Zoeken in deze blog

dinsdag 28 juli 2020

U mag van mij houden

We herinneren ons allemaal nog wel de tijd dat COVID-19 door deze wereld begon te gaan en ons leven drastisch veranderen. 
Toch kijk ik terug op een bijzondere tijd, God was in die tijd bezig om mij meer en dieper te leren over zijn liefde voor mij. Dat deed Hij onder andere door wat ik las in het boek : Live in Love, van Wilkin van der Kamp. Hij zei dat we God toestemming moeten geven om van ons te houden, en dat sloeg in als een bom. 
Het was of God tegen me zei : Mag ik van jou houden ? 
God toestemming geven om dingen aan te raken in je leven was me niet vreemd maar ik had er nooit aan gedacht God ook toestemming te geven om van me te houden. 
Ik realiseerde me dat toestaan dat Hij van me houd ook inhoud dat ik me aan Hem toevertrouw, vertrouw met elke vezel van mijn wezen. Ik ben veilig in die liefde ongeacht de omstandigheden, die liefde maakt me dankbaar. Maar tegelijk vind ik het ook zo moeilijk om Hem toe te staan om ieder brokstukje in Zijn hand te nemen, het te keren en te keren net zolang tot we het grondig hebben bekeken en ik weet wat ik loslaat in Zijn capabele handen en Hij het kan vormen naar iets wat bruikbaar is voor Hem, iets dat Hem eer geeft, want daar was het voor bedoeld.

Ook in de tijd dat ik die liefde niet kon ontvangen hield God op die manier van mij : Agape - onvoorwaardelijk. Hij was er altijd bij.

Op een middag had ik een afspeellijst via YouTube aanstaan terwijl ik wat zat te puzzelen en toen hoorde ik een lied dat mijn aandacht trok. Een lied wat flink bij me binnenkwam.You see the scars I try to hide
Every wound a story I have cried
You always love me, it never ends
"cause You are not an ordinary friend

What I thought would take me under
has led me back to You 
every time that I feel I'm falling apart
I give thanks for a broken heart

You're never weary of my complaints
believeing me when I am losing faith
what is shattered, You will mend
"cause Your not an ordinary friend

Every battle leaves us fragile
and every fear comes in the night
though the weight of this suffering may neven depart
I give thanks for a broke heart

And You're the fortress where I'm safe
covering the moments that I break
You never fight, You just defend
You've been the most extraordinary friend

And I will live forever, to know You as my God
my reward is to know that we're never apart
I give thanks for a broeken heart

You're the joy of my broken heart
So I'm singing a song for the One that I love
You're the joy of a broken heart

Your joy, Your joy, Your joy 
Your joy of my soul

Your joy, Your joy, Your joy 
Your joy

Thank You, thank You, 
thank You for it all
Thank You, thank You, 
thank You for it all


Thank You, thank You, 
thank You for it all

And I hear the sound of Tour voice
I feel Your breath in my lungs
I feel the joy in my bones
foreven I'll sing, forever I'll sing
I feel the wonder of love
I know the kindness of God
I join with the angels above
foreven I'll sing, forever I'll singDank U wel Vader voor Uw niet te bevatten liefde, ik geef U toestemming om van mij te houden, van elke vezel van mijn wezen die ik van U heb gekregen, die U hebt gevormd. Dank U wel voor iedere gebrokenheid die ik in dit leven heb opgelopen want uiteindelijk hebben die me terug gebracht naar U en daar ben ik U zo enorm dankbaar voor.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 juli 2020

Twijfel niet

In de Bijbel-app kwam ik het leesprogramma "Grief bites : Twijfel onthult", een kort leesplan van 7 dagen maar wat enorm bij me binnen kwam. God was bezig op allerlei manieren over twijfel tot me te spreken. Eerlijk gezegd was ik me helemaal niet bewust van die twijfel. 
Ik moest denken aan een zijn uit een lied : Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt. En ik bad : Heer dat doe ik toch ? 
In mijn gedachten kwam de herinnering aan dat zeurende gevoelen dat soms de kop op steekt.  Ik geloof wel dat Hij het zal doen, maar vertrouwen in hoe Hij het zal doen was wel een dingetje ontdekte ik. Me realiseren  dat ik dus twijfel of Hij het wel op de juiste manier zal doen was geen leuke ontdekking, maar wel nodig om Hem dieper te vertrouwen voor dingen waar ik absoluut geen invloed op had. 

