Zoeken in deze blog

dinsdag 27 september 2022

Mogen zijn

Wat me wel meer gebeurde gebeurde me ook met het boek 4 stappen naar een sterke identiteit van dr. Henry Cloud, ineens zag ik 'm in mijn kast staan, en ik weet ook dat dat betekend dat het tijd is om het te gaan lezen. Ik voelde wat weerstand om er mee aan de slag te gaan omdat ik nog zo aan het worstelen was met wat ik in de blog Mogen verschillen heb beschreven. Deze situatie heeft voor mij bloot gelegd dat ik het nodig heb om meer te ontdekken hoe Vader God naar relaties kijkt, hoe Hij ze bedoeld heeft. Maar ook dat ik weer bewuster naar mijn emoties mag kijken en ze serieus mag nemen, vooral de emotie boosheid bracht Hij onder mijn aandacht een emotie die Hij eerder aanraakte, ik schreef daarover in de blog Woedde. Ik eindige die blog met de het vermoeden dat dit onderwerp nog niet af was en dat is dus ook zo. 

Voor mij is het flink beangstigend ook, ik ben bevreesd voor de enorme vloedgolf die ik over me heen zou kunnen krijgen. Natuurlijk weet ik met mijn verstand dat 1 Johannes 4:18 zegt "Er is in liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde." Deze vrees kwam niet van God. Vrees houd je gevangen, weerhoud je ervan om uit te stappen. Toen ik begon te lezen realiseerde ik me hoe Papa eigenlijk al weer een tijdje dingen naast elkaar aan het leggen was door onder ander het boek Laat je liefde werken, maar ook de boeken Groeien naar volwassenheid en Genezing van beschadigde emoties, ik schreef daarover in de blogs Relaties en Zelfbeeld. Wat een liefdevolle Papa is mijn hemelse Vader. 

Wat mij gelijk raakte in het boek van dr. Cloud was zijn enorme heldere uitleg over genade en waarheid. De wet is Gods waarheid, de komst van Jezus is genade. Beide bestaan in God, bij de zondeval zijn genade en waarheid van elkaar gescheiden. Waarheid zonder genade (veroordeling) maakt je kapot, maar ook genade zonder waarheid (losbandigheid) gaat een mens kapot. We hebben beide nodig in liefde, de Liefde die God zelf is. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om deze dingen te weten, te gaan herkennen en ze te erkennen, de patronen te gaan leren zien in de Bijbel en in je eigen leven. Leren om ermee naar Papa te gaan en Hem vragen ze te duiden en er Zijn licht op te laten schijnen zodat ik de dingen door Zijn ogen mag leren zien. Het bracht heel wat situaties in mijn herinnering, en ik wist dat ik hier echt de tijd voor moest gaan nemen om hier doorheen te gaan met Hem. 

In het boek word het voorbeeld van de vrouw in overspel betrapt uit Johannes 8:3-11 aangehaald, Jezus wist precies hoe het zat, toch wijst Hij haar niet af, Hij aanvaard haar en geeft haar vervolgens richting voor de toekomt : Ga heen en zondig niet meer. Aanvaarding en richting brengen ruimte voor de ware ik in een relatie, zo werkt genezing. Deze uitleg raakte me want het verwoorde wat ik ervaar in  het genezingsproces waar ik doorheen ga. Liefdevolle aanvaarding van Papa God en hoe Hij me dan liefdevol in de richting wijst die tot leven leidt. En steeds is er dan weer voor mij de vrije keus of ik Zijn liefde aanvaard en me daarin koester en Zijn weg volg of niet. Hij dwingt niet, Hij manipuleert niet. Hij houdt van me (of ik dat nou wil of niet) dat veranderd nooit, want Hij kan niet anders, Hij IS Liefde.

