Zoeken in deze blog

zaterdag 29 december 2018

Tel je zegeningen

Het jaar is nu bijna voorbij, 2018, het was voor mij een bijzonder jaar, een jaar waarin ik veel heb mogen leren, Gods liefde voor mij dieper heb mogen leren kennen en diepere innerlijke genezing van Hem mocht ontvangen.

Eind 2017 hoorde ik voor het eerst dat je een kernwoord voor een jaar kan hebben, een soort thema, toen ik terug keek op 2017 was dat voor mij "herstel" en ik bad om een woord voor 2018 en ik kreeg "wortelen" niet die mooie en lekkere oranje groente, maar het proces van de wortels van een boom die diep de grond in gaan om te zorgen dat die boom stevig staat in de storm.

Ik heb geleerd en geoefend in het verstaan van Gods stem heel persoonlijk voor mijn leven, Hij is echt mijn Vader, mijn Geliefde geworden, de Grond waarin mijn wortels nu verankerd liggen, ik mocht Zijn helende en genezende handen ervaren in diepe pijnplekken waarvan ik wel last had maar niet wist waar ze zaten. Hij heeft daarvan wortels bloot gelegd  zodat ze in het Licht konden worden gebracht en opgeruimd konden worden. 
Het is ook nodig om de aarde op te schonen, de keien eruit te halen, zodat de wortels van een boom de ruimte hebben om de grond in te gaan en de boom zich gezond kan ontwikkelen.

Psalm 1:3 vind ik zo mooi "Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet, zal goed gelukken."
Ik zie me al helemaal staan daar aan die waterbeek, ik groei en bloei, zo heb ik dit afgelopen jaar ook ervaren, dat ik verder tot bloei mocht komen, Hij heeft mij tot bloei gebracht, Hij is die waterbeek waaruit ik mijn water en voeding mag halen, zo veel ik wil, zonder beperking.

Een van de vruchten is dit blog, wat ben ik daar blij mee.
Ik heb enorm veel getwijfeld maar stoppen was geen optie, ik ben dit gaan doen omdat ik het als een opdracht van God heb ervaren.
Wat begon uit gehoorzaamheid is veranderd uit doen vanuit liefde en dat is denk ik één van de grootste veranderingen in mij van dit afgelopen jaar. God heeft mijn hart veroverd en dat heeft mijn hart veranderd.

Ik heb zoveel zegeningen om te tellen, vandaar ook dit lied.
Tel je zegeningen, vergeet ze niet.
Het maakt dat ik verwonderd terugkijk en weet God verlaat mij niet, nooit. 
When upon life’s billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings name them one by one,
And it will surprise you what the Lord has done. 

Count your blessings, name them one by one;
Count your blessings, see what God hath done;
Count your blessings, name them one by one,

Count your many blessings, see what God has done.

Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,
And you will be singing as the days go by.

So amid the conflict, whether great or small,
Do not be dishardend, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey’s end.
Wow wat heb ik veel mogen ontvangen dit afgelopen jaar en wat ben ik God enorm dankbaar, en jullie degene die mijn blog lezen en reageren, dank jullie wel.
Ik wens jullie allemaal alvast een heel mooi en rijk gezegend 2019 in de nabijheid van onze liefdevolle Vader en Maker.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 25 december 2018

Heilig, heilig, heilig

"Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was en die is en die komt." zegt Openbaringen 4:8b 
"Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit." zegt Jesaja 6:3
En Openbaringen 5: 12 zegt "Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof."

Hij die heilig, heilig, heilig is kwam naar deze aarde als een kwetsbare baby, dat vieren we vandaag.
Hem en Hem alleen komt alle lof toe, voor zoveel liefde en genade van Gods kant. 
Hij kwam om ons te verlossen van onze zondige staat door zo'n 33 jaar later te sterven als het Lam dat geslacht werd, om de straf te dragen die wij verdienden.

Dank U wel Jezus.
Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat
Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You 

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lightning, rolls of thunder
Blessing and honor, strength and glory
And power be to You the only wise King

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You

Filled with wonder, awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus, Your name is power, breath and living water
Such a marvelous mystery

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 22 december 2018

Jezus is dol op mij

Een beetje een gewaagde zin, maar ik ontleen 'm aan een uitspraak van Willem J. Ouweneel, ik "kende" de man van de EO radio van vroeger thuis en eigenlijk zou ik niet gauw op preken van deze man zoeken uit mezelf. 
Maar gelukkig weet God precies wat je nodig hebt om te horen en man wat was ik verrast toen ik deze 3 filmpjes die op elkaar aansluiten onder ogen kreeg.

Ik deel  ze hieronder, hij spreekt op een "Vrij zijn" avond, wat een klare duidelijke taal over hoe God ons ziet en Hij wil dat we naar onszelf kijken. 
Hij kan alleen maar zo naar ons kijken omdat we intens geliefd zijn en Hij ons totaal aanvaard heeft.
Ik moedig je aan er echt even de tijd voor te nemen en ze te bekijken, elk filmpje duurt tussen de 15 en 20 minuten.
Een van de voorbeelden die hij gebruikt deed me denken aan iets wat er gebeurde in mijn relatie met mijn man, jaren geleden.
Ik had zo'n enorm laag zelfbeeld dat ik niet de liefde van mijn man voor mij kon aannemen, ik kon niet geloven dat ik het waard was om van gehouden te worden.

