst mee, en ik moet bekennen dat de muziek en melodie daar zeker aan meewerken : God IS good, ALL the time, all the time God is good.
Hij zal me nooit verlaten, Hij houd me vast en is er altijd bij hoe moeilijk dit aardse leven soms ook is.

Mijn woord voor dit jaar is "Ontvangend" en terwijl ik deze blog schrijf realiseer ik me dat dit misschien wel het grootste is wat ik dit jaar van Hem heb mogen ontvangen: verdieping in de relatie met Hem, verdieping in vertrouwen in Hem, dieper leren loslaten. Maar ook  dieper vergeven, dat gaf diepere vrijheid en vrede. Waar ik dacht : ik heb het toch gedaan, zo is het toch wel goed, leerde Hij me verder te gaan, dieper te gaan, Hem toestemming te geven om dieper in mijn pijn en wanhoop te laten komen, waar Hij kon troosten en kon werken, doen wat ik onmogelijk kan.
Nee het is nog niet voorbij, maar Hij is erbij en Hij is goed.

Het jaar schiet al aardig op dus alvast wat terug kijken is wel op z'n plaats. Het was privé een heel pittig jaar waarin ik me als moeder compleet machteloos wist, en nog, maar ik ben zo enorm dankbaar dat in dit alles ik Hem zo van dichtbij heb mogen ervaren en zoveel van Hem heb mogen leren over het leven en over wie Hij werkelijk is.


Al schrijvend komt er een zin in me op van weer een heel ander lied "You're a good, good Father, thats Who You are"
Ik vind het zo geweldig dat God tot me spreekt door muziek, ik weet me zo geliefd, ik voel het niet altijd, maar ik hoef het ook niet te voelen, ik WEET het, diep, diep, heel diep in mijn hart.

Vader wat bent U goed, dank U wel.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 19 november 2019

Les van een oud verhaal.

Bijzonder hoe je een oud bekent Bijbelverhaal ineens heel anders leest. God spreekt door Zijn Woord.
Dat gebeurde me met het verhaal uit Exodus 3 tot 14 over Mozes die door God word geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Dat was niet een opdracht die hij "even" kon doen. In eerste instantie zag hij het niet echt zitten, vroeg hij zich af of God in hem wel de juiste persoon had gekozen. Zelfs als God hem wonderen toont om zijn woorden kracht bij te zetten voor Farao blijft Mozes twijfelen. Door zijn gesputter werd God zelfs boos. In hoofdstuk 4: 11 zegt God "Wie heeft de mens een mond gegeven ? ......Ben Ik het niet, de Heere ?  Nu dan, ga, en Ik zal Zelf  met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.", maar dat stelt Mozes nog niet genoeg gerust. "Toen ontbrandde de toorn van de Heere.." zegt vers 14, maar toch besluit God hem Aaron, zijn oudere broer, als helper te geven, ze mogen het samen gaan doen maar God bepaald wat ze zullen spreken en doen. In 15 staat "Dan moet u (Mozes) tot hem (Aaron) spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf  (God) zal met uw mond zijn en u leren wat u doen moet." 
God zelf zal hen leren, dat bleef hangen. Nee het was niet nieuw voor me, maar het bleef haken, ik moest er blijkbaar bij stil staan en er over na denken, het niet vergeten.

In de hoofdstukken die volgen worden één voor één de plagen die over Egypte komen beschreven, en ook waarom : God verharde het hart van de Farao, maar dat deed Hij met een doel. Hij wilde Zijn macht laten zien aan de de Egyptenaren. Farao heeft magiërs in dienst en deze mannen krijgen het de eerste 2 plagen kregen deze magiërs het voor elkaar deze plaag na te doen. De boze word ook wel de aap van God genoemd, ook hij kan wonderen doen, maar bij de 3e plaag houd het voor hem op. Gods macht is groter ! 
Dat was een eye-opener voor mij, het was me nog nooit eerder opgevallen.

In hoofdstuk 9:16 moet Mozes tegen deze koppige, verharde Farao namens God zeggen als hij de 7e plaag aankondigt : "Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekent zal worden op heel de aarde."  God doet niets zomaar, alles wat Hij doet is opdat Hij bekend zal worden en Hij de eer zal krijgen die Hem toekomt.

