Zoeken in deze blog

dinsdag 28 september 2021

Leiderschap

Inmiddels ben ik in het 2e jaar (track) van de online-Bijbelschool van Frontrunners begonnen en de de 2e module gaat over leiderschap. Daar heb ik best even tegenaan zitten hikken want ik zag mezelf absoluut niet als (potentiele) leider. Maar God begon me te laten zien dat iedereen een leider is, in eerste plaats te beginnen over zijn of haar eigen leven. Je bent niet bedoeld om willoos met elke beweging van de golven mee te bewegen en zo op de levenszee te dobberen. Je hebt meer invloed dan je denkt !

Opgroeiend heb ik dat niet bewust meegekregen, het is naar om te zeggen maar ik groeide eigenlijk op in een omgeving waar een zekere mate van slachtoffer sfeer hing, de onmogelijkheden waren heel duidelijk en wat kon je er aan doen, je moest er maar het beste van maken. Onbewust neem je dat over en ook al begin je te horen dat het anders kan is het in praktijk brengen een volgende stap die je niet één, twee, drie zet. Ja ik ben enorm anders gaan denken de afgelopen 5 jaar, en heb daarin ook zeker stappen gezet, maar dit voelde als een hele grote stap, alsof de volgende trede op de ladder ineens veel groter was. Een wijze vriendin zei tegen me : Waarom maak je er dan geen kleine stapjes van, en die opmerking liet me niet los. 

Ik besloot een moment te prikken waarop ik met deze module zou beginnen. Omdat we in die tijd vol spanning op ons 4e kleinkind wachtte en wij in zouden springen om grote broer als het moment daar zou zijn op te vangen besloot ik na de geboorte m'n studie weer op te pakken. Een week na zijn geboorte heb ik de keuze gemaakt me aan mijn voornemen te houden en het weer op te pakken, en één van de eerste dingen die ik hoorde dat leiderschap voor iedereen is en dat het begint bij je eigen leven, precies wat God me al had duidelijk gemaakt. 

Leiders maken keuzes, laat God daar nu al een tijdje met me bezig zijn over bewust-worden en -zijn, keuzes maken. Leiders hebben oog voor de lange termijn, ze kijken verder dan korte termijn oplossingen. Kijken naar de lange termijn i.p.v. op korte termijn verlangens bevredigen, ook dat onderwerp was God  begonnen in mij aan te aan te stippen. Toen kwam ik een (Engelstalig) filmpje tegen met een gesprek met Helen Roseveare, een vrouw die voor de WEC (Worldwide Evangelisation for Christ) in Congo had gewerkt en daar hele heftige dingen had doorgemaakt. Deze vrouw vertelde dat God haar een vraag had gesteld : Can you thank Me for trusting you with this experiance even if I never tell you why ? Kun jij me danken dat Ik jou heb vertrouwd met deze ervaring, ook als Ik je nooit uitleg waarom ? 

Ik moest weer denken aan mijn blogs Herkauwen, Herkauwen (vervolg)De ladder op klimmen en Danken voor alles) God danken in situaties waar je menselijker wijs niet echt vrolijk van wordt, maar kiezen om God te danken en te vertrouwen dat het alles in Zijn perfecte plan pas. Ineens realiseerde ik me : dat is leiding geven, regeren, jijzelf bepaalt hoe je reageert. En omdat de wereld om je heen ziet hoe jij door Gods kracht en hulp kan reageren zien ze iets van Wie Hij is, dan zien ze het verschil en dat is Zijn getuigenis in deze wereld. Jezus riep ons op om Zijn getuige te zijn, gewoon op de plek waar God jou geplaatst heeft, midden in deze wereld. En op die plaats word zichtbaar dat jij niet ván deze wereld bent omdat jij anders reageert, niet vanuit je pijn, boosheid, frustratie, maar vanuit Zijn liefde. Jij hebt Iemand die al jou pijn, boosheid en frustratie voor je gedragen heeft aan het kruis van Golgotha en daarom hoef jij er niet zelf mee rond te zeulen, je brengt het bij Hem en je krijgt er rust, vrede, vreugde voor terug te midden van jou omstandigheden. 

