Zoeken in deze blog

dinsdag 30 april 2019

Liefde heeft een naam

Op allerlei manieren is God mij gaan duidelijk maken hoeveel kracht er in Zijn naam is, in de naam van Jezus.
Dat deed Hij door verschillende liederen waarvan ik er in dit blog één deel, maar ook door teksten uit de Bijbel. Een tekst die vaak bij mij boven kwam is wat Jezus van zichzelf zegt in Johannes 14:6 "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij." De naam van Jezus is de enige Weg naar heelheid, naar rust, naar vrijheid. De naam van Jezus is de enige Waarheid, wat uit Hem komt is de Waarheid. De naam van Jezus is Leven. 
Als ik het moeilijk heb hoef ik alleen maar de naam van Jezus uit te spreken, te belijden. Filipenzen 2:9-11 zegt "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden : Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader."
Het is zo bijzonder om de kracht van de naam van Jezus te ervaren.

Maar ook als ik blij ben of als mijn hart overloopt van dankbaarheid en ik niet weet wat te zeggen fluister ik de naam van Jezus, Hij is zo enorm goed en groot, zo vol liefde, een liefde die ik niet kan bevatten. Alles wat Jezus doet en wie Hij is komt voort uit Zijn wezen, en dat is liefde.

There's a space in every beating heart
Daar is een ruimte in elk kloppend hart
There's a longing that reaches past the stars
Daar is een verlangen dat verder reikt dan de sterren
There's an answer to every question mark
Er is een antwoord op elk vraagteken
There's a name
Daar is een naam
There's a hope flowing through these veins
Daar vloeit een hoop door deze aderen
There's a voice that echoes through the pain
Daar is een stem die echoot door de pijn 
There's an ember ready for the flame
Daar is een sintel klaar om te ontvlammen
There's a name
Daar is een naam
We will fix our eyes on the One who overcame
We zullen onze ogen gefixeerd houden op Degene die overwon
We will stand in awe of the One who breaks the chains
We zullen vol verwondering zijn voor Degene die ketenen verbreekt

Love has a name

Liefde heeft een naam
Love has a name
Liefde heeft een naam
Jesus
Jezus

Love has a name

Liefde heeft een naam
Love has a name
Liefde heeft een naam
Jesus
Jezus

There's a joy that triumphs over fear

Daar is een vreugde die triomfeerd over vrees
There's a laughter that wipes away all tears
Daar is een lach die alle tranen wegveegt
There's a presence that changes atmospheres
Daar is een aanwezigheid die de atmosfeer veranderd
There's a name
Daar is een naam

We will fix our eyes on the One who overcame

We zullen onze ogen gefixeerd houden op Degene die overwon
We will stand in awe of the One who breaks the chains
We zullen vol verwondering zijn voor Degene die ketenen verbreekt

Love has a name

Liefde heeft een naam
Love has a name
Liefde heeft een naam
Jesus
Jezus

Joy has a name

Vreugde heeft een naam
Joy has a name
Vreugde heeft een naam
Jesus
Jezus

Victory has a name

Overwinning heeft een naam
Victory has a name
Overwinning heeft een naam
Jesus
JezusDank U wel Heer Jezus voor wie U bent en wat U mij daar een stukje van laat zien van U, dank U wel voor de kracht van Uw naam die ik mag ervaren in mijn leven, waarvan ik een stukje mag kennen want U bent nog zo veel groter. Leer en onderwijs mij Heer, want ik wil zo graag U nog meer leren kennen, leren wie U bent.


ONDERWEG naar Hem en me Hem

dinsdag 23 april 2019

Dankbaar

Toen een paar weken geleden ik bij een mail van "IkWonderJou" dit lied (Opwekking 813) hoorde was mijn eerste reactie er een van een grote WOW.
Ik kende dit lied nog niet maar het was zo'n enorm feest van herkenning, dit bezong precies wat God in mijn leven had gedaan, wat ik had mogen ervaren. 

