Zoeken in deze blog

dinsdag 26 maart 2019

Het Vaderhart van God

Op een ochtend had ik afgesproken met een bekende uit de tijd dat mijn leven een flinke puinhoop was. In die tijd trok deze diepgelovige vrouw die zoveel liefde en rust uitstraalde mij aan, ze nam me zoals ik was e.n had iets waar ik naar verlangde.
Maar de kinderen werden ouder en ik hoefde niet meer mee naar de speeltuin waardoor ik dus ook niet meer zo vaak op het pleintje voor haar huis was en het contact verwaterde. 

Af en toe kwamen we elkaar nog tegen op straat en dan groette we, af en toe was er een kort praatje en ze nodigde me ook wel eens uit om eens langs te komen, maar zoals dat gaat daar kwam niets van terecht. Uiteindelijk maar eens telefoonnummers uitgewisseld en via de Whats-app toch afgesproken, gewoon bijkletsen bij een kopje thee, heel eenvoudig maar zo waardevol.
We spraken over wat God had gedaan in mijn leven en over hoe haar leven er nu uitzag.
Op de tafel lag een boek waarvan ik de titel kende ook al zag de nieuwere uitgave er heel anders uit dan mijn oude variant "Het Vaderhart van God" van Floyd McClung Jr.

Lang geleden had ik het eens gelezen en het had me enorm geraakt, maar het deed ook zo enorm pijn, want God als Vader, ik kon er nog niks mee toen.  
Deze ontmoeting maakte dat ik het boek weer opzocht om het opnieuw te lezen, een absolute aanrader. 
Inmiddels is God mijn Vader geworden, ik heb Zijn liefde mogen ervaren. 
Toch is er ook nog regelmatig een enorme worsteling omdat ik de dingen die gebeuren, de weg die Hij met mij gaat niet begrijp en dan is vertrouwen best een dingetje.

Mijn verlangen is Hem te vertrouwen, helemaal en compleet, op wie moet ik anders vertrouwen. Niemand anders is zo betrouwbaar als Hij daar ben ik inmiddels van overtuigd, maar Hem alleen vertrouwen is soms best lastig.

Naarmate ik Hem steeds meer vraag Zijn werk in mij te doen en me te laten zien wat niet is zoals Hij het bedoeld heeft gebeuren er dingen die me laten roepen : Heer HELP. 
Ik weet dat Hij bij me is, dat Hij me nooit los laat, dat Hem nooit iets uit de hand loopt maar ik begrijp de situaties die ontstaan vaak niet, ze doen pijn, jagen me angst aan, bezorgdheid knaagt aan mijn vertrouwen.

's Avonds was ik weer gaan slapen met : Heer help me, laat me zien wat U me wilt zeggen, wat U me wilt laten zien. 
's Morgens werd ik wakker met een zin uit opwekkingslied 700 "Hij heeft je roep gehoord" en toen ik het opzocht raakte de volgende zin me "En de trouw en liefde van God zijn ook voor jou !" dan weet ik dat ik gezien ben, intens geliefd.
Dan kan ik alleen maar zeggen : Dank U Heer dat U mijn roep hebt gehoord en dat Uw trouw en liefde  voor mij zijn, U wijst mij de weg, U leert en onderwijst mij.
En dan is daar "ineens" "zomaar" een filmpje op YouTube met een preek/toespraak die ik nodig had.

Die kwam binnen.
Vertrouw ik naast God ook op tastbare dingen (de mammon, het gouden kalf) dat kan namelijk niet zegt de Bijbel in Mattheus 6:24 "Je kan nooit twee heren dienen. Want je zal altijd meer van de één houden dan van de ander. Je kunt niet God dienen én mammon."
Niet de mammon in plaats van God, maar ernaast, dat was me nog nooit opgevallen. 
Natuurlijk vertrouw ik God, ik zou niet anders willen, maar God liet me zien dat de praktijk van mijn leven laat zien dat ik ook de neiging heb tastbare dingen te zoeken, in mijn geval eten.

