Zoeken in deze blog

dinsdag 29 december 2020

Confronterend (vervolg)

Ik eindigde m'n vorige blog met een opmerking over verkeerd bidden, en toen ik dit onderwijs hoorde bij online-Bijbelschool vond ik zit zeer confronterend. Ik weet dat God eind 2018 tegen me zei : bidden, ik schreef daarover in m'n blog : Gehoorzaam doen.

Ik vond dat best een lastige omdat ik me daar helemaal niet geschikt voor voelde om te bidden voor een moeilijke situatie in de gemeente waar ik onderdeel van ben en waar ik toen het liefst was weggelopen, maar God dacht daar anders over. Toen de wereld veranderde door iets ongrijpbaars wat behoorlijk besmettelijk was stopte ik ook de gebedsgroep die bij mij thuis samen kwam, vooral met het oog op m'n oude buurvrouw waar ik mantelzorg, haar blijven helpen in deze rare tijd werd een prioriteit, dus zocht ik zo min mogelijk andere mensen op. Dat werd het einde van een bijzondere tijd. 

Inmiddels is er weer veel veranderd, maar Gods opdracht : Bidden, staat nog steeds, ik heb nog niet gehoord dat ik er mee mag stoppen en daarom ook geen optie. Ik miste wel het heel bewust er samen voor gaan zitten om te bidden, er de tijd voor nemen, maar ik ontdekte ook dat God me steeds meer onderwijs onder de aandacht bracht waardoor ik leerde hoe Hij naar bidden kijkt. Een daarvan was een (Engelstalig) filmpje van T.B. Joshua : The secret of effective prayer, daar leerde ik dat Bijbel lezen en gebed hand in hand gaan, lees eerst je Bijbel voor je bid, het Woord is wat ons verbind met God. Wij kunnen dat we God op onze voorwaarden kunnen benaderen en krijgen wat wij willen, maar het is belangrijk om in lijn te zijn met Zijn wil als we bidden, bidden naar Zijn wil leert 1 Johannes 5:14 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Bidden naar Zijn wil, dat heeft me diep geraakt, Heer hoe, wat is Uw wil, hoe kan ik die weten ? En dan zegt 1 Korinthe 2:16 "Wie kan begrijpen wat de Here denkt en wat Zijn plannen zijn ? Wie zou Hem goede raad kunnen geven ? Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen (zodat wij Hem kunnen begrijpen)" De Bijbel zegt dus dat wij Gods algemene wil kunnen kennen door de Bijbel, wij hebben Zijn gedachten gekregen en een heel boek dat vol staat met de wil en het Woord van God. Wie bid er niet.....als het Uw wil is, er is heel veel waarvoor wij bidden waarvan de Bijbel zegt dat het Gods wil is, de Bijbel zegt zelfs dat we er zelf voor in actie moeten komen. Hoe vaak bidden we niet om genezing met deze vraag, de Bijbel zegt dat Jezus wil genezen, altijd, ziekte is nooit van God. in Johannes 10:10 is Jezus heel duidelijk "De dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben." Ziekte is diefstal van je gezond waar Jezus voor stierf aan het kruis van Golgotha. 1 Petrus 2:24 haalt Jesaja 53:5 aan "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbracht, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." en in Markus 16:17-18 "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijke zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." 

1 Petrus 3:7-12 is ook een krachtige richtlijn "Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als zwakkere haar eer, u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen omdat u weet dat u ertoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog, die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen, die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen."  Je manier van leven heeft dus invloed op de verhoring van je gebeden, het is dus zaak dat je een leven leidt dat Hem welbehaaglijk is, dat Hem eer aan doet.

En dan zegt Jacobus 1:22 "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorder. Anders bedriegt u uzelf."

Ik heb absoluut nog niet alle teksten die er hierover in de Bijbel staan genoemd, maar het zijn er genoeg om flink aan mijn manier van bidden te schudden. Sommige onderdelen hebben heel veel met mijn binnenkant te maken, als ik daar mee aan de gang ga valt dat niet zo op, maar komt mijn hart wel rechter voor God te staan, maar handen opleggen, dan heb ik toch ook nog wel wat last van angst die mij terug drijft in de hoek waar ik zat. En dan ben ik dankbaar voor  Filippenzen 2:13 "Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." en bid ik : Heer alstublieft werkt U dit in mij uit, een moed en vastberadenheid te doen wat U zegt. 2 Timotheüs 1:17 zegt "Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid." Om uit die hoek te komen en me er nooit meer in te laten drijven en te gaan doen wat U zegt, want dat ik bidden / handelen naar Uw wil, help me mezelf niet te bedriegen want ook dat is niet Uw wil. Schut mij maar wakker Heer en zet mij stevig op mijn voeten, op U de Rots om te gaan waar U mij zend en te doen wat U zegt, want ik wil zijn zoals U mij bedoeld hebt en U hebt mij bedoeld om te zijn als Jezus. 

Dit alles kan alleen maar in vertrouwen, dat was mijn One-Word voor dit jaar dat alweer bijna voorbij is, dank U wel Papa dat U mij U dieper hebt leren vertrouwen, dat ik een dieper verlangen heb gekregen U nog dieper te leren kennen en op U te gaan lijken. Het was een mooi jaar met U en ik kijk uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 


Op de drempel van 2020 wil ik iedereen bedanken die mijn blog heeft gelezen, mijn reisverslag van dit jaar terwijl ik ONDERWEG ben naar Hem en met Hem, en wens ik jullie allemaal een gezegende, goede, gezonde en bijzondere reis met Hem door 2021.

dinsdag 22 december 2020

Confronterend

God is liefde, God is genadig, God is onze Vader maar een kind heeft het ook nodig om opgevoed te worden, en ik wordt me er steeds meer van bewust hoe ik opgevoed word, hoe hard ik opvoeding nodig heb en wat die opvoeding doet in mijn leven. Ja soms is het enorm dubbel want ik moet van mijn geestelijke luie gat af komen, in actie komen, en dat gaat regelmatig tegen mijn vlees in dat het liefst gepamperd word, want ik moet eerlijk zeggen dat Papa's timing ook niet altijd iets is waar ik blij van wordt, maar als ik eerlijk ben heeft Hij gewoon gelijk. 

In Spreuken 4:20-27 zegt Hij : "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van leven. Doe weg van jou valsheid van mond en bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruitkijken, en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet, en laat je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade !"  In de Bijbel staat zoon voor een volwassen kind, zowel mannelijk als vrouwelijk, dus ook ik moet me deze woorden ter harte nemen.  

Uit mij komt wat ik er zelf instop, en als ik wil dat God uit mij komt stromen, zichtbaar word, zal ik mij moeten vullen totdat ik overstroom en het niet anders kan dan eruit stromen, dat kan alleen als ik Zijn woord niet van mijn ogen en oren laat wijken. Geloof is door het gehoor zegt Romeinen 10:17 "Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Ik hoorde de raad om de Bijbel hardop te lezen voor onszelf, op die manier komt het Woord van God veel beter bij ons binnen en gebeurd er wat er in Romeinen 10 staat, er wordt geloof geboren in ons hart. En geloof daar kun je nooit genoeg van hebben, het is een plant die groeit uit het zaad dat dat God in ons hart geplant heeft door Zijn Woord. Een plant heeft verzorging, en voeding nodig anders gaat ie dood. Het doet me denken aan een gelijkenis die Jezus vertelde over mosterdzaad. Vaak word er gezegd : geloof als een mosterdzaad is genoeg, ja, maar Jezus bedoelde niet dat het een mosterdzaadje moest blijven, Hij zei : maar als het opgegroeid  is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Dat mosterdzaadje dat je van Hem gekregen hebt toen je je omkeerde van je zondige leven en Hem aannam als jou Redder, Verlosser en Heer van je leven, daarmee moet jij iets gaan doen leert Jezus ons in een andere gelijkenis van de talenten die staat in Mattheus 25:14-30 het is de bedoeling dat het groeit / vermeerderd, sterker word, Gods kracht die erin zit zichtbaar gaat worden. 

Ik ben zo enorm dankbaar voor het onderwijs van de Online-Bijbelschool God voed me daar echt door op, ik hoor heel veel wat ik eerder heb gehoord maar op de een of andere manier vallen nu de kwartjes, begin ik verbanden te zien, begint Gods Woord dieper te leven. Dat heeft ook een andere kant, het vraagt om een (re)actie, je moet er iets mee gaan doen, je bent verantwoordelijk voor wat je weet. Als Gods Woord levend voor je wordt (Rhema Woord) komt er beweging, heeft het ruimte nodig om te groeien en te ontwikkelen, en zullen er andere dingen in je leven die ruimte innemen moeten wijken, dingen die als je heel eerlijk bent geen leven geven, waar je best zonder kan, bescherm je hart voor dingen die je aandacht aftrekken naar rechts of naar links van het Enige doel dat je je voor ogen moet houden. Je hart is de bron van leven, daar moet je je heel bewust van zijn, er voor zorgen dat je bron zuiver wordt, is en blijft.  

De boze ziet de bui al hangen en komt met : Ach maar het is toch niet verkeerd, het is toch leuk, je doet er toch niemand kwaad mee, je mag toch ook wel eens gewoon wat voor jezelf doen, de boog kan toch niet altijd gespannen staan......? Zo heeft hij er nog veel meer, die vurige pijlen die hij op je denken afvuurt waar in Efeze 6 over gesproken wordt. De Bijbel zegt in vers 16 "Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen." Ook daar zul je dus wel voor in actie moeten komen, je hebt dat schild gekregen, maar je zult het zelf moeten gebruiken. 

