Zoeken in deze blog

dinsdag 29 december 2020

Confronterend (vervolg)

Ik eindigde m'n vorige blog met een opmerking over verkeerd bidden, en toen ik dit onderwijs hoorde bij online-Bijbelschool vond ik zit zeer confronterend. Ik weet dat God eind 2018 tegen me zei : bidden, ik schreef daarover in m'n blog : Gehoorzaam doen.

Ik vond dat best een lastige omdat ik me daar helemaal niet geschikt voor voelde om te bidden voor een moeilijke situatie in de gemeente waar ik onderdeel van ben en waar ik toen het liefst was weggelopen, maar God dacht daar anders over. Toen de wereld veranderde door iets ongrijpbaars wat behoorlijk besmettelijk was stopte ik ook de gebedsgroep die bij mij thuis samen kwam, vooral met het oog op m'n oude buurvrouw waar ik mantelzorg, haar blijven helpen in deze rare tijd werd een prioriteit, dus zocht ik zo min mogelijk andere mensen op. Dat werd het einde van een bijzondere tijd. 

Inmiddels is er weer veel veranderd, maar Gods opdracht : Bidden, staat nog steeds, ik heb nog niet gehoord dat ik er mee mag stoppen en daarom ook geen optie. Ik miste wel het heel bewust er samen voor gaan zitten om te bidden, er de tijd voor nemen, maar ik ontdekte ook dat God me steeds meer onderwijs onder de aandacht bracht waardoor ik leerde hoe Hij naar bidden kijkt. Een daarvan was een (Engelstalig) filmpje van T.B. Joshua : The secret of effective prayer, daar leerde ik dat Bijbel lezen en gebed hand in hand gaan, lees eerst je Bijbel voor je bid, het Woord is wat ons verbind met God. Wij kunnen dat we God op onze voorwaarden kunnen benaderen en krijgen wat wij willen, maar het is belangrijk om in lijn te zijn met Zijn wil als we bidden, bidden naar Zijn wil leert 1 Johannes 5:14 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Bidden naar Zijn wil, dat heeft me diep geraakt, Heer hoe, wat is Uw wil, hoe kan ik die weten ? En dan zegt 1 Korinthe 2:16 "Wie kan begrijpen wat de Here denkt en wat Zijn plannen zijn ? Wie zou Hem goede raad kunnen geven ? Maar wij hebben dezelfde manier van denken als Christus gekregen (zodat wij Hem kunnen begrijpen)" De Bijbel zegt dus dat wij Gods algemene wil kunnen kennen door de Bijbel, wij hebben Zijn gedachten gekregen en een heel boek dat vol staat met de wil en het Woord van God. Wie bid er niet.....als het Uw wil is, er is heel veel waarvoor wij bidden waarvan de Bijbel zegt dat het Gods wil is, de Bijbel zegt zelfs dat we er zelf voor in actie moeten komen. Hoe vaak bidden we niet om genezing met deze vraag, de Bijbel zegt dat Jezus wil genezen, altijd, ziekte is nooit van God. in Johannes 10:10 is Jezus heel duidelijk "De dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben." Ziekte is diefstal van je gezond waar Jezus voor stierf aan het kruis van Golgotha. 1 Petrus 2:24 haalt Jesaja 53:5 aan "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbracht, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." en in Markus 16:17-18 "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijke zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." 

1 Petrus 3:7-12 is ook een krachtige richtlijn "Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als zwakkere haar eer, u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen omdat u weet dat u ertoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog, die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen, die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed, maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen."  Je manier van leven heeft dus invloed op de verhoring van je gebeden, het is dus zaak dat je een leven leidt dat Hem welbehaaglijk is, dat Hem eer aan doet.

En dan zegt Jacobus 1:22 "En wees daders van het Woord en niet alleen hoorder. Anders bedriegt u uzelf."

