Zoeken in deze blog

dinsdag 28 mei 2019

Lopen op het water

In mijn blog Dankbaar van een paar weken geleden schreef ik al dat ik weer in de oer Hollandse klei sta met mijn "geloofs-voetjes" en dat ik dat best lastig vind soms.  In het boek "Bestemd voor Overwinning" van Joseph Prince las ik iets wat bij me bleef hangen en steeds terug kwam, ik zal zo vertellen wat dat was maar ik deel eerst de twee Bijbelverzen die hij daar bij aanhaalt. 

2 Korinthe 5:21 zegt "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem." en Romeinen 3:22 zegt "Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid."

Tegenover de leugens van de boze mogen wij Gods Waarheid over onszelf uitspreken, dat was niet nieuw meer voor me ook al is het ook in de praktijk brengen nog steeds een leerproces. 
Maar het was alsof God tegen me zei : Je bent niet alleen mijn geliefde dochter, je bent rechtvaardig voor God in Christus.

Joseph schreef dat als de boze je aanklaagt je mag verklaren : Ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Maar wat als je onderuit gaat en toch de mist in gaat ? Daar worstel ik regelmatig mee. Hij schreef een gebed en dat was wat bij mij bleef hangen en en steeds bij me terug kwam in dat soort situaties. 

Dank U Vader, ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Ik raak Uw aanwezigheid niet kwijt, zelfs niet als ik faal. U bent bij mij.
Ik heb dit op een papiertje geschreven en op mijn plekje gezet waar ik het elke morgen mijn tijd met God doorbreng, en ik ben het regelmatig aan het belijden.
Het voelt een beetje als wandelen op water, dat lezen we in Mattheus 14. De discipelen zitten in een zwaar weer en dan komt daar een gedaante op hen aflopen, maar dan horen ze een stem die zegt "Blijf kalm ! Ik ben het, wees niet bang !"  en dan zegt Petrus "Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen." 
Petrus zoekt bevestiging of die persoon is die hij denkt dat Hij is : Jezus. Heeft Hij die stem goed herkent boven het gebulder van de golven ?  Dat is zo herkenbaar voor mij in deze fase waar ik doorheen ga, want het is een fase, het zal niet altijd zo blijven en het is ook niet zo dat ik weer afglijd naar "af", dat zijn de leugens waar ik tegenin mag brengen dat ik de rechtvaardigheid van God ben in Christus zoals de Bijbel - Gods Woord en Waarheid - zegt.
Jezus antwoord Petrus met één simpel woordje "Kom !"  En Petrus stapt uit de bood, hij wil naar zijn Heer toe, de Heer die hij kent en vertrouwend, want waarom zou hij anders überhaupt uit die bood stappen, ieder weldenkend mens weet dat je dan te water gaat. Maar als Jezus zegt dat je naar Hem toe mag komen zal Hij ook zorgen dat je naar Hem toe kan komen, en dan ga je. Pas als je gaat twijfelen of het allemaal wel kan dan zink je weg in het water.

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Dank U wel Vader dat ik de gerechtigheid van God ben in Christus, dank U wel dat ik niet bang hoef te zijn dat ik U ooit nog kwijt raak, ook niet als ik faal. U bent bij mij, U weet alles en U ziet alles en U wist precies wat U kreeg toen U mij aannam als Uw geliefde dochter. Help mij mijn ogen alleen op U gericht te houden en niet op situaties en omstandigheden om me heen. Overal waar ik ben daar is Uw sterkte, veilige Vaderhand die onder mij is en die mij vast houd. Nooit, nooit hoef ik meer te twijfelen, geef mij genade om dat ook niet meer te doen, niet aan U, uit mezelf kan ik het niet maar ik bid en dank dat U het in mij uitwerkt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 mei 2019

Geen veroordeling

Door een tip van iemand ben ik het boek "Bestemd voor Overwinning" van Joseph Prince gaan lezen, wat een lessen mag ik daaruit leren, wat een openbaring heeft hij van God ontvangen om te delen met deze wereld die ten onder gaat aan veroordeling. 

