Zoeken in deze blog

dinsdag 28 april 2020

Zonder Hem


De country-sound is echt mijn favoriete muziekstijl, dit lied is er zo een die recht mijn hart inkomt. De tekst raakt me diep zeker op een dag dat ik niet lekker in m'n velletje zit omdat ik me soms moeite kost om mijn wil te onderwerpen aan Zijn volmaakte wil voor mijn leven. 
Ik wil alles hebben wat Hij voor me heeft, maar dan zal het mij ook alles kosten om dat te kunnen ontvangen. Als ik mijn handen gevuld houd met wat ik wil heb ik niet mijn handen vrij om aan te pakken wat Hij voor me heeft. 

Zonder Hem kan ik niets, zonder Hem faal ik, zonder hem zou ik ronddwalen als een schip zonder zeil zegt het eerste couplet. En dan bedenk ik me dat als ik naar m'n gevoel zou kijken ik inderdaad het gevoel zou hebben dat ik faal, maar zo kijkt God niet naar me. Hij ziet zijn Zoon Jezus als Hij naar mij kijkt. Ik hoef me dat niet voor te kunnen stellen, want dat kan ik niet eens, maar Hij zegt in de Bijbel dat dat zo is en ik heb besloten Hem op Zijn woord te geloven. 

Zonder Hem zou ik stervend zijn, zonder Hem zou ik een slaaf zijn, zonder Hem zou m'n leven hopeloos zijn, maar door Jezus ben ik God zij dank gered. Hij is het dat alles wat dood in mij was tot leven heeft gewekt, Hij is het die mij vrij heeft gemaakt van de slavernij, dankzij Hem is mijn leven vol hoop, Hij is mijn Redder.

Ik ben zo enorm dankbaar voor de Heer Jezus, ik zou me echt geen raad weten zonder Hem.  
Hij heeft me eens duidelijk gemaakt dat ik niet  paniekerig me aan Hem vast hoef te klampen omdat ik bang ben dat er verwijdering ontstaat tussen Hem en mij, want Hij laat me niet alleen, Hij wijst mij niet af. 
Zijn houding naar mij toe is er altijd een van diepe intense liefde. 
Hoe vaak Hij me dat ook al heeft duidelijk gemaakt, blijkbaar zijn daar nog steeds hoeken en gaatjes in mij die daar nog niet helemaal diep van overtuigd zijn, want waarom zou daar anders deze reactie zijn.  Without Him I could do nothing
without Hem I'd surely fail
without Him I would be drifting
Like a ship without a sail

Jesus, oh, Jesus
do you know Him today
do not turn Him away
 Jesus, oh, Jesus
without Him how lost I would be

Without Him I would be dying
without Him I'd be enslaved
without Him life would be hopless
but with Jesus, thank God I'm saved


Jesus, oh, Jesus
do you know Him today
do not turn Him away
 Jesus, oh, Jesus
without Him how lost I would be
without Him how lost I would be


Dank U wel dat ik ook nooit zonder U hoef te leven, U bent bij mij hoe ik mij ook voel, of ik merk dat U dichtbij bent of niet. U bent er en Heer geef me genade dat ik nooit om wat voor rede meer bij U vandaan zal gaan, want U bent veilig en goed. Ik hoef me niet in paniek aan U vast te klampen, ik mag  gewoon tegen U aan kruipen, m'n hoofd tegen U aan leggen en dan slaat U Uw arm om mij heen en dan kijkt U vol liefde op mij neer. U wilt zo vertrouwd voor me zijn, U wilt dat ik me veilig bij U weet tot in elke vezel van m'n wezen. Dank U wel voor Wie U bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 april 2020

Open armen

Ik ben opgegroeid in de Pinkster beweging van de late jaren 60, 70, begin 80, je hoorde een getuige te zijn, langs de deuren, evangeliseren door elke vrijdagavond tijdens de koopavond met een groepje te zingen en traktaatjes uit te delen onderaan de roltrap van het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam Zuid waar ik opgroeide.
Actief, want iedereen moest het weten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het kon waarderen. Diep van binnen was er bij mij ook wel schaamte, maar je deed het want zo hoorde het, je mocht je niet schamen voor Jezus want Hij had zich ook niet voor jou geschaamd toen Hij aan het kruis voor je stierf.

