Zoeken in deze blog

dinsdag 24 november 2020

Zaaien en oogsten

Ik borduur weer even verder op vorige week. Op een ochtend realiseerde ik me iets. Als we ons leven in Gods hand leggen, kunnen we daar alleen inleggen waar we ons bewust van zijn en waarvan we bereid zijn het ook aan Hem te geven. Hij zal daarin dan Zijn genezende werk beginnen. Maar er zijn ook stukken die we diep heb en weggestopt omdat er teveel pijn aan vastzit, het is zover weg gestopt dat we ons er niet van bewust zijn. 

God ziet het wel, Hij ziet alles en in Zijn liefde wil Hij het aanraken, daarvoor is het nodig dat het terug komt in ons bewustzijn zodat wij daarover kunnen beslissen het aan Hem te geven. Om die dingen in ons leven aan te kunnen raken heeft Hij onze toestemming nodig, Hij heeft ons heel bewust een vrije wil gegeven en zal die grens respecteren. 

We willen zo graag de kwick-fix, Heer los het maar op, en het liefst nog op zo'n manier dat het niet te veel pijn doet. Maar juist het proces is zo belangrijk, de oude manieren moeten omgebogen worden naar nieuwe manieren. De oude manieren die niet meer gevoed worden sterven af en de nieuwe manieren moeten groeien door training en liefdevolle aandacht uit tot een grote stevige boom met diepe wortels. Zowel het afsterven van het oude als de groei van het nieuwe vragen tijd. 

Beide processen gaan een tijdje naast elkaar op en dat vind ik lastig, maar het is het gevolg van het Bijbelse principe van zaaien en oogsten. In de Bijbel vind je deze gelijkenis van de zaaier beschreven in Mattheüs 13:1-23, Marius 4:1-20 en Lucas 8:4-15

Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons, dat staat vast, maar de gevolgen van wat we gezaaid hebben zijn niet weg, Hij zal ons wel helpen om daar op Zijn manier mee om te gaan. Het boekje : Hebben je nieren zich ook bekeerd, van Jan Sjoerd Pasterkamp heeft me enorm geholpen dit te gaan begrijpen. Ik had het kort geleden gelezen en toen dit hele proces met emoties flink op gang kwam bracht God het me weer in herinnering.

We vinden zonde geen fijn woord, maar alles wat niet is zoals God het / ons bedoeld heeft is zonde, zonde is niet in de bestemming wandelen die God voor je heeft, Zijn doel missen. 

De oude systemen van hoe ik omging met mijn emoties miste volledig het doel dat God met mijn leven heeft, daar was diepe bekering nodig, een omkeer weg van het oude en naar Zijn manier. Nieuw zaad zaaien dat Hij zegent en dat absoluut goede vrucht zal gaan voortbrengen, veelvuldig vrucht.

Galaten 6:8-9 "Want wie in Zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden."

We zaaien zo vaak zonder dat we er erg in hebben, het is zo belangrijk om ons bewust te worden van dit principe, zodat we het in kunnen gaan zetten op een goede manier, een manier die opbouwt. Iedere keuze die we bewust of onbewust maken is zaaien, en wij zullen daarvan de vruchten oogsten. 

Helaas  kunnen wij ook de vruchten ondervinden van wat anderen hebben gezaaid in ons leven, dan moeten we vergeven, laat geen bittere wortel opschieten in je hart. Als dat wel gebeurd moeten we  ons bekeren van die boosheid / bitterheid die we ruimte hebben gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zaad dat gezaaid werd door een ander, maar wel voor hoe wij daar mee omgaan, staan we het toe om te gaan woekeren in ons leven.

Diepe bekering, verantwoordelijkheid nemen voor het leven wat we van God gekregen hebben, je bewust worden van het principe van zaaien en oogsten is daar denk ik een sleutel in. Het is een proces, steeds weer ontgin je een volgend stukje land om het op te schonen, je dieper te bekeren zodat het goede zaad van Gods Woord daar kan groeien en vrucht kan dragen.

Ik hoorde daar een hele mooie les over van Jan Sjoerd Pasterkamp over bekering.