Al voor ik dit boek begon te lezen was God mij begonnen duidelijk te maken dat Hij mij niet veroordeeld om wat ik eet, nog steeds is dat een strijdpunt en ik ben God gaan vragen de wortel bloot te leggen. Hij heeft mij daarvan vrij gezet, hoe kon het me dan weer zo enorm van m'n stuk brengen. En God begon de wortel bloot te leggen, als we vragen krijgen we antwoord, is Hij niet goed, genadig en liefdevol.

Wat in mijn ogen een verkeerde manier van eten was was geen zonde maakte God me duidelijk, Hij had mijn zonden schoongewassen en Hij bekijkt mij door de ogen van Jezus, schoon en wit gewassen door Zijn kostbaar bloed, ik wereld aangeklaagd door de mensenmoordenaar van de beginne, Hij had mijn hart en denken vervuild waardoor ik mijzelf ging veroordelen.

In het boek vertelde Joseph dat God hem had geopenbaard dat de diepste wortel, een wortel is die uit de geestelijke wereld komt, een tactiek van de boze : veroordeling is. Deze gaat nog dieper dan stress en angst (stress komt voort uit angst) iets wat ik zelf al begon te leren werd dus voor mij een bevestiging dat dit ook echt iets was wat God mij aan het leren was. 
Als de bron waaruit wij putten vervuild is met veroordeling, al is het maar een klein spoortje, zullen we nooit in de ware vrijheid die Jezus voor ons kocht met Zijn bloed kunnen ervaren.

Nadat ik dit had gelezen ging ik slapen en de volgende morgen kreek ik m'n dagelijkse mailtje van "IkWonderJou" en dat sloot hier precies op aan : "Je bent made in heaven(even op de link klikken om het berichtje te kunnen lezen) je bent een nieuwe schepping, geen veroordeling meer. 
Op producten staat waar ze vandaan komt, op mij staat "Made in heaven", gewild, gevormd in de hemel, persoonlijk door God die mij zag van voor  de grondlegging der wereld. Efeze 1:13-14 "In Hem bent ook u, nadat u het Woord  van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid."

Joseph stelt dat veroordeling ons berooft van de intimiteit met God en toen ik dat las wist ik : dát is wat ik bespeur bij mezelf. Ik had steeds het gevoel dat niet goed eten, dus niet goed voor mijn lichaam zorgen tussen God en mij in kwam staan. Het was niet mijn eten maakte God me duidelijk, nu zag ik dat het veroordeling is die tussen mij en God in kruipt, de leugenaar van de beginnen, in Johannes 8:44 staat dat hij de mensenmoordenaar van het begin af is en dat er in hem geen waarheid is, laat me dit heel slinks weten en ik had zijn leugens niet volledig door. Als op een mooi wit vel 1 zwart stipje staat is het vel niet meer helemaal wit, het is vervuild, en zo werkt het ook bij ons. Wij zijn door het bloed compleet en totaal schoon gewassen, maar als wij één kleine slinkse leugen van de boze geloven voelen we ons niet meer schoon en dat is nou precies wat die leugenaar wil, ons het idee geven dat we niet deugen, niet goed genoeg zijn, dat we niet schoon zijn.

Bij de mail van werd dit prachtige lied gedeeld, vooral de zin "I am not ashemed" sprong eruit voor mij. Ik hoef me niet meer te schamen, schaamte komt voort uit veroordeling. Hierover las ik een ander prachtig boek wat een echte aanrader is om te lezen "Vrij van schaamte" van Christine Caine, schaamte is verschrikkelijk, het maakt dat je het liefst wegkruipt het vertelt je dat je er niet mag zijn.
I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping
I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

You restore the wasted years

U herstelt mijn verspilde jaren
You build the broken walls
U bouwt de gebroken muren
Your love replaces fear
Uw liefde vervingt vrees
Your mercy makes us whole
Uw genade maakt mij heel

Adopted, healed and lifted

Geadopteerd, genezen en opgetilt
Forgiven, found and rescued
Vergeven, gevonden en gered


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping
I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

I bow before Your cross

Ik buig voor Uw kruis
This broken life made new
Dit gebroken leven nieuw gemaakt
So amazed at all You are, Lord
Verstelt staan van alles wie U bent, Heer
And who I am in You
En wie ik ben in U

Adopted, healed and lifted

Geadopteerd, genezen en opgetilt
Forgiven, found and rescued
Vergeven, gevonden en gered


