Zoeken in deze blog

zaterdag 21 juli 2018

Woorden van Gods liefde.

God is liefde, Zijn woorden zijn vol liefde, in Zijn liefde zijn we veilig en beschut tegen alles wat ons aanvliegt.
Op een Facebook site genaamd Woorden van Gods liefde vond ik het volgende stukje wat heel erg bij mij binnen kwam: 


Rust op Mijn schouders,
jij bent geborgen
in Mijn liefde,
jij bent gedragen
door Mijn kracht.

Ik heb je lief,
Mijn liefde voor jou is zo groot,
Ik ben machtig en sterk
en Ik geef je Mijn krachtige hulp
wanneer jij het moeilijk hebt.

Mijn liefde tilt jou op
zodat jij kunt zien wat Ik zie
Ik toon je Mijn vergezichten,
al Mijn zegeningen die voor jou klaarliggen in de hemel
en die Ik met jou wil delen,
zodat jij niets tekort komt.

Mijn liefde voor jou
is onbegrensd, onvoorwaardelijk en oneindig
Ik laat jou genieten van wie Ik ben,
en Ik omring jou met Mijn zorgzame en genezende liefde.

Ik geniet ervan als je Mij noemt bij Mijn naam:
Ik ben jouw Abba Vader, 
Jij bent Mijn liefste kind !

(Ps.23:1, 50:15, Rom.8:15, Gal.4:6, Ef.1:3, Hebr.13:6, 1 Joh.3:1)

Deze woorden zijn niet zomaar een positieve pep-talk, ze zijn gebaseerd op Gods woord, Gods woord vol liefde, liefde voor mij als ik me zo klein en onwaardig voel en worstel met mezelf.
Gods woord dat tot mij (ons allemaal) spreekt, niet een briefje uit de hemel maar een heel boek vol woorden !
Woorden vol liefde die tot je hart spreken in de situatie waar je in zit, wat voor situatie dan ook. 

Hij overziet Zijn grote plan, ik en jij kijken tegen de achterkant van het borduurwerk aan zei Corrie ten Boom, Zijn plan voor ons is dat we leven in Zijn bestemming, dat we zullen zijn zoals we gemaakt zijn door Hem, en dat is zo'n groot verschil met hoe ik mezelf vaak zie.
In Zijn liefde wil Hij mij leren om door Zijn ogen te kijken naar de mens die ik zie als ik in de spiegel kijk.

Dit stukje las ik op een ochtend dat ik het moeilijk had met wat er voor die dag voor me te doen lag, dat oude angst me aanvloog.

Dan kan ik alleen maar de Naam van mijn Vader fluisterend bidden, meer woorden kan ik dan niet vinden, maar die Naam zegt alles wat ik nodig heb : Jezus.

Ik vind het zo bijzonder hoe Papa me kent en laat weten dat Hij weet wat er in me omgaat en me bemoedigd en aanmoedigt door me te laten weten dat ik er niet alleen voor sta, maar dat Hij weetb waar ik ook doorheen ga er altijd bij is.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.woensdag 18 juli 2018

Kavana

De Bijbel is een boek dat me heel erg dierbaar is geworden de laatste jaren, maar er zijn vaak dingen die ik niet helemaal begrijp vanuit het westerse denken waar ik mee opgegroeid ben.

De Bijbel speelde in een hele andere tijd en cultuur, Jezus was een Jood en was bekend met de Joodse gewoonten en gebruiken, van daaruit leefde en leerde Hij.

Toen ik dus dit boek van Lois Tverberg en Ann  Spangler tegen kwam en begreep dat deze de Bijbel in de tijd van Jezus zetten, en er daardoor een heel ander licht op Zijn uitspraken en de Bijbel geven werd ik heel nieuwsgierig en wilde ik het heel graag lezen.

 In het boek "Zittend aan de voeten van Rabbi Jezus" werd ik enorm geraakte door de uitleg van het woord "kavana"
Nee het is geen woord dat in de Bijbel staat maar het beschrijft de levenshouding van gelovige Joden, ook Jezus had deze houding.

In het boek halen ze de Joodse theoloog en schrijver Abraham Herchel aan die het woord kavana als actieve aandacht voor God, de grote dankbaarheid voor het feit dat je in Zijn nabijheid mag zijn  verwoord. 