Op een keer keek hij me zo intens verdrietig aan en instinctief wist ik dat ik nu op moest letten want mijn man was en is geen prater, maar als hij dan iets van zijn diepste innerlijk laat zien moet ik dat serieus nemen.
Hij vertelde me dat hij het niet meer wist, het deed hem zo'n pijn dat ik hem niet geloofde, die afwijzing daar kon hij niet meer tegen.
Daar begreep ik dat er iets moest veranderen.
Ik moest zijn liefde voor mij gaan leren accepteren, ik mocht die liefde niet meer afwijzen als ik het hart van deze man wilde behouden.

Ik had heel wat mensen in mijn leven van me af geduwd, blijf vooral op veilige afstand, kom niet te dichtbij.......maar ik wilde niet dat ik deze man zou kwijt raken, afgelopen week waren we 32 jaar getrouwd en ik ben zo enorm dankbaar dat God deze man in mijn leven bracht.

Ook naar God toe mag ik deze les steeds meer leren.
Hij zegt in Hooglied 4:7 tegen mij :

"Alles aan u is mooi, Mijn vriendin,
er is geen enkel gebrek aan u."

Dat kwam binnen.
Kijkt Hij zo naar mij.
Ik worstel daar eerlijk gezegd nog steeds regelmatig mee, maar het is Zijn woord, dus de waarheid.
Zo kijkt Hij naar mij. 

God is zo bezig om mij te overtuigen van Zijn enorme, overweldigende liefde voor mij, onder andere door deze filmpjes over "Je hebt me betoverd met één blik van je ogen", ook gebaseerd op het Hooglied.
Weer het Hooglied, net als wat ik beschreef in de blog "Samen dansen"

Heer waar U ook met mij naar toe gaat, het is goed. 
Grif Uw waarheid diep in mijn hart en ziel. Leer me kijken naar mezelf met Uw ogen.
Maak dat Uw waarheid nooit meer van mijn hart zal wijken, dat ik zal leren nooit meer te twijfelen aan Uw liefde voor mij, dat ik de gedachtes die nog regelmatig de kop op steken, dat ik niet goed genoeg ben van mijn af mag schudden omdat Uw liefde genoeg is. ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 december 2018

Geweldige liefde

Wakker worden met dit prachtige lied "Amazing love" in je hoofd is echt een feest, zeker als de tekst dan tot je door begint te dringen, wat een bevestiging : Ik zie jou, je mag er zijn, Ik heb jou aanvaard in het offer van Mijn geliefde Zoon. 

Zo kijkt mijn God en Vader naar mij, voor Hem veranderd mijn worsteling die er ook is en waar ik in de blog "Wat een bijzondere weg" iets over zei, helemaal niets aan. Hij houd zo enorm veel van mij, gewoon zoals ik ben, Hij heeft mij al mijn tekortkomingen al lang vergeven.
Dat is een les die ik nog elke dag mag leren en die ik nog steeds niet kan bevatten.

Alles wat ik uit Gods hand mag ontvangen : liefde, vergeving, aanvaard zijn, leven in overvloed, omdat Zijn Zoon Jezus alles wat ik verdiende : veroordeling, afwijzing, de dood, droeg voor mij op het kruis van Golgotha. 

Voor dat ik wakker werd met dit lied kwam steeds de drang in mij op om Hem te prijzen als Koning Jezus. 
Hij is mijn Koning, Hij heeft de heerschappij over mij leven, nee Hij heeft die niet opgeëist, Hij heeft mij vriendelijk gevraagd of ik de heerschappij aan Hem over wilde geven, of ik mij onder Zijn gezag wilde plaatsen.

Het word me steeds duidelijker hoe enorm zachtaardig en liefdevol onze God is. Ik hoorde iemand eens zeggen, Hij is een gentleman.
En ja, dat is Hij, zo mag ik Hem leren kennen.  I'm forgiven because You were forsaken
I'm accepted, You were condemned
I am alive and well, Your spirit is within me
'Cause You died and rose again

Amazing love, how can it be?
That You, my King would die for me?
Amazing love, I know its true
It's my joy to honor You
In all I do, I honor You


Dank U wel Koning Jezus voor wie U bent, het is mijn vreugde om U te dienen. In alles wat ik doe wil ik U eren. Ik ben zo enorm dankbaar dat U me steeds weer laat weten dat ik kostbaar ben, gewoon zoals ik nu ben, en dat U mij wilt leren mezelf te leren omarmen zoals ik nu ben omdat U mij omarmd en aanvaard zoals ik nu ben. Heer ik kan het niet bevatten, maar U zegt het en dus is het waar en wil ik het geloven en aannemen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 15 december 2018

Geliefd kind

Een tijdje geleden kreeg ik van iemand die ik eigenlijk niet ken een cd van John Nuttell met de mooie titel "Fathers love 2" 
Ik had nog nooit van deze man en zijn muziek gehoord. wat ik hoorde raakte me enorm en ik ging wat rond snuffelen op het wereld wijde web want voorafgaande aan nummer 2 moest er toch haast wel een nummer 1 zijn toch ? 
En ik vond wat ik zocht en die heb ik dus ook besteld, ook deze teksten raakte mijn hart.

