Zoeken in deze blog

dinsdag 25 augustus 2020

VERTROUWEN

VERTROUWEN met hoofdletters.
Het woord dat God mij gaf voor 2020 was vertrouwen, Hij is er stevig met mij over bezig, in liefde mij verlokkend Hem dieper en dieper te vertrouwen. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren werd er in onze gemeente gevast en gebeden voor doorbraak, in de gemeente maar ook in onze persoonlijke levens. Voor mij was het de eerste keer dat ik voor een langere tijd mee deed met vasten en het was voor mij een bijzondere tijd.  
We willen zo graag Gods beloften tot leven zien komen. Beloftes vaak waar we al heel lang naar uit kijken. We zijn daarin in het goede gezelschap van bijvoorbeeld Abraham, Jozef, David, en ik zal er best een paar vergeten. Het is niet dat je Gods beloften kan afdwingen, maar je mag Hem wel alles vragen en je vertrouwen op Hem opnieuw toewijden en bekrachtigen met vasten. 
In het weekend vielen er hele bijzonder puzzelstukjes in elkaar voor mij die terug kwamen op wat ik al eerder deelde in de bloggen  Volharding en Regeren, God spreekt, en willen wij het horen. 

Op zondag keek ik de aflevering Nederland Zingt met Klazina de Boer, ze vertelt hoe ze met alcohol haar emoties verdoofde en dat was zo'n herkenning, dat deed ik met eten en daar is God al een aardig poosje met me on bezig. Hij verlangt er alleen zo naar dat ik volhard, me alleen op Hem richt en naar Hem vlucht i.p.v. van Hem weg vlucht en verdoof. 

Die avond las ik het boek "Live in Love" van Wilkin van der Kamp uit. Door het hele boek komt hij terug op de roep van Jezus : Lech acharai ! Volg Mij ! God is Liefde en als we in die Liefde wandelen en leven, wonen is er nergens geen plek meer voor angst. Angst impliceert vluchten of wegrennen voor iets of iemand las ik in datzelfde weekend in het leesrooster in de Bijbel-app Heilige emoties - Bijbelse antwoorden op ieder uitdaging. BAM, die kwam binnen. Er stond verder : Als je angstig rondrent, ren je terug naar het verleden, weg van de armen van God. Als je vooruit rent, behaal je de prijs die in de hemel klaarligt, nu God je door Christus Jezus geroepen heeft !

Klazina vertelde hoe God haar duidelijk maakte dat Goliath vellen niet genoeg was, z'n hoofd moest eraf, en ik wist dat het tijd is mijn Goliath te onthoofden. 

Dan lees je op Jezus.net de tekst uit 1 Samuel 17:46-47 "Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En al deze mensen zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Want de Heer zelf strijd voor ons, Hij geeft jullie in onze macht." David spreekt deze woorden in geloof en in vers 51 lezen we dat hij het hoofd van Goliath eraf hakt. 

Ga ik met de bibbers in m'n benen achter Jezus aan, wandelend, wonend in Zijn liefde. 
Wonend ? 
Ja wonend. 
Wilkin sluit z'n boek af met Johannes 15:10 uit de Message vertaling en die vind ik zo mooi "If you keep my commands, you'll remain intemately at home in my love. That's what I've done - kept my Father's commands and made myself at home in his love." 
Wonen in Gods liefde, samenwonen is intiem, ook iets waar God met me mee bezig is, Hij verlangt naar intimiteit met ons. Intimiteit als totale overgave uit liefde, vertrouwen, 

In dat Bijbelrooster werd die dag ook een tekst aangehaald uit Filipenzen 3:14 "Maar ik doe één ding : ik vergeet wat voorbij is en strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is : het winnen van de hemelse prijs die God mij  in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven." en laat dat nou net de zin zijn waar ik 's morgens mee wakker was geworden uit het lied Perseverence dat op dat moment online stond, ik deel het in de blog Volharding wat ik eerder aanhaalde. 