Hier in het westen hebben we God losgekoppeld van ons dagelijkse leven, God is ver weg in de hemel.

Maar God is met een ouderwets woord alomtegenwoordig, wij zijn constant overal in Gods nabijheid.
Toe ik dat las was het eigenlijk ook wel heel logisch, Hij woont door Zijn Geest in ons, natuurlijk is Hij altijd overal bij.

Oeps, daar gedraag ik me niet altijd naar als ik heel eerlijk ben.
Toch is het ook niets iets om bang van te worden, want deze God is één en al liefde, goedheid, trouw, genade.
Die God verdiend al onze dank en eer !

In Jezus' tijd en ook nu nog spreken Joden zegenspreuken uit, ze danken God voor alles, daardoor komen ook teksten als "Dankt aldoor God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus" uit Efeze 5:20 en "En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem" uit Kolossenzen 3:17 en "Bid zonder ophouden. Dankt God altijd, wát er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen" uit 1 Tessalonicenzen 5:17-18 in een ander licht.
Het was geen vraag om het onmogelijke, God danken voor alles en in allerlei omstandigheden was gewoon onder gelovige Joden en de discipelen riepen ook heidenen die in Jezus gingen geloven op dit te doen voor hun was het niet iets wat ze hun leven lang al hadden mee gekregen, wij ook niet.

Daarnaast heeft het ook een enorme invloed op hoe je in je leven staat. 
Een dankbare levenshouding veranderd je kijk op het leven, maakt je positiever. 

Toen ik me dit realiseerde moest ik terug denken aan een ander boek van Ann Voskamp wat ik een tijdje terug las, de titel zegt al genoeg "Duizendmaal dank" Zij beschrijft daarin hoe ze had geleerd om God heel bewust voor alles tot in de kleine dingen te danken en hoe dat haar leven heeft veranderd.  

Efeze 4:23 zegt "Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken"

Na het boek van Ann gelezen te hebben heb ik een tijdje heel bewust me op dankbaarheid gericht maar door de tijd heen ebt het dan toch weer weg. Je bedenkt het je nog wel eens zo nu en dan maar het is niet in je leven verweven.


Volgens de Rabbi's zijn er vier activiteiten die we met kavana moeten doen :
* Gebed
* Bestuderen van de Schrift
* Daden van vriendelijkheid en liefde
* Ons dagelijks werk
Het is dus een levenshouding die in alles wat je doet door zou moeten vloeien.

Een mooie les die me zeker aan het denken heeft gezet.
Wat staan er mooie en wijze lessen in Gods woord, alleen door ons westerse (filosofisch gerichte) denken zien we ze niet zo duidelijk meer.

Ik ervaar het als een verrijking om door het lezen van dit boek meer te leren over de context van de tijd van de Bijbel, gelukkig heb ik nog een paar boeken van deze schrijfster staan dus ik kan nog even vooruit, heerlijk genieten, ik kom deze zomer zo wel door.

Dank U wel voor mensen die deze prachtige boeken maken waar ik weer zoveel van kan leren.
Dank U wel dat ik deze boeken heb ontdekt en ze kon kopen.
Dank U wel dat mijn ogen deze boeken kunnen lezen.
Dank U wel dat mijn handen in staat zijn om het boek vast te houden.
Dank U wel ......
Of zoals een Jood het zou zeggen : Gezegend is Hij.....

Het doet me ook nog denken aan Filippenzen 4:8 zegt "En broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, mooi en goed is"

Inderdaad er zijn duizenden redenen waarvoor ik Hem elke dag kan groot maken.

Misschien klinkt het overdreven maar ik word er wel heel blij van om me te realiseren dat ik altijd in Zijn aanwezigheid mag zijn, dat maakt dankbaar.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

zaterdag 14 juli 2018

Maandagmorgen


De maandagochtenden zijn me dierbaar geworden.
Een tijdje geleden vertelde ik in deze blog dat God mij een vriendin heeft gegeven, een vriendschap waar ik heel blij mee ben en waar ik ook veel van leer, we maken mooie dingen mee.