Op een keer zette ik 'm gewoon weer eens aan om te luisteren en toen sprong dit lied er uit en ik ging eens goed luisteren en pakte de tekst erbij, wow, wat sloot die tekst op dat moment aan op wat ik die dag al van Papa had mogen verstaan.

Ik ben Zijn kind omdat Hij mij koos, Zijn liefde  kan ik  niet verdienen het is Zijn cadeau aan mij. Zijn standvastige liefde voor mij zal nooit veranderen, ik kan Zijn genade niet wegduwen, ik zal altijd Zijn geliefde kind zijn.

Show me dear Lord
how you see me through your eyes
so that I can realise your great love for me
Teach me o Lord
that I am precious in your sight
and as father loves his child
so you love me
I am yours because you have chosen me
I'm your child because you've called my name
and your steadfast love will never change
I will always be
your precious child
Show me dear Lord 
that I can never earn your love
that a gift cannot be earned only given
Teach me o Lord
that your love will never fade
that I can never drive away
our great mercy


Heer leer me dit, grif deze wetenschap diep in mijn hart, overschrijf elke leugen die iets anders beweerd. Ik kies ervoor alleen nog Uw waarheid over mijzelf te geloven.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 december 2018

Wat een bijzondere weg

Toen God Pasen 2016 tegen mij zei : "Ik zie jou" maakte dat heel wat in mij los, en steeds bracht Hij dit op allerlei manieren weer onder mijn aandacht, begon Hij deze wetenschap in mijn hart te griffen. Hij overschreef met Zijn liefde en geduld de oude boodschap dat ik er niet mocht zijn, die boodschap vervaagde en Zijn waarheid werd zichtbaar voor mij. 

In een andere blog : "Ik werd gezien" vertelde ik hoe God uiteindelijk de wortel van die leugen uit mij weg haalde.
Ik werd niet alleen meer gezien, ik mocht er ook zijn. 
Hij heeft alles van mij gezien, alles wat er is gebeurd, alles wat ik ben en wat ik niet ben en wat ik probeerde te zijn, Hij wist het allemaal en tóch wilde Hij mij. Naarmate deze wetenschap steeds dieper in mij binnendrong deed dat zo enorm veel met me, ik kan het gewoon niet verwoorden. 
Wat fantastisch !

En nu brengt God me naar het volgende stapje : Aanvaarding.
Als ik terug kijk op mijn proces is Hij daar eigenlijk ook al een tijdje mee bezig, Hij weeft allerlei aspecten zo naadloos en liefdevol in elkaar. Wat een Kunstenaar, Leven gevende Kunstenaar is onze God en Vader.
Schrijftechnisch heb ik begrepen dat uitroeptekens een tekst geen goed doen als je er te veel mee gaat strooien maar ik zou een enorm groot en vetgedrukt uitroepteken willen zetten. Ik raak steeds meer verwonderd en enthousiast over hoe mijn God en Vader is. 

Toen God mij zei : "Ik zie jou" deed Hij meer ontdekte ik later, Hij genas mij van een eetstoornis. dik 20 jaar geleden had ik bij "De Hoop" in Dordrecht de diagnose Boulimia gekregen. 
Ook al voldeed ik niet aan alle standaard symptomen, het viel wel onder die paraplu en deze term maakte dingen duidelijk, gaf het een naam, bevestigde dat er iets niet klopte met mijn eetpatroon en dat liet zijn sporen in mijn lichaam na. 
Nadat God mij genas was ik in staat om anders te gaan eten, ik schreef daarover in : "Veranderd eetpatroon" en ik viel 30 kilo af mijn bloedsuiker waardes werden weer gezond. 

Toch begon ik op een gegeven moment weer meer te eten dan goed voor me was en ik vroeg me af  "Heer, help wat gebeurd hier, U hebt mij toch genezen ?" 
God maakte me duidelijk dat Hij me had genezen, maar dat ik niet zomaar een eetstoornis had ontwikkeld, dat had een rede gehad, eten was een mechanisme geworden om met pijn om te gaan, innerlijke pijn die ik niet aan kon. 

Hij verlangt ernaar dat mechanisme van mij over te nemen, Hij wil de functie van dat mechanisme overnemen, Hij wil de oplossing van mijn probleem zijn, wat dat probleem ook is.

Ik begreep er helemaal niks van, nu zie ik dat God iets bloot wilde leggen, mij wilde laten zien hoe enorm veel veroordeling er in mijzelf naar mezelf toe zat en dat deed Hem verdriet, want Hij veroordeeld niet, nooit. Romeinen 8:1  zegt : "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn." 
Als ik mijzelf veroordeel maak ik Hem tot een leugenaar, dan zeg ik ; "sorry God maar dat ben ik niet met U eens" 
Durf ik dat te zeggen ? 
Heb ik het recht dat te zeggen ?
Nee, dat heb ik niet, Zijn woord is de waarheid en ik heb er voor gekozen Zijn Waarheid over mijn leven te accepteren.

