Zoeken in deze blog

dinsdag 28 december 2021

Zijn weg

Dit blog vind ik best een lastige om te schrijven maar ik weet dat ik het moet doen, ik wil gewoon eerlijk zijn, maar soms voelt dat zo ongemakkelijk en is het bijna pijnlijk.

Ik heb eens gebeden dat God me zou laten zien welke taak Hij voor me had, welke opdracht, waar Hij mij voor geschapen heeft en op deze aarde heeft geplaatst en alles heeft gedaan om te zorgen dat ik hier ben en er nog steeds ben is voor degenen die me een beetje volgen wel duidelijk. Het worden te veel linkjes om ze allemaal te plaatsen denk ik. God laat me steeds meer zien, en ik vind het lastig om dit uitgebreider te gaan delen want ik wil niet pochen en ik niet iets zeggen in de trant van : kijk mij nou eens, maar ik denk dat God wil dat ik het deel om Zijn weg met mij te vertellen en dat is de opdracht die Hij me heeft gegeven met deze blog. 

God heeft me geroepen voor gebed, en dat ik inmiddels ook weet dat Hij mij roept om voor mijn stad te bidden, ik vertelde daar over in de blog Verandering Daarnaast weet ik al een tijd dat ik de filmpjes van  GiveHim15 van Dutch Sheets moet volgen, daarvan leer ik enorm veel over bidden voor je land en je stad, er zit ook heel veel diepgaand onderwijs in verweven. God begon al een paar jaar geleden me onderwijs over de Hemelse Rechtbanken onder m'n aandacht te brengen, o.a. door het boek Procederen in de Hemelse Rechtbanken van Robert Henderson (veel Engelstalig onderwijs van hem over dit onderwerp is ook op Youtube te vinden) waar ik samen met een vriendin een studie van ben gaan maken. Zelf gebruik ik ook zijn dagboek 365 Prayers & Activations, door elke dag een klein stukje druppelt er zo door een jaar heel wat diepgaand onderwijs binnen. Eigenlijk vind ik de roeping om te bidden voor mijn stad best heftig, omdat Hij wil dat ik meer doe als alleen mijn stad zegenen. 

Er is een strijd gaande in de Hemelse gewesten over ieder mens, maar ook over ieder gebied, iedere land en die strijd is heftig. Een tijdje geleden al weer wist ik dat ik het boek Lichtinslag moest lezen van Jennifer Guetta, een boek over de strijd die zij en haar man hebben gehad met duistere machten en hun bevrijding daaruit door Jezus. Toen ik God vroeg waarom ik dat boek, een thriller die me niet echt trok, moest lezen zei Hij : omdat Ik wil dat je het weet. Ik herinnerde me dat ik eerder al het boek Bevrijding uit gebieden van gevangenschap had gelezen van Ana Mendez Ferrell, en dat ik dat ook best een pittige had gevonden. Toen ik er met die vriendin waarmee ik de studie over de Hemelse Rechtbanken over sprak zei ze dat ze ooit boeken van Frank Peretti had gelezen die ik dan ook eens moest lezen, ik kon ze niet vinden en liet het voor wat het was. Als God wilde dat ik deze ook zou lezen zou Hij ze wel op mijn weg brengen en ik vergat ze.

Je raad het al, God vergat ze niet. God maakte me duidelijk dat wat er was gebeurd rond mijn onderlichaam en het bezoek aan de gynaecoloog, ik schreef daarover in de blog Omweg  te maken had met de strijd in de hemelse gewesten. Als ik heel eerlijk ben begon ik het ook best een beetje heftig te vinden. Het is één ding om te weten dat die kwade machten (demonen) wel degelijk bestaan, net zo goed als de goede machten (engelen) maar ik bleef toch liever op wat afstand. Alleen denkt God daar anders over krijg ik steeds meer het idee. Omdat ik er alleen niet helemaal doorheen gebeden kwam ben ik met de voor mij zo bekende en dierbare Wonderful Free Life Ministry gaan mailen en daar heb ik een persoonlijke gebedssessie gehad in de Hemelse Rechtbanken waar dingen voor mij duidelijk werden, uit mijn voorgeslacht die invloed hadden op mijn huidige leven, waar ik heb beleden en ben vrijgesproken. 

Tijdens het bidden was het of het bange meisje dat achter Jezus stond weggedoken door Hem naast Hem werd neergezet. Ze mocht tevoorschijn komen, ze mocht zichtbaar worden en leert nu dat ze gezien mag worden, er mag rekening met haar worden gehouden. Heel eerlijk : dit vind ik best eng, maar gelukkig staat Jezus naast me en ben ik niet alleen. Dat is ook wat Hij me steeds weer zegt, dagen achtereen word ik met deze bevesteging wakker. Maar Hij zei op een dag ook : Don't try to fit in with others, fit in with Me - pas je niet aan aan anderen, pas je aan aan Mij. Dat vond ik best een pittige, want ook al weet ik inmiddels dat ik er mag zijn, dat ik kostbaar ben, dat Hij me geroepen heeft, als mens heb je de neiging ergens bij te horen. 

Een aantal dagen later zei Hij : Stand firm - sta vast, direct moest ik denken aan een tekst die ik Pasen 2019 kreeg, 1 Corinthe 16:13 "Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk" Deze tekst staat al een tijdje uitgeschreven en ingelijst op ons dressoir. Sta vast, niet in eigen kracht maar in het geloof,  en direct kwam Johannes 11:40 in me op, een tekst die al een tijdje met me meewandelt en steeds weer tevoorschijn komt "Jezus zei tegen haar : Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien."

Ik denk dat dit wel een beetje lang blog gaat worden dus volgende week het vervolg.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 december 2021

Wat is er met Kerst mis

We naderen al weer bijna het eind van het jaar 2021, en de feestdagen staan weer voor de deur, dagen waar ik met steeds meer gemengde gevoelens naar ben gaan kijken. Als God mij al een aantal jaar het One-Word geeft rond Rosh Hashanah (het Joodse nieuwjaar) - ik schreef daarover in de blog Gegrondvest - dan trek ik de conclusie dat God meer waarde hecht aan de Joodse feestdagen dan aan de westerse christelijke feestdagen, het heeft mij wel aan het denken gezet.  

Ik vond een interessant filmpje wat Nederlands ondertitelt over de herkomst van ons westerse kerstfeest, voor wie interesse vind : Wat is er mis met Kerst mis ? 

Ik wil deze tijd gebruiken om de énige ware God, de God van de Bijbel, de levende God, de sprekende God, mijn Papa God, die Zijn Zoon naar deze aarde zond om de mensheid te laten zien Wie Hij werkelijk is, om Zijn hart bekend te maken, die Zijn Koninkrijk zichtbaar kwam maken, zijn verlangen naar de mens die Hij schiep naar Zijn beeld, groot te maken. Hem wil ik eren want Hem komt alle lof en eer toe. Dat is de rede waarom ik in deze blog Psalm 145 wil delen. David, is de schrijver van de ze lofzang, er staat boven : 

Loflied op de grootheid en goedheid van de Heere

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. 

Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen, Uw grootheid, die zal ik vertellen.

Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.

Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid:

De Heere is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

Al Uw werken zullen U loven, Heere, Uw gunstelingen zullen U danken.

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken,

om mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.

De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt gebogenen op.

De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.

U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen en goedertieren in al Zijn werken.

De Heere is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

De Heere bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg.

Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.


Met Psalm 103 roep ik mijn ziel op om Hem groot te maken "Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest." Dank U wel voor een jaar dat al weer bijna achter ons ligt, U was er bij, U hebt vergeven, U hebt genezen naar ziel en lichaam, U hebt mij opgeroepen alles in mij en wat U me hebt toevertrouwd aan U te geven zodat U het kan inzetten om Uw Koninkrijk. Hoe bijzonder dat U zich aan mensen hebt verbonden om door hen heen Uw Koninkrijk zichtbaar te maken, en dat ik één van die mensen mag zijn. Geef me genade Heer niets voor U achter te houden maar me naar het voorbeeld van de Heer Jezus alles te geven, dat is het verlangen dat U in mij hebt gelegd en daar wil ik U voor bedanken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 december 2021

Verandering

Hoe meer ik probeer te leven terwijl ik luister naar de Stem van Heilige Geest, hoe bijzonderder en avontuurlijker ik mijn leven vind worden, en ik merk dat ik er ook enorm van kan genieten. De afgelopen 2 weken is er veel veranderd. De gemeente waar ik onderdeel van ben geweest en waarvan God mij zei te blijven is opgehouden te bestaan. Daarmee is een periode van 12 jaar afgesloten. In 2009 kwam ik op een punt dat ik in mijn nood het uitriep tot God en zei : Heer ik kan niet zonder U, maar wat ik wel met U moet, geen flauw idee. God bracht mij in die gemeente en de eerste 6 jaar kwam ik er erg onregelmatig omdat het zo enorm confronterend was om daar (wat ik toen niet zo kon benoemen) de tegenwoordigheid van God te proeven die mij diep in mijn ziel raakte en mijn pijn aanraakte. In 2015 zei God : Ik wil dat je hier zit, elke week, en dat ben ik gaan doen. Pasen 2016 raakte God mij daar bijzonder aan. In 2018 kwam er een moment dat ik God vroeg of ik weg mocht maar Hij zei : nee, en toen ik vroeg waarom ik moest blijven zei Hij : bidden. Dit antwoord zie ik nu als de roeping van God op mijn leven. Corona kwam en alles veranderde, we gingen over naar Zoom en 26-9-2021 was de laatste Zoom-call. Ik ben God enorm dankbaar voor de tijd die ik daar gehad heb, ik heb er jaren de zondagochtenden huilend doorgebracht en dat vond ik in het begin verschrikkelijk, maar God liet me zien dat die tranen nodig waren om de boel schoon te wassen en dat het de werking van Zijn Geest was. De mensen heb ik zeker tot 2019 op veilige afstand gehouden, maar ze betoonde me Zijn liefde, en ik heb aan die groep mensen 2 bijzondere vriendschappen over gehouden. Ook heb ik heb er enorm veel mogen leren, ik kijk dus dankbaar terug.

