Zoeken in deze blog

dinsdag 30 augustus 2022

Waar gaat het heen ?

In de tijd dat mijn blog De les van het traplopen online moest  komen had ik last van mijn knieën en heupen en liep ik geen trappen meer, toen ik zag dat deze blog gepland stond vond ik dat best een ding.....Heer....???? Ik bad ervoor, God gaf wijsheid en ideeën hoe anders te bewegen, zitten, liggen als handvaten. Toch wist ik dat ik 'm moest plaatsen. En het was of God zei : Vertrouw je Mij ? Ja Heer ik kies ervoor U te vertrouwen, maar binnen in mij was het een woeste zee aan gedachten en gevoelens, en vond ik het zo moeilijk om die onder ogen te zien en was er een roep in mij : Heer hoe ga ik hier mee om op Uw manier ? 

Tegelijkertijd was ik bezig met het volgen van de Faith School Live, in m'n vorige blog vertelde ik dat ik de indruk had dat God tegen me had gezegd dat ik dat op dezelfde manier moest benaderen als de Online Bijbelschool, er met pen en papier aantekeningen bij maken omdat het op die manier veel beter binnenkomt. Ik weet het onderwijs van Tom kan flink confronterend zijn, maar ik houd van zijn recht door zee onderwijs. Ik heb graag de waarheid, ook als ie op m'n teentjes trapt. Gods motivatie is altijd liefde. Ik ontdekte dat ik regelmatig dacht geloof (voor genezing) te hebben terwijl ik het niet had. Ik moest denken aan wat God had gezegd over omweg, ik schreef daar de gelijknamige blog over : Omweg. Dat was een pittige tijd, ook toen was ik erg aan het zoeken : Heb ik U goed verstaan ? Hoe dan Heer ? 

Iemand uit de gebedsgroep kreeg toen ze voor mij bad eens een indruk van God en één van de dingen die Hij zei was : Vraag niet hoelang, vraag beter : Waar gaat het heen ? Toen zij dat met me deelde wist ik dat dit echt van God was, Hij had mij eerder op een soortgelijke manier gecorrigeerd door tegen mij zeggen : Waarom zeg je niet : U bent bij Mij (i.p.v. Heer help) Het koste me wat tijd om het op die manier te leren benaderen. Wat me hielp was dat Hij steeds weer regelmatig me liet weten : Je bent niet alleen, het is jij en Ik, Ik en jij, wij samen. 

Op een gegeven moment had ik de indruk dat ik de boeken die ik sinds 21-8-2017 ben gaan volschrijven terug moest gaan kijken. Ik denk dat het nodig was dat ik me weer even realiseerde wat een enorm verandering ik in de laatste jaren na Pasen 2016 heb doorgemaakt. Toen ik vooral de boeken van de laatste 2 á 3 jaar terugkeek begon ik me te realiseren dat sommige processen helemaal nog niet zo lang geleden zijn en dat ik best eens wat geduldiger met mezelf zou mogen zijn. Een ander ding dat God gezegd had in de indruk die deze vrouw uit onze gebedsgroep kreeg was : Het is een proces en het heeft tijd nodig. Oei dat was de vinger op een gevoelige plek, maar ik wist dat het zo waar was. Later las ik in het Engelstalige boek The final quest (trilogie) dat ongeduld eigenlijk een gebrek aan geloof is. Dit  haakte in me vast, heb ik het geduld om de lange, grondige route te gaan, het hele proces op Zijn manier te doorleven in plaats van er steeds maar zo snel mogelijk doorheen te gaan om er vanaf te zijn, met als gevolg dat ik dan bepaalde processen nog eens door moet net zo lang tot ik heb geleerd wat Hij mij leren wilde omdat ik het nodig heb om dat te leren. 

