Zoeken in deze blog

dinsdag 26 februari 2019

Eeuwig erfdeel

Ik vind het zo mooi hoe God werkt, hoe Hij doorborduurt op dingen, het één vloeit naadloos over naar het ander, het haakt precies in iets anders wat Hij ook al aangestipt heeft, zo weeft Hij een prachtig schilderij. Regelmatig kijk ik verbaasd hoe alles aan elkaar gelinkt is, en raakt het me met hoeveel zorg Hij de mens gemaakt heeft, hoe Hij alles weet en ziet.

Corrie ten Boom gebruikte vaak het mooie voorbeeld van een borduurwerk, wij zien de warboel aan de achterkant, maar Hij ziet de mooie kant.
Heel soms vang je een glimp op van de voorkant, van het prachtige resultaat en daar wordt ik dan zo blij van, maar ook als ik niets van die voorkant zie mag ik vertrouwen dat het prachtig zal zijn.Er zijn verschillende onderwerpen die steeds terug komen bij mij : geduldig - wandelen in wandeltempo, grondig door het proces gaan. (daarover schreef ik deze blog) Ook de weg die Hij kiest raakt me, Hij weet precies wanneer Hij welk stukje wanneer aan te raken, de volgorde is heel belangrijk ontdek ik steeds meer, Hij is daarin zo wijs.
Ook "aanvaard" zijn is iets wat steeds weer terug komt, oei wat zitten daar veel gebieden aan vast. Zo bijzonder dat Hij van mij houd zoals ik ben, het verwonderd me steeds weer, vooral als ik tegen minder mooie dingen in mezelf aanloop. Maar gelukkig weet Hij raad met die dingen en wil Hij daarin werken om ze om te keren tot Zijn eer.

Omdat ik donateur ben van Family7 kan ik online programma's terug  kijken, ik bekijk graag de afleveringen van "Transparant" terug, ik leer daar zo veel van.

Zo vaak had ik het idee dat ik met allemaal losse eindjes zat en dan bid ik : Heer waar wilt U naartoe, wat wilt U zeggen, wat wilt U me leren ? 
Een van de presentatrices van Transparant sprak het woord "portion" en ik moest even nadenken over de Nederlandse vertaling : erfdeel, en kort daarna kwam er weer zo'n oud lied in mijn gedachten en ik zocht het op en het bleek Johannes de Heer 125 te zijn. 

Een paar zinnen uit dat lied bleven bij me haken : 
- "Wandelen aan Uw zij", ja ik wil niets liever dan dat.
- "Pelgrimsreis", mijn reis sinds Pasen 2016 is een echte ontdekkingstocht, een pelgrimsreis. 
- "Alles, alles wil ik lijden", dat lijden was toch sterven aan jezelf, ook zoiets waar ik regelmatig enorm mee aan het stoeien ben.   
- "Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel", dat begreep ik niet gelijk, maar juist dat bleef hangen............nog een los eindje.

Later begon me iets te dagen, een erfdeel daar hoef je niets voor te doen, dat ontvang je omdat je kind bent automatisch als de erflater sterft.
Het heeft dus absoluut niets te maken met wat je zelf doet, met je eigen werk of verdienste of je best doen te sterven aan jezelf, er is niets wat ik er door mijn eigen doen of laten aan kan veranderen. 
Als ik dacht dat te snappen ging er weer van alles mis en kwam ik erachter dat ik nog steeds in eigen kracht liep te hannesen, oei wat valt me dat dan tegen van mezelf. 


  Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel
  meer dan 't leven zijt Gij mij.
  Laat mij op mijn pelgrimsreize
  altijd wand'len aan Uw zij.

KOOR:
    Aan Uw zij, dicht nabij,
    Aan Uw zij dicht nabij;
    Alles, alles wil ik lijden,
    Mag 'k slechts wand'len aan Uw zij.


  Heer, ik vraag geen aardse schatten,
  'k vraag geen eer of heerschappij;
  wat ik bid, het is genade,
  om te wand'len aan Uw zij.


  Draag mij door de zee des levens,
  draag mij door het dodendal,
  tot ik kom in 's hemels zalen,
  waar 'k U eeuwig loven zal.


