Zoeken in deze blog

zaterdag 29 september 2018

Ik zing, Hij strijd

Twee keer per week, op dinsdag en vrijdagochtend, loop ik een rondje post en tijdens het lopen van zo'n postrondje kwam er zomaar een lied in me opborrelen.
Een oudje : Johannes de Heer 197, dat ik ken uit m'n jeugd.
"Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn" zingt het door mijn hoofd en al snel zingt mijn hart mee.

En ik realiseer me hoe bijzonder het eigenlijk is dat God zo vaak een lied gebruikt om iets tegen mij te zeggen.
Is dit echt een "dingetje" van "ons" vraag ik me af, is dit de "taal" die bij mij past en die Hij spreekt, laat Hij mij zo weten dat Hij mij kent en van me houd ? 

Al wandelend bedenk ik me dat het zelfs al een aantal keer is gebeurd dat iemand mij een link van een lied stuurde wat precies op het juiste moment komt en wat me antwoord geeft of iets bevestigd of bemoedigd, dat is toch wel heel apart.

Het geeft me een bijzonder gevoel van geliefd zijn, wat bijzonder dat Hij zo met mij om gaat.


Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn 

Volle verlossing, om vrij te zijn
‘k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar ’t vaderland

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn


In moeilijke tijden heeft God eens tegen mij gezegd: "Maak jij Mij nou maar groot" en ik ervoer toen als ik dat deed, dat Hij me boven al mijn sores uit tilde.

Nu las ik in een blog van Aritha Persoonlijk dat ik volg over 2 Kronieken 20, over een hele bijzondere strategie in de strijd tegen de vijand, een strategie waar God Josafat de opdracht toe geeft.
"Hij (Josafat) overlegde  met zijn mensen en stelde toen zangers op die de Heer prezen met een lied. Zij liepen voor de gewapende mannen uit. Ze zongen: Prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig.  Op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring" zegt vers 21-22

God groot maken zet dingen in beweging zien we in dit stukje, en dat mocht ik ook zien want in de tijd dat dit lied tijdens mijn postronde in mijn hoofd kwam was er een situatie waarin alleen God dingen kon bereiken, en Hij deed wat in mijn ogen onmogelijk leek.

Als ik mij volledig aan Hem overgeef, er absoluut niet  twijfel aan wie ik ben in Hem en aan wie Hij is, en aan wie / wat Hij door mij heen wil zijn / doen. Als ik me daarin verheug en Hem daar alle eer voor geef die Hem toekomt, dan zorgt Hij voor de overwinning.

Zo mag ik wandelen aan Jezus' zij zegt dit oude lied. 
Samen optrekken met Jezus, door dit leven wat lang niet altijd makkelijk is, maar waarin Hij altijd bij me is.ONDERWEG naar Hem en met Hem.  

dinsdag 25 september 2018

Ben ik een dwaas ?

Ik ben nog steeds bezig met het boek "Genade op genade" van Willem de Vink en daarin kwam ik bij Galaten 3:3 terecht en ik dacht : staat dit zo in de Bijbel ?!
"Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest ?"

Die vraag trof me.
Zo vaak val ik terug in die oer natuurlijke neiging van de mens. 
Zodra we gaan praten komen deze woorden niet veel later over de lippen van ik denk ieder mensen kind: "zelf doen"

Het is zo belangrijk dat ik me bewust word van dat "zelf doen" want ik weet dat het niets goeds uitwerkt. 

In datzelfde boek zegt Willem "Trap niet in de val van je eigen kracht." 
Oef dat was recht voor mijn raap want, keer op keer trap ik daarin.
Het gevolg is veroordeling omdat ik weer gefaald heb.
Maar dit is helemaal niet zoals Jezus het bedoelt heeft !
Op de een of andere manier krijg ik dat niet in de vingers en misschien is dat nou juist het punt, ik hoef het niet in de vingers te krijgen, ik mag loslaten.

Soms word ik wel eens een beetje wanhopig van deze strijd : Heer wanneer zal ik het leren dat U het bent in mij en dat ik er niets voor hoef en kan doen ? 


