Zoeken in deze blog

dinsdag 30 juli 2019

Stil vertrouwen

In mijn proces van genezing heb ik mogen leren dat God weet waar de wortel van een probleem is, sommige dingen blijven heel lang obstakels zonder dat je echt weet te ontdekken waarom. Daarin heb ik mogen leren dat ik mag vragen : Heer laat U me zien waar die wortel zit. Ik heb ook mogen ervaren dat Hij zo'n gebed beantwoord. Vaak krijg ik het antwoord alleen anders dan ik had verwacht en soms duurt het ook langer dan ik had gehoopt, maar daarin leer ik een bijzondere les. 
Jesaja 55:8 zegt  "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren."  en keer op keer moet ik dat beamen als ik achteraf terug kijk, Hij had in Zijn wijsheid gelijk en ik mag geduld leren en leren vertrouwen. 

In mijn jeugd hoorde ik vaak de zin "In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn" Deze zin komt uit Jesaja 30:15 waar God tegen Zijn volk Israël zegt "Want zo zegt de Here Here, de heilige van Israël. Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw rust zijn, maar u hebt niet gewild." God spreekt  hier het volk aan op hun hardnekkige ongehoorzaamheid, het niet vertrouwen op Hem. 
Dat "stilheid en vertrouwen" bleef toch bij me malen, God zegt dat dat de oplossing zou zijn geweest, in stilheid en vertrouwen op Hem leven.  

Toen hoorde ik dit tot dan voor mij onbekende lied wat zegt : Wees stil mijn onrustige ziel, weet dat Hij God is, weet dat Hij getrouw is, bedenk je alles wat Hij al voor je heeft gedaan.
Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is 
Be still and know that He is Holy
Wees stil en weet dat Hij Heilig is
Be still oh restless soul of mine
Wees stil mijn onrustige ziel
Bow before the Prince of Peace
Buig voor de Vredevorst
Let the noice and clamor cease
Laat het geluid en de schreeuw ophouden

Be still and know that He is God
Wees still en weet dat Hij God is
Be still and know that He is faithful
Wees still an weet dat Hij getrouw is
Consider all that He has done
Denk aan alles wat Hij heeft gedaan
Stand in awe and be amezed
Sta vol ontzag en verwondering
And know that He will nerver change
En weet dat Hij nooit zal veranderen
Be still
Wees stil

Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know that He is God 
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still
Wees stil
Be speechless
Wees sprakeloos

Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know He is our Father
Wees stil en weet dat Hij onze Vader is
Come and rest your head upon His breast
Kom en rust, leg je hoofd op Zijn borst
Listen to the rhythem of
Luister naar het ritme van
His unfailing heart of love
Zijn onfeilbare hart van liefde
Beating for His little ones
Dat klopt voor Zijn kleintjes
Calling each of us to come
Dat ons roept om te komen
Be still
Wees stil
Be still
Wees stil


God liet me zien dat ik als klein kind leerde dat degene waar jij als kind op vertrouwd dat ze voor je zorgen het soms ineens niet doen (om wat voor reden dan ook, ik denk dat het in mijn situatie onvermogen was) en dan leer je dat je voor jezelf moet zorgen. Dat gaat niet bewust, maar het word wel een mechanisme dat diep in je ziel verankerd is. Vraag me niet hoe en waarom, maar ik denk dat in mijn geval het eten werd, letterlijk een buffertje opbouwen voor periodes dat je het nodig hebt. Waarom het dit mechanisme werd bij mij weet ik (nog steeds) niet, zover ik me kan herinneren heb ik in mijn jeugd geen dag honger gehad omdat er geen eten was. 
De wortel had te maken met vertrouwen, blijkbaar zat er diep van binnen een vraag : wat als God nou toch eens niet voor mij kan zorgen, dat er een moment komt dat ik het weer (even) alleen moet doen.

Een dag of wat later liep ik de post te bezorgen en kwam het woord "onafgebroken" in mijn gedachten en al snel moest ik denken aan een indruk die iemand vorig jaar voor mij kreeg waar in o.a. stond "Zeg haar dat Mijn ogen onafgebroken op haar gericht zijn" Ineens begreep ik dit woord. Hij laat mij nooit uit Zijn oog, Hij knippert nog niet eens met Zijn ogen, Zijn oog is constant op mij gericht. Hij zal mij nooit uit Zijn oog en zorg verliezen.

Dank U wel Papa dat ik bij U nooit bang hoef te zijn dat U uiteindelijk ook maar ooit heel even niet voor mij zal kunnen zorgen.