De keren dat ik de mist in ben gegaan heb ik niet bijgehouden en dat doe ik nog steeds niet, maar ook hier ervaar ik dat Hij Zijn waarheid over die oude leugen heen schrijft en Zijn Waarheid in mijn hart grift.

Een van mijn eerste reacties in dit proces was : Heer wat als dit aan het licht komt, dan zullen ze denken dat ik niet genezen ben, dan staat U voor leugenaar.........maar ik ontdekte dat diep van binnen ik gewoon bang was zelf voor gek, voor mislukkeling te staan, dan zou mijn falen zichtbaar worden. Je kan er allerlei vrome sausjes over heen gieten maar diep van binnen kwam het neer op mijn eigen ik. 

Durf ik die eigen ik echt aan Hem toe te vertrouwen, Is mijn vertrouwen in Hem zo diep, zo rotsvast dat Hij met mij  mag doen wat Hij wil, mag Hij dat cadeau wat Hij daar diep van binnen in mij heeft gelegd uitpakken en gaan laten zien wat Hij daarin heeft geplaatst en mag Hij laten zien hoe Hij het bedoeld heeft, al voor dat Hij de wereld schiep, want dat is wat Efeze 1:4 zegt "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht."

Eigenlijk komt het neer op weer een stukje diepere overgave, dieper vertrouwen en als ik heel eerlijk ben worstel ik daar best mee. 
Waarom ?
Hij is toch veilig gebleken, en trouw, waarom dan nu weer die strijd ? 
Ik weet het echt niet.

Het proces is nog volop in gang, soms denk ik dat ik een beetje begrijp welke kant het op gaat en soms vraag ik me alleen maar af : waar gaat dit heen Heer ?  Maar ik weet dat Hij mij nooit alleen laat, ook niet nu ik het allemaal even niet zo goed begrijp.
Stap voor stap zal Hij de weg wijzen.

Als ik tot nu toe zo terug kijk en zie wat een verandering ik tot nu toe heb doorgemaakt ben ik heel benieuwd naar hoe en wat ik nog meer mag leren. Wat ben ik enorm dankbaar, want Hij werkt dingen zo anders uit als dat ik dacht of had verwacht, en eigenlijk is Zijn uitwerking zo veel mooier als dat ik had kunnen bedenken.
Hij is altijd bij mij dus het is goed zoals het is.

Doe in mij Uw werk Heer, het is goed wat U doet, ook als ik het even niet snap of overzie.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

zaterdag 8 december 2018

De rotskloof

In een periode dat ik mezelf worstelde met het proces van innerlijke genezing, ik weerstand en opstandigheid in mezelf proefde omdat God plekken aanwees waar ik geen raad mee wist, en ik het idee had Gods stem niet echt helder te verstaan werd ik op een ochtend wakker met de zin "He hideth my life in the depths of His love,  And covers me there with His hand."  Ik dacht aan Mozes en ging googlen, ik vond dat dit gebeuren beschreven staat in Exodus 33:12-23, vers 14 "Toen zei Hij (God):  Moet Ik Zélf meegaan om je gerust te stellen ? Mozes antwoordde Hem : Als U niet Zelf met ons meegaat, laat ons dan niet van hier verder trekken !" en vers 18 "Toen vroeg Mozes : Mag ik U alstublieft in uw volle hemelse macht en majesteit zien ?"

Mozes wilde alleen mét God verder en hij wilde méér van God zien.

Ook kwam op een heel mooi blog (in het Engels) wat mij hielp. 
Het eerste stukje zegt (ik hoop dat ik het goed heb vertaald) : Zou het kunnen zijn dat de donkerste plaatsen in ons leven de plekken zijn waar God ons plaatst zodat Hij aan ons voorbij kan trekken en het werk in ons doet dat nodig is zodat als we weer uit die rotskloof komen we kunnen zien hoe overweldigend Hij onze gebeden heeft beantwoord, en dingen heeft doen meewerken ten goede, op zo'n manier dat het ons verstand te boven gaat.

Deze gedachtegang kwam binnen.

Ook al voelt het niet fijn en heb ik het idee dat ik in het donker enorm sta af te tasten waar ik nu precies ben - omdat ik controle wil hebben ? - is God gewoon heel dichtbij en gaat Hij verder met Zijn werk in mij en heeft Hij me in de veilige rotskloof gezet, een plek waar Hij mij beschermd.

Ik vond al googlend nog een andere tekst in de Bijbel waar over de rotskloof word gesproken, Hooglied 2:14 "Duifje van me, kom uit je rotsspleet ! Kom uit je schuilplaats in de rots. Laat je zien, laat je stem horen. Want jouw stem klinkt mij als muziek in de oren. En je bent mooi !"
Dit kwam binnen, God wil dat ik mezelf aan Hem laat zien, dat ik met Hem praat, over alles wat er in mij om gaat, en dat vind ik best een lastig leerproces.

Ja Hij weet alles al, beter als ik het zelf weet, maar het is nodig om dingen in het licht te brengen, uit te spreken naar Hem.

1 Korinthe 10:4 zegt "Ze dronken allemaal hetzelfde geestelijke drinken. Want ze dronken allemaal uit de geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was Christus."
Christus is de rots waarin God mij geplaatst heeft, Hij is mijn Schuilplaats. 