Heer wat nu, was mijn vraag en Hij bracht mij woorden in gedachten die op een hele bijzondere plaats voor mij, bij Wonderful Free Life Ministry over mij waren uitgesproken nog voor ik wist dat de gemeente waar ik onderdeel van was zou stoppen : Ik ga jou in kringen brengen, en dat heeft Hij gedaan, in de week na de laatste Zoom heeft God me gebracht in een gebedsgroep die Hij aan het samenstellen is voor de regio waarin ik woon en dat heeft mij diep geraakt.

In de blog Wie ben ik ? schreef ik over mijn zoektocht naar wie God mij gemaakt heeft, maar hoe Hij me gemaakt heeft past in het plan dat Hij heeft met mijn leven. Ook al heb ik wel wat punten waardoor ik ongeveer "weet" welke kant het op zou kunnen gaan, de fijne lijntjes zijn allemaal niet zo duidelijk, en dat is ook niet erg. Hij leidt me door Zijn Heilige Geest elke dag. Hij wil dat bij elk mensenkind doen dat bereid is zijn/haar leven onder Zijn leiding te zetten. Rond deze tijd bracht God een boek onder mijn aandacht van Wilkin van de Kamp : God speelt geen enkele rol in mijn leven....Hij is de Regisseur ! en ik heb gezegd : zo wil ik leven Heer. U bent de regisseur van het leven dat U mij gegeven heeft. Paulus zegt in Galaten 2:20 "Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." Als je deze woorden goed tot je door gaat laten dringen zeggen ze nog al wat. God begon mij verschillende dingen te vragen om te zien of ik in gehoorzaamheid aan Hem wilde leven, en ik ontdekte de vreugde die er ligt in het leven binnen de grenzen die God stelt. De woorden uit Galaten 5: 13-26 dan ook zo kostbaar, vooral vers 16 "Maar ik zeg : Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen." Deze woorden, deze belofte staat in de Bijbel en ik heb laats heel bewust een keuze gemaakt en voor mezelf besloten : ieder woord uit de Bijbel is waar. 

Op zich klinkt dat heel logisch, maar hoe vaak steekt twijfel daar de kop nog op, redenatie, het welbekende 'maar.....' 2 Timotheüs 3:16 zegt "Heel de Schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." Dat betekend niet dat ik de Schrift naast mijn normen en maatstaven ga leggen, maar mijzelf naast Zijn normen en maatstaven, Zijn Woord ga leggen en dat ik mag groeien en ontwikkelen, mag opklimmen tot Zijn niveau, en in Christus is dat zelfs mogelijk, in Hem is alles te vinden wat daar voor nodig is, Hij heeft alles daarvoor tot onze beschikking gesteld. 

Ik hoorde in het onderwijs van de Online Bijbelschool van Frontrunners een hele rake zin van Hans Oudhoff, als je denkt bij iets wat je leest in de Bijbel : Ja, maar..... dan is dat een goed moment om je te bekeren want de Bijbel zegt in 1 Korinthe 1:20 "Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons." Ik heb besloten dat elk woord uit de Bijbel, ja en amen is voor mij, ik ga daar niet meer aan twijfelen - dat is ongeloof - Als Hij het zegt is het waar en zal ik het doen. Deze keuze heeft consequenties, dat klopt, het is flinke uitdagingen, en dan zegt Hebreeën 13:5, een tekst die God keer op keer terug brengt in mijn gedachten "Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd : Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten."

In het boek van Wilkin waar ik het eerder over had zegt hij dat het hoog tijd wordt dat we in Europa gaan belijden dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Ik ben het daar helemaal mee eens. Onze cultuur is doordrongen van het humanisme dat zegt : Er is geen God, de mens is het hoogste wezen wat er is en alle antwoorden zitten in jezelf. Ik heb besloten me daarvan af te keren, ik heb niet de antwoorden in mezelf. Ja ik heb een gezond verstand gekregen, maar niet om daar op te leunen. Spreuken 3:5-7 zijn duidelijk "Vertrouw op de Heere met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen en dan zal Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade." De laatste jaren hebben mij geleerd dat Gods woord, ook de woorden die schuren met mijn vlees, waar zijn, en ik wil leven zoals Jezus leefde, en Hij was radicaal, Hij volgde alleen de Stem van Zijn Vader, diezelfde Stem wil mijn/ons leven hier op aarde leiden, die Stem is van Heilige Geest. 

Heer geef mij de moed om op alle terreinen van mijn leven radicaal voor U te leven, en geef daarin Uw wijsheid, Uw geduld, Uw liefde, Uw zachtmoedigheid, Uw nederigheid, Uw genadige houding naar mezelf en anderen. Dank U wel dat ik mag leren en groeien naar Uw beeld, ik ben onderweg met en naar U toe en U leert mij te genieten van de reis en de route die U met me gaat.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 7 december 2021

Wie ben ik ?

Sinds Pasen 2016 heb ik al een hele weg af mogen leggen, wat er die dag gebeurde veranderde de richting van mijn leven totaal. De grootste vraag waar ik het antwoord op mocht gaan uitvinden was wie ik nu eigenlijk was zonder ADHD, zonder depressie en zonder eetstoornis. De Enige die mij bij die zoektocht kan helpen is Degene die mij gevormd heeft, en regelmatig was dan ook mijn vraag : Heer ik weet dat U mij zoals Psalm 139:14 zegt ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt ben door U, maar wat heeft U dan in mij gelegd, hoe heeft U mij bedoeld, wat is Uw plan voor mijn leven ? 

Inmiddels in het 2e jaar van de online-Bijbelschool bij Frontrunners kwam ik bij de module Leiderschap, nou dat was voor mij geen eenvoudige 1 + 1 = 2, ik zag mezelf echt niet als leider. Dit was tot nu toe wel het meest confronterende blok voor mij, maar ik heb er ook enorm veel van geleerd, en hoe bijzonder om te ontdekken dat God eigenlijk al bezig was om over jezelf leiden, regeren in je eigen leven te spreken. Een van de lessen werd gegeven door Nadine van Rooy van Inspire People en zij sprak over de DISC, ik had daar wel eens van gehoord en ooit zelfs het boek Rijkdom van karakters, juist als het botst..... gekocht van Cock Grandia en Jentine Bogerd-Grandia, maar het gaf me niet echt een beter idee van hoe ik in elkaar stak (dat lag overigens meer aan mij dan aan het boek trouwens) In die les deden ze de gratis 123 test en disk-factor test, ze geven een beetje een beeld en het is grappig om te doen, maar ik was alleen maar heel verbaast over wat er voor mij uitrolde. Ik bad : Heer wat moet ik hiermee ? 

Ik besloot eens op de website van Nadine te gaan kijken en wat informatie te vragen, waar ik heel snel antwoord op kreeg en toen werd het stil. Het was in de vakantie tijd en ik vermoedde dat het daar mee te maken had en bad : Heer als U wilt dat ik dit doe dan gaat U dit lijden, hoor ik niets vind ik het ook prima dan zie ik dat ook als een antwoord van U. Na een paar weken was het of God zei : Kijk bij je mail, maar ik zag niets en toen kwam het woord Spam in mijn gedachten dus keek ik bij m'n Spam en daar was een dag eerder een mail van haar binnen gekomen. Dat was natuurlijk geen toeval voor mij en ik wist dat ik moest doorzetten wat ik overigens ook verschrikkelijk spannend vond. Wat heeft gemaakt dat ik ook daadwerkelijk doorzette was dat God zei : Ik wil dat je weet wat Ik in jou gelegd heb. 

Bij de test krijg je een basisrapportage en die heeft me zeker geholpen. Omdat ik jaren onder stress heb geleefd had ik een vertekend beeld van mezelf gekregen, maar heb ik me ook voor mensen afgesloten, terwijl God mij juist als een mensen-mens heeft gemaakt. Van de zes groeigebieden die werden aangegeven waren er vier waar God al met mij over bezig was en dat vond ik best bijzonder, net als dat Hij mijn hart weer aan het openen is voor mensen en Hij mij bracht op het punt dat ik daar ook toe bereid ben om me weer kwetsbaar op te stellen. Hoe bijzonder is Degene die ons gemaakt heeft !  En dan moet ik weer denken aan die zin uit het liedje Dansen op Papa's voeten : "Papa weet hoe het moet". Ja Papa weet heel goed hoe het moet, en Papa weet wat Hij doet, ik kan Papa volkomen vertrouwen. Ik schreef daarover in de blog Omweg

Een tijdje geleden schreef ik de blog Wat als .... en nu weet ik dat God mij geleid heeft in de zorg voor deze mooie mensen, groot en klein, maar ook dat het goed was om te stoppen met de post en meer tijd te krijgen voor extra aandacht voor één van deze mensen. Maar tegelijk geeft het ook meer ruimte voor mezelf om het wat rustiger aan te doen (wat overigens helemaal past in mijn S.(stabiel) I.(interactief), groen (hoofdkleur)-gele persoonlijkheid) en voor de dingen die ik doe de tijd te nemen, ze te doorleven. Ik heb de laatste maanden echt tijd genomen om te fietsen, ik vind dat zo'n heerlijke manier om tijd met God te hebben en mijn hoofd bij Hem leeg te maken. Het gaat zo vanzelf al trappend door de polder. Misschien klinkt het raar maar ik zit gewoon hardop met Hem te praten en te genieten, ik heb al zulke mooie lessen geleerd op m'n fietsje in de gebieden rond Delft en de omliggende plaatsen. 

Inmiddels kan ik zeggen dat ik mezelf een mooi mens vind, dat ik kostbaar ben, me geliefd weet en van mezelf leer houden. En Heer ik geef U toestemming alles in mijn leven te doen wat nodig is om mij meer en meer op Uw Zoon Jezus te laten gaan lijken, daar ben ik, daar is ieder mens voor gemaakt. God geniet ervan als wij meer en meer op Zijn Zoon gaan lijken en ik vind het fijn als God van mij kan genieten, daar geniet ik dan weer van. Ja ik leer genieten, ontspannen, gewoon zijn zoals Hij mij gemaakt heeft, Hij me bedoeld heeft, zonder kramp. Hoe bijzonder is dat, dan moet ik denken aan het lied What a difference You've in my life, aan U alle eer.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 30 november 2021

Geloof je écht ?

Ik borduur nog even verder op de afgelopen 2 blogs.

