Zoeken in deze blog

dinsdag 16 juli 2019

Houd moed

We kennen allemaal wel zo'n situatie of persoon waar we al zo lang voor bidden, in een mailtje van IkWonderJou werd ik enorm bemoedigd hierin. Ik las een mooie vergelijking met flessenpost. Je vertrouwd je brief in de fles toe aan de zee, zo vertrouwen we onze gebeden toe aan God de Vader en je kan er zekere van zijn dat het aankomt. 

Hij luistert naar al je gebeden 
"Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardige hoort Hij." (Spreuken 15:29)
Hij hoort je smeekbeden 
"Heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen." (Psalm 116:1-2)
Hij richt zich op jou 
"Vurig verwachtte ik de Here, toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep." (Psalm 40:2)
Hij is bewogen over je nood 
"Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren." (Psalm 18:7)
Hij is geraakt door je tranen 
"Ik ben afgemat van mijn zuchten, elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe in mijn bed de tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen."(Psalm 6:7-8)

Verdriet om een gebed wat nog niet verhoord is kan ons zicht vertroebelen, we kunnen ons af vragen waarom het antwoord nog niet zichtbaar is. Mij brengt het regelmatig aan het twijfelen of ik wel goed bid, of naar Gods wil bid, of er iets is waarmee ik zelf het antwoord in de weg sta. Maar die twijfel komt niet van God, Hij klaagt ons nooit aan. Zijn stem moedigt ons juist aan.
Het lied wat bij die mail gedeeld werd deel ik ook hier, de tekst moedigde me aan.

Slow down, take time
Rustig aan, neem de tijd
Breath in He said
 Adem in zei Hij
He'd reveal what's to come
Hij zal laten zien wat komt
The thoughts in His mind
Zijn gedachten
Always higher than mine
Zijn altijd hoger dan de mijne
He'll reveal all to come
Hij zal openbaren wat komt

Take courage my heart
Vat moed mijn hart
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij wacht
He's in the waiting
Hij wacht
Hold onto your hope
Houd je vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triomf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit

Sing praise my soul
Zich lofprijs mijn ziel
Find strength in joy
Vind kracht in vreugde
Let His Words lead you on
Laat Zijn Woord je leiden
Do not forget His great faithfulness
Vergeet niet Zijn grote trouw
He'll finish all He's begun
Hij maakt alles af wat Hij begon

So take courage my heart
Vat moed mijn ziel
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij is in het wachten
He's in the waiting
Hij is in het wachten
Hold onto your hope
Houd vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triompf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit

Take courage my heart
Vat moed mijn ziel
Stay steadfast my soul
Sta standvastig mijn ziel
He's in the waiting
Hij is in het wachten
He's in the waiting
Hij is in het wachten
Hold on to your hope
Houd vast aan je hoop
As your triumph unfolds
Als je triompf ontvouwt
He's never failing
Hij faalt nooit
He's never failing
Hij faalt nooit
Laats kwam ik een hele mooie spreuk tegen :  

Sometimes miracles take time, 
While I am waiting
I will praise Your Name

Soms hebben wonderen tijd nodig, en terwijl ik wacht prijs ik Uw Naam.

Heer dank U wel dat ik nooit de moed hoef en zal opgeven, U bent mijn Hoop en U hebt de overwinning behaald leert de Bijbel mij. U faalt nooit, en wij roepen nooit tevergeefs tot U. Heer help mij Uw grote Naam groot te maken terwijl ik wacht, daarmee eer ik U en word mijn hart opgetild. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 9 juli 2019

U kent mijn naam

Ik verbaas me er steeds meer over dat die grote God, de Schepper van hemel en aarde mijn kent, Hij kent mijn naam, Hij weet alles en ziet alles, Hij weet precies hoe ik in elkaar zit en toch houd Hij zo enorm veel van mij.You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
Yes You know my name
Ja U ken mijn naam
And oh, how You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van U ben

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
 You know my name
U kent mijn naam
And oh, how You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het verbaasd me
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben

So now, I pour out
Dus nu, strort ik
my heart to You
Mijn hart voor U uit
Here in Your presence
Hier in Uw aanwezigheid
I am made new
Wordt ik weer nieuw

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
How You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
En U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van Uw eigendom ben
How You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het blijft me verbazen
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben

