Zoeken in deze blog

dinsdag 27 september 2022

Mogen zijn

Wat me wel meer gebeurde gebeurde me ook met het boek 4 stappen naar een sterke identiteit van dr. Henry Cloud, ineens zag ik 'm in mijn kast staan, en ik weet ook dat dat betekend dat het tijd is om het te gaan lezen. Ik voelde wat weerstand om er mee aan de slag te gaan omdat ik nog zo aan het worstelen was met wat ik in de blog Mogen verschillen heb beschreven. Deze situatie heeft voor mij bloot gelegd dat ik het nodig heb om meer te ontdekken hoe Vader God naar relaties kijkt, hoe Hij ze bedoeld heeft. Maar ook dat ik weer bewuster naar mijn emoties mag kijken en ze serieus mag nemen, vooral de emotie boosheid bracht Hij onder mijn aandacht een emotie die Hij eerder aanraakte, ik schreef daarover in de blog Woedde. Ik eindige die blog met de het vermoeden dat dit onderwerp nog niet af was en dat is dus ook zo. 

Voor mij is het flink beangstigend ook, ik ben bevreesd voor de enorme vloedgolf die ik over me heen zou kunnen krijgen. Natuurlijk weet ik met mijn verstand dat 1 Johannes 4:18 zegt "Er is in liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde." Deze vrees kwam niet van God. Vrees houd je gevangen, weerhoud je ervan om uit te stappen. Toen ik begon te lezen realiseerde ik me hoe Papa eigenlijk al weer een tijdje dingen naast elkaar aan het leggen was door onder ander het boek Laat je liefde werken, maar ook de boeken Groeien naar volwassenheid en Genezing van beschadigde emoties, ik schreef daarover in de blogs Relaties en Zelfbeeld. Wat een liefdevolle Papa is mijn hemelse Vader. 

Wat mij gelijk raakte in het boek van dr. Cloud was zijn enorme heldere uitleg over genade en waarheid. De wet is Gods waarheid, de komst van Jezus is genade. Beide bestaan in God, bij de zondeval zijn genade en waarheid van elkaar gescheiden. Waarheid zonder genade (veroordeling) maakt je kapot, maar ook genade zonder waarheid (losbandigheid) gaat een mens kapot. We hebben beide nodig in liefde, de Liefde die God zelf is. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om deze dingen te weten, te gaan herkennen en ze te erkennen, de patronen te gaan leren zien in de Bijbel en in je eigen leven. Leren om ermee naar Papa te gaan en Hem vragen ze te duiden en er Zijn licht op te laten schijnen zodat ik de dingen door Zijn ogen mag leren zien. Het bracht heel wat situaties in mijn herinnering, en ik wist dat ik hier echt de tijd voor moest gaan nemen om hier doorheen te gaan met Hem. 

In het boek word het voorbeeld van de vrouw in overspel betrapt uit Johannes 8:3-11 aangehaald, Jezus wist precies hoe het zat, toch wijst Hij haar niet af, Hij aanvaard haar en geeft haar vervolgens richting voor de toekomt : Ga heen en zondig niet meer. Aanvaarding en richting brengen ruimte voor de ware ik in een relatie, zo werkt genezing. Deze uitleg raakte me want het verwoorde wat ik ervaar in  het genezingsproces waar ik doorheen ga. Liefdevolle aanvaarding van Papa God en hoe Hij me dan liefdevol in de richting wijst die tot leven leidt. En steeds is er dan weer voor mij de vrije keus of ik Zijn liefde aanvaard en me daarin koester en Zijn weg volg of niet. Hij dwingt niet, Hij manipuleert niet. Hij houdt van me (of ik dat nou wil of niet) dat veranderd nooit, want Hij kan niet anders, Hij IS Liefde.

Een zin die me enorm raakte was : "De problemen komen als het werkelijke ik, dat door God geschapen is, zich verbergt voor God en anderen." Dit sloeg voor mij de spijker op de kop. Ik las verder : "Als de werkelijke ik zich verbergt, neemt de onechte ik het over. Het onechte ik is het ik dat aanpast aan deze wereld.....dat we presenteren aan anderen, het masker.... Zolang het leugenachtige, onechte ik in relatie staat tot God, anderen en onszelf,  kunnen genade en waarheid ons niet genezen." Wat een eyeopener. Mijn echte ik, zoals God haar liefdevol geschapen en bedoeld heeft, de echte Danielle mag tevoorschijn komen en zijn wie ze is. 

Dit proces vraagt tijd, en dat vraagt geduld en dat is nog steeds een leerpuntje moet ik eerlijk bekennen. Maar ook daarover las ik een hele wijze zin in dit boek : "We kunnen het (groeiproces) niet versnellen door te willen. We kunnen het hooguit bevorderen door genade, waarheid en tijd toe te voegen, dan zorgt God voor de groei." 

Ik ben heel benieuwd wat dit boek mij verder zal brengen, maar in de eerste deel - het is opgedeeld in 5 delen - heeft het me al veel inzicht gegeven. Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet. Ik hoef niet zelf diep te gaan graven, ik mag erop vertrouwen dat Hij dit proces leid en me te door Heilige Geest in herinnering brengt wat ik onder Zijn leiding mag doorbidden en opruimen. Ik vind dat zo bijzonder hoe Papa God liefdevol werk.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 september 2022

Mogen verschillen

Op een gegeven moment raakte ik heel erg aan het twijfelen  en ik vond dat enorm moeilijk. Er zijn onderwerpen waar enorm verschillend naar word gekeken door christenen en over het algemeen kan ik daar redelijk goed mee overweg. Alleen dit keer raakte het een onderwerp : de hemelse rechtbanken, wat me heel na aan het hart licht. Ik geloof dat God me naar dit onderwijs geleid heeft en ik heb er veel genezing en bevrijding in ervaren. Kan dit dan een misleiding zijn ?  Het bracht me flink van mijn stuk. 

Wat ik ook heel lastig vond was dat het kwam van iemand die ik hoog acht en enorm waardeer. Ik geloof zelfs dat God ons in elkaars leven heeft gebracht. Ik realiseerde me hoe lastig ik het vind om met iemand die ik zo waardeer en liefheb van mening te verschillen. Het bracht ook een herinnering uit mijn jeugd boven die ik heel lastig vond. Ik had eens een lp gekocht van een gospelzanger - ik ben z'n naam kwijt - en dat was niet de muziek die ik normaalgesproken luisterde. Toen mijn moeder dit hoorde was zij er van overtuigd dat het niet van God was. Ik heb de lp beneden in de kelder met een hamer van mijn vader kapot geslagen en weggegooid. Dat deed ik op grond van wat mijn moeder zei, niet omdat ik dat zelf zo ervoer. Ik geloofde mijn moeder gelijk en wilde denk ik ook de confrontatie niet aan, wilde de vrede bewaren en zeker niet iets draaien wat niet van God zou zijn. Ik realiseerde me dat dat eigenlijk toch nog wel wat wrong.

Deze lieve vrouw zei me : Neem het niet aan omdat ik het zeg, ga zelf naar Jezus en vraag Hem wat Hij zegt. Dat was dus een hele andere insteek, maar ik vond het zo verschrikkelijk moeilijk om een week later weer naar haar toe te gaan. Wat ging dit betekenen voor onze relatie. Ik realiseerde me weer dat ik relaties zo lastige vind, zeker als er meningsverschillen zijn of als er niets te doen is waar ik mezelf een houding mee kan geven zoals een Bijbelstudie of een andere bezigheid. Wat voelde ik me ongemakkelijk. Ik vind kwetsbaarheid nog steeds lastig maar dit was enorm ongemakkelijk.

Maar God.... ik vind dat hele mooie woorden uit de Bijbel, en eigenlijk ervoer ik die  daaropvolgende keer dat ik bij haar was alleen maar liefde en ruimte, ik hoefde er niet meer over te zeggen dan nodig was, Ik kreeg alle ruimte, ik mocht zijn wie ik was, en mijn proces de ruimte geven, en mijn zoektocht duurde voort.

Eigenlijk denk ik dat God aan iedere bediening een eigen openbaring geeft die nodig is voor die bediening. Alles bij elkaar laat zien Wie Hij is. Wij zien op aarde ten dele zegt 1 Korinthe 13:9-13, het volmaakte moet nog komen, dat zullen we zien als we bij Hem in de hemel zijn waar de bedekking voor ons mensen wegvalt. Ik denk dat God ons hier op aarde leid naar de plekken waar Hij iets voor ons heeft. Er is geen bediening of onderwijs waar niet iets aan "mankeert", op aarde is niets perfect en totaal zuiver, hoe moeilijk ik dat ook te verteren vind.

Zo ook onder de kinderen van God, de ene ziet dit en de andere ziet dat in het woord van God, God geeft de ene deze openbaring en de andere die. Blijft is dat Hij van al zijn kinderen houd en hen opdraagt in liefde samen te leven op deze aarde. Wij horen elkaar niets op te leggen, wel kunnen we ons hart met elkaar delen. De Bijbel is heel duidelijk over wat God goed keurt en wat niet, maar op andere punten is het niet zo duidelijk. Verschillende zienswijzen kunnen goed Bijbels onderlegt zijn. Ik hoorde iemand eens heel mooi zeggen : God doet aan maatwerk, Hij weet precies wat ieder mens nodig heeft en wil dat ook aan diegene vertellen door Heilige Geest. Met z'n allen zijn we een geheel. Een teen hoeft niet te weten wat de lever weet, ze hebben beide ook een hele ander plaats in het lichaam. Wat ze samen bind is het lichaam, ze werken beiden ten gunste van die ene persoon. Samen zijn wij het lichaam van Christus. 

Ik heb door het onderwijs en het toepassen van de hemelse rechtbanken enorm veel genezing ontvangen en ben daar enorm door veranderd en daar ben ik God ook enorm dankbaar voor. Ik heb "instant" genezing ervaren, en ik heb genezing ontvangen door door processen heen te gaan, stapje voor stapje. In het natuurlijke draait alles op juridische gronden, wetten en regels zijn juridisch vastgelegd. Het natuurlijke is een afschaduwing van het geestelijke. In de Bijbel word ook gesproken over recht-zaken, God is een Rechter. Wat mij raakt is dar dat ook de betekenis van mijn naam is. Daniel betekend : mijn Rechter is God, en ik weet dat mijn moeder God om de namen van haar kinderen heeft gebeden en ik dus deze naam van God heb gekregen.

Ik strek me er naar uit me door Zijn Heilige Geest te laten leiden en dan mag Hij recht spreken in mijn leven. De opdracht die Zijn woord me heeft gegeven is mijn naaste lief te hebben. het enige wat blijft is de liefde zegt de Bijbel, Hij is Liefde, dus Hij is de gene die bepaalt hoe liefde eruit ziet. Liefde is geen God, God is Liefde, dat is een heel ander verhaal. 

