Zoeken in deze blog

dinsdag 29 september 2020

Ik stel je in staat

Een tijdje geleden schreef ik in de blogs Gerechtigheid  en Het verlorene herstelt Hoe God ging herstellen wat van mij gestolen was. Maar daar bleef het niet bij. God is zo goed, Hij doet geen half werk. 

Nadat ik als 16 jarig meisje door God in mijn nek werd gegrepen tijdens een tienerkamp van "In de Ruimte", en ik mijn eerste bijzondere ervaring had waar ik wist : dit is God, dat kan niet anders. Verschillende mensen hebben mij in de tijd daarna gevraagd wat er gebeurd was want ik was veranderd. Wat er was gebeurd was dat God mij had vervult met Zijn heilige Geest en dat ik in tongentaal sprak, ook al besefte ik zelf maar half wat dat inhield. Daarna begon er een verlangen te groeien om een Bijbelschool te volgen, maar om allerlei redenen is het er nooit van gekomen. Altijd waren er redenen waarom ik daar niet fysiek heen kon omdat ik andere verplichtingen had. 

Nadat God mij in 2016 bijzonder aanraakte ontstond er een enorme honger naar Gods woord, ik beschreef dat in deze blog Honger naar Gods woord, in de blog Geheeld vertel ik hoe God zelfs een trauma wat daar achter zat genas tot mijn grote verwondering, omdat ik me niet bewust was dat het zo diep zat.

God gaf me voor 2020 het woord vertrouwen en Hij gaat daarmee steeds dieper. Van een lieve vriendin had ik vorig jaar het boek Vol blijdschap vertrouwen gehad, maar van lezen was het nog niet gekomen, tot God me eraan herinnerde en zei : Ik wil dat je deze gaat lezen. Eerlijk gezegd sputterde ik een beetje : Heer ziet U die berg met half gelezen boeken naast m'n bed ?  Maar het gevoel bleef en ervaring heeft me geleerd dat ik het dan beter kan gaan doen want binnen een paar bladzijden weet ik waarom. 

In die tijd vielen er ineens heel veel dingen op z'n plaats voor mij, zoals ik in m'n blog Ontdekkingstocht beschreef begon ik een idee te krijgen van waar Hij mij in dit leven voor wil inzetten. Ik ben zo verwonderd over wat Hij ziet in mij. Ik vond mijn doop-profetie terug (ik was 10 toen ik gedoopt werd door onderdompeling omdat ik het zelf heel graag wilde, ook al werd er getwijfeld omdat ik nog zo jong was)  en verschillende dingen daaruit kwamen heel erg binnen toen ik het terug las. Een van de zinnen was : Ik zal jou verstand geven om te leren wat je leren moet.  Ik had niet zo'n hoge pet op van mijn leerkwaliteiten, Door dyslexie bleef ik een keer zitten en werd de huishoudschool geadviseerd i.p.v. de mavo, en daarbij ik zou waarschijnlijk toch trouwen en moeder worden, dan hoefde je niet te studeren, daar was ik te dom voor was mijn gevoel.  

Dit jaar kreeg ik van diezelfde vriendin het boek "Jezus aanraken" dat gratis aan te vragen is bij Frontrunners (er zit een bijzonder verhaal achter maar daar lees je in het boek meer over) geschreven door Tom de Wal. Ik ging wat op hun site kijken en ik ontdekte dat hij ook een parttime Bijbelschool heeft, en toen begon het weer te kriebelen, maar ook nu ben ik niet in staat die fysiek te gaan volgen. Er bleek ook een online Bijbelschool te zijn, gewoon vanaf de plaats die voor jou prettig is en op de tijd dat het jou uitkomt te volgen. Alles wat je nodig hebt is tijd, pen, papier en je Bijbel.
Misschien dan toch ?
Toen God de knoop doorhakte door een mogelijkheid voor mij te creëren om hier aan deel te gaan nemen en ik wist dat ik deze kans moest grijpen. Ik ben nu een paar maanden bezig en ben hier zo enorm blij hiermee. God bracht me in gedachten : Ik stel jou in staat om te leren wat je leren moet.  