No fire can burn me
Geen vuur kan mij verteren
No battle can turn me
Geen strijd kan mij om doen keren
No mountain can stop me
Geen berg kan me stoppen
"Cause You hold my hand
Want U houd mijn hand vast
I'm walking in Your victory
Ik wandel in Uw overwinning
"Cause Your power is within me
Omdat Uw kracht in mij is
No giant can defeat me
Geen reus kan mij verslaan
"Cause You hold my hand
Want U houd mijn hand vast 
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast
You hold my hand
U houd mijn hand vast

You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
You know my name
U kent mijn naam
How You walk with me
U wandelt met mij
Oh how You talk with me
U praat met mij
And oh, how You tell me
En U vertelt mij
That I am Your own
Dat ik van Uw eigendom ben
Oh, how You comfort me
U vertroost mij
And oh, how You counsel me
U geeft mij raad
It still amazes me
Het blijft mij verbazen
That I am Your friend
Dat ik Uw vriend ben


Wat een heerlijk lied om mijn verwondering over zo'n niet te bevatten liefde uit te zingen.

Dank U wel Vader dat U mijn naam kent, dat U mij door en door kent, beter dan ik mijzelf ken en dat U mij meer en meer laat zien wat er in mij is, zodat ik het naar U mag ophouden en mag weten dat U mij schoonwast, schoongewassen hebt met Uw kostbaar bloed.  Ik blijf me verbazen Heer over Uw grote liefde voor mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 2 juli 2019

Aanvaard

In mijn vorige blog beschreef ik een van de lessen die God mij leerde aan de hand van mijn eetgedrag. Een andere les die Hij mij daar ook mee leerde had te maken met aanvaarding. Toen Hij daarover  tegen mij begon te spreken kon ik het feit dat ik door Hem ben aanvaard wel pakken dacht ik, maar ik begreep absoluut niet de diepe van wat Hij me wilde leren.

Hij aanvaard mij helemaal, totaal, alles, ook de hoekjes die ik liever niet belicht, waar ik liever niet naar kijk omdat ik bang ben voor wat er zal gebeurden als dat wat daar ligt aan het licht komt, ook die plekjes aanvaard Hij want ze horen bij mij, ook al ben ik me er niet eens van bewust.

Dat Hij mij als persoon aanvaard dat was één, maar toen Hij mijn duidelijk maakte dat Hij ook mijn lichaam aanvaard bleek ik dat toch een stuk lastiger te vinden. 
Ik had mezelf namelijk jaren vertelt (ook toen ik nog 30 kilo zwaarder was) dat ik daar niet zo'n probleem mee had, het was wat het was en het functioneerde.  
Maar dat bleek toch anders te zijn dan ik dacht, er bleken heel wat gevoelens verborgen te liggen toen er weer kilo's aan kwamen in plaats van eraf bleven, het maakte heel veel in mij los en eigenlijk ontstond er best wel paniek. 

Toen ik steeds weer op m'n snuit ging met m'n eten en ik niet snapte dat deze strijd terug was in mijn leven maakte God me steeds weer opnieuw duidelijk dat Hij van me hield, dat ik Zijn kind ben, dat Hij voor mij heeft gekozen, dat Hij mij aanvaard zoals ik ben en dat Hij mij wilde leren om mezelf te leren aanvaarden, ook mijn lichaam, Hij wil dat ik gelukkig ben.
En juist dat lichaam, dat aanvaarden vond ik verschrikkelijk moeilijk. 

Omdat ik opgegroeid ben met  een gehandicapte moeder heb ik van kinds af aan mee gekregen dat je blij moest zijn dat je kon doen wat gedaan moest worden, waarderen dat je een gezond lichaam gekregen had. 
Maar dat lichaam ook accepteren en aanvaarden was voor mij een heel ander verhaal, het was het omhulsel van je ware ik, de binnenkant daar ging het om, dat omhulsel was bijzaak, je moest het er maar mee doen.

Wat vond ik het lastig toen God daar aandacht aan ging besteden. Hij ziet mij als geheel en daar hoort ook mijn lichaam bij en wat was het moeilijk om te zien dat het Hem pijn deed dat ik dat omhulsel maar als een noodzakelijk kwaad zag.
God plaatst ons op deze aarde met een doel en Hij geeft ons daarvoor alle middelen beschikbaar die we nodig hebben, ook een lichaam.

Psalm 139:13-14 zegt "Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed."
Ik begon me te realiseren dat het hier niet alleen om mijn persoonlijkheid ging, dat God ook mijn lichaam geweven had. In dat babylijfje zat alles al verborgen wat er uit zou groeien, Hij wist het, Hij gaf wat ik nodig zou hebben om in deze wereld iets van Hem te laten zien, ook met deze lijfelijke, handen, voeten, de armen, benen, romp.