En dan kom je deze woorden tegen bij "Woorden van Gods liefde"Je kunt Mijn werk niet zelf bewerken
Ik leef in jou, Ik ben jou kracht,
ja, Mijn genade zal je sterken, 
en geven wat Ik heb volbracht.

Weet je hoe Ik naar je kijk? Ik zie Mijn Zoon in jou, je bent
rein, heilig, vergeven, apart gezet voor Mij!
Ik leef in jou! Ja echt, Ik wil Mijn leven IN jou leven.

Je denkt dat het niet mogelijk is om Mijn leven openbaar te
maken? Je hebt gelijk... het lukt ook nooit als je het van jezelf
verwacht. Je ziet hoe je faalt als je zelf probeert om
'christelijk' te leven…
Ook al neem je je voor om het zo goed mogelijk te doen,
voor je het weet ontdek je dat al je pogingen te kort
schieten… Wat dan? (Rom.7: 18,19,25)

Mijn lieve kind, goed nieuws, Ik verwacht niet van jou dat je
in eigen kracht Mijn leven probeert te leven.
Niet jij hoeft je in te spannen om je aan allerlei wetten en
regels te houden die je niet kunt volbrengen. Ik span Mij in
om in jou Mijn werk te doen. Dat geeft ontspanning… je mag
rusten in Mijn genade, het hangt niet af van jouw inzet, jouw
capaciteiten, jouw goedheid, maar van Mijn goedheid en
overvloedige genade die werkzaam is in jou.

Wil je dat? Je eenvoudig overgeven aan Mijn leiding? Mag Ik
Mijn prachtige krachtige werk doen in je hart? Mag Ik Mijn
volmaakte eigenschappen in jou zichtbaar maken, Mijn
liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, rust, goedheid, Mijn
bewogenheid. (Gal.2:20, 4:5, 5:22)

Mijn genade maakt je sterk. Ik ben de krachtbron in jou,
waardoor het wél mogelijk is om Mijn werken te doen. Ik
bewerk zelfs in jou dat je Mijn wil wilt doen, en Ik voorzie
vervolgens in alles wat je daarvoor nodig hebt. (Fil.2:13)

Jij bent Mijn Meesterwerk, Ik heb je gemaakt tot een nieuwe
creatie waar Ik Mijn stempel op heb gedrukt. Ik Zelf leef in
jou! Nu kun je de goede dingen doen die Ik van tevoren al
voor je had bedacht. (2Kor.5:17, Ef.2:10)

Woorden die ik nodig had, en ja Heer, U mag Uw werk in mij doen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 22 september 2018

Prijs de Heer

Op een ochtend werd ik wakker met een heel oud lied in mijn hoofd en het koste me even wat graafwerk voor ik doorhad welk lied dit was en waar ik het van kende.
Eerst kwam ik uit bij Psalm 146, maar wij zongen geen Psalmen in mijn jeugd, maar toen ontdekte ik dat Johannes de Heer er een andere melodie onder had gezet en dat ik dit lied ken als 446 uit de  gecombineerde bundel van Glorieklokken en Johannes de Heer waar ik mee ben opgegroeid.

De verzen die ik dik gedrukt heb gemaakt worden in het filmpje gezongen, en het zijn ook de verzen die wij zongen in mijn herinnering.


1
Prijs den HEER' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
2
Vest op prinsen geen betrouwen,
Waar men nimmer heil bij vindt;
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
Keren zij tot d' aarde weer,
Storten met hun aanslag neer.
3
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.
4
't Is de HEER', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
5
't Is de HEER', die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mildlijk voedt;
Die gevangnen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.
6
't Is de HEER', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.
7
't Is de HEER', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weeuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.
8
't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.In het proces van innerlijke genezing waar ik in zit merk ik dat er ruimte komt, ook voor herinneringen, niet alles was slecht of verkeerd, er waren ook mooie dingen en naarmate de wolk van pijn optrekt komen die te voorschijn en ik vind dat mooi.

Psalm 118:5 zegt dat ook "Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen, de Heere heeft mij verhoord en mij in de ruimte gezet."
Zo ervaar ik dat ook echt, ieder stukje dat word opgeruimd, herstelt, geeft ruimte.

