Zoeken in deze blog

dinsdag 25 juni 2019

Luisteren

Nadat God me duidelijk had gemaakt dat ik mezelf niet meer moest veroordelen om wat ik eet omdat Hij mij niet veroordeeld kwam er heel sterk een vraag in mij op : kies ik om te luister ik naar wat Gods Geest mij ingeeft of luister ik naar mijn eigen verlangens ?

Het deed me aan eerdere lessen terug denken : Als ik mijn ogen op Hem richt heb ik geen oog voor andere verlangens.
Een tekst die me daarover opviel was Gelaten 5:25 "De mensen die van Christus zijn, hebben hun "ik" met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven." 

Ook bedacht ik me of toegeven aan mijn eigen verlangens wel zo gezond was voor mijn lichaam ? Als ik toegeef aan mijn trek in vanalles eet ik veel meer suikers / koolhydraten en dat heeft als effect dat de kilo's eraan komen en mijn hba1c omhoog gaat en ik dus weer dichter bij de gevarenzone van diabetes kom. Als ik eet zoals God mij heeft duidelijk gemaakt, via het GOK principe, 3 maaltijden per dag komt mijn bloedsuiker op een gezond niveau en mijn lichaam op een gezond gewicht. 
Ik vind het zo mooi hoe God ons in hele praktische dingen ook de weg wijst, heel persoonlijk, Hij weet precies wat er goed is voor mij en wat niet.

Ik was 30 kilo afgevallen, ik schreef daarover in mijn blog "Veranderd eetpatroon" maar de kilo's eraf houden en dit gezonde eetpatroon vast houden was een moeilijkere weg. Maar toch ook een weg waarin God mij mooie inzichten gaf en liet weten dat ieder detail van mij en mijn leven voor Hem belangrijk is. Dat Hij mij ook in hele praktische dingen raad wil geven en weet wat het beste is voor mij.
Maar in deze les leerde ik iets wat veel belangrijker werd dan m'n gewicht en gezondheid. 
Ik heb verkeert eten heel lang als zonde gezien (het was niet goed en niet Gods wil voor mij) en dat bracht me steeds terug in veroordeling van mezelf, afwijzing en ik heb daar enorm mee geworsteld, ik schreef daar al over in een eerder blog "Geen veroordeling

Toen ik het boekje "Geheimen van de wijnstok" van Bruce Wilkinson las werd mij daarin iets duidelijk, God snoeide mij. Het principe van snoeien is "minder word meer" minder blad dat de zon bij de vrucht vandaan houd. Snoeien heeft als doel de groei te bevorderen, door te snoeien haalt Hij weg wat ons van afhoud van Hem.
Als ik luisterde naar zijn Geest was ik dichter bij Hem, ervoer ik meer (eet)rust en dát is wat mij gelukkig maakte en wat ik wilde vasthouden, ik wilde niet meer van Hem verwijderd worden door de bevrediging van mijn eigen verlangens. 

Even terug naar die vraag : Luister ik naar de Geest of naar mijn eigen verlangens ? 
Romeinen 8 zegt daar ook hele mooie dingen over. "Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je "ik" wil. Want doordat jullie bij Hem horen, heeft "de wet van de Geest" die levend maakt, jullie vrijgemaakt van "de wet van het kwaad" die doodt...............De mensen die zich door hun "ik"laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil..............Daarom broeders en zusters, hoeven wij niet langer te doen wat ons oude "ik" wil...........Maar door de Geest kunnen jullie je verlangens van je oude "ik" overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven." 

Het koste tijd, maar langzaam maar zeker begon het me te dagen, het zakte van m'n hoofd naar m'n hart en dieper tot in mijn bewustzijn, en ik las ineens de woorden die weer een stukje verder stonden ook anders : "Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Het maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem [vol vertrouwen] "Abba Vader"  Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn."  Dat was nu precies wat er gebeurde. "We erven hetzelfde van God als Jezus Christus." Daar schreef ik eerder over in de blog "Eeuwig erfdeel

Zo bijzonder hoe God stukje voor stukje de dingen bij elkaar brengt en me leert en onderwijst. Dingen die ik al zo vaak gehoord had maar ineens in een heel ander licht komen te staan. Wat een genadige, liefdevolle en wijze Vader hebben wij.

Hebreeën 10:22 zegt  " Laten we God  naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen."  Joseph Prince zegt in zijn boek "Bestemd voor Overwinning" daarover : Onze harten zijn door het bloed van Jezus van een slecht geweten gereinigd. Een slecht geweten is een geweten dat zich voortdurend van zonde en mislukking bewust is en daardoor altijd straf verwacht. Het is een geweten wat zich onder veroordeling bevindt.

In Romeinen 8 lazen we dat we niet meer naar die oude "ik" met z'n verlangens en eisen hoeven te luisteren, we zijn in staat naar die zachte stem van Gods Geest te luisteren die ons de goede weg wijst, de weg van leven.
Ik mag me vergevingsbewust zijn, bewust van mijn gerechtigheid in Christus Jezus, zelfs als ik faal.
Een goed geweten, gereinigd door het bloed van Jezus teert niet op de kennis van goed en kwaad. Een goed geweten teert op het leven van Christus en geeft ons het vertrouwen om tot God te naderen, dat God niet boos op ons is, zegt Joseph.