Heer ik ben zo enorm dankbaar voor Uw geduld, Uw liefde, Uw liefdevolle correctie, U bent een geweldig goede Opvoeder, Trainer,  U leert mij geduld, geduld met mezelf, met het proces, U leert mij vertrouwen, op U en op het proces, mezelf, U leert mij wat Uw definitie is van geloof, en dat ik daarin mag leren wat het wel is en ook wat het niet is, dat ik erin mag groeien. Dat het een proces ook is van mijn denken in lijn brengen met Uw denken, vergroeien met U zoals de ent vergroeid met de (Ware) wijnstok in Johannes 15:1-8 

Ik begon me af te vragen of die omweg iets te maken had met dit proces, dat mijn denken nog de nodige verandering nodig had voor ik kon ontvangen. Maar wat ik ook ontdekte dat er nog het nodige verwerkt moest worden, opgeruimd moest worden, dat mijn hart niet zuiver was voor God omdat er oordeel in mijn hart zat ten opzichte van mijn ouders, vooral mijn moeder, over wat ik zag van haar omgaan met haar lijden. Ik herkende de bewegingen die ik ging maken als bewegingen die ik mijn moeder zo vaak had zien maken en ik dat maakte veel in mij los. Ik werd me bewust dat er ook oordeel in mijn hart zat, dat was geen fijne ontdekking.

Ik hoorde daar geen oordeel over te hebben, ik kende haar hart niet, Papa God wel. Mattheus 7:1-2 zegt : "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden, en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden." Die woorden hebben me flink aan het denken gezet. God ziet mijn hart en wat er in mijn hart is heeft invloed op mijn leven. Mijn hart is de maat waar ik mee gemeten word. Het was nodig dat ik vergaf, zowel hen/haar als mijzelf en ik God toestemming gaf het trauma uit mij te tillen en de leeg gekomen plaats te vullen met Heilige Geest, Zijn liefde, Zijn balsem. Een mooi lied zegt : Als er vergeving is kan er genezing zijn. Ik kom dit steeds weer tegen, en ik ben dankbaar dat God mij steeds weer op dat punt brengt, dat is Zijn liefde.

Het bracht me ook weer bij mijn identiteit, ik wilde nooit op mijn vader of mijn moeder lijken. Het was of God zei : je bent half je vader en half je moeder, Ik gebruikte hun genen om jou te formeren, maar jij bent uniek, er is er maar één zoals jij en dat ben jij en jij mag het anders doen, jij mag het op jou manier doen, samen met Mij.

Kernonderwerpen die op het moment steeds terug komen is : ontspannen, rustiger aan, genieten, het er laten zijn, mijn ogen alleen op Jezus gericht houden, vertrouwen, groeien in geloof en liefde. En dat alles leidt tot dieper gegrondvest raken in de Liefde zoals Efeze 3:17 zegt : "Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gegrondvest bent." Gegrondvest, mijn One-Word voor dit jaar. 

Heer U weet waar dit heen gaat, U bent erbij en U bent betrouwbaar, U houd van mij en U bent vol liefde, dank U wel dat ik samen met U onderweg mag zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 23 augustus 2022

Verandering van denken

Onder  m'n blog van vorige week heb ik in een P.S. een link gedeeld van de Faith School Live die Frontrunners op dinsdagavond bij Voice of Faith uitzend. De 2e les Verwar dit niet met geloof  was voor mij heel verhelderend en ik moest erkennen dat ik al in heel wat van deze valkuilen was getrapt. In eerste instantie luisterde ik de lessen gewoon, maar na 3 lessen had ik heel erg de indruk dat God tegen me zei : Ga er opnieuw voor zitten met pen en papier voor aantekeningen net zoals je bij de Online Bijbelschool doet, maak hier studie van. Dat ben ik dus gaan doen, kost best meer tijd want ik zet de filmpjes regelmatig stil om aantekeningen te kunnen maken, soms luister ik stukjes nog even terug om te luisteren hoe hij (Tom de Wal) het ook alweer zegt omdat hij soms snel praat en ook wel eens scherp uit de hoek kan komen. Maar in mijn geest proef ik dat het klopt en ik ben God dankbaar voor deze man die zich het evangelie niet schaamt en het woord van God onversneden brengt en religieus denken aan de kaak stelt. 

Was het confronterend ? Ja heel confronterend. Was het au ? Ja, maar ik wist ook dat het waar was. Als wij Gods beloften willen ontvangen moeten we het op Gods manier aanvliegen. Wij kunnen Gods beloften niet ontvangen op onze manier en voorwaarden. God is God en Hij kan niet tegen Zijn Woord ingaan. Zijn beloften zijn Ja en Amen. Als ik niet de resultaten zie die ik denk te moeten zien ligt het niet aan God maar aan mij de ontvanger, dan heb ik ergens iets gemist. 

