Zoeken in deze blog

dinsdag 28 december 2021

Zijn weg

Dit blog vind ik best een lastige om te schrijven maar ik weet dat ik het moet doen, ik wil gewoon eerlijk zijn, maar soms voelt dat zo ongemakkelijk en is het bijna pijnlijk.

Ik heb eens gebeden dat God me zou laten zien welke taak Hij voor me had, welke opdracht, waar Hij mij voor geschapen heeft en op deze aarde heeft geplaatst en alles heeft gedaan om te zorgen dat ik hier ben en er nog steeds ben is voor degenen die me een beetje volgen wel duidelijk. Het worden te veel linkjes om ze allemaal te plaatsen denk ik. God laat me steeds meer zien, en ik vind het lastig om dit uitgebreider te gaan delen want ik wil niet pochen en ik niet iets zeggen in de trant van : kijk mij nou eens, maar ik denk dat God wil dat ik het deel om Zijn weg met mij te vertellen en dat is de opdracht die Hij me heeft gegeven met deze blog. 

God heeft me geroepen voor gebed, en dat ik inmiddels ook weet dat Hij mij roept om voor mijn stad te bidden, ik vertelde daar over in de blog Verandering Daarnaast weet ik al een tijd dat ik de filmpjes van  GiveHim15 van Dutch Sheets moet volgen, daarvan leer ik enorm veel over bidden voor je land en je stad, er zit ook heel veel diepgaand onderwijs in verweven. God begon al een paar jaar geleden me onderwijs over de Hemelse Rechtbanken onder m'n aandacht te brengen, o.a. door het boek Procederen in de Hemelse Rechtbanken van Robert Henderson (veel Engelstalig onderwijs van hem over dit onderwerp is ook op Youtube te vinden) waar ik samen met een vriendin een studie van ben gaan maken. Zelf gebruik ik ook zijn dagboek 365 Prayers & Activations, door elke dag een klein stukje druppelt er zo door een jaar heel wat diepgaand onderwijs binnen. Eigenlijk vind ik de roeping om te bidden voor mijn stad best heftig, omdat Hij wil dat ik meer doe als alleen mijn stad zegenen. 

Er is een strijd gaande in de Hemelse gewesten over ieder mens, maar ook over ieder gebied, iedere land en die strijd is heftig. Een tijdje geleden al weer wist ik dat ik het boek Lichtinslag moest lezen van Jennifer Guetta, een boek over de strijd die zij en haar man hebben gehad met duistere machten en hun bevrijding daaruit door Jezus. Toen ik God vroeg waarom ik dat boek, een thriller die me niet echt trok, moest lezen zei Hij : omdat Ik wil dat je het weet. Ik herinnerde me dat ik eerder al het boek Bevrijding uit gebieden van gevangenschap had gelezen van Ana Mendez Ferrell, en dat ik dat ook best een pittige had gevonden. Toen ik er met die vriendin waarmee ik de studie over de Hemelse Rechtbanken over sprak zei ze dat ze ooit boeken van Frank Peretti had gelezen die ik dan ook eens moest lezen, ik kon ze niet vinden en liet het voor wat het was. Als God wilde dat ik deze ook zou lezen zou Hij ze wel op mijn weg brengen en ik vergat ze.

Je raad het al, God vergat ze niet. God maakte me duidelijk dat wat er was gebeurd rond mijn onderlichaam en het bezoek aan de gynaecoloog, ik schreef daarover in de blog Omweg  te maken had met de strijd in de hemelse gewesten. Als ik heel eerlijk ben begon ik het ook best een beetje heftig te vinden. Het is één ding om te weten dat die kwade machten (demonen) wel degelijk bestaan, net zo goed als de goede machten (engelen) maar ik bleef toch liever op wat afstand. Alleen denkt God daar anders over krijg ik steeds meer het idee. Omdat ik er alleen niet helemaal doorheen gebeden kwam ben ik met de voor mij zo bekende en dierbare Wonderful Free Life Ministry gaan mailen en daar heb ik een persoonlijke gebedssessie gehad in de Hemelse Rechtbanken waar dingen voor mij duidelijk werden, uit mijn voorgeslacht die invloed hadden op mijn huidige leven, waar ik heb beleden en ben vrijgesproken. 