Dank U wel Papa God dat U zo liefdevol zelfs de hele moeilijke en pijnlijke terreinen van mijn leven wilt en durft aan te raken en er met mij mee aan de gang wilt gaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem


dinsdag 17 november 2020

Goed voelen

In mijn vorige blog zei ik al dat ik het idee heb dat ik in een versnelling terecht ben gekomen en dat vind ik best pittig, vooral op het gebied van emoties. Ik heb dat altijd hele moeilijke dingen gevonden en probeerde me er zo min mogelijk mee bezig te houden.

Op de blog  Regeren kreeg ik een lieve reactie van de schrijfster van een blog die ik al heel lang volg : Waardevol en Uniek en zij tipte mij het boel Goed Voelen van Harry van de Pol & Michelle Dusseldorp en ik wist gelijk dat ik dat boek moest aanschaffen. Kort daarvoor had ik van iemand anders het boek Leef gelukkig zonder zorgen van Dale Carnegie (alleen nog tweedehands te krijgen) aangeraden gekregen, en ook daarvan wist ik dat ik het moest lezen. Toen ik aan dit laatste boek begon dacht ik even : hoe kom ik hier doorheen ? En bij het boek Goed gevoel was mijn eerste reactie : dit is voor professionals, niet voor mij. Maar wat ik las kwam enorm binnen, hier werd precies uitgelegd wat ik jaren heb gedaan om mijn emoties zo ver mogelijk weg te stoppen en te negeren, doen alsof ze er niet waren, tot ze niet meer te houden waren en ze eruit knalde op een manier die niet zo prettig was, voor mezelf maar zeker ook niet voor mijn omgeving.

Ik wist ook dat ik deze twee boeken tegen elkaar in moest gaan lezen en toen ik dat ging doen kwam er heel veel los. Het bijzondere was dat ik enorm moe werd van het lezen en behoorlijk begon te gapen als ik las. M'n hersenen werden flink aan het werk gezet om alles te verwerken, er kwam ook heel veel herkenning los, allerlei flitsen van situaties waarop wat ik las van toepassing was, heel confronterend.

Ik herinnerde dat God mij eens gezegd had dat Hij mij geschapen had met emoties, en dat ik ze daarom ook niet af moest wijzen want dan wees ik iets af wat Hij geschapen heeft en mij gegeven heeft als een cadeau. Ik realiseerde me dat Hij het ook fijn zou vinden als ik blij zou willen leren zijn met dat cadeau en er mee zou om leren gaan op de manier zoals Hij het bedoelt had, om me te helpen. De subtitel van Goed Voelen is dan ook : Emoties voor je laten werken. 

De beschrijving die Michelle geeft dat wij hier de uitdrukking : als een kip zonder kop rondrennen in praktijk brengen als een kop zonder kip rondrennen. We leven vanuit ons hoofd, alles beredenerend, verklarend en voelen daar doen we niet aan in onze maatschappij. En toen dacht ik : en als de emoties zo hoog oplopen worden we er helemaal in meegesleurd en wordt de kop op non-actief gezet. Beide systemen werken niet. God heeft een mens als geheel gemaakt en ik mag leren beide te waarderen en op waarde te schatten en beide in te zetten, ze kunnen heel goed samenwerken als ikzelf de regie neem en regeer. 

God had met dit proces al een begin gemaakt, maar zoals ik al vaker heb ondervonden in mijn weg van leren leven en herstel, het was tijd voor een nieuw niveau. Aan de ene kant ben ik dan blij dat God zegt : kom we gaan een stapje verder, maar aan de andere kant is het ook een hele uitdaging want het betekent de situatie weer recht in het gezicht aankijken en de confrontatie aangaan, maar in dit geval vind ik dat een hele lastige. 

Ik moest de strijd opnieuw aan met mijn neiging om te vluchten omdat de vrees paniekerig  me om het hart sloeg en dat was nou net de emotie waar God met me mee aan de gang wilde.

Dat ik tegelijk ook het diepere herstel van mijn levensvreugde begon te zien deed me heel goed, die emotie onder ogen komen was een stuk minder lastig.  Het onder ogen gaan zien van dat je het soms gewoon even niet weet en dat dat er ook mag zijn was ook heel erg wennen, maar eigenlijk was dat ook wel fijn om te leren. Dat betekent ook dat ik niet altijd de controle hoef te hebben, dat ik mag weten dat Hem niets uit de hand loopt en dat ik mijn Papa God dieper mag vertrouwen, dat ik mag weten dat ik in de kern in alles volkomen afhankelijk ben van Hem, dat vind ik ook mooi om te ontdekken en mezelf daarin te oefenen. 