Sinds een tijdje gebruiken we onze ochtenden om samen Bijbelstudie te doen omdat we beide naar verlangen naar meer van Hem te leren.
We kiezen ervoor om ieder keer gewoon te zien hoever we komen en zo doen we rustig 2 tot 3 weken over een hoofdstukje, de gesprekken gaan meestal heel erg diep en dan vind ik het heerlijk om daarna even m'n hoofd leeg te lopen in een flinke omweg van een uur of anderhalf terug naar huis.

Eigenlijk loop ik dan nog na te kauwen op onze studie en ons gesprek en vraag ik God het bij me te laten zakken wat er diep in mijn hart moet zakken, en me te helpen zien wat Hij tegen me wil zeggen.
Op een van die wandelingen na een ochtend waarin we het hadden gehad over puzzelstukjes die in elkaar vallen en over God hand kreeg die wandeling een mooi vervolg.

Gods hand die naar ons uitgestoken is om ons te geven.
Maar soms pakken we die hand vast (dat is heel wat anders dan je hand in Zijn hand leggen om je te laten leiden) om zelf grip op die hand te hebben omdat we bang zijn voor wat die hand gaat doen.
Ontvangen doe je met open handen, en al lopend moest ik denken aan "loslaten" een onderwerp waar God ook mee bezig is met mij en waar ik laatst een hele mooie preek over hoorde n.a.v. Lucas 14:33  "Zo kunnen jullie dus alleen mijn leerlingen zijn als jullie alles wat jullie hebben kunnen loslaten." 

Het loslaten van je wil, jou controle over de dingen, loslaten.......het kan van alles zijn wat je moet loslaten, wat je mag leren overlaten aan die goede, veilige Vaderhanden.

En toen kwam er een oud lied in mij op, een lied wat al op verschillende momenten in mijn leven een speciale betekenis voor me had. 
Wat kwam die tekst weer opnieuw binnen en ik bad: Heer wat er ook gebeurd, ik wil U vertrouwen, ik wil loslaten en het overlaten aan U want U weet wat het beste is voor mij (deze situatie), ik wil niet zelf beslissen, ik wil Uw hand niet sturen, ik wil loslaten en mijn handen open doen om te ontvangen wat U voor mij (deze situatie) hebt.Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land
Leer mij volgen zonder vragen: Vader wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie ik vraag U niet : waarom ?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand'len dat alleen de weg niet vindt
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.


Wat voel ik me dan geliefd, gezien, gezegend als ik zo met mijn Vader door de polder mag wandelen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

maandag 9 juli 2018

Het leven van de geliefde

Henri Nouwen was een hele bijzonder man, een katholieke priester die in 1992 in de Crystal Cathedral 3 preken hield over het thema "U bent geliefd"  
Ik weet niet meer of ik die preken toen heb gezien maar in die tijd keer ik ook al  regelmatig "Hour of Power" dus het zou best kunnen, maar bijna ieder jaar komen ze in de zomer periode van "Hour of Power" weer voorbij omdat ze zo enorm inspirerend zijn en zo de vinger leggen op een plek die bij heel veel mensen pijn doet: ons zelfbeeld.

Omdat ze zoveel voor mij betekend hebben en ze me nog steeds raken wil ik ze delen.


Ik ben niet wat ik doe
Ik ben niet wat ik heb
Ik ben niet wat mensen van me zeggen


Ik ben Gods geliefde kind
Dat is wie ik ben
Niemand kan dat van me afnemen


Ik hoef me geen zorgen te maken
Ik hoef me niet te haasten
Ik kan Jezus vertrouwen
en Zijn liefde
met de wereld delen


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 7 juli 2018

In U weet ik wie ik ben

Ik vind het zo bijzonder om te leven met mij Hemelse Vader, dat leven is nooit saai, de hele dag sta ik met Hem in contact, Hij heeft altijd tijd en aandacht voor me.
We hebben een constante open verbinding, iemand heb ik eens horen zeggen dat Gods Wifi nooit stoort.
Als ik het idee heb dat de verbinding verstoord (en dat gebeurd regelmatig) is komt die storing van mijn kant, nooit van de Zijne !