De euforie die lang bij me is geweest na mijn ervaring  met Pasen 2016 over de enorme verandering die God in mijn leven bracht is in het laatste half jaar uiteindelijk helemaal weggeëbd. Ik ken weer het gevoel dat God niet zo dichtbij lijkt en ik vind dat moeilijk, vooral omdat ik Hem zo van dichtbij heb mogen ervaren.  Wat over is gebleven is wat Hij in mijn leven deed en dat is heel bijzonder. Gelukkig weet ik nu wel heel zeker dat Hij er altijd bij is en me nooit alleen zal laten, ook niet als ik Hem niet voel, en dat is voor mij een enorme verandering. Dat intense gevoel van verlatenheid is er niet meer.

Het proces gaat nog steeds door, steeds komen er weer gebieden in zicht die voor het eerst of opnieuw (op een ander niveau) overwonnen (ontgonnen) mogen worden, samen met Hem kom ik ook daar doorheen ook al vind ik het lastiger zo.

Toch wil ik me steeds weer blijven herinneren, me bewust blijven van wat Hij voor mij gedaan heeft, me blijven herinneren waar Hij me vandaan heeft gebracht.
Als ik me dat blijf herinneren zie ik hoe groot Hij is en wil ik Hem daar voor danken en eren, en dat is precies de houding van mijn hart die Hij graag ziet.
Juist in de afgelopen Paastijd die net achter ons ligt was het bijzonder te bedenken wat Hij heeft gedaan, de enorme last die Hij heeft gedragen om mij de overwinningen te geven die ik mag ervaren. En ook al voelt het leven niet altijd als een overwinning, Hij de grote Overwinnaar is er bij en houd me vast.

Zo'n liefdevolle God is Hij, niet alleen voor mij maar voor ieder mens die Hem de kans geeft om te laten zien wie Hij werkelijk is.

Heer, U leidt mij door Uw hand,
toont mij het beloofde land.
Ook als pijn mijn hart verlamt:
Uw liefde wint elke strijd.

Is mijn angst als Jericho,
zijn de muren metershoog,
is mijn hart verdord en droog:
Uw liefde wint elke strijd,
mijn wapen, mijn veiligheid.

U die reuzen verslaat
U die bergen verplaatst,
U die ketens verbreekt
van wat is geweest,
brak de leugens en angst:
uw Woord duurt het langst,
want niets is ooit onmogelijk voor U.

Er is hoop, ook in de pijn,
als er oorlog woedt in mij,
als er nergens licht meer schijnt,
Uw liefde wint elke strijd,
mijn wapen, mijn veiligheid.

De grootste naam, de hoogste naam,
de mooiste naam is Jezus,
die redding geeft, die ketens breekt,
voor eeuwig Koning, Jezus.


Dank U wel dat de muren van mijn hart niet te hoog waren voor U, dank U wel dat de pijn van mijn hart U niet heeft afgeschrikt, net zo min als de oorlog die in mij woedde. Dank U wel dat U mijn ketens hebt verbroken en de dorre grond van mijn hart ben gaan bevloeien met Uw liefde. Uw liefde was het die overwon in mijn leven, voor eeuwig bent U Koning Jezus.
Dank U Jezus dat ik dit alles uit Uw hand heb mogen ontvangen en dat ik mag weten dat U nog veel meer voor mij heeft, U heeft alles wat ik wil ontvangen. Dank U wel dat U mij leert om niet meer te denken "zo is het wel genoeg anders neem ik te veel, nu maar een ander" 
Nee, U zegt dat U mij alles wil geven : alles. Help me dat nooit meer te vergeten, want Uw woord is waar, wat U beloofd dat doet U.  In Markus 11:24 staat "Daarom zeg Ik u : alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen." Dit alles maakte U mogelijk door niet alleen te sterven maar nog belangrijker : op te staan uit de dood, U maakte waar wat wat Jesaja 25:8-9 al zei "Hij zal de dood voor eeuwig overwinnen en vernietigen. De Heer zal al de tranen op alle gezichten afvegen. Hij zal de schande van zijn volk helemaal van de aarde wegdoen. Want de Heer heeft het gezegd [en Hij zal het ook doen] In die tijd zullen de mensen zeggen: Kijk, dit is onze God ! Hij is het van wie we hulp hebben verwacht. Hij is de Heer, op Hem hebben we vertrouwd. We zullen blij zijn en juichen, want Hij zal ons redden." 
Dank U wel Heer Jezus, daarom ben ik zo enorm dankbaar.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 16 april 2019