Gelukkig gaf God mij een cadeau. Deze vrouw doet de opleiding voor coach bij Groundwork  en voor haar opleiding moet zij gesprekken voeren en ik ben er daar één van geworden, zo mooi hoe God dat heeft geleid, hoe Hij dan even iemand een poosje naast je zet om je een steuntje in de rug te geven en daar ben ik enorm dankbaar voor want dit vind ik een van de lastigere onderdelen op mijn weg van herstel en groei.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 10 november 2020

Geloof

Bij de online-bijbelschool die ik volg ging er een hele module over geloof. Ik dacht dat ik wel wist wat geloof was en inhield maar er viel nog een heleboel voor me te leren. Op sommige gebieden heb ik echt afstand moeten nemen van wat ik dacht, maar heb ook heel veel geleerd waarvan ik het niet eerder zo duidelijk gezien had.

Geloof is de sleutel om te ontvangen. Zoals ik hoorde uitleggen, en dat vond ik wel een mooi beeld,  is er een atmosfeer van genade om de aarde waarin al het goede van God ligt opgeslagen, Gods schatkamer, waar iedereen met geloof als sleutel toegang tot heeft, waar in overvloed ligt wat hij of zij nodig heeft, waar God vanuit uitdeeld. 

We ontvangen door geloof.

Om te ontvangen : gerechtigheid / rechtvaardigheid, genade, vrede, genezing, heelheid, overvloed.

Hebr.10:38 zegt in de Herziene Staten Vertaling zegt "Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen." in de Basisbijbel zegt "De mensen die leven zoals Ik het wil, zullen door hun geloof leven. Maar als ze lui worden in hun geloof [en Mij niet meer gehoorzamen], kan Ik niet meer blij met hen zijn." Laat je geloof niet verslappen, trek je niet terug door niet meer te gehoorzamen, door niet meer te leven uit de kracht die Hij je gegeven heeft door de Heilige Geest die in je leeft. Met een zwak geloof, dat twijfelt, bereik je niet veel, kom je niet in de schatkamers die God vol heeft liggen voor je met alles wat Jezus ook had toen Hij hier op aarde rond wandelde.

Rom.5:1-2 zegt "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus." Door geloof zijn we gerechtvaardigd voor God en dat geeft ons de vrede van God. Op YouTube vond ik een hele mooie preek van Steve van Deventer, die sprak in een dienst van Europoort International Church die me raakte door de uitleg over vrede. Shalom in het Hebreeuws, en dat is heel wat meer dan de afwezigheid van strijd / oorlog. Het betekend : niets gebroken, niets gestolen, niets niet in harmonie, alles is in volmaakte vrede en voorspoed. 

Paulus gebruikt in zijn brieven vaak de groet : Genade zij u en vrede van God, laat eens tot je doordringen wat Paulus daar de gemeente wenst : het beste van het beste, van een goede God, een God vol van trouw, die niet liegen kan en die nooit veranderd.

Als wij niet ontvangen ligt het niet aan God, Hij veranderd niet, nooit. Het ligt aan de ontvanger. Dat is best wel een stevig statement dat niet fijn is om te horen, Ook ik heb ondanks dat ik in de afgelopen jaren heel veel heb ontvangen, maar er zijn ook nog dingen die ik niet ontvangen heb. Is dat een verwijt, nee, ik kies ervoor het als een aansporing te zien dat ik nog meer groei nodig heb, dat ik het nodig heb om te groeien in geloof.  Hier lag een van de dingen waar ik afstand van moest doen, denken dat God het niet wil doen, of niet nu en dat Hij daar wel een goede rede voor zou hebben, of dat ik gewoon moet afwachten, God is soeverein, Hij kan en mag dus doen wat Hij wil en goed vind en ik heb me daar maar in te schikken. Ja God is soeverein maar Hij speelt nooit een wreed spelletje met ons, waarin wij maar moeten afwachten of en wanneer Hij wat gaat doen. Net zo goed als dat God iedereen wil redden wil Hij ook iedereen genezen, de enige sleutel is voor beide hetzelfde : geloof. We zijn Zijn kinderen en Hij wil Zijn kinderen niet ziek hebben.