Was hiermee de strijd gestreden ? Absoluut niet. Ik moest de volgende ochtend heel bewust tegen mijn denken zeggen : mijn denken kom onder de leiding van Heilige Geest, mijn emoties kom onder de leiding van Heilige Geest, mijn lichaam kom onder de leiding van Heilige Geest, mijn ziel wat ben je onrustig in mij : hoop op God (Psalm 42:12) richt je op Jezus, Hij is de Leidsman en de Voleinder van mijn geloof (Hebreeën12:2) want er was zoveel chaos in mij. Maar daar tussendoor was daar ook de zin "I can trust Jesus" uit het gelijknamige lied. Het was of God zei : Kijk niet naar mijn handen, kijk naar Mijn ogen, kijk naar Wie IK BEN. Ook een stukje uit een (Engelstalige) profetie die in 2019 over mij werd uitgesproken kwam in mijn gedachten dus ik zocht die op : "....Healing rivers. For those creaks were not of My Spirit says the Lord, not of My making. But yet I work within all things to bring forth good. I work in them, I didn't necessarily work and made them all, but work in them, nonetheless for your good, to make them work together...."

Ik kon alleen maar bidden : Heer U weet alles, U ziet alles in het juiste perspectief en Uw ogen zijn onafgebroken op mij gericht, U verliest niets, ook in dit proces niet, uit het oog. U werkt door alles heen, het loopt U niet uit de hand. Ik realiseerde me dat dit alles heel veel met mijn denken te maken had, met wat er werkelijk in mijn hart was. Ik werd niet blij van wat ik zag. Angst probeerde steeds de kop op te steken, zelfs paniek, een oude emotie die me in het verleden flink op de hielen had gezeten en waar ik niet blij van werd. Ik bad : Heer laat me maar zien waar ik nog leugens geloof over wie U bent, dan wil ik me daarvan bekeren, openbaar mij Uw Waarheid over U, die wil ik geloven, laat me maar zien welke bolwerken er moeten worden geslecht. Ik las 1 Korinthe 13 en in de TPT vertaling vond ik bij vers 4 een aantekening die mijn aandacht trok : Love transforms the spirit (liefde transformeert de geest) Efeze 4:23 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken."

Ik bad : Heer verander met Uw Liefde mijn denken, U bent de Weg, U bent de Waarheid, U bent het Leven dat ik voluit wil leven, en (alleen) door Uw genade is dat mogelijk, Heer geef me genade, Uw genade is mij genoeg (2 Korinthe 12:9) Heer ik geef U toestemming mijn denken volledig in lijn te brengen met Uw denken, confronteer de leugens maar en geef mij genade me nederig te buigen en te verootmoedigen, ik ben volkomen afhankelijk van U, uit mijzelf kan ik het niet, ik heb U nodig, laat elke vezel van mijn wezen daar van doordrongen zijn Heer. Ik herinnerde me dat God nadat mijn psychotherapeut in 2017 plotseling overleed tegen mij zei : Nu ga Ik zelf met je verder, en ik zei weer : het is goed Heer wat U doet, U bent erbij, U houd mij vast, help me alstublieft.

Tussen de gewone dagelijkse dingen die ook gewoon doorgingen richtte ik me steeds weer bewust op Papa God, ik kon het alleen maar van Hem verwachten. Het was of Hij aan me vroeg : Geloof je écht dat Mij niets uit de hand loopt ? Twijfel begon aan me te knagen. Heer heb ik Uw stem toen wel goed verstaan ? Wat als ik ben misleid en God dat helemaal niet gezegd heeft, wat als het de boze was die zich voordeed als een engel van het licht ?! Dat gaf paniek. Ik zag dat mijn hart niet alleen op Hem gericht was, er was nog een dubbele agenda in mijn hart : mijn ik, mijn 'ik" had last van paniek, omdat dat stuk niet volledig op God vertrouwde. Nee Heer ik wil niet op mezelf gericht zijn, ik wil op U gericht zijn. Ik begon te snappen dat God wel degelijk door dit hele onaangename proces heen werkte.

Het was of God zei : En wat als je het verkeerd verstaan hebt, als het Mijn stem niet was, dan is daar niets meer aan te veranderen, het is gebeurd, het is nu wat het is en Ik ben bij jou, en Mij loopt niets uit de hand. Vertrouw Mij. In mijn hart borrelde weer de zin op uit een lied dat in de laatste dagen zo vaak in mij opkwam "All my life You have been faithful, all my life You have been good, so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God", uit het lied Goodness of God. Toen ik de tekst nog eens goed doorlas raakte de woorden van het begin me : I love You Lord, for Your mercy nerver fails me, all my days I've been held in Your hands, from the moment that I weak up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Altijd, altijd heeft God me vast gehouden, altijd is Hij erbij geweest, nooit heeft Hij me in de steek gelaten, dat zal Hij ook nu niet doen. 

Soms voelde het alsof ik een paniekerige drammerige kind was, en God liet me zien, die tijd ligt achter je, je bent aan het opgroeien naar volwassenheid, dan moet je hier ook als een volwassene mee omgaan : Vertrouw Mij, richt je met alles wat in je is op Mij, Ik heb de boze overwonnen, jij bent van Mijn. 

Met mijn kleinzoon keek ik een filmpje over Noach en  aan het eind is daar een liedje waarvan de tekst bij me binnen kwam : "I'm gonna believe in the Lord and the Power...", ik nam me voor : I'm gonna believe in the Lord and His Power, ik ga me niet door angst, twijfel van Zijn spoor af laten brengen, ik ga me niet bang laten maken, Heb ik een fout gemaakt ? Het kan maar eigenlijk ben ik daar ook niet heel zeker van. God wist hoe dit bezoekje aan de dokter zou verlopen, Hij wist ook dat het heel anders zou lopen als dat ik had gedacht, alles paste in Zijn perfecte plan. Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet. Het was een turbulente tijd, maar ik leerde dat Papa écht niets uit de hand loopt en dat ik Hem weer dieper mocht leren vertrouwen, maar ook dat ik me niet als een klein kind moet gedragen. Ook als volwassene ben ik nog steeds Zijn kind en mag ik met alles bij Papa komen, ik hoef niet te paniekeren, ik mag weten wie ik bent in Hem, Hij voed op tot volwassenheid en daar hoort ook een zeker gedrag bij. 

Laat ik heel duidelijk stellen dat Gods toon niét veroordelend was, maar aanmoedigend : ik heb het je geleerd, je kan het, doe het, hier heb ik het je voor geleerd zodat jij in Mij meer dan overwinnaar kan zijn. In Hebreen 5:12-14  en 1 Korinthe 3:2-3 spreekt Paulus ook over vooruit ontwikkelen naar vast voedsel en niet terug keren naar de melk voor baby's. God wil niets liever dan Zijn kinderen zien opgroeien tot sterke volwassenen die weten wie ze zijn en waar ze voor kunnen staan omdat ze doordrongen zijn van wie hun Papa is, welke positie te bekleden als Zijn kind en welke  autoriteit daarbij hoort. 

Heer dank U wel voor deze weg, dat U erbij bent, dat U mij opvoed tot volwassenheid. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben onderweg...


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 23 november 2021

Omweg (vervolg)

De dag na het bezoek aan de dokter werd ik wakker met de woorden : Your goodness is running after, it's running after me, with my life laid down, I'm surrounded now, I give You evrything, Your goodness is running after, it's running after me",  uit het lied : Goodness of God. Ik richt heel bewust mijn gedachten op God en vertel Hem dat ik Hem met elke vezel van mijn wezen Hem wil vertrouwen en vraag Hem om alles in me wat daar moeite mee heeft te overtuigen met Zijn liefde. Regelmatig denk ik over Zijn Koninkrijk en dat Hij er zo naar verlangt dat zichtbaar te zien hier op aarde. Zijn Koninkrijk is heelheid, shalom. Geest, ziel en lichaam is niet gescheiden, het is een eenheid, Zijn heelheid is bedoeld om ieder terrein van ons wezen/leven te doorstomen, dus ook mijn lichaam. Mijn gebed is dat Zijn Koninkrijk in en door mij zichtbaar word. 

Ik krijg het idee dat God me duidelijk maakt dat ik op het moment meer op Zijn handen let dan op Zijn ogen, ik schreef daarover in : Zien wat het word. En het is of Hij zegt : Zoek Mij om Wie Ik ben, en ik begin uit te spreken dat Hij de Morgenster is, de Alfa en Omega, de Zoon van de Levende God, de Goede Herder, mijn Leidsman, mijn Heelmeester...en dan ben ik weer bij Zijn handen. En dan borrelen de woorden : Lord have Your way, Lord have Your way with me, in me op uit het lied : I surrender, ja Heer doe maar wat U wilt met mij, ga Uw weg maar met mij, ik kies ervoor U te vertrouwen en ik wil naar Uw ogen kijken en U groot maken, daar gaat het om in de relatie tussen U en mij, niet om wat ik van U krijg of gedaan kan krijgen. U zorgt voor mij, U houd me vast, Uw arm is om mij heen en mijn voeten staan op Uw voeten en samen dansen we door dat diepe dal wat zo donker is, maar daar hoef ik niet op te letten. U vraagt mij me op Uw ogen te richten.

Hij herinnert me aan hoe Hij me in overgave en overwinning heeft gebracht met eten en hoe veilig Hij daar nu in is. En ik bedenk me dat er onbewust nog zoveel leugens zijn die ik geloof, en hoe nodig het is om me af te keren, te bekeren van die leugens. Eén zo'n leugen is dat de weg naar bekering en genezing zo zwaar en moeilijk is/kan zijn. Het is of God zegt : Ik sta aan jou kant, jij bent in Mij en Ik in jou, Heilige Geest is Mijn wind in jou zeilen die je naar de haven blaast. Er is vreugde in Mij, verheug je, vertrouw Mij, kijk in Mijn ogen, dan zie je Mijn liefde voor jou en voor Mijn schepping die ik door jou heen wil bereiken om Mijn Koninkrijk zichtbaar maken.