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping

I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

You have overcome, it is finished it is done
U hebt overwonnen, het is afgewerkt en klaar
Now my heart is finally free
Nu is mijn hart eindelijk vrij
Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Risen Saviour, reining King
Opgestegen Redder, regerende Koning


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping

I am not the same  anymore

Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Every chain undone by the power of the Son

Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
I am not the same anymore
Ik ben niet dezelfde meerDank U wel Vader, dat ik me niet meer hoef te schamen of te veroordelen, U ziet mij door het bloed van Jezus als Uw geliefde kind. Ik ben een nieuwe schepping en U werkt dat steeds verder in mij uit, en in dat proces bent U heel dicht bij mij en houd U mij vast en bevestigd U mij steeds in wie ik ben in U. Dat raakt me keer op keer heel diep, dank U wel daarvoor.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 mei 2019

Verbreek de relatie

Ik zat al een paar dagen met mezelf te stoeien, Ik wilde me vast houden aan God en Zijn waarheid, maar in de praktijk knaagde er van alles aan me, ik was mijn zekerheid in Hem kwijt en ik had gebeden, Heer laat me maar zien wat dit toch is want ik vind dit niet fijn, ik wil zo niet.
Zoals elke ochtend deed ik op een ochtend m'n wifi aan en m'n mobiel liep vol meldingen van o.a. YouTube  dingen waar ik op geabonneerd ben en "per ongeluk" (ik geloof niet in per ongeluk, ik zie dat dan als leiding) tik ik iets aan i.p.v. het weg te vegen en dit lied begint, een lied over het opzeggen van je relatie met angst, je bent helemaal klaar met de macht die angst over je leven heeft. Ineens realiseer ik me, al die dingen die aan me knagen hebben te maken met angst. 

Ik zoek op wat het tegenover gestelde is van angst en dat ik liefde.
Er komt een tekst uit 1 Johannes 4:18 in m'n gedachten "Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor Hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, kom dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde."

God houd zo veel van mij dat Hij steeds dieper in mij durft te gaan om alle restjes van wat tussen Hem en mij in kan staan, restjes die weer kunnen gaan groeien en mij kunnen hinderen om dichter naar Hem toe te groeien aan te wijzen zodat ze in het licht gebracht kunnen worden.
Het gebeurd regelmatig dat ik dan heel verbaasd ben omdat ik die restjes niet meer verwacht, en wat valt dat dan tegen. Wat heb ik eigenlijk een hekel aan deze onderdelen van het proces wat ik door mag maken. 
Het dichter naar Hem toegroeien vind ik heerlijk, maar het ploegen door de rommel  en restanten vind ik niet altijd fijn, zeker niet als het zoveel in me losmaakt.


Sick and tired of being sick and tired
Ziek en moe van ziek en moe zijn
Had as much of you as I can take
Meer kan ik niet meer aan

I'm so done, so over being afraid

Ik ben er klaar mee om bang te zijn
I've gone through the motions
Ik heb met alles meebewogen
I've been back and forth
Ik ben naar achter en naar voren geweest

I know that you're thinking you've heard this before

Ik weet dat je denk : dit heb ik eerder gehoord
I don't know how to say it
Ik weet niet hoe ik het moet zeggen
So I'm just gonna say it
Dus ik zeg het maar gewoon
Fear, you don't own me
Angst, jij bezit mij niet
There ain't no room in this story
Er is geen ruimte meer in dit verhaal

And I ain't got time for you

Ik heb er geen tijd meer voor jou
Telling me what I'm not
Om me te vertellen wat ik niet ben
Like you know me well guess what?
Alsof jij me zo goed kent, maar weet je ?
I know who I am
Ik weet wie ik ben
I know I'm strong
Ik weet dat ik sterk ben
And I am free
Ik weet dat ik vrij ben
Got my own identity
Ik heb mijn eigen identiteit
So fear, you will never be welcome here
Dus angst, jij bent hier nooit meer welkom
Take a minute, let it settle in
Neem een minuut om het te laten bezakken
You probably never saw it coming
Je zag dit waarschijnlijk niet aankomen