Ik heb absoluut nog niet alle teksten die er hierover in de Bijbel staan genoemd, maar het zijn er genoeg om flink aan mijn manier van bidden te schudden. Sommige onderdelen hebben heel veel met mijn binnenkant te maken, als ik daar mee aan de gang ga valt dat niet zo op, maar komt mijn hart wel rechter voor God te staan, maar handen opleggen, dan heb ik toch ook nog wel wat last van angst die mij terug drijft in de hoek waar ik zat. En dan ben ik dankbaar voor  Filippenzen 2:13 "Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." en bid ik : Heer alstublieft werkt U dit in mij uit, een moed en vastberadenheid te doen wat U zegt. 2 Timotheüs 1:17 zegt "Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid." Om uit die hoek te komen en me er nooit meer in te laten drijven en te gaan doen wat U zegt, want dat ik bidden / handelen naar Uw wil, help me mezelf niet te bedriegen want ook dat is niet Uw wil. Schut mij maar wakker Heer en zet mij stevig op mijn voeten, op U de Rots om te gaan waar U mij zend en te doen wat U zegt, want ik wil zijn zoals U mij bedoeld hebt en U hebt mij bedoeld om te zijn als Jezus. 

Dit alles kan alleen maar in vertrouwen, dat was mijn One-Word voor dit jaar dat alweer bijna voorbij is, dank U wel Papa dat U mij U dieper hebt leren vertrouwen, dat ik een dieper verlangen heb gekregen U nog dieper te leren kennen en op U te gaan lijken. Het was een mooi jaar met U en ik kijk uit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 


Op de drempel van 2020 wil ik iedereen bedanken die mijn blog heeft gelezen, mijn reisverslag van dit jaar terwijl ik ONDERWEG ben naar Hem en met Hem, en wens ik jullie allemaal een gezegende, goede, gezonde en bijzondere reis met Hem door 2021.

dinsdag 22 december 2020

Confronterend

God is liefde, God is genadig, God is onze Vader maar een kind heeft het ook nodig om opgevoed te worden, en ik wordt me er steeds meer van bewust hoe ik opgevoed word, hoe hard ik opvoeding nodig heb en wat die opvoeding doet in mijn leven. Ja soms is het enorm dubbel want ik moet van mijn geestelijke luie gat af komen, in actie komen, en dat gaat regelmatig tegen mijn vlees in dat het liefst gepamperd word, want ik moet eerlijk zeggen dat Papa's timing ook niet altijd iets is waar ik blij van wordt, maar als ik eerlijk ben heeft Hij gewoon gelijk. 

In Spreuken 4:20-27 zegt Hij : "Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van leven. Doe weg van jou valsheid van mond en bedrog van lippen ver van je verwijderd. Laat je ogen recht vooruitkijken, en je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet, en laat je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade !"  In de Bijbel staat zoon voor een volwassen kind, zowel mannelijk als vrouwelijk, dus ook ik moet me deze woorden ter harte nemen.  

Uit mij komt wat ik er zelf instop, en als ik wil dat God uit mij komt stromen, zichtbaar word, zal ik mij moeten vullen totdat ik overstroom en het niet anders kan dan eruit stromen, dat kan alleen als ik Zijn woord niet van mijn ogen en oren laat wijken. Geloof is door het gehoor zegt Romeinen 10:17 "Zo is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Ik hoorde de raad om de Bijbel hardop te lezen voor onszelf, op die manier komt het Woord van God veel beter bij ons binnen en gebeurd er wat er in Romeinen 10 staat, er wordt geloof geboren in ons hart. En geloof daar kun je nooit genoeg van hebben, het is een plant die groeit uit het zaad dat dat God in ons hart geplant heeft door Zijn Woord. Een plant heeft verzorging, en voeding nodig anders gaat ie dood. Het doet me denken aan een gelijkenis die Jezus vertelde over mosterdzaad. Vaak word er gezegd : geloof als een mosterdzaad is genoeg, ja, maar Jezus bedoelde niet dat het een mosterdzaadje moest blijven, Hij zei : maar als het opgegroeid  is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Dat mosterdzaadje dat je van Hem gekregen hebt toen je je omkeerde van je zondige leven en Hem aannam als jou Redder, Verlosser en Heer van je leven, daarmee moet jij iets gaan doen leert Jezus ons in een andere gelijkenis van de talenten die staat in Mattheus 25:14-30 het is de bedoeling dat het groeit / vermeerderd, sterker word, Gods kracht die erin zit zichtbaar gaat worden. 

