Zoeken in deze blog

dinsdag 28 juni 2022

Relaties

Eigenlijk sluit dit blog heel erg aan op het vorige blog Zelfbeeld, het beeld dat wij van onszelf hebben weerspiegeld op onze relaties. Al een tijd is God bezig met me te leren hoe Hij naar mij kijkt en dat Hij zo graag ziet dat ik op Zijn manier naar mezelf kijk, vol liefde. Tegelijk spreekt Hij al een tijd over verbinden, relaties aangaan, dat vraagt erom dat ik mezelf open stel, me kwetsbaar op durf te stellen. Over mijn weg daarin heb ik regelmatig gesproken in m'n blogs. Ik ben dankbaar voor de verandering die ik proef in m'n eigen hart, ik leer genieten van de mooie mensen waar ik mijn dagelijkse leven mee mag delen, en hen die God in mijn leven brengt. Ik mag hun schoonheid leren zien en daar van genieten, maar ik mag ook oog krijgen voor wie ik zelf ben en daar van genieten, want ook ik durf nu te zeggen : wat een mooi mens ben ik, wat heeft God mij mooi gemaakt, wat een mooie dingen heeft Hij in mij gelegd. Ik kan ook eerlijk zeggen dat ik geniet van hoe Hij het door mij heen tot bloei brengt. Ik verzucht regelmatig : Heer U bent geweldig ! Wat een Kunstenaar ben U !

Maar ik realiseer me ook dat ik nog een weg te gaan heb ik mijn groei naar geestelijke volwassenheid, naar de krachtige vrouw zijn die Hij schiep en mij bedoelde te zijn. Toen kwam het boek Laat je liefde werken van Danny Silk onder m'n aandacht en ik wist dat ik het moest gaan lezen. Het stond zelfs al in m'n kast en dat was weer zo'n knipoog die me zei : Ik bereidde jou hier al op voor. Toen ik ging lezen kwam het enorm binnen en ik sloeg aan het eten, en ik wist : oké dit triggert mij dus enorm, Heer wat is hier aan de hand ? Wat mij raakte was dat ik herkende hoe een "krachteloos persoon" reageert vanuit angst en pijn, daar komt ook controle uitoefenen en straffen vandaan. En wat zit er een hoop angst verweven in onze maatschappij. Het was of ik in de spiegel keek van hoe ik vele jaren ben omgegaan met relaties, mensen op afstand houden uit angst om pijn gedaan te worden, angst dat ze te dichtbij komen en mijn gebied betreden waar ik ze niet hebben wil. Er is niets mis met gezonde grenzen, maar hoe geef je die aan ? 

Eer paar dingen die Danny zegt en die mij aan het denken zette wil ik hier delen : Als je een relatie wilt koesteren, dan moet je antwoorden op angst en pijn in plaats van reageren. Antwoorden gaat niet vanzelf. Je kunt reageren zonder erbij na te denken, maar je kunt niet antwoorden zonder je verstand te leren denken, je wil te leren kiezen en je lichaam te leren gehoorzamen. Dit heeft alles te maken met bewustwording en bewustzijn. Hij zegt ook : Krachtige mensen zijn geen slaaf van hun instinct. Krachtige mensen kunnen vanuit liefde antwoorden als ze worden geconfronteerd met pijn en angst. Dit vermogen om te antwoorden is essentieel als je aan gezonde relaties wilt bouwen. 

Controle uitoefenen mag je alleen op jezelf, niet voor niets is een onderdeel van de vrucht van de Geest zelfbeheersing lezen we in Galaten 5:22 "De vrucht van de Geest is echter : liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." Zelfbeheersing - het vermogen jezelf te beheersing, bewust met je volle verstand antwoorden op een situatie. Danny zegt ook : Angst en liefde zijn elkaars vijand. Angst komt van de duivel, die niets liever wil dan dat je permanent afgesloten en geisoleerd bent. Liefde komt van God die altijd werkt aan het herstel van je verbinding met Hem en anderen en je op weg helpt naar gezonde relaties, levengevende relaties.

Ik realiseerde dat ik een "krachtig persoon" wil zijn, iemand die wéét wie die is, en daarvanuit antwoord geeft. Dat vraagt bewustwording van de plekken waar ik nog vanuit angst reageer. 1 Johannes 4:18 zegt "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde." Danny zegt dan : Als je wilt samenwerken met Heilige Geest, dan moet je een strikt zerotolerancebeleid voeren ten aanzien van angst en straf, voor jou persoonlijke relaties. Het maakt niet uit hoe lang je gebruikgemaakt hebt van je oude tools - je moet ze opgeven ! Ik wist dat dit klopt, maar ik realiseerde me ook dat het een proces en weg is. Het is heel belangrijk hoe ik onderweg met mijzelf omga hierin. 