Lang geleden realiseerde ik me dat als ik mezelf afkraakte en afwees ik eigenlijk zei dat God niet de waarheid sprak. Nu leer ik die zelfde les over mijn lichaam, als ik mijn lichaam afwijs omdat het niet voldoet aan wat ik denk dat mooier, beter zou zijn. Als ik mijn lichaam niet omarm en bekijk zoals Hij het bekijkt, zoals de Psalm zegt "ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt"  zeg ik eigenlijk dat Hij geen gelijk heeft.
Durf ik dat te beweren ?

Marcus 12:30 zegt "Houd van je Heer God met je hele hart en met heel je ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt."  Dus ook met mijn lichaam kwam er in mijn gedachten. 
Een andere tekst die ik ineens anders las was 1 Korinthe 6:19 "Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in U woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt ? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam." We hebben de Heilige Geest van God ontvangen, maar ons lichaam ook.

Heer U gaf mij dit lichaam, ook de tekenen van de tijd in dit lichaam bekijkt U vol liefde, want U weet wat dit lichaam heeft doorstaan en waardoor het getekend is.
U wijst het niet af omdat het niet voldoet aan schoonheidsidealen die mensen of ikzelf elkaar opleggen.
U ziet de schoonheid die U er in gelegd hebt, leer mij door Uw ogen kijken vol liefde en mededogen naar mijn lichaam dat U vormde speciaal voor mij. Open mij ogen Heer zodat ik mijn lichaam mag zien zoals U het ziet. Ik kies ervoor niet langer af te wijzen wat U mij gaf, ik wil het omarmen en ontvangen en U ervoor en ermee danken. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 25 juni 2019

Luisteren

Nadat God me duidelijk had gemaakt dat ik mezelf niet meer moest veroordelen om wat ik eet omdat Hij mij niet veroordeeld kwam er heel sterk een vraag in mij op : kies ik om te luister ik naar wat Gods Geest mij ingeeft of luister ik naar mijn eigen verlangens ?

Het deed me aan eerdere lessen terug denken : Als ik mijn ogen op Hem richt heb ik geen oog voor andere verlangens.
Een tekst die me daarover opviel was Gelaten 5:25 "De mensen die van Christus zijn, hebben hun "ik" met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven." 

Ook bedacht ik me of toegeven aan mijn eigen verlangens wel zo gezond was voor mijn lichaam ? Als ik toegeef aan mijn trek in vanalles eet ik veel meer suikers / koolhydraten en dat heeft als effect dat de kilo's eraan komen en mijn hba1c omhoog gaat en ik dus weer dichter bij de gevarenzone van diabetes kom. Als ik eet zoals God mij heeft duidelijk gemaakt, via het GOK principe, 3 maaltijden per dag komt mijn bloedsuiker op een gezond niveau en mijn lichaam op een gezond gewicht. 
Ik vind het zo mooi hoe God ons in hele praktische dingen ook de weg wijst, heel persoonlijk, Hij weet precies wat er goed is voor mij en wat niet.

Ik was 30 kilo afgevallen, ik schreef daarover in mijn blog "Veranderd eetpatroon" maar de kilo's eraf houden en dit gezonde eetpatroon vast houden was een moeilijkere weg. Maar toch ook een weg waarin God mij mooie inzichten gaf en liet weten dat ieder detail van mij en mijn leven voor Hem belangrijk is. Dat Hij mij ook in hele praktische dingen raad wil geven en weet wat het beste is voor mij.
Maar in deze les leerde ik iets wat veel belangrijker werd dan m'n gewicht en gezondheid. 
Ik heb verkeert eten heel lang als zonde gezien (het was niet goed en niet Gods wil voor mij) en dat bracht me steeds terug in veroordeling van mezelf, afwijzing en ik heb daar enorm mee geworsteld, ik schreef daar al over in een eerder blog "Geen veroordeling

Toen ik het boekje "Geheimen van de wijnstok" van Bruce Wilkinson las werd mij daarin iets duidelijk, God snoeide mij. Het principe van snoeien is "minder word meer" minder blad dat de zon bij de vrucht vandaan houd. Snoeien heeft als doel de groei te bevorderen, door te snoeien haalt Hij weg wat ons van afhoud van Hem.
Als ik luisterde naar zijn Geest was ik dichter bij Hem, ervoer ik meer (eet)rust en dát is wat mij gelukkig maakte en wat ik wilde vasthouden, ik wilde niet meer van Hem verwijderd worden door de bevrediging van mijn eigen verlangens. 