Ik ben zo enorm dankbaar voor het onderwijs van de Online-Bijbelschool God voed me daar echt door op, ik hoor heel veel wat ik eerder heb gehoord maar op de een of andere manier vallen nu de kwartjes, begin ik verbanden te zien, begint Gods Woord dieper te leven. Dat heeft ook een andere kant, het vraagt om een (re)actie, je moet er iets mee gaan doen, je bent verantwoordelijk voor wat je weet. Als Gods Woord levend voor je wordt (Rhema Woord) komt er beweging, heeft het ruimte nodig om te groeien en te ontwikkelen, en zullen er andere dingen in je leven die ruimte innemen moeten wijken, dingen die als je heel eerlijk bent geen leven geven, waar je best zonder kan, bescherm je hart voor dingen die je aandacht aftrekken naar rechts of naar links van het Enige doel dat je je voor ogen moet houden. Je hart is de bron van leven, daar moet je je heel bewust van zijn, er voor zorgen dat je bron zuiver wordt, is en blijft.  

De boze ziet de bui al hangen en komt met : Ach maar het is toch niet verkeerd, het is toch leuk, je doet er toch niemand kwaad mee, je mag toch ook wel eens gewoon wat voor jezelf doen, de boog kan toch niet altijd gespannen staan......? Zo heeft hij er nog veel meer, die vurige pijlen die hij op je denken afvuurt waar in Efeze 6 over gesproken wordt. De Bijbel zegt in vers 16 "Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen." Ook daar zul je dus wel voor in actie moeten komen, je hebt dat schild gekregen, maar je zult het zelf moeten gebruiken. 

Jacobus is in Jacobus 2 er heel duidelijk over, hij zegt in vers 14 "Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken ? Kan dat geloof hem zalig maken ?" vers 17 "Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood." het is én-én zegt vers 24 "U ziet nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof." Je bent er niet als je geloofd en niet doet, net zo min dat je met je daden alleen er bent, geloof en werken gaan samen, in het dagelijkse leven maar ook in gebed. Hoe verkeerd wij kunnen bidden was best een binnenkomer bij mij want hoe vaak heb ik ook niet gebeden voor dingen waar ik niet voor hoef te bidden omdat de Bijbel er al heel duidelijk over is. Maar daarover in een volgend blog.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 15 december 2020

God doesn't waste pain

Precies in de tijd dat ik op de online-Bijbelschool bezig was met de module Geloof en Overwinning begon God aan de gang te gaan met mijn emoties, waar ik de laatste al wat blogs over heb geschreven. Zijn timing is bijzonder zal ik maar zeggen, wat een combinatie roept mijn gevoel, en mijn verstand, ja die weet even niet wat die ervan moet vinden, die vliegt een beetje alle kanten op en ik vind dat niet echt fijn.

En dan lees ik in een heel eerlijk en kwetsbaar (Engelstalig) blog van Kaitlynn Labit, een vrouw die na de zelfdoding van haar man alleen achter blijft met 3 jonge jongens  de volgende zin : God doesn't waste pain.  

Die kwam binnen, God laat geen enkele pijn in ons leven onbenut om er iets goeds uit te halen. Romeinen 8:28 zegt het zo "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken te goed, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn."

In die tijd las ik ook het boekje : De zeven genadegaven van Romeinen 12 van Jan Sjoerd Pasterkamp en haalt daarin Gideon aan, ik heb een beetje een zwak voor deze man Gods uit de Bijbel omdat mijn broertje ook zo heette, maar ook omdat hij zo eerlijk en kwetsbaar is en God deze man die niet bepaald een hoge pet van zichzelf ophad wilde en kon gebruiken om Zijn volk de overwinning over de Midianieten te geven. God stelde hem aan als richter over Zijn volk Israël.  In Richteren 6:3-4 lezen we dat er een engel van God bij hem komt die tegen hem zegt : "de Heere is met u, strijdbare held ! " en dan zegt Gideon : "Als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen ? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij vertelden : Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken ? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven." Jan Sjoerd schrijft daarover : De Heere openbaart zich dan aan Gideon als Jahweh Shalom, De Heere is vrede en harmonie. Gideons beeld van God moest veranderen. Omstandigheden zijn niet het probleem, maar de vraag : hoe zien we God in die omstandigheden. Ook deze zin kwam flink binnen. 

Hoe kijk ik aan tegen de situatie waar ik nu inzit en er zoveel los komt waar ik liever helemaal niet naar wil kijken, misschien af en toe om te zien of het nog goed opgeborgen ligt, maar verder ook niet. Maar God denkt daar anders over, Hij brengt zelfs iemand op mijn weg om daarover met me in gesprek te gaan, ik schreef daarover in de blog Goed voelen  Dat ik daar aan vast zat was ook een enorme hulp om het  door te zetten en dat had ik echt nodig want ik vond het zo lastig om naar mijn diepste pijn en angst die daaraan vast zat te kijken. Als het om je kind gaat komt het heel diep binnen, dieper als je lief is denk ik, in ieder geval dieper als ik mezelf toe durfde staan te voelen.