Jacobus is in Jacobus 2 er heel duidelijk over, hij zegt in vers 14 "Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken ? Kan dat geloof hem zalig maken ?" vers 17 "Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood." het is én-én zegt vers 24 "U ziet nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof." Je bent er niet als je geloofd en niet doet, net zo min dat je met je daden alleen er bent, geloof en werken gaan samen, in het dagelijkse leven maar ook in gebed. Hoe verkeerd wij kunnen bidden was best een binnenkomer bij mij want hoe vaak heb ik ook niet gebeden voor dingen waar ik niet voor hoef te bidden omdat de Bijbel er al heel duidelijk over is. Maar daarover in een volgend blog.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 15 december 2020

God doesn't waste pain

Precies in de tijd dat ik op de online-Bijbelschool bezig was met de module Geloof en Overwinning begon God aan de gang te gaan met mijn emoties, waar ik de laatste al wat blogs over heb geschreven. Zijn timing is bijzonder zal ik maar zeggen, wat een combinatie roept mijn gevoel, en mijn verstand, ja die weet even niet wat die ervan moet vinden, die vliegt een beetje alle kanten op en ik vind dat niet echt fijn.

En dan lees ik in een heel eerlijk en kwetsbaar (Engelstalig) blog van Kaitlynn Labit, een vrouw die na de zelfdoding van haar man alleen achter blijft met 3 jonge jongens  de volgende zin : God doesn't waste pain.  

Die kwam binnen, God laat geen enkele pijn in ons leven onbenut om er iets goeds uit te halen. Romeinen 8:28 zegt het zo "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken te goed, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn."

In die tijd las ik ook het boekje : De zeven genadegaven van Romeinen 12 van Jan Sjoerd Pasterkamp en haalt daarin Gideon aan, ik heb een beetje een zwak voor deze man Gods uit de Bijbel omdat mijn broertje ook zo heette, maar ook omdat hij zo eerlijk en kwetsbaar is en God deze man die niet bepaald een hoge pet van zichzelf ophad wilde en kon gebruiken om Zijn volk de overwinning over de Midianieten te geven. God stelde hem aan als richter over Zijn volk Israël.  In Richteren 6:3-4 lezen we dat er een engel van God bij hem komt die tegen hem zegt : "de Heere is met u, strijdbare held ! " en dan zegt Gideon : "Als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen ? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij vertelden : Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken ? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven." Jan Sjoerd schrijft daarover : De Heere openbaart zich dan aan Gideon als Jahweh Shalom, De Heere is vrede en harmonie. Gideons beeld van God moest veranderen. Omstandigheden zijn niet het probleem, maar de vraag : hoe zien we God in die omstandigheden. Ook deze zin kwam flink binnen. 

Hoe kijk ik aan tegen de situatie waar ik nu inzit en er zoveel los komt waar ik liever helemaal niet naar wil kijken, misschien af en toe om te zien of het nog goed opgeborgen ligt, maar verder ook niet. Maar God denkt daar anders over, Hij brengt zelfs iemand op mijn weg om daarover met me in gesprek te gaan, ik schreef daarover in de blog Goed voelen  Dat ik daar aan vast zat was ook een enorme hulp om het  door te zetten en dat had ik echt nodig want ik vond het zo lastig om naar mijn diepste pijn en angst die daaraan vast zat te kijken. Als het om je kind gaat komt het heel diep binnen, dieper als je lief is denk ik, in ieder geval dieper als ik mezelf toe durfde staan te voelen.

Papa God, dit doet zo'n pijn, maar U laat geen elke pijn onbenut. Kaitlynn schreef : It's important to me that I allow God to squeeze every last drop of good He can out of this. Met mijn wil wil ik die keuze ook maken, maar ik ben er ook zo ontzettend bang voor om de pijn te voelen. Help me alstublieft.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 8 december 2020

Niet bang

Ik zit in een heel lastig proces van emoties leren te voelen, er naar kijken, er laten zijn en ik vind het eerlijk gezegd best wel beangstigend,  het brengt me in verwarring, wat moet ik ermee ? 

En toen kwam ik dit lied weer tegen en toen de tekst tot me door begon te dringen realiseerde ik me : ik hoef niet bang te zijn, en nee ik hoef dat ongemakkelijke onderbuikgevoel ook niet weg te drukken, Hij is er hoe dan ook bij, Hij laat me nooit alleen, ook niet in dit proces van een nieuwe balans vinden, want dat is het eigenlijk. Een stukje Danielle in mij wat jaren niet gehoord werd door mezelf, waar ik niet naar wilde luisteren omdat ik me er geen raad mee wist. Ik deed mezelf daar onrecht mee aan. 

Emotie voelen betekend niet gelijk dat je dan ook alleen nog maar die emotie bent, je wordt er zelfs geen minder sterk of dapper mens van, je bent gewoon mens. Misschien is dat menselijk juist wel zo lastig voor me omdat ik me meer thuis voel in de geestelijke wereld, ik het daar de beste plaats vind.

Ik las Johannes 16:21 "Wanneer een vrouw baart heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen."

Dit proces van leren omgaan en toelaten van emoties moet ik misschien wel bezien als een bevalling, en uit ervaring weet ik dat die lang kunnen duren, maar er is dan maar één weg, erdoorheen gaan, het over je heen laten komen en je  weet : straks zie ik het kindje waar je zo nieuwsgierig naar bent. Iedere wee is er een, daar moet je doorheen en die ligt als ie voorbij is achter je en heeft je een stapje dichter bij de ontmoeting met je kindje gebracht. Een bevalling is niet comfortabel, maar je weet : straks is daar wat moois wat bij mij hoort.

Nee, ik hoef niet bang te zijn voor dit proces, voor dit nieuwe, het hoort bij mij en mag tevoorschijn komen. Ik was dankbaar dat Papa me deze vergelijking gaf,  Hij is bij mij, Hij houd mijn hand vast en samen kijken we uit naar wat er tevoorschijn komt en wat ik mag leren kennen, net zoals een moeder haar kindje mag gaan leren kennen en ontdekken wie de persoonlijkheid is die erin zit.

 I have this confidence because
I've seen the faithfulness of God
the still inside the storm, the promise of the shore
I trust the power of Your Word
enough to seek Your Kingdom first
beyond the barren place, beyond the ocean waves

When I go through the waters, I won't be overcome
when I go through the rivers, I will not be drowned
my God will make a way so I am not afraid

You keep the promises You make
there isn't one that is delayed
so I will not lose heart, I will lift my arms
and start to sing into the night
my praise will call the sun to rise
declare the battle won, declare that it is done

When I am in the fire, I will not feel the flame
I'll stand before the giant, declaring victory
my God will make a way so I am not afraid

Before me, behind me, always beside me
no shadow, no valley, where You won't find me
I am not afraid

Als ik de tekst van dit lied tot me door laat dringen komen er stukken van het onderwijs dat ik volg bij de online-Bijbelschool bij me boven, waarheden uit Gods woord die ik soms tussen al die emoties zo moeilijk kan pakken. Oude herinneringen aan jaren van depressie vechten om mijn aandacht. 
NEE, dat niet ! 
God heeft mij genezen en Hij doet nooit een half werk.
Die leugen van de boze, die gedachten van twijfel die hij daar in m'n oren wil lispelen daar weiger ik naar te luisteren.

Ik moet denken aan hoe ik op een gegeven moment weer enorm heb geworsteld met symptomen die leken op mijn eetstoornis waar God mij ook van had genezen, en dat God zei : Ik héb jou genezen, maar de wortels van de oude systemen moest er nog uit door je denken te vernieuwen. O wat vond ik dat een lastige, en wat heb ik daar mee geworsteld, maar ik ben er doorheen gekomen en ik zie het verschil dat en de genezing nu ik terug kijk. 

De vernieuwing van ons denken is wat het verschil maakt in ons leven. Als wij ons leven aan Jezus geven doet Hij een diep werk in ons, we worden een nieuwe schepping. Daarna krijgen wij de opdracht en de verantwoordelijkheid om ons denken te vernieuwen door het Woord van God tot ons te nemen en te processen in ons leven.  Efeze 4:23 vind ik in de AMPC heel mooi "And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude]" Word constant vernieuwd in de geest van je gedachten voor een verse mentaal en geestelijk houding.
Bij de Bijbelschool hoorde ik een prachtig voorbeeld : Ben je een vlinder die blijft kruipen als een rups omdat je niet weet dat je een vlinder bent, dan blijf je op je tak zitten kauwen op die taaie bladeren. Je bent niet gemaakt om daar te blijven zitten, je bent gemaakt om te vliegen.

Mijn liefdevolle Papa God doet geen half werk, ook hier zitten waarschijnlijk nog oude wortels van oude systemen en denkpatronen en Hij weet in Zijn wijsheid dat het nu de tijd is om daar mee aan de slag te gaan, dat ik dat aan kan omdat ik al zoveel groei en genezing heb mogen doormaken. Nu het jaar met het One-Word vertrouwen bijna voorbij is kies ik er voor om Hem ook hierin te vertrouwen, maar als ik heel eerlijk ben wel met de bibbers in m'n benen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 1 december 2020

Aanbidding

Aanbidding is een opdracht in de Bijbel, wat dingen die ik daar over leerde wil ik delen in deze blog.

Mattheus 4:10 "Toen zei Jezus tegen hem : Ga weg, satan, want er staat geschreven : De Heere, uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen."  