In dit proces mag ik leren van mezelf te houden, mezelf ruimte te geven om anders dan een ander te mogen zijn/denken en dat omarmen, die ander de ruimte geven anders te zijn/denken en samen in liefde onderdeel te zijn van hetzelfde lichaam. Nu het zo dichtbij kwam en zoveel emoties bij me opriep vond ik dat een hele lastige, maar de relatie is gebleven en is nog steeds even waardevol en dat vind ik heel bijzonder. Ik heb ervan geleerd en dat was het waard, misschien was juist dat wel Papa's bedoeling. In Spreuken 27:17 staat "IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 september 2022

Perspectief

Soms vind ik het best wel een uitdaging om dat wat God in mijn leven doet op een goede en duidelijke manier in woorden te gieten, en ga ik achter m'n pc zitten als ik "weet" dat het weer tijd is om een blog te schrijven en vraag ik Vader me de woorden te geven. Ik heb dan wat ijkpunten, maar dan moet ik er nog een verhaal van maken.

Laatst waren ze bij ons flat druk bezig om de riolering en waterleidingen te vervangen, alles wat aan de oppervlakte altijd zichtbaar was - de straatstenen - werd verwijderd, en de onderliggende grond werd omgewerkt, en zo hier en daar flink diep om de oude pijpen waar alle toe en afvoer doorheen liep te verwijderen en er nieuwe voor in de plaats te leggen, en dat niet eens altijd op de zelfde plaats, het buizen systeem werd zo hier en daar opnieuw ingedeeld, er werden extra putten bij geplaatst. 

 

Ik moest op een gegeven moment denken aan mijn eigen proces, in de blog Waar gaat het heen ? schreef ik erover hoe ik pijn in mijn heupen/knieën/benen had gekregen en ik heb daar flink mee geworsteld. Ik had dit niet verwacht en begreep het ook niet. Diep van binnen wist ik dat dit iets geestelijks was en ik wilde er dan ook met Gods hulp op een geestelijke manier op reageren. We hebben in onze maatschappij een scheiding tussen fysiek en geestelijk gemaakt en eigenlijk leren we dat wat je niet kan zien met je natuurlijke ogen er niet is, neem het in ieder geval niet te serieus. Terwijl God Geest is en wij naar Zijn beeld geschapen zijn. De geestelijke wereld is de realiteit en het natuurlijke word beïnvloed vanuit die geestelijke wereld en niet andersom. 2 Korinthe 10:4-5 leert ons "De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus." 

In de uitdaging om te gaan met deze situatie had ik het nodig weer een stuk verandering in denken door te maken. Iets waar ik weer tegenaan liep was mijn neiging tot krampachtigheid, doe ik het goed, gebeurd er iets als ik dit of dat goed doe. Terwijl Vader zei : vertrouw Mij, schuil bij Mij, richt je focus op Mij. Ik moest weer zo denken aan een kostbare les die Hij mij leerde over lopen over een koord met mijn ogen alleen op Zijn ogen gericht en niet op Zijn handen, ik schreef daarover in de blog Dansen. Ik nam het besluit dat Hij mij meer waard was dan een pijnloos lichaam, ik wilde Hem liever dan van mijn pijn af zijn. Ik wilde Hem zoeken om Wie Hij is en van Hem houden om Wie Hij is, die keus heb ik vele malen steeds opnieuw moeten maken, en nog regelmatig omdat mijn vlees schreeuwt : ik wil hier vanaf. Maar niet mijn vlees bepaald de koers van mijn denken, mijn geest heeft de leiding en mijn geest heb ik onder de leiding van Heilige Geest gesteld, Hij heeft de leiding.

Op een ochtend las ik het Engelstalige leesplan van Joyce Meyer Promises for your everyday life - beloften voor het dagelijkse leven - en daar las ik iets wat me raakte : we kunnen ons door teleurstellingen laten neerdrukken of we kunnen ze als stepping-stone/opstapjes gebruiken. groeimomenten, karakter vormigs mogelijkheden. En ik besloot dat laatste te doen, nee leugenaar ik ga niet mee in jou praatjes, dit soort bolwerken die de boze in m'n gedachten wil bouwen wil ik sneller en duidelijker leren herkennen, ze brengen me niet verder en drukken me neer, daar weiger ik aan mee te werken. Vader God heeft me die vrije keuze gegeven en die wil ik inzetten om mee te werken aan Zijn leiding door Heilige Geest om mijn denken te vernieuwen, dat is een levenslang proces, maar ik kies ervoor er voor te gaan, alert te blijven vanuit een plaats van rust in Hem. 

Ik bad : Heer U hebt mij gezegd dat U mij een lichaam hebt gegeven om daarmee uit te voeren wat U in mijn hart hebt gelegd dus ik vertrouw erop dat U mij in staat stelt om dat ook te kunnen doen en ik ervaar ook dat Hij dat doet. Komt deze situatie van Hem : NEE, dit komt van de boze, zelfs al zou het het gevolg van de gebrokenheid in deze wereld zijn dan ligt de wortel bij satan die komt om te roven en te stelen (Johannes 10:10) maar ik weet wel dat Vader zegt dat Hij er altijd doorheen werkt en alles mee werkt ten goede voor wie Hem gelooft (Romeinen 8:28) en dat is het vertrouwen waaruit ik wil leven. Eerst naar Vader en dan doen wat Hij zegt. Je hoort zo vaak dat je je nuchtere verstand moet gebruiken en ja God werkt door ons verstand heen, maar ga ik eerst naar mijn verstand of eerst naar de genadetroon van mijn hemelse Vader en vraag ik Hem wat Hij ervan denkt en vraag ik Hem wat wijs is om te doen. 

Vader ik ben zo enorm dankbaar voor de kostbare lessen die ik in de afgelopen jaren van U heb mogen leren en die ik nu opnieuw in praktijk mag leren brengen, en dat U ze nog wat bijstuurt en verfijnt. Wat een geweldige opvoeder bent U, wat een liefdevolle Papa. Ineens valt mijn oog op een pot planten die vorig jaar kleine stekjes waren waar God mij een les door leerde, ik schreef daarover in De les van de kamerplant Maar er is ook Gods belofte in de best wel pittige tijd, opnieuw heb ik mini stekjes staan, nog maar een klein kwetsbaar steeltje met 2 blaadjes, meer is het niet, maar het zit vol potentie om net zo'n grote mooie plant te worden als de plant waar het zaadje waaruit hij is gegroeid vanaf komt. Het is of God zegt : Je bent aan het groeien Mijn mooie dochter, keer op keer breng je vrucht voort, mag je daarvan uitdelen zoals je je stekjes uitdeelt aan wie ze hebben wil. Dan moet ik weer denken aan Johannes 15, ik hou zo van die voorbeeld van de Wijnstok en de ranken, ik in Hem en Hij in mij, de levenssappen hebben zich vermengt, zonder dat is het onmogelijk om vrucht voort te brengen voor de Wijnstok, Hij kan niet zonder de ranken, en de ranken kunnen niet zonder de Wijnstok, zonder Hem kunnen ze onmogelijk vrucht dragen. Ik vind U zo'n geweldige verhalen vertellen Vader, Uw Woord is de Waarheid, Levend en Krachtig. en opnieuw gaf U mij de woorden om te delen wat U deed en doet in mijn leven. Ik houd van U, en samen blijven we onderweg.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 september 2022

Vernieuwing van denken over geloof

 In de blog Waar gaat het heen ? van vorige week vertelde ik iets over dat ik last van m'n knieën en heupen heb. Heel bewust wil ik er weinig woorden aan vuil maken omdat ik goed op letten wil wat ik erover zeg. Woorden hebben kracht, en ik geloof dat het enorm belangrijk is dat mijn focus op de Heer Jezus licht en niet op de natuurlijke dingen. Ik ben een geest en wil leven geleid door de Heilige Geest en me niet laten afleiden daarvan door wat er in natuurlijke wereld gebeurd. Ik moest denken aan een blog van een tijdje geleden Danken voor alles, ik beschreef daarin de lessen die God me had geleerd over lofprijs en dankbaarheid, en ik zocht het boek Van kramp naar kracht weer op om daarin verder te lezen. 

Hoe makkelijk zakken die kostbare lessen weer weg realiseerde ik me. Je hebt geproefd van de rijkdom van wat je geleerd hebt van Heilige Geest en het versloft weer. Hoe jammer is dit, maar ook hoe menselijk. Nieuwe patronen hebben tijd nodig om een onderdeel van je denken/leven te worden en oude ingesleten patronen hebben misschien nog wel meer tijd nodig om omgebogen te worden, om overschreven te worden met Gods Waarheid. 

Ik ging weer lezen, maar o wat vind ik dat boek confronterend. God danken voor al die dingen die ik zo enorm moeilijk vind, waar mijn ziel zo van gaat steigeren omdat ik ze eigenlijk gewoon niet wil, het ook zoveel moeilijke herinneringen in relatie met mijn moeder oproept, ik er geen raad mee weet. En dan God danken zoals de Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 5:18 "Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u." Dat vind ik een heel lastig onderdeel van Gods wil voor mij, maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Maar ik weet ook dat mijn hemelse Vader intens veel van mij houd en het allerbeste met mij voor heeft en mij in al deze processen vormt naar Zijn beeld. Dat al deze situaties groei kansen en mogelijkheden zijn waar Hij mij doorheen wil helpen.

Hoe liefdevol is Vader God, Hij voed me zo geduldig op, corrigeert me keer op keer. Hij zei : dit is niet van Mij, maar Ik ben bij je, Ik wijs je de weg, Ik wil je helpen de draad van Mijn manier weer op te pakken. Ik verlang ernaar dat je wandelt in Mijn weg, Mijn waarheid, Mijn leven (Johannes 14:6) Via een leesrooster las ik 2 Korinthe 5:16 "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees....." dit raakte me want het was of God zei : Focus niet naar je vlees, dat is niet wie jij bent, kijk niet naar je vleselijke omstandigheden, kijk naar Mij. Jij bent in Mij een nieuwe schepping (2 Kortinthe 5:17) je bent geënt in/op Mij de ware wijnstok (Johannes 15:1-8) jij in Mij, Ik in jou, dat is de waarheid voor jou waar jij je op mag focussen, en laat de rest aan Mij over, Mij loopt het niet uit de hand. 

Hij herinnerde me aan een oud lied wat Don Moen lang geleden heeft geschreven : God can do it again, and again and again. God kan het doen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Gelijk moest ik denken aan het lied dat God mij de week voor Pasen 2016 gaf It is no secret what God can do, what He has done for others, He'll do for you. Het is geen geheim wat God kan doen, wat Hij voor anderen heeft gedaan zal Hij ook voor jou doen.

Geloof is een geestelijke kracht. Maar ook twijfel, angst en zorgen (vormen van ongeloof)  kunnen geestelijke krachten zijn, en deze krachten maken je geloof krachteloos. In Mattheus 14:22-32 lezen we dat Petrus vol geloof in het Woord van Jezus : Kom ! uit de boot op het water stapt. Toen hij op de storm ging letten, op de natuurlijke omstandigheden kwam er twijfel in z'n hart en zonk hij weg in de golven. Twijfel draaide het geloof van Petrus de nek om. Jezus greep hem  gelijk vast, Hij liet Petrus niet verdrinken, maar Hij zegt ook tegen hem : Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld ? 