Hoe groot zijt Gij


Een paar maanden geleden ontdekte ik een vervelend plekje op m'n hoofd wat maar niet weg ging en uiteindelijk heb ik toch de huisarts er maar even naar laten kijken. Dan hoor ik een moeilijk woord : Basaalcelcarsinoom, en vraag ik wat dat inhoud : een veelvoorkomende (goedaardige) vorm van huidkanker die vrijwel nooit uitzaait. 
Oké dat valt dan weer mee.
Maar het moet wel weggehaald worden, en dat is een aantal weken later ook gebeurt en dat viel me reuze mee. Ook al was ik er heel nuchter onder, het is iets wat niet op je hoofd hoort te zitten en een fijn idee dat het plekje met succes weg is gehaald en dat het zo dus klaar is. 

Dan kom je wat weken later bij de kapper en die ziet dat er toch nog een kaal plekje zit en adviseert of het niet verstandig zou zijn dan wat ter bescherming op je hoofd te gaan dragen......dat was wel even slikken eigenlijk, maar ze had zeker een punt ook al had de dermatoloog daar niets over gezegd.
Na wat googelen kom ik tot het besluit dat dat toch wel een goed plan is, maar "help", ik vind dat helemaal niet bij mezelf passen en ik heb totaal geen ervaring met dat soort dingen. Ik hoor over bandana's en petjes, kijk wat op internet, maar zie me er nog niet mee lopen en ja zoiets wil ik toch wel even op m'n hoofd zien voor ik wat koop. En dan nog iets, winkelen is absoluut niet mijn ding.

Manlief zoekt ook wat op het wereld wijde web en vind een winkeltje in Gouda wat er volgens hem wel goed gesorteerd uitziet, ik vertrouw 'm blindelings want hij is de "winkelaar" bij ons in huis. Als we daar op een vrije dag heengaan treffen we een alleraardigst vrouwtje dat me gelijk begrijpt, snapt wat ik bedoel en doorziet wat bij me past en wat niet. Nog geen half uur later ben ik 2 petten in het zelfde model maar in verschillende kleuren rijker. Ook al moet ik nog wel erg wennen, dit is een goed resultaat en aan zijn gezicht te zien is manlief ook tevreden en daar word ik dan ook weer blij van. Opgelucht en tevreden, maar vooral dankbaar lopen we de winkel weer uit want wat viel deze onderneming waar ik best wel tegen op zag me mee. 


Toen we na een heerlijke lunch op een terrasje zonder bang te zijn voor het zonnetje op mijn mooie bolletje weer thuis waren keek ik wat filmpjes terug van de Nederland Zingt dag en daar kwam het lied "Hoe groot zijt Gij" voorbij en dat kwam ineens zo binnen. 
God is zo groot. 
Het plekje ontdekken (op een behaard hoofd waar het vaak over het hoofd wordt gezien), dat het succesvol werd weggehaald, en goed slagen voor een noodzakelijke bedekking tegen de zon : God voorziet.
Het zijn geen wereldschokkende dingen, maar voor mij waren ze belangrijk, waarvan ik vooral het laatste eigenlijk nog het engst vond. Hij wist het en Hij was erbij, in de gewone dagelijkse dingen.

Ik draai het lied nog maar een keer en veeg een traan weg, dankbaar zing ik het met heel mijn ziel mee : Hoe groot zijt Gij.

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt GijONDERWEG naar Hem en met Hem

P.S. Een dag voor deze blog online ging heeft de huisarts me opnieuw doorgestuurd naar de dermatoloog omdat er weer een plekje op m'n hoofd zit. Dit was best even een tegenvaller maar hoe dit verder ook zal verlopen, ik ben in Papa Gods veilige handen. Hij is erbij en zal er altijd bij zijn.

dinsdag 9 april 2019

Proeft en ziet

"Proeft en ziet dat de Here goed is", deze zin uit dit lied gebaseerd op Psalm 34, bleef bij mij hangen in een periode dat verschillende dingen mij duidelijk werden over mijn eetgedrag. 