In het boekje : Met het gezicht naar de muur van Don Potter heb ik mooie dingen gelezen over aanbidding. Daar werd uitgelegd dat het Griekse woord voor aanbidding "proskuneo" is wat "kussen" betekend, zoals een hond die bij de hand van z'n baasje zit door te knielen, eer te bewijzen of respect te tonen aan mensen of wezens die een superieure positie bekleden.

Het heeft niet eens zozeer met liefde te maken, maar met onderwerping aan Diegene waarvan je weet dat Hij boven jou staat, het heeft te maken met eerbied, neerbuigen of neervallen, zich ter aarde werpen. 

In ons westerse denken waar iedereen gelijk moet zijn zijn we zulk respect en eerbied kwijt geraakt, we zijn zo trots geworden, opstandig, dat we niemand meer boven ons accepteren, de mens is zijn eigen god geworden.

1 Samuel 15:22 -23 zegt "Maar Samuel zei : Heeft de Heere evenveel behagen in brandoffer en slachtoffers als in gehoorzaamheid aan de stem van de Heere ? Zie gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. Want opstandigheid is een zonder van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst."

Gehoorzaamheid , Hans Maat zegt daar ook mooie dingen over in dit korte filmpje.


In het leesplan Een uitbarsting van vreugde in de Bijbel-app kwam ik het voorbeeld van de jonge koning Josafat tegen wat me raakte. Hij richtte zijn aandacht alleen op het zoeken van de Heere, hij verspilde geen minuut door te twijfelen of God te beschuldigen. Hij besloot dat zijn blik op de Heere gericht zou blijven, ongeacht welke vijanden op weg waren naar de grenzen van het gebied waar hij koning over was, waar hij regeerde. Over hoe God daar al met mij over bezig is geweest schreef ik het blog Regeren.

Hij neemt de beslissing in zijn hart dat God de volledige en onverdeelde aandacht krijgt, ongeacht de situatie waarin hij beland, maar hij negeert zijn emoties niet en dat was me nog nooit eerder opgevallen. God is enorm met mij bezig over emoties en me aan het leren dat ze negeren en/of wegdrukken niet is waar Hij ze voor gegeven heeft, Hij verlangt ernaar dat ik ze bij Hem breng,  dat deed Josafat ook viel me op in 2 Kronieken 20:3  "Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken." 

Ook angst is een emotie die God gegeven heeft en dat is nou precies de emotie waar ik de meeste moeite mee heb en waar ik naar mocht gaan leren kijken zonder ervoor weg te vluchten of zo diep mogelijk weg te stoppen, op de een of andere manier het zwijgen op te leggen. Ik richtte me op God, dat werd mijn oplossing, maar God leerde me : Je bent welkom, maar jou angst is ook welkom bij Mij, mag jouw angst er ook bij jou zijn ? Een heel eerlijk antwoord zei : NEE, liever niet.

In dat zelfde leesplan werd Psalm 33 aangehaald en die kwam enorm binnen. In vers 1 zegt David : "O God, U bent mijn God ! U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water."  David benoemd zijn ziel en zijn lichaam, hij verlangt met beide naar de God in een moeilijke situatie, een land dor, dorstig land zonder water. Hij kent God, hij heeft Hem ook op een andere manier leren kennen dus Hij weet dat God betrouwbaar is, en dat Hij ook betrouwbaar zal zijn in deze benarde situatie die niet fijn voelt.  David geeft hier een mooi voorbeeld van hoe hij omgaat met emoties in een situatie die ook niet bepaald prettig is. Hij stopte het niet weg, het wordt benoemd in dit vers 

David wist, dit droge dorre land is niet van God, God is een God van overvloed, van geen tekort, ook niet voor mijn ziel. Hij is mij Maker en Hij is de enige die me hier kan helpen, die een echte oplossing heeft voor dit dorre droge land. 

In mijn blog Goed voelen schreef ik dat ik aan de gang mag met mijn emoties, mag leren emotie er te laten zijn zonder het te oordelen en in een hokje te frommelen. Het is er, het mag er zijn, het is zoals het is, ik mag er naar kijken en bekijken wat ik daarbij voel. Dan mag ik ermee naar God gaan, het Hem vertellen en stil worden om te luisteren wat Hij zegt, mij vertelt hoe ik verder mag gaan.

Psalm 63:4-6 laat zien dat hij besluit hoe dan ook God groot te maken, te eren voor Wie Hij is, gewoon omdat God alle eer toekomt. "Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met het vette en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen." Ik zie hier een daad van gehoorzaamheid, een keuze om God te eren, hoe hij zich ook voelt. Maar ik denk niet dat David zijn emoties had weggestopt en er overheen heeft gewalst met lofprijs. Hij maakte God groot te midden van emoties.

Psalm 63:7-8 zegt dat Hij heel bewust in de nacht zijn gedachten op God richt, hij kent God als Zijn Helper, en in de schaduw van Zijn vleugels besluit hij te zingen, God groot te maken, Hem te aanbidden voor Wie Hij is.

Psalm 63:9 raakte me "Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij."  Op Christipedia vond ik een uitgebreide beschrijving van de ziel, in onze ziel bevinden zich onze emoties.  Met al zijn emoties klampt hij zich aan God vast, ze mogen er zijn en hij brengt ze bij God, de gever van al die emoties. David was bekent met angst, mensen die hem naar het leven staan maar hij weet iets heel zeker en zegt dat in vers 10-12  "Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neer doen storten door  het zwaard, zij zullen de vossen ten deel vallen. Maar de Koning zal zich verblijden, al wie bij Hem zweet, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden." Voor David was daar geen twijfel over mogelijk, de mond van de leugenaar, de boze die nog steeds erg z'n best doet om ook in onze oren de boodschap van zijn angst te tetteren, die zal verslagen worden. 

Bij het woord zwaard uit vers 11 moest ik denken aan Efeze 6: 17 "....en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God." 

Ja op God zien in onze moeilijkheden is het beste wat we kunnen doen, maar het is niet Gods bedoeling dat we onze emoties daarbij het zwijgen opleggen, ze mogen er zijn en met die emoties mogen we naar Hem toe gaan. Ik vind het een uitdaging, maar ik ben dankbaar dat Hij mij in Zijn liefde hier over leert en onderwijst, zodat ik nog meer kan worden zoals Hij mij bedoeld heeft. Dat Hij mij leert om een leven van aanbidding te leiden, een leven van gehoorzaamheid, een leven tot Zijn eer, de eer die Hem als mijn Meerdere, mijn Schepper toekomt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.


dinsdag 24 november 2020

Zaaien en oogsten

Ik borduur weer even verder op vorige week. Op een ochtend realiseerde ik me iets. Als we ons leven in Gods hand leggen, kunnen we daar alleen inleggen waar we ons bewust van zijn en waarvan we bereid zijn het ook aan Hem te geven. Hij zal daarin dan Zijn genezende werk beginnen. Maar er zijn ook stukken die we diep heb en weggestopt omdat er teveel pijn aan vastzit, het is zover weg gestopt dat we ons er niet van bewust zijn. 

God ziet het wel, Hij ziet alles en in Zijn liefde wil Hij het aanraken, daarvoor is het nodig dat het terug komt in ons bewustzijn zodat wij daarover kunnen beslissen het aan Hem te geven. Om die dingen in ons leven aan te kunnen raken heeft Hij onze toestemming nodig, Hij heeft ons heel bewust een vrije wil gegeven en zal die grens respecteren. 

We willen zo graag de kwick-fix, Heer los het maar op, en het liefst nog op zo'n manier dat het niet te veel pijn doet. Maar juist het proces is zo belangrijk, de oude manieren moeten omgebogen worden naar nieuwe manieren. De oude manieren die niet meer gevoed worden sterven af en de nieuwe manieren moeten groeien door training en liefdevolle aandacht uit tot een grote stevige boom met diepe wortels. Zowel het afsterven van het oude als de groei van het nieuwe vragen tijd. 

Beide processen gaan een tijdje naast elkaar op en dat vind ik lastig, maar het is het gevolg van het Bijbelse principe van zaaien en oogsten. In de Bijbel vind je deze gelijkenis van de zaaier beschreven in Mattheüs 13:1-23, Marius 4:1-20 en Lucas 8:4-15

Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons, dat staat vast, maar de gevolgen van wat we gezaaid hebben zijn niet weg, Hij zal ons wel helpen om daar op Zijn manier mee om te gaan. Het boekje : Hebben je nieren zich ook bekeerd, van Jan Sjoerd Pasterkamp heeft me enorm geholpen dit te gaan begrijpen. Ik had het kort geleden gelezen en toen dit hele proces met emoties flink op gang kwam bracht God het me weer in herinnering.

We vinden zonde geen fijn woord, maar alles wat niet is zoals God het / ons bedoeld heeft is zonde, zonde is niet in de bestemming wandelen die God voor je heeft, Zijn doel missen. 

De oude systemen van hoe ik omging met mijn emoties miste volledig het doel dat God met mijn leven heeft, daar was diepe bekering nodig, een omkeer weg van het oude en naar Zijn manier. Nieuw zaad zaaien dat Hij zegent en dat absoluut goede vrucht zal gaan voortbrengen, veelvuldig vrucht.

Galaten 6:8-9 "Want wie in Zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden."