Het zit zo diep in me geworteld moet ik bekennen, terwijl ik heel sterk het idee heb dat God me steeds meer overtuigd van stil te zijn en gewoon te zijn. 
Stil zijn, niet over Hem te praten, maar gewoon liefde te betonen.
Niet te oordelen, niet met woorden, niet met je houding - daar moet je je echt van bewust worden - niet in je hart. 
God die me zegt : zegen hen, heb ze lief zonder oordeel, heb aandacht voor ze, luister, heb compassie. 
Best lastig moet ik eerlijk toegeven, zeker als het gaat om mensen die heel dicht bij je staan.

Je wilt zo graag het beste voor ze, en jij bent er van overtuigd dat dat Jezus is. Maar Hij wil niet door mij door hun strot heen geduwd worden. Hij wil ze liefhebben en echte aandacht voor ze hebben, ze laten weten dat Hij er is. Alleen Hij kan zich alleen maar kenbaar maken door mij, mijn mond die geen oordeel spreekt, geen "goede" raad geven, geen vragen te stellen, hoe goed ook bedoeld, maar ze zelf te laten vertellen wat ze zelf willen. Mijn oren die bereid zijn om alleen maar te luisteren, mijn ogen die kijken vol bewogenheid, mijn tranen samen met hun tranen, mijn lach samen met hun lach. Mijn armen die bereid zijn hen te omarmen als ze daar behoefte aan hebben en er voor open staan. 

Terwijl ik deze lessen begon te leren kwam ik een boek tegen van Wilkin van der Kamp : Live in Love en tot mijn verrassing beschreef hij hoe God hem precies hetzelfde leerde door dit boek waarin hij de gelijkenis van de twee zonen van de vader gebruikt als leidraad. Hij noemt het de open armen theologie van Jezus, en dat raakte me. Zo mooi hij het zo anders uitlegt als we zo vaak hebben gehoord en hij het zelf ook heel lang heeft uitgelegd. 
God is zo heel anders als christenen heel lang hebben verkondigd en gelooft. In Hem is geen spoortje oordeel. Niet naar ons maar ook niet naar de underdog van de maatschappij of degene die het allemaal zo goed denkt te weten.
Ja hij wijst de mens terecht, maar Hij doet dat in liefde en niet in veroordeling.


En ja ik ken ook de harde woorden die Jezus sprak tegen de FarizeeĆ«rs en Schriftgeleerden uit de Bijbel. Maar Hij verlangde er bovenal naar dat ze wakker zouden worden uit hun eigengereidheid, dat ze hun harten zouden openen voor liefde, Zijn Liefde, voor hen en voor de mensen waar zij zo op neer keken. 

Ik heb het idee dat deze her-opvoeding nog maar net begonnen is en dat ik nog heel veel te leren heb in mijn weg achter Hem aan. 
Toen God tegen me zei dat ik me weer moest gaan verbinden vond ik dat best een uitdaging, maar dat was niet alles, Hij wil me leren te gaan kijken door Zijn ogen.
Niet meer zo nodig te doen, dingen op te lossen, maar gewoon te zijn, hoe ongemakkelijk dat soms ook voelt. En eigenlijk is dat m'n grootste uitdaging, want wat doe je als je niet meer hoeft te doen, maar gewoon mag zijn.
Klinkt misschien allemaal wat vaag maar ik heb geen idee hoe ik het duidelijker moet maken, want het is me zelf niet eens echt duidelijk. Het enige wat ik weet dat mijn hart, mijn houding aan het veranderen is omdat Hij dat in me doet en dat ik Hem daarin kan, mag en wil vertrouwen. Hij weet wat Hij doet en ik heb Hem alle vrijheid gegeven op alle terreinen van mijn leven.