God zegt dan niet : eigen schuld dikke bult, jou fout, je doet niet genoeg. NEE. God verlangt ernaar dat ik naar Hem toe kom en vraag wat ik gemist heb, Heer waar heb ik het niet goed begrepen, wat mag ik nog leren, waar moet mijn waarheid nog in lijn komen met Uw Waarheid die vrij maakt. Dit is onderwijs waar ik nog steeds regelmatig mee worstel, het roept soms heel veel emoties op. In onze maatschappij houden we niet zo van scherpe woorden horen. Maar Gods woord is een tweesnijdend zwaard zegt de Bijbel in Hebreeën 4:12 "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Ik raak er steeds meer van overtuigt dat er enorm veel religie in de kerk zit, en niet alleen in de kerk, ook in de maatschappij. (Religie is een systeem, geen relatie) De standaard word aangepast aan wat men kan verteren. We willen niet op onze teentjes getrapt worden en we willen niet op teentjes trappen, aan de ene kant om de ander niet te kwatsen - op zich heel nobel -, of uit angst voor de gevolgen. We praten elkaar - al dan niet vroom - naar de mond, want je wilt de ander opbouwen en bemoedigen - ook dit weer heel goed bedoeld - maar waar is er dan nog ruimte voor Gods Waarheid, Gods norm volgens de Bijbel ?

Ik moet denken aan een oud spreekwoord : Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. God is onze Heelmeester, Zijn hart is liefde, Hij doet ons niet expres pijn om ons pijn te willen doen, maar soms moet je eerst flink wat vuil verwijderen voor er gezonde genezing kan intreden. Tom haalt Jeremia aan, als God hem roept zegt Hij in Jeremia 1:9b-10 "Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten." Dat omver halen van bolwerken (werken in je bol/gedachten patronen) kost tijd, vernieuwing van je denken is essentieel om te gaan leren denken volgens Gods principes en waarheden. Ik moet verlost worden van religieus denken. God denkt zo anders dan ik ontdek ik steeds meer, ik vind het verassend en soms ook lastig, confronterend soms, maar Zijn zienswijzen kan ook enorm opluchten, verhelderend zijn.

Ik kan er niet goed woorden aan geven maar er word de laatste periode enorm aan mijn denken/bol-werken geschut, en eigenlijk is dat op zich niets nieuws want dat gebeurd al een hele tijd, maar de ene periode voelt het heftiger als de andere. Toch ben ik er ook blij mee, voor mij betekend het dat ik me kostbaar weet, Hij investeert Zijn tijd, liefde en aandacht in mij. Het zegt mij ook hoe kostbaar de ander is, dat Hij mijn gedachten over anderen wil veranderen, me wil leren de ander te zien zoals Hij die ander ziet. Het zegt me ook dat ik dieper geworteld en gegrondvest (m'n One-Word voor 2022) raak in Hem, dat mijn wortels dieper in Zijn goede grond gaan om aan voedsel te komen en ik daardoor steviger kom te staan. Dat maakt dat ik me enorm geliefd weet, ook als ik het even niet voel. Maar het zegt me ook dat ik oude vastigheden los mag/moet laten om nieuwe gebieden te mogen betreden. 

Ik groei, en ik leer geen "help" te roepen maar me te realiseren dat ik niet alleen ben. Ik wil los komen van alle valse aannames en leugens van religieus denken. Ik leer te genieten van het groeiproces, leer mezelf met andere ogen te bekijken. In de afgelopen tijd heeft God verschillende keren het beeld van een vlinder onder m'n aandacht gebracht : als een nieuw begin, maar ook als vrij, vliegen, dansen (van bloem naar bloem) Zo'n 13 jaar geleden heb ik deze tatoeage op m'n rechter onderbeen laten zetten, best bijzonder dat God dit beeld opnieuw gebruikt in mijn leven. Het proces mag dan soms au zijn en confronterend, maar het doel is Leven gebaseerd op Liefde, en het hele proces is gemotiveerd door het hart van De Liefde zelf, Papa God. Ik veranderen naar Zijn beeld, Zijn waarheid, ik mag het proces doorleven en tot Leven komen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 16 augustus 2022

