Zoeken in deze blog

dinsdag 24 september 2019

Nieuwe wijn

In Lucas 5:36-38 zegt Jezus "Hij sprak ook tot hen met een gelijkenis : Niemand zet een een lap van een nieuw bovenkleed op een  oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En nieuwe doet nieuwe wijn in oude leren zakken;  anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wij zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven behouden."

Een lied wat wij regelmatig zingen in onze gemeente en waar God me ook regelmatig mee heeft doen wakker worden is een lied over "nieuwe wijn". Zinnen als : So I yield to You and to Your careful hand - Ik zal de opbrengst zijn van Uw voorzichtige handen - 
Of :  When I trust You I don't need te understand -Wanneer ik U vertrouw hoef ik U niet te begrijpen -
Of : Make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be - Maar mij een vat, maak mij een offergave, maak van mij wat U maar wilt -  Ik heb het met heel mijn hart gezongen.
Ook de zinnen : In the crushing, in the pressing - In het breken, in het persen - Wijn word onder druk gemaakt, de druif moet kapot en geplet, totaal uitgeperst. Zoals het lied verder gaat : I came here with nothing, but all You have given me. Jesus bring new wine out of me - Ik kwam met helemaal niets dat van enige waarde was, maar U gaf mij alles, U gaf alles voor mij. En het gebed van mijn hart was : Ja Jezus maak nieuwe wijn van mij.

De diepte van die laatste woorden kon ik niet vatten ook al zong ik ze vol verlangen, als Gods Geest deze woorden steeds weer opnieuw in je gedachten brengt dan weet Hij waarom.
Tot ik op een morgen een filmpje van Joyce Meyer keek en zij dit zelfde beeld aanhaalde. Nieuwe wijn is Gods Geest, in oude zakken is ons oude leven. We moeten ons oude leven afleggen en Zijn nieuwe leven aantrekken voor nieuwe wijn. De oude zak kan de nieuwe wijn niet aan, hij gaat scheuren en barsten. 
Een andere mooie vergelijking vond ik Lazarus. we lezen dat in Johannes 11. Jezus riep hem terug uit het graf, de dood : hij kreeg nieuw leven - nieuwe wijn -Toen hij uit het graf kwam zei Jezus dat ze hem de doodsdoeken af moesten doen, het oude, de dood moest van hem af om ruimte te geven aan het nieuwe leven.  
Voor wie het wil bekijken, hier is de link naar het filmpje, het is Nederlands ondertitelt.

Hoe meer ruimte God van ons krijgt om in ons leven te werken en te bewegen met Zijn Geest, hoe meer onze oude zak, ons oude leven onder druk komt te staan en begint te scheuren, die oude zak is niet geschikt om de nieuwe wijn te bewaren. Nieuwe wijn vraag om een nieuwe zak, een nieuwe zak is soepel en beweegt mee met het gistings- en rijpingsproces, de combinatie van nieuwe wijn en een nieuwe zak geeft een optimaal resultaat.

Wat een eye-opener op een vroege ochtend, wat geniet ik daarvan, wakker worden met mijn Heer, met Hem praten en gewoon doen waar Hij mij leid. Mijn ervaring is inmiddels dat Hij mij onder ogen brengt wat Hij wil dat ik zal zien. 
Als ik mijn ogen open doe 's morgens is daar als eerste mijn boekje waarin ik opschrijf met welke gedachte of welk lied ik wakker werd want dat zijn zulke kostbare dingen die ik niet wil vergeten, en als ik ze niet of te laat opschrijf vergeet ik ze echt. Dan zet ik m'n tablet aan voor de Bijbel-app en dan is lopen de berichtjes van mail en You-Tube binnen en zo nu en dan springt daar dan een titel uit waar ik ineens van weet dat ik daar naar moet kijken, en als ik dat dan doe dan spreekt God, bemoedigend, bevestigend, aanmoedigend, soms ook vermanend. God gebruikt echt alles, ik vind dat zo bijzonder. Hij brengt herinneringen terug en ineens zie je een completer plaatje zoals de ochtend dat dit me duidelijk werd. Dan loopt mijn hart over van dankbaarheid.