We zaaien zo vaak zonder dat we er erg in hebben, het is zo belangrijk om ons bewust te worden van dit principe, zodat we het in kunnen gaan zetten op een goede manier, een manier die opbouwt. Iedere keuze die we bewust of onbewust maken is zaaien, en wij zullen daarvan de vruchten oogsten. 

Helaas  kunnen wij ook de vruchten ondervinden van wat anderen hebben gezaaid in ons leven, dan moeten we vergeven, laat geen bittere wortel opschieten in je hart. Als dat wel gebeurd moeten we  ons bekeren van die boosheid / bitterheid die we ruimte hebben gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zaad dat gezaaid werd door een ander, maar wel voor hoe wij daar mee omgaan, staan we het toe om te gaan woekeren in ons leven.

Diepe bekering, verantwoordelijkheid nemen voor het leven wat we van God gekregen hebben, je bewust worden van het principe van zaaien en oogsten is daar denk ik een sleutel in. Het is een proces, steeds weer ontgin je een volgend stukje land om het op te schonen, je dieper te bekeren zodat het goede zaad van Gods Woord daar kan groeien en vrucht kan dragen.

Ik hoorde daar een hele mooie les over van Jan Sjoerd Pasterkamp over bekering.

Dank U wel Papa God dat U zo liefdevol zelfs de hele moeilijke en pijnlijke terreinen van mijn leven wilt en durft aan te raken en er met mij mee aan de gang wilt gaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem


dinsdag 17 november 2020

Goed voelen

In mijn vorige blog zei ik al dat ik het idee heb dat ik in een versnelling terecht ben gekomen en dat vind ik best pittig, vooral op het gebied van emoties. Ik heb dat altijd hele moeilijke dingen gevonden en probeerde me er zo min mogelijk mee bezig te houden.

Op de blog  Regeren kreeg ik een lieve reactie van de schrijfster van een blog die ik al heel lang volg : Waardevol en Uniek en zij tipte mij het boel Goed Voelen van Harry van de Pol & Michelle Dusseldorp en ik wist gelijk dat ik dat boek moest aanschaffen. Kort daarvoor had ik van iemand anders het boek Leef gelukkig zonder zorgen van Dale Carnegie (alleen nog tweedehands te krijgen) aangeraden gekregen, en ook daarvan wist ik dat ik het moest lezen. Toen ik aan dit laatste boek begon dacht ik even : hoe kom ik hier doorheen ? En bij het boek Goed gevoel was mijn eerste reactie : dit is voor professionals, niet voor mij. Maar wat ik las kwam enorm binnen, hier werd precies uitgelegd wat ik jaren heb gedaan om mijn emoties zo ver mogelijk weg te stoppen en te negeren, doen alsof ze er niet waren, tot ze niet meer te houden waren en ze eruit knalde op een manier die niet zo prettig was, voor mezelf maar zeker ook niet voor mijn omgeving.

Ik wist ook dat ik deze twee boeken tegen elkaar in moest gaan lezen en toen ik dat ging doen kwam er heel veel los. Het bijzondere was dat ik enorm moe werd van het lezen en behoorlijk begon te gapen als ik las. M'n hersenen werden flink aan het werk gezet om alles te verwerken, er kwam ook heel veel herkenning los, allerlei flitsen van situaties waarop wat ik las van toepassing was, heel confronterend.

Ik herinnerde dat God mij eens gezegd had dat Hij mij geschapen had met emoties, en dat ik ze daarom ook niet af moest wijzen want dan wees ik iets af wat Hij geschapen heeft en mij gegeven heeft als een cadeau. Ik realiseerde me dat Hij het ook fijn zou vinden als ik blij zou willen leren zijn met dat cadeau en er mee zou om leren gaan op de manier zoals Hij het bedoelt had, om me te helpen. De subtitel van Goed Voelen is dan ook : Emoties voor je laten werken. 

De beschrijving die Michelle geeft dat wij hier de uitdrukking : als een kip zonder kop rondrennen in praktijk brengen als een kop zonder kip rondrennen. We leven vanuit ons hoofd, alles beredenerend, verklarend en voelen daar doen we niet aan in onze maatschappij. En toen dacht ik : en als de emoties zo hoog oplopen worden we er helemaal in meegesleurd en wordt de kop op non-actief gezet. Beide systemen werken niet. God heeft een mens als geheel gemaakt en ik mag leren beide te waarderen en op waarde te schatten en beide in te zetten, ze kunnen heel goed samenwerken als ikzelf de regie neem en regeer. 

God had met dit proces al een begin gemaakt, maar zoals ik al vaker heb ondervonden in mijn weg van leren leven en herstel, het was tijd voor een nieuw niveau. Aan de ene kant ben ik dan blij dat God zegt : kom we gaan een stapje verder, maar aan de andere kant is het ook een hele uitdaging want het betekent de situatie weer recht in het gezicht aankijken en de confrontatie aangaan, maar in dit geval vind ik dat een hele lastige. 

Ik moest de strijd opnieuw aan met mijn neiging om te vluchten omdat de vrees paniekerig  me om het hart sloeg en dat was nou net de emotie waar God met me mee aan de gang wilde.

Dat ik tegelijk ook het diepere herstel van mijn levensvreugde begon te zien deed me heel goed, die emotie onder ogen komen was een stuk minder lastig.  Het onder ogen gaan zien van dat je het soms gewoon even niet weet en dat dat er ook mag zijn was ook heel erg wennen, maar eigenlijk was dat ook wel fijn om te leren. Dat betekent ook dat ik niet altijd de controle hoef te hebben, dat ik mag weten dat Hem niets uit de hand loopt en dat ik mijn Papa God dieper mag vertrouwen, dat ik mag weten dat ik in de kern in alles volkomen afhankelijk ben van Hem, dat vind ik ook mooi om te ontdekken en mezelf daarin te oefenen. 

Gelukkig gaf God mij een cadeau. Deze vrouw doet de opleiding voor coach bij Groundwork  en voor haar opleiding moet zij gesprekken voeren en ik ben er daar één van geworden, zo mooi hoe God dat heeft geleid, hoe Hij dan even iemand een poosje naast je zet om je een steuntje in de rug te geven en daar ben ik enorm dankbaar voor want dit vind ik een van de lastigere onderdelen op mijn weg van herstel en groei.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 10 november 2020

Geloof

Bij de online-bijbelschool die ik volg ging er een hele module over geloof. Ik dacht dat ik wel wist wat geloof was en inhield maar er viel nog een heleboel voor me te leren. Op sommige gebieden heb ik echt afstand moeten nemen van wat ik dacht, maar heb ook heel veel geleerd waarvan ik het niet eerder zo duidelijk gezien had.

Geloof is de sleutel om te ontvangen. Zoals ik hoorde uitleggen, en dat vond ik wel een mooi beeld,  is er een atmosfeer van genade om de aarde waarin al het goede van God ligt opgeslagen, Gods schatkamer, waar iedereen met geloof als sleutel toegang tot heeft, waar in overvloed ligt wat hij of zij nodig heeft, waar God vanuit uitdeeld. 

We ontvangen door geloof.

Om te ontvangen : gerechtigheid / rechtvaardigheid, genade, vrede, genezing, heelheid, overvloed.

Hebr.10:38 zegt in de Herziene Staten Vertaling zegt "Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen." in de Basisbijbel zegt "De mensen die leven zoals Ik het wil, zullen door hun geloof leven. Maar als ze lui worden in hun geloof [en Mij niet meer gehoorzamen], kan Ik niet meer blij met hen zijn." Laat je geloof niet verslappen, trek je niet terug door niet meer te gehoorzamen, door niet meer te leven uit de kracht die Hij je gegeven heeft door de Heilige Geest die in je leeft. Met een zwak geloof, dat twijfelt, bereik je niet veel, kom je niet in de schatkamers die God vol heeft liggen voor je met alles wat Jezus ook had toen Hij hier op aarde rond wandelde.

Rom.5:1-2 zegt "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus." Door geloof zijn we gerechtvaardigd voor God en dat geeft ons de vrede van God. Op YouTube vond ik een hele mooie preek van Steve van Deventer, die sprak in een dienst van Europoort International Church die me raakte door de uitleg over vrede. Shalom in het Hebreeuws, en dat is heel wat meer dan de afwezigheid van strijd / oorlog. Het betekend : niets gebroken, niets gestolen, niets niet in harmonie, alles is in volmaakte vrede en voorspoed. 

Paulus gebruikt in zijn brieven vaak de groet : Genade zij u en vrede van God, laat eens tot je doordringen wat Paulus daar de gemeente wenst : het beste van het beste, van een goede God, een God vol van trouw, die niet liegen kan en die nooit veranderd.

Als wij niet ontvangen ligt het niet aan God, Hij veranderd niet, nooit. Het ligt aan de ontvanger. Dat is best wel een stevig statement dat niet fijn is om te horen, Ook ik heb ondanks dat ik in de afgelopen jaren heel veel heb ontvangen, maar er zijn ook nog dingen die ik niet ontvangen heb. Is dat een verwijt, nee, ik kies ervoor het als een aansporing te zien dat ik nog meer groei nodig heb, dat ik het nodig heb om te groeien in geloof.  Hier lag een van de dingen waar ik afstand van moest doen, denken dat God het niet wil doen, of niet nu en dat Hij daar wel een goede rede voor zou hebben, of dat ik gewoon moet afwachten, God is soeverein, Hij kan en mag dus doen wat Hij wil en goed vind en ik heb me daar maar in te schikken. Ja God is soeverein maar Hij speelt nooit een wreed spelletje met ons, waarin wij maar moeten afwachten of en wanneer Hij wat gaat doen. Net zo goed als dat God iedereen wil redden wil Hij ook iedereen genezen, de enige sleutel is voor beide hetzelfde : geloof. We zijn Zijn kinderen en Hij wil Zijn kinderen niet ziek hebben.