Ik nam een besluit dat ik in mijn leven voortaan op Zijn manier wilde gaan omgaan en antwoorden op mijn pijnplekken. Die pijnplekken zitten niet alleen in relaties maar vooral ook in mezelf en mijn relatie met mezelf, daar begint het. God begint in elke situatie waarin je graag verandering wil zien altijd met jouzelf. Je kan een ander niet veranderen maar je hebt wel de vrijheid om voor en over jezelf te beslissen, de vrijheid om zelf open te staan voor verandering. Heer ik geef U toestemming elke misvatting die er nog is in mijn denken, ieder ding wat niet in lijn is met Uw liefde aan te raken en mijn hele wezen in lijn te brengen met Uw  verbindende liefde. Ik kies ervoor eerlijk en transparant te zijn naar U en mezelf. Dank U wel dat U mij helpt, mij onderwijst, mij troost, mij kracht geeft, dank U wel dat U alles bent wat ik nodig heb om deze weg te gaan, om de krachtige vrouw te zijn die U geschapen hebt. Dank U wel dat er door dit proces steeds meer delen van mij aan U over gegeven worden, tot leven worden gebracht door U, mijn angst wijkt voor de kracht van Uw liefde. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 21 juni 2022

Zelfbeeld

In de blog Ik wil meer schreef ik over hoe ik het idee had dat Papa God me steeds liet merken : Ik wil meer van jou, maar dat er tegelijk ook een verlangen in mij groeide om meer van Papa te hebben. Natuurlijk is het zo dat Hij alles al heeft gegeven en dat alles van Hem beschikbaar is voor Zijn kinderen en ieder mens die Hem wil aannemen als zijn Redder en Verlosser, Hem wil erkennen als Heer. Zijn onvoorwaardelijke intense liefde is enorm confronterend voor het beeld dat ik van mijzelf heb. 

Een mens is alleen niet één massief stuk, een mens is opgebouwd uit laagjes, net als een boom uit ringen bestaat die je pas ziet als je die boom omzaagt. Die ringen worden ook wel groeiringen genoemd, aan die ringen is af te lezen hoe oud die boom is, maar ook onder welke omstandigheden die boom is (op)gegroeid. En zo is het bij een mens ook. Al groeiend worden we "beschreven" door de dingen die we meemaken, worden we "getekend" 

Terwijl ik las in het boek Groeien naar volwassenheid van David A. Seamands wat ik 2e hands gevonden had, en het vervolg was van een boek dat ik in m'n kast had staan, wist ik dat ik dat 1e deel wat nog bij m'n moeder vandaan kwam weer moest lezen : Genezing van beschadigde emoties. Ik had het jaren geleden gelezen, nog voor ik God de rug toekeerde, en ik herinner me dat ik het toen best een pittig boek vond, waarschijnlijk omdat ik behoorlijk wat beschadigde emoties had en daar totaal geen raad mee wist. Na wat gedraal heb ik het toch maar opgepakt en begon het te lezen, en wat een eyeopener was dat. Ik realiseerde me hoe liefdevol Papa is en Hij precies weet wanneer de tijd rijp is om dingen onder je aandacht te brengen. 

Wat mij enorm heeft geholpen is de uitleg die David in dit boek geeft over het ontstaan van je zelfbeeld. Er zijn vier factoren die je helpen een beeld van jezelf op te bouwen : de buitenwereld, de innerlijke wereld, Satan met alle machten van het kwaad, en God en Zijn Woord. 

De eerste bron : de buitenwereld zien we beelden en gevoelens over onszelf gereflecteerd in onze familieleden/de mensen uit onze naaste omgeving, die als een spiegel functioneren. We komen tot een opvatting over wie we zijn door onze allereerste relaties, door de manier waarop we worden behandeld en verzorgt, liefdevol of niet, en de taal van de relaties die we leren terwijl we opgroeien.  