Tijdens het bidden was het of het bange meisje dat achter Jezus stond weggedoken door Hem naast Hem werd neergezet. Ze mocht tevoorschijn komen, ze mocht zichtbaar worden en leert nu dat ze gezien mag worden, er mag rekening met haar worden gehouden. Heel eerlijk : dit vind ik best eng, maar gelukkig staat Jezus naast me en ben ik niet alleen. Dat is ook wat Hij me steeds weer zegt, dagen achtereen word ik met deze bevesteging wakker. Maar Hij zei op een dag ook : Don't try to fit in with others, fit in with Me - pas je niet aan aan anderen, pas je aan aan Mij. Dat vond ik best een pittige, want ook al weet ik inmiddels dat ik er mag zijn, dat ik kostbaar ben, dat Hij me geroepen heeft, als mens heb je de neiging ergens bij te horen. 

Een aantal dagen later zei Hij : Stand firm - sta vast, direct moest ik denken aan een tekst die ik Pasen 2019 kreeg, 1 Corinthe 16:13 "Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk" Deze tekst staat al een tijdje uitgeschreven en ingelijst op ons dressoir. Sta vast, niet in eigen kracht maar in het geloof,  en direct kwam Johannes 11:40 in me op, een tekst die al een tijdje met me meewandelt en steeds weer tevoorschijn komt "Jezus zei tegen haar : Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien."

Ik denk dat dit wel een beetje lang blog gaat worden dus volgende week het vervolg.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 december 2021

Wat is er met Kerst mis

We naderen al weer bijna het eind van het jaar 2021, en de feestdagen staan weer voor de deur, dagen waar ik met steeds meer gemengde gevoelens naar ben gaan kijken. Als God mij al een aantal jaar het One-Word geeft rond Rosh Hashanah (het Joodse nieuwjaar) - ik schreef daarover in de blog Gegrondvest - dan trek ik de conclusie dat God meer waarde hecht aan de Joodse feestdagen dan aan de westerse christelijke feestdagen, het heeft mij wel aan het denken gezet.  

Ik vond een interessant filmpje wat Nederlands ondertitelt over de herkomst van ons westerse kerstfeest, voor wie interesse vind : Wat is er mis met Kerst mis ? 

Ik wil deze tijd gebruiken om de énige ware God, de God van de Bijbel, de levende God, de sprekende God, mijn Papa God, die Zijn Zoon naar deze aarde zond om de mensheid te laten zien Wie Hij werkelijk is, om Zijn hart bekend te maken, die Zijn Koninkrijk zichtbaar kwam maken, zijn verlangen naar de mens die Hij schiep naar Zijn beeld, groot te maken. Hem wil ik eren want Hem komt alle lof en eer toe. Dat is de rede waarom ik in deze blog Psalm 145 wil delen. David, is de schrijver van de ze lofzang, er staat boven : 

Loflied op de grootheid en goedheid van de Heere

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. 

Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen, Uw grootheid, die zal ik vertellen.

Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.

Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid:

De Heere is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

Al Uw werken zullen U loven, Heere, Uw gunstelingen zullen U danken.

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken,

om mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.

De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt gebogenen op.

De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.

U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen en goedertieren in al Zijn werken.

De Heere is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

De Heere bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg.

Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.


Met Psalm 103 roep ik mijn ziel op om Hem groot te maken "Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest." Dank U wel voor een jaar dat al weer bijna achter ons ligt, U was er bij, U hebt vergeven, U hebt genezen naar ziel en lichaam, U hebt mij opgeroepen alles in mij en wat U me hebt toevertrouwd aan U te geven zodat U het kan inzetten om Uw Koninkrijk. Hoe bijzonder dat U zich aan mensen hebt verbonden om door hen heen Uw Koninkrijk zichtbaar te maken, en dat ik één van die mensen mag zijn. Geef me genade Heer niets voor U achter te houden maar me naar het voorbeeld van de Heer Jezus alles te geven, dat is het verlangen dat U in mij hebt gelegd en daar wil ik U voor bedanken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 december 2021