Een zin die me enorm raakte was : "De problemen komen als het werkelijke ik, dat door God geschapen is, zich verbergt voor God en anderen." Dit sloeg voor mij de spijker op de kop. Ik las verder : "Als de werkelijke ik zich verbergt, neemt de onechte ik het over. Het onechte ik is het ik dat aanpast aan deze wereld.....dat we presenteren aan anderen, het masker.... Zolang het leugenachtige, onechte ik in relatie staat tot God, anderen en onszelf,  kunnen genade en waarheid ons niet genezen." Wat een eyeopener. Mijn echte ik, zoals God haar liefdevol geschapen en bedoeld heeft, de echte Danielle mag tevoorschijn komen en zijn wie ze is. 

Dit proces vraagt tijd, en dat vraagt geduld en dat is nog steeds een leerpuntje moet ik eerlijk bekennen. Maar ook daarover las ik een hele wijze zin in dit boek : "We kunnen het (groeiproces) niet versnellen door te willen. We kunnen het hooguit bevorderen door genade, waarheid en tijd toe te voegen, dan zorgt God voor de groei." 

Ik ben heel benieuwd wat dit boek mij verder zal brengen, maar in de eerste deel - het is opgedeeld in 5 delen - heeft het me al veel inzicht gegeven. Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet. Ik hoef niet zelf diep te gaan graven, ik mag erop vertrouwen dat Hij dit proces leid en me te door Heilige Geest in herinnering brengt wat ik onder Zijn leiding mag doorbidden en opruimen. Ik vind dat zo bijzonder hoe Papa God liefdevol werk.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 september 2022

Mogen verschillen

Op een gegeven moment raakte ik heel erg aan het twijfelen  en ik vond dat enorm moeilijk. Er zijn onderwerpen waar enorm verschillend naar word gekeken door christenen en over het algemeen kan ik daar redelijk goed mee overweg. Alleen dit keer raakte het een onderwerp : de hemelse rechtbanken, wat me heel na aan het hart licht. Ik geloof dat God me naar dit onderwijs geleid heeft en ik heb er veel genezing en bevrijding in ervaren. Kan dit dan een misleiding zijn ?  Het bracht me flink van mijn stuk. 

Wat ik ook heel lastig vond was dat het kwam van iemand die ik hoog acht en enorm waardeer. Ik geloof zelfs dat God ons in elkaars leven heeft gebracht. Ik realiseerde me hoe lastig ik het vind om met iemand die ik zo waardeer en liefheb van mening te verschillen. Het bracht ook een herinnering uit mijn jeugd boven die ik heel lastig vond. Ik had eens een lp gekocht van een gospelzanger - ik ben z'n naam kwijt - en dat was niet de muziek die ik normaalgesproken luisterde. Toen mijn moeder dit hoorde was zij er van overtuigd dat het niet van God was. Ik heb de lp beneden in de kelder met een hamer van mijn vader kapot geslagen en weggegooid. Dat deed ik op grond van wat mijn moeder zei, niet omdat ik dat zelf zo ervoer. Ik geloofde mijn moeder gelijk en wilde denk ik ook de confrontatie niet aan, wilde de vrede bewaren en zeker niet iets draaien wat niet van God zou zijn. Ik realiseerde me dat dat eigenlijk toch nog wel wat wrong.

Deze lieve vrouw zei me : Neem het niet aan omdat ik het zeg, ga zelf naar Jezus en vraag Hem wat Hij zegt. Dat was dus een hele andere insteek, maar ik vond het zo verschrikkelijk moeilijk om een week later weer naar haar toe te gaan. Wat ging dit betekenen voor onze relatie. Ik realiseerde me weer dat ik relaties zo lastige vind, zeker als er meningsverschillen zijn of als er niets te doen is waar ik mezelf een houding mee kan geven zoals een Bijbelstudie of een andere bezigheid. Wat voelde ik me ongemakkelijk. Ik vind kwetsbaarheid nog steeds lastig maar dit was enorm ongemakkelijk.