Een van de manieren waarop Vader tegen mij spreekt is door zinnen uit liederen. Een van die zinnen die voor langere tijd steeds weer bij mij terug kwam was "In U weet ik wie ik ben", dan ga ik dus zoeken en bleek het een Nederlandse vertaling van een lied van Hillsong 
Vader wil heel graag dat ik doordrongen ben van wie ik ben : Zijn geliefde kind, Zijn geliefde dochter. Hij wil dat ik er ook van doordrongen ben dat Hij altijd bij mij is. Psalm 139 zegt het zo mooi dat Hij overal is waar ik ben, dat Hij weet wat ik denk nog voor ik het zeg, overal houd Hij mij vast en lijd Hij mij.

Ik vind het zo mooi hoe Hij regelmatig puzzelstukjes in elkaar laat vallen en weer een stukje zichtbaar word, een les die Hij wilde dat ik leerde. Hij is zo liefdevol bij elk detail van ons leven betrokken.   
Door die open verbinding is er communicatie mogelijk, maar hoe en waar heb je het dan de hele dag over en hoe breng je dat ? 
Ik kan ook enorm genieten van de stiltes, gewoon weten dat Hij er is geeft al zo'n vrede in mijn hart.

In het boekje "Afslag naar echt gebed" van Andrew Wommack las ik de vergelijking tussen de relatie tussen een aardse vader en zijn kind en onze Hemelse Vader en ons, Zijn kinderen. 
Als we bidden kun je de neiging hebben je eerst uit te putten in verontschuldigingen omdat je gefaald hebt en tekort bent geschoten, hoe zou je reageren als je kind steeds zo naar jou toe kwam ? Hij schreef "Onze Vader houd er niet van dat Zijn kinderen op die manier bij Hem komen. Als jij je zo ellendig voelt, prijs Hem dan voor het feit dat Hij zoveel houdt van zo'n ellendig mens als jij ! In plaats van je te richten op jouw onwaardigheden, dank je Hem voor Zijn goedheid."

De eerste zin uit het "Onze Vader" : "Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd" Voor je ook maar begint met vragen is het belangrijk dat we Hem eerst groot maken en danken om Wie Hij is, we Hem alle eer geven die Hem toekomt. 
1 Thesselonisenzen 5:16-18 zegt "Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen."
Het maakt dus niet uit in wat voor omstandigheden je bent en waarom : Dank God .

Dat is een opdracht !

In Openbaringen lezen we keer op keer dat de engelen om Gods troon Hem lof en eer brengen, omdat Hij het waard is. Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld op zich nam, iets wat niemand ooit kon doen. Verdient Hij daarom niet al onze eer ?

Dat zet mij aan het denken, want van nature heb ik nog wel eens de neiging om als een jengelend kind bij Hem te komen, en laten we eerlijk zijn, een jengelend kind ben je op een gegeven moment zat, ik wel tenminste. 
God raakt ons niet zat, maar het maakt wel dat ik ben gaan na denken over hoe ik naar mijn Vader toe ga. 

Ik weet wie ik ben, maar bovenal weet ik wie Hij is, een liefdevolle, goede, genadige Vader die mij nooit een steen voor een brood zal geven (Lucas 11:11) Hij weet wat Hij mij belooft heeft en Hij houd Zijn beloftes altijd !  Het is aan mij Hem te vertrouwen dat Hij het zal geven op het juiste moment, als ik er aan toe ben, want Zijn timing is altijd perfect. 

Wat een mooie weg mag ik afleggen samen met mijn Papa.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

zaterdag 30 juni 2018

Een stem vol liefde

Voor mijn verjaardag had ik boekenbonnen gevraagd, ik had best een leuk lijstje met wensen. Maar het gebeurd me ook regelmatig dat als ik dan het boek inkijk in de boekwinkel ik het minder interessant vind om aan te schaffen, het is dan anders dan ik dacht of bevat onderwerpen die ik al in ander boeken heb gelezen.

Toen ik dus op pad ging met een vriendin en met mijn bonnen wist ik niet goed wat ik nu wilde kopen ondanks dat ik best een aardig "verlanglijstje" had.
Ik heb gebeden of God mijn aandacht wilde trekken met boeken die Hij wilde dat ik zou kopen en zo kwam ik dus thuis met 5 boeken die geen van allen op mijn lijstje stonden. 