In Marcus 11:24 zegt Jezus zelf heel duidelijk "Daarom zeg Ik u : alles waar  waar je om bidt, zal gebeuren als je gelooft dat je het zal krijgen." Ga er dus van uit dat je het hebt ontvangen, geloof, dan krijg je. Het betekent niet dat als je er in het natuurlijke nog niets van ziet dat je niet ontvangen hebt. Ga staan in geloof dat je ontvangen hebt en je zult ontvangen. Laat geen twijfel in je hart toe. Ik heb ook veel geleerd van de (Engelstalige)  Devine Healing Series van Audrey Mack. Symptomen zijn voor ziekte wat verleiding is voor zonde, zodra jij eraan toegeeft kan het zich manifesteren en lijd het tot ziekte of zonde. Het heeft dus te maken met je gedachten en je hart bewaren zoals Spreuken 4:23 "Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van leven." 

Hebr.11:1 zegt "Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [nog] niet zien."

In Rom.5:2-4 lezen we over volharden "Door Hem hebben wij ook toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, omdat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is."

Volharding betekend niet dat je verdraagt, want dan zou dat betekenen dat de hele wereld vol volhardende mensen zou zijn zegt Creflo A Dollar in zijn boek : Niet schuldig. Het betekent dat je dezelfde blijft, je blijft wie je bent : gerechtvaardigd in Christus Jezus, dat je constant bent.

Volharding begint voor het probleem, blijft hetzelfde tijdens het probleem en is hetzelfde nadat het probleem vertrokken is. Het is zelfs zo dat je gelijkmatigheid je door je probleem heen draagt. Volharding stelt ons in staat om stevig op de waarheden te staan die we hebben geleerd van Zijn Woord.

Jezus is de Vredevorst, de Prins van de Vrede, Zijn vrede is rijkelijk toegankelijk voor ons, zoveel als dat wij willen en kunnen geloven dat er is, en zoveel als wij willen aanpakken.

Ik heb wel eens gezegd dat ik toen God mij in 2016 aanraakte in een denkbeeldige achtbaan ben gestapt, eigenlijk voelt het of sinds ik de bijbelschool volg ik in een versnelling terecht ben gekomen. Er word flink aan mijn denken, mijn overtuigingen, mijn emoties geschut. Alsof ik verder uitgefilterd word als in een zeef, het vuil word eruit gezeefd, het is heel pittig maar ook heel bijzonder en goed, soms vind ik het vreselijk moeilijk en verwarrend, maar ik kan er ook van genieten en dat vind ik heel fijn. Ik wordt enthousiast van wat ik zie wat Hij doet in mijn leven, hoe Hij dingen tevoorschijn brengt waarvan ik niet wist dat ze er waren en dat ze zo mooi waren. Het is een mooie reis aan Papa's hand.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 3 november 2020

Stop worrying !

Maak je geen zorgen !
Een opdracht die heel vaak uit Gods mond komt in de Bijbel.
Verblijd je in de Heer, een andere opdracht uit de Bijbel die staat in Filippenzen 4:4 "Verblijd u altijd in de Heer; ik zeg het opnieuw: Verblijd u."
Als je het ene doet : je verblijden in Hem, blijft er geen ruimte meer over om je zorgen te maken.

Voor 2020 gaf God mij het woord vertrouwen en al snel ontdekte ik dat Hij niet het vertrouwen bedoelde wat ik tot dan kende, maar dat Hij het op wilde voeren, dieper, volgend niveau, stapje erop, en nog een stapje, groeiend vertrouwen, een groter gebied waarin Hij mij vroeg Hem te vertrouwen.