Papa God, dit doet zo'n pijn, maar U laat geen elke pijn onbenut. Kaitlynn schreef : It's important to me that I allow God to squeeze every last drop of good He can out of this. Met mijn wil wil ik die keuze ook maken, maar ik ben er ook zo ontzettend bang voor om de pijn te voelen. Help me alstublieft.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 8 december 2020

Niet bang

Ik zit in een heel lastig proces van emoties leren te voelen, er naar kijken, er laten zijn en ik vind het eerlijk gezegd best wel beangstigend,  het brengt me in verwarring, wat moet ik ermee ? 

En toen kwam ik dit lied weer tegen en toen de tekst tot me door begon te dringen realiseerde ik me : ik hoef niet bang te zijn, en nee ik hoef dat ongemakkelijke onderbuikgevoel ook niet weg te drukken, Hij is er hoe dan ook bij, Hij laat me nooit alleen, ook niet in dit proces van een nieuwe balans vinden, want dat is het eigenlijk. Een stukje Danielle in mij wat jaren niet gehoord werd door mezelf, waar ik niet naar wilde luisteren omdat ik me er geen raad mee wist. Ik deed mezelf daar onrecht mee aan. 

Emotie voelen betekend niet gelijk dat je dan ook alleen nog maar die emotie bent, je wordt er zelfs geen minder sterk of dapper mens van, je bent gewoon mens. Misschien is dat menselijk juist wel zo lastig voor me omdat ik me meer thuis voel in de geestelijke wereld, ik het daar de beste plaats vind.

Ik las Johannes 16:21 "Wanneer een vrouw baart heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld is gekomen."

Dit proces van leren omgaan en toelaten van emoties moet ik misschien wel bezien als een bevalling, en uit ervaring weet ik dat die lang kunnen duren, maar er is dan maar één weg, erdoorheen gaan, het over je heen laten komen en je  weet : straks zie ik het kindje waar je zo nieuwsgierig naar bent. Iedere wee is er een, daar moet je doorheen en die ligt als ie voorbij is achter je en heeft je een stapje dichter bij de ontmoeting met je kindje gebracht. Een bevalling is niet comfortabel, maar je weet : straks is daar wat moois wat bij mij hoort.

Nee, ik hoef niet bang te zijn voor dit proces, voor dit nieuwe, het hoort bij mij en mag tevoorschijn komen. Ik was dankbaar dat Papa me deze vergelijking gaf,  Hij is bij mij, Hij houd mijn hand vast en samen kijken we uit naar wat er tevoorschijn komt en wat ik mag leren kennen, net zoals een moeder haar kindje mag gaan leren kennen en ontdekken wie de persoonlijkheid is die erin zit.

 I have this confidence because
I've seen the faithfulness of God
the still inside the storm, the promise of the shore
I trust the power of Your Word
enough to seek Your Kingdom first
beyond the barren place, beyond the ocean waves

When I go through the waters, I won't be overcome
when I go through the rivers, I will not be drowned
my God will make a way so I am not afraid

You keep the promises You make
there isn't one that is delayed
so I will not lose heart, I will lift my arms
and start to sing into the night
my praise will call the sun to rise
declare the battle won, declare that it is done

When I am in the fire, I will not feel the flame
I'll stand before the giant, declaring victory
my God will make a way so I am not afraid

Before me, behind me, always beside me
no shadow, no valley, where You won't find me
I am not afraid

Als ik de tekst van dit lied tot me door laat dringen komen er stukken van het onderwijs dat ik volg bij de online-Bijbelschool bij me boven, waarheden uit Gods woord die ik soms tussen al die emoties zo moeilijk kan pakken. Oude herinneringen aan jaren van depressie vechten om mijn aandacht. 
NEE, dat niet ! 
God heeft mij genezen en Hij doet nooit een half werk.
Die leugen van de boze, die gedachten van twijfel die hij daar in m'n oren wil lispelen daar weiger ik naar te luisteren.