Deze bewustwording had grote gevolgen maar daarover in een volgend blog.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 23 juli 2019

Liefde die zich niet laat tegenhouden

Vanaf de eerste keer dat ik dit lied hoorde heeft het me diep geraakt en heeft het ook de nodige tranen bij me losgemaakt. 
Regelmatig gebruikte God zinnen uit dit lied om mij mee wakker te laten worden en sprak Hij daarmee tot mijn hart.
Before I spoke a word, You were singing over me
Voordat ik kon spreken zong U al over mij
You have been so, so good to me
U bent zo, zo goed voor mij
Before I took a breath, You breathed Your life in me
Voordat ik ademde, ademde U leven in mij
You have been so, so kind to me
U bent zo, zo goed voor mij
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine

O het jaagt mij achterna tot ik gevonden ben en laat de negenennegentig achter
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away
Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet, toch gaf U Uzelf daarvoor
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

When I was Your foe, still Your love fought for me

Toen ik nog Uw vijand was, vocht Uw liefde al voor mij
You have been so, so good to me
U ben zo, zo goed voor mij
When I felt no worth, You paid it all for me
Toen ik me waardeloos voelde betaalde U de volle prijs
You have been so, so kind to me
U bent zo, zo goed voor mij

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
O het jaagt mij achterna tot ik gevonden ben en laat de negenennegentig achter
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away
Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet, toch gaf U Uzelf daarvoor
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God

There's no shadow You won't light up

Er is geen schaduw die U niet doet oplichten
Mountain You won't climb up
Geen berg die U niet zal beklimmen
Coming after me
Om achter mij aan te komen
There's no wall You won't kick down
Er is geen muur die U niet neerhaald
Lie You won't tear down
Geen leugen die U niet zal ontkrachten 
Coming after me
Om achter mij aan te komen

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
O het jaagt mij achterna tot ik gevonden ben en laat de negenennegentig achter
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away
Ik kon het niet verdienen, ik verdien het niet, toch gaf U Uzelf daarvoor
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
O die overweldigende, nooit eindigende, roekeloze liefde van God


Laatst kwam ik het verhaal achter dit lied tegen, dat kun je hier lezen. Ik houd van de verhalen achter een lied, ze geven een lied meer diepgang voor mij als ik hoor hoe het is ontstaan. 
De schrijver had net als ik en velen met ons een verkeerd beeld van God als Vader. Wat mij het meest raakte was de volgende zin "Het woord roekeloos beschrijft  voor mij de manier waarop God ons beschermt. Het is intens, het is dat Hij álles zou doen om de vijand of welke kracht dan ook die tegen ons is, te stoppen. Het maakte niet uit wat het kostte, Jezus stierf aan het kruis voor ons zondaren. Voor mij is dat een aspect van reckless." 
Onze hemelse Vader laat zich nooit tegenhouden, Hij zal álles doen om elke vijand of kracht die tegen mij is, die mij uit Zijn veilige Vaderhand probeert te rukken tegen te houden.

Dit gaat nog dieper als de liefde die ik tot nu toe al had leren kennen. In mijn strijd met eten en mijn lichaam, in mijn strijd met blijkbaar onverhoord gebed, zegt Hij tegen mij, laat Hij me elke keer weet weten : 

IK HOUD ZO ONTZETTEND VEEL VAN JOU. 

Weet ik dat nu nog niet ?
Ben ik daar nu nog steeds niet van doordrongen en overtuigd ? 
Soms vraag ik me dat wel eens af, maar Hij die alles weet en alles ziet is er blijkbaar van overtuigd dat ik dat nog een keer, en nog een keer, en nog een keer moet horen. 

Dank U wel Vader dat U precies weet wat mijn ziel nodig heeft en dat U ook precies dat geeft wat nodig is, net zo lang als dat nodig is. Help me die liefdevolle boodschap nooit het zwijgen op te leggen omdat ik zelf denk dat het nu wel genoeg is, genoeg moet zijn. Geef me de genade het steeds weer tot me door te laten dringen, het te ontvangen uit Uw liefdevolle Vaderhand, me erin te koesteren. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 16 juli 2019

Houd moed

We kennen allemaal wel zo'n situatie of persoon waar we al zo lang voor bidden, in een mailtje van IkWonderJou werd ik enorm bemoedigd hierin. Ik las een mooie vergelijking met flessenpost. Je vertrouwd je brief in de fles toe aan de zee, zo vertrouwen we onze gebeden toe aan God de Vader en je kan er zekere van zijn dat het aankomt. 