De tweede bron : de binnenwereld bestaat uit ons fysieke, emotionele en geestelijke dat we meebrengen in deze wereld. Hierbij horen onze zintuigen, onze zenuwen, ons vermogen om te leren, te constateren, te reageren. Maar we zijn niet echt een onbeschreven blad, ons DNA is al beschreven door onze (voor)ouders waar we uit voort komen. Op het materiaal dat we meebrengen bij onze geboorte word er verder geschreven en schrijven we ook zelf verder als reactie op de boodschappen die wij oppakken van onze omgeving. Kinderen nemen enorm veel informatie op, maar zijn nog niet instaat informatie op de juiste waarde te schatten maar op die informatie die binnen komt vormen ze zichzelf wel een zelfbeeld. 

Romeinen 3:10 is duidelijk "Zoals er geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één." net als Psalm 14:3 "Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Als gevolg van wat er gebeurde in de Hof van Eden, waar onze eerste voorouders keuzes maakte, die wij echt niet beter zouden hebben gemaakt, heeft ieder mens de neiging tot het kwaad in zich. Juist daarom hebben we onze Hemelse Papa ook zo nodig, zo heeft Hij ons niet bedoeld, en Hij wil ons zo graag terug vormen naar Zijn beeld.

De derde bron : Satan gebruikt ons gevoel van zelfverachting als afschuwelijk wapen in drie rollen die hij speelt. Satan is een leugenaar zegt Johannes 8:44 "....die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij het vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen." Satan is een aanklager zegt Openbaring 12:10 "En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen.", en hij is het die ons verstand verblind zegt 2 Korinthe 4:4 "Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen." In deze drie rollen gebruikt hij minderwaardigheidsgevoelens en zelfverwerping om christenen de nederlaag toe te brengen en te voorkomen dat ze zich volledig gaan gedragen als Gods kinderen. 

De vierde bron : God zelf en Zijn Woord. Hij is in staat en is de Kracht in ons als wij Hem hebben aangenomen als Heer en Heiland om al de leugens - de informatie die niet overeenkomt met Zijn Waarheid over ons - te overschrijven zoals Efeze 4:23-24 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, de ware gerechtigheid en heiligheid." 

Ik geef toe, dit proces, want het is een levenslang proces, is een hele klus, en het vraagt hele bewuste keuzes die flink pijn kunnen doen maar nu ik al een tijdje op dit pad loop aan Papa's hand heb ik ook ontdekt dat het alle (tijdelijke) pijn en moeite zo waard is. Ik zou het voor geen goud meer willen missen. Het zelfbeeld wat ik had daar werd ik absoluut niet gelukkig van, het beeld dat Papa van mij heeft is zo enorm mooi. Het kost me best regelmatig heel wat moeite om Zijn visie te omarmen en als Waarheid over mezelf aan te nemen, dan moet ik weer door een stukje pijn heen, maar nogmaals, het is zo de moeite waard want ik word er zo blij van. En ik merk ook dat Papa er blij van word en daar word ik nog blijer van. 

Lucas 10:20 zegt "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Verblijd je, verheug je, dat je naam is opgeschreven in de hemel. Het was of Papa zei : Het gaat niet om wat je doet, het gaat erom dat je je verblijd, geniet van jou en Mij, Mij en jou, dat wat wij samen hebben. Ik - jou Vader -, Jezus - jou Bruidegom, jou Vriend - en Heilige Geest - jou Helper, jou Trooster -, Wij zijn blij met jou en willen niets liever dat jij met elke vezel van je wezen doordrenkt ben van Onze/Mijn Liefde, en dat jij je daar in verheugd, blij bent met onze verbondenheid, onze relatie en dat jij jezelf ziet zoals Wij/Ik jou zie. Ik doe alles om jou van Mijn beeld van jou te overtuigen en Ik geef jou alles - handvaten, wijsheid, kracht - wat je nodig hebt om jou denken te vernieuwen, maar je hoeft het niet alleen te doen, Ik help je.  

Papa ik ben zo enorm dankbaar dat ik anders naar mezelf mag leren kijken, en Uw Waarheid over mijzelf mag leren omarmen en geloven. Ik moet ineens denken aan een oude Country Gospel song : My life's story started once upon a hill. Mijn levensverhaal begon eens op een heuvel Golgotha, wat daar gebeurde maakt dat mijn levensverhaal herschreven kan worden. Mijn Heer keert alles om ten goede, mijn pijn keert Hij om in vreugde, en dat proces is nog steeds gaande. En dan moet ik aan nog zo'n oude Country Gospel song denken : Me and Jesus. En dan moet ik lachen, Hij en ik, en onze "liefdestaal" muziek.