In de woestijn kwam ook uit de rots water om de dorst van het volk te stillen. In Exodus 17:1-7 lezen we dat Mozes de opdracht krijgt om op de rots te slaan en er vloeit water uit. In Numeri 20:7-11 krijgt Mozes de opdracht tot de rots te spreken, maar Mozes slaat net als de vorige keer met zijn staf op de rots, tóch komt er water uit. God geeft wat nodig is ook al zijn Mozes en Aaron ongehoorzaam, dat raakte me, natuurlijk was het niet goed dat ze ongehoorzaam waren, maar God was wél trouw en gaf wat het volk nodig had : water. 

Zo ervaar ik het ook in mijn leven, zelfs als ik tegenstribbel, er naar toe neig me terug te trekken uit het proces omdat ik het te eng vind, het te dichtbij komt, te pijnlijk, te confronterend is, dan nóg is God trouw.

Hij plaats me dan in de rotskloof om me te beschermen en gaat ondertussen door met zijn werk, daar leert Hij me mezelf bloot te geven, Hem alles te laten zien en leer ik alles naar Hem uit te spreken,

Ik denk dat ik nog heel veel rotskloof-ervaringen nodig heb maar wat een mooi beeld en mooi inzicht.
Hij veroordeeld me niet, Hij beschermd mij in Zijn grote Liefde, in Hemzelf.

A wonderful Savior is Jesus my Lord,
  A wonderful Savior to me;
He hideth my soul in the cleft of the rock,
  Where rivers of pleasure I see. 

He hideth my soul in the cleft of the rock
  That shadows a dry, thirsty land;
He hideth my life in the depths of His love,
  And covers me there with His hand,
    And covers me there with His hand.

A wonderful Savior is Jesus my Lord,
  He taketh my burden away;
He holdeth me up and I shall not be moved,
  He giveth me strength as my day.

When clothed in His brightness, transported I rise
  To meet Him in clouds of the sky,
His perfect salvation, His wonderful love,
  I’ll shout with the millions on high.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 4 december 2018

Muren neergehaald

Opwekking 764 is een lied wat ik voor het eerst hoorde toen ik het toegestuurd kreeg van een vriendin en dat lied kwam gelijk diep in mijn hart binnen. In de tijd erna heeft God het me verschillende keren weer in gedachten gebracht, soms werd ik met zinnen uit dit lied wakker en dan weet ik dat God mij iets te zeggen heeft.  

Terwijl ik nog steeds aan het lezen was in het boek "Vrij van schaamte" van Christine Caine kwam ik bij het hoofdstuk met de titel, muren neerhalen. Ze gebruikt daar het voorbeeld van Jericho. Ik moest denken aan couplet uit een kinderliedje van Elly en Rikkert :  


Misschien heb jij zo'n Jericho
Een levensgroot probleem
Het lijkt alsof het muren heeft
Je komt er niet doorheen
Dan kun je Jezus danken
Dat hij het overwon
En juichen voor de Here
In Zijn heiligdom
En de muren van Jericho
De muren van Jericho
Vallen om


Christine beschrijft dat het volk Israël zich moest voorstellen hoe het er uit zou zien als God Jericho in hun hand had gegeven, want dat was wat God Jozua had belooft in Jozua 6:2 "Zie, Ik zal Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand geven."

Zie.
Gebruik je geloofsogen, en ga vanuit wat je ziet handelen.
Houd je vast aan wat God je voor ogen heeft gesteld.


U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

-Refrein-
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

-Refrein-
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon


Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het een uitdaging vind, maar ervaring heeft me inmiddels ook geleerd dat Gods woord waar is, en Zijn beloftes ook. 

Heer ik wil me Uw beloftes voor ogen houden, en daar vol vertrouwen naar uitzien en vertrouwen dat hierin met U mag meewerken en dat U nooit iets van mij vraagt wat te veel is (Deuteronomium 30:11) en dat ik met U alles aan kan (Filippenzen 4:13)


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 1 december 2018

Samen dansen

Dit lied is gebaseerd op het Bijbelboek Hooglied, het is een liefdeslied. Nu vind ik dit best een moeilijk Bijbelboek, waarschijnlijk ook omdat het nogal poëtisch is en ik niet veel begrijp van poëzie, ik heb het gewoon ook nooit meegekregen, maar toen ik het met dit lied in mijn hoofd ging lezen klonk het aannemelijk.  

"Hoor - mijn geliefde. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gezel of het jong van een hert." 
Hooglied 2:8-9


Klinkt mij wel als een heerlijke vrijheid in de oren, een vrijheid waar ik enorm naar verlang e waarvan ik inmiddels durf te geloven dat die voor mij in het verschiet ligt. 