Ik heb Joyce Meyer wel eens horen zeggen dat het leven met God en Zijn Heilige Geest absoluut niet saai is, en inmiddels is dat ook mijn overtuiging omdat ik het mag ervaren. Als ik mijn geestelijke ogen en oren open zet en op Hem gericht houd gaat er geen dag voorbij of ik hoor Hem spreken en ik vind het fantastisch, ik zou Hem voor geen goud meer willen missen. 

Vader, of zal ik zeggen wijn-Maker, dank U wel voor Uw werk in mijn leven, het breken en persen is niet altijd even fijn, maar het is nodig en het resultaat zal er naar zijn, U doet het met zo enorm veel liefde en zorg. U weet precies wat U doet, U ziet het eindresultaat al voor U, U kunt het al bijna proeven als U er aan denkt, en U zult geen genoegen nemen met een wijn van mindere kwaliteit als U er van overtuigd bent dat U er de beste kwaliteit uit kunt krijgen.
Vader ik geef U toestemming om alles in mijn leven te doen wat nodig is om van mij topkwaliteit wijn te maken tot Uw eer, Heer ik wil alles wat in mij is keer op keer aan U overgeven, help mij om alles in mij steeds op nieuw te brengen onder de leiding van Uw Heilige Geest, te buigen voor de Koning der Koningen. 

'Cause where there is new wine
Waar daar nieuwe wijn is
There is new power
Daar is nieuwe kracht
There is new freedom
Daar is nieuwe vrijheid
And the kingdom is here
Dan is het Koninkrijk daar
I lay down my old flames
Ik leg al mijn oude vlammen af
To carry Your new fire today
Om Uw nieuwe vuur vandaag te dragen

ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 17 september 2019

Putten

Laatst schreef ik al de het leesplan Geheel in Hem in de Bijbel-app me had geraakt. In het plan werd ook het verhaal van de Samaritaanse vrouw aangehaald uit Johannes 4, daar werd de put vergeleken met de "putten" in ons eigen binnenste, de put van de menselijke natuur en het menselijke leven, de "put" van pijn en problemen in je hart. 
Ik begin me meer en meer bewust te worden van het feit dat ik het soms verschrikkelijk moeilijk vind om te kijken naar wat er werkelijk in mijn hart speelt. Waarom ik dat zo lastig vind daar ben ik nog niet helemaal achter, ik denk dat het ook te maken heeft met de angst wat ik daar zal vinden. Wat er tot nu toe uit is gekomen is niet heel mooi en dat vind ik moeilijk om onder ogen te zien. 

Ook al weet ik dat het voor God geen verrassing zal zijn wat ik daar vind, Hij weet het al lang, Hij kent mij door en door en houd onvoorwaardelijk van me. Als ik daar iets uit opvis wat ik moeilijk vind om onder ogen te zien en het bij Hem breng zal Hij zeggen dat Hij blij is dat ik het aan heb gedurfd om het op te pakken en ermee naar Hem toe te komen. Hij zal het aanpakken en als ik het dan ook loslaat zal Hij doen wat Jeremia 31:34 zegt "Ik zal hun zonden vergeven en voor altijd vergeten." 

Jezus wist wie deze Samaritaanse vrouw was, wat er in haar leefde, wat ze had gedaan. Hij was speciaal via deze weg gegaan om haar daar op dat moment te ontmoeten. Waarom zocht Jezus deze confrontatie ? Het was niet de gewoonste zaak van de wereld dat Joden en Samaritanen contact hadden en al helemaal niet als man met een vrouw. Maar Jezus zocht het contact omdat Hij iets tegen deze vrouw wilde zeggen wat haar leven radicaal zou veranderen.
Jezus is niet veranderd, Hij wil nog steeds contact en wil nog steeds laten weten dat Hij het weet en ziet en dingen kan veranderen in en voor ons. 