Maar God.... ik vind dat hele mooie woorden uit de Bijbel, en eigenlijk ervoer ik die  daaropvolgende keer dat ik bij haar was alleen maar liefde en ruimte, ik hoefde er niet meer over te zeggen dan nodig was, Ik kreeg alle ruimte, ik mocht zijn wie ik was, en mijn proces de ruimte geven, en mijn zoektocht duurde voort.

Eigenlijk denk ik dat God aan iedere bediening een eigen openbaring geeft die nodig is voor die bediening. Alles bij elkaar laat zien Wie Hij is. Wij zien op aarde ten dele zegt 1 Korinthe 13:9-13, het volmaakte moet nog komen, dat zullen we zien als we bij Hem in de hemel zijn waar de bedekking voor ons mensen wegvalt. Ik denk dat God ons hier op aarde leid naar de plekken waar Hij iets voor ons heeft. Er is geen bediening of onderwijs waar niet iets aan "mankeert", op aarde is niets perfect en totaal zuiver, hoe moeilijk ik dat ook te verteren vind.

Zo ook onder de kinderen van God, de ene ziet dit en de andere ziet dat in het woord van God, God geeft de ene deze openbaring en de andere die. Blijft is dat Hij van al zijn kinderen houd en hen opdraagt in liefde samen te leven op deze aarde. Wij horen elkaar niets op te leggen, wel kunnen we ons hart met elkaar delen. De Bijbel is heel duidelijk over wat God goed keurt en wat niet, maar op andere punten is het niet zo duidelijk. Verschillende zienswijzen kunnen goed Bijbels onderlegt zijn. Ik hoorde iemand eens heel mooi zeggen : God doet aan maatwerk, Hij weet precies wat ieder mens nodig heeft en wil dat ook aan diegene vertellen door Heilige Geest. Met z'n allen zijn we een geheel. Een teen hoeft niet te weten wat de lever weet, ze hebben beide ook een hele ander plaats in het lichaam. Wat ze samen bind is het lichaam, ze werken beiden ten gunste van die ene persoon. Samen zijn wij het lichaam van Christus. 

Ik heb door het onderwijs en het toepassen van de hemelse rechtbanken enorm veel genezing ontvangen en ben daar enorm door veranderd en daar ben ik God ook enorm dankbaar voor. Ik heb "instant" genezing ervaren, en ik heb genezing ontvangen door door processen heen te gaan, stapje voor stapje. In het natuurlijke draait alles op juridische gronden, wetten en regels zijn juridisch vastgelegd. Het natuurlijke is een afschaduwing van het geestelijke. In de Bijbel word ook gesproken over recht-zaken, God is een Rechter. Wat mij raakt is dar dat ook de betekenis van mijn naam is. Daniel betekend : mijn Rechter is God, en ik weet dat mijn moeder God om de namen van haar kinderen heeft gebeden en ik dus deze naam van God heb gekregen.

Ik strek me er naar uit me door Zijn Heilige Geest te laten leiden en dan mag Hij recht spreken in mijn leven. De opdracht die Zijn woord me heeft gegeven is mijn naaste lief te hebben. het enige wat blijft is de liefde zegt de Bijbel, Hij is Liefde, dus Hij is de gene die bepaalt hoe liefde eruit ziet. Liefde is geen God, God is Liefde, dat is een heel ander verhaal. 

In dit proces mag ik leren van mezelf te houden, mezelf ruimte te geven om anders dan een ander te mogen zijn/denken en dat omarmen, die ander de ruimte geven anders te zijn/denken en samen in liefde onderdeel te zijn van hetzelfde lichaam. Nu het zo dichtbij kwam en zoveel emoties bij me opriep vond ik dat een hele lastige, maar de relatie is gebleven en is nog steeds even waardevol en dat vind ik heel bijzonder. Ik heb ervan geleerd en dat was het waard, misschien was juist dat wel Papa's bedoeling. In Spreuken 27:17 staat "IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 september 2022

Perspectief

Soms vind ik het best wel een uitdaging om dat wat God in mijn leven doet op een goede en duidelijke manier in woorden te gieten, en ga ik achter m'n pc zitten als ik "weet" dat het weer tijd is om een blog te schrijven en vraag ik Vader me de woorden te geven. Ik heb dan wat ijkpunten, maar dan moet ik er nog een verhaal van maken.