Hij luistert naar al je gebeden 
"Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardige hoort Hij." (Spreuken 15:29)
Hij hoort je smeekbeden 
"Heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen." (Psalm 116:1-2)
Hij richt zich op jou 
"Vurig verwachtte ik de Here, toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep." (Psalm 40:2)
Hij is bewogen over je nood 
"Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren." (Psalm 18:7)
Hij is geraakt door je tranen 
"Ik ben afgemat van mijn zuchten, elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe in mijn bed de tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen."(Psalm 6:7-8)

Verdriet om een gebed wat nog niet verhoord is kan ons zicht vertroebelen, we kunnen ons af vragen waarom het antwoord nog niet zichtbaar is. Mij brengt het regelmatig aan het twijfelen of ik wel goed bid, of naar Gods wil bid, of er iets is waarmee ik zelf het antwoord in de weg sta. Maar die twijfel komt niet van God, Hij klaagt ons nooit aan. Zijn stem moedigt ons juist aan.
Het lied wat bij die mail gedeeld werd deel ik ook hier, de tekst moedigde me aan.

Slow down, take time
Rustig aan, neem de tijd
Breath in He said
 Adem in zei Hij
He'd reveal what's to come
Hij zal laten zien wat komt
The thoughts in His mind
Zijn gedachten
Always higher than mine
Zijn altijd hoger dan de mijne
He'll reveal all to come
Hij zal openbaren wat komt

Take courage my heart
Vat moed mijn hart
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij wacht
He's in the waiting
Hij wacht
Hold onto your hope
Houd je vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triomf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit

Sing praise my soul
Zich lofprijs mijn ziel
Find strength in joy
Vind kracht in vreugde
Let His Words lead you on
Laat Zijn Woord je leiden
Do not forget His great faithfulness
Vergeet niet Zijn grote trouw
He'll finish all He's begun
Hij maakt alles af wat Hij begon

So take courage my heart
Vat moed mijn ziel
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij is in het wachten
He's in the waiting
Hij is in het wachten
Hold onto your hope
Houd vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triompf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit

Take courage my heart
Vat moed mijn ziel
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij is in het wachten
He's in the waiting
Hij is in het wachten
Hold on to your hope
Houd vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triompf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit
Laats kwam ik een hele mooie spreuk tegen :  

Sometimes miracles take time, 
While I am waiting
I will praise Your Name

Soms hebben wonderen tijd nodig, en terwijl ik wacht prijs ik Uw Naam.

Heer dank U wel dat ik nooit de moed hoef en zal opgeven, U bent mijn Hoop en U hebt de overwinning behaald leert de Bijbel mij. U faalt nooit, en wij roepen nooit tevergeefs tot U. Heer help mij Uw grote Naam groot te maken terwijl ik wacht, daarmee eer ik U en word mijn hart opgetild. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 9 juli 2019

U kent mijn naam

Ik verbaas me er steeds meer over dat die grote God, de Schepper van hemel en aarde mijn kent, Hij kent mijn naam, Hij weet alles en ziet alles, Hij weet precies hoe ik in elkaar zit en toch houd Hij zo enorm veel van mij.You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
Yes You know my name
Ja U ken mijn naam
And oh, how You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van U ben

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
 You know my name
U kent mijn naam
And oh, how You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het verbaasd me
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben

So now, I pour out
Dus nu, strort ik
my heart to You
Mijn hart voor U uit
Here in Your presence
Hier in Uw aanwezigheid
I am made new
Wordt ik weer nieuw

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
How You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
En U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van Uw eigendom ben
How You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het blijft me verbazen
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben

No fire can burn me
Geen vuur kan mij verteren
No battle can turn me
Geen strijd kan mij om doen keren
No mountain can stop me
Geen berg kan me stoppen
"Cause You hold my hand
Want U houd mijn hand vast
I'm walking in Your victory
Ik wandel in Uw overwinning
"Cause Your power is within me
Omdat Uw kracht in mij is
No giant can defeat me
Geen reus kan mij verslaan
"Cause You hold my hand
Want U houd mijn hand vast 
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
How You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
En U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van Uw eigendom ben
Oh, how You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het blijft mij verbazen
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben


Wat een heerlijk lied om mijn verwondering over zo'n niet te bevatten liefde uit te zingen.

Dank U wel Vader dat U mijn naam kent, dat U mij door en door kent, beter dan ik mijzelf ken en dat U mij meer en meer laat zien wat er in mij is, zodat ik het naar U mag ophouden en mag weten dat U mij schoonwast, schoongewassen hebt met Uw kostbaar bloed.  Ik blijf me verbazen Heer over Uw grote liefde voor mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 2 juli 2019

Aanvaard

In mijn vorige blog beschreef ik een van de lessen die God mij leerde aan de hand van mijn eetgedrag. Een andere les die Hij mij daar ook mee leerde had te maken met aanvaarding. Toen Hij daarover  tegen mij begon te spreken kon ik het feit dat ik door Hem ben aanvaard wel pakken dacht ik, maar ik begreep absoluut niet de diepe van wat Hij me wilde leren.

