Zoeken in deze blog

dinsdag 25 februari 2020

Altijd op tijd

God is altijd op tijd, ik weet dat, onder andere door de verhalen uit de Bijbel. In dit lied worden er verschillende benoemd : 
Naaman, de melaatse man, toen hij voor de zevende keer uit het modderige water van de Jordaan omhoog kwam was hij genezen.  
Toen het volk Israël voor de Rode Zee stond en de Egyptenaren hen op de hielen zaten maakte God een pad waar er geen pad was en kwamen ze op tijd veilig aan de overkant.
Na er zeven keer omheen te hebben gelopen vielen de muren van Jericho op tijd aan de voeten van Jozua.
Tegen alle verwachtingen in viel de reus Goliath door een steentje uit de slinger van de jonge David, precies op tijd.
Drie jonge mannen die weigerde te buigen voor Baal werden in de opgestookte oven geworpen, maar daar was precies op tijd de vierde man om hen te verlossen.

De Bijbel staat vol met verhalen van Gods timing en trouw, maar ook in mijn eigen leven heb ik dat mogen ervaren. En toch is het iedere keer weer spannend, en moet ik mijzelf toespreken dat Hij een betrouwbare God is, dat Hij trouw is en dat ik (mijn ziel) stil mag zijn. Exodus 14:14 zegt het nog sterker "De Heer zal voor u strijden, en u moet stil zijn." 
Dat woordje moet sprong er ineens voor me uit.
Wees nou gewoon stil, Ik ken jou verlangens, jou zorgen, vertrouw Mij nou, ik strijd voor jou, Ik ben voor jou bezig.
Gather round children, got a story to tell you about a man who lived long ago.
Now he was a leper and he needed a healing but didn''t know wher to go
So the prophet tolt Naaman to go to chilly Jordan and there old Naaman would find
That after seven times into the muddy water God deliverd right on time


God was in time for the children of Israel to cross the mighty Red Sea
God's been in time, on time, every time for me
He was on time when the walls of Jericho fell at Joshua's feet
Every  time I feel discouraged, don't have to wonder where He'll be
God's been in time, on time, every time for me

Now there stood little David with a sling in his hand right before the giant so tall
And it was unlikely then to all of those man, surly Goliath would fall
And when the three Hebrew boys wouldn't bow down to Baal, the king said they crossed the line
They were thrown in the flame and then the forth man came and God delivered right on time


God was in time for the children of Israel to cross the mighty Red Sea
God's been in time, on time, every time for me
He was on time when the walls of Jericho fell at Joshua's feet
Every  time I feel discouraged, don't have to wonder where He'll be
God's been in time, on time, every time for me


Vader dank U wel voor Uw enorme geduld met mij, dank U wel dat U mij zo liefdevol en soms dringend leert om stil te zijn en te vertrouwen op het werk dat U doet. Ik wil U vertrouwen, leren meer en dieper te vertrouwen. Vertrouwen dat U op tijd zult zijn, dat zelfs bij de zevende onderdompeling (Naaman) of de zevende ronde om Jericho (Jozua) U nog steeds niet te laat bent. U bent bij me door het hele proces, U bent er ook bij als in mij de paniek bijna uitbreekt, en U geeft me wat ik nodig heb om vol te houden en dieper te vertrouwen dat U altijd op tijd zult zijn. Steeds brengt U weer die zin in mijn gedachten : in time, on time, every time. Iedere keer als ik ontmoedigd dreig te raken hoef ik me niet af te vragen waar U bent, want U bent er altijd en U bent altijd op tijd. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 februari 2020

Horen én doen

Ik kan me zo verwonderen over hoe God tot me spreekt, me dingen duidelijk maakt, me vermaand in liefde.
Op een koude ochtend werd ik wakker met de zin "Never grow old, never grow old, in a land where we never grow old." Deze zin kon ik absoluut niet plaatsen, dus ik zocht het lied op. Een prachtig lied maar in mijn hart was er maar één vraag : Heer wat bedoeld U hiermee ?