Natuurlijk gebeurt het regelmatig dat het vlees het wind van de Geest, maar toen las ik een mooie tekst in Spreuken 24:16 "Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val maar telkens staat hij op. De goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val." 
In het boek "Getallen in de Bijbel" las ik dat zeven staat voor "vol zijn", "voldaan zijn" of "genoeg hebben" 
Wat er ook gebeurd steeds staat de rechtvaardige weer op, God richt hem steeds weer op. Voor mij is dit heel hoopvol.
Ik mag groeien, en groeien gaat met vallen - en dat vallen was hart en pijnlijk en ging gepaard met schaamte, een gebied waar ook regelmatig opnieuw aan geschaafd moet worden -  maar ook (uiteindelijk) weer opstaan.

Dank U Heer dat U me steeds weer optilt als ik ben gevallen, dank U wel dat U mij steeds bewuster maakt van de keuzes die ik mag maken. Dat mijn denken vernieuwen mag, ik het steeds weer tegen Uw Waarheid mag houden. Dank U wel dat U er altijd bij bent en dat U mij liefdevol en geduldig leidt op mijn weg naar U toe door dit leven. Dank U wel dat U juist dat wat mijn leven heeft beheerst gebruikt om mij zulke mooie en waardevolle lessen te leren. Soms voelt het alsof het opnieuw de overhand heeft, maar dan bedenk ik me dat U mij vrij hebt gezet. Uw woord zegt in Johannes 8:36 "Als de Zoon u vrijmaakt heeft bent u werkelijk vrij."  U bent zo goed, zo liefdevol en geduldig. Dank U wel voor wie U bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 juni 2019

Uw wegen

Jesaja 55:8-9 "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen." 

Soms gaan dingen in het leven zo heel anders dan je had gehoopt en lijkt het zelfs alleen maar erger te worden en is er maar één roep die opstijgt uit je hart : "Heer HELP !"
Soms kan je je zo verschrikkelijk machteloos voelen.
Toch mag ik ervaren dat ik juist in zulke periodes veel mag leren over hoe liefdevol mijn hemelse Vader is en hoe Zijn hart mijn hart troost en onderwijst, mij leert mijn ogen alleen op Hem gericht te houden en niet op de omstandigheden.
It's not what I prayed for
Het is niet waar ik voor heb gebeden
It's not what I wanted
Het is niet wat ik wilde
It's not something I understand
Het is iets wat ik niet begrijp
My circumstances seems so confusing
Mijn omstandigheden zijn zo verwarrend
I'm placing it all in your hands
Ik leg het allemaal in Uw hand
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
I want mountains to move
Ik wil dat bergen opzij gaan
You want me to climb
U wilt dat ik ze beklim
So I'm gonna trust your work, your will, your time
Ik ga Uw werk vertrouwen, Uw wil en Uw tijd
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
One day I'm sure
Op een dag, dat weet ik zeker
I will look back and marvel
Zal ik terug kijken en me verwonderen
And how you knew best all along
Over hoe U het het beste wist al die tijd
You see from heaven
U kijkt vanuit de hemel
You know it's the hard times
U weet dat dit een moeilijke tijd is

When I start to doubt help me believe
Als ik begin te twijfelen , help me dan te geloven
Somewhere so far above me
Ergens hoog boven mij

Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
I want mountains to move
Ik wil dat bergen zich verplaasen
You want me to climb
U wilt dat ik klim
So I'm gonna trust your work, your will, and your time
Dus ik ga Uw werk vertrouwen, Uw wil en Uw tijd
Your ways are so much higher than mine
Uw wegen zijn zoveel hoger dan de mijne
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan de mijne
Dank U Heer dat U me leert om U te vertrouwen, altijd, ook als ik er soms helemaal niets van begrijp. Steeds is daar een zin uit Uw woord of een lied die me weer aanmoedigt. Zo mag ik mijn "geloofs spieren" (een uitspraak van Joyce Meyer die ik wel mooi vind) trainen, en Heer ze hebben training nodig. Dwars door alle dingen die ik niet begrijp, situaties waar ik totaal geen invloed op heb en waarvan U tegen mij zegt : laat het maar los mijn kind, Mijn hand is erbij, Mij loopt nooit iets uit de hand. Dank U lieve Vader dat Uw wegen hoger zijn dan mijn wegen en dat ik U mag vertrouwen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 juni 2019

Stromend levend water

Zomaar ineens kan een oud lied me enorm raken, heel lang had ik het niet meer gehoord en toen ik het weer tegen kwam verwoorde het precies mijn verlangen, een verlangen wat God denk ik in me gelegd heeft.


Let Your living water flow over my soul,
Laat Uw levend water stromen door mijn ziel
Let your Holy Spirit come and take control,
Kom met Uw Heilige Geest en neem de controle 
Of every situation that has troubled my mind,

Van elke situatie die mijn geest verontrust 
All my cares and burdens on to you I roll.