Ik realiseer me dat ik muziek altijd heerlijk heb gevonden, het is ook vaak een manier van uiten van mijn emoties geweest.
In de tijd dat ik me realiseerde dat ik niet zonder God kon maar niet wist wat ik wel me Hem moest was muziek de enige manier waarmee Hij door de dikke muren van mijn hart kon komen.
En nog gebruikt God het regelmatig om tot mij te spreken, want zo ervaar ik dat. Het is zo bijzonder om zo wakker te worden, dat doet Hij niet voor niets denk ik.

De zin die ochtend was "Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft" en al snel herinnerde ik me de volgende zin "Hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft"
Alsof God zei : Je moet bij Mij zijn voor troost, Ik ben je Trooster.

Bij Hem ben ik veilig, heel de weg, waar die ook heengaat.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 18 september 2018

Ruilen

Een bekent gezegde is "van ruilen komt huilen" 
Maar wat als God wil met je ruilen.......

Ik heb wel eens vaker vertelt dat de Facebook pagina "Woorden van mijn liefde" me regelmatig raakt.
Op een ochtend begon hun stukje met de zin: "

"Loop niet door, maar sta eens stil......"

BAM die kwam binnen, 
Soms vind ik het proces waar ik in zit, zo lastig, eng en confronterend. 
Oude patronen / ideeën loslaten omdat Hij iets anders duidelijk maakt, mijn denken wil vernieuwen zoals Efeze 4:23 zegt. 

Dat het onderwerp genade me erg bezig houd zal de regelmatige lezer van mijn blogs niet zijn ontgaan, ik vind het een mooie ontdekkingstocht maar ook lastig, vooral het loslaten van veroordeling en het omarmen van het feit dat je er gewoon mag zijn en er zelf niets voor hoeft / kan doen vind ik eng.

"....ontdek wat Ik je geven wil: 
Mijn liefde en Mijn zegen
Ik ben jouw Vriend die naast je staat
en altijd met jou verder gaat....."

Dan loop ik het liefst even door, houd ik het van nature liever even op een afstandje, kom niet te dichtbij.
Waarom niet ?

"....Ik leid je op je wegen."

Ja Heer, dat weet ik, waarom vind ik het regelmatig zo eng, eigenlijk heb ik er niet eens een echt antwoord op.

Onder dit stukje wat ik verder niet deel stond de link naar een lied van Herman Boon "Zullen we ruilen" 
Die ruil kan nooit teleur stellen, want Hij stelt nooit teleur, dat geloof ik met heel mijn hart, dat heeft Hij al zo vaak in mijn leven bewezen. 

Zullen we ruilen ? Jouw onrust voor Mijn vrede
Zullen we ruilen ? Mijn toekomst voor jou verleden
Zullen we ruilen ? Mijn liefde voor jouw angst
En weet je ? Mijn liefde duurt het langst

Zullen we ruilen ? Mijn troost voor jouw verdriet
Zullen we ruilen ? Dan geef Ik in je hart een lied
Zullen we ruilen ? He, wat vind je daarvan ?
Zullen we ruilen ? Zodat jij weer zingen kan 

Zullen we ruilen ? Al zit je nog zo in de knoop
Zullen we ruilen ? Dan geef ik je weer nieuwe hoop
Zullen we ruilen ? Dan maken we een nieuwe start
Zullen we ruilen ? Geef mij dan maar je hart

Zullen we ruilen ? Jouw mislukking voor nieuwe kansen
Zullen we ruilen ? En zullen we samen dansen ?
Samen dansen tot diep in de nacht
Samen dansen net zo lang tot jij weer lacht

Zullen we ruilen ? Dat is wel een heel aanlokkelijk aanbod, vooral dat laatste, dansen tot jij weer lacht.

Echt lachen, helemaal vanuit de diepte, vrij zijn en dansen.........
Dat ken ik (nog) niet, heel lang heb ik dat niet eens voor mogelijk gehouden, maar misschien is dat toch een mogelijkheid.
Durf ik m'n horizon weer een stukje te verleggen ? 

Heer help me, U leid me op de weg, dat geeft me hoop.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 15 september 2018

I surrender

Wat kan een lied binnenkomen, dat vind ik zo mooi dat God me op die manier soms iets duidelijk maakt.