Blijf ik in mijn angst om het onder ogen te zien hangen en kijk ik dus liever niet, denk ik misschien dat het dan te ingewikkeld word.
Te ingewikkeld voor wie ? Voor mij of voor Jezus ?
Voor mij waarschijnlijk wel, maar voor Jezus absoluut niet !
Hij is de  Almachtige God die met ontferming over mijn "putten" bewogen is en wat er in de overdenking werd gezegd zette me aan het denken :  We verarmen en verzwakken Zijn bediening in ons wanneer we vergeten dat Hij Almachtig is, de verarming is in ons, niet in Hem. We gaan naar Jezus toe als we een Trooster nodig hebben of Iemand die met ons meeleeft, maar we vergeten om Hem te benaderen als de Almachtige God. 

Ineens moest ik eraan denken dat ik heb geleerd dat er 365 keer in de Bijbel staat "vrees niet", voor elke dag een keer, dus je hoeft niet bang te zijn, ook niet om in de diepe "putten" van je ziel te kijken. 

De Bijbel zegt dat we aan Hem mogen vragen, en ook dat Hij ons  zal geven. Mattheus 7:7-8 "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klop, hem zal opengedaan worden."  
Ik kan me niet voorstellen dat Hij onze liefdevolle Hemelse Vader die zelf zegt dat ik Hem mag vragen wat ik nodig heb, tegen me zal zeggen als ik bij Hem kom met mijn vraag: dat kan je niet vragen, dat is echt teveel, hoe kom je erop om dát te vragen ! 

Krijg ik alles precies zoals ik het hebben wil : Nee, maar ik krijg wel wat ik nodig heb en als Zijn kind mag ik alles aan Hem vragen en Hij zal in Zijn wijsheid mij antwoorden en geven wat ik nodig heb. Hij weet dat het moeilijk is om in m'n "putten" te kijken en Hij wil met me mee kijken en het samen met me brengen in Zijn licht.
Hij gaat het niet zelf alleen voor me doen, er staat dat ik zelf moet vragen, en zelf moet zoeken en kloppen, dán zal Hij opendoen, en beloofd Hij dat ik zal vinden en dat Hij open zal doen. Het is mooi dat ik dit weet en meer begin te realiseren, maar het is nodig dat het dieper in mijn bewustzijn doordringt, dat mijn hart gaat weten dat het weet, dat het weet.

Dat is voor mij best een groeipunt (ik schreef eerst werkpunt, maar ik kan het niet in eigen kracht) want ik laat het graag aan Hem over, aan Zijn vaardige handen (zit daar nog een worteltje niet goed genoeg zijn ?) 
Maar God zet mij niet op de reserve bank, Hij stelt mij op in het spel van het leven. Dat in actie komen is best een uitdaging voor mij, het heeft een verandering in mijn denken nodig. 

Dank U wel Vader dat U zo liefdevol mij aanzet tot anders denken en op U vertrouwen, dat U mij aanmoedigt om mee te gaan doen in wat goed is, voor mij, maar ook voor "ons", U en ik, tot het verdiepen van onze relatie, U verlangt naar mijn/onze groei. Ik mag "zaaien" door te doen en U geeft de gunstige (weers)omstandigheden om tot volle groei te komen.
Help mij Heer de stenen uit de "putten" te halen zodat daar weer fris sprankelend water in op kan borrelen, uw Levende Water.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 10 september 2019

Dé Weg

Bij een mail van IkWonderJou kreeg ik dit prachte lied dat ik nog niet kende, de tekst is de belijdenis van woorden die Jezus in Johannes 14:6 zelf van zichzelf zegt : "Ik ben dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is."
Bijzonder genoeg heeft Zijn Geest deze zin regelmatig in mijn gedachten gebracht om te belijden dwars tegen moeilijke dingen in, misschien raakte dit lied me daarom wel zo en daarom wil ik het hier delen.