Dat is een heleboel om op te kauwen voor mij, en ik realiseer me dat ik nog een hele weg te gaan heb, dat ik me meer bewust mag worden van mijn afhankelijkheid van Hem. Dat ik op moet passen dat ik mezelf niet op de borst sla dat ik al ben gekomen waar ik nu ben, want ik heb nog maar een paar baby stapjes gezet, er ligt nog een hele weg voor me en daar heb ik Hem enorm hart bij nodig. Maar wat een bijzondere weg ook. Wat mij enorm raakte in het verhaal van Helen was dat ze zei : het is een voorrecht, dat lijden, die moeilijke dingen zijn een voorrecht, ik vind het heel wat dat ze dat kon zeggen. Maar is dat ook niet precies wat wat de Bijbel ons in 1 Petrus 4:12-16, 19 leert, je niet te verbazen over de vuurproef. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 12:9-10 "Maar Hij zei tegen mij : Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid : in beledigingen, nood, vervolging. In mijn zwakheid ben ik sterk."

Om in de Geest van God te reageren op zulke zware dingen in het leven, of zoals ik het iemand wel eens heb horen noemen : in een tegenovergestelde geest, dwars tegen je eigen gevoel in, dat vraagt leiderschap, leiderschap over jezelf. Ik heb nog een hele boel om op te herkauwen, om bewust mijn denken in te vernieuwen, om te leren, erin te groeien. Gelukkig is leiderschap ook niet iets wat je ineens zomaar even doet, je mag erin groeit. Ik heb besloten dat ik dat wil, te beginnen in mijn eigen leven en daar heb ik al een hele kluif aan als ik eerlijk ben.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 september 2021

In het verborgene

Het gebeurt me vaker, maar bij deze blog dacht ik echt : Heer hoe leg ik dit uit...... Soms vind ik het zo lastig om dingen onder woorden te brengen, en juist dat is waar God mij enorm in aan het aanmoedigen is. Hij begon tegen me te zeggen als m'n gevoel me teveel werd en het lastig werd om er verder naar te kijken : Vertel het maar aan Mij, en er kwam een zin uit een oude hymn in mijn gedachten : Tell it to Jesus, tell it to Jesus, He is a Friend that's well known, you've no other such a friend or brother, tell it to Jesus alone. (Vertel het aan Jezus, vertel het aan Jezus, Hij is een hele bekende Vriend, je hebt niet zo'n andere vriend of broer, vertel het aan Jezus alleen)  Alles, alles kunnen we Hem vertellen, en als we niet uit onze woorden kunnen komen is Hij nog vol aandacht en neemt Hij alle tijd om naar ons te luisteren. Ik ben in mijn onmacht en wanhoop geneigd het maar op te geven uit m'n woorden te komen, maar Hij geeft het niet op om te luisteren. Hij weet al lang wat er in mij roert, maar Hij weet dat het voor mij belangrijk is dat ik het onder woorden leer brengen naar Hem toe. 

Spreuken 4:23 "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven." is een tekst die ik al vaak gedeeld heb in m'n blogs, steeds brengt God me daar terug, en steeds meer gaat Hij mij de diepte van dat vers laten zien. Het gaat om wat er in het verborgene gebeurd, alles wat in het verborgene gebeurd heeft invloed op het zichtbare. 

God ging me heel erg laten zien wat Hij graag zou willen in het verborgene tussen Hem en mij, in een intieme relatie die Papa God met mij (ons) Zijn geliefde kind(eren) wil hebben. Over oogcontact, vertrouwen, niet opgeven, volharden, ook in leren onder woorden te brengen wat je bezighoud, vertellen wat gebeurtenissen in je los maken. In die intimiteit ga je ook steeds meer ontdekken wie Hij is en wie jij bent in Hem. Door Johannes 15 liet Hij me steeds weer en meer zien hoe de enige weg was door verbondenheid met Hem, zonder enige barrière die die stroom zou hinderen, er is geen andere manier om ten volle te leven met - in - en door Hem, en Hij door mij. 