De hele tijd praat ik afwisselend met Papa, lees een boek van Derek Prince, en pak geregeld de Bijbel erbij. Na een aantal uur zit m'n hoofd best vol en ik kom op het idee de tv aan te zetten en val bij Family7 in een aflevering van Van binnenuit met Esther Vorsterman, het is de herhaling van de aflevering waar iemand me de dag voor het doktersbezoek iets over vertelde en ik blijf even luisteren. Het gaat o.a. over beschikbaar zijn - had God het daar 2 dagen geleden ook niet over tegen mij in mijn tijd met Hem. En het gaat over niet parkeren in je verdriet - oké Heer, U wilt niet dat ik hier parkeer, we zijn bezig met een omweg. En dan zegt ze : we willen van glorie naar glorie, maar dan gaat de weg van de top door het dal naar de top, via een omweg - weer die omweg.  En dan haalt ze teksten aan uit Psalm 84:6-7 "Gaan ze door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron, ook zal de regen hun overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion." en Psalm 23:4 "Al ging ik ook door een dal vol schaduw en dood, ik zou geen kwaad vrezen, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij." De omweg maakt me sterker. 

's Avonds ga ik lezen uit m'n dagboek Gods beste geheimen van Andrew Murray en lees 2 Kronieken 16 over koning Asa, God houd hem voor dat toen hij op Hem vertrouwde dat hij grotere vijandelijke machten had verslagen dan nu hij zijn hulp verwachte van een aarde koning, en ik moet weer denken aan Zijn weg met mij rond eten en Zijn weg waar Hij me in geleid heeft van 3 maaltijden en verder niets en hoe goed dat gaat en ik nu kan zeggen als het eten trekt : nee, ik heb U liever dan eten Heer Jezus, en dan is het klaar. Ga ik zo ook deze weg met Hem, ik heb liever Hem dan een oplossing op menselijke wijze. En dan komen weer de woorden uit een lied wat vaak in mij opborrelt in mijn gedachten : Met mijn ogen op U gericht, Heer toon mij Uw aangezicht, ik bouw mijn geloof op U, vertrouw U mijn leven toe, uit het lied : U wil ik kennen. Ja Heer ik kies ervoor door te gaan met wat U zei : Stop maar met smeren, en te vertrouwen dat U hebt gedaan wat U gezegd hebt dat U mij genezen hebt - niet gaat, maar heeft gedaan - Dat het nog niet manifest is in deze natuurlijke wereld wil niet zeggen dat U niet aan het werk bent en dat er niets gebeurd is. 

De natuurlijke en de geestelijke wereld is een wereld van verschil en voor mij is de geestelijke wereld realiteit, de Bijbel zegt in Efeze 2:5-6  "Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet met Christus Jezus." Ik zit nu met jezus aan de rechterhand van de Vader en leer van Hem door Zijn autoriteit te regeren, te beginnen over mijn eigen gedachten, emoties, lichaam, leven. En dat is een weg van glorie naar glorie, door het dal heen, via een omweg, maar ik kom wel thuis en uiteindelijk Thuis.

Even terug naar het lied waar ik mee begon : All my life You have been faithfull, all my life You have been good, so good, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Papa God U bent mijn hele leven trouw geweest, en dat bent U nu ook en zult U altijd zijn. Hebreeën 13:8 zegt "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." Ik kies deze weg met U te gaan, op Uw manier en U hebt de leiding, geef me genade Heer te genieten van de omweg, te genieten van de extra lange weg met U in Uw aanwezigheid. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 16 november 2021

Omweg

Dit delen voelt zo enorm kwetsbaar, maar ik heb de opdracht van God gekregen om te vertellen wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven en dat wil ik dan ook in alle eerlijkheid doen.

Soms lopen dingen zo heel anders dan je denkt, dan toch niet gaan twijfelen of je misschien Gods stem verkeerd hebt verstaan, maar God blijven vertrouwen en danken kan een hele uitdaging zijn.  Het leren verstaan van Gods stem is voor mij vooral sinds Pasen 2016 heel belangrijk en natuurlijk geworden, ik bedoel daar niet mee dat het appeltje eitje is geworden, maar wel iets wat groeit en wat je steeds meer leert te vertrouwen omdat je Zijn stem leert verstaan. In het begin was Zijn stem voor mijn gevoel duidelijker, maar na verloop van tijd werd ie zachter en kwam er meer vertrouwen bij kijken. Ik denk dat dat ook onderdeel van het leerproces was. 

In de dagen na die bewuste 1e Paasdag wist ik heel zeker dat God zei : en bouw die antidepressiva ook maar af want daar heb ik je ook van genezen, en dat heb ik zonder twijfelen gedaan. Zo'n jaar geleden had ik het idee dat God sprak in m'n LS : stop maar met smeren, Ik heb je genezen, en stop ook maar met je incontinentie materiaal want daar heb ik je ook van genezen. Dat eerste deed ik gelijk, het tweede heeft me een paar dagen gekost om er in geloof gehoor aan te geven. Ik mocht leren in geloof te gaan. Ik was niet van plan ooit nog naar de gynaecoloog terug te gaan, maar God dacht daar anders over en ik maakte een afspraak. En toen kreeg ik meer en meer symptomen, ik wist dat dat een aanval van de boze was en bleef proclameren dat God mij had genezen en dat de dokter dat zou bevestigen. Ik wilde niet geloven dat God me naar de dokter zou sturen en me het deksel op m'n neus zou geven. 

In de dagen voor de afspraak kwam mijn blog Dansen online, en iemand stuurde mij het lied Dansen op Papa's voeten en een ander stuurde me in die dagen een berichtje : Hij heeft de leiding. Op de ochtend van de dag voor het doktersbezoek werd ik wakker met de zinnen : Dansen op Papa's voeten.....want Papa weet hoe het moet. en ik moest gelijk denken aan : Hij heeft de leiding, als je op Papa's voeten staat kan je Hem alleen maar laten leiden. 
Op het plekje waar ik mijn tijd met God heb staat een mooi glas met een ingegraveerde vlinder, ik steek 'm weinig aan maar die ochtend had ik het idee dat ik dat moest doen. Terwijl ik wat naar naar de vlam keek kwam Joh.3:8 in mijn gedachten, ik las 'm in de TPT vertaling 'For the Spirit-Wind blows as it choose. You can hear its sound, but you don't know where it came from or where it's going. So it is the same with those who are Spirit-born !" Ik las de aantekening die erbij stond en die kwam binnen : The Spirit moves you as he chooses.... (de Geest beweegt jou waar Hij wil) En het was of God zei : Mijn Geest beweegt jou naar de dokter. Daar gelijk achteraan vroeg Hij : Mag Ik jou bewegen waar Ik wil ?  De avond ervoor had ik een stukje gelezen uit het boek Koninklijk & krachtig over koningin Ester : Misschien zit jij wel juist voor deze tijd op deze plaats, zei haar oom Mordechai, en over een haan die als ze 'm het zwijgen op willen leggen in een nachthok stoppen waar hij geen zonsopgang kan zien, en als dat niet help verlagen ze het plafond zodat hij zich niet uit kan strekken om te kraaien. Doe je je mond open of laat je je het zwijgen opleggen door angst. Best een pittige vraag, en ja ik wil wel dat God mij door Zijn Geest beweegt maar ik vind het ook flink eng en dan moet Hij me helpen en heel veel moed geven om m'n mond open te doen. 

Ik ging naar het ziekenhuis en de dokter vroeg hoe vaak ik smeerde en heb eerlijk gezegd dat ik dat niet meer deed. In de stoel zag ze van alles, maar bevestigde niet wat ik hoopte. Ze vroeg waarom ik niet meer smeerde en ik zei eerlijk dat ik geloofde dat God had gezegd dat Hij me had genezen en flapte er achteraan uit dat niets en niemand me daar vanaf kon brengen. Ze maakte er een aantekening van en dan hoefde ik niet meer terug te komen. Zo verliet ik het ziekenhuis en ben een eind gaan fietsen. Ondanks alles was er toch een rust in me en ik zei tegen God dat ik niet teleurgesteld was in Hem, Ik wist dat Hij goed is en dat Hij erbij was. Maar toen kwamen toch ook de emoties en gedachten. Ik vroeg God om opnieuw tot me te spreken, maar wist ook dat vertrouwen niet om bewijs vraagt. 

De weg die ik reed was onderhevig aan werkzaamheden dus ik volgde de pijlen van de omleiding en het was of God zei : Zo is ook Mijn weg met jou, maar je komt wel thuis. Toen ik thuis kwam had ik een appje met het lied Vragen : wat eindigt met de woorden : U bent trouw Heer, U bent trouw Heer, U bent trouw Heer tot aan het eind. Alsof God zei : Vertrouw Mij, Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet. 

Symptomen, twijfel, lichte paniek, het gierde allemaal door me heen, maar één ding stond voor mij vast : Ik ga door op de weg die God mij heeft gewezen, ik stel Zijn woord boven dat van de dokter. Hij is erbij en Hij heeft de leiding en Hij heeft me geleerd : Dank Mij in en voor alles, ook voor die hele moeilijk dingen die je niet begrijpt. Vertrouw je dat ze in Mijn perfecte plan voor jou leven passen ? Durf jij jezelf helemaal aan Mij toe te vertrouwen en alles helemaal los te laten, je aan Mij toe te vertrouwen ?  

Ik schreef over deze lessen in m'n blogs HerkauwenHerkauwen (vervolg)De ladder op klimmen en Danken voor alles.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 9 november 2021

Gegrondvest

Ook dit jaar begon God weer rond Rosj Hasjana (6 -8 September) tegen me te spreken over een nieuw One-Word, net als de afgelopen 3 jaren. Dit jaar kies ik ervoor niet te wachten tot 1 Januari om mijn nieuwe woord te delen omdat het woord nu al zo leeft. Het woord dat God me heeft gegeven is Gegrondvest. In eerste instantie vroeg ik me af of ik Hem goed begreep, maar het kwam een paar dagen later weer in me op en toen moest ik denken aan de tekst uit Efeze 3:17 "Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde" Wortelen was trouwens mijn One-Word voor 2018. Ik ging wat zoeken op wat Van Dale er van zegt : de grondslag voor iets leggen, stichten, oprichten. Dat deed me denken aan Jesaja 43:19 "Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis." Pasen 2016 begon God een nieuw werk in mij, een werk van herstel, van oprichten en me op mijn voeten gaan zetten op Hemzelf, de Rots. 