Oei wat een (terugkerende) les.
Wat ben ik dankbaar dat God zo diep met mij durft te gaan, dat Hij die hele diepe verrotte wortels waar ik geestelijk op leegloop bloot durft te leggen en bloot legt omdat ik Hem daar toestemming voor heb gegeven en Hem heb gevraagd het me te laten zien. Dat Hij vertrouwen heeft in Hem en mij, in de kracht van onze relatie, dat Hij weet dat wij dat samen aankunnen om het onder ogen te zien en het samen aan het licht te brengen zodat het opgeruimd kan worden, zodat er ruimte kan komen voor meer van Zijn vrede.

Zo laat de Vader mij Zijn hart kennen, het Vaderhart van God, een hart dat overloopt van liefde voor mij omdat Hij mij zo kostbaar vind. Hij heeft mij gemaakt in de schoot van mijn moeder zegt Psalm 139, Hij weet alles van mij en ondanks al de krassen en schrammen, ondanks lekkage plekken op mijn ziel waar ik op leegloop houd Hij zo enorm veel van mij. Hij heeft me zelf speciaal uitgekozen zegt Jesaja 43:4 "Omdat Ik je kostbaar vond, heb Ik jou uitgekozen. Ik houd heel veel van je..." 

Lieve Vader, dank U wel dat ik Uw hart steeds meer mag ontdekken, dat U me er steeds weer een stukje van laat zien. 
Hoe mooi en veelzijdig, hoe bijzonder mooi, goed en liefdevol bent U.
Dank U wel dat U mijn Vader bent en ik Uw geliefde dochter.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 19 maart 2019

Zingen in de woestijn

Een tijdje geleden kwam ik iets tegen waar ik inmiddels erg enthousiast over ben, misschien heb je er wel eens van gehoord "Ik WonderJou" je kan je er op aanmelden en dan krijg je elke dag een mailtje met een kleine bemoediging/ overdenking. Regelmatig word er ook een lied bij gedeeld en daar word ik zo blij van. Ik hoor liederen die ik nog niet kende of nog niet zo goed had beluisterd of waar ik de tekst nog niet nader van had bekeken.
Vaak passen die stukjes precies in mijn situatie op dat moment, ik ervaar dat als Gods bijzondere timing, zo liefdevol.

Laatst viel mij iets op in de Bijbel wat me nog nooit eerder was opgevallen. Toen God het volk Israël uit de slavernij bevrijdde bracht Hij hun in de woestijn. We denken vaak aan de woestijn aan een dorre moeilijke plaats, we wandelen liever in de grazige weiden. Maar soms kan je gewoon niets anders aan dan de woestijn, heb je die tijd nodig om op adem te komen, en nieuwe vaardigheden te leren.
Toen me dit opviel bedacht ik me dat het volk het waarschijnlijk niet eens had aangekund om gelijk in het beloofde land te komen, ze zouden geen idee hebben gehad hoe ze er mee om hadden moeten gaan. 
Ze hadden die tijd in de woestijn nodig om los te komen van hun slavernij denken.

De woestijn tijd kan een hoop in me los maken, het is confronterend, maar het brengt mij ook bij Diegene die er altijd bij is en bij de Enige waarop ik nooit tevergeefs vertrouwd, die in staat is mijn diepgewortelde slavernij denken om te keren in vertrouwen op Hem, dat ervaar ik keer op keer.

Dit lied raakte me toen ik het hoorde, in de woestijn leer ik Hem groot te maken. 
Voor het lied word eerst Psalm 66 voorgelezen, een prachtige Psalm die spreekt over Gods enorme trouw en grootheid. Nee het is niet altijd makkelijk, maar Hij blijft altijd getrouw, waar we ook doorheen gaan, Hij is erbij.