Vertrouwen is absoluut het sleutelwoord in 2020 voor mij, ik leer ook heel veel van het boek van Joyce Meyer, zinnen als "We hebben macht over de vijand, satan, maar de autoriteit om die kracht te gebruiken komt alleen door gehoorzaamheid aan God." en "Je vertrouwen in God belijden is een vorm van lofprijzing. Ik vertrouw op God voor specifieke dingen, waarvan ik weet dat ze bij mij of anderen mensen spelen, maar ik vertrouw ook op Hem voor alle dingen waarvan ik me niet bewust ben." zetten me enorm aan het denken. Vertrouwen gaat heel diep, het is of God me steeds uitnodigt om een stukje verder het diepe in te gaan met Hem, het vraagt van mij een keuze, kies ik ervoor gehoor te geven aan Zijn roepstem en te gehoorzamen ? 

Vader God ik ben zo dankbaar dat U me steeds weer uitnodigt om U dieper te vertrouwen, het avontuur met U aan te gaan en dingen te doen ik nooit voor mogelijk had gehouden. Mijn verwondering voor U groeit, maar Heer, zorg er alstublieft voor dat ik nooit zal gaan denken dat ik dit in mijn eigen kracht doe, want het is allemaal allen door U, en ik wil U de dank geven die U toekomt, ik wil stralen, maar alleen als U de eer krijgt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 22 september 2020

Genade verandert

De ontdekkingstocht waar ik vorige week over schreef heeft ook een andere kant. Om door Gods ogen en met Zijn oren en met Zijn hart en bewogenheid te kunnen kijken is het nodig dat we ons heel erg bewust worden van ons eigen niet kunnen, onze tekortkomingen. God bracht een filmpje van Joyce Meyer onder m'n aandacht Hoe Gods genade ons verandert. Dit gebeurde de ochtend nadat ik de dag ervoor heel pijnlijk had gezien dat ik in mijn vlees nog zo ver verwijderd ben van Zijn geduld, liefde, begrip en compassie, na een gebeurtenis waarin mijn mond al was opengevlogen  voor ik ook maar een seconde had nagedacht over wat er uit zou komen, laat staan me had gerealiseerd dat ik die woorden beter had kunnen inslikken. 

Wat ben ik dankbaar voor de woorden uit Mattheus 19:26 "Jezus keek hen aan en antwoordde hun : Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk." Ik moet mezelf regelmatig voor ogen houden dat het absoluut niet mijn harde werk is dat ik zo veranderd ben, dat het Zijn werk is en Zijn genade die mij zo veranderd heeft. Ik zou dankbaar moeten zijn voor een situatie als die ik net beschreef waarop ik weer even heel duidelijk word herinnerd aan mijn afhankelijkheid van Hem. Dat is ook precies wat nederigheid is : je in alles volkomen afhankelijk weten van Hem. En dan bid ik weer : Heer leer mij, houd mij nederig van hart, geef me niet de minste ruimte om ook maar te denken om naast mijn schoenen te gaan lopen. Ik ben geschapen om U te eren en met mijn hart, wil en verstand kies ik ervoor dat doel voor mijn leven uit te wandelen zodat U alle eer zult krijgen die U toekomt.  

Vorige week schreef ik hoe God me liet zien dat ik werkelijk geloofde dat ik vergeven was, maar God ging me ook laten zien dat ik niet werkelijk geloof dat ik recht heb op alles wat Hij heeft omdat ik Zijn kind ben. Hij bracht mij Johannes 16:15 in gedachten "Alles wat van de Vader is, is van mij..."  Jacobus 4:2 zegt "U verlangt naar iets, maar krijgt het niet......U krijgt niets omdat u niet bidt." God heeft me leren bidden maar geloof ik ook werkelijk in mijn hart dat ik het ga krijgen. Op genoeg vlakken ben ik er inmiddels wel van overtuigd dat ik Zijn kind ben, maar er zijn ook gebieden waarop ik me nog gedraag als een stiefkind. Waarom zou Hij dit of dat voor me doen. Maar ik ben geen stiefkind ! Zijn bloed vloeit door mijn aderen, ik ben gekocht en betaald door Zijn kostbaar bloed dat vloeide op Golgotha. 