Ik moet denken aan hoe ik op een gegeven moment weer enorm heb geworsteld met symptomen die leken op mijn eetstoornis waar God mij ook van had genezen, en dat God zei : Ik héb jou genezen, maar de wortels van de oude systemen moest er nog uit door je denken te vernieuwen. O wat vond ik dat een lastige, en wat heb ik daar mee geworsteld, maar ik ben er doorheen gekomen en ik zie het verschil dat en de genezing nu ik terug kijk. 

De vernieuwing van ons denken is wat het verschil maakt in ons leven. Als wij ons leven aan Jezus geven doet Hij een diep werk in ons, we worden een nieuwe schepping. Daarna krijgen wij de opdracht en de verantwoordelijkheid om ons denken te vernieuwen door het Woord van God tot ons te nemen en te processen in ons leven.  Efeze 4:23 vind ik in de AMPC heel mooi "And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude]" Word constant vernieuwd in de geest van je gedachten voor een verse mentaal en geestelijk houding.
Bij de Bijbelschool hoorde ik een prachtig voorbeeld : Ben je een vlinder die blijft kruipen als een rups omdat je niet weet dat je een vlinder bent, dan blijf je op je tak zitten kauwen op die taaie bladeren. Je bent niet gemaakt om daar te blijven zitten, je bent gemaakt om te vliegen.

Mijn liefdevolle Papa God doet geen half werk, ook hier zitten waarschijnlijk nog oude wortels van oude systemen en denkpatronen en Hij weet in Zijn wijsheid dat het nu de tijd is om daar mee aan de slag te gaan, dat ik dat aan kan omdat ik al zoveel groei en genezing heb mogen doormaken. Nu het jaar met het One-Word vertrouwen bijna voorbij is kies ik er voor om Hem ook hierin te vertrouwen, maar als ik heel eerlijk ben wel met de bibbers in m'n benen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 1 december 2020

Aanbidding

Aanbidding is een opdracht in de Bijbel, wat dingen die ik daar over leerde wil ik delen in deze blog.

Mattheus 4:10 "Toen zei Jezus tegen hem : Ga weg, satan, want er staat geschreven : De Heere, uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen."  

In het boekje : Met het gezicht naar de muur van Don Potter heb ik mooie dingen gelezen over aanbidding. Daar werd uitgelegd dat het Griekse woord voor aanbidding "proskuneo" is wat "kussen" betekend, zoals een hond die bij de hand van z'n baasje zit door te knielen, eer te bewijzen of respect te tonen aan mensen of wezens die een superieure positie bekleden.

Het heeft niet eens zozeer met liefde te maken, maar met onderwerping aan Diegene waarvan je weet dat Hij boven jou staat, het heeft te maken met eerbied, neerbuigen of neervallen, zich ter aarde werpen. 

In ons westerse denken waar iedereen gelijk moet zijn zijn we zulk respect en eerbied kwijt geraakt, we zijn zo trots geworden, opstandig, dat we niemand meer boven ons accepteren, de mens is zijn eigen god geworden.

1 Samuel 15:22 -23 zegt "Maar Samuel zei : Heeft de Heere evenveel behagen in brandoffer en slachtoffers als in gehoorzaamheid aan de stem van de Heere ? Zie gehoorzaamheid is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. Want opstandigheid is een zonder van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst."

Gehoorzaamheid , Hans Maat zegt daar ook mooie dingen over in dit korte filmpje.


In het leesplan Een uitbarsting van vreugde in de Bijbel-app kwam ik het voorbeeld van de jonge koning Josafat tegen wat me raakte. Hij richtte zijn aandacht alleen op het zoeken van de Heere, hij verspilde geen minuut door te twijfelen of God te beschuldigen. Hij besloot dat zijn blik op de Heere gericht zou blijven, ongeacht welke vijanden op weg waren naar de grenzen van het gebied waar hij koning over was, waar hij regeerde. Over hoe God daar al met mij over bezig is geweest schreef ik het blog Regeren.

Hij neemt de beslissing in zijn hart dat God de volledige en onverdeelde aandacht krijgt, ongeacht de situatie waarin hij beland, maar hij negeert zijn emoties niet en dat was me nog nooit eerder opgevallen. God is enorm met mij bezig over emoties en me aan het leren dat ze negeren en/of wegdrukken niet is waar Hij ze voor gegeven heeft, Hij verlangt ernaar dat ik ze bij Hem breng,  dat deed Josafat ook viel me op in 2 Kronieken 20:3  "Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken." 