In Marcus 11:24 zegt Jezus zelf heel duidelijk "Daarom zeg Ik u : alles waar  waar je om bidt, zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen." Ga er dus van uit dat je het hebt ontvangen, geloof, dan krijg je. Het betekent niet dat als je er in het natuurlijke nog niets van ziet dat je niet ontvangen hebt. Ga staan in geloof dat je ontvangen hebt en je zult ontvangen. Laat geen twijfel in je hart toe. Ik heb ook veel geleerd van de (Engelstalige)  Devine Healing Series van Audrey Mack. Symptomen zijn voor ziekte wat verleiding is voor zonde, zodra jij eraan toegeeft kan het zich manifesteren en lijd het tot ziekte of zonde. Het heeft dus te maken met je gedachten en je hart bewaren zoals Spreuken 4:23 "Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van leven." 

Hebr.11:1 zegt "Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [nog] niet zien."

In Rom.5:2-4 lezen we over volharden "Door Hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, omdat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is."

Volharding betekend niet dat je verdraagt, want dan zou dat betekenen dat de hele wereld vol volhardende mensen zou zijn zegt Creflo A Dollar in zijn boek : Niet schuldig. Het betekent dat je dezelfde blijft, je blijft wie je bent : gerechtvaardigd in Christus Jezus, dat je constant bent.

Volharding begint voor het probleem, blijft hetzelfde tijdens het probleem en is hetzelfde nadat het probleem vertrokken is. Het is zelfs zo dat je gelijkmatigheid je door je probleem heen draagt. Volharding stelt ons in staat om stevig op de waarheden te staan die we hebben geleerd van Zijn Woord.

Jezus is de Vredevorst, de Prins van de Vrede, Zijn vrede is rijkelijk toegankelijk voor ons, zoveel als dat wij willen en kunnen geloven dat er is, en zoveel als wij willen aanpakken.

Ik heb wel eens gezegd dat ik toen God mij in 2016 aanraakte in een denkbeeldige achtbaan ben gestapt, eigenlijk voelt het of sinds ik de bijbelschool volg ik in een versnelling terecht ben gekomen. Er word flink aan mijn denken, mijn overtuigingen, mijn emoties geschut. Alsof ik verder uitgefilterd word als in een zeef, het vuil word eruit gezeefd, het is heel pittig maar ook heel bijzonder en goed, soms vind ik het vreselijk moeilijk en verwarrend, maar ik kan er ook van genieten en dat vind ik heel fijn. Ik wordt enthousiast van wat ik zie wat Hij doet in mijn leven, hoe Hij dingen tevoorschijn brengt waarvan ik niet wist dat ze er waren en dat ze zo mooi waren. Het is een mooie reis aan Papa's hand.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 3 november 2020

Stop worrying !

Maak je geen zorgen !
Een opdracht die heel vaak uit Gods mond komt in de Bijbel.
Verblijd je in de Heer, een andere opdracht uit de Bijbel die staat in Filippenzen 4:4 "Verblijd u altijd in de Heer; ik zeg het opnieuw: Verblijd u."
Als je het ene doet : je verblijden in Hem, blijft er geen ruimte meer over om je zorgen te maken.

Voor 2020 gaf God mij het woord vertrouwen en al snel ontdekte ik dat Hij niet het vertrouwen bedoelde wat ik tot dan kende, maar dat Hij het op wilde voeren, dieper, volgend niveau, stapje erop, en nog een stapje, groeiend vertrouwen, een groter gebied waarin Hij mij vroeg Hem te vertrouwen.

Toen ik hier laatst zo over nadacht moest ik denken aan de ladder in de droom van Jacob, dat maakte dat ik het opzocht in de Bijbel, omdat ik dan wil weten wat er echt staat en wat God me ermee wil zeggen. Ik geloof dat als ik de Bijbel open en Hem vraag me te laten zien wat Hij tegen me wil zeggen ik iedere keer weer iets zie wat me op dat moment raakt. Gods Woord is Levend en Krachtig en spreekt door Zijn Geest tot onze geest die gevuld is met Zijn Geest. Ik vind dat zo geweldig, er is niets doods aan dat eeuwenoude boek, het is vandaag de dag nog net zo springlevend als op de dag dat God het inspireerde. Ik hou van dit Boek.

Genesis 28:12-15 "Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten  van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb !"

Woorden die er voor mij uitsprongen waren: uw nageslacht en Ik zal u niet verlaten tot ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb.

God heeft belooft dat Hij ons nageslacht zal zegenen en daar mogen we ons aan vast houden, Hij is bij ons en zal doen wat Hij gesproken heeft.
Wat ik in de wachttijd moet doen is Zijn opdrachten opvolgen, me geen zorgen maken en Hem groot maken.
Ik vond een filmpje (in het Engels) van een R.W Schambach, een man die groot gebruikt is door God. Met klare taal sprak hij over triomferen over je omstandigheden, de  is zeker de moeite waard is om er de tijd voor te nemen om te beluisteren.


Om je geen zorgen te maken is het broodnodig om je denken te vernieuwen, dat gebeurd door je gedachten te vullen met het woord van God. Het vraagt om hele duidelijke keuzes waar je je gedachten laat gaan, bewustwording van je denken. Ik vind het zo mooi wat deze man zegt: je zorgen maken is verkeert denken. 
Aandacht geven aan dingen die er nog niet zijn maar die nog moeten komen, en door het aandacht te geven trekken we het naar ons toe.
Daarom staat er een paar verzen verder in dezelfde brief "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat."

Je zorgen maken is niet rusten in Hem.

Vanuit de plaats van rust in Hem, intimiteit, komt al het goede dat God voor ons heeft, je bent een kind van God en Hij zegt: als je doet wat Ik zeg zijn alle zegeningen van Abraham voor jou, je kan ze vinden in Deuteronomium 28:1-14. Mag je je dat wel toe-eigenen ? 
Ja, want Galaten 3:9 zegt "Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham." 
God is een goede Vader en Hij zorgt voor Zijn kinderen en hun nageslacht, de zegen die op Zijn kinderen rust zal ook hun nageslacht raken. In een gezonde relatie vertrouwd een kind z'n vader blindelings. Als de relatie tussen ons en onze hemelse Vader niet gezond is, wij Hem niet volledig vertrouwen, ligt dat niet aan Hem maar aan ons. Naarmate wij Hem meer en dieper gaan vertrouwen omdat Hij ons heeft laten zien dat Hij betrouwbaar is zal er meer genezing en herstel in ons leven komen en zal dat onze relatie met onze Vader ten goede komen. 

Maar het begint met een keus, een keus om Hem je Vader te laten zijn, je Vader te vertrouwen, ervoor te kiezen Hem te bedanken voor je ook nog maar iets ontvangen hebt, je Vader toestaan op alle terreinen van je leven betrokken te zijn, een keuze om je geen zorgen meer te maken, om Zijn waarheid tegenover de leugens van de boze te zetten, om je niet meer te laten bestelen, om Vader groot te maken, om alles met Vader te bespreken en het dan bij Hem te laten. 
Vader wil geeft ons alles wat we nodig hebben, ook rust te midden van moeilijke dingen, maar het is onze verantwoordelijkheid het in ontvangst te nemen en er mee aan de gang te gaan.

Het is niet iets wat je zo even doet, het is een groeiproces, het is volhouden, volharden, doordrukken en ik heb besloten dat te willen ontvangen wat Vader voor me heeft en met niets minder meer genoegen te nemen.
Aan Hem, Vader God zal het niet liggen, het ligt altijd aan mijn gedachten over Hem. M'n gedachten vernieuwen gaat door tot de dag dat ik bij Vader zal zijn. Elke dag krijg ik nieuwe hersencellen en die cellen moeten gevuld worden, en als ik dat niet bewust doe dan gebeurd het onbewust, maar dan worden ze niet gevuld met waar ik voor kies, ook hier dus weer de keus en een verantwoordelijkheid.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 27 oktober 2020

Gewoon doen

Dit lied raakt een hele diepe snaar bij mij.  Onze God is niet veranderd en Hij zal ook nooit veranderen, Hij is nog steeds dezelfde God als in het Oude Testament, de zelfde God van de Profeten waarover we daar lezen : Mozes, Elia, Ezechiel, David. 

There is no God like Jehova !Mede door het onderwijs wat ik krijg bij de online-Bijbelschool die ik nu volg houden de volgende vragen me de laatste tijd regelmatig bezig : Durf ik God zo krachtig door mij heen te laten werken, durf ik de meningen van de heersende orde te trotseren zoals zij dat deden, door Gods orde te stellen boven de heersende orde christelijk of seculier ?
Wil ik zien gebeuren wat er gebeurde in hun dagen, en in de dagen dat Jezus rondliep op deze aarde, of in de dagen nadat Jezus naar de hemel was heen gegaan en de discipelen deden wat Hij hen had opgedragen : op zieken handen leggen en ze genezen, demonen uitdrijven.

Toen mijn ogen opengingen en mij iets opviel waar ik altijd overheen gelezen heb in Marcus 16:17-18 moest ik eerlijk gezegd best even slikken. Er staat : "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
Daar staat nogal wat, en het word gewoon in één adem genoemd, door Jezus zelf nog wel, geen misverstand mogelijk over deze woorden dus. 