Dit was een enorme eyeopener voor mij. 

Niet ons geloof moet groter worden, we moeten het geloof dat we van Hem hebben ontvangen planten als dat mosterdzaadje zodat het kan ontkiemen en uit kan groeien tot die enorme boom. In Mattheus 13:31-32 zegt Jezus "Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei : Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken."  We moeten ons geloof aan het werk zetten, we moeten er iets mee gaan doen.  Toen de discipelen in Marcus 11:22 Jezus om meer geloof vroegen gaf Hij hun niet meer geloof, Hij legde uit wat ze moesten gaan doen : in geloof gaan spreken zonder te twijfelen. Dit heeft me een flinke tijd bezig gehouden. 

In mijn hart moet alleen geloof leven en niets anders. En dan kom ik weer bij Spreuken 4:23, een tekst die een periode steeds weer bij me bovenkwam "Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is." Zorg dat je hart vrij blijft van twijfel, angst en zorgen. Als dingen niet gebeuren is het antwoord nooit : je moet meer geloof hebben, het antwoord is : je moet afrekenen met je ongeloof.  Ik moet bekennen dat er nog heel wat verandering nodig was en is in mijn denken om daar te komen. Uit eigen kracht kan ik dat niet, daarom ben ik zo enorm dankbaar voor Heilige Geest die mij leert en onderwijst. Jezus heeft alles al volbracht aan het kruis, Hij heeft al mijn ziekte , zwakte, pijn, verdriet gedragen en overwonnen. Aan mij om het in geloof aan te pakken. Faith School Live was behoorlijk confronterend, maar ik heb er ook zo enorm van geleerd, het was zo alle tijd en inzet waard om daar echt de tijd voor te gaan nemen zoals God mij had gezegd om er met pen en papier voor te gaan zitten. Hij wist wat ik nodig had. 

In die tijd hoorde ik Dutch Sheets in het Engelstalige filmpje Mercy in the midst of the shaking iets zeggen wat me raakte omdat ik daar ook bij de Faith School over had gehoord : 

Geloof is niet het ontkennen van bestaande dingen of feiten en realiteit. Geloof is het weigeren om hen te accepteren als het uiteindelijke vonnis. Het is een sterke overtuiging dat God niet is overgeleverd aan feiten, kwaad en destructieve omstandigheden. Geloof is een onwankelbaar vertrouwen dat deze kunnen veranderen door gebed, Gods kracht en geloof in Zijn Woord. 

Ik heb het zo nodig om genadig voor mezelf te zijn in dit proces, want m'n emoties vliegen regelmatig alle kanten op en proef ik bij mezelf hoe wettisch/religieus ik kan denken, en dat is niet het hart van Vader God die mij vanuit Zijn liefde in lijn wil brengen met Zijn denken en kijken naar mijn omstandigheden. Het voelt regelmatig als een enorme worsteling, en soms zijn daar wat neigingen om me (tijdelijk) terug te trekken gaat dat het oplossen ? 

Papa God houd van mij en Hij is bij mij. Henk Binnendijk heeft een mooie uitspraak : je zal daar zijn wat Hij hier van je heeft kunnen maken. Ik heb God toestemming gegeven dat in mijn leven aan te raken wat Zijn aanraking nodig heeft, op de plaats, de tijd en de manier waar Hij voor kiest, daar wil ik niet op terug komen, ik kies ervoor vol te houden, te leren volharden in Zijn kracht, ook als mijn vlees het er moeilijk mee heeft.  Romeinen 8:28 zegt  "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Ook al zie ik niet hoe, Hij ziet het wel en ik kies ervoor om Hem te danken, Hij past het in in Zijn plan voor mijn leven. 

Het klinkt misschien zwaar, en soms voelt het ook zo, maar toch is het voor mij ook een getuigenis van Gods goedheid en genade, Zijn liefde en de verandering die Hij al in mijn leven gewerkt heeft. Ik wil niet meer opgeven omdat ik weet (hoofdkennis die steeds meer in mijn hart begint te landen) dat ik zo intens geliefd ben door mijn Vader in de hemel, Degene die mij schiep, en Die mij in leven heeft gehouden al deze jaren, die mij heel bijzonder heeft laten weten dat Hij mij ziet en mijn hart wil genezen. Hij is zo goed en alle lof en eer waard.  Hij droeg mij op te delen wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven, en dat zal ik doen ook als het moeilijk is en het ongemakkelijk voelt. Hij is goed, altijd. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 30 augustus 2022

Waar gaat het heen ?

In de tijd dat mijn blog De les van het traplopen online moest  komen had ik last van mijn knieën en heupen en liep ik geen trappen meer, toen ik zag dat deze blog gepland stond vond ik dat best een ding.....Heer....???? Ik bad ervoor, God gaf wijsheid en ideeën hoe anders te bewegen, zitten, liggen als handvaten. Toch wist ik dat ik 'm moest plaatsen. En het was of God zei : Vertrouw je Mij ? Ja Heer ik kies ervoor U te vertrouwen, maar binnen in mij was het een woeste zee aan gedachten en gevoelens, en vond ik het zo moeilijk om die onder ogen te zien en was er een roep in mij : Heer hoe ga ik hier mee om op Uw manier ? 

Tegelijkertijd was ik bezig met het volgen van de Faith School Live, in m'n vorige blog vertelde ik dat ik de indruk had dat God tegen me had gezegd dat ik dat op dezelfde manier moest benaderen als de Online Bijbelschool, er met pen en papier aantekeningen bij maken omdat het op die manier veel beter binnenkomt. Ik weet het onderwijs van Tom kan flink confronterend zijn, maar ik houd van zijn recht door zee onderwijs. Ik heb graag de waarheid, ook als ie op m'n teentjes trapt. Gods motivatie is altijd liefde. Ik ontdekte dat ik regelmatig dacht geloof (voor genezing) te hebben terwijl ik het niet had. Ik moest denken aan wat God had gezegd over omweg, ik schreef daar de gelijknamige blog over : Omweg. Dat was een pittige tijd, ook toen was ik erg aan het zoeken : Heb ik U goed verstaan ? Hoe dan Heer ? 

Iemand uit de gebedsgroep kreeg toen ze voor mij bad eens een indruk van God en één van de dingen die Hij zei was : Vraag niet hoelang, vraag beter : Waar gaat het heen ? Toen zij dat met me deelde wist ik dat dit echt van God was, Hij had mij eerder op een soortgelijke manier gecorrigeerd door tegen mij zeggen : Waarom zeg je niet : U bent bij Mij (i.p.v. Heer help) Het koste me wat tijd om het op die manier te leren benaderen. Wat me hielp was dat Hij steeds weer regelmatig me liet weten : Je bent niet alleen, het is jij en Ik, Ik en jij, wij samen. 

Op een gegeven moment had ik de indruk dat ik de boeken die ik sinds 21-8-2017 ben gaan volschrijven terug moest gaan kijken. Ik denk dat het nodig was dat ik me weer even realiseerde wat een enorm verandering ik in de laatste jaren na Pasen 2016 heb doorgemaakt. Toen ik vooral de boeken van de laatste 2 á 3 jaar terugkeek begon ik me te realiseren dat sommige processen helemaal nog niet zo lang geleden zijn en dat ik best eens wat geduldiger met mezelf zou mogen zijn. Een ander ding dat God gezegd had in de indruk die deze vrouw uit onze gebedsgroep kreeg was : Het is een proces en het heeft tijd nodig. Oei dat was de vinger op een gevoelige plek, maar ik wist dat het zo waar was. Later las ik in het Engelstalige boek The final quest (trilogie) dat ongeduld eigenlijk een gebrek aan geloof is. Dit  haakte in me vast, heb ik het geduld om de lange, grondige route te gaan, het hele proces op Zijn manier te doorleven in plaats van er steeds maar zo snel mogelijk doorheen te gaan om er vanaf te zijn, met als gevolg dat ik dan bepaalde processen nog eens door moet net zo lang tot ik heb geleerd wat Hij mij leren wilde omdat ik het nodig heb om dat te leren. 

Heer ik ben zo enorm dankbaar voor Uw geduld, Uw liefde, Uw liefdevolle correctie, U bent een geweldig goede Opvoeder, Trainer,  U leert mij geduld, geduld met mezelf, met het proces, U leert mij vertrouwen, op U en op het proces, mezelf, U leert mij wat Uw definitie is van geloof, en dat ik daarin mag leren wat het wel is en ook wat het niet is, dat ik erin mag groeien. Dat het een proces ook is van mijn denken in lijn brengen met Uw denken, vergroeien met U zoals de ent vergroeid met de (Ware) wijnstok in Johannes 15:1-8 

Ik begon me af te vragen of die omweg iets te maken had met dit proces, dat mijn denken nog de nodige verandering nodig had voor ik kon ontvangen. Maar wat ik ook ontdekte dat er nog het nodige verwerkt moest worden, opgeruimd moest worden, dat mijn hart niet zuiver was voor God omdat er oordeel in mijn hart zat ten opzichte van mijn ouders, vooral mijn moeder, over wat ik zag van haar omgaan met haar lijden. Ik herkende de bewegingen die ik ging maken als bewegingen die ik mijn moeder zo vaak had zien maken en ik dat maakte veel in mij los. Ik werd me bewust dat er ook oordeel in mijn hart zat, dat was geen fijne ontdekking.

Ik hoorde daar geen oordeel over te hebben, ik kende haar hart niet, Papa God wel. Mattheus 7:1-2 zegt : "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden, en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden." Die woorden hebben me flink aan het denken gezet. God ziet mijn hart en wat er in mijn hart is heeft invloed op mijn leven. Mijn hart is de maat waar ik mee gemeten word. Het was nodig dat ik vergaf, zowel hen/haar als mijzelf en ik God toestemming gaf het trauma uit mij te tillen en de leeg gekomen plaats te vullen met Heilige Geest, Zijn liefde, Zijn balsem. Een mooi lied zegt : Als er vergeving is kan er genezing zijn. Ik kom dit steeds weer tegen, en ik ben dankbaar dat God mij steeds weer op dat punt brengt, dat is Zijn liefde.

Het bracht me ook weer bij mijn identiteit, ik wilde nooit op mijn vader of mijn moeder lijken. Het was of God zei : je bent half je vader en half je moeder, Ik gebruikte hun genen om jou te formeren, maar jij bent uniek, er is er maar één zoals jij en dat ben jij en jij mag het anders doen, jij mag het op jou manier doen, samen met Mij.

Kernonderwerpen die op het moment steeds terug komen is : ontspannen, rustiger aan, genieten, het er laten zijn, mijn ogen alleen op Jezus gericht houden, vertrouwen, groeien in geloof en liefde. En dat alles leidt tot dieper gegrondvest raken in de Liefde zoals Efeze 3:17 zegt : "Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gegrondvest bent." Gegrondvest, mijn One-Word voor dit jaar. 