Supermens

In de blog Orphan spirit vertelde ik dat God me had laten zien hoe belangrijk het is te wéten wie je bent in Christus. In deze blog die de titel draagt : Supermens naar het gelijknamige boek van Tom de Wal wil ik vertellen over een boek wat me daar enorm bij geholpen heeft. Omdat ik partner ben van Frontrunners krijg ik de nieuwe boeken van Tom automatisch gratis toegestuurd (al zijn boeken zijn gratis te bestellen, je betaalt alleen verzendkosten) Toen ik dit boek ontving heb ik met de titel geworsteld en 'm even bij de vele boeken gezet die ik nog moet lezen. Maar op een gegeven moment zei God, of misschien kan ik beter zeggen : Heilige Geest in mijn geest dat ik alle andere boeken waar ik in aan het lezen was even moest laten voor wat ze waren en alleen dit boek moest gaan lezen. Als ik even niet verder kwam moest ik gewoon de tijd nemen om het te laten bezinken. En dat ben ik gaan doen. 

Nog nooit heb ik de bovennatuurlijke identiteit, kracht en autoriteit die je hebt ontvangen in Christus zo duidelijk uitgelegd gehoord/gelezen. Wat heb ik veel van dit boek geleerd, een echte aanrader !

Toen ik dit boek ging lezen was ook mijn gebed : Heer laat me dan maar zien wat U wilt dat ik zie, geef mij maar diepe openbaring door Heilige Geest over wie U werkelijk bent en wie ik ben in U.  

Het boek heeft mij veel geleerd maar 2 dingen wil ik eruit lichten. Je ziel is een net zo belangrijk onderdeel van je leven hier op aarde als bovennatuurlijk mens/supermens als je geest. Met mijn geest heeft de macht om de stroom van de Heilige Geest te laten stromen of te blokkeren, dat is een stevige doordenker voor mij. Onze wedergeboren geest moet gaan functioneren als een filter voor onze ziel, ook dit was echt een eyeopener voor mij. Elk woord dat ik spreek, elke daad die ik doe, elke keuze die ik maak begint met een gedachte, en mijn denken is onderdeel van mijn ziel. Daarom zegt de Bijbel ook dat het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen. Efeze 4:23 "Dat u u vernieuwd wordt in de geest van uw denken." Romeienen 12:2 "En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."  

Door je wedergeboren geest leer je met Heilige Geest te onderscheiden wat Gods wil is en niet. De andere kant op gaat je ziel functioneren als een kanaal voor onze wedergeboren geest en de Heilige Geest. Dat deed me denken aan een beeld dat ik eens kreeg van het kruis. De verticale balk was breed en daar ging een krachtige stroom doorheen, maar wel twee kanten op. Het was tweerichting verkeer. De horizontale balk was smaller en wat daar stroomde vloeide vanuit de verticale balk. Ik weet dat dit beeld sprak over een actieve relatie met God als basis voor de stroom naar mensen om je heen toe. 

Nu zag ik ook dat het zichtbaar worden van de bovennatuurlijke mens in deze wereld een actieve samenwerking is tussen mijn geest en mijn ziel waarin mijn geest de leiding heeft en mijn ziel (emoties en gevoel) onderworpen zijn aan/in lijn zijn gebracht met mijn geest. Mijn denken en verstand hebben het nodig constant vernieuwd te worden door het denken van Christus zodat het mee stroomt met mijn geest en Heilige Geest. Mijn karakter,  persoonlijkheid en wil zijn het kanaal voor onze geest en zullen dus Jezus reflecteren op z'n Danielle's. Ik mag mijn eigen unieke weergave van de Heer Jezus zijn en meer en meer worden zoals 2 Korinthe 3:18 zegt : "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals die door de Geest van de Heere bewerkt wordt." 

Daarom wilde God dat ik ontdekte wat Hij in me had gelegd, ik schreef daarover in de blog Wie ben ik. Weet wie je bent, je mag er zijn en zo mogen je ziel en (geleid door je) geest samenwerken om als een bovennatuurlijk mens in deze wereld te wandelen. Wat voor Jezus heel gewoon was mag voor mij heel gewoon zijn. ik mag leven vanuit de wetenschap dat niets onmogelijk is, dat Hij altijd zal voorzien waar ik het uit mijzelf niet heb. 