In oude aantekeningen had ik een opmerking van mijn psychotherapeut gelezen uit 2015 waar hij had gezegd dat hij vermoedde dat mijn eetgedrag niet zozeer gerelateerd was aan eten op zich maar aan een basale behoefte. Toen ik dat terug las ben ik God gaan vragen wat voor behoefte dat dan was. In mijn processen heb ik ontdekt dat Hij alles weet en ziet en dat Hij de knelpunten ook wil laten zien zodat we ze samen in Zijn licht kunnen brengen zodat Hij daarin kan komen met Zijn genezing.

En ik kreeg antwoord : veiligheid.
Wat een openbaring, ja dat was het.
Er begon me te dagen dat veiligheid al vanaf mijn conceptie afwezig was geweest. 
Ik groeide niet veilig in de baarmoeder, mijn geboorte, de eerste 3 dagen in quarantaine, het verlies van mijn oma en broertje op jonge leeftijd die enorm veel invloed hebben gehad op het gezin waarin ik opgroeide, de pesterijen op school en in de straat waar ik opgroeide, het niet geaccepteerd voelen..........

Wat bijzonder dat God het altijd ziet en weet, dat Hij als we het Hem vragen ons wil laten zien waar de knelpunten zitten en de wortel eruit wil halen. 
Natuurlijk heb ik ook wel eens gedacht : kan Hij het niet gewoon oplossen, dat zou een stuk makkelijker zijn. Maar dan heb ik er niets van geleerd, had ik er niet door kunnen groeien. Hij wil ons inzicht geven en met dat inzicht ben ik ook gaan zien hoe liefdevol en wijs Hij is, hoe goed Hij is.
Ik realiseerde me dat als God me niet eerst had geleerd dat Hij mij zag, me niet had geleerd dat ik er mag zijn, mij niet had geleerd dat ik compleet, totaal aanvaard ben ik deze waarheid nooit had aangekund.
Hoe grondig gaat Hij te werk in het genezen van een mensenhart, liefdevol gaat Hij steeds een beetje dieper.
Dieper en dieper vloeide Zijn balsem in mijn wonden, op plekken waar ik me niet eens van bewust was, en bracht daar genezing.


 
I sought the Lord
Ik zocht de Heer
And He answered me
Hij antwoordde mij
And delivered me
Hij bevrijdde mij
From every fear
Van al mijn vrees

Those who look on Him

Degene die naar Hem opkijken
Are radiant
Stralen
They'll never be ashamed
Ze zullen niet worden beschaamd
They'll never be ashamed
Ze zullen niet worden beschaamd
This poor man cried
Deze arme man riep het uit

And the Lord heard me

En de Here hoorde me
And saved me from
En Hij redde mij
My enemies
Van mijn vijanden
The Son of God
De Zoon van God

Surrounds His saints

Omringt Zijn heiligen
He will deliver them
Hij zal hen bevrijden
He will deliver them
Hij zal hen bevrijden

Magnify the Lord with me

Maak de Here groot met mij
Come exalt His name together
Laten we met elkaar Zijn Naam verhogen
Glorify the Lord with me
Verheerlijk Zijn Naam met mij
Come exalt His name forever
Kom verhef Zijn Naam voor eeuwig 

Taste and see

Proeft en ziet
That the Lord is good
Dat de Here goed is
Oh blessed is he
Gezegend is hij
Who hides in Him
Die in Hem schuild

Oh fear the Lord

Oh vrees de Heer
Oh all you saints
Oh alle heiligen
He'll give you everything
Hij geeft je alles
He'll give you everything
Hij geeft je alles

Magnify the Lord with me

Maak de Here groot met mij
Come exalt His name together
Laten we met elkaar Zijn Naam verhogen
Glorify the Lord with me
Verheerlijk Zijn Naam met mij
Come exalt His name forever
Kom verhef Zijn Naam voor eeuwig 

Let us bless the Lord
Laten we de Heer zegenen
Every day and night
Elke dag en nacht
Never ending praise
Lofprijs die nooit ophoud
May our incense rise
Mag onze wierook opstijgen