Heer U weet waar dit heen gaat, U bent erbij en U bent betrouwbaar, U houd van mij en U bent vol liefde, dank U wel dat ik samen met U onderweg mag zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 23 augustus 2022

Verandering van denkenOnder  m'n blog van vorige week heb ik in een P.S. een link gedeeld van de Faith School Live die Frontrunners op dinsdagavond bij Voice of Faith uitzend. De 2e les Verwar dit niet met geloof  was voor mij heel verhelderend en ik moest erkennen dat ik al in heel wat van deze valkuilen was getrapt. In eerste instantie luisterde ik de lessen gewoon, maar na 3 lessen had ik heel erg de indruk dat God tegen me zei : Ga er opnieuw voor zitten met pen en papier voor aantekeningen net zoals je bij de Online Bijbelschool doet, maak hier studie van. Dat ben ik dus gaan doen, kost best meer tijd want ik zet de filmpjes regelmatig stil om aantekeningen te kunnen maken, soms luister ik stukjes nog even terug om te luisteren hoe hij (Tom de Wal) het ook alweer zegt omdat hij soms snel praat en ook wel eens scherp uit de hoek kan komen. Maar in mijn geest proef ik dat het klopt en ik ben God dankbaar voor deze man die zich het evangelie niet schaamt en het woord van God onversneden brengt en religieus denken aan de kaak stelt. 

Was het confronterend ? Ja heel confronterend. Was het au ? Ja, maar ik wist ook dat het waar was. Als wij Gods beloften willen ontvangen moeten we het op Gods manier aanvliegen. Wij kunnen Gods beloften niet ontvangen op onze manier en voorwaarden. God is God en Hij kan niet tegen Zijn Woord ingaan. Zijn beloften zijn Ja en Amen. Als ik niet de resultaten zie die ik denk te moeten zien ligt het niet aan God maar aan mij de ontvanger, dan heb ik ergens iets gemist. 

God zegt dan niet : eigen schuld dikke bult, jou fout, je doet niet genoeg. NEE. God verlangt ernaar dat ik naar Hem toe kom en vraag wat ik gemist heb, Heer waar heb ik het niet goed begrepen, wat mag ik nog leren, waar moet mijn waarheid nog in lijn komen met Uw Waarheid die vrij maakt. Dit is onderwijs waar ik nog steeds regelmatig mee worstel, het roept soms heel veel emoties op. In onze maatschappij houden we niet zo van scherpe woorden horen. Maar Gods woord is een tweesnijdend zwaard zegt de Bijbel in Hebreeën 4:12 "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart."

Ik raak er steeds meer van overtuigt dat er enorm veel religie in de kerk zit, en niet alleen in de kerk, ook in de maatschappij. (Religie is een systeem, geen relatie) De standaard word aangepast aan wat men kan verteren. We willen niet op onze teentjes getrapt worden en we willen niet op teentjes trappen, aan de ene kant om de ander niet te kwatsen - op zich heel nobel -, of uit angst voor de gevolgen. We praten elkaar - al dan niet vroom - naar de mond, want je wilt de ander opbouwen en bemoedigen - ook dit weer heel goed bedoeld - maar waar is er dan nog ruimte voor Gods Waarheid, Gods norm volgens de Bijbel ?

Ik moet denken aan een oud spreekwoord : Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. God is onze Heelmeester, Zijn hart is liefde, Hij doet ons niet expres pijn om ons pijn te willen doen, maar soms moet je eerst flink wat vuil verwijderen voor er gezonde genezing kan intreden. Tom haalt Jeremia aan, als God hem roept zegt Hij in Jeremia 1:9b-10 "Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten." Dat omver halen van bolwerken (werken in je bol/gedachten patronen) kost tijd, vernieuwing van je denken is essentieel om te gaan leren denken volgens Gods principes en waarheden. Ik moet verlost worden van religieus denken. God denkt zo anders dan ik ontdek ik steeds meer, ik vind het verassend en soms ook lastig, confronterend soms, maar Zijn zienswijzen kan ook enorm opluchten, verhelderend zijn.

Ik kan er niet goed woorden aan geven maar er word de laatste periode enorm aan mijn denken/bol-werken geschut, en eigenlijk is dat op zich niets nieuws want dat gebeurd al een hele tijd, maar de ene periode voelt het heftiger als de andere. Toch ben ik er ook blij mee, voor mij betekend het dat ik me kostbaar weet, Hij investeert Zijn tijd, liefde en aandacht in mij. Het zegt mij ook hoe kostbaar de ander is, dat Hij mijn gedachten over anderen wil veranderen, me wil leren de ander te zien zoals Hij die ander ziet. Het zegt me ook dat ik dieper geworteld en gegrondvest (m'n One-Word voor 2022) raak in Hem, dat mijn wortels dieper in Zijn goede grond gaan om aan voedsel te komen en ik daardoor steviger kom te staan. Dat maakt dat ik me enorm geliefd weet, ook als ik het even niet voel. Maar het zegt me ook dat ik oude vastigheden los mag/moet laten om nieuwe gebieden te mogen betreden. 

Ik groei, en ik leer geen "help" te roepen maar me te realiseren dat ik niet alleen ben. Ik wil los komen van alle valse aannames en leugens van religieus denken. Ik leer te genieten van het groeiproces, leer mezelf met andere ogen te bekijken. In de afgelopen tijd heeft God verschillende keren het beeld van een vlinder onder m'n aandacht gebracht : als een nieuw begin, maar ook als vrij, vliegen, dansen (van bloem naar bloem) Zo'n 13 jaar geleden heb ik deze tatoeage op m'n rechter onderbeen laten zetten, best bijzonder dat God dit beeld opnieuw gebruikt in mijn leven. Het proces mag dan soms au zijn en confronterend, maar het doel is Leven gebaseerd op Liefde, en het hele proces is gemotiveerd door het hart van De Liefde zelf, Papa God. Ik veranderen naar Zijn beeld, Zijn waarheid, ik mag het proces doorleven en tot Leven komen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 16 augustus 2022

Supermens

In de blog Orphan spirit vertelde ik dat God me had laten zien hoe belangrijk het is te wéten wie je bent in Christus. In deze blog die de titel draagt : Supermens naar het gelijknamige boek van Tom de Wal wil ik vertellen over een boek wat me daar enorm bij geholpen heeft. Omdat ik partner ben van Frontrunners krijg ik de nieuwe boeken van Tom automatisch gratis toegestuurd (al zijn boeken zijn gratis te bestellen, je betaalt alleen verzendkosten) Toen ik dit boek ontving heb ik met de titel geworsteld en 'm even bij de vele boeken gezet die ik nog moet lezen. Maar op een gegeven moment zei God, of misschien kan ik beter zeggen : Heilige Geest in mijn geest dat ik alle andere boeken waar ik in aan het lezen was even moest laten voor wat ze waren en alleen dit boek moest gaan lezen. Als ik even niet verder kwam moest ik gewoon de tijd nemen om het te laten bezinken. En dat ben ik gaan doen. 

Nog nooit heb ik de bovennatuurlijke identiteit, kracht en autoriteit die je hebt ontvangen in Christus zo duidelijk uitgelegd gehoord/gelezen. Wat heb ik veel van dit boek geleerd, een echte aanrader !

Toen ik dit boek ging lezen was ook mijn gebed : Heer laat me dan maar zien wat U wilt dat ik zie, geef mij maar diepe openbaring door Heilige Geest over wie U werkelijk bent en wie ik ben in U.  

Het boek heeft mij veel geleerd maar 2 dingen wil ik eruit lichten. Je ziel is een net zo belangrijk onderdeel van je leven hier op aarde als bovennatuurlijk mens/supermens als je geest. Met mijn geest heeft de macht om de stroom van de Heilige Geest te laten stromen of te blokkeren, dat is een stevige doordenker voor mij. Onze wedergeboren geest moet gaan functioneren als een filter voor onze ziel, ook dit was echt een eyeopener voor mij. Elk woord dat ik spreek, elke daad die ik doe, elke keuze die ik maak begint met een gedachte, en mijn denken is onderdeel van mijn ziel. Daarom zegt de Bijbel ook dat het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen. Efeze 4:23 "Dat u u vernieuwd wordt in de geest van uw denken." Romeienen 12:2 "En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."  

Door je wedergeboren geest leer je met Heilige Geest te onderscheiden wat Gods wil is en niet. De andere kant op gaat je ziel functioneren als een kanaal voor onze wedergeboren geest en de Heilige Geest. Dat deed me denken aan een beeld dat ik eens kreeg van het kruis. De verticale balk was breed en daar ging een krachtige stroom doorheen, maar wel twee kanten op. Het was tweerichting verkeer. De horizontale balk was smaller en wat daar stroomde vloeide vanuit de verticale balk. Ik weet dat dit beeld sprak over een actieve relatie met God als basis voor de stroom naar mensen om je heen toe. 

Nu zag ik ook dat het zichtbaar worden van de bovennatuurlijke mens in deze wereld een actieve samenwerking is tussen mijn geest en mijn ziel waarin mijn geest de leiding heeft en mijn ziel (emoties en gevoel) onderworpen zijn aan/in lijn zijn gebracht met mijn geest. Mijn denken en verstand hebben het nodig constant vernieuwd te worden door het denken van Christus zodat het mee stroomt met mijn geest en Heilige Geest. Mijn karakter,  persoonlijkheid en wil zijn het kanaal voor onze geest en zullen dus Jezus reflecteren op z'n Danielle's. Ik mag mijn eigen unieke weergave van de Heer Jezus zijn en meer en meer worden zoals 2 Korinthe 3:18 zegt : "Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals die door de Geest van de Heere bewerkt wordt." 

Daarom wilde God dat ik ontdekte wat Hij in me had gelegd, ik schreef daarover in de blog Wie ben ik. Weet wie je bent, je mag er zijn en zo mogen je ziel en (geleid door je) geest samenwerken om als een bovennatuurlijk mens in deze wereld te wandelen. Wat voor Jezus heel gewoon was mag voor mij heel gewoon zijn. ik mag leven vanuit de wetenschap dat niets onmogelijk is, dat Hij altijd zal voorzien waar ik het uit mijzelf niet heb. 

Heer leer mij zo te leven, in het geloof en vertrouwen dat bij God niets onmogelijk is, zoals de Bijbel zegt in Mattheus 19:26 en Marcus 10:27 zeggen : "Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen : Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk." Filippenzen 4:13 "Alle dingen kan ik door Christus Die mij kracht geeft." Lucas 1:37 "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn."  Lucas 18:27 "Hij echter zei : De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God." Heer ets deze Waarheid in elke vezel van mijn ziel en help mij om moedig en sterk te leven zoals U Jozua gebood in Jozua 1:9 "Heb Ik het u niet geboden ? Wees moedig en sterk, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer, uw God, is met u, overal waar u heen gaat." 