Jezus droeg de dood die ik verdiende en gaf mij het leven dat Papa God voor mij bedoeld had, toen ik dat offer aanvaarde betekende dat het einde van mijn oude leven waarin mijn vlees regeerde als gevolg van de zondeval, dat leven stierf aan het kruis samen met Jezus. En met Jezus mocht ik opstaan in een nieuw leven. Romeinen 6, ik vind de Bijbel in gewone taal hier heel mooi en duidelijk, vers 12 zegt : "We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens. Maar daar mogen we niet aan toegeven ! Want dan zou de zonde opnieuw macht over ons krijgen. Wij zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. Doe daarom geen verkeerde dingen mee. Want daarmee leef je in dienst van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in dienst van God." Romeinen 12:21 zegt dan ook : "Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede." Dat brengt me bij de keuzes waar ik vorige week over schreef. 

Dat eeuwige leven is Jezus kennen zegt Johannes 17:3, je leert iemand alleen echt kennen in een intieme relatie, in zo'n relatie zijn geen geheimen, geen onuitgesproken dingen. Ik begon te begrijpen dat als ik dingen niet verwoord naar Hem ik ze eigenlijk geheim houd voor Hem. Natuurlijk weet Hij het wel, Hij weet en ziet alles, maar Hij wil het zo graag uit mijn eigen mond horen. Hij houd zo enorm veel van mij dat Hij geïnteresseerd is in ieder detail van mijn leven, in alles wat mij bezig houd. Er is niets waarvan Hij zegt : dat hoef ik niet te weten, teveel informatie, daar kan Ik niets mee, sorry nu even niet.  Dat  geldt voor mijn lichaam, mijn gewicht, mijn eten, tot dan toe had ik dat wel met Hem gedeeld, maar vond het vaak ook een lastige, ik vertelde meer niet dan wel. Ik moffelde het graag weer uit het zicht als ik de kans kreeg en dan was het weer in het verborgene waar schuld en schaamte er weer op doken en die maken het niet mooier. 

Ik ontdekte dat als er dingen in het verborgene zijn het dan lastiger is om Hem in de ogen te kijken, ik schreef daar over in de blog Dansen dat was dat verborgene me niet waard ! In het blog van vorige week had ik het ook even over nieuwsgierigheid, Edith Eva Eger zegt daar boek Het geschenk verder over : Nieuwsgierigheid is van levensbelang. Dat is wat ons in staat stelt risico's te nemen. Als we vol angst zitten, leven we in het verleden dat al heeft plaatsgevonden of in de toekomst die nog niet is. Als we nieuwsgierig zijn, zijn we hier in het heden, we zijn enthousiast om te ontdekken wat er hierna gaat gebeurden. Het is beter om risico's te nemen en te groeien, en dan misschien te mislukken, dan dat je gevangen blijft zitten zonder te weten hoe het had kunnen zijn." Schaamte, schuld in het verborgene geeft angst. 

Jan Sjoerd Pasterkamp zei het in dit  filmpje heel duidelijk, als je de meest intieme gevoelens van je hart niet uit naar God, en ze verborgen houdt, word dat het werkterrein van de vijand. Nou die kwam wel even binnen moet ik je eerlijk zeggen. Voor mij rede genoeg om te willen leren al mijn gevoelens te verwoorden naar God toe, want de vijand, de dief die komt om te roven en te stelen legale grond geven was ik niet van plan, dat is een heel bewuste keuze.

Heer dank U wel dat U mij uit het verborgene in het Licht lokt met Uw Liefde, met Uw aanzoek om alles met U te delen in een intieme relatie. Ik ben U zo dankbaar voor Uw geduld en Uw genade, voor wat U mij allemaal leert en nog wil leren. Ik mag leren genieten van deze reis, op Uw voeten staan, in Uw armen, met mijn ogen in Uw ogen gehaakt, leren dansen, zelf in de regen. U leert mij kiezen om uit het verborgene te komen en U helpt mij woorden te vinden voor mijn gevoelens die er mogen zijn om mij te helpen. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 september 2021

Keuzes

 In m'n vorige blog kon je het er al een beetje doorheen proeven, keuzes maken, wel of niet iets toelaten in je denken, wel of niet iets doen. Ik word me steeds meer bewust van de duizenden keuzes die je op een dag maakt, vaak onbewust, maar het is juist zo belangrijk om je ervan bewust te worden. Spreuken 4:23 is toch wel een steeds terugkerende tekst in mijn gedachten "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van je leven." Dit heeft met constante bewuste keuzes te maken. 