De bijbel zegt in Deutronomium 31:6  Wees vastbesloten en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de Heer uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten." en Hebreen 13:5 "Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers gezegd : Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten."  
Wat God zegt dat doet Hij ook, daar hebben we een Bijbel vol bewijs van, en ook in mijn eigen leven heb ik daar meer dan genoeg bewijs van gezien. 

Geloof is dus geen twijfel hebben, twijfelen is ongeloof.

De Bijbel zegt zelfs dat twijfel zonde is, dat vind ik best een pittig statement, maar het is wel wat de Bijbel zegt. Romeinen 14:23b  zegt ".....alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig."
Jacobus 1:6 "Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen." 
Twijfel heeft zelfs invloed op onze relatie met God. Jacobus 1:7-8 zegt "Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen."  Mijn twijfel kan dus (net als niet bereid zijn om te vergeven) er voor zorgen dat mijn gebeden niet worden beantwoord. 

Oei die kwam binnen, ik wil mijn gebeden dolgraag beantwoord zien, en als ik heel heel eerlijk ben soms liever gisteren als vandaag, maar dat heeft te maken met ongeduld, ook zo'n dingetje waar ik met Hem aan mag werken.


De vader van de bezeten zoon riep uit naar Jezus in Mattheus 9:24 "Meteen riep de vader van het kind uit : Ik geloof ! Kom mijn ongeloof te hulp." Wat heb ik het nodig dat God mijn ongeloof te hulp komt en dat Hij in mij doet wat in Fillipenzen 2:13 staat "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt." Heer werkt U die bereidheid in mij uit om me in alles zoals 1 Petrus 5:6a zegt "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag,......" te onderwerpen aan Uw weg. U weet wat U doet en niets loopt U ooit uit de hand. Help mij te volharden in vertrouwen alleen op U.

Dit alles is Uw Woord, ook de dingen waar ik soms liever overheen lees omdat ze zo stevig zijn. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 juli 2020

Heiliging

In mijn vorige blog schreef ik dit : "In Lucas 3:9 staan stevige woorden die Johannes de Doper  sprak "Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom : iedere boom die geen vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." 
Jezus zegt soortgelijke woorden in Johannes 15:2 "Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg...." 
Hij zegt heel duidelijk in dat zelfde hoofdstuk vers 4 "....zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Maar zonder mij kun je niets doen." Dit soort verzen beginnen me steeds meer bezig te houden, daar zal nog wel eens een blogje over komen denk ik. In Hem blijven heeft invloed op je leven." 

In Hem blijven, geen compromissen, consequent gehoorzamen, geheiligd worden, stuk voor stuk grote woorden waar God mee aan de gang is gegaan de laatste maanden. 
Ik lees vaak meerdere boeken tegelijk naast de Bijbel, God gebruikt ze als puzzelstukjes die moeiteloos in elkaar vallen en waarmee Hij tot me spreekt en me onderwijst, ik ervaar dat als heel bijzonder, voel me er enorm door geliefd. Ook al bleef Hij heel liefdevol en geduldig toch werd de kost een stuk steviger. 

De boeken waar God mee bezig ging waren het dagboek dat ik dit jaar gebruik "Elke dag met Jezus" van Andrew Wommack, "Het bloedverbond" van E.W. Kenyon, "De kracht van Jezus' bloed" van Andrew Murray en "De gezonde leer" van Torben Sondergaard. Ik leg de boeken die ik lees graag naast de Bijbel, ik wil de tekstverwijzingen opzoeken, lezen, uitschrijven. Steeds kwam ik soortgelijke of dezelfde teksten tegen zoals die ik boven al herhaalde van vorige week, maar ook andere. 

Galaten 6:7-8 zegt "Vergis u niet, God laat niet met zich spotten : wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van de zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven."  Johannes 17:3 zegt "Het eeuwige leven dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus."

In de voorgaande jaren heeft God mij veel onderwezen over wie Hij is en wat dat betekent voor wie ik ben. Maar ik begon meer en meer te verlangen naar Hem beter te leren kennen, wie Jezus werkelijk is. Spreuken 9:10 "Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige."  en ik begon dit te bidden, Heer ik wil U zo kennen, ik wil vertrouwd met U zijn, ik heb Uw wijsheid nodig. Wat ik me niet gerealiseerd had was dat er dan met mij ook iets moest gaan gebeuren, dan moest er in mij een diepere reiniging plaatsvinden. God is heilig en Hij kan zich onmogelijk verbinden met dat wat niet heilig is. Petrus herhaald in  1 Petrus 1:16 wat God in Leviticus 11:44-45 zegt "Wees heilig want Ik ben heilig" 
Over dat heilig las ik ook iets mooi's in een blog van Jos Douma die ik erg ben gaan waarderen door de online cursus : Stil mijn ziel wees stil, die tussen Pasen en Pinksteren van hem volgde. Ik doel dan op het eerste misverstand dat hij in dit blog noemt.