Ik vind het zo bijzonder hoe Papa me steeds een stukje verder brengt in het vernieuwen van mijn denken en het trainen van mijn ziel, me steeds dieper overtuigd van de kracht waarmee Hij in mij woont. Ik moet weer denken aan wat ik Graham Cook eens hoorde zeggen in een (Engelstalig) filmpje : in dit lichaam wonen 2 personen, ik en Jezus.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

P.S. Ik wil nog graag een link delen naar de Faith School Live  van Frontrunners die voor mij naast "amen" ook regelmatig "au" was maar wel erg leerzaam.

dinsdag 9 augustus 2022

Vier Mijn overwinning

Als deze blog online komt is het inmiddels augustus, maar ik schrijf 'm op 5 mei. Ik ben vol verwondering en verbazing over wat God doet in mijn leven en hoe Hij mijn kijk op 4 en 5 mei herziet. Jaren heb ik op 4 mei de vlag halfstok gehangen als eerbetoon en dan gingen mijn gedachten ook naar het oorlogstrauma van vooral mijn moeder en hoe dat een grote invloed heeft gehad ook op mijn leven. Maar op 4 mei 2021 veranderde dat radicaal door Gods stem die heel duidelijk tegen me zei : Jij viert de dood. Ik had net de vlag buiten gehangen en was op mijn bank gaan zitten en zag de vlag buiten op ons balkon hangen. Ik schrok van deze woorden en wist niet hoe snel ik die vlag weer binnen moest halen. Ik haalde de vlag van de stok - iets wat ik eigenlijk nooit deed omdat dat de enige dag van het jaar was dat ik de vlag buiten hing - en heb die opgevouwen en in de kast gelegd en de stok ook in de kast gezet. 

In het jaar daarna gingen we in de gebedsgroep waar ik deel van uitmaak aan de slag met het boek Vrijspraak en maakte God mij duidelijk dat ik m'n DVD collectie moest opschonen, ik schreef daar de blog Opschonen over. Ook nu weer was God heel duidelijk, ook de DVD's over de oorlog moesten weg. Later liet God me nog meer dingen zien die weg moesten, daaronder zaten ook boeken over de oorlog. 

4 mei 2022 zei God tegen me : Ik heb mijn volk nooit opgedragen 400 jaar slavernij te gedenken. Ik droeg ze op te gedenken dat Ik heb uit Egypte heb geleid. Gedenk wat Ik gedaan heb.

Ik vertelde al dat ik nooit op 5 mei wilde vlaggen omdat ik wat vrijheid genoemd word zo enorm dubbel vind. Vrijheid word gebruikt om te doen waar men zin in heeft terwijl ik denk dat vrijheid bedoeld is om het goede te doen. 5 mei 2022 sprak God toen ik op het punt stond om weg te gaan : Hang je vlag buiten. Ik was lichtelijk verbaast en dacht even, is dit God ? En die stem die ik herken als de Zijne zei : Hang de vlag buiten voor Mijn overwinning. Ik had niet zo heel veel tijd meer en vroeg me af waar ik dat ding gelaten had, en ineens wist ik het, deed de kast open waarin ik de stok wist en zag direct ook de vlag liggen, bond 'm aan de stok en ging op pad. Later liep ik langs m'n huis en zag de vlag hangen en verwonderde me. Hoe bijzonder is mijn God, voor Hem doe ik dingen die ik anders nooit zou hebben gedaan. 

Rond deze dagen kwam steeds het lied  In Jesus' Name in mij op, vooral de woorden : God is fighting for uw, He is on our side, He has overcome, yes, He has overcome.... God is fighting for us, pushing back the darknes, lighting up the Kingdom that cannot be shaken, in the Name of Jesus, enemy's defeted, and we will shout it out, shout it out..... We will not be shaken, we will not be moved, Jesus You are here (God strijd voor ons, Hij staat aan onze kant, Hij heeft overwonnen, ja Hij heeft overwonnen...God strijd voor ons, Hij duwt de duisternis terug, in de Naam van Jezus is de vijand verslagen, en wij roepen het uit, roepen het uit....Wij worden niet geschut, wij worden niet verplaatst, Jezus U bent hier) God strijd voor ons, Hij staat aan onze kant. Het was of God deze woorden door het herhalen in mij wilde etsen : vergeet dit niet : Ik strijd voor jou, Ik sta aan jou kant, Ik heb overwonnen, ook al voelt het alsof je geschut word, je word niet verplaatst want je bent gegrondvest in Mij de Rots, Ik ben bij je. Een ander stuk van dat lied wat steeds in me opkwam was : I will live, I will not die, the resurrection power of God alive in me and I am free in Jesus' Name (Ik zal leven en niet sterven, de opstandingskracht van God leeft in mij en ik ben vrij in Jezus' Naam) En ik wist in mijn hart : Ik kom hier doorheen, Jezus heeft de werken van de duivel overwonnen, ik zal leven en niet sterven. Iedere vezel van mijn wezen zal leven voor Hem.

Het feit dat ik heel veel dingen heb weggedaan omdat God mij erop wees dat het niet zuiver was en het een landingsbaan voor de boze was op ons huis, op onze levens, heeft dingen in de geestelijke wereld verschoven. Wij zijn ons niet genoeg bewust van hoe doorweven onze maatschappij is met occulte zaken, hoe de geest van dood wordt verheerlijkt, hoe dat wat de Bijbel kwaad noemt goed wordt genoemd en hoe wat de Bijbel goed noemt kwaad word genoemd. Het boek Vrijspraak is echt een aanrader, ik zou bijna zeggen een must voor iedere christen die oprecht schoon schip wil maken in zijn/haar leven en bloedlijn van het voorgeslacht, en in lijn wil komen met de wil van God.   

Als je hier oprecht mee aan de gang wil gaan gaat God je dingen laten zien waar je jezelf nooit bewust van bent geweest, maar ik heb ook gezien hoe Hij het hart van mijn man aanraakte - terwijl deze niet met dit boek bezig was - en hij meeging in de weg die God mij wees. Ook daar heb ik met verwondering naar gekeken en God gedankt, want daardoor kon ik doen wat Hij van mij vroeg. God zei tegen mij : Geef hem de ruimte. Dat heb ik gedaan, ik heb niet mijn overtuiging aan hem opgelegd, God overtuigde zijn hart en ik deed wat Hij van mij vroeg en het ging heel natuurlijk. 

Toen mijn man op 5 mei 2022 de vlag buiten zag hangen keek hij nog eens goed om te zien of dat wel echt bij zijn huis was, en ja het was bij hem. Toen ik 's avonds aan tafel vertelde wat er was gebeurd vertelde hij dat het hem had verbaast om de vlag buiten te zien hangen maar verder zei hij er niet veel op en was het oké. Ik wil mijn man hier ook voor eren, hij kent z'n vrouw wel een beetje na al die jaren samen, en hij heeft haar enorm zien veranderen. Hij houd van haar en ik ben enorm dankbaar voor deze man en houd van hem. Maar bovenal houd ik van mijn God en Vader, mijn Papa die zo goed is en die Overwinnaar is, die aan mijn/onze kant staat in de strijd. Hem wil ik eren ook door de vlag buiten te hangen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

P.S. Wat ik in deze blog deel is heel persoonlijk, het is absoluut niet mijn bedoeling iemand hiermee te oordelen, ik deel gewoon mijn weg met God. Hij gaat met ieder van Zijn kinderen zijn/haar persoonlijke weg, vraag Hem wat Hij tegen jou te zeggen heeft. 

dinsdag 2 augustus 2022

Waardering

Rond de tijd dat de blog Afwijzing online kwam worstelde ik enorm met iets wat daar heel nou mee verweven is denk ik, waardering. Ik proefde een enorme drang in mezelf naar waardering, maar ik ervoor ook een enorme spagaat daarin omdat ik weet dat ik mijn gevoel van eigenwaarde niet van mensen moet laten afhangen of van wat ik doe, of wat ik van mezelf denk. Jaren heb ik trouw Hour of Power gekeken, en ook al doe ik dat niet meer, de proclamatie blijf ik heel mooi vinden en ik heb deze ooit ook zelf uitgeschreven en deze staat nog steeds in onze woonkamer : "I'm not what I do, I'm not what I have, I am the beloved of God, it's who I am, no one can take it from me. I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust mij Friend Jesus, and share His love with the world." (Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben de geliefde van God, dat is wie ik ben, niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken, ik hoef me niet te haasten, ik kan mijn Vriend Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.)


Mijn identiteit is dat ik een geliefde dochter van God ben. Dat zou genoeg moeten zijn toch ? Waarom kon ik dan weer zo enorm worstelen met mezelf ? Ik wist dat God tegen me heeft gezegd : Zoek je erkenning alleen bij Mij. Ik houdt van je. Vertrouw Mij. Jij bent jij, jij mag jij zijn (ik schreef daar ook over in de blog Mediteren) maar dat mij-zijn vind ik soms flink ingewikkeld. Dat goed genoeg willen zijn, dat zoeken naar goedkeuring, waardering zit zo afschuwelijk diep en het lukt mijn hart maar niet dat los te laten en gewoon te genieten van Papa's geliefde dochter zijn, te wéten dat ik vergeven ben, geliefd ben gewoon zoals ik ben. En deze strijd heeft de neiging me te ontmoedigen. Toch wil ik het niet meer wegduwen, of er voor op de vlucht slaan. Het was dan ook mooi toen Papa zei : je vlucht er niet meer voor weg. Maar o wat doet het pijn. 

Terwijl ik hier zo mee worstelde werd ik dagen achter elkaar wakker met  de woorden : Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me, van het lied Here I am to worship. Maar het duurde dan ook dagen voor het tot me doordrong dat Hij zei : maak Mij groot, kies vreugde (ik had het daar over in m'n vorige blog Vreugde kiezen) Richt je aandacht op Mij, niet op je gevoel - en ja dat mag er zijn - Ik houd je vast, Ik draag je hier doorheen, vertrouw Mij, Ik zal je NOOIT loslaten. En toe las ik op een ochtend Hebreeën 12:12-13 "Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt." Deze tekst kreeg een ander lading, juist die slappe handen mag ik opheffen, en juist met die knikkende knieën mag ik een recht spoor bewandelen waarin Hij mij leidt. Ook al heb ik het gevoel dat het niet goed gaat. Ondertussen wordt dat wat kreupel is juist niet ontwricht maar veeleer genezen. Maar o wat doet dat pijn.

Het voelde zo alsof het allemaal boven m'n hoofd uitsteeg, maar het was ook of Papa zei : geef niet op, laat je niet ontmoedigen. Ik wéét wie je werkelijk ben en Ik wijs je niet af, Ik kijk vol liefde naar je. Ik ben bij je, je bent niet alleen. Er waren ook gedachten als : als mensen écht zouden weten wie ik ben. En dan herinnert Papa me aan Psalm 56:12 "Ik vertrouw op God, ik vrees niet, wat zou de mens mij kunnen doen ?"  Wat kan de mens jou doen als Ik voor jou ben en niet tegen jou, als Ik jou NOOIT alleen laat, als Ik die in jou is sterker is dan die om je heen zijn, als Ik jou leidt door het dal van de schaduw. En ik moet denken aan hoe Papa mij een tijd geleden onderwees over Dansen, hoe ik op Papa's voeten mag staan en we samen zouden dansen door dat diepen dal van duisternis waar Psalm 23 over schrijft, en aan dat prachtige liedje Dansen op papa's voeten van Elly Zuiderveld. Papa weet hoe het moet, Papa weet wat Hij doet, deze zin uit dat liedje heeft me nooit meer los gelaten. 