Dank U wel Papa voor dit mooie proces van U dieper leren kennen, van wie U werkelijk bent, bewustwording van wie U zegt dat ik ben, innerlijke genezing en het herschrijven van mijn "groeiringen", verandering van mijn denken waar al mijn daden hun oorsprong hebben. Het is zoals Jeremia 29:11 zegt "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van hoop te geven."  


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 juni 2022

Opschonen

Als Papa God gedreven door Zijn liefde meer van je wil - ik schreef daar de blog Ik wil meer over - en jij meer van Hem wil als reactie op Zijn liefde voor jou, dan is het nodig dat je aardse huis steeds schoner word zodat er meer ruimte ontstaat waar Hij kan wonen, waar Hij de regie mag hebben. want God kan zich niet verenigen met zonde. Diepere reiniging, heiliging en toewijding is een gevolg van die wederzijdse liefde die van Hem uitgaat en het werk van Heilige Geest in de mens waar Hij alle ruimte krijgt. 

Een tijd  geleden las ik het boekje Ja kom binnen Heer van Annie Berents-Kardijk en de link die zij legt tussen het natuurlijke huis en je levenshuis is me altijd bijgebleven. Ook het boekje Buitensporige genade van Jan Pool heeft me geholpen dieper inzicht te krijgen in wat het inhoud om Jezus echt Heer over heel je leven te laten zijn. Ja Pool legde uit dat het woord Heer betekend in onze maatschappij een aanspreektitel voor een man, maar in de grondtekst heeft het de betekenis van "meester", "hoogste gezag" of "eigenaar". Hij haalt Charles Spurgeon aan die schreef dat de King James vertaling het woord "dienaar" gebruikt waar eigenlijk "lijfeigene" moet staan. 

Ik moest denken aan Exodus 21:1-6 word geschetst hoe een slaaf vrijwillig bij zijn meester verkiest te blijven omdat hij zijn meester, de vrouw die zijn meester hem gegeven heeft en de kinderen die uit die verbintenis zijn voortgekomen lief heeft. Dat werd beklonken door het oor van de slaaf door zijn meester met een priem aan de deurpost te laten doorboren. Deze slaaf koos er vrijwillig voor om zijn meester de rest van zijn leven te dienen. Toch vraag een goede meester ook van een slaaf die zich vrijwillig heeft aangemeld voor de rest van zijn leven gehoorzaamheid. 

Ik vond dit zo'n mooi beeld en werd hier zo blij van, ik kies ervoor mijn Meester vrijwillig voor de rest van mijn leven, het leven dat Hij me heeft gegeven, te dienen omdat Hij zo ontzettend goed voor mij is en zoveel van me houd dat Hij het beste met mij voorheeft, en Hij goede plannen voor mij heeft, dat zegt Hij zelf in Jeremia 29:11 "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van Hoop te geven."

Ook in het boek Vrijspraak komt dit aan de orde, en ik ervoer steeds meer de vraag van Papa God of Hij ook Heer mocht zijn over mijn aanzienlijke DVD collectie die ik door de jaren heen heb opgebouwd. Dat was best even een dingetje, want als ik hier ja op zou zeggen zou dat ook effect hebben op mijn man, en ik verwachte niet dat hij hier zonder enige slag of stoot in mee zou gaan, het ging wel over zo'n beetje de helft van de collectie. Inmiddels ben ik er van overtuigd dat er een geest van dood en perversiteit zit achter het geweld en de seks die door allerlei films en series centraal staat.  Zo worden we langzaam maar zeker vergiftigd onder het mom van (onschuldige) ontspanning en entertainment. Jaren was vond ik het heerlijk om detectives,  te kijken  maar ik begon me er steeds ongemakkelijker bij te voelen. 

Wat laat ik door de poorten van mijn ogen en oren binnen komen, waar ik naar kijk en luister word geëtst op  mijn geestelijke harde schijf en zal daar voor altijd blijven staan. Maar God....ik ben zo dankbaar dat Hij vergeeft als wij onze zonden belijden zegt 1 Johannes 1:9 "Als wij onze zonden belijden : Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 

Spreuken 4:23 zegt Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven." Ik wist dat een keuze moest maken die consequenties zou hebben. Ik ben gaan bidden en heb mensen gevraagd hierin met mij te staan in gebed. Ik geloof namelijk dat wijsheid ook heel belangrijk is, zeker als het om de huwelijkspartner gaat, in dit geval mijn man, waarvan ik weet dat God ons bij elkaar heeft gebracht. Dat Hij mij door Zijn Geest veranderd betekend niet dat Hij iets doet dat dat heilige verbond dat het huwelijk is, zal schaden. Ik heb gebeden : Heer dit is van U, dat weet ik, maar dan moet U maken dat mijn man hierin ook meegaat. En dat is precies wat Hij deed. 

