Zoeken in deze blog

dinsdag 1 november 2022

Op reis

God bleef maar doorgaan over de verandering van mijn denken. Het onderwijs dat Hij gebruikt in mijn leven komt echt van allerlei kanten, ik ga proberen er een samenhangend verhaal van te maken. Toen ik mijn leven aan Jezus gaf was dat het begin van een levenslange reis. Een reis/proces waarin ik door het werk van de Heilige Geest in mij veranderd zou gaan worden naar het beeld van de Heer Jezus. Bekering is zoveel meer dan een ticket naar de hemel, het is het begin van een leven met God om te leren te leven onder leiding en door de kracht van de Heilige Geest. 

God gaf de wet aan Mozes op de berg Sinai, de wet is Gods standaard voor heiligheid. De wet laat ons zien dat wij daar als mens in onze eigen kracht onmogelijk aan kunnen voldoen. Jezus zegt in Mattheus 5:17 "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar te vervullen." God is een heilige God en zal dat ook altijd blijven. Petrus haalt in 1 Petrus 1:16 woorden uit Leviticus aan waar God zegt : "Wees heilig want Ik ben heilig."  Daarmee bedoelde God precies wat Hij zei, toen en nu. Ons proces van gaan lijken op de Heer Jezus is een proces naar heilig worden zoals God heilig is. Dat begint in je denken en daar moeten bolwerken voor worden geslecht. Dingen waar ik al over schreef in de blogs ,Helm van het heilHelm van het heil (vervolg)Bolwerken verslaan. Deze hele reis heeft één doel : Het hart van God. Toen dat tot me door ging dringen was dat een enorme eyeopener voor mij. 

In het (Engelstalige) leesplan Brick by brick las ik Nehemia en wat ik daar las raakte me. Nehemia krijgt van Arthahsasta, voor wie hij werkt als schenker, de koning van het land waarin hij en een deel van zijn volk in ballingschap leeft, toestemming om terug te gaan naar Jeruzalem om de stad te herbouwen. De koning voorziet hem van de nodige papieren om naar Juda te reizen, de koning geeft zelf een brief mee aan Asaf, de bewaker van het kroondomein om Nehemia van de benodigde materialen te voorzien. Wat een gunst krijgt deze man door deze koning die niet eens in God gelooft. In Nehemia 1  is te lezen hoe Nehemia namens zijn volk God om vergeving smeekt voor zijn volk en familie omdat het zich van God heeft afgekeerd en daardoor in deze ballingschap terecht is gekomen, maar ook met het gevolg dat dat Jeruzalem, Gods woonplaats, verwoest is. Dit heeft Gods gunst in werking gezet. 2 Kronieken 7:14 zegt "A's Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen."

Maar als Nehemia in Jerusalem komt zitten ze niet te wachten op zijn boodschap en op wat hij komt doen. Het volk dat met hem meekomt bouwt uiteindelijk liever eerst hun eigen huizen dan Gods huis, terwijl God zegt : Bouw eerst Mijn huis. (Dat zei God toen en nu nog steeds Mattheus 6:33) En de andere volken die daar ook wonen doen er alles aan om het werk te frustreren. Ze ontmoedigen door wat ze zeggen en als dat niet werkt  zoeken ze naar andere manieren. Nehemia 4:3 raakte me "En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei : Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt maakt hij een bres in hun stenen muur." Ik moest denken aan Hooglied 2:15 "Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard ten gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien." Ik vond een mooi artikel waar de uitleg duidelijk is dat de kleine vossen gedachten zijn die ons denken ondermijnen. De satan heeft een heel leger kleine vosjes tot zijn dienst, ze lijken zo schattig, wollig en aaibaar en ze worden je makkelijk aangepraat als nuchter verstand, logisch. Maar ze ondermijnen Gods Waarheid. En wat die kleine vosjes teweeg brengen kan uitgroeien tot een bolwerk van een leugen die je bent gaan geloven en die tussen jou en God is in komen te staan waardoor je geen open verbinding meer hebt met het hart van God. 

Ik moest denken aan een stuk grond wat rijp moet worden gemaakt om er zaad in te kunnen zaaien, de grond moet vrij zijn van stenen en oude wortelresten, het moet bemest worden (met Gods zuivere Woord van de Waarheid) zodat het zaad kan sterven en ontkiemen, groeien en tot wasdom kan komen en uiteindelijk zelf vrucht gaat dragen. Dat is denk ik het levenslange proces waar we aan beginnen als we Jezus Heer van ons leven maken. Dan leggen we onszelf als een levend offer op Zijn altaar. Romeinen 12:1 "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor Gods welbehagen : dat is uw redelijke godsdienst." Als ik dat dus doe dan geef ik alle rechten om te beslissen over mijn lichaam/leven op. Dit heeft me de nodige tijd gekost om dat te verteren. Mijn weg met eten waar ik in het verleden regelmatig over heb geschreven is daar als ik nu terug kijk een onderdeel van geweest. Het was nodig dat ik kwam op het punt dat ik ging zeggen : mijn ziel (wil, emoties, denken) jij hebt Jezus nodig, en als een goed rentmeester van het lichaam dat ik van God heb gekregen om te doen wat Hij in mijn hart heeft gelegd, ga ik jou alleen nog geven wat jou leven brengt, waarvan ik weet dat God wil wat ik jou geef. 

Ik kwam tot de ontdekking dat ik op diezelfde manier ook met mijn lichaam om wilde gaan ten aanzien van allerlei symptomen. Ik had tegen God gezegd : ik wil in alles in mijn leven het alleen nog op Uw manier doen, ik kies ervoor eerst naar U te gaan met de dingen die ik op mijn weg vind, het lied All is for Your glory kwam dan ook heel vaak in mijn gedachten, U op de eerste plaats, U krijgt altijd voorrang, alles voor Uw glorie, alles voor Uw Naam. 

De enige manier waarop zo'n leven mogelijk is is door de kracht van Heilige Geest, Hij stelt ons in staat om zo te leven. Ik ben niet maar gewoon een mens, ik ben een met Heilige Geest kracht vervuld kind van God en dat maakt een groot verschil. Wanneer ik vanuit mijn vlees leef ga ik de mist in, wanneer ik vanuit de Geest leef ben ik in Christus meer dan overwinteraar zegt Romeinen 8:37 "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad." en dan gaat Paulus verder in vers 38-39  "Want ik ben er van overtuigd dat nog dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, nog diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer." Het is regelmatig met vallen en opstaan, jezelf opnieuw realiseren waar je staat, en hoe je bedoeld bent, waar je bedoeld bent te gaan en waar je naar op weg bent. Ik ben zo dankbaar voor Gods Woord in 2 Timotheus 2:13 "Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen." 

God van trouw, U veranderd nooit !


ONDERWEG  naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...