Papa U bent groot, U bent sterker, U houd me vast ook als het pijn doet en de tranen hoog zitten en ik niet weet wat ik aan moet met wat ik allemaal voel. Soms doet gewoon zijn pijn. Papa waardeert mij, ik ben Zijn geliefde dochter en ik mag leren er te zijn, ook als het pijn doet.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 26 juli 2022

Vreugde kiezen

Ik ben zo dankbaar voor de vreugde die ik leer kennen in Hem, de vreugde des Here is echt een hele bijzondere kracht. Ik heb Hem niet alleen gevraagd om Zijn vreugde, ik ervoer ook dat ik Hem ook toestemming moest geven om het vrij te zetten in mij, en ik bad : Heer ik geef U toestemming Uw vreugde vrij te zetten in elke vezel van mijn wezen. Uw vreugde zal mijn kracht zijn zoals Nehemia 8:10b zegt. Heel bijzonder gaf God me ook daar weer een lied (helaas heb ik geen idee hoe ik deze geluidsopnamen in m'n blog kan delen) Ik ervaar ook zoveel vreugde in het gewoon doen wat Hij zegt zonder daar al te veel mijn eigen gedachten omheen te vouwen. Nog altijd volg ik Dutch Sheets's  (Engelstalige) overdenkingen Give Him 15 Ik deel hier het filmpje : Love's motivation. In dit filmpje raakte me dat hij zei dat sommige christenen eerst willen weten wat God wil voordat ze besluiten of ze het al dan niet willen doen.  Hoe graag gaan we er eerst zelf eens over nadenken, en willen we eerst het hele plaatje duidelijk hebben voor we op weg gaan. Dutch noemt dit een recept voor falen. Wij moeten vooraf besluiten dat Hij de leiding heeft en dat wij alles zullen doen wat Hij van ons vraagt.

Dit deed me terugdenken aan iets wat ik eerder had gelezen in het boek Een God van mogelijkheden, waar ik het al vaker over heb gehad. Ik las daar "Doorgaans ben je je niet bewust van je diepste overtuigingen over God. Je kunt bepaalde dingen over God geloven omdat je dat zo geleerd hebt, terwijl het godsbeeld dat je ten diepste koestert, daarvan afwijkt. Je hart reageert altijd op wat je werkelijk, diep vanbinnen gelooft, en niet wat je op theoretisch niveau denkt dat je gelooft. Daarom wordt wat je zegt te geloven niet altijd in je leven weerspiegeld." BAM, dat kwam binnen, en ik dacht : Dat dus ! nu snap ik het ! Als ik diep van binnen niet geloof dat God veilig en te vertrouwen is, ook al spreek ik dat verstandelijk uit, dan hapert het. Daarom is het zo nodig dat dat niet alleen mijn denken maar elke vezel van mijn wezen, mijn onderbewuste word vernieuwd en  innerlijk geneest. Dit is wat elke mens nodig heeft ! Ons hart heeft zoveel genezing nodig, ik geloof dat er geen mens is waar dat niet voor geld, we zijn allemaal mensen die overtuigingen (vaak als gevolg van opgelopen pijn) in ons hart hebben waar we ons niet van bewust zijn maar waar we de effecten wel van in ons leven proeven en waar we tegenaan lopen, en soms tegenaan knallen en dat doet pijn.

Romeinen 10:9 zegt "Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft........" Je begint uit te spreken met je mond (hard op) en van daaruit moet het zakken naar je hart waar ons geloof geworteld is. Ons hart staat voor onze ziel : ons denken, onze wil, onze emoties. Tijdens de Profetische training die ik heb gevolgd bij Living in your desteny, ontving ik een woord waarin God zei : Ik wil in jou ziel zijn Wie Ik ook jou onze geest ben. Dat kwam toen enorm bij me binnen. Ik heb ooit eens de uitspraak gehoord, en ik ben 'm nooit vergeten (weet niet meer van wie deze uitspraak is) God woont in je geest, je geest is een nieuwe schepping, het moet alleen nog even door je ziel en je lichaam heen komen. Ik moet wel zelf de keuze maken of ik Hem daar ook toestemming voor geef om daar ook daadwerkelijk te mogen zijn Wie Hij daar zo graag voor mij wil zijn. God zal zich nooit opdringen en het zal ook niet vanzelf, automatisch gebeuren.

Even terug naar het filmpje van Dutch, gehoorzaamheid is een keuze, gehoorzaamheid is vaak ook een voorwaarde, het brengt ons in de beweging die nodig is om de volgende stap/instructie te ontvangen. Gehoorzaamheid uit liefde, uit verlangen je leven met Hem te leven, onder Zijn leiding, ook als het ons geloof oprekt. Wat ons hart werkelijk gelooft over Wie God werkelijk is heeft invloed op de keuze die wij maken. God verlangt ernaar ons (onbewuste) beeld van Hem in lijn te brengen met Zijn Waarheid. Vertrouw ik Hem om in vertrouwen te doen wat Hij van mij vraagt omdat Hij iets wil bereiken op deze aarde wat Hij door mij op deze aarde wil bereiken. 

In onze maatschappij willen we graag weten wat iets ons oplevert, als het niets oplevert vind ik het dan nuttig om daarin te investeren ? Om het even heel oneerbiedig te zeggen : God levert altijd wat op. Maar dat is niet de basis waarop ik wil kijken naar Hem, zo wil ik niet leven. Misschien kan ik beter vragen : lever ik Hem iets op ? Maar ook Hij wil zo niet naar mij kijken en zo niet met mij leven. Hij heeft mij/ons/mensen geschapen om het prachtige Leven dat Hij is mee te delen, Hij wilde niet alleen zijn, Hij wilde de mens, om mee te leven, om mee te genieten. 

Heer ik wil beschikbaar zijn, U hebt dat verlangen in mij gelegd, U gaf mij leven, U hebt mijn leven op meerdere momenten gespaart en in stand gehouden. Ik kies ervoor dit ontvangen leven te leven voor U en met U, mee te bewegen in Uw plan zodat U Uw doel voor deze aarde kunt uitwerken en Uw Koninkrijk zichtbaar word op deze aarde zoals in de hemel. U hebt de leiding en ik gehoorzaam. Wees in mijn ziel wie U bent in mijn geest. Ik moet ineens denken aan een oud lied Laat heel de wereld het zien, dit is wat er gebeurt als ik/wij optrekken als U zegt : kom in beweging. En Uw opdrachten zijn altijd gemotiveerd door Liefde. Misschien vind ik het proces niet altijd fijn, maar de vrucht zal altijd goed zijn.  

Dank U Heer voor wie U bent, voor wat U mij leert, dank U wel voor het geweldige werk dat U in mij werkt, ik geef U toestemming het af te maken, het proces is soms moeilijk, en ik zie ze niet altijd gelijk, maar de vruchten zijn heerlijk en ik geniet ervan. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 19 juli 2022

Verheug je

Vorige week schreef ik over Keuzevrijheid, hoe God mij steeds meer laat zien hoe Hij met mij wil samenwerken, hoe het Hem om relatie gaat, hoe dat Zijn prioriteit heeft. Hoe Hij dus ook wil samenwerken in het veranderen van mijn denken zoals Efeze 4:23 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken" In het prachtige dagboekje Ik ben altijd bij je van Sarah Young las ik het volgende : Ik geniet ervan jouw perspectief te veranderen door mijn licht.....Ik kwam om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja42:7) Als je merkt dat je gevangen zit in ondankbaarheid, vraag Mij dan je ogen te openen en je uit die duistere plaats te bevrijden...... Je geest vullen met mijn Woord kan je helpen dingen te bekijken vanuit mijn oneindig wijze perspectief. Mijn Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. (Hebreeën 4:12) Ik gebruik het voor het uitvoeren van geestelijke operaties, om de opvattingen en gedachten van je hart (Hebreeën 4:12) bloot te leggen en gezond te maken. Wanneer mijn Woord je blik verlicht, bevrijd Ik je uit de kerker van ondankbaarheid. Ik maak je vrij, zodat je kunt genieten van de vreugde van een dankbaar hart." 

Toen ik dit stukje las moest ik gelijk denken aan een tekst die God regelmatig in mijn gedachten terug bracht. Lucas 10:20 "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Verblijd je erover dat je naam staat geschreven in de hemel. En dan moet ik denken aan Nehemia 8:11b ".......Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here is uw kracht." Den denk ik aan woorden die over mij zijn uitgesproken waarin God zei : Ik wil jou levensvreugde herstellen. Ik schreef daarover in de blog Vreugde. God wil mijn levensvreugde herstellen, maar dan is het ook nodig dat mijn denken over wat vreugde is wordt vernieuwd. Alleen Zijn Woord vol liefde kan mijn opvattingen en gedachten vaneen scheiden. Steeds bracht Papa God me weer terug bij : verheug je dat je naam geschreven staat in de hemel, laat dat genoeg zijn om je over te verheugen. Verheugen is blijdschap ervaren, de Bijbel roept ons in Filippenzen 4:4 ons altijd in de Heer te verblijden "Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw : Verblijd u." Paulus doet in zijn brief aan de Filippenzen een opsomming van wat hij zoal mee heeft gemaakt voor het evangelie en dat was niet niks. Toch zegt hij in vs. 13 van datzelfde hoofdstuk "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." Zijn vreugde was niet afhankelijk van zijn omstandigheden, wat een les. Hij doet ook geen suggestie over dat het slim zou zijn je te verheugen, nee hij stelt het als een opdracht, en in Nehemia lezen we daar de rede voor : de vreugde des Here is uw kracht.

Dat deed mij toch wel realiseren dat ik me nog meer bewuster zou mogen verheugen in Hem, dat ik Zijn geliefde kind ben, dat ik in Hem en Hij in mij is (Johannes 15:1-8) Ik bedacht me hoe ik niet genoeg stil sta bij zoveel liefde en genade die ik ontvang in en door de Heer Jezus. Heer dank U wel dat U Uw licht op mijn eigen wereldje laat schijnen en me aanmoedigt het nog meer van Uw kant te bekijken en dankbaarheid in mijn hart te kweken voor alles wat ik elke dag weer ontvang uit Uw hand. Te beginnen dat mijn naam staat geschreven in de hemel, dat ik daar bekend ben, gekend, erkend, dat ik van waarde ben. Dat ik 's morgens mijn ogen weer mag open doen in de veiligheid van het huis waar we mogen wonen, dat ik adem haal, dat ik U daarvoor mag eren, dat ik door wie ik ben U mag reflecteren, dat U een liefdevolle God en Vader bent, die van mij houd zonder oordeel, die van mij geniet. Heer doordrenk elke vezel van mijn wezen van die enorme reden tot vreugde en dankbaarheid. Papa wat bent U goed. 