"Heel de aarde, juich voor God
bezing de eer van zijn naam
breng hem eer en lof
Zeg tegen God: Hoe ontzagwekkend zijn uw daden
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.
Kom en zie de werken van God
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen: 
machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten.
Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
U hebt ons beproefd, o God
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver, 
ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
Mensen zijn over ons heen gereden,
we zijn door vuur en water gegaan, 
maar u bracht ons naar een land van overvloed.
Toen mijn mond hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.
Had ik kwaad in mijn hart gevonden,
de Heer had mij niet gehoord.
Maar God heeft mij gehoord,
hij heeft geluisterd naar mijn gebed.
Geprezen zij God,
hij heeft mijn gebed niet afgewezen,
mij zijn trouw niet geweigerd."
This is my prayer in the desert
Dit is mijn lied in de woestijn
When all that's within me feels dry
Als alles in mij droog aanvoelt
This is my prayer and my hunger in me
Dit is mijn gebed, de honger in mij
My God is the God who provides
Mijn God is de God die voorziet

And this is my prayer in the fire

En dit is mijn gebed in het vuur
In weakness or trial or pain
In zwakte, in proces of pijn
There is a faith proved
Daar is een bewezen geloof
Of more worth than gold
Dat meer waard is dan goud
So refine me Lord through the flames
Verfijn mij Heer in de vlammen

I will bring praise

Ik zal U prijzen
I will bring praise
Ik zal U prijzen
No weapon formed against me shall remain
Geen wapen tegen mij gevormd zal stand houden

I will rejoice

Ik zal mij verheugen
I will declare
Ik zal verklaren
God is my victory and He is here
God is mijn overwinning en Hij is hier

And this is my prayer in my battle

Dit gebed is mijn strijd
When triumph is still on its way
Als de triomf nog onderweg is
I am a conqueror and co-heir with Christ
Ben ik een overwinnaar en mede heerser met Christus
So firm on His promise I'll stand
Vast op Zijn belofte sta ik

I will bring praise

Ik wil lof brengen
I will bring praise
Ik wil lof brengen
No weapon formed against me shall remain
Geen wapen tegen mij gevormd zal stand houden

I will rejoice

Ik zal mij verheugen
I will declare
Ik zal verklaren
God is my victory and He is here
God is mijn overwinning en Hij is hier

All of my life

Mijn hele leven
In every season
In elk seizoen
You are still God
Bent U nog steeds God
I have a reasen to sing
Ik heb een rede om te zingen
I have a reasen to worship
Ik heb een rede om te aanbidden
Jesaja 54:17a zegt: "Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn"  
Wat een krachtige belofte, met deze woorden op mijn lippen wil ik mijn weg gaan in de volle overtuiging dat Hij mij leidt op de weg, of die nu door de woestijn of langs grazige weiden gaat. Hij is erbij altijd.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 maart 2019

Ware vrijheid

Dagen achtereen kwam steeds één bepaalde zin uit in een lied in mij op : "Door Uw wil te doen leer ik om vrij te zijn" het bleek Opwekking 582 te zijn.
Dat gaf me absoluut iets om over te kauwen, want het klinkt zo tegenstrijdig. Hoe kan je vrij zijn door te doen wat iemand van je wil ? 
Het is alleen niet zomaar Iemand.

Heer wat wil U me hier mee zeggen ? 

Vrijheid komt er volgens het woordenboek op neer dat niets of  niemand bepaald wat jij doet, denkt of zegt, als we ons gedwongen voelen om dingen te doen of te zeggen die we eigenlijk niet willen, voelen we ons onvrij. Als er geen angst is in je leven om te doen en te zeggen wat je werkelijk wil dan ben je waarlijk vrij. 
Je kan niet echt vrij zijn als er nog een (spoortje) angst bij zit.

God dwingt ons nergens toe, Hij eist niets van ons.
Hij nodigt ons uit om ons leven met Hem te delen, een leven waarin Hij in alles wat we nodig hebben zal voorzien. 
Hij vraagt ons of wij Hem willen volgen, Hij vraagt ons om te reageren uit onze eigen vrije wil, dat we ons overgeven aan Zijn liefde.