Even terug naar die vraag : Luister ik naar de Geest of naar mijn eigen verlangens ? 
Romeinen 8 zegt daar ook hele mooie dingen over. "Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je "ik" wil. Want doordat jullie bij Hem horen, heeft "de wet van de Geest" die levend maakt, jullie vrijgemaakt van "de wet van het kwaad" die doodt...............De mensen die zich door hun "ik"laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, leven op de manier die de Geest wil..............Daarom broeders en zusters, hoeven wij niet langer te doen wat ons oude "ik" wil...........Maar door de Geest kunnen jullie je verlangens van je oude "ik" overwinnen. Als jullie je door Hem laten leiden, zullen jullie leven." 

Het koste tijd, maar langzaam maar zeker begon het me te dagen, het zakte van m'n hoofd naar m'n hart en dieper tot in mijn bewustzijn, en ik las ineens de woorden die weer een stukje verder stonden ook anders : "Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Het maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem [vol vertrouwen] "Abba Vader"  Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn."  Dat was nu precies wat er gebeurde. "We erven hetzelfde van God als Jezus Christus." Daar schreef ik eerder over in de blog "Eeuwig erfdeel

Zo bijzonder hoe God stukje voor stukje de dingen bij elkaar brengt en me leert en onderwijst. Dingen die ik al zo vaak gehoord had maar ineens in een heel ander licht komen te staan. Wat een genadige, liefdevolle en wijze Vader hebben wij.

Hebreeën 10:22 zegt  " Laten we God  naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen."  Joseph Prince zegt in zijn boek "Bestemd voor Overwinning" daarover : Onze harten zijn door het bloed van Jezus van een slecht geweten gereinigd. Een slecht geweten is een geweten dat zich voortdurend van zonde en mislukking bewust is en daardoor altijd straf verwacht. Het is een geweten wat zich onder veroordeling bevindt.

In Romeinen 8 lazen we dat we niet meer naar die oude "ik" met z'n verlangens en eisen hoeven te luisteren, we zijn in staat naar die zachte stem van Gods Geest te luisteren die ons de goede weg wijst, de weg van leven.
Ik mag me vergevingsbewust zijn, bewust van mijn gerechtigheid in Christus Jezus, zelfs als ik faal.
Een goed geweten, gereinigd door het bloed van Jezus teert niet op de kennis van goed en kwaad. Een goed geweten teert op het leven van Christus en geeft ons het vertrouwen om tot God te naderen, dat God niet boos op ons is, zegt Joseph.

Natuurlijk gebeurt het regelmatig dat het vlees het wind van de Geest, maar toen las ik een mooie tekst in Spreuken 24:16 "Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val maar telkens staat hij op. De goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val." 
In het boek "Getallen in de Bijbel" las ik dat zeven staat voor "vol zijn", "voldaan zijn" of "genoeg hebben" 
Wat er ook gebeurd steeds staat de rechtvaardige weer op, God richt hem steeds weer op. Voor mij is dit heel hoopvol.
Ik mag groeien, en groeien gaat met vallen - en dat vallen was hart en pijnlijk en ging gepaard met schaamte, een gebied waar ook regelmatig opnieuw aan geschaafd moet worden -  maar ook (uiteindelijk) weer opstaan.

Dank U Heer dat U me steeds weer optilt als ik ben gevallen, dank U wel dat U mij steeds bewuster maakt van de keuzes die ik mag maken. Dat mijn denken vernieuwen mag, ik het steeds weer tegen Uw Waarheid mag houden. Dank U wel dat U er altijd bij bent en dat U mij liefdevol en geduldig leidt op mijn weg naar U toe door dit leven. Dank U wel dat U juist dat wat mijn leven heeft beheerst gebruikt om mij zulke mooie en waardevolle lessen te leren. Soms voelt het alsof het opnieuw de overhand heeft, maar dan bedenk ik me dat U mij vrij hebt gezet. Uw woord zegt in Johannes 8:36 "Als de Zoon u vrijmaakt heeft bent u werkelijk vrij."  U bent zo goed, zo liefdevol en geduldig. Dank U wel voor wie U bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 juni 2019

Uw wegen

Jesaja 55:8-9 "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen." 