"Mijn geliefde gaat met mij spreken: 
Sta toch op, en kom.
Want zie de winter is voorbij, 
de regen is over, verdwenen.
De bloemen vertonen zich op het veld,
de zangtijd is aangebroken, 
en't gekir van de tortel wordt gehoord in ons land.
De vijgenboom laat zijn vroege vruchten zwellen,
en de wijnstokken in bloei geven geur.
Sta op, kom, mijn liefste,
mijn schone, kom !"
Hooglied 2:10-13


Een nieuw seizoen breekt weer aan, alles loopt weer uit, nieuw leven, wat een uitnodiging om daar van te genieten.Behold You have coms
Over the hills
Upon the mountains
to me You have run
My beloved
You've captured my heart

With You I will go
You are my Love
You are my Fair One
The winter is past
ant the springtime has come

Dance with me
O lover of my soul
To the song of all songs
Romance me
O lover of my soul
To the song of all songs

Behold You have come
Over the hills
Upon the mountains
To me You have run
My beloved
You've captured my heart

With You I will go
You are my love
You are my Fair One
Winter is past
And the springtime has come

Dance with me
O lover of my soul
To the song of all songs
Romance me
O lover of my soul
To the song of all songs

Open the heavens
Let Your glory come down
My heart burns for Yoy, Yeshua
For Your presence, for Your holy fire

And consume me with Your fire
Let all my desire burn for You, burn for You

Dance with me
O lover of my soul
To the song of all songs
Romance me
O lover of my soul
To the song of all songsHet onderwerp dansen is nu al verschillende keren bij mij gekomen, dansen associeer ik met vrijheid, ruimte. In de blog Ruilen schreef ik daar al iets over.
God is bezig mij in de vrijheid, in de ruimte te brengen door mij innerlijk op steeds meer plekken te genezen.
Vol verwachting kijk ik uit naar die tijd dat ik met mijn hele ziel vrijuit mag dansen met en voor mijn Heer en Maker.

Voor nu verwonder ik mij over de kleine vingerwijzingen die ik tot nu toe kreeg (ooit zal ik ze in een ander blog wel eens op een rijtje zetten) het begint een beetje op een puzzel te lijken en in mij groeit het verlangen naar het eindresultaat, maar dat zal mooi zijn Jeremia 29:11 zegt "Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zij, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie." 

Waar U mij ook leidt in dit proces Heer, het zal goed zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 27 november 2018

De woestijn

Ik ben in het boek "Vrij van schaamte" van Christine Caine bezig en zij beschreef de woestijn aan de hand van het volk Israël dat daar 40 jaar rondzwierf over een reis van 11 dagen. Maar ze hadden deze periode nodig er moest veel in hen gebeuren.
Ze waren uit de slavernij van Egypte verlos, maar de slavernij zat nog in hen. 
Christine zegt het heel mooi : "In de woestijn moeten hun gebroken harten, hun verwonde ziel en hun gekwelde geest hersteld worden, vernieuwd en opnieuw geprogrammeerd, zodat de Israëlieten zouden weten hoe ze in het Beloofde Land moeten leven en tot bloei konden komen." 

Schaamte is slavernij, en daar wil God ons uit bevrijden, Hij wil niet dat we gebukt gaan onder deze last, Hij wil dat wij leven in de vrijheid, wij mogen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft : kinderen van Hem met een vrije wil, een wil die zich vrijwillig voegt naar Zijn wil, want dán zullen we werkelijk vrij zijn. 

Vrij zijn binnen Zijn bescherming. 
De 10 leefregels die God Mozes in de woestijn gaf zoals beschreven in Exodus 20:1-17  waren niet om het volk te beperken maar om ze te beschermen tegen invloeden van buitenaf die hen weer gevangen wilde nemen, waardoor ze weer beschadigd zouden worden.  

Het is moeilijk om je aan te passen en te leren om in vrijheid te leven als je je leven lang gebonden geweest bent, zegt Christine en dat herken ik wel. 
Door dit boek heb ik me gerealiseerd wat schaamte voor stempel op mijn leven heeft gedrukt van jongs af aan.

Gelukkig gaat het veroveren van de vrijheid met kleine stukjes. Teveel vrijheid in een keer zou niet te behappen zijn, dat zou te veel zijn, hoe moet je daar mee omgaan ? Bij ieder nieuw stukje bevrijd gebied moet geleerd worden om vanuit de overwinning te leven.


Om vrij te komen van  de schaamte, die vaak diep verstopt ligt in donkere hoekjes en gaatjes is het nodig dat alles beschenen word met het licht van Gods woord en waarheid.
Alles wat nog niet in het licht is gebracht, zijn stukjes die Jezus nog niet kennen, en hebben vaak een negatief effect op ons functioneren ook al zijn we ons dat niet bewust.  

Ik vond het zo mooi hoe Christine zei dat een slaaf uit de slavernij halen een reddingsactie is, maar de slavernij uit slaaf halen is een voorbereidingsproces.  
In de woestijn vind het voorbereidingsproces plaats, daar worden we veranderd, getransformeerd om met de vrijheid waarin we zijn overgezet om te kunnen gaan, zodat we voluit kunnen gaan genieten in het Beloofde Land. 

Maar wat vallen we makkelijk terug in dat oude gedrag wat zo bekend is, als het veranderingsproces zwaar valt, lang duurt. ons onzeker maakt.
Het lijkt wel of we dan vergeten waar we vandaan komen en hoe moeilijk dat was in de slavernij. 
Het volk Israël verlangde op een gegeven moment in de woestijn ook terug naar de vleespotten van Egypte (Exodus 16) als ik heel eerlijk ben ben ik soms geen haar beter.