Ik mag meer en meer leren dat Gods eigen Woord hét wapen is tegen alles wat niet van Hem is en beslag probeert te leggen op mijn gedachten, gevoelens of verlangens. 
Misschien klinkt het radicaal maar alleen Jezus is goed op ieder terrein van mijn leven, dát is wat Hij wil. De enige rede waarvoor een mens geschapen is is om in verbinding met Hem te leven 24/7

Psalm 119:114 zegt "Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord."
Psalm 73:26 zegt "Al zou mijn vlees en hart bezwijken, mijn harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig."
Een van de namen van God is Jehovah-Jireh : De Heer zal voorzien.


 


I believe You are the way the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven

I believe through every battle

Ik geloof dat door elke strijd
Through every heartbreak
Door elk hartzeer
Through every circumstance
Door elke situatie

I believe You are my fortress

Ik geloof U bent mijn vesting
You are my portion
U bent mijn erfdeel
You are my hiding place
U bent mijn schuilplaats

I believe You are the way the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven

I believe through every blessing

Ik geloof door elke zegening
Through every promise
Door elke belofte
Through every breath I take
Door elke teug adem die ik inadem

I believe that You are provider

Ik geloof dat U de voorziener bent
You are protector
U bent berschermer
You are the one I love
U bent degene waar ik van houd

I believe You are the way the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are
Ik geloof U bent
I believe You are
Ik geloof U bent
I believe You are
Ik geloof U bent

I set my eyes on You

Ik richt mijn ogen op U
It's a new horizon and I'm set on You
Het is een nieuwe horizon en ik richt me op U
And you meet me here today
U ontmoet mij hier vandaag
With mercies that are new
Met genade die nieuw is
All my fears and doubts
Al mijn angst en twijfels
They can all come too
Die kunnen ook komen
Because they can't stay long when I'm here with You
Maar ze kunnen niet lang blijven wanneer ik hier met U ben

I believe You are the way, the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are
Ik geloof U bent


Dank U wel Vader voor alles wat U bent, U bent ook echt wat en wie U zegt dat U bent en dat is alles wat ik nodig heb op de plaats waar ik ben, op elk moment van de dag mag ik op U gericht zijn en wilt U met mij verbonden zijn door Uw Heilige Geest om mij alles te geven wat ik nodig heb en alles te zijn wat U wilt dat ik zal zijn in deze wereld.


ONDERWEG naar U en met U

dinsdag 3 september 2019

Geheel in Hem


Ik ben zo blij met de Bijbel-app, daar staan zulke mooie hulpmiddelen in om de Bijbel te lezen, variërend van roosters om door een Bijbelboek of zelfs de hele Bijbel in een jaar te lezen tot leesplannen per onderwerp met een overdenking erbij. Een leesplan wat mij enorm heeft geraakt is Geheel in Hem, ik heb er langer over gedaan als de 30 dagen die er voor staan want ik had tijd nodig om erop te kauwen. Tijd om mijn ziel op te roepen zich te buigen voor de waarheid van Gods Woord. Door dit leesrooster maakte God me nog meer duidelijk dat Hij de enige wil zijn in mijn leven, in ieders mensenleven dat zich aan Hem heeft verbonden. 

Colossenzen 3:3 zegt "U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus verborgen in God." Dat is nog al wat, dat betekend dat mijn oude leven absoluut geen recht meer van spreken heeft want doden kunnen niet spreken. Geen : maar ik wil......, geen : maar dit is niet eerlijk......, geen trots meer, geen eigen rechter meer, niet meer zelf de touwtjes in handen en zelf bepalen. Het enige verlangen in mij wat nog recht van spreken heeft is Zijn verlangen. Mijn wil is aan Zijn wil onderworpen.  Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er ook best wel tegen aan heb gehikt om dit soort dingen in een blog te schrijven. Wat zullen mensen die het lezen wel niet denken, zullen ze vinden dat ik nu toch heus totaal ben doorgeslagen ? 