Een tijdje geleden schreef ik al een aantal blogs zoals Kostbare lessen en Confronterende lessen waarin ik vertelde over Edith Eva Eger en dat haar boeken De keuze en Het geschenk flink bij mij binnen zijn gekomen, dat laatste boek heb ik toen halverwege even onderop de stapel gelegd omdat het me op dat moment iets teveel werd, maar als God er mee verder wil brengt Hij het weer onder je aandacht. En het was gelijk weer raak, ik deel gewoon even een paar zinnen die bij me binnen kwamen : Als we boos zijn, komt dat vaak omdat er een gat zit tussen verwachting en realiteit. Gelijk wist ik dat ik naar mijn verwachtingen moest gaan kijken, wat waren/zijn mijn verwachtingen, wat is reëel en kies ik er voor om ze bij te stellen.

Nog zo'n zin die binnen kwam : Aan elke keuze hangt een prijskaartje ; iets wat je erdoor wint, en iets wat je erdoor verliest. De keuze die we altijd kunnen maken is niets doen, om te besluiten geen besluit te maken om op dezelfde manier door te gaan. Wegkijken is ook een keuze, net zo goed als geen keuze maken, ook dat is een keuze, maar de consequentie is dat als je je hart vergelijkt met een glazen vaas met helder water (een schoon hart dus) er vuil in je hart terecht komt omdat je wegkijkt en geen keuzes maakt over wat er in de heldere water terecht komt. Eigenlijk is ons hart van nature een glazen vaas met vuil water, en is het aan ons te zorgen dat er schoon water in komt waardoor het vuile water steeds meer wijkt voor het schone water en je uiteindelijk omdat er geen vuil meer bij komt alleen maar schoon water er een schoon hart over blijft. Edith zegt : Elk gedrag bevredigt een behoeft. Iedere keuze bevredigt dus een behoefte, welke behoefte wil ik bevredigen, de behoefte van mijn oude vlees of de behoefte van Gods Geest die in mij woont en die verlangt naar een schoon hart in Zijn kind waardoor Zijn beeld vrij heen kan stromen naar de mensen om Zijn kind heen.

De tijden veranderen, en wij veranderen met de tijd mee. Wij zitten niet vast in het verleden, of in onze oude patronen en gedrag. We zijn hier in het heden, en wij bepalen waar we aan vasthouden, wat we laten gaan, en waar we naar streven. Alles is jou keus. Misschien heb je niet altijd wat te kiezen in de omstandigheden, maar je hebt wel altijd wat te kiezen in de manier waarop je er op reageert, ik heb altijd een keus. Als ik hier over nadenk realiseer ik me dat ik zo vaak in het leven als het me te moeilijk werd gekozen heb om weg te kijken omdat blijven kijken en bewust keuzes maken te moeilijk voor me was geworden, dit was een patroon geworden in mijn leven. Maar het is een patroon waar ik dus niet aan vast zit, ik ben de enige die in staat is dat patroon te doorbreken, en dan lees ik de volgende zin die inslaat als een bom.

Ik heb het boek inmiddels al een aantal keer weg gelegd om even wat anders te gaan doen, maar ik kies ervoor om het weer op te nemen en de confrontatie met wat het in me losmaakt aan te gaan. "Ik kan niet"....is een leugen,...het betekent dat je hulpeloos bent, dat geldt alleen als je een peuter bent, anders niet. Als we zeggen "Ik kan niet" zeggen we eigenlijk "Ik wil niet "Ik wil dit niet accepteren.....Als we ons verzetten, doen we heel erg hard ons best om nergens heen te gaan. We ontzeggen onszelf groei en nieuwsgierigheid. We draaien in kringetjes rond, ontwikkelen ons niet, sluiten ons af voor mogelijkheden om te veranderen" Waren de uitspraken die ik eerder deelde al flink confronterend, deze sloeg in als een bom. 