Verandering

Hoe meer ik probeer te leven terwijl ik luister naar de Stem van Heilige Geest, hoe bijzonderder en avontuurlijker ik mijn leven vind worden, en ik merk dat ik er ook enorm van kan genieten. De afgelopen 2 weken is er veel veranderd. De gemeente waar ik onderdeel van ben geweest en waarvan God mij zei te blijven is opgehouden te bestaan. Daarmee is een periode van 12 jaar afgesloten. In 2009 kwam ik op een punt dat ik in mijn nood het uitriep tot God en zei : Heer ik kan niet zonder U, maar wat ik wel met U moet, geen flauw idee. God bracht mij in die gemeente en de eerste 6 jaar kwam ik er erg onregelmatig omdat het zo enorm confronterend was om daar (wat ik toen niet zo kon benoemen) de tegenwoordigheid van God te proeven die mij diep in mijn ziel raakte en mijn pijn aanraakte. In 2015 zei God : Ik wil dat je hier zit, elke week, en dat ben ik gaan doen. Pasen 2016 raakte God mij daar bijzonder aan. In 2018 kwam er een moment dat ik God vroeg of ik weg mocht maar Hij zei : nee, en toen ik vroeg waarom ik moest blijven zei Hij : bidden. Dit antwoord zie ik nu als de roeping van God op mijn leven. Corona kwam en alles veranderde, we gingen over naar Zoom en 26-9-2021 was de laatste Zoom-call. Ik ben God enorm dankbaar voor de tijd die ik daar gehad heb, ik heb er jaren de zondagochtenden huilend doorgebracht en dat vond ik in het begin verschrikkelijk, maar God liet me zien dat die tranen nodig waren om de boel schoon te wassen en dat het de werking van Zijn Geest was. De mensen heb ik zeker tot 2019 op veilige afstand gehouden, maar ze betoonde me Zijn liefde, en ik heb aan die groep mensen 2 bijzondere vriendschappen over gehouden. Ook heb ik heb er enorm veel mogen leren, ik kijk dus dankbaar terug.

Heer wat nu, was mijn vraag en Hij bracht mij woorden in gedachten die op een hele bijzondere plaats voor mij, bij Wonderful Free Life Ministry over mij waren uitgesproken nog voor ik wist dat de gemeente waar ik onderdeel van was zou stoppen : Ik ga jou in kringen brengen, en dat heeft Hij gedaan, in de week na de laatste Zoom heeft God me gebracht in een gebedsgroep die Hij aan het samenstellen is voor de regio waarin ik woon en dat heeft mij diep geraakt.

In de blog Wie ben ik ? schreef ik over mijn zoektocht naar wie God mij gemaakt heeft, maar hoe Hij me gemaakt heeft past in het plan dat Hij heeft met mijn leven. Ook al heb ik wel wat punten waardoor ik ongeveer "weet" welke kant het op zou kunnen gaan, de fijne lijntjes zijn allemaal niet zo duidelijk, en dat is ook niet erg. Hij leidt me door Zijn Heilige Geest elke dag. Hij wil dat bij elk mensenkind doen dat bereid is zijn/haar leven onder Zijn leiding te zetten. Rond deze tijd bracht God een boek onder mijn aandacht van Wilkin van de Kamp : God speelt geen enkele rol in mijn leven....Hij is de Regisseur ! en ik heb gezegd : zo wil ik leven Heer. U bent de regisseur van het leven dat U mij gegeven heeft. Paulus zegt in Galaten 2:20 "Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." Als je deze woorden goed tot je door gaat laten dringen zeggen ze nog al wat. God begon mij verschillende dingen te vragen om te zien of ik in gehoorzaamheid aan Hem wilde leven, en ik ontdekte de vreugde die er ligt in het leven binnen de grenzen die God stelt. De woorden uit Galaten 5: 13-26 dan ook zo kostbaar, vooral vers 16 "Maar ik zeg : Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen." Deze woorden, deze belofte staat in de Bijbel en ik heb laats heel bewust een keuze gemaakt en voor mezelf besloten : ieder woord uit de Bijbel is waar. 