Op een ochtend was ik wakker geworden met een zin die ik niet gelijk kon plaatsen, dat gebeurd me regelmatig en dan hebben we gelukkig Google. Het was de zin "worship You in all of Your way's" toen ik op die zin ging zoeken kwam ik uit bij het lied "Good, good Father" van Chris Tomlin.
Tijdens de strijk stond ik dat lied te beluisteren kwam "I surrender" er achteraan, dit lied kwam binnen !
Wil ik me overgeven aan die goede goede Vader, zo vol liefde voor mij.

"Worship" (aanbidding) staat voor totale overgave had ik laatst geleerd, en dat hield me best bezig.
Totale overgave is 100 %, alles wat minder is is een "offering" (offer gave) 
Totale overgave is iets waar God met mij mee bezig is : "Mag ik alles van jou, zodat ik alles van Mij in jou kan gieten en het door jou naar anderen mag doorstromen zoals Ik dat bedoeld heb ?" 
Here I am
Down on my knees again
Surrendering all
Surrendering all
And find me here

Lord as You draw me near
Desperate for You
Desperate for You

I surrender

Drench my soul
As mercy and grace unfold
I hunger and thirst
I hunger and thirst

With arms stretched wide
I know You hear my cry
Speak to me now
Speak to me now

I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more

Like a rushing wind
Jesus breathe within
Lord have Your way
Lord have Your way in me

Like a mighty storm
Stir within my soul
Lord have Your way
Lord have Your way in me

I surrender
Ik vind het zo mooi hoe deze tekst het verwoord, dit is mijn verlangen dat Hij mij totaal en helemaal mag doorspoelen met Zijn Geest en genade, niets meer van mezelf, alle oude pijn eruit en Zijn heelheid en goedheid erin. Een open kanaal voor Hem om er doorheen te stromen naar deze wereld.
Zo Zijn koninkrijk op deze aarde zichtbaar maken, want dat is wat we bidden in het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde in Mattheus 6 "Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome.  uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.....`

Wij mensen zijn hier op de aarde om Zijn Koninkrijk te openbaren, te laten zien hoe het in Zijn Koninkrijk toegaat.
Dat kunnen we niet uit eigen kracht, dat kan alleen als Hij het door ons heen mag doen, als wij ons volledig overgeven en een kanaal willen zijn waar Hij doorheen mag werken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 september 2018

Heiligheid, trouw, gerechtigheid

De eerste keer dat ik Guy Penrod dit lied hoorde zingen kwam deze tekst bij me binnen, en begon ik me te realiseren wat een prachtig gebed dit was.

Heiligheid, trouw, gerechtigheid, daar verlang ik naar, dat is wat ik nodig heb, dat is wat U voor mij wilt.

Dit alles wil God voor ons, dat raakte me, Hij wil dat voor mij, het is niet mijn eigen wil, maar Hij heeft het wel mijn verlangen gemaakt. Filippenzen 2:13 zegt "God zorgt ervoor dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat kunnen."

Hij wil het alles beste voor mij, voor ons, en Hij zal het uitwerken in ons leven als wij Hem dat toestaan.

Heer neem mijn hart en vorm het, neem mijn gedachten en transformeer (verander) ze, neem mijn wil en maak die conform Uw wil. Laat mijn wil op een lijn staan met Uw wil.

Romeinen 5:3-5 zegt "Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven."

Door de moeilijkheden, door het proces, en dat voelt zeker niet altijd prettig, maar het is de enige manier om heiliging, trouw en gerechtigheid het te ontvangen.

Holiness, holiness is what I long for Holiness is what I need Holiness, holiness is what You want for me Faithfullness, faithfullness is what I long for
Faithfullness is what I need, every day Faithfullness, faithfulness is what You want for me So, take my heart and form it Take my mind, transform it Take my will, conform it To Yours, to Yours, oh, Lord
Righteousness, righteousness is what I long for Righteousness is what I need, every day Righteousness, Righteousness is what You want for me
So, take my heart and form it
Take my mind, transform it Take my will, conform it To Yours, to Yours, oh, Lord


Zingend, biddend, stap voor stap.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

zondag 9 september 2018

Je bent veilig

Laatst las ik de Bijbel-app van YouVision "Denken aan alles wat God gedaan heeft." 
Natuurlijk had ik wel eens gehoord dat het goed is om je te blijven herinneren, daar werd het wolk van Israël ook toe opgeroepen met al hun feesten, om te herinneren wat God voor hen gedaan had. 
Als tekst bij een van die dagen van dat leesplan kwam Psalm 91 voorbij en die raakte me.