Magnify the Lord with me
Maak de Here groot met mij
Come exalt His name together
Laten we met elkaar Zijn Naam verhogen
Glorify the Lord with me
Verheerlijk Zijn Naam met mij
Come exalt His name forever
Kom verhef Zijn Naam voor eeuwig

Taste and see
Proeft en ziet
That the Lord is good
Dat de Here goed is
He'll give you everything
Hij geeft je alles
He'll give you everything
Hij geeft je alles


In het boek "Het Vaderhart van God" van Floyd McClung zegt hij iets wat me raakte : "God koestert het diepe verlangen dat u genezing vindt van deze wonden en van de patronen die ze in uw leven hebben veroorzaakt. Maar dat kan pas gebeuren al u Hem, uw Schepper en hemelse Vader, het middelpunt van uw leven maakt, in plaats van uzelf."

Dank U Heer dat het Uw verlangen is dat ik genees, dank U wel ik ik mag proeven en zien hoe goed U bent. Help mij, geef mij Uw genade om U ten alle tijden het middelpunt van mijn leven te laten zijn. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 2 april 2019

Ik ben niet alleen

Wat een prachtig lied, de overbekende psalm 23 op een manier vertolkt die ik niet kende, op een manier die me enorm raakte.
Vooral de zin : "ik ben nooit alleen" kwam ineens heel diep binnen, er zakte iets nog dieper in mijn bewustzijn zeg maar. 

Wat er ook gebeurd met mij, in mij, om mij heen Hij is er altijd bij, ik ben nooit alleen. 
Wat vond ik dat bijzonder toen ik die verandering in mijzelf bemerkte, wat een verschil met een aantal jaar geleden, als ik dan in een moeilijke periode zat en de hemel soms van koper leek was er altijd het idee dat Hij me misschien wel verlaten had.

Nooit, nooit, nooit laat Hij mij alleen.
Nooit, nooit, nooit zal ik alleen zijn
Nooit, nooit, nooit ben ik alleen
Halleluja !


The Lord is my Shepherd
De Heer is mijn Herder
He goes before me
Hij gaat voor me uit
Defender behind me
Beschermer achter mij
I won't fear
Ik zal niet vrezen
I'm filled with anointing
Ik ben gevuld met zalving
My cup's overflowing
Mijn beker vloeit over
No weapon can harm me
Geen wapen kan mij kwaad doen
I won't fear
Ik zal niet vrezen


Hallelujah, I am not alone
Halleluja, ik ben niet alleen
He's my Comfert, always holds me close
Hij is mijn trost, houd mij dicht bij Hem

He always guides me
Hij leid mij altijd
Through mountains and valleys
Langs bergen en valleien
His joy is refreshing
Zijn vreugde is verfrissend
Restores my soul
Hersteld mijn ziel
Mercy and goodness
Genade en goedheid
Give me assurence 
Geef me zekerheid
That I'll see His glory
Dat ik Uw glorie zal zien
Face to face
Van aangezicht tot aangezicht


Hallelujah, I am not alone
Halleluja, ik ben niet alleen
He's my Comfort, always holds me close
Hij is mijn troost, houd mij dicht bij Hem

Your Spirit lives within me
Uw Geest leeft in mij
So I will walk in Your peace....
Daarom zal ik in Uw vrede wandelen
My victory, my victory.....
Mijn victorie, mijn victorie 

Hallelujah, I am not alone
Halleluja, ik ben niet alleen
He's my Comfort, always holds me close
Hij is mijn troost, houd mij dicht bij Hem
Dit zeker weten, dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet mocht ik van Hem ontvangen. Dit bewustzijn dat ik nooit alleen ben, ook als het leven soms zwaar is, ik ben nooit alleen.
Dank U wel dat U mij vaak door liederen zo optilt boven de zware dingen, U mij stimuleert om naar U te kijken, Naar Uw ogen vol liefde.
Dank U wel lieve Vader dat U mij laat weten, en voelen, ervaren hoe U bent, wat een Vader is, wat voor Vader U bent.
Dank U wel dat ik met U nooit alleen ben waar en wat dit leven me ook brengt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...