Dit wilde ik niet meer ! 

Ook al zei ik niet "Ik kan niet", vluchten, wegkijken, heeft hertzelfde effect. Als ik niet bewust kies ontzeg ik mezelf groei en nieuwsgierigheid, de mogelijkheid om te veranderen. Juist door dit woord nieuwsgierigheid sloeg dit zo in, niet zo heel lang geleden ontdekte ik dat dit dus nieuwsgierigheid (een onderdeel van de emotie verbazing) een emotie in mij is die God in mij gelegd heeft, en die lang onderdrukt is geweest in mij, daar ging ik niet meer aan meewerken, ik vind 'm juist zo leuk, die wil ik wakker houden en verder ontwikkelen. Maar als ik wegkijk en geen keuzes maak beperk ik weer de ruimte voor deze emotie. 

Het boek, waar ik dus ook een gelijknamig blog over schreef Goed voelen, brengt nog steeds dingen bij me boven, het heeft dus heel wat los gemaakt bij me en God werkt er nog steeds mee door. Ik vind het nog steeds een pittige, maar ik realiseer me ook dat het betekent dat ik leef. Ik kreeg een nieuwe kans toen God Pasen 2016 zei : Ik zie jou, en Ik wil je hart genezen. Geen keuzes maken is eigenlijk op de rem trappen, is dat wat ik wil, alleen omdat het regelmatig zo verschrikkelijk oncomfortabel is. Aan de andere kant laat God me op zulke bijzondere manieren weten dat Hij erbij is , dat Hij voor me zorgt, dat Hij verlangt naar een leven van genieten en intimiteit met mij, Zijn kind. Hij wil me leren dansen in dit leven, zelfs in de regen. Leren vraagt training om te ontwikkelen, te groeien, het vraagt volharding, het gebeurd allemaal in de strech-zone. Nee dat is niet comfortabel, maar daar gebeurt het wel, daar vind het leven plaats, daar voel je en ben je je bewust dat je leeft.

Heer help me alert te blijven, bewust te worden, en te zijn, te blijven, van alle keuzemogelijkheden die er voorbij komen op een dag, in het leven. Vaak moet ik dan weer denken aan wat ik leerde van een hele kostbare wijze oudere vrouw uit mijn leven : Je kruis opnemen en Jezus volgen doe je op elk kruispunt van je leven. Elke keuze die je maakt is een kruispunt waar je kiest om te kiezen of niet te kiezen, ook niet kiezen is een keuze, neem ik mijn kruis op en volg ik Hem of ga ik mijn eigen weg, waar ik op dat moment zin in heb, de gang van het vlees. Niet kiezen is denk ik je vlees volgen, vuil toelaten, je hart niet bewaken. Ik wil leven Heer met en voor U, dank U wel voor de lessen die U me leert, voor waar U me bewust van wil maken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 7 september 2021

Roer recht

God heeft me in de afgelopen tijd hele mooi, maar ook hele moeilijke dingen laten zien en steeds borrelde het door elkaar weer op en bleef het bij me rommelen. Ik vroeg wel eens : Heer hoe dan, wat bedoeld U precies, laat het me maar zien. Op een gegeven moment waren er twee liederen die steeds bij me opkwamen en waar ik ook regelmatig mee wakker werd : Nimmer alleen, vooral de zin : Neen, nimmer alleen, neen, nimmer alleen, Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u alleen. Voor mij een heel bekent lied omdat ik opgroeide met o.a. Johannes de Heer. Ook het lied Blessings dat gebaseerd is op Numeri 6: 24-25 "De Heere zegene u en behoede u ! De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig ! De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede !" Alsof God steeds maar zei : Ik ben bij je, Ik laat je nooit alleen, Ik zegen je. Terug naar de beelden die God me in de afgelopen tijd gaf : Houd je oog alleen op Mij gericht, ga maar op Mijn voeten staan, Ik houd je vast, Ik leer je te dansen, zo gaan we samen door dit donkere dal.....als jij wilt. Hij weet van de situatie maar Hij kan niet de juiste keuzes voor mij maken, dat moet ik zelf doen, maar als ik die juiste keuze maak is Hij daar om kracht te geven om erin te volharden. 