Ik deed zoals altijd m'n tablet aan en dan rollen de meldingen van YouTube binnen, één daarvan trok mijn aandacht en ik begon de (Engelstalige) preek van Joe Sweet te luisteren. Al binnen 10 min. zei Joe iets wat bij me binnenkwam. Hij sprak over keuzes maken, daar was God al een tijdje met me over bezig en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat best een lastig bewustwordingsproces vind, vooral als die keuzes tegen je eigen vlees in gaan. Ieder keuze is een test zei hij, als je kiest voor de manier van Jezus is dat een "promotie" een stapje dichter naar Hem toe, een stapje verder op de weg die Hij met je wil gaan. Hij haalt Marcus 4:9 aan "En Hij zei tegen hen : Wie oren heeft om te horen, laat hij horen." In de Bijbel betekend horen :  horen én doen.  Jacobus 1:22 zegt "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf."

Kiezen, bewuste keuzes maken, steeds weer opnieuw, keer op keer, hoe vaak sta je daar niet voor op een dag. Het liefst ga ik gewoon maar zonder te veel na te denken door, dan is het niet zo ingewikkeld. Maar God heeft mij geen mens gemaakt om de hersenen die Hij mij heeft gegeven niet te gebruiken. God wilde dat mensen een vrijwillige keuze konden maken. Maar dat betekend niet dat ik dat alleen maar hoef te doen wanneer het me uitkomt. Zoals Joe in de preek zegt :  Het Pesachlam staat voor Jezus, dat lam moest helemaal gegeten worden, de Bijbel is het woord van God, helemaal. Het is geen menukaart waar we uit kunnen kiezen waar wij zin in hebben of hoe het ons uitkomt. 
Alles van Jezus bracht ons verlossing voor alles in ons leven.

Ik las in een Bijbelleesrooster voor die dag Spreuken 10, en vers 27 sprong er uit "De vreze des Heeren vermeerdert de dagen......" en daar kwam dat zinnetje uit dat lied weer "Never grow old.." 
Het gaat niet om nu maar om wie/wat ik "later" zal zijn, maar dat later begint nu. 

En dan lees je ook nog een  blog van Pieter-Jan Rodenburg voor de Visie (EO) Ook daarin weer keuzes maken.  De brede en de smalle weg ( Mattheus 7) waar hij een heel mooi licht op werpt, de smalle weg is dagelijks in de spiegel kijken : leef ik het Leven. 
Een tekst die de laatste tijd in mijn gedachten komt is Spreuken 4:23 "Bescherm je hart boven alles wat er te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven."
Elke dag weer keer op keer de keuzes, wat kies ik. Het is een stevig bewustwordingsproces voor mij, en eerlijk gezegd heb ik er niet elke keer, elke dag zin in, maar als ik niet kies is het ook een keuze, een keuze waar de boze gebruik van maakt. Als we niet kiezen voor de weg, de manier van Jezus kies je automatisch voor de manier van de boze. Er is niet zoiets als  "neutraal" "ongevaarlijk" "maakt niet uit" 


Niet kiezen voor Jezus is kiezen voor de boze.

Vader dank U wel dat U spreekt, dat U mij leert en onderwijst. Dank U wel dat U precies weet hoe U mijn hart moet raken. U kent het verlangen van mijn hart om U te volgen met alles wat ik heb en ben en op alle terreinen van mijn leven. Maar dan betekend dat dat U mij ook aanspoort en blijft aanspreken op dingen die niet zo goed gaan, die ik probeer te omzeilen omdat ik ze lastig vind. U bent goed, U bent geduldig, U bent genadig en ik ben dankbaar dat U Uw weg met mij gaat. Leer mij te horen én doen Vader, maak mijn hart gewillig en help mij mijn wil te onderwerpen aan Uw wil, die het beste is voor mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 februari 2020

Overwinning

Terwijl ik buiten de post loop te bezorgen borrelen er een paar zinnen uit een heel oud lied in mij op, een lied dat we in de kerk zongen waar ik als kind ben opgegroeid.