Laatst waren ze bij ons flat druk bezig om de riolering en waterleidingen te vervangen, alles wat aan de oppervlakte altijd zichtbaar was - de straatstenen - werd verwijderd, en de onderliggende grond werd omgewerkt, en zo hier en daar flink diep om de oude pijpen waar alle toe en afvoer doorheen liep te verwijderen en er nieuwe voor in de plaats te leggen, en dat niet eens altijd op de zelfde plaats, het buizen systeem werd zo hier en daar opnieuw ingedeeld, er werden extra putten bij geplaatst. 

 

Ik moest op een gegeven moment denken aan mijn eigen proces, in de blog Waar gaat het heen ? schreef ik erover hoe ik pijn in mijn heupen/knieën/benen had gekregen en ik heb daar flink mee geworsteld. Ik had dit niet verwacht en begreep het ook niet. Diep van binnen wist ik dat dit iets geestelijks was en ik wilde er dan ook met Gods hulp op een geestelijke manier op reageren. We hebben in onze maatschappij een scheiding tussen fysiek en geestelijk gemaakt en eigenlijk leren we dat wat je niet kan zien met je natuurlijke ogen er niet is, neem het in ieder geval niet te serieus. Terwijl God Geest is en wij naar Zijn beeld geschapen zijn. De geestelijke wereld is de realiteit en het natuurlijke word beïnvloed vanuit die geestelijke wereld en niet andersom. 2 Korinthe 10:4-5 leert ons "De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus." 

In de uitdaging om te gaan met deze situatie had ik het nodig weer een stuk verandering in denken door te maken. Iets waar ik weer tegenaan liep was mijn neiging tot krampachtigheid, doe ik het goed, gebeurd er iets als ik dit of dat goed doe. Terwijl Vader zei : vertrouw Mij, schuil bij Mij, richt je focus op Mij. Ik moest weer zo denken aan een kostbare les die Hij mij leerde over lopen over een koord met mijn ogen alleen op Zijn ogen gericht en niet op Zijn handen, ik schreef daarover in de blog Dansen. Ik nam het besluit dat Hij mij meer waard was dan een pijnloos lichaam, ik wilde Hem liever dan van mijn pijn af zijn. Ik wilde Hem zoeken om Wie Hij is en van Hem houden om Wie Hij is, die keus heb ik vele malen steeds opnieuw moeten maken, en nog regelmatig omdat mijn vlees schreeuwt : ik wil hier vanaf. Maar niet mijn vlees bepaald de koers van mijn denken, mijn geest heeft de leiding en mijn geest heb ik onder de leiding van Heilige Geest gesteld, Hij heeft de leiding.

Op een ochtend las ik het Engelstalige leesplan van Joyce Meyer Promises for your everyday life - beloften voor het dagelijkse leven - en daar las ik iets wat me raakte : we kunnen ons door teleurstellingen laten neerdrukken of we kunnen ze als stepping-stone/opstapjes gebruiken. groeimomenten, karakter vormigs mogelijkheden. En ik besloot dat laatste te doen, nee leugenaar ik ga niet mee in jou praatjes, dit soort bolwerken die de boze in m'n gedachten wil bouwen wil ik sneller en duidelijker leren herkennen, ze brengen me niet verder en drukken me neer, daar weiger ik aan mee te werken. Vader God heeft me die vrije keuze gegeven en die wil ik inzetten om mee te werken aan Zijn leiding door Heilige Geest om mijn denken te vernieuwen, dat is een levenslang proces, maar ik kies ervoor er voor te gaan, alert te blijven vanuit een plaats van rust in Hem. 