Ik heb zoveel rede om me te verheugen, ook als ik gestretcht word, als dingen onwennig voelen omdat het buiten m'n comfortzone ligt, of omdat ik nieuw terrein betreed. Maar daar vind de groei en de ontwikkeling plaats. daar verandert je denken, dat is onderdeel van worden wie je bent, van in de vrijheid treden, uit de gevangenis van ondankbaarheid, onmogelijkheid. En eigenlijk kom ik dan weer uit bij m'n blog van vorige week waar ik het ook had over de boeken  De kracht van verbeelding en Beperk God niet, die me helpen om te gaan kijken vanuit Zijn perspectief. Ik ben zo blij dat ik de rest van mijn leven heb om te groeien en te ontwikkelen. Het beste komt nog ! En dan bedoel ik niet de hemel, alhoewel daar alle strijd voorbij zal zijn, maar ook hier op aarde komt het beste nog voor mij. Hij is bij mij en heeft het beste met mij voor en mijn naam staat geschreven in de hemel.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 juli 2022

Keuzevrijheid

De Blog Opstaan (vervolg) die al een tijdje geleden online kwam is nog steeds zo actueel, het is dan ook een levenslang proces denk ik om Hem meer en meer te leren kennen, maar ook jezelf, zoals Hij je gemaakt hebt te leren kennen, te weten wie je bent in Hem. Ik ben zo blij en dankbaar voor het diepe proces wat ik doormaak hierin, dat ik leer zijn, m'n lach en m'n traan er leer te laten zijn, maar ook de wiebeligheid, mijn niet zeker weten. Ik merk ook dat ik niet zo nodig altijd meer een mening hoef te hebben en 'm zeker ook niet altijd hoef te ventileren. Ik heb zo genoeg aan mijn eigen straatje, mijn eigen hart, om dat in overeenstemming te brengen en houden met het hart van Papa God.  Het raakt me hoeveel liefde Hij geeft, hoe onvoorwaardelijk Hij is.

Ik heb ontdekt dat er zo enorm veel wettisisme in mij verweven en verborgen zat, wat ben ik dankbaar dat Papa daar mijn ogen meer en meer voor opent en zegt : jij bent vrij, jij mag kiezen, Ik leg jou niks op, leg dan ook jezelf niks op en je hoeft je ook niks op te laten leggen door een ander. Ik wil met jou samenwerken, Ik vraag jou om met Mij samen te werken, maar jij hebt de vrijheid om te kiezen. Ik wijs je niet af als je "nu even niet" of "nee" zegt. Ik veroordeel je niet, Ik manipuleer je niet. Vorige week haalde ik het boek Een God van mogelijkheden ook al aan, hoe verder ik kwam in dit boek hoe meer ik Gods liefde proefde voor mij, Zijn schepping die Hij als vrij mens schiep. Hij nam een enorm risico door daar voor te kiezen, en Hij is nooit op die beslissing terug gekomen, en dat raakt me zo enorm. Hoe liefdevol is Hij. In die enorme liefde heeft Hij ook heel veel klaarliggen voor hen die met Hem op weg willen gaan en zich door Hem willen laten leiden.

Twee andere boeken die ik in diezelfde tijd las sloten daar op aan voor mij. Ik begon in De kracht van verbeelding van Andrew Wommack en daarin verwees hij naar een ander boek van hem : Beperk God niet, en ook dat bleek in mijn kast te staan dus begon ik ook daarin. Papa God heeft zo ontzetten veel voor ons klaarliggen wat Hij ons aanbied, waar Hij met ons mee aan de gang wil, waarmee Hij wil samenwerken met ons, maar de keuze is aan ons. Wat was ik onwetend van de enorme rijkdom Papa God voor mij heeft. In Hosea 4:6 zegt God tegen de priesters "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten." God spreekt hier tot de priesters, maar ik geloof dat we ook zelf een grote verantwoordelijkheid hebben Gods wil te zoeken en open te staan voor wat Hij ons als Zijn kinderen wil leren. 

Ik heb ontdekt dat als je Hem vanuit het verlangen meer en meer openbaring van Hem te ontvangen en wijsheid en onderscheidingsvermogen, Hij het geeft. Ik vind het een feest om met Hem op deze ontdekkingstocht te zijn, wat een bevrijding ervaar ik door het veranderd worden in mijn denken, de genezing en bevrijding die daarmee hand in hand gaat. Maar elke volgende stap begint met een keuze die ik vanuit de vrijheid die Hij mij geeft maak. Hij nodigt me uit, stimuleert me, ik kan bij wijze van spreken het verlangen en de plezier in Zijn ogen zien, Hij geniet hier nog veel meer van dan ik. Maar ik zie ook Zijn liefde en bewogenheid. Tegelijk met de vreugde is er ook regelmatig pijn en op een keer was het of Hij zei : Ik weet hoe pijn het doet. Ik realiseerde me dat Hij dat inderdaad wist want Hij heeft mijn pijn aan het kruis gedragen. Het doet me zo goed te weten : Ik ben nooit alleen, dit (kinder)liedje borrelt dan ook regelmatig in me op. Papa is bij me, Papa weet alles, Papa weet wat Hij doet, Papa weet hoe het moet. En ik, ik leer Papa steeds dieper vertrouwen en geniet van de vrijheid die ik heb om zo enorm veel keuzes te mogen maken. 

De last van : zo en niet anders, geen andere mogelijkheid, het moeten, het beklemmende van : je hebt geen keus, het zal voor jou niet veranderen, je hebt je beste tijd gehad, je doet het er maar mee, glijd steeds meer van me af naarmate ik er voor kies te zeggen : Nee ! Stop ! Dit is een bolwerk van leugen en ik neem je nu gevangen en breng je onder onder Gods Waarheid, daar buig ik voor en voor niets anders. Ik kom in de Vrijheid die Jezus voor mij kocht aan het kruis van Golgotha, wat een liefde en genade dat ik daarin mag leren leven. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt actie, actief zoeken, keuzes maken en in beweging komen. Ja dat is regelmatig eng, dat vraagt dat je uit je comfortzone komt, achter je laat wat je je leven lang hebt meegekregen, wat zo vertrouwd was. Maar ik laat me niet langer beroven door het zogenaamde goede, of onwetendheid van het beste dat Papa God voor me heeft.

Ik ben vrijgekocht, ik ben bedoeld om in vrijheid, vrede, vreugde, liefde, hoop te leven. Ik ben geliefd, gewenst, hoog geschat, bevoorrecht en bemind, deze woorden spreek ik dan ook regelmatig hart op over mezelf uit als proclamatie in de geestelijke wereld. Ik weet wie ik ben en wie ik bedoeld ben te zijn. Ik ben nog niet waar ik wezen zal maar ik ben ook niet meer waar ik geweest ben, ik ben onderweg en geniet van de wandeling samen met Papa God. Ondertussen word ik getest en getraind en word duidelijk wat er écht in mijn hart leeft en wil Papa God daar samen met mij naar kijken en wil Hij me helpen verder te groeien en ontwikkelen en raak ik dieper gegrondvest in Zijn liefde. 

In het boek Een God van mogelijkheden las ik  iets wat ik toch nog wil delen : God heerst door liefde, niet door alles onder de duim te houden. Gods heerlijkheid wordt juist zichtbaar door het feit dat Hij zich door ons laat beïnvloeden. En Zijn soevereiniteit bestaat ook uit Zijn openheid voor ons en de toekomst die wij mede vormgeven. Hoe bijzonder is dat, ik mag mee vormgeven aan mijn eigen toekomst, net als het volk Israël door z'n gedrag hun toekomst mee vormde (b.v. 40 jaar in de woestijn i.p.v. een veel kortere reis) maar ook individuen als Abraham, Mozes. Ik had dat nooit eerder zo gezien, zo dankbaar voor deze eyeopener.  Ondertussen jubelt mijn hart : Groot is Hij !


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 juli 2022

Bewustwording

Ik heb al vaker in mijn blogs gedeeld hoe bijzonder ik het vind hoe God m'n blogs gebruikt ook in mijn eigen proces. Hoe ze terwijl ik ze schrijf actueel zijn en als ze gemiddeld een maand of 3 later online komen opnieuw enorm actueel zijn. dat gebeurde ook weer met de blogs Accepteer waar je bent en Laat ze er zijn. Emoties, ze zijn een enorme uitdaging voor me, en ik ben God enorm dankbaar voor de liefdevolle manier waarop Hij op dat gebied aan mij werkt, me weer tot leven wekt en me er mee om leert gaan, me er inzicht in geeft, ook in hoe het werkt. En dan lees ik op een ochtend in het boek Rust bij Jezus iets waarvan ik denk : Natuurlijk ! "Bedenk je eens wat je op een dag allemaal aan informatie binnenkrijgt. En wat dat bij je teweegbrengt. Iedereen verwerkt informatie met emotie." Ik heb er nooit zo bewust bij stil gestaan dat alles wat wij horen, zien, voelen, ruiken, een bepaalde emotie losmaakt. De Bijbel spreekt zo vaak over ons hart, ons hart is meer dan alleen het fysieke onderdeel van ons lichaam dat ons bloed rondpompt en wat van levensbelang is. Als dit orgaan er mee ophoud vloeit het leven uit ons fysieke lichaam en houd ons leven hier op aarde op. Ons hart staat ook voor onze ziel (ons denken, ons voelen/emoties, en onze wil) Meer en meer word ik me bewust van de invloed die ik heb op de toestand van mijn ziel. Ik ben niet overgeleverd aan de grillen van mijn ziel, ik ben bedoeld om daar heel bewust over te regeren, er sturing aan te geven. 

Het boek Een God van mogelijkheden (een absolute aanrader) was een enorme eyeopener voor mij. Niet alles licht vast in het leven, we krijgen van God zoveel mogelijkheden om zelf te kiezen. Door het lezen van dit boek heb ik me gerealiseerd hoe ik onbewust toch heel lang behoorlijk fatalistisch heb gedacht : zo is het, niets aan te doen, je moet er het beste maar van maken, en onbewust ging ik er dan ook nog van uit dat het zo Gods wil was, het was niet anders, niets aan te doen. Ik denk niet dat ik me bewust zo geleerd is, maar waarschijnlijk is dat wel de sfeer geweest die ik geproefd heb om me heen, bij mijn ouders thuis en ik de kerk waarin ik opgroeide. Echt positief was dat in ieder geval niet. God heeft ons zo mooi gemaakt met een brein/hersenen die zo enorm geniaal werken, die in staat zijn om oude patronen af te leren en nieuwe patronen aan te leren. Die geactiveerd en geprikkeld kunnen worden door waar wij aan kiezen om te denken, door waar wij voor kiezen naar te kijken, door wat wij kiezen te lezen. Kolossenzen 3:2 zegt "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn." Filippenzen 4: 8 geeft heel goed advies "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat prijzenswaardig is, bedenk dat." Wij hebben een vrije keus om te kiezen wat we bedenken, hoe wij antwoorden op wat op ons afkomen. 