Toeval ?
Nee !
God spreekt, en hoe !
Dus ik zing het lied nog maar eens en bid de woorden : Lord, help me not be a hearer only of Your Word, but live it out in obedience and love, when trials come Lord, help me not to stray away but just grow stronger in my  hope and faith.
Het Bijbelrooster voor die (16e) dag sluit af met de woorden : Ik zal niet angstig rondrennen, maar vooruit gaan naar alles wat God voor me heeft. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 augustus 2020

Voorbeeld volgen

In mijn vorige blog had ik het over regeren, regeren over je "vlees", onze vleselijke verlangens. Jezus is mijn grote voorbeeld, Hij werd als onderdeel van de Godheid (Vader - Zoon - Heilige Geest) mens.
Jezus zegt in Mattheus 10:28-39 "Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden."

Ik vind de manier waarop God dingen onder m'n aandacht brengt, me leert zo bijzonder. Ik weet ik heb dat al vaker gezegd, maar ik blijf me er gewoon over verbazen hoe dat ineens van allerlei kanten (die niet eens wat met elkaar te maken hebben) dingen bij elkaar komen, alles wijst dan naar wat God tegen me wil zeggen, dat vind ik zo bijzonder. 

In het boekje : De kracht van Jezus' bloed van Andrew Murray las ik iets waar ik nog nooit over na had gedacht en me aan het denken heeft gezet. Als we aan Jezus en het kruis denken denken we aan Gethsémane. Wat Jezus daar deed was pure zelfopoffering. Maar Jezus nam niet alleen daar Zijn kruis op zich, Zijn hele leven hier op aarde was een leven van Zijn kruis opnemen. 
Hij vraagt nooit iets van ons wat Hij zelf niet heeft gedaan. 
Zijn hele leven hier op aarde was een leven van Zijn wil verliezen door Zichzelf te verloochenen, en niets te doen of te spreken, dan wat Hij van de Vader gezien of gehoord had. In Johannes 5:16-47 legt Jezus zelf uit hoe het zitten met Hemzelf en Zijn Vader - God. Jezus weet precies wat het is om niet te doen waar je zelf zin in hebt. Hij had in de hemel bij zijn Vader voor Hij naar de aarde kwam een geweldig leven. Hij kende ook de verleiding en de gedachten : Hier heb ik even geen zin in, kan dit niet anders, kan het niet op een andere manier ? Hij vraagt het zelfs aan Zijn Vader In Mattheus 26:39 "....Vader als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan !..." 

Filippenzen 2:6-8 "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens, En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis." 
Hebreeen 5:8 "Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. " Ook Jezus moest als mens gehoorzaamheid leren, daarom kwam Hij als baby, om het hele menselijke traject af te leggen van leren, onderwezen worden, opgevoed worden. Niets van wat wij doormaken is Hem vreemd.

Deze dingen heb ik al zo vaak gehoord en gelezen en dan opeens valt bij wijze van spreken het kwartje. 

In Johannes 6:38 zegt Jezus "Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft." Jezus wist dat Zijn tijd op aarde geen snoepreisje zou worden, en toch kwam Hij. Toen ik ervoor koos om Jezus te volgen hoopte ik dat een hoop van mijn ellende zou verdwijnen als sneeuw voor de zon, toen ik erachter kwam dat het zo niet werkt was ik heel blij dat ik wist dat Hij er wat er ook gebeurd altijd bij is, dat maakte een heel groot verschil en op die manier durfde ik het wel aan met Hem.

Dat ik het in m'n eentje in eigen kracht niet ga redden daar kwam ik al snel achter, en ik schaam me daar absoluut niet voor. Maar dit regeren over m'n vlees vind ik best pittig. Nu Hij me zo heeft laten zien dat ook Hij zijn leven lang niet heeft gedaan waar Hij zelf zin in had zette me dat wel aan het denken. 