Ik herken de moeheid in het volhouden, in het consequent volgen van het nieuwe spoor, het even niet meer willen doorzetten.
Even rusten in de makkelijkere manier, maar voor ik er erg in heb zit je weer in die  makkelijkere manier ingesleten, en dan kost het je weer behoorlijk wat moeite om daaruit te klimmen, terug in dat nieuwe, nog niet zo diep ingesleten spoor te komen. 
Terwijl ik weet dat dat nieuwe spoor me iets veel beters gaat brengen dan dat oude spoor. 

Heer help mij zonder te murmureren achter U aan te gaan door de woestijn-periodes van mijn leven.

Nu ik dit gebed schrijf moet ik denken aan Jesaja 35:1-4 "De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. De steppe zal vol bloemen staan en juichen en jubelen. Het wordt er zo prachtig als op de Libanon, de Karmel en de Saron-vlakte. Laat je slappe handen weer sterk worden. Strek je knikkende knieën. Zeg tegen de mensen die alle hoop hadden verloren: Wees vastberaden en wees niet bang. Want let op, jullie God zal jullie vijanden komen straffen voor alles wat ze jullie hebben aangedaan. Hij zal jullie komen bevrijden." 

In de woestijn waar het flink moeilijk kan zijn mogen we vertrouwen op onze God die voor ons zorgt en voor ons strijd.

Heer help mij in de woestijn te jubelen en te juichen terwijl ik achter U aan ga naar de vrijheid, het Beloofde Land.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

donderdag 22 november 2018

Anders kijken

Vandaag had mijn moeder jarig geweest, ze zou 86 jaar geworden, maar toen ze 79 was en het leven haar had uitgeput haalde Vader haar thuis en mocht ze rusten van haar strijd op deze aarde. 
Zo rond die tijd denk ik dan vaak toch weer aan haar terug, en ik begin anders te kijken naar deze vrouw, mijn moeder.

Wat bijzonder is het toch dat als je God vraagt om je door Zijn Geest te gaan laten zien waar de bron van de dingen ligt Hij dat ook doet.
Een zo'n gebied waar veel pijn ligt / lag is gekoppeld aan mijn moeder, een vrouw die zelf ook zwaar door het leven getekend was.
Zij wilde geen slechte moeder zijn, en dat was ze ook niet, maar er is wel een hoop mis gegaan tussen mijn moeder en mij, er was geen veilige, gezonde relatie. Niet omdat ze dat niet wilde, maar omdat ze niet kon geven wat ze zelf niet had, en ook omdat er soms gewoon dingen gebeuren waar niemand schuld aan heeft.

Als de bevalling niet op een goede manier verloopt en moeder en kind de eerste drie dagen van het jonge leven gescheiden zijn vind er geen gezonde hechting plaats.
In een eerder blog : Bijzonder, vertelde ik al over mijn geboorte. In mijn proces van innerlijke genezing heeft God me terug gebracht naar dat moment, daar was die schreeuwende baby en de roep "waar ben je", zo'n enorme eenzaamheid, verlatenheid, ik schreef daar de blog Ik werd gezien over.
 Mama heeft dit ook nooit gewild, ik kon vergeven en genezing ontvangen, Hij haalde de pijn daaruit en ik mocht daar weer gehecht worden, dat was zo bijzonder.  

Er werd mij ook duidelijk dat ik al heel jong een veel te zware last te dragen kreeg. Ik wist het wel maar ik ervoer daar nu erkenning voor, bevestiging, het was zo. 
Ook hier gaat het niet om de schuldvraag, dingen gebeuren en gaan zoals ze gaan. 
Ik geloof niet dat die last heel bewust op mij gelegd is, misschien heb ik uit loyaliteit die last wel zelf op me genomen (kinderen zijn enorm loyaal naar ouders) ik zocht geen oordeel, ik zocht  genezing. en om genezing te kunnen ontvangen moeten dingen duidelijk worden, erkent worden en aan het licht gebracht worden. 

Hoe mooi dat alles wat duister is moet wijken als we het in het licht brengen. Gods licht, Gods waarheid geneest. 
Die zware last die mijn hele jeugd op mij gedrukt heeft en mijn leven voor een groot  deel heeft bepaald  mocht ik loslaten, er kwam een stukje ruimte. 

Sapje voor stapje leer ik anders naar mijn moeder kijken, komt er begrip in mij voor haar en haar situatie, ik begin me te realiseren dat God net zo naar haar keek als dat Hij nu naar mij kijkt,vol liefde.
Zij heeft in haar leven geroeid met de riemen die ze had, net als ik dat heb gedaan, ook daar schreef ik al eens eerder iets over in de blog Moederdag, het is mooi om te ervaren dat God steeds meer inzicht geeft, het gaat in kleine stapjes en die kleine stapjes begin ik te waarderen. 

Het liefst zou ik met grote zevenmijlslaarzen door het proces banjeren, ben je er snel klaar mee, soms wil ik gewoon klaar zijn, maar dan gebeurt het niet zorgvuldig en secuur en dat is wel de manier waarop God te werk gaat, voorzichtig en vol liefde, en alleen als wij Hem daar toelaten.  