Ook angst is een emotie die God gegeven heeft en dat is nou precies de emotie waar ik de meeste moeite mee heb en waar ik naar mocht gaan leren kijken zonder ervoor weg te vluchten of zo diep mogelijk weg te stoppen, op de een of andere manier het zwijgen op te leggen. Ik richtte me op God, dat werd mijn oplossing, maar God leerde me : Je bent welkom, maar jou angst is ook welkom bij Mij, mag jouw angst er ook bij jou zijn ? Een heel eerlijk antwoord zei : NEE, liever niet.

In dat zelfde leesplan werd Psalm 33 aangehaald en die kwam enorm binnen. In vers 1 zegt David : "O God, U bent mijn God ! U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water."  David benoemd zijn ziel en zijn lichaam, hij verlangt met beide naar de God in een moeilijke situatie, een land dor, dorstig land zonder water. Hij kent God, hij heeft Hem ook op een andere manier leren kennen dus Hij weet dat God betrouwbaar is, en dat Hij ook betrouwbaar zal zijn in deze benarde situatie die niet fijn voelt.  David geeft hier een mooi voorbeeld van hoe hij omgaat met emoties in een situatie die ook niet bepaald prettig is. Hij stopte het niet weg, het wordt benoemd in dit vers 

David wist, dit droge dorre land is niet van God, God is een God van overvloed, van geen tekort, ook niet voor mijn ziel. Hij is mij Maker en Hij is de enige die me hier kan helpen, die een echte oplossing heeft voor dit dorre droge land. 

In mijn blog Goed voelen schreef ik dat ik aan de gang mag met mijn emoties, mag leren emotie er te laten zijn zonder het te oordelen en in een hokje te frommelen. Het is er, het mag er zijn, het is zoals het is, ik mag er naar kijken en bekijken wat ik daarbij voel. Dan mag ik ermee naar God gaan, het Hem vertellen en stil worden om te luisteren wat Hij zegt, mij vertelt hoe ik verder mag gaan.

Psalm 63:4-6 laat zien dat hij besluit hoe dan ook God groot te maken, te eren voor Wie Hij is, gewoon omdat God alle eer toekomt. "Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met het vette en overvloed verzadigd worden, mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen." Ik zie hier een daad van gehoorzaamheid, een keuze om God te eren, hoe hij zich ook voelt. Maar ik denk niet dat David zijn emoties had weggestopt en er overheen heeft gewalst met lofprijs. Hij maakte God groot te midden van emoties.

Psalm 63:7-8 zegt dat Hij heel bewust in de nacht zijn gedachten op God richt, hij kent God als Zijn Helper, en in de schaduw van Zijn vleugels besluit hij te zingen, God groot te maken, Hem te aanbidden voor Wie Hij is.

Psalm 63:9 raakte me "Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij."  Op Christipedia vond ik een uitgebreide beschrijving van de ziel, in onze ziel bevinden zich onze emoties.  Met al zijn emoties klampt hij zich aan God vast, ze mogen er zijn en hij brengt ze bij God, de gever van al die emoties. David was bekent met angst, mensen die hem naar het leven staan maar hij weet iets heel zeker en zegt dat in vers 10-12  "Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neer doen storten door  het zwaard, zij zullen de vossen ten deel vallen. Maar de Koning zal zich verblijden, al wie bij Hem zweet, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden." Voor David was daar geen twijfel over mogelijk, de mond van de leugenaar, de boze die nog steeds erg z'n best doet om ook in onze oren de boodschap van zijn angst te tetteren, die zal verslagen worden. 

Bij het woord zwaard uit vers 11 moest ik denken aan Efeze 6: 17 "....en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God." 

Ja op God zien in onze moeilijkheden is het beste wat we kunnen doen, maar het is niet Gods bedoeling dat we onze emoties daarbij het zwijgen opleggen, ze mogen er zijn en met die emoties mogen we naar Hem toe gaan. Ik vind het een uitdaging, maar ik ben dankbaar dat Hij mij in Zijn liefde hier over leert en onderwijst, zodat ik nog meer kan worden zoals Hij mij bedoeld heeft. Dat Hij mij leert om een leven van aanbidding te leiden, een leven van gehoorzaamheid, een leven tot Zijn eer, de eer die Hem als mijn Meerdere, mijn Schepper toekomt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.


Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...