Waarom laat ik me nog vaak zo makkelijk van m'n stuk brengen, In de bescherming van de Allerhoogste ben ik veilig !
Dit gegeven zit hoofdzakelijk nog in mijn hoofd, ook al heb ik het ook ervaren maar het is nog zo eng om toe te laten.

Toen ik dat las deed ik ook mee aan een studie over Ruth in een besloten groep en daar raakte me het beeld van Ruth die aan de voeten van Boaz ging liggen (Ruth 3) 
Ik moest toen ook denken aan Maria die aan de voeten van Jezus ging zitten en waarvan Jezus zei dat ze het beste deel had gekozen.
(Lucas 10:38-42)

Aan de voeten van Jezus ben je veilig, daar kan je vol verwachting op wat Hij zal doen rusten en wachten.
Daar hoef je niet bang te zijn, voor niks niet, nooit.
Hij is onze Beschermer zegt deze Psalm.

Wat ik al schreef, ik weet het met mijn verstand, maar zo makkelijk laat ik me vaak weer verleiden tot angst of zorgen.Psalm 91 (Basis Bijbel)

1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
2 Ik zeg tegen de Heer:
"Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
zo veilig als in een burcht.
U bent mijn God. Ik vertrouw op U."
3 Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet.
Hij redt je van dodelijke ziektes.
4 Hij beschermt je onder zijn vleugels.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
5 Je hoeft niet bang te zijn.
Niet voor gevaren die je 's nachts bedreigen.
Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
6 Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.
7 Al sterven de mensen om je heen
bij duizenden of tienduizenden,
jou zal niets overkomen.
8 Je zal alleen zien hoe het afloopt
met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken.
9 Bij U, Heer, ben ik veilig.
U, de Allerhoogste God, bent mijn Beschermer.
10 Geen ramp zal je overkomen.
Geen ziekte zal je huis binnendringen.
11 Want Hij zal zijn engelen bevelen
dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat.
12 Ze zullen je op hun handen dragen,
zodat je je voeten niet zal stoten.
13 Leeuwen en adders
zul je onder je voeten vertrappen.
14 De Heer zegt:
"Omdat hij heel veel van Mij houdt, zal Ik hem redden.
Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent.
15 Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem antwoorden.
In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem redden en voor de mensen eren.
16 Ik zal hem een lang leven geven.
Ik zal hem redden en goed voor hem zijn."

Ik wil heel bewust aan de voeten van Jezus gaan zitten en me herinneren wat Hij allemaal heeft gedaan, denken aan Zijn trouw door de Bijbel heen, door generaties heen, door mijn leven heen.

Zijn trouw die mij leven gaf, Zijn trouw die altijd bij mij was in elke situatie waar ik doorheen ging. Zelfs als dat hele nare situaties waren liet Hij me niet in de steek, Hij was er ook als ik het niet zag.

Wat zou het mooi zijn als mijn eerste "reflex" zou zijn dat ik de Bijbel pak en erin gaan lezen als angst en zorgen op de loer liggen, want Gods Woord is de enige waarheid en Psalm 121 zegt dat die Beschermer waar ook Psalm 91 het over heeft nooit slaapt, Hij let altijd op. Hij zal je beschermen waar je ook bent, waar je ook gaat nu en voor altijd.  

Dit mag ik leren in praktijk te brengen, het beoefenen.
Je leert door te oefenen, steeds weer opnieuw.
Ik struikel wat af, maar ik ga door, mijn ogen op Hem gericht.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

donderdag 6 september 2018

Rust in de storm

God genas mij van een eetstoornis, maar op een gegeven moment leek het of ik in mijn oude gedrag terug viel en dat bracht me enorm aan het wankelen, toch wil ik niet aan Gods genezing in mij twijfelen. Hij is geen wrede God die geeft en weer afpakt. Wat is er aan de hand ?