Soms gaan dingen in het leven zo heel anders dan je had gehoopt en lijkt het zelfs alleen maar erger te worden en is er maar één roep die opstijgt uit je hart : "Heer HELP !"
Soms kan je je zo verschrikkelijk machteloos voelen.
Toch mag ik ervaren dat ik juist in zulke periodes veel mag leren over hoe liefdevol mijn hemelse Vader is en hoe Zijn hart mijn hart troost en onderwijst, mij leert mijn ogen alleen op Hem gericht te houden en niet op de omstandigheden.
It's not what I prayed for
Het is niet waar ik voor heb gebeden
It's not what I wanted
Het is niet wat ik wilde
It's not something I understand
Het is iets wat ik niet begrijp
My circumstances seems so confusing
Mijn omstandigheden zijn zo verwarrend
I'm placing it all in your hands
Ik leg het allemaal in Uw hand
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
I want mountains to move
Ik wil dat bergen opzij gaan
You want me to climb
U wilt dat ik ze beklim
So I'm gonna trust your work, your will, your time
Ik ga Uw werk vertrouwen, Uw wil en Uw tijd
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
One day I'm sure
Op een dag, dat weet ik zeker
I will look back and marvel
Zal ik terug kijken en me verwonderen
And how you knew best all along
Over hoe U het het beste wist al die tijd
You see from heaven
U kijkt vanuit de hemel
You know it's the hard times
U weet dat dit een moeilijke tijd is

When I start to doubt help me believe
Als ik begin te twijfelen , help me dan te geloven
Somewhere so far above me
Ergens hoog boven mij

Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen
I want mountains to move
Ik wil dat bergen zich verplaasen
You want me to climb
U wilt dat ik klim
So I'm gonna trust your work, your will, and your time
Dus ik ga Uw werk vertrouwen, Uw wil en Uw tijd
Your ways are so much higher than mine
Uw wegen zijn zoveel hoger dan de mijne
Your ways are higher than mine
Uw wegen zijn hoger dan de mijne
Dank U Heer dat U me leert om U te vertrouwen, altijd, ook als ik er soms helemaal niets van begrijp. Steeds is daar een zin uit Uw woord of een lied die me weer aanmoedigt. Zo mag ik mijn "geloofs spieren" (een uitspraak van Joyce Meyer die ik wel mooi vind) trainen, en Heer ze hebben training nodig. Dwars door alle dingen die ik niet begrijp, situaties waar ik totaal geen invloed op heb en waarvan U tegen mij zegt : laat het maar los mijn kind, Mijn hand is erbij, Mij loopt nooit iets uit de hand. Dank U lieve Vader dat Uw wegen hoger zijn dan mijn wegen en dat ik U mag vertrouwen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 juni 2019

Stromend levend water

Zomaar ineens kan een oud lied me enorm raken, heel lang had ik het niet meer gehoord en toen ik het weer tegen kwam verwoorde het precies mijn verlangen, een verlangen wat God denk ik in me gelegd heeft.


Let Your living water flow over my soul,
Laat Uw levend water stromen door mijn ziel
Let your Holy Spirit come and take control,
Kom met Uw Heilige Geest en neem de controle 
Of every situation that has troubled my mind,

Van elke situatie die mijn geest verontrust 
All my cares and burdens on to you I roll.

Al mijn zorgen en lasten geef ik aan U
Father, Father, Father.
Vader, Vader, Vader.

Give your life to Jesus, let Him fill your soul,

Geef je leven aan Jezus, laat Hem je ziel vullen 
Let Him take you in His arms and make you whole,

Laat Hem je in Zijn armen nemen en je heel maken 
As you give your life to Him, He'll set you free,

Als je je leven aan Hem geeft zet Hij je vrij 
You will live and reign with Him eternally.

Je zult voor eeuwig met Hem leven en heersen
Jesus, Jesus, Jesus.
Jezus, Jezus, Jezus.

Come now Holy Spirit and take control,

Kom Heilige Geest en neem de controle 
Hold me in your loving arms and make me whole,

Houd me in Uw liefdevolle armen en maak me heel 
Wipe away all doubt and fear and take my pride,

Veeg alle twijfel en angst weg en neem mijn trots
 Draw me to your love and keep me by your side.
Breng mij in Uw liefde en houd me dicht bij U
Spirit, Spirit, Spirit.
Geest, Geest, Geest

Let your living water flow over my soul

Laat Uw levend water stromen door mijn ziel
Let your Holy spirit come and take control,
Laat Uw Heilige Geest komen en contole nemen 
Of every situation that has troubled my mind,

Van iedere situatie die mijn geest verontrust
All my cares and burdens onto you I roll.