Ik bad : Heer U hebt mij gezegd dat U mij een lichaam hebt gegeven om daarmee uit te voeren wat U in mijn hart hebt gelegd dus ik vertrouw erop dat U mij in staat stelt om dat ook te kunnen doen en ik ervaar ook dat Hij dat doet. Komt deze situatie van Hem : NEE, dit komt van de boze, zelfs al zou het het gevolg van de gebrokenheid in deze wereld zijn dan ligt de wortel bij satan die komt om te roven en te stelen (Johannes 10:10) maar ik weet wel dat Vader zegt dat Hij er altijd doorheen werkt en alles mee werkt ten goede voor wie Hem gelooft (Romeinen 8:28) en dat is het vertrouwen waaruit ik wil leven. Eerst naar Vader en dan doen wat Hij zegt. Je hoort zo vaak dat je je nuchtere verstand moet gebruiken en ja God werkt door ons verstand heen, maar ga ik eerst naar mijn verstand of eerst naar de genadetroon van mijn hemelse Vader en vraag ik Hem wat Hij ervan denkt en vraag ik Hem wat wijs is om te doen. 

Vader ik ben zo enorm dankbaar voor de kostbare lessen die ik in de afgelopen jaren van U heb mogen leren en die ik nu opnieuw in praktijk mag leren brengen, en dat U ze nog wat bijstuurt en verfijnt. Wat een geweldige opvoeder bent U, wat een liefdevolle Papa. Ineens valt mijn oog op een pot planten die vorig jaar kleine stekjes waren waar God mij een les door leerde, ik schreef daarover in De les van de kamerplant Maar er is ook Gods belofte in de best wel pittige tijd, opnieuw heb ik mini stekjes staan, nog maar een klein kwetsbaar steeltje met 2 blaadjes, meer is het niet, maar het zit vol potentie om net zo'n grote mooie plant te worden als de plant waar het zaadje waaruit hij is gegroeid vanaf komt. Het is of God zegt : Je bent aan het groeien Mijn mooie dochter, keer op keer breng je vrucht voort, mag je daarvan uitdelen zoals je je stekjes uitdeelt aan wie ze hebben wil. Dan moet ik weer denken aan Johannes 15, ik hou zo van die voorbeeld van de Wijnstok en de ranken, ik in Hem en Hij in mij, de levenssappen hebben zich vermengt, zonder dat is het onmogelijk om vrucht voort te brengen voor de Wijnstok, Hij kan niet zonder de ranken, en de ranken kunnen niet zonder de Wijnstok, zonder Hem kunnen ze onmogelijk vrucht dragen. Ik vind U zo'n geweldige verhalen vertellen Vader, Uw Woord is de Waarheid, Levend en Krachtig. en opnieuw gaf U mij de woorden om te delen wat U deed en doet in mijn leven. Ik houd van U, en samen blijven we onderweg.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 september 2022

Vernieuwing van denken over geloof

 In de blog Waar gaat het heen ? van vorige week vertelde ik iets over dat ik last van m'n knieën en heupen heb. Heel bewust wil ik er weinig woorden aan vuil maken omdat ik goed op letten wil wat ik erover zeg. Woorden hebben kracht, en ik geloof dat het enorm belangrijk is dat mijn focus op de Heer Jezus licht en niet op de natuurlijke dingen. Ik ben een geest en wil leven geleid door de Heilige Geest en me niet laten afleiden daarvan door wat er in natuurlijke wereld gebeurd. Ik moest denken aan een blog van een tijdje geleden Danken voor alles, ik beschreef daarin de lessen die God me had geleerd over lofprijs en dankbaarheid, en ik zocht het boek Van kramp naar kracht weer op om daarin verder te lezen. 