Al mijn zorgen en lasten geef ik aan U
Father, Father, Father.
Vader, Vader, Vader.

Give your life to Jesus, let Him fill your soul,

Geef je leven aan Jezus, laat Hem je ziel vullen 
Let Him take you in His arms and make you whole,

Laat Hem je in Zijn armen nemen en je heel maken 
As you give your life to Him, He'll set you free,

Als je je leven aan Hem geeft zet Hij je vrij 
You will live and reign with Him eternally.

Je zult voor eeuwig met Hem leven en heersen
Jesus, Jesus, Jesus.
Jezus, Jezus, Jezus.

Come now Holy Spirit and take control,

Kom Heilige Geest en neem de controle 
Hold me in your loving arms and make me whole,

Houd me in Uw liefdevolle armen en maak me heel 
Wipe away all doubt and fear and take my pride,

Veeg alle twijfel en angst weg en neem mijn trots
 Draw me to your love and keep me by your side.
Breng mij in Uw liefde en houd me dicht bij U
Spirit, Spirit, Spirit.
Geest, Geest, Geest

Let your living water flow over my soul

Laat Uw levend water stromen door mijn ziel
Let your Holy spirit come and take control,
Laat Uw Heilige Geest komen en contole nemen 
Of every situation that has troubled my mind,

Van iedere situatie die mijn geest verontrust
All my cares and burdens onto you I roll.

Al mijn zorgen en lasten geef ik aan U
Father, Jesus, Spirit
Vader, Jezus, GeestJohannes 7:37-38 "Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep : Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken ! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift."
Wat een belofte van God, maar ook een verlangen van God spreekt hier uit. Hij wil niets liever dan Zijn Levende Water door ons heen laten stromen, Zijn Geest daalt op ons om door ons heen naar anderen toe te stromen en daar wil Hij ons voor gebruiken als wij ons daar voor willen laten gebruiken. Is dat niet het Pinksterfeest wat we net gevierd hebben ?
Dat water zal ons schoon wassen van alles wat niet tot Zijn eer is, het zal alle vuil uit de wonden wegspoelen, vuil zorgt dat wonden niet goed kunnen genezen en ongenezen wonden eren Hem niet.
Zijn Levend Water  zal ons vermoeide hart verfrissen.

Ja Heer U stroomt met Uw Levendmakende Water door mijn leven heen, en ik ben zo dankbaar voor het effect wat ik al mag zien. Dank U wel dat ik U mag vertrouwen voor het effect wat ik nog niet zie. Dank U wel dat dit hele proces één doel heeft :  namelijk vrucht dragen voor U, tot eer van Uw naam, en Heer ik wil vrucht dragen zodat U geëerd zult worden door en in mijn leven. ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 4 juni 2019

In Hem

Ik kan niet genoeg krijgen van onderwijs over mijn identiteit in Hem, steeds weer zakt die Waarheid een stukje dieper in mijn bewustzijn, openbaart God weer een ander terrein waarop Zijn waarheid van toepassing is.

Ik kwam 2 filmpjes van Joyce Meyer tegen die zo enorm duidelijk waren voor mij, ik deel ze hieronder.
De boze wil ons met zijn leugens ervan weerhouden dat wij de volheid van deze Waarheid gaan geloven, als wij geloven wat God zegt wie en wat wij zijn in Hem staat de boze machteloos, dan heeft hij geen enkele macht meer.

  

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Ik blijf strijden met stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben 
Every single lie that tells me I will never measure up
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal voldoen
Am I more than just the sum of every high and every low?
Ben ik meer dan de uitkomst van hoogte en diepte punten
Remind me once again just who I am, because I need to
 know (ooh oh)
Herinner me er weer aan wie ik ben, want ik heb het nodig dat te weten

You say I am loved when I can’t feel a thing
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof
What You say of me (I)
Wat U over mij zegt
I believe
geloof ik

The only thing that matters now is everything You think of me

Het enige wat nu telt is wat U van mij denkt
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh)
In U vind ik mijn waarde, vind ik mijn identiteit

You say I am loved when I can’t feel a thing

U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
And You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof

What You say of me (I)

Wat U over mij zegt 
Oh, I believe
geloof ik

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet
Alles wat ik heb leg ik nu aan Uw voeten
You have every failure God, and You'll have every victory (ooh oh)
U hebt elke mislukking en U hebt elke overwinning 

You say I am loved when I can’t feel a thing
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
And You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof

What You say of me (I)
Wat U over mij zegt 
Oh, I believe
geloof ik


Dank U Heer dat U mij steeds meer leert over wie ik ben in U, dat U mij laat zien hoe krachtig ik mag zijn als ik in U ben, dat U me leert te onderscheiden wanneer ik in U ben en wanneer niet en dat U me dan helpt weer snel in U te schuilen. Wat een genade dat U dit mogelijk hebt gemaakt voor Uw kinderen. Houd mij heel dicht bij Uw hart Heer.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...