Toen mijn ogen voor deze tekst open gingen was het of God zei : Je spreekt in nieuwe tongen (talen) waarom doe je de rest niet dan ? 
Jezus heeft niet gezegd tegen Zijn discipelen : als je zin hebt en de moed hebt kun je dit doen want Ik heb je er toe in staat gesteld door de kracht van Mijn Heilige Geest die ik op jullie zal zenden. Er staan twee verzen voor

Eerlijk gezegd heeft het mij flink geschut, maar ik echt niet zover dat ik het ook doe, vind het eerlijk gezegd nogal een stap. Wel is er meer en meer een gebed in aan het komen : Heer ik wil U en U alleen en dan hoort dit bij het pakket. Want U geeft is geen keuze menu. Heer maak mij gewillig om te doen alles wat U zegt. Het komt uit de bewogenheid van Uw hart dat U zieken wilt zien genezen, dat U mensen bevrijd wilt zien van demonen. 

Het is heel belangrijk dat ik weet Wie Hij is, in mij, en ik in Hem, dat ik weet wie mijn vijand is. Van Jezus zegt de Bijbel in Mattheus 28:18b "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Lucas 10:19 zegt het heel duidelijk "Zie Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade doen."
Niets zal u schade brengen, daar gaan dus al m'n excuses. Het enige wat waarschijnlijk schade op zal lopen is mijn vleselijke ego.
Ja dat doet zeer, maar als het goed is, is dat ego al zo dood als een pier sinds het gestorven is met Christus, en ik opstond met Hem uit het watergraf.

Oei, wat zet dit me aan het denken.
Ik moet eerlijk bekennen dat het daar tot nu toe nog bij gebleven is, maar daar begint het wel, met de verandering van ons denken zegt de Bijbel. Ook dat is een opdracht en geen optie die de Bijbel geeft in Efeze 4:20-24 "Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid."

Vader dank U wel dat U niet bang bent om mij flink te schudden, om mijn comfortabele bubbel door te prikken, me te prikkelen met wat U allemaal voor me heeft. U wilt niet dat ik genoegen neem met minder dan alles wat U allemaal voor mij heeft. Ja deze opdracht gaat me zeker wat kosten, maar ik krijg er in U zoveel meer groei voor terug. U wilt niet dat ik in m'n kinderschoenen blijf staan de rest van mijn leven, U wilt mij graag in volwassen schoenen zien wandelen, met opgeheven hoofd, wetend wie ik ben en waar ik toe in staat ben in en door U.

There is no God like Jehova !
En die God is mijn God, mijn liefhebbende Vader, die het beste met me voor heeft, en mij graag wil zien ontwikkelen tot de volwassen persoon die Hij voor ogen had toen Hij mij formeerde in de schoot van mijn moeder.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 oktober 2020

Voorbereid

Soms blijven dingen bij me haken en kan ik er een hele tijd op kauwen, of ze komen steeds weer terug, dat zegt mij dat God er dieper mee wil gaan, dat er diepere lessen in zitten, dat er meer groei mogelijkheid in zit. Dan is de keus aan mij of ik er mee aan de gang ga.

Ik las een mooie uitspraak van een man die zei : ik kan heel vroom zeggen dat het allemaal Gods werk is wat ik heb bereikt, en dat is ook zo, maar het heeft ook alles te maken met de keuzes die ik heb gemaakt. Deze uitspraak kwam bij me binnen. 
God wil heel veel in en door ons heen doen, maar als wij er niet heel bewust voor kiezen om Hem daar toestemming en alle ruimte voor te geven kan Hij niks beginnen.

In de blog Twijfel niet die ik een poosje geleden deelde haalde ik 1 Petrus 5:6a aan "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag....." Dat woordje onderwerpen had zo nu en dan de neiging best wel een beetje te wringen bij me, dat moed ik eerlijk bekennen, mijn vlees vond het best lastig en het koste me ook moeite om ervoor te kiezen om het toch te willen.

Fillipenzen 2:13 haalde ik ook aan "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt." 
Wat behaagt God ? 
Dat bracht me op een gegeven moment steeds bij Efeze 2:8-10 "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van te voren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen."

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een bestemming (een bedoeling, een specifieke taak waarvoor hij of zij hier op deze aarde is, om die te vervullen) heeft gekregen van God om die op deze aarde uit te wandelen. Wij zijn hier op deze aarde om Zijn autoriteit uit te oefenen en onze omgeving waarin wij leven te beïnvloeden zodat Zijn Koninkrijk zichtbaar word in dat gebied. Dat is in het gezin waar je onderdeel van bent, op je werk, andere plekken waar je actief bent, de winkel waar je je boodschappen doet. Met autoriteit bedoel ik niet je wil opleggen, afdwingen, want zo werkt Jezus niet, maar de dingen op Zijn manier doen, zoals Hij het deed,  maar daar volgt denk ik nog wel eens een blogje over.

Als wij ons onderwerpen - dat kun je ook benoemen als buigen, je open stellen voor, je laten beïnvloeden door, meebewegen met - aan God en Zijn plan gaan we de werken die Hij van te voren al voor ons heeft voorbereid doen. Dat vond ik een ingewikkelde, hoe weet ik wat Hij voor mij heeft voorbereid. Trouwens dat voorbereid deed me wel een beetje opgelucht adem halen. Ik hoefde het dus niet zelf uit te vinden. Hij had al een plan, en als Hij iets voor me te doen heeft geeft Hij me ook kracht en stelt Hij me ertoe in staat. Dat vind ik een hele geruststelling, ook al vind ik het ook spannend, heel spannend soms. Wat als Hij nou iets van me vraagt waarbij mijn vlees gelijk roept : Nou dat denk ik niet !  En mijn vlees een beetje kennende is dat zeker geen onmogelijkheid. Dan ben ik weer heel erg afhankelijk van wat Fillipenzen 2:13 zegt, dat Hij die bereidheid in me uitwerkt. 

O wat ontdek ik meer en meer dat ik zo enorm afhankelijk ben van Hem, zelfs van de kleinste dingen. Johannes 15:5b zegt niet voor niets  ..want zonder Mij  kunt u niets doen." Ik wordt me daar steeds meer van bewust moet ik je zeggen en eigenlijk is dat best mooi.
Hoe wijst Hij ons die voorbereidde werken, door Zijn Geest in ons, vanuit die intimiteit waar ik het de laatste 2 blogs over had. 
Ik ontdekte dat er dingen zijn die ik al heel lang doe die eigenlijk door Hem voorbereid zijn voor mij, de zorg voor de mensen in mijn huis, de zorg die gegroeid is voor een oudere buurvrouw, mijn werk als postbezorger. Hij heeft me op die plaatsen gebracht om daar voor Hem te functioneren. 
Kies ik ervoor op die plaats te functioneren op Zijn manier of op mijn manier vanuit mijn vlees. 
Op Zijn manier ga ik veel meer bereiken, voor Hem, voor Zijn eer, Op Zijn manier hoef ik het niet alleen te doen en mag ik weten dat Hij alles al heeft voorbereid, dat alles wat ik nodig heb om het uit te kunnen voeren, Hijzelf heeft ons er toe in staat gesteld. Hij zou het ons nooit vragen als Hij dat niet had gedaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 oktober 2020

Intimiteit (vervolg)

Ik borduur nog even door op intimiteit, intimiteit is in Gods aanwezigheid zijn, in Zijn tegenwoordigheid zijn. Verlangen, hongeren en dorsten noemt Jezus het in Mattheus 5:6 "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Een van de zinnen uit de Bergrede (Mattheus 5 - 7) waar Jezus uitlegt hoe het in Zijn Koninkrijk werkt. Het werkt in ieder geval heel anders als de maatstaven die in deze aardse wereld gelden. 

Jakobus 4:8 zegt "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars, en zuiver de harten dubbelhartigen." Hoe dubbel kan ons arglistige hart soms zijn, we willen wat God heeft maar ook nog een beetje van onszelf. 

David zegt in Psalm 27:4 iets wat ik graag mijn levensmotto zou willen laten zijn : "Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken : dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel." 
Heer laat dat mijn brandende verlangen zijn, laat mij hongeren en dorsten naar het wonen in Uw huis, het zijn in Uw tegenwoordigheid, alle dagen van mijn leven, een niet te stoppen honger en dorst naar U, naar verbondenheid met U. 

In een leesrooster van de Bijbel-app : Oswald Chambers : Hoop - Een heilige belofte las ik iets wat me raakte : De sterren doen hun werk zonder gedoe. God doet Zijn werk zonder gedoe en de gelovigen doen hun werk zonder gedoe. Mensen die altijd wanhopig druk bezig zijn, zijn vermoeiend. Daarom werkt God altijd door gelovigen die één zijn met Hem. Gelovigen die niet overweldigd zijn door hun eigen paniek worden door God gebruikt om dienstbaar te zijn aan hen die gebroken zijn, die afgemat zijn en verward. Deze gelovigen zijn volkomen in rust, doordat ze één zijn met Hem. Daardoor kan Hij door hun leven werken. Een geheiligde gelovige blijft vol vertrouwen op God omdat de heiliging niet iets is dat de Heer me geeft, heiliging is God zelf die in mij is. 
Een geheiligde gelovige is vrij van zichzelf en zijn eigen zaken, vol vertrouwen dat God alles tot een goed eind zal brengen.