Zacharia 4:6 zegt "Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de Heer tegen Zerubbabel: Niet door kracht of door geweld, maar door Mijn Geest zegt de Heere van de legermachten." En dit is precies wat ik heb zien gebeuren, zonder één ongetogen woord ging mij man hierin mee. Hij zei te zien dat ik veranderen en weet ook hoe dat komt en wil niet dat ik dan dingen "moet" kijken die ik niet wil. Zo soepel had ik het niet verwacht - niet dat ik iets enorm heftigs verwachtte hoor want ik heb een hele lieve, nuchtere, rustige man - maar dit was echt boven mijn verwachtingen. Ondertussen sprak God steeds tot mij met stukjes van de woorden uit Jesaja 41:10 uit de AMPC vertaling die ik op muziek had gezet en vooral de dikgedrukte letters "Fear not (there is nothing to fear) for I am with you, do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God.(Ik ben jou God) I will strengthen and harden you to diffeculties, yes I will help you, yes I will hold you up and retain you (Ik zal je omhoog houden en behouden), with My (victorious) right hand of righteousness and justice." Dit was zo bijzonder.

Ik ben God zo enorm dankbaar voor Zijn liefde, voor het werk van Heilige Geest in mij en in mijn man, voor de liefde van mijn man. Ik heb alles uitgezocht en in vuilniszakken gedaan wat weg moest - heel bewust heb ik er voor gekozen om dingen die ik als belast ervaar niet door te gaan verkopen en er anderen mee te belasten - en samen hebben we het afgevoerd. Ik voelde me een stuk lichter na deze opschoon-actie, en zo blij en dankbaar, maar er kwam ook een enorm stuk vrede en rust.  

Dank U wel Papa, dat U zo'n goede Meester bent, dat ik Uw kind ben, maar ook Uw "lijfeigene", ik vind dat wel een mooi woord, met mijn lijf, het lichaam dat U mij gegeven hebt wil ik U dienen en Uw leiding volgen. Op die manier zal ik alles zijn wat U voor ogen had met mijn leven toen U mij weefde in mijn moeders schoot (Psalm 139) Ik ben zo blij dat U mij rein en heilig wil hebben voor Uzelf en dat U de bereidheid in mijn hart en in de harten van de mensen die erdoor geraakt worden in mijn naaste omgeving uitwerkt. Achteraf zag ik hoe U hier al een hele tijd naartoe aan het werken bent geweest, in mij, en ik denk ook in mijn man. Papa U weet wat U doet. U bent zo goed.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 7 juni 2022

Ik wil meer

Als deze blog online komt is het alweer begin juni, maar ik schreef 'm al toen Februari naar z'n einde liep en de stormen over ons land gingen. Stormen, harde wind, je zag de bomen flink bewegen, je hoorde 'm buiten loeien om de flat. Ik moest denken aan Johannes 3:8 "De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is." 

In die periode sprak God van alle kanten - ik heb in voorgaande blogs al verschillende van die bronnen aangestipt : Het (Engelstalige) onderwijs over de The orphan spirit door Leif Hetland, Het boek Rust bij Jezus van Willem de Vink, en het boek Vaders liefdesbrief, maar ook het dagboek Ik ben altijd bij je van Sarah Young - en het was of Papa me steeds aanspoorde om meer in contact te komen en zijn met Hem, ik proefde Zijn verlangen om nauwer verbonden te zijn. Hij wilde zo intens graag Zijn Liefde dieper in mij uitgieten, Hij wilde zo graag dat ik het zou kunnen indrinken, opnemen, en totaal van doordrongen zou raken dat ik intens geliefd ben door Hem die mij geschapen heeft, en goede plannen voor mij heeft. Om dat even bij de wind te blijven, Hij blies met plezier het vuurtje in mij aan, Hij deed er zo zijn best voor om mij te verlokken met Zijn intense liefde. 