Op zich klinkt dat heel logisch, maar hoe vaak steekt twijfel daar de kop nog op, redenatie, het welbekende 'maar.....' 2 Timotheüs 3:16 zegt "Heel de Schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." Dat betekend niet dat ik de Schrift naast mijn normen en maatstaven ga leggen, maar mijzelf naast Zijn normen en maatstaven, Zijn Woord ga leggen en dat ik mag groeien en ontwikkelen, mag opklimmen tot Zijn niveau, en in Christus is dat zelfs mogelijk, in Hem is alles te vinden wat daar voor nodig is, Hij heeft alles daarvoor tot onze beschikking gesteld. 

Ik hoorde in het onderwijs van de Online Bijbelschool van Frontrunners een hele rake zin van Hans Oudhoff, als je denkt bij iets wat je leest in de Bijbel : Ja, maar..... dan is dat een goed moment om je te bekeren want de Bijbel zegt in 1 Korinthe 1:20 "Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons." Ik heb besloten dat elk woord uit de Bijbel, ja en amen is voor mij, ik ga daar niet meer aan twijfelen - dat is ongeloof - Als Hij het zegt is het waar en zal ik het doen. Deze keuze heeft consequenties, dat klopt, het is flinke uitdagingen, en dan zegt Hebreeën 13:5, een tekst die God keer op keer terug brengt in mijn gedachten "Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd : Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten."

In het boek van Wilkin waar ik het eerder over had zegt hij dat het hoog tijd wordt dat we in Europa gaan belijden dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Ik ben het daar helemaal mee eens. Onze cultuur is doordrongen van het humanisme dat zegt : Er is geen God, de mens is het hoogste wezen wat er is en alle antwoorden zitten in jezelf. Ik heb besloten me daarvan af te keren, ik heb niet de antwoorden in mezelf. Ja ik heb een gezond verstand gekregen, maar niet om daar op te leunen. Spreuken 3:5-7 zijn duidelijk "Vertrouw op de Heere met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen en dan zal Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade." De laatste jaren hebben mij geleerd dat Gods woord, ook de woorden die schuren met mijn vlees, waar zijn, en ik wil leven zoals Jezus leefde, en Hij was radicaal, Hij volgde alleen de Stem van Zijn Vader, diezelfde Stem wil mijn/ons leven hier op aarde leiden, die Stem is van Heilige Geest. 

Heer geef mij de moed om op alle terreinen van mijn leven radicaal voor U te leven, en geef daarin Uw wijsheid, Uw geduld, Uw liefde, Uw zachtmoedigheid, Uw nederigheid, Uw genadige houding naar mezelf en anderen. Dank U wel dat ik mag leren en groeien naar Uw beeld, ik ben onderweg met en naar U toe en U leert mij te genieten van de reis en de route die U met me gaat.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 7 december 2021

Wie ben ik ?

Sinds Pasen 2016 heb ik al een hele weg af mogen leggen, wat er die dag gebeurde veranderde de richting van mijn leven totaal. De grootste vraag waar ik het antwoord op mocht gaan uitvinden was wie ik nu eigenlijk was zonder ADHD, zonder depressie en zonder eetstoornis. De Enige die mij bij die zoektocht kan helpen is Degene die mij gevormd heeft, en regelmatig was dan ook mijn vraag : Heer ik weet dat U mij zoals Psalm 139:14 zegt ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt ben door U, maar wat heeft U dan in mij gelegd, hoe heeft U mij bedoeld, wat is Uw plan voor mijn leven ? 

Inmiddels in het 2e jaar van de online-Bijbelschool bij Frontrunners kwam ik bij de module Leiderschap, nou dat was voor mij geen eenvoudige 1 + 1 = 2, ik zag mezelf echt niet als leider. Dit was tot nu toe wel het meest confronterende blok voor mij, maar ik heb er ook enorm veel van geleerd, en hoe bijzonder om te ontdekken dat God eigenlijk al bezig was om over jezelf leiden, regeren in je eigen leven te spreken. Een van de lessen werd gegeven door Nadine van Rooy van Inspire People en zij sprak over de DISC, ik had daar wel eens van gehoord en ooit zelfs het boek Rijkdom van karakters, juist als het botst..... gekocht van Cock Grandia en Jentine Bogerd-Grandia, maar het gaf me niet echt een beter idee van hoe ik in elkaar stak (dat lag overigens meer aan mij dan aan het boek trouwens) In die les deden ze de gratis 123 test en disk-factor test, ze geven een beetje een beeld en het is grappig om te doen, maar ik was alleen maar heel verbaast over wat er voor mij uitrolde. Ik bad : Heer wat moet ik hiermee ? 