Heer help me alstublieft Uw voorbeeld te volgen ook hierin, niet mijn wil maar Uw wil geschiedde, ook in zowel de kleine als grote dingen die zo dwars tegen mijn gevoel en vlees in gaan. U dieper te vertrouwen dat wat U me vraagt goed is, dat U me door die weg te gaan vormt naar Uw beeld.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 11 augustus 2020

Regeren

In de maanden die achter ons liggen stond de wereld op z'n kop en werden we stil gezet. Ik heb er bewust vrijwel geen aandacht aan besteed in m'n blogs en gewoon gepubliceerd wat al klaar stond en ook in deze tijd waren de blogs als ze online gingen weer heel actueel ook al waren ze al een maand of 2 á 3 van te voren geschreven. Zo werkt mijn blog-avontuur met de Heer, want zo ervaar ik het, het raakt me hoe Hij mijn blogs voor mijn eigen proces gebruikt en er ook anderen zo nu en dan mee raakt. Gezegend worden om te zegenen, ik vind het een mooi principe dat God hanteert. 

Ik wil nu toch wel iets delen over die tijd voor mij. Ik vond het een bijzondere tijd, het zette me stil en door de rust en stilte kon ik Gods stem beter verstaan. Hij sprak en schudde aan mijn kijk op mezelf, Hij liet mij zien dat ik niet echt geloof dat ik door Hem bevoegd ben om te regeren. Niet om te regeren over anderen, maar om te regeren over mijn eigen stukje aarde, mijn eigen vlees met al zijn verlangens. In het mooie leesplan : Heilige Emoties - Bijbelse antwoorden op iedere uitdaging word het heel treffend ook wel onze emotionele hysterie genoemd, nou ik moet je bekennen dat ik die term wel passend vind. Ik heb het al eens eerder vertelt maar emoties vind ik maar lastige dingen en God is echt bezig me te leren ze als Zijn cadeau te zien en ze op de juiste wijze te waarderen en hanteren. 

Een aantal Bijbelteksten die tot me spraken over dat regeren zijn Efeze 2:6 "Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus."
Openbaringen 3:21 "Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit."
Openbaringen 5:10 "U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde." 
Doordat we opgestaan zijn met Hem in nieuw leven hebben wij dezelfde Geest en Kracht van Jezus in ons door de Heilige Geest en heeft Hij ons in staat gesteld daarmee te handelen en te doen wat Hij deed. Ik ken dat onderwijs en geloof het ook maar de praktijk is toch best een enorme uitdaging voor mij. 

Zoals vaak gebeurd brengt God me dan onderwijs onder de aandacht, in dit geval twee (beide Engelstalige) Een filmpje van Audrey Mack : Violent take it by force  dit komt uit Mattheus 11:12 "Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen." Ik heb dit altijd een moeilijke tekst gevonden. Met geweld ? Maar onze vijand is alles behalve een pacifist, hij is sluw, doortrapt en agressief. Ook wij hebben een agressieve houding nodig om ons bewust te zijn van zijn vuile spelletjes en om hem buiten onze deur te houden. Dat is een hele andere vorm van geweld. Het is de bedoeling dat ik niet bang in een hoekje blijf zitten, maar dat ik opsta en mijn rechtmatige plaats inneem en hem wedersta. Jacobus 4:7 zegt het heel duidelijk "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel en dan zal die van u wegvluchten." 

Een ander filmpje van  Louie Giglio : Don't give a seat  heeft me daarin ook geholpen, hij spreekt over Psalm 23:5 "U nodigt mij aan tafel voor de ogen van de vijand....." Een tafel voor twee, een intiem diner temidden van het strijdtoneel met je vijanden. Hij wacht niet om die tafel klaar te maken met alles wat ik nodig heb om (weer) op kracht te komen of te blijven, tot de rust is weergekeerd op het strijdtoneel. Nee temidden van het rumoer nodigt Hij mij aan tafel voor een intiem één op één diner met een goed gesprek. Neem ik de uitnodiging aan ? Heb ik tijdens dat diner dan ook alleen oog voor Hem of let ik op alles wat om me heen gebeurd en op wat er op de andere tafels gebeurd ? Wat doe ik als er een ongenode slinkse gast probeert aan te schuiven ? 