Een van die boeken was "Verbonden met Gods Hart" van Paul Wilber.

Ik las een aantal hele mooie beschrijvingen voor woorden die we regelmatig gebruiken maar waar je dan van denkt dat je weet wat ze betekenen, die me raakte.
(de beschrijvingen zijn niet van Paul zelf maar hij had ze ook van anderen en deelde ze in zijn boek)

Zoals het woord zegen "door God begiftigd met kracht omwille van succes, voorspoed, lang leven en blijvende vrucht."

Maar vooral de beschrijving van het woord genade raakte me, het was een statement van John Bevere die zei :  "genade niet Gods kracht om onze zonden te vergeven betekent, maar eerder Gods heilige kracht was die in ons werkt om zonden te overwinnen !"

Het meest raakte me nog hoe Paul vertelde hoe God hem iets leerde over de leiding van de Heilige Geest door een filmpje wat hij keek op YouTube (alleen het feit dat hij ook dit soort ervaringen heeft, dat God op zo'n manier spreekt met Zijn kinderen maakte me blij) 

In het oude verbond werd de mens gestuurd door de wet (zadel, bit, breidel, teugels) die wet geld trouwens nog steeds als morele richtlijn voor het leven, maar Jezus heeft met Zijn dood de wet vervuld, niet afgeschaft.
In het nieuwe verbond leid God ons door Zijn Geest.
In dit filmpje zien we hoe Stacy zonder enig tuig, alleen met haar liefdevolle stem haar paard stuurt en een perfecte routine. 
Toen ik dit filmpje opzocht om te kijken kreeg ik er tranen van in mijn ogen.


Is het niet bijzonder dat God ons in Zijn genade zo wil leren luisteren naar Zijn stem, dat Hij zo een team met mij wil zijn om Zijn werk te doen op de plaats waar ik ben.

Dat leren luisteren is denk ik een proces wat nooit ophoud, ik schreef er ook al eerder een ander blog over : Leren luisteren.

Steeds als ik er over nadenk blijft het me verbazen, en eigenlijk is het meer verwonderen dat Hij die grote God met mij wil communiceren, dat Hij mij zo kostbaar vind dat Hij mij heeft uitgekozen. Johannes 15: 16 zegt dat "Het is niet zo dat jullie Mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen..." 
Zo vaak voelt dat onwaardig, voel ik mij zo tekort schieten als Zijn kind maar dat doet Hem niet van gedachten veranderen. Hij wist wat Hij zou krijgen toen Hij mij uitkoos. Hij wist welk maaksel ik ben zegt Efeze 2:10 "Want zijn maaksel zijn wij..."

Voor iemand die ooit een enorm laag zelfbeeld had en een diep geworteld gevoel van er niet bij te horen is dat heel erg bijzonder.
God herstelt mij op zo'n liefdevolle en diepe manier waar ik stil van word, vol verwondering zie ik Zijn grote en oneindige liefde voor mij en realiseer me dat Hij zo naar ieder mens kijkt en dit voor ieder gewond mens wat op deze aarde rondloopt wil doen. 

Hij is mijn Vader en met Zijn stem vol liefde  leid Hij mij en oefent en traint Hij mij om te luisteren naar Zijn aanwijzingen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem. zaterdag 23 juni 2018

Volgen

Dit jaar gebruik ik het dagboekje "Gods woord bidden" van Beth Moore en daar staan voor mij hele leerzame dingen in, een quote die ik las zegt: 


"God heeft ons niet geschapen als wezens die de baas over zichzelf kunnen zijn. Hij heeft ons gemaakt als mensen die gezag nodig hebben, zodat we kunnen leven in de veiligheid van zijn liefdevolle leiding."

Ik ben de eerste die toegeeft dat ik leiding nodig heb, ik hoef zelf niet zo nodig voorop te lopen, zie me zelf niet als een leiders-type.

In onze maatschappij word je geacht het allemaal zelf in de hand te hebben, maak je eigen beslissingen, eigen keuzes, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid.

Maar eigenlijk kom ik er meer en meer achter dat ik zo ontzettend afhankelijk ben van de Goede Herder die mij leid.
Ik kijk zo vaak zoekend om me heen om te zien waar de Herder is, ik merk dat ik een zo'n mens ben dat gezag nodig heeft.