Ik ontdekte dat als wij niet heel alert zijn de boze ieder kiertje gebruikt om zijn voet tussen de deur te krijgen om weer binnen te komen, je gedachten en emoties met leugens te gaan bestoken en ik was zo onoplettend.

Soms zijn er stukjes in je leven die nog genezing nodig hebben en ik merk dat God je dan in situaties brengt die heel dicht bij de oude pijn liggen om je daar doorheen te brengen en je genezing te brengen. 

Het werd me duidelijk dat door mijn genezing niet de achterliggende rede waarom ik dat eetgedrag had gehad was doorgewerkt, daar was het tijd voor.
Een eetstoornis heeft namelijk altijd een rede, het is een overlevingsmechanisme, net als iedere verslaving.

Ik zei tegen God dat ik met Hem dit proces wilde ingaan, dat ik er van overtuigd ben dat Hij bij me is en wist dat wat Hij deed en dat Hij mij er veilig doorheen zou brengen, maar dat ik geen raad wist met de enorme onrust die het op moeilijke momenten gaf, met de pijn die boven kwam drijven, pijn waarvan ik me nooit gerealiseerd had dat het zo diep in me verankert zat.

Toen wees iemand die niets wist van dit proces me op het een lied uit Opwekking, nummer 807 en zei : die is voor jou.En steeds als het moeilijk werd en de onrust grip op me wilde krijgen kwam er een zin uit dit lied in mij boven en ging ik die proclameren "U bent de rust als het stormt op zee" Heer "U bent de rust als het stormt op zee" en dan kwam daar de rust en kon ik volhouden in vertrouwen dat Papa erbij was.

Maar ook de zinnen "God van licht, wees mijn gids. Leidt mij door het donker, ik vertrouw op U" heb ik vaak geproclameerd. Ik kies er heel bewust voor om Hem te vertrouwen, ik weet dat ik bij Hem alleen veilig ben en daar wil ik naar leren leven.  

Niet weer mezelf gaan aanklagen omdat ik faal, niet weer mezelf veroordelen, niet weer mezelf proberen te beschermen met eten dat me niet beschermd maar beschadigd, omdat het te veel en geen voeding was voor mijn lichaam.

Mijn lichaam waarvan 1 Korinthe 6:19 zegt "Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest ?"  
Dat lichaam dat onderdeel is van mij, samen mijn mijn geest en mijn ziel, ik heb vrijwillig en vol overgave mijn leven aan Jezus gegeven, het is niet meer ik die de regie heb, die heb ik aan Hem gegeven.  

Heel bewust Gods woord en waarheid uitspreken (proclameren) is zo krachtig en zet vrij zegt Johannes 8:32 "Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrij maken."

Wat een liefdevolle en genadige Papa hebben wij, die zo met ons bewogen is en in ons de dingen ziet die wij niet zien, waar wij ons niet van bewust zijn, maar die nog wel een stukje heling nodig hebben. Hij durft het aan om ze onder onze aandacht te brengen als wij daar om vragen, en ons aan te moedigen en te zeggen: kom maar, je bent er klaar voor, het is nu de tijd om ook dit stukje aan te pakken, Ik ben erbij, ga maar, Ik blijf erbij, je bent veilig.

Het is een intensieve reis, die nog steeds voortduurt en het eindresultaat zal diepe vrijheid zijn, dat geloof ik. 
Het geeft inzicht, en dat zijn belangrijke stappen.
Ik mag ontdekken dat God steeds een beetje dieper wil gaan in het genezingsproces, dat Hij dingen aanwijst waar ik me niet van realiseerde dat ze zoveel invloed hadden, dingen waarvan ik me niet eens meer bewust was, steeds een beetje komt er meer innerlijke vrijheid en dat vind ik zo bijzonder.

Filippenzen 3:14 leert me mijn ogen gericht te houden op het einddoel, daar wacht mij een overwinnaars kroon. 
Als ik mijn oog op Hem alleen gericht houd, kom ik eens als winnaar over die finishlijn. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem.


zaterdag 1 september 2018

Horen versus luisteren

Op de huishoudschool hadden we een Engels leraar die ik door één van zijn uitspraken nooit vergeten ben. 
Meneer Antonius was een grote bruine man met een vriendelijk gezicht, hij straalde rust uit, ik zie hem zo weer voor me staan.
Ook al was Engels niet mijn sterkste vak en waren m'n cijfers vanwege m'n dyslexie maar magertjes, ik zat graag bij hem in de les.
Ik herinner me zijn lachende ogen, maar hij was ook consequent, hij verwachte dat je bij de les bleef, dat je oplette. 