Ik keek ook naar definities op Encyclo.nl, en daar werd ik verrast, daar stond "enten" tussen, en daar stond o.a. bij : laten voortgroeien op, dat vond ik heel mooi. Enten was trouwens een woord wat iemand in die tijd over over mij uit bad : Ent haar Heer. Dan is daar gelijk Johannes 15 in mijn gedachten, de Ware Wijnstok. Ik vond een leuke uitleg : Enten van planten, bomen en rozen, door het enten wordt er versterkt, de grotere onderstam kan veel meer voeding opnemen en die doorgeven aan de kwetsbare ent, het gevolg is een mooier resultaat, ze worden er dus beide beter van. Het is of God zegt : Ik word mooier/beter zichtbaar als jij op Mij geënt bent en Mijn Levenssappen door jou heen kunnen stromen, en tegelijkertijd word jij mooier door Mij. Zonder Mij kom jij niet zo optimaal in bloei en zonder jou word ik minder groot/zichtbaar in de wereld. 

Toen bracht God mij in gedachten dat Hij me had uitgenodigd op Zijn voeten te komen staan, ik schreef daarover in de blog Dansen Die ent kan alleen vergroeien met die stevige onderstam en tot z'n recht komen als hij op de onderstam blijft staan : gegrondvest, de ent is de grondslag voor iets nieuws, een nieuwe vruchtbare tak aan het geheel van een prachtige boom.

Het viel me bij het zoeken in de Bijbel-app op Bijbelteksten waar dit woord in voorkomt op dat er in de psalmen verschillende keren verwezen werd naar de schepping waar God de aarde grondvestte, bijvoorbeeld in Psalm 119:90 "Uw trouw duurt van generatie op generatie, U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan." Wat God grondvest blijft staan, dat raakt me. Hij doet een goed werk en Hij maakt het af (Filipenzen 1:6) Wat me in dit vers ook raakt zijn de woorden : generatie op generatie. Onze trouwtekst is Lucas 1:50 "En Zijn barmhartigheid is van geslacht op geslacht over hen die Hem vrezen." Hij is trouw, ook voor ons nageslacht, net als Hij dat is geweest in de geslachten voor ons en voor ons. 

Eén ding is noodzakelijk : onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven, vergroeid zijn met elkaar. Blijf op Mijn voeten staan ! Houd je ogen alleen op Mijn ogen gericht ! Ik houd je vast, Ik leer je dansen. De wind waait om ons heen, en kan flink tekeer gaan, maar jij bent stevig met Mij verbonden, niets kan jou van Mij scheiden (Romeinen 8:38-39) Ik ga jou nóóit loslaten (Hebreeëns13:5) Vertrouw Mij (One-Word voor 2020 : vertrouwen) Hou vol ! Volhard (One-Word 2121: volharden) in vertrouwen. Hoe bijzonder hoe al die Woorden van de afgelopen jaren in elkaar overlopen en een mooi koord vormen waar ik met Jezus overheen loop. Het koord waar ik over schreef in de blog Zien wat het word, het was de eerste keer dat God zo met een "beeld" tot me sprak en het lijkt inmiddels wel een soort vervolgverhaal, het is me zo dierbaar. 

Toen ik het laats aan iemand vertelde zei deze persoon : Dat is Zijn liefde, zo laat Hij jou Zijn liefde voor jou zien, hoe liefdevol. Waar ik het meer zag als "richtingaanwijzers" herkende deze persoon Gods liefde en dat raakte me. Ja Hij toont mij op een hele bijzondere manier Zijn liefde en dat raakt me diep. Ik die me ooit zo waardeloos en niet liefde waardig voelde word zo bijzonder hersteld en zo enorm diep en intens geliefd door Papa God en Zijn Zoon Jezus. Daarmee kom ik dus ook bij de laatste woorden uit Efeze 3:17 : "....gegrondvest in de liefde." God is liefde (1 Johannes 4:8)

Voor nu heb ik heel sterk het idee dat Volharden en Gegrondvest nog een stukje hand in hand oplopen. Het vraagt tijd, geduld, volharding om een ent met de onderstam te laten vergroeien en de volle vrucht daarvan te gaan zien. Dan grijp ik nog even terug op m'n blog van vorige week, het vraagt opzettelijkheid, heel bewust opzettelijk de ogen van Jezus blijven zoeken, heel bewust opzettelijk besluiten op Zijn voeten te blijven staan. Heel bewust opzettelijk blijven handelen, heel bewust opzettelijk alert blijven, en dat alles op een ontspannen manier terwijl ik leer genieten van mijn "danslessen"


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 2 november 2021

Opzettelijk (vervolg)

Na mijn vorige blog bleven er wat open eindje realiseer ik me, dus die hoop ik in deze blog af te ronden.

Heel praktisch heb ik besloten me echt te gaan houden aan war God mij eens heel duidelijk heeft gemaakt : 3 maaltijden met matige koolhydraten per dag is genoeg voor mij. Ik heb dus besloten het tussendoor eten weer te stoppen, ook ben ik weer een eetdagboek gaan bijhouden om een goed overzicht te krijgen en daar op te kunnen acteren en te zien wat voor verandering vatbaar is ('meten" is weten) Dit gaat me ook zeker helpen de kilo's die er aan gekropen zijn weer kwijt te raken. Dat zal mijn gezondheid zeker ten goede komen en het is denk ik goed om me daar ook weer bewuster van te zijn. Als je een ander resultaat wilt zien zal je andere dingen moeten doen, en wel met opzet. Maar dat betekend tegelijk ook heel opzettelijk mijn blik op de ogen van Jezus richten en niet op de weegschaal of mijn lichaam. Als ik Hem gehoorzaam zorgt Hij ook voor het resultaat en mag ik mijn eigen verwachtingen daarover los laten. 

Daarbij wil ik met opzet me bewust worden van de plaatsen waar ik landingsbanen voor de boze creëer want daar wil ik heel opzettelijk niet langer aan meewerken. Dit heeft alles te maken met leiding geven aan je eigen leven, de plaats waar leiderschap begint. Ook daar heb ik eerder over geschreven in de blog Leiderschap Leiding nemen op een liefdevolle, geduldige manier, ontspannen, het is wel een uitdaging, maar het werkt net als de les van de kamerplant Eigenlijk verwonder ik me meer en meer over de enorme verandering die God in mijn leven heeft gewerkt en daar wordt ik zo blij van, en ook wel een beetje enthousiast, tekenen van het leren genieten, en ook dat vind ik bijzonder. 

Het voelt als verdiepen en tegelijk verbreden, gelijktijdig effect, als het dieper gaat word het ook breder. Het effect van Zijn werk in mijn leven word dieper en breder. Geen idee of dat ook voor de de buitenwereld zichtbaar is maar voor mij wel en die beleving hoef ik met niemand anders te vergelijken. God gaat met mij Zijn unieke weg voor een uniek doel en met een uniek resultaat. Hoe meer ik dit tot me door laat dringen hoe meer ik dat mooi en bijzonder begin te vinden. En zo werkt God met ieder mens, met ieder mens heeft Hij zo'n doel, zo'n weg uitgestippeld, voor een speciale taak, met een speciaal effect, voor een speciaal onderdeeltje van het/Zijn grote geheel, Zijn Koninkrijk dat komt op deze aarde waar wij rondlopen. Daarom zette Hij precies ons als mens op deze aarde, met bewuste opzet. Hij wist en weet precies wat Hij doet, Hij weet precies wat er op die speciale persoon z'n pad komt en hoe dat die persoon zal vormen en hoe Hij daar doorheen kan werken en hoe Hij het dan precies met opzet kan laten passen in Zijn met opzet uitgedachte plan.

Ik ben heel dankbaar dat God voor dat Hij de link tussen dansen en de omheinde grazige weiden waar ik vorige week over schreef heel duidelijk tegen me heeft gezegd : Twijfel niet ! want twijfel lag absoluut op de loer. Maar steeds weer waren daar een aantal liederen die steeds maar weer in me opborrelde : Through all my day's, een lied van Don Francisco die ik in mij jeugd graag luisterde, "I worship You, through all my day's, I raise my hands and sing Your praise. I bless Your name and lift it high, with hart and soul and voice I cry. Jesus I worship You, my God and my King" Een andere was ook al zo'n oud lied I sing praises to Your Name, beide deden één ding : Hem aanbidden en grootmaken. 

In die tijd zat ik een oud "dagboek" terug te lezen uit 2017 en daar las ik dat God ooit tegen me gezegd had : Maak jij Mij nou maar groot, Ik zorg voor de rest. Dat was precies wat Hij door Zijn Geest in mij op liet borrelen, liederen die Hem groot maakte.

Als ik opzettelijk Hem aanbid, mijn ogen opzettelijk in Zijn ogen gericht houd, ik opzettelijk op Zijn voeten blijf staan, opzettelijk me bewust ben van Zijn arm die om mij heen is, opzettelijk niet twijfel, opzettelijk ontspan en opzettelijk geniet, doet Hij al het andere en loopt niets Hem uit de hand.  Dat is wel een hele andere manier van omgaan met omgaan met omstandigheden, emoties die daarbij loskomen, gedachten die in je opkomen. Opzettelijk de automatische-piloot uitzetten. 

Wiebelig ? 

Absoluut ! 

Blijf ik altijd staande ?

Heel vaak wel, maar niet altijd.

Maar er is zo'n enorm verschil in hoe ik nu reageer, er mee omga. En ik meer vastberaden geworden om staande te blijven. Hij is mij meer waard dan alles.

Ging het ineens gemakkelijk ?

Nee, maar het werd steeds makkelijker, ik bleef steeds weer uitspreken : Heer ik wil U, liever dan eten, ik wil Jezus, Koning Jezus.