Jezus stierf voor ons en gaf ons ons erfdeel, alle autoriteit die in Hem was gaf Hij aan ons. Toen Hij (de erflater) stierf aan het kruis ging die erfenis in, werd die erfenis ons eigendom. 
Als wij die aannemen is alles wat die erfenis behelst van ons, we mogen er in gaan bewegen, ermee gaan handelen. 
Dat aannemen is denk ik nou juist het grote knelpunt bij mij, ik vind het nog erg lastig om te gaan staan in de autoriteit die God mij gegeven heeft.
Die rijkdom ligt er voor mij.
Ik ontdekte dat ik vaak veel te veel bezig was mijzelf volledig aan Hem overgeven, op zich een heel goed streven en verlangen, maar niet als ik het uit mijn eigen kracht doe.
Als ik Zijn offer aanvaard, Zijn erfdeel voor mij, dan gaat het als vanzelf dat Hij meer en ik minder word. In Hem is alles wat Hij is, in Hem ben ik alles wat Hij is. In Hem daar leer ik ook steeds meer van Hem kennen zoals Hij is, ik mag dat ontvangend aannemen.
Ik vind het lastig te omarmen dat alles wie en wat Jezus was ook voor mij is, in mij is omdat Zijn Geest in mij woont.

En al die losse eindjes zijn niet zo los als ik dacht, ze vormen één geheel, ze vormen mij, ik mag mezelf leren zien door Zijn ogen als Zijn geliefde kind dat volwassen word en zich bewust word van de positie die het gekregen heeft van de Vader.

Heer ik vind dit nog zo'n lastig gebied, niet uit eigen kracht, blijkbaar zit dit veel dieper in mij gebakken dan ik ooit had gedacht. Laat U het me maar zien Heer als ik in eigen kracht loop te hannesen, ik wil van U leren. Help me ook Heer niet te denken dat ik er nu wel ben, dat het zo wel goed is om kort daarna te ontdekken dat het het toch niet helemaal is, dat het nog niet klaar is. Open mijn ogen Heer voor Uw weg, en help me er nooit een stopbord op te zien of te plaatsen, U zet ze daar niet neer.  Uw weg is de weg die ik wil gaan, die ik helemaal wil uitlopen, alleen daar vind ik de rust en vrede waar ik zo naar verlang. Alleen op Uw weg kan ik ontdekken wat ik allemaal heb ontvangen in Uw erfdeel voor mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 19 februari 2019

Vreugde

In de Bijbel-app van YouVersion vond ik een mooi leesplan van 3 dagen over vreugde en ik wil met jullie delen wat die teksten uit de Bijbel bij me opriepen.

Psalm 26:5 "Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." 
Ik heb wat afgehuild, tot God geroepen vanuit mijn pijn en nood en Hij heeft geantwoord en mijn tranen veranderd in gejuich.

Spreuken 15:13 "Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door hartzeer wordt de geest verslagen." 
Ook dit is zo herkenbaar, mijn geest was verslagen door alle hartzeer die ik in mijn leven opliep.

Jeremia 15:16 "Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen." 
Niet alleen ikzelf bad, maar er werd ook voor en met mij gebeden, Gods naam werd over mij uitgeroepen, Zijn woord ging voor mij leven en is inderdaad vreugde en blijdschap voor mijn hart geworden.

Lucas 10:20 "Evenwel, verheug u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheug u, dat uw namen staan opgetekend in de hemel." 
Het gaat alleen maar om de Gever, door Hem gekend zijn. Mijn naam staat in Zijn boek van leven.

Johannes 10:10 "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." 
Van Hem ontvang ik leven en overvloed, mijn hart vloeid over, daar waar de bron is, in ons hart daar is de overvloed, daar kan geen omstandigheid tegenop. 

Romeinen 12:15 "Weest blijde met de blijden,  weent met de wenenden." 
Jezus huilde mee met mijn verdriet en is nu blij met mij om wat er Hij in mij kon doen.

2 Korinthe 2:14 "Maar God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt." 
Wij zijn de vaten waar Hij doorheen werkt, als wij tot zegen mogen zijn komt Hem alle eer toe.

Fillipenzen 4:4 "Verblijd U altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw: Verblijd U." 
Een opdracht die mij best onmogelijk leek, maar sinds ik heb ontdekt dat het helemaal niet van mij afhangt mag ik het ervaren. Als mijn ogen op Hem gericht zijn en niet op de omstandigheden is daar die blijdschap die mijn verstand te boven gaat.

1 Thessalonicenzen 5:18 "Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." 
Dankbaarheid maakt je blij, Het is de wil van God voor ons dat we blij zijn.