Heer werkt U het maar uit in mijn leven, laat mij maar meer en meer op U gaan lijken, help mij om mee te bewegen met Uw Geest, met Uw Liefde. Open armen voor de ander en voor mezelf.
Dank U wel voor Uw enorme geduld want wat heb ik nog een boel te leren van wie U werkelijk bent, van Uw liefde.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 april 2020

De Trooster

De film "The shack" naar het gelijknamige boek van W. Paul Young heeft veel bij de los gemaakt al de eerste keer dat ik 'm zag. God als een vrouw was wel even wennen. Maar God gebruikte deze film om tot mijn hart te spreken, om stukjes genezing te geven. Dat vind ik zo bijzonder, God gebruikt alles tot Zijn eer.

In een periode dat ik zocht naar Gods wil en weg omdat die even niet zo duidelijk voor me was zei iemand tegen me dat God de Trooster voor mij is. Ik heb daar flink op moeten kauwen. Deze woorden bleven maar bij me, ze kwamen steeds terug. Dan weet ik dat ze niet mijn eigen gedachten zijn. 
Ook een zin uit Psalm 23 kwam steeds in mijn gedachten  "...uw stok en uw staf die vertroosten mij." 

Toen ik later begon aan het leesplan uit de Bijbel-app : Vrede - Leven in de Geest  vielen er ineens heel veel puzzelstukjes op z'n plaats.

Terwijl ik de overdenking las, waar ik zo wat uit wil delen, kwamen de woorden ui Genesis 1:27 in mijn gedachten "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." God is dus zowel mannelijk als vrouwelijk, en als man en vrouw samen zijn we een eenheid zoals Hij dat bedoeld heeft. (Dat is overigens een heel ander onderwerp waar ik hier niet op in wil gaan.)

Ik citeer een stukje uit het leesrooster : "We beperken onszelf als we in onze opvatting over God de vrouwelijke zijde van Zijn natuur negeren. In de Goddelijke natuur herken je in "de Trooster" zeker de vrouwelijke eigenschappen. De Trooster stort de liefde van God in ons hart uit. De Trooster doopt ons in de eenheid met Jezus en het geweldige Woord van God, totdat de ondoorgrondelijke band met God in ons geplant is. De Trooster brengt de vrucht voort van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22)"

Ik realiseerde me dat God me steeds meer leidde om te bidden mij de mensen te gaan laten zien zoals Hij naar de mensen kijkt, om Zijn bewogenheid in mij te leggen. Mijn gebed om het zichtbaar worden van de vruchten van Zijn Geest in mijn leven, vooral zelfbeheersing, daar verlangde ik naar. Naar de blijdschap die Hij me beloofd had, de vrede die ik nog sterker wilde ervaren.

God weet precies hoe Hij je gemaakt heeft, hoe jij het beste tot je recht komt, hoe Hij het meest zichtbaar zal zijn in jou leven als Hij alle ruimte krijgt om er doorheen te schijnen en schitteren.

Lieve Vader God, mijn verwondering voor wie U bent wordt steeds groter. Hoe goed kent U mij, maar hoe kan dat ook anders, U bent het die mij gevormd hebt. U werkt vaak voor het gevoel van een mens langzaam, maar U doet het zo teder en liefdevol, zo secuur, en het resultaat is prachtig. U zegt al jaren tegen mij : Kijk naar Mij, kijk alleen naar Mij, en meer en meer zie ik wat er gebeurd als ik dat doen. U bent zo goed, U bent mijn Trooster en daar dank ik U voor. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zondag 12 april 2020

Hij leeft !

Jezus Leeft !

en met Hem leef ik


The gates and doors were barred and all the windows fastened down,
I spent the night in sleeplessness and rose at every sound,
Half in hopeless sorrow half in fear the day,
Would find the soldiers crashing through to drag us all away.
Then just before the sunrise I heard something at the wall,
The gate began to rattle and a voice began to call,
I hurried to the window and looked down to the street,
Expecting swords and torches and the sound of soldiers feet,

There was no one there but Mary so I went down to let her in,
John stood there beside me as she told us were she'd been,
She said they moved him in the night and none of us knows where,
The stones been rolled away and now his body isn't there.
We both ran toward the garden then John ran on ahead,
We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said,
But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell,
And how or where they'd taken him was more than I could tell.
Something strange had happened there but what I did not know,