Heer leer mij zo te leven, in het geloof en vertrouwen dat bij God niets onmogelijk is, zoals de Bijbel zegt in Mattheus 19:26 en Marcus 10:27 zeggen : "Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen : Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk." Filippenzen 4:13 "Alle dingen kan ik door Christus Die mij kracht geeft." Lucas 1:37 "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn."  Lucas 18:27 "Hij echter zei : De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God." Heer ets deze Waarheid in elke vezel van mijn ziel en help mij om moedig en sterk te leven zoals U Jozua gebood in Jozua 1:9 "Heb Ik het u niet geboden ? Wees moedig en sterk, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u, overal waar u heen gaat." 

Ik vind het zo bijzonder hoe Papa me steeds een stukje verder brengt in het vernieuwen van mijn denken en het trainen van mijn ziel, me steeds dieper overtuigd van de kracht waarmee Hij in mij woont. Ik moet weer denken aan wat ik Graham Cook eens hoorde zeggen in een (Engelstalig) filmpje : in dit lichaam wonen 2 personen, ik en Jezus.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

P.S. Ik wil nog graag een link delen naar de Faith School Live  van Frontrunners die voor mij naast "amen" ook regelmatig "au" was maar wel erg leerzaam.

dinsdag 9 augustus 2022

Vier Mijn overwinning

Als deze blog online komt is het inmiddels augustus, maar ik schrijf 'm op 5 mei. Ik ben vol verwondering en verbazing over wat God doet in mijn leven en hoe Hij mijn kijk op 4 en 5 mei herziet. Jaren heb ik op 4 mei de vlag halfstok gehangen als eerbetoon en dan gingen mijn gedachten ook naar het oorlogstrauma van vooral mijn moeder en hoe dat een grote invloed heeft gehad ook op mijn leven. Maar op 4 mei 2021 veranderde dat radicaal door Gods stem die heel duidelijk tegen me zei : Jij viert de dood. Ik had net de vlag buiten gehangen en was op mijn bank gaan zitten en zag de vlag buiten op ons balkon hangen. Ik schrok van deze woorden en wist niet hoe snel ik die vlag weer binnen moest halen. Ik haalde de vlag van de stok - iets wat ik eigenlijk nooit deed omdat dat de enige dag van het jaar was dat ik de vlag buiten hing - en heb die opgevouwen en in de kast gelegd en de stok ook in de kast gezet. 

In het jaar daarna gingen we in de gebedsgroep waar ik deel van uitmaak aan de slag met het boek Vrijspraak en maakte God mij duidelijk dat ik m'n DVD collectie moest opschonen, ik schreef daar de blog Opschonen over. Ook nu weer was God heel duidelijk, ook de DVD's over de oorlog moesten weg. Later liet God me nog meer dingen zien die weg moesten, daaronder zaten ook boeken over de oorlog. 

4 mei 2022 zei God tegen me : Ik heb mijn volk nooit opgedragen 400 jaar slavernij te gedenken. Ik droeg ze op te gedenken dat Ik heb uit Egypte heb geleid. Gedenk wat Ik gedaan heb.

Ik vertelde al dat ik nooit op 5 mei wilde vlaggen omdat ik wat vrijheid genoemd word zo enorm dubbel vind. Vrijheid word gebruikt om te doen waar men zin in heeft terwijl ik denk dat vrijheid bedoeld is om het goede te doen. 5 mei 2022 sprak God toen ik op het punt stond om weg te gaan : Hang je vlag buiten. Ik was lichtelijk verbaast en dacht even, is dit God ? En die stem die ik herken als de Zijne zei : Hang de vlag buiten voor Mijn overwinning. Ik had niet zo heel veel tijd meer en vroeg me af waar ik dat ding gelaten had, en ineens wist ik het, deed de kast open waarin ik de stok wist en zag direct ook de vlag liggen, bond 'm aan de stok en ging op pad. Later liep ik langs m'n huis en zag de vlag hangen en verwonderde me. Hoe bijzonder is mijn God, voor Hem doe ik dingen die ik anders nooit zou hebben gedaan. 