Hoe makkelijk zakken die kostbare lessen weer weg realiseerde ik me. Je hebt geproefd van de rijkdom van wat je geleerd hebt van Heilige Geest en het versloft weer. Hoe jammer is dit, maar ook hoe menselijk. Nieuwe patronen hebben tijd nodig om een onderdeel van je denken/leven te worden en oude ingesleten patronen hebben misschien nog wel meer tijd nodig om omgebogen te worden, om overschreven te worden met Gods Waarheid. 

Ik ging weer lezen, maar o wat vind ik dat boek confronterend. God danken voor al die dingen die ik zo enorm moeilijk vind, waar mijn ziel zo van gaat steigeren omdat ik ze eigenlijk gewoon niet wil, het ook zoveel moeilijke herinneringen in relatie met mijn moeder oproept, ik er geen raad mee weet. En dan God danken zoals de Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 5:18 "Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u." Dat vind ik een heel lastig onderdeel van Gods wil voor mij, maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Maar ik weet ook dat mijn hemelse Vader intens veel van mij houd en het allerbeste met mij voor heeft en mij in al deze processen vormt naar Zijn beeld. Dat al deze situaties groei kansen en mogelijkheden zijn waar Hij mij doorheen wil helpen.

Hoe liefdevol is Vader God, Hij voed me zo geduldig op, corrigeert me keer op keer. Hij zei : dit is niet van Mij, maar Ik ben bij je, Ik wijs je de weg, Ik wil je helpen de draad van Mijn manier weer op te pakken. Ik verlang ernaar dat je wandelt in Mijn weg, Mijn waarheid, Mijn leven (Johannes 14:6) Via een leesrooster las ik 2 Korinthe 5:16 "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees....." dit raakte me want het was of God zei : Focus niet naar je vlees, dat is niet wie jij bent, kijk niet naar je vleselijke omstandigheden, kijk naar Mij. Jij bent in Mij een nieuwe schepping (2 Kortinthe 5:17) je bent geënt in/op Mij de ware wijnstok (Johannes 15:1-8) jij in Mij, Ik in jou, dat is de waarheid voor jou waar jij je op mag focussen, en laat de rest aan Mij over, Mij loopt het niet uit de hand. 

Hij herinnerde me aan een oud lied wat Don Moen lang geleden heeft geschreven : God can do it again, and again and again. God kan het doen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Gelijk moest ik denken aan het lied dat God mij de week voor Pasen 2016 gaf It is no secret what God can do, what He has done for others, He'll do for you. Het is geen geheim wat God kan doen, wat Hij voor anderen heeft gedaan zal Hij ook voor jou doen.

Geloof is een geestelijke kracht. Maar ook twijfel, angst en zorgen (vormen van ongeloof)  kunnen geestelijke krachten zijn, en deze krachten maken je geloof krachteloos. In Mattheus 14:22-32 lezen we dat Petrus vol geloof in het Woord van Jezus : Kom ! uit de boot op het water stapt. Toen hij op de storm ging letten, op de natuurlijke omstandigheden kwam er twijfel in z'n hart en zonk hij weg in de golven. Twijfel draaide het geloof van Petrus de nek om. Jezus greep hem  gelijk vast, Hij liet Petrus niet verdrinken, maar Hij zegt ook tegen hem : Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld ? 

Dit was een enorme eyeopener voor mij. 

Niet ons geloof moet groter worden, we moeten het geloof dat we van Hem hebben ontvangen planten als dat mosterdzaadje zodat het kan ontkiemen en uit kan groeien tot die enorme boom. In Mattheus 13:31-32 zegt Jezus "Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei : Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken."  We moeten ons geloof aan het werk zetten, we moeten er iets mee gaan doen.  Toen de discipelen in Marcus 11:22 Jezus om meer geloof vroegen gaf Hij hun niet meer geloof, Hij legde uit wat ze moesten gaan doen : in geloof gaan spreken zonder te twijfelen. Dit heeft me een flinke tijd bezig gehouden. 