Hij aanvaard mij helemaal, totaal, alles, ook de hoekjes die ik liever niet belicht, waar ik liever niet naar kijk omdat ik bang ben voor wat er zal gebeurden als dat wat daar ligt aan het licht komt, ook die plekjes aanvaard Hij want ze horen bij mij, ook al ben ik me er niet eens van bewust.

Dat Hij mij als persoon aanvaard dat was één, maar toen Hij mijn duidelijk maakte dat Hij ook mijn lichaam aanvaard bleek ik dat toch een stuk lastiger te vinden. 
Ik had mezelf namelijk jaren vertelt (ook toen ik nog 30 kilo zwaarder was) dat ik daar niet zo'n probleem mee had, het was wat het was en het functioneerde.  
Maar dat bleek toch anders te zijn dan ik dacht, er bleken heel wat gevoelens verborgen te liggen toen er weer kilo's aan kwamen in plaats van eraf bleven, het maakte heel veel in mij los en eigenlijk ontstond er best wel paniek. 

Toen ik steeds weer op m'n snuit ging met m'n eten en ik niet snapte dat deze strijd terug was in mijn leven maakte God me steeds weer opnieuw duidelijk dat Hij van me hield, dat ik Zijn kind ben, dat Hij voor mij heeft gekozen, dat Hij mij aanvaard zoals ik ben en dat Hij mij wilde leren om mezelf te leren aanvaarden, ook mijn lichaam, Hij wil dat ik gelukkig ben.
En juist dat lichaam, dat aanvaarden vond ik verschrikkelijk moeilijk. 

Omdat ik opgegroeid ben met  een gehandicapte moeder heb ik van kinds af aan mee gekregen dat je blij moest zijn dat je kon doen wat gedaan moest worden, waarderen dat je een gezond lichaam gekregen had. 
Maar dat lichaam ook accepteren en aanvaarden was voor mij een heel ander verhaal, het was het omhulsel van je ware ik, de binnenkant daar ging het om, dat omhulsel was bijzaak, je moest het er maar mee doen.

Wat vond ik het lastig toen God daar aandacht aan ging besteden. Hij ziet mij als geheel en daar hoort ook mijn lichaam bij en wat was het moeilijk om te zien dat het Hem pijn deed dat ik dat omhulsel maar als een noodzakelijk kwaad zag.
God plaatst ons op deze aarde met een doel en Hij geeft ons daarvoor alle middelen beschikbaar die we nodig hebben, ook een lichaam.

Psalm 139:13-14 zegt "Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed."
Ik begon me te realiseren dat het hier niet alleen om mijn persoonlijkheid ging, dat God ook mijn lichaam geweven had. In dat babylijfje zat alles al verborgen wat er uit zou groeien, Hij wist het, Hij gaf wat ik nodig zou hebben om in deze wereld iets van Hem te laten zien, ook met deze lijfelijke, handen, voeten, de armen, benen, romp.

Lang geleden realiseerde ik me dat als ik mezelf afkraakte en afwees ik eigenlijk zei dat God niet de waarheid sprak. Nu leer ik die zelfde les over mijn lichaam, als ik mijn lichaam afwijs omdat het niet voldoet aan wat ik denk dat mooier, beter zou zijn. Als ik mijn lichaam niet omarm en bekijk zoals Hij het bekijkt, zoals de Psalm zegt "ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt"  zeg ik eigenlijk dat Hij geen gelijk heeft.
Durf ik dat te beweren ?

Marcus 12:30 zegt "Houd van je Heer God met je hele hart en met heel je ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt."  Dus ook met mijn lichaam kwam er in mijn gedachten. 
Een andere tekst die ik ineens anders las was 1 Korinthe 6:19 "Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in U woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt ? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam." We hebben de Heilige Geest van God ontvangen, maar ons lichaam ook.

Heer U gaf mij dit lichaam, ook de tekenen van de tijd in dit lichaam bekijkt U vol liefde, want U weet wat dit lichaam heeft doorstaan en waardoor het getekend is.
U wijst het niet af omdat het niet voldoet aan schoonheidsidealen die mensen of ikzelf elkaar opleggen.
U ziet de schoonheid die U er in gelegd hebt, leer mij door Uw ogen kijken vol liefde en mededogen naar mijn lichaam dat U vormde speciaal voor mij. Open mij ogen Heer zodat ik mijn lichaam mag zien zoals U het ziet. Ik kies ervoor niet langer af te wijzen wat U mij gaf, ik wil het omarmen en ontvangen en U ervoor en ermee danken. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...