Overwinning, overwinning,
door het bloed van Calvarie.
Overwinning, overwinning,
door het bloed van het Lam.
God schenkt overwinning,
God schenkt overwinning.
door het bloed van Calvarie,
het bloed van het Lam.

En dan begint Papa God me te vragen : weet je nog dat Ik je vroeg of Ik jou lichaam mocht hebben ? Dat je ja hebt gezegd en dat je het aan Mij hebt gegeven ?  Ja Vader dat weet ik nog, dat was best spannend, maar ik wilde U vertrouwen.

Weet je nog het moment dat Ik jou in gedachten bracht dat je zomaar uit het niets buiten bewustzijn raakte zonder ook maar iets aan te voelen komen. Je viel en toen je weer bij bewustzijn kwam trilde je hevig en je keek in het geschrokken gezicht van je man, je kleine dochter stond erbij en je zoon kwam net binnen lopen uit school. Je werd vertelt dat de ambulance onderweg was. Toen je man zijn werk belde om te melden dat zijn gezin hem nodig had brak hij in tranen uit en al trillend heb jij dat telefoontje afgehandeld. Je werd meegenomen en de broeders stelde je gerust. Je man bleef met de kinderen achter en jij kon niets voor ze doen. 
In het ziekenhuis konden ze niets vinden en werd het bestempelt als een spontane flauwte, de huisarts legde je later uit dat het zeer waarschijnlijk een combinatie was geweest van een te lage bloedsuiker en een te lage bloeddruk.

Onbewust sloot je een verbond met jezelf : Dit zal me nooit meer gebeuren.  Toen Ik je dat in gedachten bracht wist je dat je je van dat verbond moest bekeren, dat je het moest verbreken en je er los van moest spreken. Je vroeg me het trauma uit je te tillen en dat hen Ik gedaan en ik heb de plek die vrij kwam gevuld met Mijn liefde en genade om je te genezen. Ja Heer die nacht herinner ik me ook. Toen later de twijfel me wilde bekruipen koos ik ervoor om U te vertrouwen, omdat ik weet dat U goed bent.

Heb je verschil opgemerkt ? Ja Heer dat heb ik zeker. 
Toen mijn lijf mij probeerde bang te maken door te gaan zweten of wat licht in m'n hoofd te worden bracht U me te binnen om tegen mijn lichaam te spreken dat het moest functioneren in de orde van Jezus Christus. Als ik dat deed was het weg. 
U maakte mij vertrouwd met mijn lichaam, toen het anders begon aan te voelen wist ik : het is goed en ik ben veilig.

En toen kwamen die oude zinnen weer : Overwinning, overwinning.......  Ik heb jou de overwinning gegeven, door het bloed van Calvarie, door het bloed van het Lam. 
De nacht daarop kwam in mijn gedachten dat de overwinning hebben gekregen niet gelijk betekend dat de strijd voorbij was, ook al begreep ik dat niet helemaal, ik wist wel dat ik in deze houding verder moest gaan. De houding van vertrouwen. Je krijgt overwinning door volledige overgave (leven onder leiding van de Heilige Geest) zodra je die loslaat (leeft vanuit je vlees) begint de strijd opnieuw. 