Ben ik zo'n volgzaam typetje ? 
Ja en nee, ja gehoorzaamheid is me met de paplepel ingegoten en toen ik opgroeide voegde ik me dus ook naar wat er van me werd verlangt, maar onder de oppervlakte rommelde het en groeide er opstandigheid en boosheid, waarom moest ik altijd maar doen wat me opgedragen werd.

Maar als mijn "zelf doen" heeft me in heel wat nare situaties gebracht en me niet gegeven wat ik er van verwachte, ik vond het maar flink vermoeiend en frustrerend als de beslissing die ik had genomen anders uitpakte dan ik had verwacht.

Inmiddels wat jaren ouder en hopelijk ook wat wijzer heb ik ontdekt dat het veilig is om me over te geven aan de leiding van de Goede Herder, Zijn liefdevolle leiding.

Ik ben aan het leren Zijn stem te herkennen en te verstaan, daar moet ik achteraan !

De Goede Herder zegt in Johannes 10:27-28 "Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven."

Jezus  is die Goede Herder en in Johannes 14:21 zegt Hij:

"Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat Ik zeg, maar ook dóet wat ik zeg. En de Vader zal van elk mens houden die van Mij houdt. En Ik zal van hem houden en er voor zorgen dat hij Mij echt leert kennen."

Dát wil ik !
Ik wil geliefd zijn en lief hebben, ik vind het heerlijk als er voor me gezorgd word en wat wil ik Hem graag écht leren kennen.

Hem leren kennen, leren volgen, niet meer mijn wil, maar Zijn wil, mijn autonomie loslaten en me overgeven aan Zijn autoriteit, groeien, bloeien, wortels die dieper in de vaste grond van mijn bestaan verankert raken, zomaar wat steekwoorden en begrippen die zo actueel zijn op mijn reis.

Ook al is het soms ronduit eng en lastig, ik geniet enorm van deze reis, laatst keek ik eens terug en zag wat een enorme verandering ik in de afgelopen ruim 2 jaar alweer heb doorgemaakt en dacht WOW wat doet God een bijzondere dingen in mij.
Dankbaar vervolg ik mijn reis en kijk uit naar wat er nog voor me ligt. Ik volg de Goede Herder en bij in Zijn liefdevolle zorg ben ik veilig.


Onderweg naar Hem en met Hem.dinsdag 19 juni 2018

God alle eer.

In de groep "Look Around The Corner" waar ik met een aantal vrouwen elke dag een Bijbelstudie doe lazen we een tijdje gelede in het thema "Helden uit de Bijbel" Johannes 3: 27-30 

"Johannes antwoordde: Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:  Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid, en de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner."

Johannes trekt niet de eer naar zichzelf toe, hij wijst naar Jezus die alle eer toekomt, hij is een voorbeeld in nederigheid waar wij nog heel veel van kunnen leven.

Dan komt de vraag op, ben ik nederig ?
Geef ik God alle eer ?

Pasen 2016 genas God mij van een eetstoornis, daardoor was ik in staat om mijn eetgewoonte te veranderen - wat overigens heel hart nodig was voor mijn gezondheid - en tot nu toe ben ik ruim 30 kilo afgevallen. Dat valt op en is zichtbaar dus zo nu en dan geven mensen je een compliment - niks mis mee natuurlijk en ook weer een les om ze aan te leren kunnen nemen.
Maar als ik dan zeg dat ik het zonder Gods hulp nooit had kunnen doen kijken mensen je toch wat vreemd aan.

God deed wat ik niet kon (genezen) en daarna moest ik gaan doen wat ik kon. De weg van anders leren omgaan met eten een was voor mij vooral een proces in verandering van denken. 
Afgelopen Pinksteren heb ik de Opwekkingsconferentie via Family7 gevolgd en daar werd het heel mooi verwoord dat Gods Geest onze geest onderwijst en leid, en dat heeft uitwerking op ons denken, en dat heeft weer z'n weerslag op ons doen en laten.
Is het dus zo knap dat ik die kilo's ben verloren ?
NEE, voor mij is het door Gods genade dat mijn lichaam zo veranderd is en nog steeds veranderd want het proces is nog niet klaar. 
De grootste verandering voor mij zit in mijn denken en dat was heel hart nodig.