Wat is heilig ?  Andrew Murray zegt het voor mij heel mooi, hij zegt dat heiligheid bij de mens de volkomen eenheid van de wil is met de wil van God. Als ik dus mijn wil onderwerp aan de wil van God is dat heiliging, word ik een stukje heiliger zoals Hij mij opgedragen heeft. Dit alles is onmogelijk zonder het bloed van Jezus lezen we in 1 Johannes 1:7 "Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde."  en vers 9 zegt "Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons reinigen van alle kwaad."  
Zijn bloed heeft gevloeid om ons te reinigen maar wij leven in een wereld waar we elke dag bevuilt worden en we elke dag Zijn reiniging nodig hebben. Heiliging is een levenslang proces, waarin Hij ons vol liefde openbaart wat er nog opgeruimd mag worden. Jesaja 59:2 zegt "Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houd hij zich verborgen." 

Al dat vuil dat we elke dag oplopen in deze wereld brengt scheiding aan tussen God en ons, ik wil dat vuil niet en daarom is het belangrijk dat ik elke dag kies om dat wat tussen Hem en mij insluipt, vaak zonder dat ik er erg in heb, bewust aan Hem te vragen mij dat te laten zien en het op te ruimen, bereidwillig. 
Dat is best een pittige les en een proces waar ik regelmatig moeite mee heb. Maar het is Zijn genade dat Hij dit wil doen voor mij en door mij heen. Zoals Jos zo mooi zegt : Een groeiend heilig leven is niets anders dan een bewijs van leven uit genade.

Als wij Hem vragen dan geeft Hij antwoord zegt de Bijbel, en soms vind ik persoonlijk die antwoorden niet altijd even fijn om te horen, maar wil ik dat ze scheiding aan brengen tussen Hem en mij ?
NEE
Dan zit er niet anders op dan het in de openbaarheid te brengen bij Hem en het te laten reinigen door Zijn kostbaar bloed dat vloeide op Golgotha. 

Heer help me hier stug mee door te gaan, te volharden zoals Galaten 6:9 zegt "Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 7 juli 2020

Verbonden


Toen ik nog op Facebook actief was deed ik mee in een besloten groep mee aan bijbelstudie, heel kostbaar, en dat heb ik wel een beetje gemist toen ik Facebook achter me liet. Op een gegeven moment zocht iemand die ik daar online had leren kennen contact met me met de vraag of ik samen met haar en nog een andere vrouw die ik ook alleen online kende in de Bijbel-app studie wilde doen. 
Natuurlijk wilde ik dat want het is zo bijzonder om met elkaar de Bijbel te lezen en van elkaar te leren, vijf doordeweekse dagen doen we dit. We komen alle drie uit een compleet andere geloofsachtergrond en misschien is dat juist wel een verrijking, kerkmuren vallen weg.

We kregen zo de smaak te pakken dat we de ene studie na de andere bleven doen. Zo kwamen we bij het leesplan Galaten, er staan stevige woorden in deze brief. Bij een van de dagen deelde een van ons het filmpje wat ik hier met jullie wil delen omdat het me zo enorm aansprak, het gaat over verbonden blijven met Christus, leven vanuit Hem alleen.
In Lucas 3:9 staan stevige woorden die Johannes de Doper  sprak "Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom : iedere boom die geen vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen." 
Jezus zegt soortgelijke woorden in Johannes 15:2 "Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg...." 
Hij zegt heel duidelijk in dat zelfde hoofdstuk vers 4 "....zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Maar zonder mij kun je niets doen." Dit soort verzen beginnen me steeds meer bezig te houden, daar zal nog wel eens een blogje over komen denk ik. In Hem blijven heeft invloed op je leven.

Ik vind de uitleg als een huwelijk met de wet of Jezus heel mooi, twee totaal verschillende mannen, maar ik blijf wel dezelfde vrouw, maar de man waarmee je getrouwd bent heeft wel heel veel invloed op je. Ook wat hij zegt over het bewuste denken vind ik heel mooi, ook iets waar God zo mee bezig is met mij : blijf je heel bewust van waar jou gedachten heen gaan, laat ze op Mij gericht zijn, alleen op Mij.

Heer help me, laat mij in U blijven, laat me dat heel serieus nemen, verbonden met alles wat in U is. Help mij U te vertrouwen met elke vezel van mijn wezen. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...