Al mijn zorgen en lasten geef ik aan U
Father, Jesus, Spirit
Vader, Jezus, GeestJohannes 7:37-38 "Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep : Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken ! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift."
Wat een belofte van God, maar ook een verlangen van God spreekt hier uit. Hij wil niets liever dan Zijn Levende Water door ons heen laten stromen, Zijn Geest daalt op ons om door ons heen naar anderen toe te stromen en daar wil Hij ons voor gebruiken als wij ons daar voor willen laten gebruiken. Is dat niet het Pinksterfeest wat we net gevierd hebben ?
Dat water zal ons schoon wassen van alles wat niet tot Zijn eer is, het zal alle vuil uit de wonden wegspoelen, vuil zorgt dat wonden niet goed kunnen genezen en ongenezen wonden eren Hem niet.
Zijn Levend Water  zal ons vermoeide hart verfrissen.

Ja Heer U stroomt met Uw Levendmakende Water door mijn leven heen, en ik ben zo dankbaar voor het effect wat ik al mag zien. Dank U wel dat ik U mag vertrouwen voor het effect wat ik nog niet zie. Dank U wel dat dit hele proces één doel heeft :  namelijk vrucht dragen voor U, tot eer van Uw naam, en Heer ik wil vrucht dragen zodat U geëerd zult worden door en in mijn leven. ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 4 juni 2019

In Hem

Ik kan niet genoeg krijgen van onderwijs over mijn identiteit in Hem, steeds weer zakt die Waarheid een stukje dieper in mijn bewustzijn, openbaart God weer een ander terrein waarop Zijn waarheid van toepassing is.

Ik kwam 2 filmpjes van Joyce Meyer tegen die zo enorm duidelijk waren voor mij, ik deel ze hieronder.
De boze wil ons met zijn leugens ervan weerhouden dat wij de volheid van deze Waarheid gaan geloven, als wij geloven wat God zegt wie en wat wij zijn in Hem staat de boze machteloos, dan heeft hij geen enkele macht meer.

  

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Ik blijf strijden met stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben 
Every single lie that tells me I will never measure up
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal voldoen
Am I more than just the sum of every high and every low?
Ben ik meer dan de uitkomst van hoogte en diepte punten
Remind me once again just who I am, because I need to
 know (ooh oh)
Herinner me er weer aan wie ik ben, want ik heb het nodig dat te weten

You say I am loved when I can’t feel a thing
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof
What You say of me (I)
Wat U over mij zegt
I believe
geloof ik

The only thing that matters now is everything You think of me

Het enige wat nu telt is wat U van mij denkt
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh)
In U vind ik mijn waarde, vind ik mijn identiteit

You say I am loved when I can’t feel a thing

U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
And You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof

What You say of me (I)

Wat U over mij zegt 
Oh, I believe
geloof ik

Taking all I have and now I'm laying it at Your feet
Alles wat ik heb leg ik nu aan Uw voeten
You have every failure God, and You'll have every victory (ooh oh)
U hebt elke mislukking en U hebt elke overwinning 

You say I am loved when I can’t feel a thing
U zegt dat ik geliefd ben wanneer ik daar niets van voel
You say I am strong when I think I am weak
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
And You say I am held when I am falling short
U zegt dat U mij vasthoud als ik tekort kom
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
Als ik er niet bijhoor zegt U dat ik van U ben
And I believe (I), oh I believe (I)
Ik geloof, ik geloof

What You say of me (I)
Wat U over mij zegt 
Oh, I believe
geloof ik


Dank U Heer dat U mij steeds meer leert over wie ik ben in U, dat U mij laat zien hoe krachtig ik mag zijn als ik in U ben, dat U me leert te onderscheiden wanneer ik in U ben en wanneer niet en dat U me dan helpt weer snel in U te schuilen. Wat een genade dat U dit mogelijk hebt gemaakt voor Uw kinderen. Houd mij heel dicht bij Uw hart Heer.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 28 mei 2019

Lopen op het water

In mijn blog Dankbaar van een paar weken geleden schreef ik al dat ik weer in de oer Hollandse klei sta met mijn "geloofs-voetjes" en dat ik dat best lastig vind soms.  In het boek "Bestemd voor Overwinning" van Joseph Prince las ik iets wat bij me bleef hangen en steeds terug kwam, ik zal zo vertellen wat dat was maar ik deel eerst de twee Bijbelverzen die hij daar bij aanhaalt. 

2 Korinthe 5:21 zegt "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem." en Romeinen 3:22 zegt "Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid."

Tegenover de leugens van de boze mogen wij Gods Waarheid over onszelf uitspreken, dat was niet nieuw meer voor me ook al is het ook in de praktijk brengen nog steeds een leerproces. 
Maar het was alsof God tegen me zei : Je bent niet alleen mijn geliefde dochter, je bent rechtvaardig voor God in Christus.