Rond deze dagen kwam steeds het lied  In Jesus' Name in mij op, vooral de woorden : God is fighting for uw, He is on our side, He has overcome, yes, He has overcome.... God is fighting for us, pushing back the darknes, lighting up the Kingdom that cannot be shaken, in the Name of Jesus, enemy's defeted, and we will shout it out, shout it out..... We will not be shaken, we will not be moved, Jesus You are here (God strijd voor ons, Hij staat aan onze kant, Hij heeft overwonnen, ja Hij heeft overwonnen...God strijd voor ons, Hij duwt de duisternis terug, in de Naam van Jezus is de vijand verslagen, en wij roepen het uit, roepen het uit....Wij worden niet geschut, wij worden niet verplaatst, Jezus U bent hier) God strijd voor ons, Hij staat aan onze kant. Het was of God deze woorden door het herhalen in mij wilde etsen : vergeet dit niet : Ik strijd voor jou, Ik sta aan jou kant, Ik heb overwonnen, ook al voelt het alsof je geschut word, je word niet verplaatst want je bent gegrondvest in Mij de Rots, Ik ben bij je. Een ander stuk van dat lied wat steeds in me opkwam was : I will live, I will not die, the resurrection power of God alive in me and I am free in Jesus' Name (Ik zal leven en niet sterven, de opstandingskracht van God leeft in mij en ik ben vrij in Jezus' Naam) En ik wist in mijn hart : Ik kom hier doorheen, Jezus heeft de werken van de duivel overwonnen, ik zal leven en niet sterven. Iedere vezel van mijn wezen zal leven voor Hem.

Het feit dat ik heel veel dingen heb weggedaan omdat God mij erop wees dat het niet zuiver was en het een landingsbaan voor de boze was op ons huis, op onze levens, heeft dingen in de geestelijke wereld verschoven. Wij zijn ons niet genoeg bewust van hoe doorweven onze maatschappij is met occulte zaken, hoe de geest van dood wordt verheerlijkt, hoe dat wat de Bijbel kwaad noemt goed wordt genoemd en hoe wat de Bijbel goed noemt kwaad word genoemd. Het boek Vrijspraak is echt een aanrader, ik zou bijna zeggen een must voor iedere christen die oprecht schoon schip wil maken in zijn/haar leven en bloedlijn van het voorgeslacht, en in lijn wil komen met de wil van God.   

Als je hier oprecht mee aan de gang wil gaan gaat God je dingen laten zien waar je jezelf nooit bewust van bent geweest, maar ik heb ook gezien hoe Hij het hart van mijn man aanraakte - terwijl deze niet met dit boek bezig was - en hij meeging in de weg die God mij wees. Ook daar heb ik met verwondering naar gekeken en God gedankt, want daardoor kon ik doen wat Hij van mij vroeg. God zei tegen mij : Geef hem de ruimte. Dat heb ik gedaan, ik heb niet mijn overtuiging aan hem opgelegd, God overtuigde zijn hart en ik deed wat Hij van mij vroeg en het ging heel natuurlijk. 

Toen mijn man op 5 mei 2022 de vlag buiten zag hangen keek hij nog eens goed om te zien of dat wel echt bij zijn huis was, en ja het was bij hem. Toen ik 's avonds aan tafel vertelde wat er was gebeurd vertelde hij dat het hem had verbaast om de vlag buiten te zien hangen maar verder zei hij er niet veel op en was het oké. Ik wil mijn man hier ook voor eren, hij kent z'n vrouw wel een beetje na al die jaren samen, en hij heeft haar enorm zien veranderen. Hij houd van haar en ik ben enorm dankbaar voor deze man en houd van hem. Maar bovenal houd ik van mijn God en Vader, mijn Papa die zo goed is en die Overwinnaar is, die aan mijn/onze kant staat in de strijd. Hem wil ik eren ook door de vlag buiten te hangen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

P.S. Wat ik in deze blog deel is heel persoonlijk, het is absoluut niet mijn bedoeling iemand hiermee te oordelen, ik deel gewoon mijn weg met God. Hij gaat met ieder van Zijn kinderen zijn/haar persoonlijke weg, vraag Hem wat Hij tegen jou te zeggen heeft. 