In mijn hart moet alleen geloof leven en niets anders. En dan kom ik weer bij Spreuken 4:23, een tekst die een periode steeds weer bij me bovenkwam "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is." Zorg dat je hart vrij blijft van twijfel, angst en zorgen. Als dingen niet gebeuren is het antwoord nooit : je moet meer geloof hebben, het antwoord is : je moet afrekenen met je ongeloof.  Ik moet bekennen dat er nog heel wat verandering nodig was en is in mijn denken om daar te komen. Uit eigen kracht kan ik dat niet, daarom ben ik zo enorm dankbaar voor Heilige Geest die mij leert en onderwijst. Jezus heeft alles al volbracht aan het kruis, Hij heeft al mijn ziekte , zwakte, pijn, verdriet gedragen en overwonnen. Aan mij om het in geloof aan te pakken. Faith School Live was behoorlijk confronterend, maar ik heb er ook zo enorm van geleerd, het was zo alle tijd en inzet waard om daar echt de tijd voor te gaan nemen zoals God mij had gezegd om er met pen en papier voor te gaan zitten. Hij wist wat ik nodig had. 

In die tijd hoorde ik Dutch Sheets in het Engelstalige filmpje Mercy in the midst of the shaking iets zeggen wat me raakte omdat ik daar ook bij de Faith School over had gehoord : 

Geloof is niet het ontkennen van bestaande dingen of feiten en realiteit. Geloof is het weigeren om hen te accepteren als het uiteindelijke vonnis. Het is een sterke overtuiging dat God niet is overgeleverd aan feiten, kwaad en destructieve omstandigheden. Geloof is een onwankelbaar vertrouwen dat deze kunnen veranderen door gebed, Gods kracht en geloof in Zijn Woord. 

Ik heb het zo nodig om genadig voor mezelf te zijn in dit proces, want m'n emoties vliegen regelmatig alle kanten op en proef ik bij mezelf hoe wettisch/religieus ik kan denken, en dat is niet het hart van Vader God die mij vanuit Zijn liefde in lijn wil brengen met Zijn denken en kijken naar mijn omstandigheden. Het voelt regelmatig als een enorme worsteling, en soms zijn daar wat neigingen om me (tijdelijk) terug te trekken gaat dat het oplossen ? 

Papa God houd van mij en Hij is bij mij. Henk Binnendijk heeft een mooie uitspraak : je zal daar zijn wat Hij hier van je heeft kunnen maken. Ik heb God toestemming gegeven dat in mijn leven aan te raken wat Zijn aanraking nodig heeft, op de plaats, de tijd en de manier waar Hij voor kiest, daar wil ik niet op terug komen, ik kies ervoor vol te houden, te leren volharden in Zijn kracht, ook als mijn vlees het er moeilijk mee heeft.  Romeinen 8:28 zegt  "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Ook al zie ik niet hoe, Hij ziet het wel en ik kies ervoor om Hem te danken, Hij past het in in Zijn plan voor mijn leven. 

Het klinkt misschien zwaar, en soms voelt het ook zo, maar toch is het voor mij ook een getuigenis van Gods goedheid en genade, Zijn liefde en de verandering die Hij al in mijn leven gewerkt heeft. Ik wil niet meer opgeven omdat ik weet (hoofdkennis die steeds meer in mijn hart begint te landen) dat ik zo intens geliefd ben door mijn Vader in de hemel, Degene die mij schiep, en Die mij in leven heeft gehouden al deze jaren, die mij heel bijzonder heeft laten weten dat Hij mij ziet en mijn hart wil genezen. Hij is zo goed en alle lof en eer waard.  Hij droeg mij op te delen wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven, en dat zal ik doen ook als het moeilijk is en het ongemakkelijk voelt. Hij is goed, altijd. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...