Het was en is een avontuur, en ik wil dit avontuur bewust en met opzet aangaan omdat ik in mijn hart weet dat Hij veilig is, en dat Hij van mij houd en het beste met mij voorheeft, Hij houdt mij vast, Hij zal mij bewaren, Hij leert mij dansen op Zijn voeten door het dal van diepe duisternis, en ondertussen raken we meer en meer met elkaar verweven, gaan we in elkaar op, verdrinken we in elkaars ogen en groeit de liefde. En vanuit die basis stroomt het naar de mensen om mij heen die ik tegen kom in het dagelijkse leven en dat vind ik nou juist zo mooi. Ik ben niet bedoeld als vat om alles in te bewaren, maar als een pijplijn waar Hij doorheen stroomt. Het is mijn verantwoordelijkheid om die pijplijn zo schoon mogelijk te houden door binnen Zijn grenzen te blijven en geen landingsplaatsen voor de boze te creëren, heel opzettelijk, en dat vraagt volharding, mijn woord voor dit jaar.

Het gaat om het hart, mijn hart. Ik heb Spreuken 4:23 al regelmatig gedeeld in m'n blogs "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven." of zoals de AMPC vertaling zegt : "Keep and guard your heart with all vigliance and above all that you guard, for out of it flows the spring of life." of de TPT vertaling : "So above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from their flows the wellspring of life." In de TPT vertaling vond ik de aantekening dat het woord dat vertaalt word met hart is in het Hebreeuws levav dat sluit ook onze gedachten, onze wil, ons inzicht, onze genegenheden. Dat is heel veel om zuiver te houden, daar heb ik Zijn hulp bij nodig en ik ben heel dankbaar dat Hij zelf het verlangen in mijn hart heeft gelegd om me daar naar uit te strekken. Daarvoor moet ik opzettelijk heel dicht bij mezelf blijven om alert te zijn en blijven op wat er in mijn hart roert.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 26 oktober 2021

Opzettelijk

Iets wat mij van alle kanten steeds meer duidelijk word is hoe belangrijk het is bewust te leven en God heel serieus te nemen. Ik zag een (Engelstalig) filmpje en één zin daaruit haakte in mij vast : Live on-purpose, not on auto-pilot - Leef opzettelijk, niet op automatische piloot. Hoe vaak ga je als mens op automatische piloot, gewoonte, zonder na te denken. Een groot deel van ons leven verloopt op deze manier, je aankleden, eten drinken, je tanden poetsen, je denk er niet eens bij na. 1 Korinthe 10:31 zegt "Of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God." Dit is toch altijd een beetje een tekst geweest waar ik een "oei" gevoel had, waarschijnlijk door het woordje "eet" omdat dat toch wel een heikel puntje is geweest in mijn leven. 

Door het onderwijs van o.a. Robert Henderson over de Hemelse rechtbanken werd het me steeds meer duidelijk dat ons gedrag heel veel plekken creëert voor de boze om ons aan te vallen. Elke plek waar wij niet vergeven, waar wij ons niet houden aan de grenzen die God in liefde aan de mens gesteld heeft, elke plek waar bewust even iets doen -omdat het maar een keer moet kunnen, of waar we onszelf wijs maken dat het niet uitmaakt, of omdat we het nu gewoon zo graag willen, of ...... - waarvan we eigenlijk weten in ons hart dat we dat beter niet kunnen doen, en we het toch doen, waar we onze eigen wil boven Zijn wil plaatsen, daar zetten we een deur open, al is het maar op een kier. Of zoals ik het ook wel mooi heb horen benoemen : we creëren een landingsplek voor de boze in ons leven waar hij zijn kwaad kan laten landen, we geven hem op die manier legale grond.

Dit heeft te maken met Gods principe van zaaien en oogsten, oorzaak en gevolg, als je dezelfde dingen blijft doen moet je geen andere gevolgen verwachten. Eigenlijk is God in Zijn liefde heel geduldig hierin blijven druppelen in mij, heel veel druppeltjes worden een plasje, en een plasje word een plas en op een keer kun je er niet meer omheen en zal je moeten erkennen : hier moet iets anders. 

God was een tijdje geleden begonnen met te spreken over : Kijk in Mijn ogen, ik schreef daarover in de blog Zien wat het word. En later over op Zijn voeten staan terwijl mijn ogen in Zijn ogen bleven gehaakt, ik schreef daarover in de blog Dansen God begon tegen me te spreken over de veiligheid van grenzen. Ik hoorde eens vertellen dat kinderen bij een school waar er geen begrenzing staat om het schoolplein de neiging hebben dichter bij de te blijven spelen. Als er wel een begrenzing staat zijn ze meer geneigd tot de begrenzing te gaan en alle terrein erbinnen te benutten om te spelen. Grenzen zijn niet bedoeld als beperking maar als vrijheid om alle terrein erbinnen te benutten en uit te buiten. 

Het was of God zei : binnen Mijn begrenzing ben je veilig, in dat gebied mag je ontspannen, ik heb daar over geschreven in de blog Ontspannen en genieten, ook dat is een uitdaging. Ontspannen en genieten zijn niet dingen die ik mee heb gekregen als kind dat van jongs af aan alert was op zorgen (voor mijn ouders). Dat is niet bewust op me gelegd maar wel zo in mij gegroeid en zijn deze terreinen die God voor een mens bedoeld heeft ondergesneeuwd. Nu is het tijd om ook deze terreinen te ontwikkelen omdat God het bedoeld heeft dat je ontspannen mag leven en ook mag genieten van het leven, van Hem, van je leven met Hem. God heeft niet bedoeld dat we het leven alleen maar serieus nemen en ik heb wel een behoorlijk serieuze inslag en daar mag best wat meer ontspanning in komen en dat is Gods wens voor mij, dat vind ik zo mooi, zo liefdevol. Ontspannen en genieten gaan denk ik hand in hand, en het hoopvolle is dat het aan te leren is, nieuw inzicht en nieuw gedrag is aan te leren. 

Dingen veranderen niet vanzelf, als je andere resultaten wil hebben zal je andere dingen moeten gaan doen, zal je dingen opzettelijk anders aan moeten gaan pakken. Er is een bewuste opzettelijke keus nodig om God alle ruimte te geven om dat wat Hij in de mens gelegd heeft te laten ontplooien in het leven. Hij wil niets liever dan alle beperking die het leven/de boze op ons heeft gelegd ontwarren en van ons af nemen, genezing en herstel brengen, Hij wil niets liever dan ons in de vrijheid te zetten waarin we ontspannen kunnen genieten, kunnen dansen op Zijn voeten. En toen realiseerde ik me dat ik pas echt kan leren dansen als ik ontspannen geniet van het leerproces. 

Toen ik op een mooie middag weer eens door de polder fietste en de koeien in de wei stonden viel het mij ineens op dat er een omheining/begrenzing omheen stond en kwam er een herinnering in mijn op aan een beeld dat iemand een aantal jaar geleden voor mij had van dat ik aan het dansen was - als een kind aan het ronddraaien was met m'n armen uitgespreid - en nu ik dit schrijf moet ik denken aan een uitbundige lacht op m'n gezicht - in de grazige weiden van Psalm 23. Binnen Gods beschermende beperkingen mag ik elke millimeter van die groene weide benutten om te dansen en te genieten, te ontspannen van het leven met en voor Hem. 

Dank U wel Heer dat U zo liefdevol, zo geduldig aan het werk bent in mijn leven, mij leert en onderwijst, dingen voor mij ontvouwd en visualiseert, me dingen leert uitspreken en mag weten dat daar kracht aan verbonden is. U schiep door te spreken en wij mogen doen wat U deed, opzettelijk scheppend woorden van leven spreken, woorden die door het gehoor bij mij binnen komen - de Bijbel zegt in Romeinen 10:17 "Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."- en die dan rondgaan in mijn denken en die invloed gaan hebben op mijn daden. U spreekt Uw woord heel bewust opzettelijk in mijn leven en daar wil ik U voor bedanken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 19 oktober 2021

Twijfel niet !

In mijn blog van vorige week vertelde ik al dat God tegen me had gezegd :  Twijfel niet ! Daarna leek het wel of God het vanaf allerlei kanten op andere manier bevestigde, en me steeds zei : jij kunt Mij vertrouwen, Ik ben betrouwbaar, altijd, vergeet dat niet, twijfel daar niet aan ! 

Hij gebruikte een paar zinnen uit verschillende liederen, ik ga ze met je delen. "Hij draagt mij, Hij draagt mij" woorden uit het kinderliedje Elke morgen van Elly en Rikkert, daar werd ik verschillende ochtenden mee wakker, alsof Hij het me in wilde prenten : Vergeet dat niet, vergeet dat nooit, Ik draag je. en dan moest ik denken aan Dansen op Zijn voeten waar ik over schreef in de blog Dansen Een vriendin deelde het lied Ways for me met me, en toen ik het begon te luisteren kwam het heel diep binnen. God had al zo vaak tegen me gezegd : Ik ben de Way Maker, of jij het nu voelt of niet, of je het ziet of niet, Ik ben de Way Maker. En dan zegt het lied dat mijn vriendin met me deelde "You keep on making, keep on making ways for me. For everything You've promised, I know I ain't seen a thing, You keep on making, keep on making was for me." U blijft maken, U blijft de weg voor mij maken. Alles wat U hebt beloofd, Ik heb nog niets gezien, U blijft maken, U blijft wegen voor mij maken. Alsof God zei : ga dit in vertrouwen uitspreken, Ik ben een weg begonnen en Ik maak het af, vertrouw Mij, belijdt het met je mond, spreek het uit. Romeinen 10:17 zegt "Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Spreek/preek tegen jezelf, tegen je ziel, net als David. 

Ook werd ik dagen achter elkaar wakker met verschillende woorden uit het lied The blessings, gebaseerd op de zegebede uit Numeri 6:24-26 "De Heere zegene u en behoede u ! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig ! De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede !" Die uitroeptekens staan er echt bij in de HSV vertaling. Dit zijn Gods Woorden tegen Mozes die hij tegen Aaron en zijn zonen moet zeggen, zo moesten ze de Israëlieten zegenen. In Titus 1:2 staat een heel belangrijk tussenzinnetje ".....God, Die niet liegen kan....." en daar is dan die stem weer in mijn achterhoofd : Twijfel niet ! 