Toen bracht Hij me ook Jacobus 1:6-8 in gedachten "Maar laat Hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen." God liet me zien dat dat niet alleen voor gebed geld maar ook voor het bepalen van de richting in ons leven. Als je aan het roer van een schip staat en je manoeuvreert steeds van links naar rechts dan vaar je geen rechte koers, dat is niet stabiel en de kans dat je valt als je erop moet lopen is veel groter dan wanneer je een stabiele koers vaart. Even naar het koord uit het beeld waarop Jezus met mij liep (ik schreef daarover in Zien wat het word) als het koord heen en weer zwabbert lig je er heel snel af. 

Toen las ik in het leesrooster Vrij van schaamte het volgende : God heeft een doel met alles wat we meemaken.....ongeacht het specifieke doel van onze omstandigheden, God wordt in alles geopenbaard. Als we Hem groots liefhebben, mogen we ernaar streven Hem in alle omstandigheden te eren en te verheerlijken. God danken in alles (ik schreef daarover in de blogs Herkauwen, Herkauwen (vervolg), De ladder op klimmen en Danken voor alles) is Hem eren in alle omstandigheden. God bracht me weer terug bij mijn lichaam, beter gezegd mijn houding, denken ten opzichten van mijn lichaam. Ik heb mijn koerst niet recht, niet vast, vanuit....???.... begin ik steeds weer heen en weer te zwabberen, en zo ga ik niet het doel dat God voor mij heeft bereiken, zo blijf ik heen en weer zwerven over de -woeste- golven en de boze zweept de golven met liefde nog wat op. 

Ik moest denken aan Deuteronomium 6:4-5 "Luister, Israel ! De Heere onze God, de Heere is één ! Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht." met heel je hart, resoneerde het in me. Met alles, blijkbaar is er nog een stuk van mijn hart hierin dat nog niet volledig aan Hem was toevertrouwd, nog niet volledig het roer had overgegeven aan Hem om het door Hem te laten besturen. Heer wat, waar, waar wringt het nog, wat zit er nog verborgen, bang, in de verdediging, misschien wel in rebellie. Soms zou ik zo graag met een vingerknip het opgelost zien, maar het is een weg er door heen, een lange weg, veel langer dan mij lief is, maar er bestaat onkruid wat je hele tuin overneemt als je het niet grondig tot het laatste stukje wortel uitroeit en zo voelt dit proces met eten en mijn lichaam. 

In het lied van Blessings staan de woorden : He is for you (Hij is voor jou) Heer U bent niet tegen mij, U bent voor mij, U heeft met deze weg een heel bewust doel. Ever verder met een stukje tekst uit dit lied wat ik gemakshalve maar gelijk een beetje vrij vertaal in het Nederlands omdat het voelt alsof Hij dat tegen me zegt : Mijn aanwezigheid gaat voor je uit, Ik ben achter je, Ik ben naast je, overal om je heen, Ik ben binnenin je. In de ochtend, in de avond, als je komt, als je gaat, als je huilt, als je blij bent, Ik ben voor je. (May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your gaing, in your weeping, and rejoicing, He is for you) Alsof Hij zegt : Deze weg heeft een doel, je leert terwijl je deze weg gaat, het zal uiteindelijk tot vreugde leiden, tot heelheid, het zal je in staat stellen om te ontvangen en van daaruit zal je weer uit kunnen delen. 

Heer help, leer me, vorm me, breng me maar daar waar het goed is voor mij en waar ik in de juiste positie ben voor U om alles te ontvangen wat U voor mij heeft en door mij wil doorgeven aan de ander. Dank U wel voor Uw tedere liefde en leiding, dat U me zo bijzonder laat weten dat U erbij bent en me nooit alleen zal laten.

Wat ook wel enorm bij me binnen kwam in deze context was een boodschap van Marjon Rijswijk, ik had nooit eerder van haar gehoord, maar als God wil dat je iets hoort/ziet brengt Hij je er wel. Ik deel 'm gewoon erbij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...