Zoals God had gesproken over "sensoren" versus zintuigen, ik schreef daarover in de blog Afwijzing sprak Hij ook over antwoorden (dat moet je bewust doen) versus reageren (dat doe je onbewust)  over in de blog Relaties Ik moet eerlijk toegeven dat dit anders leren denken en anders met mijn emoties om leren gaan een flinke uitdaging is, maar ik ervaar ook Gods liefdevolle nabijheid en sturing. Papa weet wat dit allemaal in me losmaakt en wat dat met me doet.  Zo bracht Hij ook het boek Cleaning up your mental mess van Caroline Leaf onder mijn aandacht, een neurowetenschapper die in haar onderzoek vind wat al in de Bijbel word beschreven over ons brein. Het is niet een boek wat ik ff doorlees, maar steeds weer als ik wist : nu moet ik verder lezen, sloot het steeds weer aan op wat God me aan het leren was, en was het of Hij knipoogde : zo werkt het dus, zo bijzonder heb ik jou geschapen, dit is mijn cadeau aan jou en daar mag jij mee aan het werk gaan en Ik help je daarbij. Samen, jij en Ik, gaan wij deze weg, Mijn weg en ga jij meer en meer op Mij lijken en weerspiegelen wij het Koninkrijk van de hemel op de plaats waar Ik jou geplaatst heb. 

In de blog Zelfbeeld schreef ik over de vier aspecten die ons zelfbeeld vormen, ook dat gebeurd vaak onbewust, maar wij kunnen daar wel degelijk heel bewust voor kiezen om dat beeld van onszelf te veranderen in het beeld wat Papa God van ons heeft en wat Hij voor ons bedoeld heeft. Ik bad al een tijdje regelmatig : Heer laat mij maar zien wat er nog in mijn denken is wat niet in lijn is met Uw denken, laat me maar zien waar ik (nog) leugens geloof over mezelf of U. En dan lees ik in het boek  Genezing van beschadigde emoties over : Perfectionisme. Dat kwam enorm binnen en er begon zich van alles te roeren en ik dacht : ik was toch geen perfectionist ? Ik was er eerder van overtuigd dat ik het allemaal niet kon. En dan lees ik wat de symptomen van een perfectionist zijn : * Tirannie van het moeten, * Zelfverwerping, * Innerlijke onrust, * Wettisisme, * Bitterheid, * Ontkenning. En dan lees ik in de beschrijvingen toch wel heel erg veel herkenning, vooral in het "moeten",  de zelfverwerping, het wettisisme en de ontkenning. Gelukkig weet ik dat Papa al heel liefdevol met mij op die gebieden bezig is, maar ik realiseer me ook dat Hij hier heel liefdevol de wortel aanwijst. Een wortel die ik niet als zodanig had herkend of erkend. Het is tijd dat ik dit beleid als zonde en me hiervan bekeer en met Hem hierin mijn denken dieper ga vernieuwen, mijn beeld van mijzelf in lijn ga brengen met Zijn beeld, Zijn Waarheid. 

Papa God dank U wel dat U erbij bent, dat U de regie hebt, dank U wel dat U veilig bent, vol van Liefde, genadig, dat U door Heilige Geest de inwonende kracht in mij bent die me in staat stelt te doen wat nodig is om te veranderen naar Uw beeld. Het is zoals U regelmatig tegen me zegt : het is jij en Ik, wij samen, we zijn een team, Ik kan en wil het niet zonder jou doen. Jij doet wat jij kan, jij wil de weg gaan die Ik je wijs, jij vraagt mij jou dieper bereidwillig te maken en dat doe Ik, jij geeft Mij toestemming om te doen wat jij niet kan en in die samenwerking komen we tot Mijn doel met het leven dat Ik jou heb gegeven. Ik vind dat zo mooi. Met dat ik dit schrijf moet ik weer denken aan wat U ook regelmatig tegen me zegt : jij kan meer dan je denkt. Nee ik kan het niet in eigen kracht, maar ik ben aangesloten op de Krachtbron van Leven, genezing, heelheid en overvloed. En dan moet ik weer denken aan die oude Country Gospel song Me and Jesus. Ik heb een tijdje getwijfeld of dit wel kon, zo'n lied, maar ik denk dat Papa zegt : ja hoor, geniet jij maar van die muziek. Geniet jij maar van Mijn werk in jou, je hoeft het allemaal niet zo zwaar op te nemen, dat doe Ik ook niet. Ik geniet van jou, Ik zie hoe je groeit en ontwikkeld. Zoals jij kijkt naar een (klein)kind dat leert lopen, met vallen en opstaan, zo kijk ik vol genoegen naar jou en bedenk me hoe trots Ik op je ben en hoeveel Ik van je hou. Dan word ik stil en komt er weer een lied in me op : I can't even walk without You holding my hand. Zonder U kan ik niet eens lopen Heer, ik heb U zo nodig. Dank U wel dat U er altijd bent, en mij helpt en leidt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 28 juni 2022

Relaties

Eigenlijk sluit dit blog heel erg aan op het vorige blog Zelfbeeld, het beeld dat wij van onszelf hebben weerspiegeld op onze relaties. Al een tijd is God bezig met me te leren hoe Hij naar mij kijkt en dat Hij zo graag ziet dat ik op Zijn manier naar mezelf kijk, vol liefde. Tegelijk spreekt Hij al een tijd over verbinden, relaties aangaan, dat vraagt erom dat ik mezelf open stel, me kwetsbaar op durf te stellen. Over mijn weg daarin heb ik regelmatig gesproken in m'n blogs. Ik ben dankbaar voor de verandering die ik proef in m'n eigen hart, ik leer genieten van de mooie mensen waar ik mijn dagelijkse leven mee mag delen, en hen die God in mijn leven brengt. Ik mag hun schoonheid leren zien en daar van genieten, maar ik mag ook oog krijgen voor wie ik zelf ben en daar van genieten, want ook ik durf nu te zeggen : wat een mooi mens ben ik, wat heeft God mij mooi gemaakt, wat een mooie dingen heeft Hij in mij gelegd. Ik kan ook eerlijk zeggen dat ik geniet van hoe Hij het door mij heen tot bloei brengt. Ik verzucht regelmatig : Heer U bent geweldig ! Wat een Kunstenaar ben U !

Maar ik realiseer me ook dat ik nog een weg te gaan heb ik mijn groei naar geestelijke volwassenheid, naar de krachtige vrouw zijn die Hij schiep en mij bedoelde te zijn. Toen kwam het boek Laat je liefde werken van Danny Silk onder m'n aandacht en ik wist dat ik het moest gaan lezen. Het stond zelfs al in m'n kast en dat was weer zo'n knipoog die me zei : Ik bereidde jou hier al op voor. Toen ik ging lezen kwam het enorm binnen en ik sloeg aan het eten, en ik wist : oké dit triggert mij dus enorm, Heer wat is hier aan de hand ? Wat mij raakte was dat ik herkende hoe een "krachteloos persoon" reageert vanuit angst en pijn, daar komt ook controle uitoefenen en straffen vandaan. En wat zit er een hoop angst verweven in onze maatschappij. Het was of ik in de spiegel keek van hoe ik vele jaren ben omgegaan met relaties, mensen op afstand houden uit angst om pijn gedaan te worden, angst dat ze te dichtbij komen en mijn gebied betreden waar ik ze niet hebben wil. Er is niets mis met gezonde grenzen, maar hoe geef je die aan ? 

Eer paar dingen die Danny zegt en die mij aan het denken zette wil ik hier delen : Als je een relatie wilt koesteren, dan moet je antwoorden op angst en pijn in plaats van reageren. Antwoorden gaat niet vanzelf. Je kunt reageren zonder erbij na te denken, maar je kunt niet antwoorden zonder je verstand te leren denken, je wil te leren kiezen en je lichaam te leren gehoorzamen. Dit heeft alles te maken met bewustwording en bewustzijn. Hij zegt ook : Krachtige mensen zijn geen slaaf van hun instinct. Krachtige mensen kunnen vanuit liefde antwoorden als ze worden geconfronteerd met pijn en angst. Dit vermogen om te antwoorden is essentieel als je aan gezonde relaties wilt bouwen. 

Controle uitoefenen mag je alleen op jezelf, niet voor niets is een onderdeel van de vrucht van de Geest zelfbeheersing lezen we in Galaten 5:22 "De vrucht van de Geest is echter : liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." Zelfbeheersing - het vermogen jezelf te beheersing, bewust met je volle verstand antwoorden op een situatie. Danny zegt ook : Angst en liefde zijn elkaars vijand. Angst komt van de duivel, die niets liever wil dan dat je permanent afgesloten en geisoleerd bent. Liefde komt van God die altijd werkt aan het herstel van je verbinding met Hem en anderen en je op weg helpt naar gezonde relaties, levengevende relaties.

Ik realiseerde dat ik een "krachtig persoon" wil zijn, iemand die wéét wie die is, en daarvanuit antwoord geeft. Dat vraagt bewustwording van de plekken waar ik nog vanuit angst reageer. 1 Johannes 4:18 zegt "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde." Danny zegt dan : Als je wilt samenwerken met Heilige Geest, dan moet je een strikt zerotolerancebeleid voeren ten aanzien van angst en straf, voor jou persoonlijke relaties. Het maakt niet uit hoe lang je gebruikgemaakt hebt van je oude tools - je moet ze opgeven ! Ik wist dat dit klopt, maar ik realiseerde me ook dat het een proces en weg is. Het is heel belangrijk hoe ik onderweg met mijzelf omga hierin. 

Ik nam een besluit dat ik in mijn leven voortaan op Zijn manier wilde gaan omgaan en antwoorden op mijn pijnplekken. Die pijnplekken zitten niet alleen in relaties maar vooral ook in mezelf en mijn relatie met mezelf, daar begint het. God begint in elke situatie waarin je graag verandering wil zien altijd met jouzelf. Je kan een ander niet veranderen maar je hebt wel de vrijheid om voor en over jezelf te beslissen, de vrijheid om zelf open te staan voor verandering. Heer ik geef U toestemming elke misvatting die er nog is in mijn denken, ieder ding wat niet in lijn is met Uw liefde aan te raken en mijn hele wezen in lijn te brengen met Uw  verbindende liefde. Ik kies ervoor eerlijk en transparant te zijn naar U en mezelf. Dank U wel dat U mij helpt, mij onderwijst, mij troost, mij kracht geeft, dank U wel dat U alles bent wat ik nodig heb om deze weg te gaan, om de krachtige vrouw te zijn die U geschapen hebt. Dank U wel dat er door dit proces steeds meer delen van mij aan U over gegeven worden, tot leven worden gebracht door U, mijn angst wijkt voor de kracht van Uw liefde. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

Mogen zijn

Wat me wel meer gebeurde gebeurde me ook met het boek  4 stappen naar een sterke identiteit  van dr. Henry Cloud, ineens zag ik 'm in mi...