Something's gotta give so I give up you, oh

Er moet iets gebeuren dus ik geef jou op

There's no room for you here

Er is hier geen plaats meer voor jou
Yeah, I've had enough
Ik heb genoeg van jou
No vacancy sign on my heart is lit up
Er is geen ruimte in mijn hart voor jou
In case you didn't hear it
Voor het geval je het niet hebt gehord
Here it is again
Zeg ik het nog een keer

Fear, you don't own me

Angst, jij bezit mij niet
There ain't no room in this story
Er is geen ruimte meer in dit verhaal

And I ain't got time for you

Ik heb er geen tijd meer voor jou
Telling me what I'm not
Om me te vertellen wat ik niet ben
Like you know me well guess what?
Alsof jij me zo goed kent, maar weet je ?
I know who I am
Ik weet wie ik ben
I know I'm strong
Ik weet dat ik sterk ben
And I am free
Ik weet dat ik vrij ben
Got my own identity
Ik heb mijn eigen identiteit
So fear, you will never be welcome here
Dus angst, jij bent hier nooit meer welkom

Is there anybody out there just like me

Is er iemand net als ik
Anybody needing fear tot leave ?
Iemand die het nodig heeft dat angst vertrekt
If you don't know how to say it
Als je niet weet hoe je dat moet zeggen
Sing along with me
Zing dan met me mee

Sing fear, you don't own me

Zing angst, ik ben niet jou bezit
There ain't no room in this story
Er is geen ruimte voor jou in dit verhaal
And I ain't got time for you 
En ik heb geen tijd voor jou om
Telling me what I'm not
Mij te vertellen wat ik niet ben
Like you know me well guess what ?
Alsof jij me kent, maar weet je wat
I know who I am
Ik weet wie ik ben

I know I'm strong, brave

Ik ben sterk, moedig
And I am free
Ik ben vrij
Got my own identity
Ik heb mijn eigen identiteit
So fear, you will never be welcome here
Dus angst, jij bent hier nooit meer wlkom
Oh goodbye, goodbye fear
Vaarwel, vaarwel angst
You will never be welcome here
Jij bent hier nooit meer welkom
Ik moest met dit lied denken aan Marcus 11:23 "Luister goed ! Ik zeg jullie : als je tegen deze berg zou zeggen : Kom van de grond en gooi jezelf in de zee ! dan zal het gebeuren. Maar dan moet je niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt."

Ik ben er nog (lang) niet, maar bewustwording is een eerste stap. Ik kan boos op mezelf worden dat ik weer in oude valkuilen ben gestapt, en dat op zich is al net zo'n oude valkuil waar ik dan even instap. Het gaat niet allemaal fluitend en van een leien dakje, en voor m'n gevoel is het soms stappen achteruit zetten en dat vind ik lastig, want ik wil vooruit, recht op m'n doel af, maar er zijn ook momenten dat ik het gewoon even zat ben. Soms begrijp ik er ook gewoon even helemaal niks meer van, maar dan is toch God daar weer die in Zijn liefde me vingerwijzingen geeft. Niet dat alles dan ineens helemaal helder is, maar het is zo goed te merken dat Hij erbij is. Ik ben Zijn geliefde kind en Hij laat me nooit in de steek. Waar ik ook ga, Hij is bij mij en met Zijn liefde omgeven.


Ook stond dit blog al een poosje klaar voor deze dag, vanmorgen werd ik wakker met allerlei gedachten waarvan ik me afvroeg : Hoe lang gaat dit proces nog duren Heer ? Toen moest ik gelijk denken aan dit blog wat automatisch on-line was gegaan deze morgen.

Geen angst, geen twijfel heeft recht op mijn gedachten.

Heer laat Uw liefde steeds dieper en groter in mij groeien tot er geen ruimte meer over is voor welke angst, hoe klein of groot ook. Doordring mij van Uw enorme grote, niet te bevatten liefde voor mij en voor de mensen om mij heen, voor deze wereld vol gekwetste en beschadigde mensen die die vanuit hun pijn weer een ander pijn doen, niet omdat ze dat willen maar omdat ze bang zijn. Kom met Uw liefde Vader en laat Uw liefde overstromen in mijn hart.


ONDERWEG naar Hem en met Hem


dinsdag 7 mei 2019

Wat genade doet

"Het is de goedertierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is !  Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is Uw trouw."  