De uitspraak die altijd bij me is blijven hangen was:


Jullie horen me wel, maar jullie luisteren niet.

Een rondje Google leerde me dat horen het met je oren waarnemen is en  luisteren is je aandacht erop richten om het te horen, hem gehoorzamen. 
Meneer Antonius wilde dus dat iets zouden opsteken van zijn lessen.

Ik moest hier weer aan terug denken toen ik in het boek "Zittend aan de voeten van Rabbi Jezus" van Ann Spangler & Lois Tveberg over het Sjema, het gebed begint met:  

 "Luister Israel ! De HEERE, onze God, de HEERE is één !" 

Dit gebed is opgebouwd uit teksten uit Deutronomium 6:4-9 en 11:13-21 en Numeri 15:37-41.

Sjema betekent "hoor", "luister" maar dan in de actieve vorm: let op, neem het ter harte, voer het uit, gehoorzaam !
Het boek legt uit dat het Sjema bidden is jezelf toewijden aan een liefhebbende God en het gehoorzamen van Zijn geboden. 

Als in Mattheus 22 de wetgeleerden Jezus proberen te vangen op zijn woorden vragen ze hem wat volgens hem de belangrijkste wet uit de wet van Mozes is, Jezus geeft ze dan twee teksten, te beginnen met de Sjema "Daarom zult u de HEERE, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht (Deutronomium 6:5) en "U mag geen wraak nemen of wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE" (Leviticus 19:18) 

Deze twee zijn aan elkaar verbonden, alleen God dienen en niet naar je naaste omzien dan mis je de essentie van God want Hij is liefde, Zijn hele zijn word gedreven door liefde.
Als we alleen naar je naaste omziet en God vergeten zul je ontdekken dat het niet vol te houden is, Hij is de bron van liefde.
1 Korinthe 13:3 zegt "Stel dat ik alles weggaf aan de arme mensen, en stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde [vanwege mijn geloof in de Heer] Maar als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan."

"Als je oren hebt, moet je goed luisteren." zegt Jezus is Mattheus 13:9 
Hoor je of kies je er bewust voor om te luisteren ?

Eerlijk gezegd betrap ik me er regelmatig op dat mijn luisteren terug loopt naar horen en moet ik mezelf weer aansporen om bij de les te blijven en heel bewust te luisteren, en bid ik dat God me leert en helpt ook te gehoorzamen.

Toen ik deze blog die ik al even geleden had voorbereid gisteren weer terug las voordat hij geplaatst zou worden moest ik denken aan een blog dat ik eerder schreef over mijn ervaring Pasen 2016 toen God die dag bij het woord "eatingdisorder" mijn aandacht trok en zei "hé let je ff op". 

God verlangt naar mijn (onze) volle aandacht, als wij Hem die aandacht geven waar Hij recht op heeft en bij de les blijven gebeuren er dingen. Dan is er contact, communicatie, actie en reactie, dan bewegen dingen, dan komen we vooruit, gaat het proces dieper en dieper, dan kan Hij tot mij doordringen. 
Dat is dan ook regelmatig mijn gebed als God mij dingen duidelijk maakt : "Heer grif dit heel diep in mijn hart, doordring mij hier zo van dat ik het nooit meer vergeet." 

Zo makkelijk vergeet ik weer wat God me heeft gezegd of heeft laten zien, mijn geheugen heeft daarin echt een probleem en ik moet daar alert op zijn. De boze vind het helemaal prima als ik me laat afleiden of geestelijk in slaap sukkel, maar dat is niet wat ik wil. Het is mijn verlangen te luisteren, allebei mijn oren gespitst te houden op Zijn zachte stem die mij de weg wijst en Hem lief te hebben boven alles. 

P.S.
Over God liefhebben boven alles hoorde ik deze week een hele mooie preek over van Henk Binnendijk en die wil ik toch nog even delen hierbij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.
Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...