Paulus zegt dat in Handelingen 20:24 heel mooi "Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade." 
Paulus had zich compleet en totaal aan God overgegeven en deed wat Hij van hem had gevraagd, de consequenties daar maakte hij zich ook niet druk over want Hij wist dat Hij in alles zou voorzien. Hij zou altijd bij Hem zijn en Hem in staat stellen om de bediening die Hij van Hem had gekregen uit te voeren. 

Als ik heel eerlijk ben ben ik niet zo ver als Paulus, bewust of onbewust maak ik me nog heel vaak zorgen, en vaak is dat ook nog om mijn vege lijf. Wat gebeurd er als ik dit of dat mechanisme opgeef, wat gebeurd er dan ? 

Je kan niet echt vrij en blij zijn als er voortdurend nog een spoortje angst op de achtergrond meespreekt.  

Ik heb wel eens gebeden : Heer wijs alles wat tussen U en mij instaat, wat mij tegenhoud om U voluit alles te geven, om helemaal van U te zijn, ik wil het in het licht brengen bij U om er vrij van te komen.
Het is een mooi en eerlijk gebed en ik wil dat ook graag, maar als God het dan ook gaat aanwijzen kost het me soms nog heel wat moeite om te snappen wat Hij dan bedoeld, en vind ik het moeilijk om het ook daadwerkelijk onder ogen te zien.

Dit lied zeg : Jezus, alles geef ik U.
Alles, dat is veel.
Alles, dat is radicaal en dat heeft consequenties.

Jezus zegt in Handelingen 8:31-32 "Jezus zei dan tegen de Joden die in Hem geloofden : Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken."
Discipelen zijn navolgers, zij doen als hun grote voorbeeld.
Als Jezus mijn grote voorbeeld is doe ik wat Hij deed, dan ga ik niet meer mijn eigen weg, maar wil ik in alles doen wat Hij deed. Jezus ging ook niet zijn eigen weg, Hij deed de wil van de Vader.
Door dat te doen zal ik Hem steeds beter leren kennen, en die kennis zal mij vrij maken.

Alleen als mens heb ik een probleem, Jeremia 17:9 zegt "Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is ?"
Die arglistigheid daar loop ik regelmatig flink tegen aan, maar Jezus weet dat, dat wist Hij al lang, en dat heeft Hem er niet van weerhouden om voor mij te kiezen.


Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd  
leg ik in uw hand,  
vertrouw ze aan U toe. 

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.


Hij weet dat ik uit eigen kracht zal falen in het doen van Zijn wil. Hij kent mijn arglistige hart dat zichzelf steeds weer zelf wil beschermen of gedachten heeft die zeggen dat ik het moet verdienen, dat Zijn aanbod te mooi is om waar te zijn.

Heer leer mij om Uw wil te doen, help me U te vertrouwen voor de consequenties, dat niet angst of vrees mij zal motiveren in wat ik doe of niet doe, maar alleen liefde mij zal motiveren om in Uw voetsporen te volgen en zo de vrijheid te ervaren die U voor mij hebt, die U voor mij bedoeld hebt. 
Ik weet dat dit onderwerp nog lang niet uitgewerkt is in mijn leven, maar ik wil het leren Heer, ik wil begrijpen en ervaren wat U voor mij bedoelt hebt, werkt U het maar uit in mijn leven Heer en veeg alles wat U in de weg staat maar uit die donkere hoekjes zodat er ruimte komt voor U, en help mij om mee te werken met Uw Geest, me te buigen voor Uw wil en verlangen voor mij.
Doe Uw werk in mij Heer.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 maart 2019

Gokken of investeren

Een tijdje geleden bekeek ik een 2 filmpjes van Joyce Meyer die me bezig bleven houden.
Dat ons denken het zenuwcentrum van ons leven is dat wist ik al wel en heb daar al vaker over geschreven o.a. in m'n blog "Controletoren"
Haar vraag : "ben je een gokker of ben je een investeerder" kwam bij me binnen en bleef bij me hangen en zette me aan het denken.