De tekst die bij deze woorden werd gedeeld is Jesaja 12:2-3 "Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en Hij is mij tot heil geworden. U zult vreugde water scheppen uit de bronnen van heil."
Het is een besluit : Omdat U mijn Redder bent zal ik op U vertrouwen en niet meer bang zijn, want U bent mijn kracht en mijn lied, de Heer is mijn bron van blijdschap. 
Een keuze om alleen naar Hem te kijken en je niet af te laten leiden door de dagelijkse beslommeringen om je heen, zorgen en vrees die de boze maar al te graag onder je aandacht wil brengen, het liefst nog met een vergrootglas. 

Ook van David was het een hele bewuste keus om  van God te verlangen dat hij in Zijn huis zou mogen wonen al de dagen van zijn leven. Zelf een belegering, angst, oorlog zouden hem er niet van af kunnen brengen zegt hij in de verzen ervoor, omdat zegt hij in vers 5, hij weet zeker : "Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots." In vers 6 maakt hij weer een bewuste keus : "Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten ; ik zal juichen, ja ik zal psalmen zingen voor de Heere."
Ik ga niet op de omstandigheden letten, ik ga me focussen op God en Hem groot maken en mezelf geven als een levend offer, zoals Paulus het zegt in Romeinen 12:1 : "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk : dat is uw redelijke godsdienst." David weet, God zorgt voor mij, Hij is zo goed, genadig en betrouwbaar dat ik dicht bij Hem wil zijn.
Niet meer mijn vleselijke wil, mijn vleselijke verlangens maar Gods verlangens en wil in mij, door mij. Zoals het leesplan zei : God in mij dat is heiliging. Dat gebeurd op die plaats van tegenwoordigheid van God. Dat is een keuze en dat vraagt tijd en overgave, onderwerping van mijn vlees aan Hem die mijn vlees geschapen heeft.

Hij vraagt trouwens niets te veel, alles wat ik heb en ben heb ik van Hem gekregen, het enige wat ik doe als ik mezelf geef is Hem teruggeven wat nooit van mij is geweest, Ik geeft het cadeau dat Hij mij gaf toen ik in deze wereld kwam : leven, aan Hem terug om Hem te eren, zodat Hij door mij zichtbaar zal worden in deze wereld die ook van Hem is trouwens. Mensen leven erop alsof zij het alleenrecht hebben, maar zo is dat niet, we zullen verantwoording moeten afleggen van wat we hebben gedaan met wat Hij ons gegeven heeft. 

Ik word hier best stil van dat God, die grote Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde zo met mij wil leven, zo betrokken wil zijn met elk detail van mijn aardse bestaan en daarin wil komen zodat ik ga veranderen omdat ik meer en meer op Hem ga lijken zoals 2 Korinthe 3:18 zegt : Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 oktober 2020

Intimiteit

Intimiteit, dit woord kwam steeds vaker voorbij en eigenlijk wist ik niet goed zo goed wat ik er mee moest. Intimiteit met God, wat moet je je daar nou bij voorstellen. 

Wikipedia zegt er het volgende over : Intimiteit is een ervaring van verbondenheid tussen mensen of tussen mensen of andere dieren of mensen en natuur. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. 
Verbondenheid, dat impliceert een sterke band.

Eerlijk gezegd ging ik er maar niet te veel op in als God het onder m'n aandacht bracht, zoals ik al zei wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. En toen bracht God de online Bijbelschool op mijn weg waar ik vorige week over vertelde, en na het onderwijs over identiteit was de volgende les over intimiteit. Nu kon ik er dus niet meer omheen. In de les werd het boekje Intimiteit van Jan Pool genoemd als een aanrader om te lezen en ik bedacht me dat ik dat in de kast had staan (ooit samen met nog 2 andere titel Identiteit en Autoriteit in één pakketje gekocht) Het werd nu dus echt tijd om het te gaan lezen. 

Als voorbeeld van intimiteit met God wordt Abraham aangehaald en daar leerde ik veel van.

Na de zondvloed was het weer net zo geworden als voor die tijd, mensen deden gewoon waar ze zelf zin in hadden en hielden geen rekening met hun Schepper. God had belooft de aarde niet meer door water te laten vergaan, dat had ook niets opgelost. Hij had een ander plan om de mens die Hij geschapen had weer met Zichzelf te verzoenen. Hij verlangde ernaar om weer het leven samen met de mensen die Hij geschapen had te delen, Hij wilde samen met hen door het leven gaan, het leven met hen samen leven.
God ontdekte weer een man die Hem vreesde, en God doet hem een enorme belofte, maar er hangt wel een prijskaartje aan : Je land verlaten, je familie, alles wat je hebt opgebouwd achter je laten en op weg gaan. 
Waarheen ? 
Naar het land dat Ik je wijzen zal vertelt Genesis 12:1
In vers 2 krijgt hij er wel de belofte bij dat God hem tot een groot volk zal maken en dat God hem zal zegenen en zijn naam groot zal maken en dat hij tot een zegen zal zijn. 

Ik vind dat laatste mooi, God zegt Ik zal je zegenen, maar je zult ook een zegen zijn. Niet alles alleen voor ikke dus, je krijgt om te uit te delen.

God noemt Abraham zijn vriend vertelt Jakobus 2:23 "En de Schrift is vervuld die zegt : En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd."

Geen geheimen dus, wat een bijzondere vriendschap tussen deze Schepper en Zijn schepsel. Maar deze vriendschap was niet altijd even makkelijk voor Abraham, God kon jaren stil zijn. Hij had de belofte van een groot volk te worden maar in het natuurlijke leek het er niet op. Abraham en zijn vrouw waren inmiddels al te oud om kinderen te krijgen. Ik weet niet of hijzelf ook aan Gods belofte twijfelde, maar Sara deed het wel, zij bedacht een oplossing buiten God om : Hagar moest maar een kind voor haar krijgen en dat werd Ismael. Abraham werkte dus wel mee aan dit plan om Sara tegemoet te komen. 
Maar dat was niet het plan dat God had. God wilde dat het absoluut duidelijk zou zijn dat het Zijn werk was en niet het werk van een mens. Toen het niet meer mogelijk was en na jaren van stilzwijgen van Gods kant hield God Zijn belofte en werd Izaak geboren. 

God bewijst zich een echte Vriend, je kan op Hem rekenen, niet op jou manier, maar op Zijn manier, God zit natuurlijk ook niet in je broekzak, het is een ander soort relatie dan met een mens. De verbondenheid met een mens daarin kan je vies teleurgesteld worden maar God stelt nooit teleur zegt Psalm 34:6 "Mensen die op Hem vertrouwen, stralen van blijdschap, want Hij stelt nooit teleur." Ik hou van dit vers, een andere vertaling zegt het in mijn ogen nog mooier "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." Totaal geen schaamte, complete veiligheid en vrijheid in elkaars aanwezigheid, zo heeft God de relatie met de mens bedoeld. Zo was die relatie voor de zondeval in Genesis 3

Na Ismael is God 13 jaar stil en dan neemt God het initiatief en verschijnt Hij aan Abraham en zegt in Genesis 17:1 "Ik ben God, de Almachtige en wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk." 
Jan Pool zegt er dit over en dat raakte me enorm : 
Het is veelzeggend dat God hier begint met het benadrukken dat Hij degene is die God is. Het is alsof Hij tegen Abraham zegt : Abraham stop ermee om zelf voor God te spelen. Ik heb jouw menselijke oplossingen niet nodig. Ik ben God, de Almachtige, Ik kan het prima zonder jou, maar Ik kies ervoor om jou in te zetten in mijn plannen. 
En dan geeft God een wonderlijke eenvoudige opdracht aan Abraham : Wandel voor mijn aangezicht...... 
God zegt eigenlijk tegen Abraham : Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dit is jouw prioriteit, Abraham, dit is het enige waar jij je druk om moet maken ! Het is belangrijk dat jij me vertrouwt, want ik ben groter dan al jouw problemen. Ik heb elke situatie onder controle. Ik zal mijn beloften aan je vervullen. Ik zal mijn dromen voor jouw leven in vervulling doen gaan. Het enige wat jij hoeft te doen is wandelen voor mijn aangezicht !

Dit kwam enorm bij me binnen, ik denk dat God dit tegen ieder mens zegt die er gehoor aan wil geven, dit is de basis van die intieme relatie. God God laten zijn en vertrouwen op Wie Hij is. 
Wandelen voor Zijn aangezicht, constant in Zijn aanwezigheid willen zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 29 september 2020

Ik stel je in staat

Een tijdje geleden schreef ik in de blogs Gerechtigheid  en Het verlorene herstelt Hoe God ging herstellen wat van mij gestolen was. Maar daar bleef het niet bij. God is zo goed, Hij doet geen half werk. 

Nadat ik als 16 jarig meisje door God in mijn nek werd gegrepen tijdens een tienerkamp van "In de Ruimte", en ik mijn eerste bijzondere ervaring had waar ik wist : dit is God, dat kan niet anders. Verschillende mensen hebben mij in de tijd daarna gevraagd wat er gebeurd was want ik was veranderd. Wat er was gebeurd was dat God mij had vervult met Zijn heilige Geest en dat ik in tongentaal sprak, ook al besefte ik zelf maar half wat dat inhield. Daarna begon er een verlangen te groeien om een Bijbelschool te volgen, maar om allerlei redenen is het er nooit van gekomen. Altijd waren er redenen waarom ik daar niet fysiek heen kon omdat ik andere verplichtingen had. 