In hoofdstuk 12 lezen we over de instelling van het Pascha, het bloed van het lam dat was geslacht wat aan de deurposten en de bovendorpel moest worden gemeerd zou hen beschermen tegen de engel des doods. Wat mij opviel was dat ze het moesten eten terwijl ze klaar stonden voor vertrek, vers 11 zegt "En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten..." Dat deed me denken aan Efeze 6 waar we leren over de geestelijke wapenrusting. "Houd stand, uw middel omgord met de waarheid......en uw voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van de vrede." 
Nooit eerder was die link me opgevallen, maar deze kwam binnen, je moet altijd klaar staan om te vertrekken, bereid zijn om in beweging te komen op Gods stem. Niet verslappen en je kleding laten los hangen. De gordel diende ervoor om te zorgen dat je niet over je lange kleding zou struikelen, met je gordel om kon je als het nodig was snelheid maken. Het zei mij iets over niet verslappen, ben ik geestelijk ten alle tijden paraat om Zijn stem te horen en daarop te reageren, in beweging te komen.

Als de Farao het volk uiteindelijk weggestuurd zorgt God ervoor dat de Egyptenaren op verzoek van de Israëlieten hun allerlei rijkdommen meegeven, maar de Israëlieten moesten er wel om vragen : ze moesten in actie komen op bevel van God. 
Dan trekken ze het land van de slavernij uit richting de Schelfzee, God leid hen niet gelijk via de kortste weg, maar via de weg die God het beste lijkt, vers 13 van hoofdstuk 13 zegt "....dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terug keren." 
God weet dat het volk dat nog niet aankan en neemt hen in bescherming, Hij houd van het volk en zal het nooit meer geven als wat ze aankunnen. Hij is duidelijk aanwezig door een wolkkolom, voor iedereen was Hij zichtbaar, Hij wees hen de weg en zelfs 's nachts lichte Hij op zodat Hij zichtbaar bleef en zij niet in het donker de weg zouden kwijt raken.

De Farao krijgt spijt omdat God zijn hart verhard en hij komt achter het volk aan, als het opgemerkt word gaat het als een lopend vuurtje, binnen de kortste keren is het hele volk op de hoogte en breekt er min of meer paniek uit : waren we hier maar nooit aan begonnen. Weg zijn de herinneringen aan de wonderlijke uittocht, aan de God die hen tot daar toe heeft geleid.
Maar dan zegt Mozes in hoofdstuk 14:13-14 "...Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag voor u zal bewerken ! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, en ú moet stil zijn." 
Het volk is angstig en onrustig, maar Mozes doet wat God hem zegt lezen we in vers 21-22 "Toen stak Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur."
Het was nacht, maar de vuurkolom was hun licht, er stond een krachtige oostenwind. Ik ken die wind als koud en guur, niet prettig, maar die wind werd wel gebruikt door God om de zee te splijten. Rechts en links van je van die hoge muren van water lijkt me ook best beangstigend, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een flink geluid kan hebben gegeven.  Een wandeling dus die niet echt relaxed was, maar toen ze handelde op Gods bevel en over het pad wat was ontstaan gingen lopen kwamen ze wel veilig aan de andere kant van de zee. 

Ook dit was weer een gedachte die niet eerder bij me was opgekomen. Ineens las ik deze geschiedenis heel anders, en wat een lessen zaten hier voor mij in. Een flinke tijd heb ik hier op door lopen kauwen, nog regelmatig brengt God aspecten hieruit in m'n gedachten, herinnerd Hij mij.
Dank U wel Vader dat U Uw Levende Woord voor mij opent en U me uit dit boek dat ik mijn leven lang al ken zomaar ineens lessen leert die tot dan verborgen voor mij waren.
Hoe de weg ook gaat, U leid mij en U bent altijd bij me en weet welke route het beste is voor dat moment.


ONDERWEG naar Hem en met Hem. 

dinsdag 12 november 2019

Geduld

In het hele proces van de training van geloofs-spieren waar ik vorige week over schreef heb ik iets over mezelf ontdekt. Geduld is niet iets wat ik van nature heb. Als ik heel eerlijk ben viel me dat vies tegen, ik vond mezelf eigenlijk best geduldig. 
Geduldig tot ik het zat werd, en dat is nou net het punt, tot ik.......
Ik hield vol als geduld nodig was en riep "hier leer ik geduld van" maar eigenlijk zat daar best een wrange ondertoon in. 

Mijn hart was niet geduldig, aan de buitenkant leek ik gewoon te wachten maar in mijn hart was onrust, boosheid, naar anderen of vaak vooral naar mezelf omdat ik gewoon geen geduld had. Het moest maar eens over zijn. En die houding maakt dat je datgene waar geduld in vereist is af gaat wijzen, mezelf ging afwijzen omdat het te lang duurde en ik het geduld niet opbracht. Ik wilde de quike-fix, de snelle oplossing. 
Niet morgen maar gisteren, het liefst nog eergisteren.