Jacobus 1:2-4 "Acht het enkel vreugde, mijn broeders, waneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want U weet dat de beproeving van Uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet." 
Is alles alleen maar simpel en komen we nooit moeilijkheden tegen ?
Nee, maar als wij in Hem zijn hebben de omstandigheden niet meer de overhand, dan is Hij onze basis waar wij stevig op staan. De omstandigheden maken dan dat we dieper in Hem gaan schuilen, vaster met Hem verwen raken. We groeien door de tegenwind, onze wortels gaan dieper de grond in, van volharden word je sterker. Het maakt dat je steeds meer en dieper keuzes maakt om heel dicht bij Hem te zijn, Zijn  weg te gaan, en wat een vreugde heeft me dat gebracht.

Toen iemand mij een tijdje geleden als een profetische handeling een doek omhing en daarbij zei dat God mijn levensvreugde zou herstellen vroeg ik me af of ik die ooit gehad had, geen idee wat ik me erbij voor moest stellen. Nu maanden later begin ik het te zien en ervaren en wat word ik er enorm blij van.
Een vreugde die ik me niet kon herinneren ooit gehad te hebben is in mij gaan opborrelen, en borrelt steeds meer en meer, ik kan het gewoon niet uitleggen. Maar als ik dan de teksten van hierboven lees springt mijn hart op van herkenning : Ja Heer dat doet U in mijn leven.

Vreugde is een fundamenteel onderdeel van onze relatie met God, en sinds ik die vreugde heb ontdekt kan ik er geen genoeg van krijgen. Dit is een vreugde die ik nooit heb gekend, maar die ik als zo genezend heb ervaren.

Het lied "Joy" van Rend Collective verwoord zo mooi wat vreugde met mij doet en toen ik dit lied voluit draaide toen ik alleen was heb ik zelfs even voorzichtig door de kamer gedanst.
Ja God heeft gedaan wat Hij beloofd heeft !
We're choosing celebration
We kiezen om feest te vieren
Breaking into freedom
Uit te breken in vrijheid
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We cast aside our shadows
We schuiven de schaduwen aan de kant
Trust You with our sorrows
We vertrouwen onze zorgen aan U toe
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We're dancing to the rhythm of Your heart
We dansen op het ritme van Uw hart
We're rising from the ashes to the stars
We rijzen op uit de as naar de sterren

You're the joy joy joy lighting my soul
U bent de vreugde, vreugde, vreugde van mijn ziel
The joy joy joy making me whole
De vreugde, vreugde, vreugde die mij heel maakt
Though I'm broken, I am running
Ook al ben ik gebroken, ik ren
Into Your arms of love
In Uw armen van liefde

The pain will not define us
De pijn zal niet bepalen wie ik ben
Joy will reignite us
Vreugde zal in ons ontbranden
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

The dark is just a canvas
Het donker is als een doek
For Your grace and brightness
Over Uw genade en helderheid
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We're dancing to the rhythm of Your heart
We dansen op het ritme van Uw hart
We're rising from the ashes to the stars
We rijzen op uit de as naar de sterren
You're the joy joy joy lighting my soul
U bent de vreugde, vreugde, vreugde van mijn ziel
The joy joy joy making me whole
De vreugde, vreugde, vreugde die mij heel maakt

3 Johannes 1:4 "Grotere blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in waarheid wandelen." 
Heer dank U wel voor Uw Waarheid, voor de genade om daarin te mogen wandelen en dat bid ik ook voor onze kinderen en kleinkinderen dat ze in Uw waarheid mogen leren wandelen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 februari 2019

Op die dag

Wat kan ik daar naar uitkijken, niet omdat ik "levensmoe" ben, maar omdat het leven soms gewoon pijn doet.
Ik kan zo verlangen naar de dag dat Jezus terug komt en alles zal veranderen, dat deze wereld zal zijn zoals Hij het bedoeld heeft.
Geen pijn, geen verdriet, geen gebrokenheid, geen verstoorde relaties meer.
Dan zal er alleen nog maar heelheid, vrede, liefde, harmonie, gezondheid, de wetenschap dat die dag komt geeft kracht.


Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Refrein:
Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

(Refrein 2x)
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.

(Refrein)
En klinkt het overwinningslied.

Dank U wel dat ik mag uitzien naar die dag, U roept ons zelfs op om naar die dag uit te kijken, ik geloof dat die dag komt en dat vooruitzicht geeft me moet om vol te houden in deze wereld vol moeilijke dingen, deze wetenschap geeft me kracht, U bent erbij, altijd en overal waar het leven ons ook brengt.  