Nadat God mij in 2016 bijzonder aanraakte ontstond er een enorme honger naar Gods woord, ik beschreef dat in deze blog Honger naar Gods woord, in de blog Geheeld vertel ik hoe God zelfs een trauma wat daar achter zat genas tot mijn grote verwondering, omdat ik me niet bewust was dat het zo diep zat.

God gaf me voor 2020 het woord vertrouwen en Hij gaat daarmee steeds dieper. Van een lieve vriendin had ik vorig jaar het boek Vol blijdschap vertrouwen gehad, maar van lezen was het nog niet gekomen, tot God me eraan herinnerde en zei : Ik wil dat je deze gaat lezen. Eerlijk gezegd sputterde ik een beetje : Heer ziet U die berg met half gelezen boeken naast m'n bed ?  Maar het gevoel bleef en ervaring heeft me geleerd dat ik het dan beter kan gaan doen want binnen een paar bladzijden weet ik waarom. 

In die tijd vielen er ineens heel veel dingen op z'n plaats voor mij, zoals ik in m'n blog Ontdekkingstocht beschreef begon ik een idee te krijgen van waar Hij mij in dit leven voor wil inzetten. Ik ben zo verwonderd over wat Hij ziet in mij. Ik vond mijn doop-profetie terug (ik was 10 toen ik gedoopt werd door onderdompeling omdat ik het zelf heel graag wilde, ook al werd er getwijfeld omdat ik nog zo jong was)  en verschillende dingen daaruit kwamen heel erg binnen toen ik het terug las. Een van de zinnen was : Ik zal jou verstand geven om te leren wat je leren moet.  Ik had niet zo'n hoge pet op van mijn leerkwaliteiten, Door dyslexie bleef ik een keer zitten en werd de huishoudschool geadviseerd i.p.v. de mavo, en daarbij ik zou waarschijnlijk toch trouwen en moeder worden, dan hoefde je niet te studeren, daar was ik te dom voor was mijn gevoel.  

Dit jaar kreeg ik van diezelfde vriendin het boek "Jezus aanraken" dat gratis aan te vragen is bij Frontrunners (er zit een bijzonder verhaal achter maar daar lees je in het boek meer over) geschreven door Tom de Wal. Ik ging wat op hun site kijken en ik ontdekte dat hij ook een parttime Bijbelschool heeft, en toen begon het weer te kriebelen, maar ook nu ben ik niet in staat die fysiek te gaan volgen. Er bleek ook een online Bijbelschool te zijn, gewoon vanaf de plaats die voor jou prettig is en op de tijd dat het jou uitkomt te volgen. Alles wat je nodig hebt is tijd, pen, papier en je Bijbel.
Misschien dan toch ?
Toen God de knoop doorhakte door een mogelijkheid voor mij te creëren om hier aan deel te gaan nemen en ik wist dat ik deze kans moest grijpen. Ik ben nu een paar maanden bezig en ben hier zo enorm blij hiermee. God bracht me in gedachten : Ik stel jou in staat om te leren wat je leren moet.  

Vertrouwen is absoluut het sleutelwoord in 2020 voor mij, ik leer ook heel veel van het boek van Joyce Meyer, zinnen als "We hebben macht over de vijand, satan, maar de autoriteit om die kracht te gebruiken komt alleen door gehoorzaamheid aan God." en "Je vertrouwen in God belijden is een vorm van lofprijzing. Ik vertrouw op God voor specifieke dingen, waarvan ik weet dat ze bij mij of anderen mensen spelen, maar ik vertrouw ook op Hem voor alle dingen waarvan ik me niet bewust ben." zetten me enorm aan het denken. Vertrouwen gaat heel diep, het is of God me steeds uitnodigt om een stukje verder het diepe in te gaan met Hem, het vraagt van mij een keuze, kies ik ervoor gehoor te geven aan Zijn roepstem en te gehoorzamen ? 

Vader God ik ben zo dankbaar dat U me steeds weer uitnodigt om U dieper te vertrouwen, het avontuur met U aan te gaan en dingen te doen ik nooit voor mogelijk had gehouden. Mijn verwondering voor U groeit, maar Heer, zorg er alstublieft voor dat ik nooit zal gaan denken dat ik dit in mijn eigen kracht doe, want het is allemaal allen door U, en ik wil U de dank geven die U toekomt, ik wil stralen, maar alleen als U de eer krijgt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 22 september 2020

Genade verandert

De ontdekkingstocht waar ik vorige week over schreef heeft ook een andere kant. Om door Gods ogen en met Zijn oren en met Zijn hart en bewogenheid te kunnen kijken is het nodig dat we ons heel erg bewust worden van ons eigen niet kunnen, onze tekortkomingen. God bracht een filmpje van Joyce Meyer onder m'n aandacht Hoe Gods genade ons verandert. Dit gebeurde de ochtend nadat ik de dag ervoor heel pijnlijk had gezien dat ik in mijn vlees nog zo ver verwijderd ben van Zijn geduld, liefde, begrip en compassie, na een gebeurtenis waarin mijn mond al was opengevlogen  voor ik ook maar een seconde had nagedacht over wat er uit zou komen, laat staan me had gerealiseerd dat ik die woorden beter had kunnen inslikken. 

Wat ben ik dankbaar voor de woorden uit Mattheus 19:26 "Jezus keek hen aan en antwoordde hun : Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk." Ik moet mezelf regelmatig voor ogen houden dat het absoluut niet mijn harde werk is dat ik zo veranderd ben, dat het Zijn werk is en Zijn genade die mij zo veranderd heeft. Ik zou dankbaar moeten zijn voor een situatie als die ik net beschreef waarop ik weer even heel duidelijk word herinnerd aan mijn afhankelijkheid van Hem. Dat is ook precies wat nederigheid is : je in alles volkomen afhankelijk weten van Hem. En dan bid ik weer : Heer leer mij, houd mij nederig van hart, geef me niet de minste ruimte om ook maar te denken om naast mijn schoenen te gaan lopen. Ik ben geschapen om U te eren en met mijn hart, wil en verstand kies ik ervoor dat doel voor mijn leven uit te wandelen zodat U alle eer zult krijgen die U toekomt.  

Vorige week schreef ik hoe God me liet zien dat ik werkelijk geloofde dat ik vergeven was, maar God ging me ook laten zien dat ik niet werkelijk geloof dat ik recht heb op alles wat Hij heeft omdat ik Zijn kind ben. Hij bracht mij Johannes 16:15 in gedachten "Alles wat van de Vader is, is van mij..."  Jacobus 4:2 zegt "U verlangt naar iets, maar krijgt het niet......U krijgt niets omdat u niet bidt." God heeft me leren bidden maar geloof ik ook werkelijk in mijn hart dat ik het ga krijgen. Op genoeg vlakken ben ik er inmiddels wel van overtuigd dat ik Zijn kind ben, maar er zijn ook gebieden waarop ik me nog gedraag als een stiefkind. Waarom zou Hij dit of dat voor me doen. Maar ik ben geen stiefkind ! Zijn bloed vloeit door mijn aderen, ik ben gekocht en betaald door Zijn kostbaar bloed dat vloeide op Golgotha. 

Ik kon dit voorrecht op geen enkele manier zelf verdienen, het is een gave die genade heet, onverdiend en met zo enorm veel onvoorwaardelijke liefde aan mij gegeven. Alles wat van de Vader is, is van mij zegt Jezus, en Jezus heeft dat alles aan ons gegeven, Hij maakte met Zijn offer de weg vrij voor ons tot die zelfde Vader. In Johannes 17:9-10 bid Jezus tot Zijn en onze Vader "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn - alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is is van mij - en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is." Romeinen 8:15 bevestigd dat wij Zijn kinderen zijn "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader."

Er is maar één sleutel : geloof, geloven dat we alles krijgen waar Hij voor heeft betaald, uit genade door geloof. Joyce zegt heel mooi, Geloof is niet de prijs waarmee je Gods zegen kunt kopen. Het wordt gekocht door de genade van God en het bloed van Jezus. Geloof is slechts de hand die zich uitstrekt en het in ontvangst neemt. Iets verkrijgen betekend dat je ervoor moet worstelen, maar in ontvangst nemen betekent dat je aanneemt wat je word gegeven. 
Leven door genade is niets anders dan met open handen en armen door dit leven gaan omdat alleen Hij ons kan geven wat we nodig hebben om door te geven aan die ander. We leven niet meer voor onszelf maar alleen voor Zijn eer en glorie. Alleen op die manier kan je denk ik leven met Zijn ogen en oren en Zijn hart vol bewogenheid. Pfffff dan heeft Hij nog heel wat werk aan mij moet ik eerlijk bekennen, dat maakte de situatie waar ik dit blog mee begon maar weer al te duidelijk. 

Vader overtuig mij tot in iedere vezel van mijn wezen wie ik ben, alleen door Uw genade, dat ik een met bloed gekocht kind van U ben en geef me genade me daar ook naar te gedragen en dus vrijmoedig alles van U te vragen en me tegelijk heel bewust te blijven dat alles wat ik krijg een bijzonder cadeau van U is. Dat het niets is wat ik met mijn grote geloof, of volharding bewerkt heb, maar dat ik heb ontvangen omdat ik een kind ben van een Geweldige goede en grote Vader. Ja U voed mij op om te geloven, te vertrouwen, te volharden, te sterven aan mijn vleselijke ego, maar het is alleen door Uw genade dat dat mogelijk is. 

Dit doet me denken aan het liedje dat zegt : Er word nog steeds aan me gewerkt......gelukkig maar. 
ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...