Ik kon dit voorrecht op geen enkele manier zelf verdienen, het is een gave die genade heet, onverdiend en met zo enorm veel onvoorwaardelijke liefde aan mij gegeven. Alles wat van de Vader is, is van mij zegt Jezus, en Jezus heeft dat alles aan ons gegeven, Hij maakte met Zijn offer de weg vrij voor ons tot die zelfde Vader. In Johannes 17:9-10 bid Jezus tot Zijn en onze Vader "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn - alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is is van mij - en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is." Romeinen 8:15 bevestigd dat wij Zijn kinderen zijn "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader."

Er is maar één sleutel : geloof, geloven dat we alles krijgen waar Hij voor heeft betaald, uit genade door geloof. Joyce zegt heel mooi, Geloof is niet de prijs waarmee je Gods zegen kunt kopen. Het wordt gekocht door de genade van God en het bloed van Jezus. Geloof is slechts de hand die zich uitstrekt en het in ontvangst neemt. Iets verkrijgen betekend dat je ervoor moet worstelen, maar in ontvangst nemen betekent dat je aanneemt wat je word gegeven. 
Leven door genade is niets anders dan met open handen en armen door dit leven gaan omdat alleen Hij ons kan geven wat we nodig hebben om door te geven aan die ander. We leven niet meer voor onszelf maar alleen voor Zijn eer en glorie. Alleen op die manier kan je denk ik leven met Zijn ogen en oren en Zijn hart vol bewogenheid. Pfffff dan heeft Hij nog heel wat werk aan mij moet ik eerlijk bekennen, dat maakte de situatie waar ik dit blog mee begon maar weer al te duidelijk. 

Vader overtuig mij tot in iedere vezel van mijn wezen wie ik ben, alleen door Uw genade, dat ik een met bloed gekocht kind van U ben en geef me genade me daar ook naar te gedragen en dus vrijmoedig alles van U te vragen en me tegelijk heel bewust te blijven dat alles wat ik krijg een bijzonder cadeau van U is. Dat het niets is wat ik met mijn grote geloof, of volharding bewerkt heb, maar dat ik heb ontvangen omdat ik een kind ben van een Geweldige goede en grote Vader. Ja U voed mij op om te geloven, te vertrouwen, te volharden, te sterven aan mijn vleselijke ego, maar het is alleen door Uw genade dat dat mogelijk is. 

Dit doet me denken aan het liedje dat zegt : Er word nog steeds aan me gewerkt......gelukkig maar. 
ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 15 september 2020

Ontdekkingstocht

De ontdekkingstocht naar wat God in mij gelegd heeft is voor mij best een uitdaging. Maar het vult me ook met verwondering, wat ben ik van ver gekomen. Ik die nu geloof dat God mij met een doel op deze aarde heeft gezet, Hij heeft iets speciaals, iets unieks in mij gelegd dat alleen ik op mijn eigen unieke manier kan uitvoeren voor en door Hem.

Langzaam begin ik een beetje een beeld te krijgen van de richting waar God heen wijst. Ik merk dat Hij verlangens in me aanwakkert om door Zijn ogen en met Zijn oren te luisteren naar de mensen om me heen. Ik merk dat Hij een verlangen in me wakker maakt naar Zijn bewogenheid voor mensen, om de pijn te voelen die Hij voelt, om mijn hart gebroken te laten zijn door wat Zijn hart breekt.

Aan de andere kant vind ik dit heel lastig want dit kan alleen als je je heel kwetsbaar op wil en durft te stellen, en kwetsbaar zijn heeft een groot risico dat je gekwetst word. 
Het is of Hij me vraagt : Wil je dat, durf je dat aan met Mij ? 
Durf ik Hem daarin te vertrouwen ?
Niet meer voor jezelf leven maar in dienst van Hem voor de ander ?