Hoe vaak doen we niet denken waarvan we hopen dat ze geen consequenties zullen hebben, b.v een doos chocolade leeg eten en hopen dat je er niets van aankomt (gokken) 
Of we denken dat het die ene keer wel kan, maar als je het één keer hebt gedaan is de tweede keer makkelijker en de derde en de vierde keer. 

"Er gebeurd niets goeds per ongeluk. Goede dingen zijn dus een keuze. Maar slechte dingen gebeuren als je je er niet tegen verzet."
Zoals zij zegt : je kunt geen gezondheid oplopen, maar wel ziekte, daar hoef je niets voor te doen. 
Zo vertaalt naar het Nederlands klinkt het wat vreemd maar  ze heeft zeker een punt. 

Ik vind het zo jammer dat dit niet in de Nederlandse vertaling van de Bijbel staat in Spreuken 23:7 "As a man thinketh in his heart, sois he." "Zoals een man in zijn hart denkt, zo is hij" want het is zo'n grote waarheid. 

Romeinen 1:28-32 zegt hele scherpe dingen over het hart van de mens "Ze hebben dus geen zin om God te eren. Daarom heeft God hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen. Ze zijn oneerlijk, ontrouw, hebzuchtig en gemeen geworden. Ze zitten vol jaloersheid, moord, ruzie, bedrog en wreedheid. Ze roddelen, liegen, beledigen God en scheppen op over zichzelf. Ze weten steeds wel weer wat slechts te bedenken. Ze zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, onvriendelijk, haatdragend en liefdeloos. Ze weten heel goed dat God zegt dat zulke mensen mensen de doodstraf verdienen. En ze vinden het ook prachtig als andere mensen die dingen doen."

Neem ik het risico dat het allemaal uit zichzelf  wel op zal lossen en het allemaal mee zal vallen of ga ik heel bewust in actie komen en investeren, in mijn denken, in relaties, in m'n gezondheid, in.......

Rond die zelfde tijd viel voor mij ook bewust het kwartje dat wij hier op deze aarde mogen meewerken aan Gods Meesterplan. Hij heeft een plan met de wereld waarin jij en ik elke dag leven, met de mensen om ons heen, ons gezin, onze familie, onze buren, onze collega's, voor diegene waar wij niets van snappen, waar wij geen raad mee weten misschien. 

Hij vraagt ons : wil jij Mij laten zien door je manier van reageren, door wat je doet, omdat ik het aan je heb gevraagd om dat te doen.
Dat gaat niet vanzelf (gokken) dat zijn bewuste keuzes (investeren) 
Ga jij je zorgen maken (gokken) dat gaat vanzelf, of maak je een bewuste keuze om jou gedachten heel bewust onder de leiding van de Heilige Geest (investeren) en te zeggen : ik wil naar die persoon/situatie kijken zoals U daarnaar kijkt. Ik wil woorden van leven denken en uitspreken in plaats van dood/negatieve gedachten en woorden. Het klinkt heel zwart/wit, maar in Spreuken 18:21 staat het heel duidelijk. "Je tong heeft de macht over leven en dood. Als je je mond zijn gang laat gaan zul je daarvan de gevolgen dragen." 
En die woorden beginnen bij gedachten.

Ik zal de filmpjes hieronder delen, ze zijn absoluut de moeite waard om te beluisteren.
Voor mij is het een onderwerp dat regelmatig bij mij terug komt dus ik denk dat God vind dat daar nog wel wat werk aan de winkel is, en ik ben er van overtuigd dat Hij daarin gelijk heeft, en steeds gaat het proces een stukje dieper.
Als ik investeer zal dat vruchten afwerpen, zal het mij in staat stellen om te ontvangen wat de investering oplevert.


Dank U Heer dat U mij steeds weer de spiegel voorhoud, dat U me oproept en motiveert om bewust te zijn van mijn denken. Ik wil mijn denken vullen met goede gedachten, met Uw woord en bewuste keuzes maken die goed zijn voor mijn geest, ziel en lichaam.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...