Ik mag met hele kleine stapjes leren hoe God vol bewogenheid kijkt naar mij, en eigenlijk vind ik dat soms best eng, durf ik me helemaal bloot te geven, mag Hij in al die donkere, pijnlijke hoekjes en gaatjes kijken en daar Zijn licht laten schijnen ?

De Bijbel zegt dat Hij "met innerlijke ontferming bewogen" is als Hij kijkt.
In Hem is geen oordeel, enkel en alleen liefde die stroomt vanuit Zijn Vaderhart. 

Mattheus 9:36 is een van verschillende teksten in de Bijbel waar deze houding van Jezus word beschreven : "En Hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben."
Hij ziet in wat voor omstandigheden we zijn, Hij weet hoe we daar in terecht gekomen zijn. Van al die pijn word je zo moe, je bent er innerlijk door verdwaald geraakt in jezelf. Je probeert gas te geven in het leven terwijl er ook flink op de rem getrapt word, de oude pijn houd je tegen, bewust of onbewust.

Wat ik al zei, soms vind ik dat zo verschrikkelijk eng en vlucht ik soms terug in oude vertrouwde overlevingsmechanismes, ik weet inmiddels dat dat een hele natuurlijke logische reactie is en ook dat is een proces waar ik met mijn Vader aan mag werken maar dat word denk ik een ander blog....of twee. 

Dit proces is echt nog niet ten einde, maar er zijn mooie dingen gebeurd, stappen gezet, en ik ben enorm dankbaar voor de heling die het bracht.

Heer dank U wel dat U mij anders leert kijken, leert te kijken door Uw ogen,  terug te kijken zoals U het zag, U zag zowel mijn moeder als mij. U hield en houd van ons beide, U wist en weet alles, U geneest en hersteld, ik wil mij overgeven aan Uw genezende liefde. Geef mij de moed U toe te laten in elke pijnlijke en misschien wel diep weggestopte plek.
Ik ben zo enorm dankbaar voor de weg die ik hierin al heb mogen maken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 november 2018

Het gaat goed met mijn ziel

Een prachtig oud hymn "It is well"
  1. When peace, like a river, attendeth my way,
   When sorrows like sea billows roll;
   Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
   It is well, it is well with my soul.
   • Refrain:
    It is well with my soul,
    It is well, it is well with my soul.
  2. Though Satan should buffet, though trials should come,
   Let this blest assurance control,
   That Christ hath regarded my helpless estate,
   And hath shed His own blood for my soul.
  3. My sin—oh, the bliss of this glorious thought!—
   My sin, not in part but the whole,
   Is nailed to the cross, and I bear it no more,
   Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
  4. For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
   If Jordan above me shall roll,
   No pang shall be mine, for in death as in life
   Thou wilt whisper Thy peace to my soul.
  5. But, Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait,
   The sky, not the grave, is our goal;
   Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!
   Blessed hope, blessed rest of my soul!
  6. And Lord, haste the day when the faith shall be sight,
   The clouds be rolled back as a scroll;
   The trump shall resound, and the Lord shall descend,
   Even so, it is well with my soul.


De letterlijke vertaling van het prachtige lied "It is well with my soul" is "Het gaat goed met mijn ziel" 
Dit lied werd geschreven door Horatio Spafford, een man die aan het einde van de 19e eeuw een enorm verlies leed, zijn verhaal kun je hier lezen, en dan deze woorden schrijven, dat getuigd van een vast geloof in God. Hij wist wie zijn God was en dat die God hem nooit los zou laten, hoe hart de boze ook aan zijn bestaan schudde.

Er is ook een Nederlandse variatie van dit lied, daar zegt de tekst "'t is mij goed wat mijn God mij beschikt"

‘t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
en stormwind en nacht mij verschrikk’.
Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd:
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
‘t Is mij goed, wat God doet;
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.


Uw deel, hoeveel zwaarder is ‘t hier niet geweest!
Hoe spande niet satan zijn strik
en ziend’ op Uw kruis roemt in mij ook mijn geest;
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
‘t Is mij goed, wat God doet;
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

Heer, laat in mijn sterven Uw troost mij nabij,
dat mij dan Uw liefde verkwikk’; 
dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij:
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
‘t Is mij goed, wat God doet;
‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.


In de tijd voor God mij bijzonder aanraakte met Pasen 2016 ging ik bijna elke nacht slapen met een gebed op mijn lippen waarvan ik inmiddels overtuigd ben dat God dat daar legde "Heer U geneest mijn ziel" Ik wist niet waar het vandaan kwam, maar het was daar steeds weer voor een hele lange tijd en het begon me hoop te geven ook al begreep ik niet wat het inhield. 

Horatio schrijft in dit lied dat of het nu een rivier van vrede of woeste golven zijn die we tegenkomen, wat voor lot ons ook treft, Hij heeft ons geleerd om te zeggen dat het goed gaat met onze ziel.

Ik kan het hem inmiddels volmondig nazeggen, wat er ook gebeurd, door welk proces ik ook heen ga, het is goed. 
Het is goed wat God doet, Hij kent mij door en door en weet precies wat er nodig is om mij te vormen naar het beeld dat Hij voor ogen had toen Hij mij weefde in de buik van mijn moeder en waar ik door de pijn van het leven vanaf gedreven ben. Hij hersteld mij terug naar Zijn oorspronkelijke maaksel.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...