Joseph schreef dat als de boze je aanklaagt je mag verklaren : Ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Maar wat als je onderuit gaat en toch de mist in gaat ? Daar worstel ik regelmatig mee. Hij schreef een gebed en dat was wat bij mij bleef hangen en en steeds bij me terug kwam in dat soort situaties. 

Dank U Vader, ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Ik raak Uw aanwezigheid niet kwijt, zelfs niet als ik faal. U bent bij mij.
Ik heb dit op een papiertje geschreven en op mijn plekje gezet waar ik het elke morgen mijn tijd met God doorbreng, en ik ben het regelmatig aan het belijden.
Het voelt een beetje als wandelen op water, dat lezen we in Mattheus 14. De discipelen zitten in een zwaar weer en dan komt daar een gedaante op hen aflopen, maar dan horen ze een stem die zegt "Blijf kalm ! Ik ben het, wees niet bang !"  en dan zegt Petrus "Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen." 
Petrus zoekt bevestiging of die persoon is die hij denkt dat Hij is : Jezus. Heeft Hij die stem goed herkent boven het gebulder van de golven ?  Dat is zo herkenbaar voor mij in deze fase waar ik doorheen ga, want het is een fase, het zal niet altijd zo blijven en het is ook niet zo dat ik weer afglijd naar "af", dat zijn de leugens waar ik tegenin mag brengen dat ik de rechtvaardigheid van God ben in Christus zoals de Bijbel - Gods Woord en Waarheid - zegt.
Jezus antwoord Petrus met één simpel woordje "Kom !"  En Petrus stapt uit de bood, hij wil naar zijn Heer toe, de Heer die hij kent en vertrouwend, want waarom zou hij anders überhaupt uit die bood stappen, ieder weldenkend mens weet dat je dan te water gaat. Maar als Jezus zegt dat je naar Hem toe mag komen zal Hij ook zorgen dat je naar Hem toe kan komen, en dan ga je. Pas als je gaat twijfelen of het allemaal wel kan dan zink je weg in het water.

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Dank U wel Vader dat ik de gerechtigheid van God ben in Christus, dank U wel dat ik niet bang hoef te zijn dat ik U ooit nog kwijt raak, ook niet als ik faal. U bent bij mij, U weet alles en U ziet alles en U wist precies wat U kreeg toen U mij aannam als Uw geliefde dochter. Help mij mijn ogen alleen op U gericht te houden en niet op situaties en omstandigheden om me heen. Overal waar ik ben daar is Uw sterkte, veilige Vaderhand die onder mij is en die mij vast houd. Nooit, nooit hoef ik meer te twijfelen, geef mij genade om dat ook niet meer te doen, niet aan U, uit mezelf kan ik het niet maar ik bid en dank dat U het in mij uitwerkt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 mei 2019

Geen veroordeling

Door een tip van iemand ben ik het boek "Bestemd voor Overwinning" van Joseph Prince gaan lezen, wat een lessen mag ik daaruit leren, wat een openbaring heeft hij van God ontvangen om te delen met deze wereld die ten onder gaat aan veroordeling. 

Al voor ik dit boek begon te lezen was God mij begonnen duidelijk te maken dat Hij mij niet veroordeeld om wat ik eet, nog steeds is dat een strijdpunt en ik ben God gaan vragen de wortel bloot te leggen. Hij heeft mij daarvan vrij gezet, hoe kon het me dan weer zo enorm van m'n stuk brengen. En God begon de wortel bloot te leggen, als we vragen krijgen we antwoord, is Hij niet goed, genadig en liefdevol.

Wat in mijn ogen een verkeerde manier van eten was was geen zonde maakte God me duidelijk, Hij had mijn zonden schoongewassen en Hij bekijkt mij door de ogen van Jezus, schoon en wit gewassen door Zijn kostbaar bloed, ik wereld aangeklaagd door de mensenmoordenaar van de beginne, Hij had mijn hart en denken vervuild waardoor ik mijzelf ging veroordelen.

In het boek vertelde Joseph dat God hem had geopenbaard dat de diepste wortel, een wortel is die uit de geestelijke wereld komt, een tactiek van de boze : veroordeling is. Deze gaat nog dieper dan stress en angst (stress komt voort uit angst) iets wat ik zelf al begon te leren werd dus voor mij een bevestiging dat dit ook echt iets was wat God mij aan het leren was. 
Als de bron waaruit wij putten vervuild is met veroordeling, al is het maar een klein spoortje, zullen we nooit in de ware vrijheid die Jezus voor ons kocht met Zijn bloed kunnen ervaren.