In onze maatschappij moeten we vooral trots zijn op wat we bereiken, want dat hebben we dan toch maar mooi voor elkaar gekregen, we verdienen een schouderklop, een schouderklopje is eigenlijk te klein. Etaleer maar wat je voor elkaar hebt gekregen.
Mensen kijken je toch een beetje raar aan als je God alle eer geeft.

Niet zelf met de eer gaan strijken heeft niets te maken met minderwaardige gevoelens.
Edgar Holder zei heel mooi dat in de school van de Heilige Geest geen ruimte is voor minderwaardige gevoelens want je weet wie je bent, een kind, een erfgenaam van God !
En dat straalt af op je houding. 

Hoe vaak zijn we toch niet geneigd zelf met de eer te gaan strijken, of Hem wel de eer te geven in ons hart maar niet met onze lippen omdat we anders raar worden aan gekeken. 
Ik ervaar daar best  strijd in, maar als ik beleid dat Hem alle eer toekomt dan zal ik ook mijn mond moeten open doen en die eer aan Hem moeten uitspreken. 

Andre Crouche schreef daar een prachtig lied over: 


To God be the glorie
Aan God alle eer
Ik wil God alle eer geven die Hem toekomt,  Lucas 19:40 zegt het heel mooi, als ik het niet doe zullen de stenen het doen. "Maar Hij antwoordde: Ik zeg jullie dat als zij zouden zwijgen, de stenen het zouden roepen !"


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

zaterdag 16 juni 2018

Mijn schoonmoeder.

Iedereen kent de flauwe grappen over schoonmoeders, voor de mijne heb ik diep respect ook al was onze relatie er meer een van tolerantie.

Het was een vrouw die zelf ook veel voor haar kiezen had gehad en er altijd alleen voor had gestaan en zich door het leven heen had geslagen.
Haar jongste zoon (de beste van het hele stel zeg ik altijd) werd mijn man, een man waar ik zielsveel van ben gaan houden.

De reactie van zijn moeder toen ze hoorde dat hij mij als zijn vrouw wilde hebben was "kan je niet wat anders krijgen", maar dat kon hem er niet van weerhouden dit meisje waar hij mee opgegroeid was te veroveren en tot zijn vrouw te maken.

Ze is door het leven een wat afstandelijke vrouw geworden, zeurde niet en nam het leven zoals het was, zo ook mij. 
Ik was zijn vrouw, zij zijn moeder, we respecteerde elkaar en hielpen elkaar als het nodig was.

Toen ze met het klimmen der jaren wat ging sukkelen en haar zoon het verstandiger vond dat ze gelijkvloers zou gaan wonen besloot ze naar onze woonplaats te komen zodat het voor ons ook makkelijker zou zijn om haar te helpen.
Een beslissing die we nooit van haar hadden verwacht maar die we enorm waardeerde.

Acht jaar heeft ze daar nog mogen wonen en ze had het enorm naar haar zin in haar 2 kamer appartementje op de 3e verdieping, boven de winkels en de huisartsenpost om de hoek.
Zoals altijd was ze tevreden met wat ze had, iets waarin ze zeker een groot voorbeeld is geweest voor mij.

Op een ochtend zou mijn man haar wegbrengen naar een neef van haar en dan was het de gewoonte dat hij voor hij van huis ging even belde, dan kwam zij vast naar beneden en kon ze zo instappen.
Maar ze nam de telefoon niet op, ook niet de 2e en 3e keer.......

Ze bleek gevallen te zijn en had niet meer overeind weten te komen.  Als gevolg van wat de huisarts eerst inschatte als een buikgriep, maar wat later een longontsteking bleek te zijn was ze verzwakt en gevallen en had niet meer overeind weten te komen van de badkamervloer. 

De dokter wilde het liefst eerst thuis met antibiotica kijken of ze zo weer op zou knappen want wat oudere mensen kunnen het beste thuis blijven, dat zou de verwardheid alleen maar verergeren.