John believed a miracle but I just turned to go,
Circumstance and speculation couldn't lift me very high,
Cause I'd seen them crucify him and then I'd watched him die,
Back inside the house again all the guilt and anguish came,
Everything I'd promised him just added to my shame,
But at last it came to choices I denied I knew his name,
Even If he was alive it wouldn't be the same.
But suddenly the air was filled with a strange and sweet perfume,

Light that came from everywhere drove shadows from the room,
Jesus stood before me with his arms held open wide,
And I fell down on my knees and clung to him and cried,
He raised me to my feet and as I looked into his eyes,
Love was shining out from him like sunlight from the sky,
Guilt and my confusion disappeared in sweet release,
And every fear I'd ever had just melted into peace.

He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.
He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.
He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.

He's alive!


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 7 april 2020

Bestemming


We hebben allemaal wel eens gehoord over "in je bestemming wandelen" gehoord. Ik heb daar best wat mee afgeworsteld. 
Wat is mijn bestemming ?
Het word vaak gelinkt aan je gaven en talenten, ook zo'n lastige.
Toen ik de volgende uitspraak tegen kwam liet die me niet meer los: Bestemming is de plek die God voor jou bedacht heeft, waar je jezelf kunt zijn, heel mag worden, en waar je volledig tot je recht kunt komen. Ik heb 'm uitgeschreven en een plekje op de kast gegeven waar ik 'm elke dag zie staan naast een tekst uit Jesaja 41:13 die me heel dierbaar is en al jaren met mij mee gaat door het leven.Steeds komt ie weer terug "Want Ik je Heer God, grijp jou bij de hand. Ik zeg tegen je : wees niet bang, Ik help je."

In hele moeilijke tijden heeft God me steeds weer geleerd : Kijk naar Mij, maak Mij groot. In m'n blogs is dat al regelmatig aan de orde geweest. 
God wil aanbeden zijn. 
Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat aanbidding de deur is waardoor Gods goedheid ons leven binnen stroomt.  
Als ik de Bijbel lees raak ik steeds meer verwonderd over de enorme belofte die daar in staan. De sleutel is in Hem zijn en Hem aanbidden met heel ons wezen. Dat heeft niets met ons gevoel of onze omstandigheden te maken. 
Steeds begon me op te vallen dat er zo vaak in de Bijbel staat dat het geloof door het gehoor komt, zo vaak lees ik : luister, hoor.
In een dagboek van ds. Willen J.J. Glashouwer wat ik dit jaar gebruik : Zie, Hij komt ! in 365 dagen door het boek Openbaringen heen las ik iets wat me aan het denken zetten. Ge-hoor-zaam, daar zit het woord horen in. De Bijbel leert ons dat als we horen en niet doen dat geen gehoorzaamheid is. Gehoorzaamheid is doen wat je hoort, in geloof dat dat het goede is, het zijn immers de woorden van een goede God die ik wil vertrouwen. 
Je eigen wijsheid loslaten en gewoon volgen, gehoorzaam doen wat Zijn woord zegt, dan ben je in je bestemming, daar ontvang je genezing, word je heel, kom je volledig tot je recht.

Het lied dat ik hier deel vind ik een prachtig gebed en beaam het volmondig. Ja Heer U hebt mij gemaakt om U te aanbidden, ik wil vol zijn van U en alles ontvangen wat U voor mij heeft.
Als ik het gevoel heb dat ik tekort kom ligt dat niet aan U, U stort Uw gaven rijkelijk uit, maar als ik de deur van aanbidding niet wagenwijd open zet blijft alles op m'n stoep liggen en kan het niet naar binnen stromen.
You brought out of the darkness
into Your light
You brought me from the vally
and gave me a new life

Your plans for me are greather
than anything I ever dreamed
You gave me a reason
and the reason is You

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

You've given me a new song
full of joy ans hope
You filled me with Your Spirit
gotta let the whole world know

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

You gave me hope, when there was none
You pulled the fire, from the burning sun
You put it deep inside my soul
and know I want to overflow

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

I want overflow, I'm letting go
I want all You have for me

I was made to worship, fill me up
I could never have enough

That's why I sing, that's why I dance
that's why I lift up my hands

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...