Nadat ik dit had gelezen ging ik slapen en de volgende morgen kreek ik m'n dagelijkse mailtje van "IkWonderJou" en dat sloot hier precies op aan : "Je bent made in heaven(even op de link klikken om het berichtje te kunnen lezen) je bent een nieuwe schepping, geen veroordeling meer. 
Op producten staat waar ze vandaan komt, op mij staat "Made in heaven", gewild, gevormd in de hemel, persoonlijk door God die mij zag van voor  de grondlegging der wereld. Efeze 1:13-14 "In Hem bent ook u, nadat u het Woord  van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid."

Joseph stelt dat veroordeling ons berooft van de intimiteit met God en toen ik dat las wist ik : dát is wat ik bespeur bij mezelf. Ik had steeds het gevoel dat niet goed eten, dus niet goed voor mijn lichaam zorgen tussen God en mij in kwam staan. Het was niet mijn eten maakte God me duidelijk, nu zag ik dat het veroordeling is die tussen mij en God in kruipt, de leugenaar van de beginnen, in Johannes 8:44 staat dat hij de mensenmoordenaar van het begin af is en dat er in hem geen waarheid is, laat me dit heel slinks weten en ik had zijn leugens niet volledig door. Als op een mooi wit vel 1 zwart stipje staat is het vel niet meer helemaal wit, het is vervuild, en zo werkt het ook bij ons. Wij zijn door het bloed compleet en totaal schoon gewassen, maar als wij één kleine slinkse leugen van de boze geloven voelen we ons niet meer schoon en dat is nou precies wat die leugenaar wil, ons het idee geven dat we niet deugen, niet goed genoeg zijn, dat we niet schoon zijn.

Bij de mail van werd dit prachtige lied gedeeld, vooral de zin "I am not ashemed" sprong eruit voor mij. Ik hoef me niet meer te schamen, schaamte komt voort uit veroordeling. Hierover las ik een ander prachtig boek wat een echte aanrader is om te lezen "Vrij van schaamte" van Christine Caine, schaamte is verschrikkelijk, het maakt dat je het liefst wegkruipt het vertelt je dat je er niet mag zijn.
I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping
I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

You restore the wasted years

U herstelt mijn verspilde jaren
You build the broken walls
U bouwt de gebroken muren
Your love replaces fear
Uw liefde vervingt vrees
Your mercy makes us whole
Uw genade maakt mij heel

Adopted, healed and lifted

Geadopteerd, genezen en opgetilt
Forgiven, found and rescued
Vergeven, gevonden en gered


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping
I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

I bow before Your cross

Ik buig voor Uw kruis
This broken life made new
Dit gebroken leven nieuw gemaakt
So amazed at all You are, Lord
Verstelt staan van alles wie U bent, Heer
And who I am in You
En wie ik ben in U

Adopted, healed and lifted

Geadopteerd, genezen en opgetilt
Forgiven, found and rescued
Vergeven, gevonden en gered


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping

I am not the same  anymore
Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

You have overcome, it is finished it is done
U hebt overwonnen, het is afgewerkt en klaar
Now my heart is finally free
Nu is mijn hart eindelijk vrij
Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Risen Saviour, reining King
Opgestegen Redder, regerende Koning


I am not the same, I'm a new creation
Ik ben niet dezelfde, ik ben een nieuwe schepping

I am not the same  anymore

Ik ben niet dezelfde meer
I am not ashemed, I will not be shaken
Ik ben niet beschaamd, ik zal niet worden geschut
I am not the same anymore, anymore
Ik ben niet dezelfde meer, niet meer

Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Every chain undone by the power of the Son

Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
Every chain undone by the power of the Son
Iedere keten is ongedaan gemaakt door de kracht van de Zoon
I am not the same anymore
Ik ben niet dezelfde meerDank U wel Vader, dat ik me niet meer hoef te schamen of te veroordelen, U ziet mij door het bloed van Jezus als Uw geliefde kind. Ik ben een nieuwe schepping en U werkt dat steeds verder in mij uit, en in dat proces bent U heel dicht bij mij en houd U mij vast en bevestigd U mij steeds in wie ik ben in U. Dat raakt me keer op keer heel diep, dank U wel daarvoor.ONDERWEG naar Hem en met Hem

Houd moed

We kennen allemaal wel zo'n situatie of persoon waar we al zo lang voor bidden, in een mailtje van  IkWonderJou  werd ik enorm bemoedig...