Zoeken in deze blog

dinsdag 19 mei 2020

Volharding

Volharding : het volharden, standvastigheid, zegt het woordenboek. Koppig volhouden wat je begonnen bent, was een andere definitie die ik vond. Toen ik het lied dat ik in deze blog voor het eerst hoorde kwam het flink binnen, alsof God zei : Ik wil dat je volhoud, wat er ook gebeurd. 

Het mooie aan de muziek van deze man is dat hij liedjes schrijft die op Bijbelteksten zijn gebaseerd en die zet hij ook in een bericht bij het lied op YouTube. Ik houd daarvan en wil er een aantal delen hier, Gods Woord zegt meer dan genoeg. Ook al heb ik het al zo vaak gehoord, ik vond het pittige woorden, en het lijkt wel of God steeds meer op die manier tegen me spreekt, in stevige aanmoediging, maar ik denk dat ik dat ook nodig heb. Maar wat Hij spreekt en doet, doet Hij uit liefde, Hij is liefde, Hij kent niets anders.

Jacobus 1:3-4, 12 "Want ik weet : wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder tekortkoming...........Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft."

Hebreeën 13:14 "Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt."

Hebreeën 10:36 "Blijf juist volharden, want als u  de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is."

Hebreeën 12:2 "Laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof : denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde  van de troon van God."

Johannes 16:33 "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed : ik heb de wereld overwonnen."

Openbaringen 22:12 "Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden."

Genesis 15:1 "Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen : Wees niet bang, Abram : ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn."

Jacobus 1:19-20, 22 "Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed : ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook om kwaad te worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is..........Vergis u niet : alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen."

Jesaja 55:8-9 "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen."


Perseverence, perseverence
may it be living strong in me
marching onward, looking forward to the
crown of life that I will receive

Lord, help me not
be a hearer only of Your Word
but live it out
in obedience and love
when trails come
Lord, help me not to stray away
but just grow stronger
in my hope and faith

Perseverence, perseverence
may it be living strong in me
marching onward, looking forward to the
crown of life that I will receive

Help me be quick
to listen, always slow to speak
slow to anger
extending only grace
help me control
my tongue with every word I say
speaking life
hope and healing every day

We won't give up, we won't give in
we'll carry on to the very end
we'll stand our ground
all through Your pow'r
it's for Your glory, we will live


Ik vind dit een hele moeilijke les, zeker in deze tijd.
Heer HELP, help me trouw te zijn en U boven alles te vertrouwen. Dank U wel dat U liefde bent en dat dat Uw motivatie is voor Uw werk in mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

4 opmerkingen:

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...