Wat een prachtige woorden uit Klaagliederen 3:22-23, aan deze tekst moest ik denken toen enkele zinnen uit dit lied steeds maar bij me opborrelde : "And every morning mercy will restore me, I will proclaim, and if the world may fall before me, I will proclaim."

Ieder morgen zal Uw genade mij herstellen, dat zal ik blijven belijden, ook al lijkt het erop dat de wereld om mij heen in elkaar stort, al kan ik totaal geen invloed uitoefenen op wat er gebeurd en houd ik m'n hart vast, ik blijf belijden dat Uw genade nieuw is elke morgen, dat Uw genade mij herstelt elke morgen.
Je kan je zo verschrikkelijk machteloos voelen als je alleen maar vanaf de zijlijn kan kijken naar situaties die je raken, omdat de mensen die het aangaat je lief zijn maar de relaties verstoort zijn.

Wat een genade is Gods genade, hoe meer ik daar over na denk, hoe meer ik die mag ervaren in mijn eigen leven, hoe meer het bewustzijn van Zijn genade in mij doordringt. Hoe meer ik me realiseer dat het absoluut geen eerlijke ruil was die Jezus deed met mij, Hij kreeg een hart en leven dat zwaar beschadigt was en ik kreeg alles, nieuw leven, vergeving, een weg uit de dood, genezing, onvoorwaardelijke liefde, een lied van hoop, uitzicht op een hoopvolle toekomst, wat een onbegrijpelijke genade.


I was hopeless
Ik was hopeloos
I knew I was lost
Ik wist dat ik verloren was
Death and Darkenss were my only songs
Dood en Donkerheid waren mijn enige liederen
I needed someone to come to rescue me
Ik had iemand nodig die me kwam redden
And mercy heard my plea
En genade hoorde mijn roep

Lord, You found me

Heer, U vond mij
You healed me
U genas mij
You called me from the grave
U riep mij uit het graf
You gave me your real love
U gaf me Uw echte liefde
I thank you Jesus
Ik dank U Jezus
You washed my sins away
U waste mijn zonden weg
and now I'm living
En nu leef ik
I got forgiven
Ik ben vergeven
You came to set me free
U kwam om mij vrij te zetten
and that's what You mercy did for me
Dat is wat Uw genade deed voor mij

You gave beauty for my guilty stains

U gaf mij schoonheid vor mijn schuldvlekken
and now I'm living day to day by His grace
En nu leef ik elke dag uit Zijn genade
so excuse me if I can't contain my praise
Sorry als ik niet meer mijn eigen loftrompet kan spelen
cuz I know that I've been saved
omdat ik weet dat ik gered ben

Lord, You found me

Heer, U vond mij
You healed me
U genas mij
You called me from the grave
U riep mij uit het graf
You gave me your real love
U gaf mij Uw echte liefde
I thank you Jesus
Ik dank U Jezus
You washed my sins away
U waste mijn zonden weg
and now I'm living
En nu leef ik
I got forgiven
Ik ben vergeven
You came to set me free
U kwam om mij vrij te zetten
and that's what you mercy did for me
En dat is wat Uw genade deed voor mij 

And every morning mercy will restore me

En elke morgen zal genade mij herstellen
I will proclaim
Dit zal ik verkondigen
and if the world may fall before me
En als de wereld om me heen instort
I will proclaim
Dan zal ik verkondigen

Lord, You found me

Heer, U vond mij
You healed me
U genas mij
You called me from the grave
U riep mij uit het graf
You gave me your real love
U gaf mij Uw echte liefde
I thank you Jesus
Ik dank U Jezus
You washed my sins away
U waste mijn zonden weg
and now I'm living
En nu leef ik
I got forgiven
Ik ben vergeven
You came to set me free
U kwam om mij vrij te zetten
and that's what you mercy did for me
En dat is wat Uw genade deed voor mij


Ik geniet er zo enorm van dat God op deze manier, vaak door liederen met mij communiceert, het geeft me het gevoel dat ik bijzonder ben, dat ik graag gezien word, dat er intens van me gehouden word, dat ik kostbaar ben.
Dank U wel Heer Jezus voor wat Uw genade deed voor mij, dank U wel dat ik dit allemaal uit Uw hand mag ontvangen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...