dinsdag 2 augustus 2022

Waardering

Rond de tijd dat de blog Afwijzing online kwam worstelde ik enorm met iets wat daar heel nou mee verweven is denk ik, waardering. Ik proefde een enorme drang in mezelf naar waardering, maar ik ervoor ook een enorme spagaat daarin omdat ik weet dat ik mijn gevoel van eigenwaarde niet van mensen moet laten afhangen of van wat ik doe, of wat ik van mezelf denk. Jaren heb ik trouw Hour of Power gekeken, en ook al doe ik dat niet meer, de proclamatie blijf ik heel mooi vinden en ik heb deze ooit ook zelf uitgeschreven en deze staat nog steeds in onze woonkamer : "I'm not what I do, I'm not what I have, I am the beloved of God, it's who I am, no one can take it from me. I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust mij Friend Jesus, and share His love with the world." (Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben de geliefde van God, dat is wie ik ben, niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik hoef me niet te haasten, ik kan mijn Vriend Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.)


Mijn identiteit is dat ik een geliefde dochter van God ben. Dat zou genoeg moeten zijn toch ? Waarom kon ik dan weer zo enorm worstelen met mezelf ? Ik wist dat God tegen me heeft gezegd : Zoek je erkenning alleen bij Mij. Ik houdt van je. Vertrouw Mij. Jij bent jij, jij mag jij zijn (ik schreef daar ook over in de blog Mediteren) maar dat mij-zijn vind ik soms flink ingewikkeld. Dat goed genoeg willen zijn, dat zoeken naar goedkeuring, waardering zit zo afschuwelijk diep en het lukt mijn hart maar niet dat los te laten en gewoon te genieten van Papa's geliefde dochter zijn, te wéten dat ik vergeven ben, geliefd ben gewoon zoals ik ben. En deze strijd heeft de neiging me te ontmoedigen. Toch wil ik het niet meer wegduwen, of er voor op de vlucht slaan. Het was dan ook mooi toen Papa zei : je vlucht er niet meer voor weg. Maar o wat doet het pijn. 

Terwijl ik hier zo mee worstelde werd ik dagen achter elkaar wakker met  de woorden : Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me, van het lied Here I am to worship. Maar het duurde dan ook dagen voor het tot me doordrong dat Hij zei : maak Mij groot, kies vreugde (ik had het daar over in m'n vorige blog Vreugde kiezen) Richt je aandacht op Mij, niet op je gevoel - en ja dat mag er zijn - Ik houd je vast, Ik draag je hier doorheen, vertrouw Mij, Ik zal je NOOIT loslaten. En toe las ik op een ochtend Hebreeën 12:12-13 "Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt." Deze tekst kreeg een ander lading, juist die slappe handen mag ik opheffen, en juist met die knikkende knieën mag ik een recht spoor bewandelen waarin Hij mij leidt. Ook al heb ik het gevoel dat het niet goed gaat. Ondertussen wordt dat wat kreupel is juist niet ontwricht maar veeleer genezen. Maar o wat doet dat pijn.

Het voelde zo alsof het allemaal boven m'n hoofd uitsteeg, maar het was ook of Papa zei : geef niet op, laat je niet ontmoedigen. Ik wéét wie je werkelijk ben en Ik wijs je niet af, Ik kijk vol liefde naar je. Ik ben bij je, je bent niet alleen. Er waren ook gedachten als : als mensen écht zouden weten wie ik ben. En dan herinnert Papa me aan Psalm 56:12 "Ik vertrouw op God, ik vrees niet, wat zou de mens mij kunnen doen ?"  Wat kan de mens jou doen als Ik voor jou ben en niet tegen jou, als Ik jou NOOIT alleen laat, als Ik die in jou is sterker is dan die om je heen zijn, als Ik jou leidt door het dal van de schaduw. En ik moet denken aan hoe Papa mij een tijd geleden onderwees over Dansen, hoe ik op Papa's voeten mag staan en we samen zouden dansen door dat diepen dal van duisternis waar Psalm 23 over schrijft, en aan dat prachtige liedje Dansen op papa's voeten van Elly Zuiderveld. Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet, deze zin uit dat liedje heeft me nooit meer los gelaten. 

Papa U bent groot, U bent sterker, U houd me vast ook als het pijn doet en de tranen hoog zitten en ik niet weet wat ik aan moet met wat ik allemaal voel. Soms doet gewoon zijn pijn. Papa waardeert mij, ik ben Zijn geliefde dochter en ik mag leren er te zijn, ook als het pijn doet.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...