Samen met twee andere mooie vrouwen (we hebben ook een zussen-app)doe ik al een aantal jaar het ene Bijbel leesrooster na het andere op doordeweekse dagen, zo kostbaar. Het samen doen is zo stimulerend, en we leren zo enorm veel van elkaar. Het bijzondere is dat we alle drie uit een totaal ander christelijke hoek komen, en misschien is dat juist de kracht wel. We ervaren het alle drie als een cadeau van God dat Hij ons aan elkaar heeft gekoppeld op deze manier. We wonen zelfs niet bepaald bij elkaar om de hoek en hebben elkaar dus ook nog nooit ontmoet, maar dat hindert ons niets. Het leesrooster Houd moed heeft veel los gemaakt, ook bij mij. Er is moed voor nodig om niet te twijfelen. Dat woordje moed komt ook steeds vaker bij me terug en het deed me weer denken aan een kaartje dat ik Pasen 2019 bij een Paasontbijt kreeg met een tekst gebaseerd op 1 Korinthe 16:13 "Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk" en dat wees moedig staat er dan ook in grotere letters tussen. Het is niet een optie maar een opdracht. 

Tijdens dit leesrooster deelde een van deze zussen het lied Yes and Amen, een lied naar aanleiding van 2 Korinthe 1:20 "Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons." Het begon te klinken als : haal het niet eens in je hoofd ! Twijfel niet !! Alles wat Ik zeg is Ja en Amen, Ik kan niet eens liegen. Dit alles komt neer op keuzes maken, ook zo'n onderwerp waar God zeer regelmatig met mij over heeft onderwezen, ik heb daar over geschreven in de blog Keuzes Ik kom steeds weer terug bij vertrouwen, volharden in vertrouwen, niet twijfelen. Daar heb je geloof voor nodig, geloof is niet passief, ook niet iets wat je hebt en klaar, geloof is een werkwoord hoorde ik eens iemand zeggen. 

Ik lees meerder boeken door elkaar heen, en regelmatig beland er een boek op een stapel. Ik heb er twee, één naast m'n bed (de grootste) en één op een tafel in de woonkamer bij het plakje waar ik meestal zit. En dan ineens moet je weer eens door die stapel kijken en springt er een boek uit waarvan je weet : die moet ik weer oppakken. Dat gebeurde met het boek "Gehazie, hoe hij zijn bediening miste" van Jan Zijlstra. Gehazie was de knecht van Elisa en we lezen over hem in 2 Koningen 3 t/m 5, ik ging verder waar ik was gebleven. Geloof moet groeien, hoe groeit geloof, door er mee aan de slag te gaan, het in de praktijk te brengen, en dan lees ik de zin : Altijd komt de vraag : Wat doen wij met het Woord van God ? Een ding is zeker : Hij die het beloofd heeft is betrouwbaar. Jan schrijft : er is geen excuus voor ongeloof. Als je niet ten volle gelooft is het ongeloof. Klein geloof is zwak geloof, is geloof dat twijfelt. Ja Jezus spreekt in Mattheus 13 over geloof als een mosterdzaad, maar Hij zegt nergens dat het zo klein als mosterdzaad moet blijven, als dat alles is wat je hebt mag je ermee naar Jezus komen en heb je een verantwoordelijkheid om het te -laten- voeden en met liefde te -laten- verzorgen zodat het gaat groeien en een boom word waar de vogels in nestelen. Dat mosterdzaad moet sterven zodat er nieuw leven uit voort kan komen en er een boom uit komt, net als bij die Les van de kamerplant waar ik het vorige week over had.

Als je niet bereid bent om de dingen op Gods manier te doen, als je niet bereid ben je eigen ideeën en verwachtingen los te laten - Gehazie had zo zijn eigen ideeën over het handelen van Elisa, en die ideeën maakte dat hij tegen Elisa inging en dat kwam hem duur te staan. Hij liep alles mis wat God voor hem had en hij werd gestraft met melaatsheid, niet alleen hijzelf maar ook zijn nageslacht. Rebellie heeft verstrekkende gevolgen, niet alleen voor jezelf maar ook voor je nageslacht. We roepen in deze maatschappij zo makkelijk : dat maak ik zelf wel uit, maar er zijn in de geestelijke wereld geestelijke wetmatigheden die net zo werken als de zwaartekracht op deze zichtbare aarde. Best wel iets om me bewuster van te zijn en goed om eens over na te denken. Heer wat heb ik nog een hoop te leren.

God heeft al verschillende keren tegen mij gesproken over Zijn beloften en daar vanuit Zijn Woord teksten bij gegeven, maar me ook gezegd, dat het alleen op Zijn manier  tot uitvoer zal komen, met mijn voeten op Zijn voeten, met mijn ogen in Zijn ogen en Zijn armen om mij heen. Dat betekend dat ik alle controle, al mijn manieren en ideeën los moet laten en in lijn moet brengen met Zijn plan en daar geen moment aan moet twijfelen. Dan komt er weer een zin uit een lied in mijn gedachten, het lied One day at a time, sweet Jesus, "Lord help me today, show me the way, one day at a time" Heer help me vandaag, wijs me de weg, één dag tegelijk. Heer help.


ONDERWEG naar Hem en met Hem  


dinsdag 12 oktober 2021

Les van een kamerplant


Hoe bijzonder, God ging één van mij kamerplanten gebruiken om mij iets te leren, of eigenlijk verschillende dingen te leren. Ik heb overigens geen idee hoe deze plant heet, maar ik kreeg hem jaren geleden van een ernstig zieke man die heel veel indruk op mij maakte. Hij zei : God is goed, altijd, altijd is God goed, en dat raakte me diep omdat Hij het leefde op zijn sterfbed.
Ik wist dat deze plant zelf stekjes maakt vanuit zaad dat hij voortbrengt alleen bij mij had ik het nog niet vaak gezien en was het niet erg succesvol, een stek die best wel groot was geworden ging zomaar ineens dood, en dat vond ik zo jammer. In mijn kinderlijke geloof heb ik God om stekjes gevraagd.... en ik kreeg ze, inclusief geestelijke lessen die heel diep bij me binnenkwamen omdat ze zo tastbaar werden.


Zo'n zaadje word pas een stekje nadat het in de grond is kapot gegaan, opengegaan zodat het kiemplantje eruit kan komen. Het grappige van deze plant is dat de zaadjes soms wegspringen, ik hoor ze dan op de vloer vallen, pak ze op en leg ze in de potgrond en spuit er wat water op met de plantenspuit. Met dat ik dit schrijf bedenk ik me dat God al voor het zaadje ontkiemt extra aandacht aan het zaadje geeft , het bevochtigt zodat het in de goede conditie komt om kapot te gaan, te sterven om open te breken om nieuw leven ruimte te geven. Het komt als eerste als met een kromming boven de grond, de toekomstige blaadjes zitten nog in het velletje van het zaadje. Pas als het kopje omhoog komt en de blaadjes groter worden valt dat schilletje eraf. Dat is het moment dat ik een klein potje of beker neem, vul met potgrond en er met m'n vinger een diep gat in prik waar ik het stekje inzet. 


Dan krijgt ie een plekje in de vensterbank zodat ie wat meer licht krijgt in onze best donkere kamer omdat er grote bomen voor ons raam staan. Dit beeld van donker deed me ineens denken aan dansend door het dal van diepe duisternis waar ik over schreef in m'n blog Dansen


Op een  avond, toen de boze erg z'n best deed leugens in mijn hoofd te planten zag ik ineens weer een klein groen begin van een stekje, en het was of God zei : Het maakt niet uit hoe jij je voelt, Ik ben aan het werk, Ik maak iets nieuws. "Ik ben aan het werk" was voor mij een link naar het lied Way Maker en "Ik maak iets nieuws" naar Jesaja 43:19 "Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten ? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis."  Ik werd hier zo door getroost en bemoedigd. Inmiddels staan er 6 stekjes, 1 al wat groter bij de moederplant in de pot en 5 in aparte potjes waar ze in mogen wortelen en opgroeien. 

Zo voelt het op het moment een beetje voor mij, een stekje : leren voelen, een stekje : dieper vertrouwen wat zichtbaar word in dieper los laten, een stekje : danken voor en in alle omstandigheden - zelf voor een hoop stekjes wat zo wiebelig voelt - Een stekje : gezin (waar ik heel bewust niet over schrijf),  een stekje : ontwikkeling (zelf)leiderschap, een stekje : volharden. Aan volharden voegde God iets voor mij toe toen ik het filmpje Don't doubt it van Dutch Sheets luisterde : Twijfel niet, of eigenlijk TWIJFEL NIET ! Twijfel niet aan Mijn werk in jou, twijfel niet aan wat je kunt/zult zijn door Mij (Filippenzen 4:13), twijfel niet aan wat Ik in je gelegd hebt. 

Deze laatste herinnerde me aan woorden die in februari 2019 over mij uit zijn gesproken waarin God zei : Over de droge gescheurde grond van jou leven giet Ik Mijn water (dat staat voor Zijn Woord)  en in eerste instantie verdampt het op de warme grond, maar Ik blijf gieten net zo lang als nodig en langzaam verdwijnen de scheuren uit de grond. Ik maak de grond weer vruchtbaar en dan zal het zaad dat Ik erin geplant heb ontkiemen. En dan herinnerd God me aan Psalm 1, de boom geplant aan waterstromen die op zijn/Zijn tijd vrucht draagt en waarvan de bladeren niet zullen verdorren. Bij de waterstromen moet ik ook denken aan Ezechiel 47, zwemmen in Gods rivier, kopje onder, doorweekt : soaken. Ook daar heeft God al vaak over tegen me gesproken en het word me steeds meer duidelijk dat Hij daar voor mij Zijn Woord daarmee bedoeld, dompel je onder in Mijn Woord, doordring je met Mijn Woord. 

Heer dan heb ik Uw openbaring nodig, Uw Heilige Geest die Uw Woord levend en krachtig in mijn hart doet landen en tot leven brengt. Dank U wel dat U de zaadjes die U laat ontkiemen in mij met Uw liefde en zorg zult omringen en dat ze mogen uitgroeien tot bomen die U eren. Met dat ik dit schrijf moet ik denken aan een oud lied uit mijn jeugd : God's volk word uitgeleid naar aanleiding van Jesaja 55:12, waar gesproken wordt over bomen die klappen voor U. De natuur gehoorzaamd en eert U en zo zal ik dat ook doen. En dat brengt me bij een ander lied : So will I


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 oktober 2021

Ontspannen

Het is of God de laatste tijd steeds tegen me zegt : ontspan. Alsof Hij zegt : doe nu eens iets minder hart je best. Ik houd van je, Ik zie je als goed genoeg, je hoeft niet zo verschrikkelijk hart je best te doen. Papa God ziet jou "in Christus", Hij ziet Mij, jou in Mij, aanvaard, omarmd - weet je nog, Mijn arm is om jou heen terwijl wij elkaar in de ogen kijken - Je hoeft niets te bewijzen, geniet gewoon lekker met en van Mij. Ik verlang naar ontspannen tijd doorbrengen met jou, gewoon van elkaar genieten door de dag heen. 