Vader wat ben ik enorm dankbaar dat ik zo veilig ben bij U, dat U alles weet, dat U in mijn gedachten terug brengt wat U wilt aanraken om het te genezen. U leidde me door dit proces van vele maanden heen en zette me stevig op mijn voeten en leerde me U te vertrouwen hierin. Wat een kostbare les en wat ben ik dankbaar voor de weg die ik met U mag afleggen hierin.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 4 februari 2020

Nooit alleen

Vanaf het eerste moment dat ik dit lied hoorde kwam het enorm binnen. Eén zin in het bijzonder heeft God heel vaak in mijn hart en gedachten herhaald : And I know, I will never ben alone - en ik weet, ik zal nooit alleen zijn. Wat heb ik dat nodig gehad zonder het mezelf te realiseren. 
Op een gegeven moment dacht ik : ja dat weet ik nu toch wel Heer, U laat me nooit alleen.
Later werd het een zin die ik steeds opnieuw proclameerde : ik zal nooit alleen zijn ! Hoor je het Danielle, jij zal nooit alleen zijn !
Want diep van binnen lag die vrees weer op de loer.
Maar er waren ook momenten dat die zin midden in mijn strijd om overeind te blijven ineens in mijn gedachten was en ik verbaast was dat ie zomaar ineens opborrelde : I know, I wil never be alone.
Ik laat jou nooit alleen meisje, je bent Mijn kind, en Ik houd van je, Ik ben blij met je, Ik geniet van je, Ik zie je groeien en daar word Ik blij van. Het is goed, jij bent goed zoals je bent, wat je ook doet, je bent Mijn kind en Ik laat je nooit alleen.
There was another in the fire
Standing next to me
There was another in the waters
Holding back the seas
And should I ever need reminding
Of how I've been set free
There is a cross that bears the burden
Where another died for me
There is another in the fire

All my debt left for dead beneath the waters
I'm no longer a slave to my sin anymore
And should I fall in the space between
What remains of me and this reckoning
Either way I won't bow
To the things of this world
And I know I will never be alone

There is another in the fire
Standing next to me
There is another in the waters
Holding back the seas
And should I ever need reminding
What power set me free
There is a grave that holds no body
And now that power lives in me

And I can see the light in the darkness
As the darkness bows to Him
I can hear the roar in the heavens
As the space between wears thin
I can feel the ground shake beneath us
 As the pricon walls cave in
Nothing stands between us
Nothing stands between us

There is no other name
But the Name of Jesus
He who was and still is
And will be through it all
So come what may in the space between
All the things unseen and this reackening
I know I will never be alone

There'll be another in the fire
Standing next to me
There'll be another in the waters
Holding back the seas
And should I ever need reminding
How good You've been to me
I'll count the joy come every battle
"Cause I know that's where You'll be

Keer op keer etste God de waarheid, Zijn Waarheid in mijn ziel, in dat bange stukje van mijn hart dat blijkbaar nog steeds bang is om alleen gelaten te worden, om alleen te zijn. Toch mag ik in dit proces ontdekken dat dat stukje steeds kleiner word, wat kijk ik er naar uit dat het helemaal zal zijn opgelost. Misschien is dat moment pas als ik mijn Heer ontmoet en oog in oog met Hem zal staan, pas dan zal alles volmaakt zijn zegt de Bijbel. 
Maar  dan is daar ook een zin uit een profetie die begin vorig jaar over mij uit werd gesproken waar God de vrienden van Daniel aanhaalde en tegen me zei "Not a smell" zoals zij uit die oven kwamen zonder dat er een rooklucht aan hun kleren hing, zo zal er geen luchtje van jou beladen verleden meer aan jou kleven. Heer doe Uw werk maar in mij. 

Deze laatste maanden hebben me veel geleerd, fouten maken horen erbij en maken me niet minder geliefd door mijn Vader God. ik groei door alle strijd heen, juist daarin mag ik zo Zijn genade ervaren en Zijn nooit wijkende aanwezigheid. In elke strijd was Hij pal naast me, Hij leerde me alleen naar Hem te kijken, in dat oogcontact zag ik Zijn nooit aflatende liefde voor mij. Hij liet me zien dat ik op die manier verder kan komen dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Duisternis moet wijken voor Zijn Licht, donkere wolken moeten wijken en Zijn terrein word zichtbaar, de vloer trilt omdat de muren neerstorten door Zijn kracht.

Heer dank U wel dat ik nooit alleen ben, wat er ook gebeurd, U bent te vertrouwen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...