Toen ik in zo'n tijd van volhouden en geduld oefenen eens door YouTube zat ze zoeken kwam ik dit voor mij tot dan onbekende lied tegen van een groep die ik erg kan waarderen en die kwam flink binnen. Met een vrolijk melodie sprak God stevige taal : Good things just take time, goede dingen hebben tijd nodig.

Dat deed me denken aan Fillipenzen 1:6 "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat ook voltooien zal tot de dag van Jezus Christus." Niet op mijn tijd maar op Zijn tijd dus. 
Zoals dit lied zo mooi zegt, alles heeft tijd nodig, het ene wat korter dan het andere, het andere duurt heel erg lang, maar Hij is aan het werk en er gebeurd iets, er is beweging. Of mijn menselijke oog dat nu kan waarnemen of niet. Er gebeurd iets in het tempo dat Hij goed acht. Als het sneller zou gaan zou het resultaat minder sterk of gedegen kunnen zijn en zal het effect ook niet zijn wat Hij voor ogen heeft. 

 

An acorn grows a mighty oak
Een eikel groeit uit tot een machtige eik
A stream can cut through a rock
Een stroompje kan een rots door midden snijden
A house becomes a home sweet home
Een huis kan een thuis worden
A baby learns to walk
Een baby leert te lopen
Paint will be a masterpiece
Verf kan een meesterwerk worden
And words can make a rhyme
Woorden kunnen een rijm maken
A boy will turn into a man
Een jongen zal een man worden
Good things just take time
Goede dingen hebben tijd nodig.

Don't give up, don't give in
Geef niet op, geef niet toe
That hill was made to climb
Die hevel is gemaakt om beklommem te worden
With some food and fortitude
Met wat eten en standvastigheid
You will be just fine
Komt het goed met je
Great is worth its weight in gold
Super goed is z'n gewicht in goud waart
Easy ain't worth a dime
Makkelijk is nog geen dubbeltje waard
Staying for the long, long haul
Volhouden voor de lange, lange reis
Good things just take time
Goede dingen hebben tijd nodig

A child can be a wise man
Een kind kan een wijze man worden
A sinner can be a saint
Een zondaar kan een heilige worden
A brick can be a temple
Een steen kan een tempel worden
A link can be a chain
Een schakel kan een keting worden
Some notes can be a love song
Wat woorden kunnen een liefdeslied zijn
Steel can be a chime
Staal kan een klokkenspel zijn
A moment can last forever
Een moment kan voor eeuwig duren
Good things just take time
Goede dingen hebben gewoon tijd nodig

Don't give up, don't give in
Geef niet op, geef niet toe
That hill was made to climb
Die hevel is gemaakt om beklommem te worden
With some food and fortitude
Met wat eten en standvastigheid
You will be just fine
Komt het goed met je
Great is worth its weight in gold
Super goed is z'n gewicht in goud waart
Easy ain't worth a dime
Makkelijk is nog geen dubbeltje waard
Staying for the long, long haul
Volhouden voor de lange, lange reis
Good things just take time
Goede dingen hebben tijd nodig


Dank U wel Vader dat U zoveel geduld hebt dat U mij geduld kan leren, en dat Uw uithoudingsvermogen onbeperkt is. Dat U steeds weer opnieuw het geduld hebt om naast mij te komen zitten en me te laten zien waarom U me dit wilt leren, wat voor effect het op mijn leven zal hebben als ik leer om mijn hart zuiver te houden tijdens het wachten. Om mij te leren wat U dan met mij kan doen, wat U dan door mij heen kan doen.
Heer wat heb ik U hart nodig, wat ben ik blij dat ik met U onderweg ben naar U. U bied mij tijdens deze reis zoveel aan en Heer ik wil ontvangen, leren te ontvangen wat U voor mij heeft. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 5 november 2019

Uit geloof

De afgelopen tijd is echt een training voor mij geweest, een training van mijn geloofs-spieren zoals Joyce Meyer ze zo mooi noemt, van m'n geloofs ogen en oren. En dat vond ik best heel lastig. Regelmatig kwam de tekst uit 2 Korinthe 5:7 in me op "Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen."  door Zijn woord maar ook op andere manieren moedigde God me aan vol te houden, door te gaan, te vertrouwen.  