Eén van de oudere dames waar ik mag helpen is daarin een enorm groot voorbeeld, ze kan zo smaakvol vertellen hoe ze dan met God door de dag heen "keuvelt", hoe ze dan zegt : o Heer wat is het toch gezellig zo met U.....ik ga even lekker dit of dat doen, heb ik zin in..... Hoe ze heel simpel zegt : Hij neemt weg wat weg moet, en Hij geeft je zin in wat goed is. Dan vertelt ze hoe ze ontdekte dat ze ergens ineens geen zin meer in had in wat ze vroeger zo leuk vond, hoe ze dat ook bij haar man zag gebeuren. Ze leerde me : dat kan je zelf niet veranderen, je kan ook de ander niet veranderen, dat doet Hij. Bid er maar voor, praat maar gewoon met Hem, niet met een hele boel woorden maar simpel. O wat houd ik van dat lieve mensje, zo'n cadeautje dat God ons in elkaars leven heeft gebracht. 

Ik las de blog Doorrennen of de stilte opzoeken op Waardevol en Uniek en daarin deelde Johanneke een stukje uit Koester je hart van Mirjam van der Vegt en dat begon met : Je hart wil geen afleiding maar liefde. BAM dat kwam binnen. Liefde, ook zo'n onderwerp waar God steeds weer op terug komt bij me : Ik houd zo enorm veel van je, je bent geliefd, je bent mooi, je bent waardevol, je bent door Mij aanvaard, je bent kostbaar, je bent uniek - en zo heb Ik je ook bedoeld, wees ook maar wat liever voor jezelf, iets minder streng. En dan zit ik op een donderdagochtend met een bakje thee bij mijn geliefde kostbare oudje op de bank en die zegt heel wijs : als je dat nooit hebt geleerd gaat dat ook niet vanzelf, maar nu mag je het leren, gewoon lekker ontspannen. 

Nee, ik heb het nooit geleerd, zowel vroeger thuis bij mijn ouders als later in mijn huwelijk toen onze kinderen nog thuis woonde liep ik altijd "op scherp", opletten, alert om in te kunnen springen. En nu is het of Papa God zegt : Ik wil zo graag dat je dat leert, Ik verlang ernaar jou te zien ontspannen, jou te zien genieten, met Mijn Zoon Jezus, met de mensen die Ik je heb toevertrouwd, van de natuur die Ik heb geschapen en waarin Mijn grootheid gereflecteerd word, Ik wil jou zien genieten van Mijn liefde voor jou, van het werk dat Ik in en door jou heen doe terwijl jij het niet eens door hebt. Ik ben bij je, altijd, Ik laat je nooit alleen, ontspan maar, geniet maak, geloof Me maar.

En dan moet ik denken aan Johannes 11:40 "Jezus zei tegen haar : Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien." Geloven is vertrouwen, Vertrouw je Mij ? Geloof je dat je Mij kunt vertrouwen ? Ik heb toch gezegd dat als je Mij vertrouwd je de heerlijkheid van God zult zien, de glorie van God zegt een andere vertaling. Ik zocht synoniemen van heerlijkheid op en vond o.a. blijdschap, genot, ingenomenheid, plezier, tevredenheid, vreugde, voldoening, vrolijkheid, bevrediging. Als jij mij gelooft zal Ik jou Vervulling zijn op alle terreinen van je leven. 

Ik moest denken aan het verlangen dat Hijzelf in me gelegd heeft om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Jezus is Volmaakt, Heel, Shalom, ik heb dat eens heel mooi horen verwoorden als : nothing lacking, nothing broken, nothing missing - niets ontbreekt, niets kapot, niets missend. Hoe meer ik op de Heer Jezus ga lijken, hoe meer heel ik word, want Hij is heel. Dat zal helemaal en alleen Zijn werk in mij zijn, en Hij kan alleen werken als ik me ontspan en rust in Hem. 

Heer ik snap waarom U zo graag wilt dat ik me ontspan, dat geeft rust en juist in die rust kunt U in alle rust Uw werk aan en in en door mij heen doen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 28 september 2021

Leiderschap

Inmiddels ben ik in het 2e jaar (track) van de online-Bijbelschool van Frontrunners begonnen en de de 2e module gaat over leiderschap. Daar heb ik best even tegenaan zitten hikken want ik zag mezelf absoluut niet als (potentiele) leider. Maar God begon me te laten zien dat iedereen een leider is, in eerste plaats te beginnen over zijn of haar eigen leven. Je bent niet bedoeld om willoos met elke beweging van de golven mee te bewegen en zo op de levenszee te dobberen. Je hebt meer invloed dan je denkt !

Opgroeiend heb ik dat niet bewust meegekregen, het is naar om te zeggen maar ik groeide eigenlijk op in een omgeving waar een zekere mate van slachtoffer sfeer hing, de onmogelijkheden waren heel duidelijk en wat kon je er aan doen, je moest er maar het beste van maken. Onbewust neem je dat over en ook al begin je te horen dat het anders kan is het in praktijk brengen een volgende stap die je niet één, twee, drie zet. Ja ik ben enorm anders gaan denken de afgelopen 5 jaar, en heb daarin ook zeker stappen gezet, maar dit voelde als een hele grote stap, alsof de volgende trede op de ladder ineens veel groter was. Een wijze vriendin zei tegen me : Waarom maak je er dan geen kleine stapjes van, en die opmerking liet me niet los. 

Ik besloot een moment te prikken waarop ik met deze module zou beginnen. Omdat we in die tijd vol spanning op ons 4e kleinkind wachtte en wij in zouden springen om grote broer als het moment daar zou zijn op te vangen besloot ik na de geboorte m'n studie weer op te pakken. Een week na zijn geboorte heb ik de keuze gemaakt me aan mijn voornemen te houden en het weer op te pakken, en één van de eerste dingen die ik hoorde dat leiderschap voor iedereen is en dat het begint bij je eigen leven, precies wat God me al had duidelijk gemaakt. 

Leiders maken keuzes, laat God daar nu al een tijdje met me bezig zijn over bewust-worden en -zijn, keuzes maken. Leiders hebben oog voor de lange termijn, ze kijken verder dan korte termijn oplossingen. Kijken naar de lange termijn i.p.v. op korte termijn verlangens bevredigen, ook dat onderwerp was God  begonnen in mij aan te aan te stippen. Toen kwam ik een (Engelstalig) filmpje tegen met een gesprek met Helen Roseveare, een vrouw die voor de WEC (Worldwide Evangelisation for Christ) in Congo had gewerkt en daar hele heftige dingen had doorgemaakt. Deze vrouw vertelde dat God haar een vraag had gesteld : Can you thank Me for trusting you with this experiance even if I never tell you why ? Kun jij me danken dat Ik jou heb vertrouwd met deze ervaring, ook als Ik je nooit uitleg waarom ? 

Ik moest weer denken aan mijn blogs Herkauwen, Herkauwen (vervolg)De ladder op klimmen en Danken voor alles) God danken in situaties waar je menselijker wijs niet echt vrolijk van wordt, maar kiezen om God te danken en te vertrouwen dat het alles in Zijn perfecte plan pas. Ineens realiseerde ik me : dat is leiding geven, regeren, jijzelf bepaalt hoe je reageert. En omdat de wereld om je heen ziet hoe jij door Gods kracht en hulp kan reageren zien ze iets van Wie Hij is, dan zien ze het verschil en dat is Zijn getuigenis in deze wereld. Jezus riep ons op om Zijn getuige te zijn, gewoon op de plek waar God jou geplaatst heeft, midden in deze wereld. En op die plaats word zichtbaar dat jij niet ván deze wereld bent omdat jij anders reageert, niet vanuit je pijn, boosheid, frustratie, maar vanuit Zijn liefde. Jij hebt Iemand die al jou pijn, boosheid en frustratie voor je gedragen heeft aan het kruis van Golgotha en daarom hoef jij er niet zelf mee rond te zeulen, je brengt het bij Hem en je krijgt er rust, vrede, vreugde voor terug te midden van jou omstandigheden. 

Dat is een heleboel om op te kauwen voor mij, en ik realiseer me dat ik nog een hele weg te gaan heb, dat ik me meer bewust mag worden van mijn afhankelijkheid van Hem. Dat ik op moet passen dat ik mezelf niet op de borst sla dat ik al ben gekomen waar ik nu ben, want ik heb nog maar een paar baby stapjes gezet, er ligt nog een hele weg voor me en daar heb ik Hem enorm hart bij nodig. Maar wat een bijzondere weg ook. Wat mij enorm raakte in het verhaal van Helen was dat ze zei : het is een voorrecht, dat lijden, die moeilijke dingen zijn een voorrecht, ik vind het heel wat dat ze dat kon zeggen. Maar is dat ook niet precies wat wat de Bijbel ons in 1 Petrus 4:12-16, 19 leert, je niet te verbazen over de vuurproef. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 12:9-10 "Maar Hij zei tegen mij : Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid : in beledigingen, nood, vervolging. In mijn zwakheid ben ik sterk."

Om in de Geest van God te reageren op zulke zware dingen in het leven, of zoals ik het iemand wel eens heb horen noemen : in een tegenovergestelde geest, dwars tegen je eigen gevoel in, dat vraagt leiderschap, leiderschap over jezelf. Ik heb nog een hele boel om op te herkauwen, om bewust mijn denken in te vernieuwen, om te leren, erin te groeien. Gelukkig is leiderschap ook niet iets wat je ineens zomaar even doet, je mag erin groeit. Ik heb besloten dat ik dat wil, te beginnen in mijn eigen leven en daar heb ik al een hele kluif aan als ik eerlijk ben.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...