Toch begin ik meer en meer te ervaren dat God gehoorzamen goed voor me is, dat het me gelukkiger maakt, dat het bewegen in Zijn wil mij vrede brengt. Een voorbeeld daarvan is wat ik schreef over mijn eetpatroon en mijn leer en groei proces daarin, ik schreef daarover in m'n blog Luisteren Het koste strijd; lang en hart omdat ik het moeilijk vond om te buigen boor Gods wijsheid en waarheid, maar toen ik me erin voegde begon het me rust te brengen en kon ik mijn "eisen" (gewicht, figuur) daarin los laten en het in Zijn hand leggen en loslaten en komen op het punt dat ik kon zeggen : Heer ik wil doen wat U zegt, U bent wijs en kent mij beter dan ik mijzelf ken, U weet wat het beste is voor mij en mijn lichaam. Ik ben van U omdat ik van U wil zijn, U dwingt mij nergens toe, U roept  mij, moedigt mij aan om heel dicht bij U te komen als antwoord op Uw liefde voor mij. Uw liefde voor mij was daar het eerst. 1 Johannes 4:19 zegt "Dat wij Hem liefhebben, komt omdat Hij ons eerst heeft liefgehad."  

Zijn liefde en niets anders heeft mij op het punt gebracht dat ik bereid was mij te buigen onder Zijn hand, was dat eng ? Ja dat was een proces van hele kleine stapjes, en dat is het nog, maar ik weet inmiddels ook dat het zo ontzettend de moeite waard is omdat ik het niet alleen hoef te doen. Het vers wat ervoor staat zegt "In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houd altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet." Steeds als ik een prikkel van angst of veroordeling in mijzelf ervaar is dat een alarmbel : daar is iets wat nog niet volledig onder de volmaakte liefde van God is gebracht. Daar is nog een stukje in mij waarvan ik me mag bekeren en wat ik aan Hem mag overdragen en loslaten, wat zich in aanbidding mag buigen voor de Koning van mijn leven : Jezus Christus, de enige Zoon van de Levende God.

Het is een proces wat mijn leven lang zal duren, een proces van heiliging, van heel worden, van meer en meer op Hem gaan lijken. Soms zal het pijn doen, soms zal het wat meer tijd kosten omdat het in mij tegensputtert, maar ik ben dankbaar dat God mij in Zijn liefde steeds weer zover krijgt dat ik niets liever wil dan mijn knieën te buigen voor Hem, want Hij is zo goed voor mij.

Op het moment dat ik besloot om mij leven aan Hem te geven had ik geen idee van hoe diep Hij met mij verweven verlangde te zijn, maar ook niet van hoe bijzonder en kostbaar dat zou zijn. 
Met dat ik dit schrijf komt er een hele oude zin in mij op uit een lied van Johannes de Heer 458 : Neem de wereld, geef mij Jezus.   Neem de wereld, geef mij Jezus,
wereld-vreugd’ gaat ras voorbij,
maar de liefde van mijn Heiland
blijft voor eeuwig rijk en vrij.

Refrein:
O, de hoogte, lengte, diepte
van zijn liefde, zonder peil,
o, de volheid van verlossing,
onderpand van ’t eeuwig heil.


Neem de wereld, geef mij Jezus,
want zijn troost is zalig, zoet;
Hij bewaart mij, geeft mij vrede;
dit is ‘t, wat mij juichen doet.


 Neem de wereld, geef mij Jezus,
want in Hem heb ‘k eeuwig licht.
En op ’s levens weg met Jezus,
blijft geen duisternis in ’t zicht.


Neem de wereld, geef mij Jezus,
‘k weet, Hij stierf voor mij aan ’t kruis,
‘k dank Hem hier en ook voor eeuwig,
als ‘k Hem zie in ’t Vaderhuis.ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...