Ik besloot eens op de website van Nadine te gaan kijken en wat informatie te vragen, waar ik heel snel antwoord op kreeg en toen werd het stil. Het was in de vakantie tijd en ik vermoedde dat het daar mee te maken had en bad : Heer als U wilt dat ik dit doe dan gaat U dit lijden, hoor ik niets vind ik het ook prima dan zie ik dat ook als een antwoord van U. Na een paar weken was het of God zei : Kijk bij je mail, maar ik zag niets en toen kwam het woord Spam in mijn gedachten dus keek ik bij m'n Spam en daar was een dag eerder een mail van haar binnen gekomen. Dat was natuurlijk geen toeval voor mij en ik wist dat ik moest doorzetten wat ik overigens ook verschrikkelijk spannend vond. Wat heeft gemaakt dat ik ook daadwerkelijk doorzette was dat God zei : Ik wil dat je weet wat Ik in jou gelegd heb. 

Bij de test krijg je een basisrapportage en die heeft me zeker geholpen. Omdat ik jaren onder stress heb geleefd had ik een vertekend beeld van mezelf gekregen, maar heb ik me ook voor mensen afgesloten, terwijl God mij juist als een mensen-mens heeft gemaakt. Van de zes groeigebieden die werden aangegeven waren er vier waar God al met mij over bezig was en dat vond ik best bijzonder, net als dat Hij mijn hart weer aan het openen is voor mensen en Hij mij bracht op het punt dat ik daar ook toe bereid ben om me weer kwetsbaar op te stellen. Hoe bijzonder is Degene die ons gemaakt heeft !  En dan moet ik weer denken aan die zin uit het liedje Dansen op Papa's voeten : "Papa weet hoe het moet". Ja Papa weet heel goed hoe het moet, en Papa weet wat Hij doet, ik kan Papa volkomen vertrouwen. Ik schreef daarover in de blog Omweg

Een tijdje geleden schreef ik de blog Wat als .... en nu weet ik dat God mij geleid heeft in de zorg voor deze mooie mensen, groot en klein, maar ook dat het goed was om te stoppen met de post en meer tijd te krijgen voor extra aandacht voor één van deze mensen. Maar tegelijk geeft het ook meer ruimte voor mezelf om het wat rustiger aan te doen (wat overigens helemaal past in mijn S.(stabiel) I.(interactief), groen (hoofdkleur)-gele persoonlijkheid) en voor de dingen die ik doe de tijd te nemen, ze te doorleven. Ik heb de laatste maanden echt tijd genomen om te fietsen, ik vind dat zo'n heerlijke manier om tijd met God te hebben en mijn hoofd bij Hem leeg te maken. Het gaat zo vanzelf al trappend door de polder. Misschien klinkt het raar maar ik zit gewoon hardop met Hem te praten en te genieten, ik heb al zulke mooie lessen geleerd op m'n fietsje in de gebieden rond Delft en de omliggende plaatsen. 

Inmiddels kan ik zeggen dat ik mezelf een mooi mens vind, dat ik kostbaar ben, me geliefd weet en van mezelf leer houden. En Heer ik geef U toestemming alles in mijn leven te doen wat nodig is om mij meer en meer op Uw Zoon Jezus te laten gaan lijken, daar ben ik, daar is ieder mens voor gemaakt. God geniet ervan als wij meer en meer op Zijn Zoon gaan lijken en ik vind het fijn als God van mij kan genieten, daar geniet ik dan weer van. Ja ik leer genieten, ontspannen, gewoon zijn zoals Hij mij gemaakt heeft, Hij me bedoeld heeft, zonder kramp. Hoe bijzonder is dat, dan moet ik denken aan het lied What a difference You've in my life, aan U alle eer.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...