Ik heb een tas gepakt, en ben bij haar gaan logeren om voor haar te zorgen. In zo'n situatie leer je elkaar ook anders kennen en ze was absoluut geen lastige patiënt, zeker niet nadat haar huisarts haar op het hart had gedrukt dat ze goed naar me moest luisteren omdat ik de situatie goed had ingeschat.
Daar moest ik wel een beetje om lachen want ze vond het maar wat vervelend dat de dokter wéér naast haar bed moest opdraven.

De antibiotica sloeg niet aan, ook de 2e kuur niet en toen ik de arts er weer bij riep omdat ik het weekend zo niet in durfde was hij het met me eens en besloot dat ze alsnog moest worden opgenomen,

Gelukkig sloeg de medicatie via infuus wel aan en na een week ziekenhuis mocht ze weer naar huis.
Mijn man had een ander beweegbaar bed voor haar gereld want "dit was geen doen voor Daan" had ze gezegd (Daan zo noemde ze mij vaak) 
Tafeltje dekje was geregeld om de komende tijd te eten, een rollator aangeschaft, douche hulp geregeld want dat was een eis van ziekenhuis en ik zou haar huishoudinkje gaan doen.

Ze was zo blij dat ze er nog was en al was het met de nodige medicijnen weer naar huis mocht.
Wat keek ze uit naar de trouwerij van haar kleinzoon over 9 weken.

Maar een dag later vond mijn man zijn moeder dood op haar stoel.
Dat was een enorme schok voor ons allemaal, dit kon toch niet waar zijn !

Deze vrouw waar ik in de donkere nachten op mijn vouwbedje in de woonkamer naar luisterde als ze hardop God om hulp vroeg "Here Jezus kom me te hulp" wat had me dat geraakt. Nooit sprak ze over haar geloof en ze kwam sinds ze dichter bij ons was komen wonen ook niet meer in de kerk. 

Voor deze vrouw heb ik gedaan wat ik voor mijn eigen ouders niet kon, ik heb geholpen haar af te leggen en klaar te maken voor haar laatste reis. Ik sprak op haar begrafenis en met elkaar hebben we haar kist naar het graf gereden. 
Toen we er bijna waren keken mijn man en ik elkaar aan, we gingen naar het zelfde veld als waar we 2 jaar eerder mijn moeder hadden achter gelaten. 

Twee vrouwen die jaren bevriend waren geweest, en om een rede die wij als kinderen nooit echt hebben geweten elkaar loslieten en nu samen op hetzelfde veldje hun laatste rustplaats vonden.

Herinneringen horen ook bij het leven, deze herinnering brengt toch een glimlach op mijn gezicht, hij is voor mij bijzonder.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 12 juni 2018

Geheeld

Ik deed vanmorgen een voor mij hele mooie ontdekking.
Eerder schreef ik in het blog Honger naar het woord van God over de moeite die ik op had gelopen met de Bijbel in mijn jeugd.
Deze oude Bijbel heb ik na de dood van mijn ouders wel bewaard maar nooit meer in gekeken, hij stond onderin een boekenkast.
Omdat ik vanmorgen las over Psalm 16 waar in de oude vertaling over nieren werd gesproken wilde ik dat toch eens opzoeken en heb dus die Oude-Statenvertaling erbij gepakt. 
Ik was blij verrast dat er geen pijn meer aan dat boek kleefde voor mij.Al zoekend vond ik wat ik zocht maar ik vond meer, mijn herstel hierin werd zichtbaar voor mij en daar werd ik zo enorm blij en dankbaar om, 
Ik las op het eerste blad de trouwtekst die mijn ouders meekregen toen ze 28 april 1965 in het huwelijk traden.
Romeinen 8:31b "Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?"
Ze hebben in hun leven heel wat tegen hen gehad, maar God was voor hen. 


Ik ben zo dankbaar voor Gods herstel in mijn pijn om mijn ouders om deze oude Bijbel en op zoveel gebieden en terreinen van mijn leven.

Deze Bijbel gaat niet meer terug onderin die boekenkast, hij gaat weer worden gebruikt, en met liefde, omdat het mag, niet meer omdat het moet.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

Woorden van Gods liefde.

God is liefde, Zijn woorden zijn vol liefde, in Zijn liefde zijn we veilig en beschut tegen alles wat ons aanvliegt. Op een Facebook site...