Hebreeën 11:1 zegt "Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." 
Heel Hebreeën 11 spreekt van mannen en vrouwen die door hun geloof vast hielden aan Gods beloften, dat gaf hun hoop en moed om door te gaan. Hebreeën 12:1 noemt hen een wolk van getuigen, en roept ons op om hun voorbeeld te volgen. en met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. 
Eigenlijk ben ik alles behalve sportief, ik heb een periode regelmatig gewandeld maar daar is flink de klad in gekomen moet ik bekennen, een wedloop is dus niet echt mijn ding. Het gaat hier gelukkig niet over een fysieke wedloop, maar een geestelijke wedloop valt me ook niet echt mee.  

Ik vond dit prachtige lied waarvan ik vooral de capella uitvoering heel mooi vind.   
By faith we see the hand of God
Door geloof zien wij de hand van God 
In the light of creation’s grand design
In het licht van scheppings mooiste creatie
In the lives of those who prove His faithfulness
In de levens van hen die Zijn trouw bewijzen  
Who walk by faith and not by sight 
Die door geloof wandelen en niet door aanschouwen

By faith our fathers roamed the earth 
Door geloof zijn de voorvaderen over de aarde gegaan 
With the power of His promise in their hearts 
Met de kracht van Zijn belofte in hun hart
Of a holy city built by God’s own hand
Van een heilige stad door Gods eigen hand gebouwd
A place where peace and justice reign 
Een plaats waar vrede en recht regeerd

We will stand as children of the promise 
Wij willen staan als kinderen van de belofte
We will fix our eyes on Him our soul’s reward
Onze ogen gericht op Hem de beloner van onze ziel
Till the race is finished and the work is done
Tot de race is gelopen en het werk is gedaan 
We’ll walk by faith and not by sight 
We zullen door geloof wandelen en niet door aanschouwen

By faith the prophets saw a day 
Door geloof zagen de profeten de dag
When the longed-for Messiah would appear 
Dat de lang verwachtte Messias zou verschijnen
With the power to break the chains of sin and death
Met de kracht om ketenen te breken van zonde en dood
And rise triumphant from the grave 
En tromferend zou verrijzen uit het graf

By faith the church was called to go 
Door geloof werd de kerk geroepen om te gaan
In the power of the Spirit to the lost 
In de kracht van de Geest naar het verlorene
To deliver captives and to preach good news
Om gevangene te bevrijde en het goede nieuws te prediken 
In every corner of the earth
In iedere hoek van de aarde 

We will stand as children of the promise 
Wij willen staan als kinderen van de belofte
We will fix our eyes on Him our soul’s reward
Onze ogen gericht op Hem de beloner van onze ziel
Till the race is finished and the work is done
Tot de race is gelopen en het werk is gedaan 
We’ll walk by faith and not by sight 
We zullen door geloof wandelen en niet door aanschouwen

By faith this mountain shall be moved
Door geloof zal deze berg worden verplaatst 
And the power of the gospel shall prevail 
En de kracht van het Evangelie zal zegevieren
For we know in Christ all things are possible
Want we weten dat in Christus alles mogenlijk is 
For all who call upon His name
Voor hen die Zijn Naam aanroepen 

We will stand as children of the promise 
Wij willen staan als kinderen van de belofte
We will fix our eyes on Him our soul’s reward
Onze ogen gericht op Hem de beloner van onze ziel
Till the race is finished and the work is done
Tot de race is gelopen en het werk is gedaan 
We’ll walk by faith and not by sight 
We zullen door geloof wandelen en niet door aanschouwen


Door geloof is het of ik zo nu en dan even door een klein kiertje mag spieken en vraag ik : Heer zie ik dat goed ?  U bent aan het werk hé, ik kan U vertrouwen. U doet wat goed is, U weet het het beste. Toen zag ik met mijn natuurlijke ogen ook iets gebeuren en werd ik zo verschrikkelijk blij. Maar met een stap in de juiste richting is nog niet de hele wedloop gelopen en de finish behaald. Meer kregen mijn natuurlijke ogen (nog) niet te zien, ik moest verder met mijn geloofs-ogen, maar de Bijbel staat vol voorbeelden van deze geloofshelden die een wolk van getuigen zijn, en het grootste Voorbeeld aller tijden : Jezus.  "Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis gedragen en de schande en veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon God."  (Hebreeën 12:2)  

Dank U wel voor Uw voorbeeld Jezus, U keek niet naar wat U werd aangedaan, U keek naar de vreugde die U in het vooruitzicht was gesteld.  Help mij niet te kijken naar wat ik graag zou willen zien gebeuren, maar help mij mijn ogen op U mijn Leidsman en Voleinder gericht te houden. Om door geloof en niet door aanschouwen door deze wereld te gaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem


Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...