Jaren heb ik geleefd in zelfbescherming omdat er zoveel pijn in mijn hart was, krassen op mijn ziel. 
En nu groeien in kwetsbaarheid ?
Dat is best een uitdaging moet ik eerlijk bekennen, maar gelukkig gaat groeien stapje voor stapje.

Ik moet denken aan iets wat God me liet zien aan de hand van een herinnering en een bloem. Toen ik voor het eerst bij Wonderfull Free Life Ministry kwam deden we een oefening in het verstaan van Gods stem. De opdracht was : Vraag maar aan God welke bloem jij bent. Toen ik dit deed moest ik aan stampers denken, ik begreep het niet echt, maar het was ook heel nieuw voor me en ik heb het maar gelaten voor wat het was. Bijna 2 jaar later zat ik thuis op de bank en keek naar een prachtige open gebloeide pioenroos en in het hart stond vol stampers, en God bracht me die oefening in gedachten en zei : Ik zag die stampers al, maar je moest eerst nog openbloeien. Dat deed me ook denken aan m'n tuin vol bloemen die tot 2 x toe over me uitgesproken was, ik vertelde daar iets over in de blog Inzichten (vervolg)

God wist al lang wat voor zaad Hij in mij gezaaid heeft, zaad van oog voor de underdog, voor degene die pijn heeft en niet gezien word of gezien durft te worden. 
Hij heeft dat in me gelegd, maar de pijn van het leven heeft het diep verstopt en het leek dood, zelfs ik had er weinig vertrouwen in dat ik nog echt iets zou kunnen beteken in deze wereld. Maar de grootste berg puin die erover heen is gestort is voor God geen enkel probleem, en dat zaad is lang niet zo dood als je denkt dat het is. Met Zijn Liefde en Licht, en Water (Heilige Geest) komt het meest dood lijkende zaad weer tot leven. Hoe bijzonder is dat.

Dit beeld van puin gestort over kostbaar zaad dat Hij in ons heeft gezaaid, geeft mij ook hoop voor al die gebroken mensen die door deze wereld gaan. De puin heeft zoveel invloed op hoe iemand reageert op een ander of op situaties. Maar God kijkt naar de persoon zoals Hij die bedoeld heeft, Hij kijkt dwars door de puin en het effect ervan heen, Hij ziet de mens die ernaar snakt om écht gezien te worden, naar onvoorwaardelijke liefde naar genezing van de pijn, vaak zonder het zich bewust te zijn. En wij de medemens zien de harde buitenkant en baseren daar een oordeel op.

Heb ik nu een vast omlijnd beeld van mijn gaven en talenten (zaad) Gods doel / plan ? Nee, eigenlijk niet, maar ik ben inmiddels wel weer hoopvol want als er Iemand is die het in mij kan uitwerken dan is Hij het wel.  Ja het zaad begint te ontkiemen.
God heeft in Zijn Woord ook beloofd dat als Hij iemand ergens voor roept Hij diegene er ook bekwaam voor maakt en ook daar heb ik inmiddels vertrouwen in. 

Vroeger zei ik wel eens : Het word nog wel eens wat met Daantje, maar dan zat er een hele wrange ondertoon in, en dacht ik : geloof je het zelf, ik niet. Maar nu gelooft Daantje het wel, sterker nog, ze heeft er vertrouwen in. En als twijfel zo nu en dan de kop op wil steken kies ik er heel bewust voor om Gods waarheid daar tegenover uit te spreken, soms zelfs hardop, de leugen is wat het is : een leugen en daar heb ik mee afgedaan. Ik ga voor Gods waarheid.
Er is Iemand die mij ziet en die mij hoort en die alles weet en die in mij gelooft, die er alle vertrouwen in heeft dat ik zal worden zoals Hij mij bedoeld heeft. En ik, ik heb niet zozeer vertrouwen in mijn eigen kunnen maar des te meer in Zijn kunnen, en Zijn vertrouwen in mij geeft mij vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen met Zijn creatie.