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 februari 2019

Controletoren

Ik kwam laats een filmpje tegen van Charles Stanley van "In Touch Ministries" wat voor mij een mooi beeld gaf over hoe wij onze gedachten mogen zien en onze eigen verantwoordelijkheid daarin.
Hij vergelijkt onze gedachten met de controletoren zoals je ze ziet op het vliegveld, alles wat er op het vliegveld gebeurd word van daaruit geordend. Als daar in de controletoren geen strakke regie word gevoerd ontstaan er hele gevaarlijke situaties en kan het in het ergste geval zelfs levens kosten.

Zo ook in onze gedachten, wat daar rond gaat heeft invloed op alle aspecten van ons leven dus het is van het grootste belang dat wij verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze gedachten. Als we ze toestaan een eigen leven te gaan leiden raken we stuurloos.

Kolossenzen 3:1-8 zegt "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven : woede en drift, vloeken en schelden."
Duidelijke taal, als wij ons leven over hebben gegeven aan Jezus moet dat zichtbare gevolgen hebben. Er is een andere eigenaar in ons leven gekomen en Hij bepaald de regels.

Jezus hield zich toen Hij hier op deze aarde was aan die regels.
Eigenlijk heb ik heel lang gedacht dat dat voor Hem geen probleem moest zijn geweest want Hij was immers God, maar Hij ging me duidelijk maken dat het geen eitje was geweest voor Hem, Hij was hier op aarde mens. 
Net zo mens als wij.
Filipenzen 2:5-8 is daar duidelijk in : "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis."
Jezus koos hier op aarde voor gehoorzaamheid, Hij koos ervoor zich te onderwerpen aan de wil van de Vader God, en het ging Hem echt niet allemaal fluitend af, denk maar aan Zijn strijd in de hof van Getsemane. Jezus heeft dus Zijn gedachten moeten richten, sturen op de dingen van Zijn Vader.


In 2 Korinthe 6:17 staat het heel zwart -wit : "Daarom zegt de Heer : Ga weg van de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is."

De boze speelt zijn spel door de gedachten van de mens, dat vieze spel begon al in de Hof van Eden zegt  2 Korinthe 11:3 "Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus."

Deze wereld denkt dat we alles zelf wel uitmaken maar zo is het niet. 
We worden altijd beïnvloed, aan ons de keus door wie we ons laten beïnvloeden. Ik schreef daar al eens eerder over in de blog "Alles of niks"

          Onzichtbare gedachten hebben zichtbare consequenties.

Een gedachten komt tot uiting in een handeling.
Een handeling groeit uit tot een gewoonte.
Gewoontes vormen je karakter.
Je karakter bepaalt je koers, je (eind) bestemming.


2 Korinthe 4:3-4 "Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is." 

Als je Jezus hebt leren kennen is er een proces van verandering begonnen, een proces van verandering in ons denken.
Efeze 4:20 "Maar zo hebt u Christus leren kennen."  en vers 23-24 "dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid."

Charles Stanley geeft een paar vragen die je jezelf kan stellen om je gedachten te toetsen die ik wel nuttig vind : 
* Waar brengt deze gedachte me naartoe ?
* Brengt deze gedachte me waar ik zijn wil ?
* Bouwt deze gedachte me op of breekt hij me af ?
* Kan ik deze gedachte delen met iemand anders ? 
* Waar komt deze gedachte vandaan ?
* Schaam ik me voor deze gedachte ?
* Past deze gedachte mij als volgeling van Jezus ?

Het is denk ik goed om ons bewust te zijn van wat er rond gaat in onze gedachten want ze hebben zoveel invloed.
In de Nederlandse vertaling komt dit niet zo duidelijk naar voren maar in de King James vertaling zegt Spreuken 23:7 "For as he thinketh in his heart, so is he." - Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij. In dat zelfde boek Spreuken staat nog een hele goede raad in hoofdstuk 4 vers 23 "Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart." Je denken en je hart zijn nauw met elkaar verbonden.

Gelukkig hangt  het niet van onze eigen kracht af, Hij heeft ons Zijn Geest (kracht) gegeven, die stelt ons in staat die controle uit te voeren, de juiste keuzes te maken. Je zult verbaasd zijn wat het effect zal zijn op ons leven als wij onze gedachten vullen met de gedachten die God goed voor ons vind, Zijn vruchten zullen dan zichtbaar worden : Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, ze staan opgeschreven in Galaten 5:22.


We ondergaan een complete metamorfose als wij ons overgeven aan de nieuwe Leider van de controletoren van ons leven. Langzaam maar zeker gaan we steeds meer op Hem lijken, het begint in onze gedachten en word uiteindelijk zichtbaar in ons leven.

Ik vind het een hele mooie metafoor, mocht je zijn verhaal zelf willen beluisteren dan is hier de (Engelstalige) link.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...