Papa verlangt ernaar dat ik elk detail van het leven dat ik van Hem heb ontvangen met Hem deel. Ik las in het dagboek van Sarah Young heel mooi verwoord : Ik weet alles al van jou en je omstandigheden, dus je kunt vrijuit met Me praten. Ik zal je nooit afwijzen, want de prijs voor jouw zonden is volledig betaald met Mijn bloed. Ik wil dat je genoeg vertrouwen in Mij hebt om je hart voor Mij te openen want Ik ben je schuilplaats.

Op een bijzondere manier kreeg ik de vraag of ik mee wilde naar de Profetenschool 1 van Living in your destiny. (Onderwijs, training, ruimte om in een veilige setting en onder begeleiding te oefenen en fouten te mogen maken, bijgestuurd te worden) In 1 Korinthe 14:1 zegt Paulus "Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren." In Openbaring 19:10 staat ".....Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van profetie." Profetie is altijd bemoedigend, opbouwend en troostend. Het is Gods stem verstaan om door te geven aan de ander. Als je een keuze maakt om je leven aan Jezus te geven komt Zijn Geest in je wonen en kan niets je meer van Hem scheiden zegt Romeinen 8:38-39 "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer." Maar God heeft meer. Hij wil ieder kind van Hem vervullen met Heilige Geest, dat uit zich in het spreken van Tongentaal, dat is een persoonlijke taal tussen jou en God die niemand anders kan verstaan dan Hij, Zijn Geest die door jou heen bid, die jou opbouwt. Diezelfde Geest stelt je in staat Zijn Stem te verstaan voor jezelf en voor anderen, dat doorgeven noem je profeteren. De Bijbel zegt dus : strek je daar naar uit. We zijn bedoeld om elkaar op te bouwen en daar is profetie een onderdeel van, want profetie is zoals ik al zei altijd bemoedigend, opbouwend en troostend. 

Ieder kind van God is bedoelt om in 2 dimensies te leven, ons lichaam leeft op aarde in het natuurlijke, maar wij zijn een geest en die is bedoelt om in de geestelijke dimensie van Gods Koninkrijk te leven. Begrijp ik dit helemaal, nee, maar ik vind het enorm opwindend. Kolossenzen 3:1-17 roept op om de dingen te zoeken die boven zijn, dat kunnen we alleen met onze geest. Efeze 1:3 zegt "Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten." Daarmee zijn we dus in staat gesteld om die dingen van boven te zoeken. En het mooie is Hij legt zelf ook nog dat verlangen in ons zegt Fillipenzen 2:13 "Want het is God, Die in ons werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." God wil niets liever dan dat wij hartstochtelijk naar Hem verlangen, want Hij verlangt hartstochtelijk naar ons mensen.

Wat mij ook enorm aanmoedigde was de gratis Psalm 23 challenge van de Steunpijler (absoluut een aanrader om te doen) Ja ik wil meer leren Zijn Stem te verstaan, voor mezelf, daar begint het leerproces mee, maar zeker ook voor de ander. God is een relationele God, Hij heeft het gezin (man, vrouw en kinderen) als hoeksteen voor de maatschappij gegeven. Toen wij Hem erkenden als onze Vader werden we een lid van Zijn geestelijke gezin. Een gezin vormen is meestal best een uitdaging, en binnen die veilige omgeving (zo is een gezin bedoeld te zijn) vind de vorming plaats van ieder persoon die onderdeel is van dat gezin. Papa voed ons liefdevol op en roept ons op om liefdevol met elkaar om te gaan, elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te troosten. Dat zijn vaardigheden die aangeleerd kunnen worden en ik wil dat leren. Ik geloof dat ik daarvoor heel dicht bij Papa in de buurt moet blijven en gewoon meer met Hem moet praten, delen van wat me bezig houd, vragen wat ik aan moet met wat ik om me heen zien, vragen wat Hij tegen die andere persoon wil zeggen. 

Papa ik vind het een spannende reis, maar ik proef Uw verlangen en ik wil U blij maken, daar word ik zelf dan ook weer blij van, en hoe mooi is het om de ander waar ik onderweg langszij kom blij te maken. Hoe mooi is het om met elkaar in de grazige weiden te gaan en te liggen, herkauwen om het voedsel dat U ons geeft, om met elkaar te delen wat we met U beleven en hoe we U ervaren en te delen wat U zegt, elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te troosten, met elkaar te genieten van Uw goedheid. Ik besluit dat ik wil leren, wil groeien, kwetsbaar wil leren en durven zijn, Uw liefde wil ontvangen voor mezelf en voor de ander en altijd bereid te zijn Uw woorden door te geven.


ONDERWEG naar Hem en met Hem. 

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...