Dank U wel Vader dat U me leert kijken door Uw ogen naar mezelf en van daaruit mag ik leren kijken door Uw ogen naar de mensen om me heen en gewoon zijn wie ik ben in en door U en zo een lichtje zijn in deze donkere wereld. Dank U wel dat U deze hele ontdekkingstocht mij begeleid en Uw weg wijst, stap voor stap, en dat ik met U mag uitkijken naar wat U gaat doen in en door mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 8 september 2020

Tuin (vervolg)

Ik ga in dit blog even verder op die van vorige week, daar vertelde ik hoe God me duidelijk ging maken dat Hij mijn ziel ziet als een tuin en dat Hij van mijn verdorde lelijke tuin  veranderd in een prachtige tuin vol weelderig bloeiende bloemen.

Een vriendin stuurde mij een lied wat ik al wel kende, maar toen ik het opnieuw luisterde sprong één woord eruit : garden (tuin)
In de tuin is de plaats van intimiteit met Hem. Adam en Eva wandelde voor de gebeurtenis met de slang in de tuin, zich niet bewust van hun naaktheid, gewoon pratend met God, de gewoonste zaak van de wereld voor hen. 

God wil dat het de gewoonste zaak van de wereld is dat wij de hele dag door met Hem praten, over van alles wat we tegen komen, wat er in ons opborrelt. God wil delen in alle aspecten van ons leven, onze werkzaamheden, ons huishouden, de boodschappen, onze vrije tijd, ons eten, in alles wil Hij met ons delen. 

In het Engels heet wat wij het Avondmaal noemen Communion, gemeenschap. Ik vind dat veel mooier, en dat is waar dit lied over gaat. God wil gemeenschap met ons, alles delen, Hij onderdeel van ons leven en wij onderdeel van Zijn offer voor ons. 
Het is al zeker een jaar geleden dat God tegen me zei : Ik wil dat je elke ochtend in je tijd met Mij Avondmaal gaat vieren en mijn bloed toepast op ieder hoofd uit jou gezin en de vaders van je kleinkinderen. Ik vond dat best spannend maar ik ben het gaan doen. Ik paste het bloed van Jezus niet alleen op hen toe maar ook op mezelf, en ik begon bij iedereen het werk van Gods handen te zegenen en sprak dat uit. 

God begon me te onderwijzen over het Bloed, de kracht van het bloed o.a. door een boek van Andrew Murray : De kracht van Jezus' bloed. Wat mij vooral raakte is dat het bloed van Jezus waar wij mee bedekt zijn als wij Jezus als onze Heer en Meester erkennen en aanvaarden elk moment krachtig in ons blijft werken. Wij zijn 24/7 bedekt onder het bloed van Jezus, de kracht die Jezus opwekte uit de dood werkt 24/7 in ons. Daar kan toch niets tegenop, die wetenschap heeft mij diep geraakt. Elke morgen mag ik dat vieren en gedenken. Het is zo goed om thuis met Hem avondmaal te vieren, te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan. 

En ik ben ervan overtuigd dat het invloed heeft op mijn tuin.

Met mijn verjaardag kreeg ik een bos prachtige pioenrozen van mijn man. Best bijzonder want meestal koopt hij gewone rozen. Ik heb me verwonderd over wat een geweldig mooie bloemen het zijn, en God gebruikte deze bloemen om mij iets te zeggen. 
De eerste keer dat ik bij  Wonderfull Free Live Ministry was deden we een oefening in het horen van Gods stem. We vroegen God ons te laten zien op welke bloem we leken, ik moest denken aan stampers. Wist niet zo goed wat ik er van moest denken, heb het maar opgeschreven en het gelaten voor wat het was. 

Toen ik op de bank naar deze prachtig wijd-open gebloeide bloem zat te kijken vielen me de stampers op en God bracht me deze oefening in gedachten. De bloem moest eerst helemaal wijd open bloeien voordat de stampers zichtbaar werden en het was of God zei : Ik zag toen al je stampers, je moest nog openbloeien en dat doe je nu. Ik vond dat zo bijzonder en zo liefdevol. 
Mijn tuin begint meer en meer te bloeien en ik geniet er enorm van.

God spreekt echt door alles als we maar leren en willen luisteren.