Toen ik hier laatst zo over nadacht moest ik denken aan de ladder in de droom van Jacob, dat maakte dat ik het opzocht in de Bijbel, omdat ik dan wil weten wat er echt staat en wat God me ermee wil zeggen. Ik geloof dat als ik de Bijbel open en Hem vraag me te laten zien wat Hij tegen me wil zeggen ik iedere keer weer iets zie wat me op dat moment raakt. Gods Woord is Levend en Krachtig en spreekt door Zijn Geest tot onze geest die gevuld is met Zijn Geest. Ik vind dat zo geweldig, er is niets doods aan dat eeuwenoude boek, het is vandaag de dag nog net zo springlevend als op de dag dat God het inspireerde. Ik hou van dit Boek.

Genesis 28:12-15 "Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten  van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb !"

Woorden die er voor mij uitsprongen waren: uw nageslacht en Ik zal u niet verlaten tot ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb.

God heeft belooft dat Hij ons nageslacht zal zegenen en daar mogen we ons aan vast houden, Hij is bij ons en zal doen wat Hij gesproken heeft.
Wat ik in de wachttijd moet doen is Zijn opdrachten opvolgen, me geen zorgen maken en Hem groot maken.
Ik vond een filmpje (in het Engels) van een R.W Schambach, een man die groot gebruikt is door God. Met klare taal sprak hij over triomferen over je omstandigheden, de  is zeker de moeite waard is om er de tijd voor te nemen om te beluisteren.


Om je geen zorgen te maken is het broodnodig om je denken te vernieuwen, dat gebeurd door je gedachten te vullen met het woord van God. Het vraagt om hele duidelijke keuzes waar je je gedachten laat gaan, bewustwording van je denken. Ik vind het zo mooi wat deze man zegt: je zorgen maken is verkeert denken. 
Aandacht geven aan dingen die er nog niet zijn maar die nog moeten komen, en door het aandacht te geven trekken we het naar ons toe.
Daarom staat er een paar verzen verder in dezelfde brief "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enig deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat."

Je zorgen maken is niet rusten in Hem.

Vanuit de plaats van rust in Hem, intimiteit, komt al het goede dat God voor ons heeft, je bent een kind van God en Hij zegt: als je doet wat Ik zeg zijn alle zegeningen van Abraham voor jou, je kan ze vinden in Deuteronomium 28:1-14. Mag je je dat wel toe-eigenen ? 
Ja, want Galaten 3:9 zegt "Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham." 
God is een goede Vader en Hij zorgt voor Zijn kinderen en hun nageslacht, de zegen die op Zijn kinderen rust zal ook hun nageslacht raken. In een gezonde relatie vertrouwd een kind z'n vader blindelings. Als de relatie tussen ons en onze hemelse Vader niet gezond is, wij Hem niet volledig vertrouwen, ligt dat niet aan Hem maar aan ons. Naarmate wij Hem meer en dieper gaan vertrouwen omdat Hij ons heeft laten zien dat Hij betrouwbaar is zal er meer genezing en herstel in ons leven komen en zal dat onze relatie met onze Vader ten goede komen. 

Maar het begint met een keus, een keus om Hem je Vader te laten zijn, je Vader te vertrouwen, ervoor te kiezen Hem te bedanken voor je ook nog maar iets ontvangen hebt, je Vader toestaan op alle terreinen van je leven betrokken te zijn, een keuze om je geen zorgen meer te maken, om Zijn waarheid tegenover de leugens van de boze te zetten, om je niet meer te laten bestelen, om Vader groot te maken, om alles met Vader te bespreken en het dan bij Hem te laten. 
Vader wil geeft ons alles wat we nodig hebben, ook rust te midden van moeilijke dingen, maar het is onze verantwoordelijkheid het in ontvangst te nemen en er mee aan de gang te gaan.

Het is niet iets wat je zo even doet, het is een groeiproces, het is volhouden, volharden, doordrukken en ik heb besloten dat te willen ontvangen wat Vader voor me heeft en met niets minder meer genoegen te nemen.
Aan Hem, Vader God zal het niet liggen, het ligt altijd aan mijn gedachten over Hem. M'n gedachten vernieuwen gaat door tot de dag dat ik bij Vader zal zijn. Elke dag krijg ik nieuwe hersencellen en die cellen moeten gevuld worden, en als ik dat niet bewust doe dan gebeurd het onbewust, maar dan worden ze niet gevuld met waar ik voor kies, ook hier dus weer de keus en een verantwoordelijkheid.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...