Het was een behoorlijk confronterende spiegel en ik begon te begrijpen waarom ik steeds weer onderuit ga, ook op gebied van eten. 
Het was of God aan me vroeg : Geloof jij dat je kunt regeren ? 
Ik antwoordde : Nee daar ben ik niet toe in staat Heer. 
Hij zei : Ik heb je er toe in staat gesteld., geloof je dat ?
Toen bleef ik stil, want wie ben ik om te zeggen dat het niet waar is wat Hij zegt, Hij heeft me dit al vaker vertelt, maar mijn hart is heel diep van binnen nog niet overtuigd blijkbaar. Hij roep me op op te staan in Zijn kracht en te leren te regeren over mijn emotionele hysterie. 

Ik moest denken hoe Hij mij heeft overtuigd dat ik Zijn geliefde kind ben, heel lang heb ik daarover leugens geloofd dat ik dat niet waard was, maar die leugen heb ik achter me gelaten. Het zelfde geld voor Zijn Waarheid dat ik kostbaar en geliefd ben, en nu pakt Vader in Zijn liefde de volgende leugen aan die nog in een donker hoekje verscholen lag en die mijn hart nog geloofde.  Het is eng, net als toen ik de andere leugens achter me mocht leren laten, maar ik wil Zijn Waarheid geloven want ik ben er van overtuigd dat Hij goed is en dat Hij het beste met me voor heeft. Dat Hij me dicht bij huis, in mijn eigen leven wil leren heersen over de boze, die vaardigheid in me wil trainen. 

Eigenlijk denk ik dat ik daar deze tijd voor nodig had, letterlijk stilgezet, geen of in ieder geval veel minder opties om te vluchten, want dat vluchten is ook nog een diep geworteld systeem waar God mee aan het werk is, ik mag leren naar Hem te vluchten.
Ik ben dankbaar ook voor de tijd, dankbaar voor Wie Hij is en Zijn werk in mijn leven. Dankbaar dat Hij mij leert Hem dieper te vertrouwen en te gaan handelen met wat Hij mij gegeven heeft.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 4 augustus 2020

Hij wéét

Laatst was ik eens wat oude cd'tjes aan het draaien van Don Francisco, dat kon weer omdat ik mezelf een nieuw spelertje cadeau had gedaan omdat m'n oude al heel lang kuren had en ik het jammer vond om m'n cd'tjes niet meer te draaien. Ik wist half niet meer wat ik door de jaren heen allemaal verzameld had, zo leuk om dat weer terug te luisteren. Ik vond echt juweeltjes. Muziek uit mijn jonge jaren die veel voor me betekend heeft. Ik zat wat te puzzelen terwijl ik zat te luisteren en het lied wat ik in deze blog deel bracht me terug naar de tijd dat ik zo verlangde dat dit lied waar zou kunnen zijn voor mij. Ik voelde me toen zo alleen, wilde zo graag dat iemand / Iemand me écht zou zien en van me zou houden. Ik heb vaak bittere tranen gehuild bij dit lied, want het zei precies wat ik zo graag wilde horen maar wat ik niet durfde te geloven.I know what you've been hearing
I've seen you hide your fear
embrassed by your weaknesses
afraid to let Me near 

I wish you knew how much I long
for you to understand
no matter what may happen child
I'll never let go of your hand

I know you've been forsaken
by all you've known before
when you've failled their expectations
they frown and close the door

But even though your heart itself
should lose the will to stand
no matter what may happen child
I'll never let go of your hand

The life that I have given you
no one can take away
I've sealed it with Mij Spirit, blood and word
the everlasting Father has made His covenant with you
and He's stronger than the world you've seen en heard

So don't you fear to show them 
all the love I have for you
I'll be with you everywhere
in everything you do

And even if you do it wrong
and miss the joy I planned
I'll never, never let go of you hand


Vader dank U wel dat U dit allemaal heel diep in mijn wezen hebt laten doordringen, dat ik me nu zo enorm geliefd mag weten en ook regelmatig mag voelen. U houd van mij, U weet alles van mij en U laat me nooit meer alleen. Dank U wel dat ik dit lied na al die jaren weer mocht horen en me het enorme verschil mocht realiseren, wat een mooi cadeau van U.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...