Take me back to the garden
lead me back to the moment I heard Your voice
bring me back to communion
lead me back to the moment I saw Your face

 It was so simple
it was easy to love
no space between us
it was easy to trust

You are closer, closer than my skin
You are the air I'm breathing in
here's where the dead things
come back to living
I feal my heart beathing again
feels so goed to know You are my friend

This is the garden
here in the place I find You close
this is communion
here in the place I'm fully known

 It was so simple
it was easy to love
no space between us

This is where I'm meant tot be
me and You and You and me
And I don't have to prove a thing
You've already approved of me


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 1 september 2020

Mijn tuin

Ik verbaas mij steeds weer over hoe God dingen in elkaar laat vallen en in je herinnering terug brengt. In de Bijbel-app vond ik een mooi leesplan : Zaden van de lente : een 40-dagen reis voor vrouwen en ik wist in mijn hart dat ik daar mee aan de gang moest. 
God bracht mij in herinnering dat het vorig jaar tot twee keer toe gebeurde dat degene die voor mij bad (verschillende personen) een beeld kregen voor mij waarin een tuin voorkwam, toen dat de tweede keer gebeurde vond ik dat wel heel bijzonder en bedacht me dat God hier dus waarschijnlijk iets mee wilde zeggen, alleen begreep ik nog niet wat.

Later was ik op een middag van innerlijke genezing bij Wonderfull Free Life Ministries en daar werd een tekst uit Jesaja 58:11 aangehaald "De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt." Deze tekst raakte me diep toen ik hoorde dat in de Bijbel een tuin (of hof) als beeld gebruikt wordt voor de ziel, en ik werd ook toen herinnerd door de Heilige Geest aan die twee beelden waarin een tuin voorkwam. 
Ik haalde deze beelden al eerder aan in de blog Inzichten (vervolg) maar God ging hier nog verder mee, dieper.

Nu ik deze tekst zo uit schrijf voor dit blog komt er nog een herinnering boven. In februari vorig jaar sprak iemand die mij niet kende een profetie over mij uit waarin God zei dat Hij de mijn droge gescheurde grond zou bevloeien en weer vruchtbaar zou maken. Dit Bijbelvers spreekt over een bevloeide tuin. 
Psalm 23 zegt "...Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel....."

In de tijd dat ik dit prachtige leesplan vond ging het in het dagboek : Elke dag met Jezus van Andrew Wommack al een paar dagen over de gelijkenis die Jezus verteld over het zaad en de verschillende soorten grond waar het in valt en wat dat bekend.  Ook dit leesplan haalde dit aan. Welk zaad zaai ik in de grond van mijn tuin ? 
Jezus zegt in Lucas 8:11 "Dit is de betekenis van de gelijkenis : Het zaad is het woord van God." 1 Petrus 1:23 zegt "U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God."

Ik vind het zo bijzonder dat onze Landman zoals Jezus word genoemd in Johannes 15, nooit ophoud met zaaien. Maar wat doe ik met het zaad ? Ben ik bereid met Hem mee te werken en de rotsen die Hij me aanwijst, uit tuin te verwijderen zodat er ruimte ontstaat voor de wortels om diep de grond in te gaan zodat het zaad sterk verankert word in de goede grond zodat het vrucht kan dragen. 
Ik verlang ernaar dat het onvergankelijke zaad van Zijn Woord diep in de grond van mijn tuin kan doordringen, en ik wil met Hem er alles aan doen om die grond zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dan is het nodig om de boel flink om te spitten, dat geeft lucht aan de grond, het brengt de stenen naar boven die eruit moeten worden gehaald. Het onkruid komt los en kan verwijderd worden, want onkruid gebruikt de voeding die voor de goede planten bedoeld is.  Het maakt dat de zachte regen er dieper en makkelijker in de grond kan dringen, het spitten maakt ook dat de meststof zich goed met de originele grond kan vermengen zodat het zaad alle voeding kan halen uit die grond die hij nodig heeft. 

Mattheus 6:33 zegt "Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." Eerst Gods koninkrijk zoeken maakt dat je hart goede grond is. 

ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...