Zoeken in deze blog

dinsdag 21 december 2021

Wat is er met Kerst mis

We naderen al weer bijna het eind van het jaar 2021, en de feestdagen staan weer voor de deur, dagen waar ik met steeds meer gemengde gevoelens naar ben gaan kijken. Als God mij al een aantal jaar het One-Word geeft rond Rosh Hashanah (het Joodse nieuwjaar) - ik schreef daarover in de blog Gegrondvest - dan trek ik de conclusie dat God meer waarde hecht aan de Joodse feestdagen dan aan de westerse christelijke feestdagen, het heeft mij wel aan het denken gezet.  

Ik vond een interessant filmpje wat Nederlands ondertitelt over de herkomst van ons westerse kerstfeest, voor wie interesse vind : Wat is er mis met Kerst mis ? 

Ik wil deze tijd gebruiken om de énige ware God, de God van de Bijbel, de levende God, de sprekende God, mijn Papa God, die Zijn Zoon naar deze aarde zond om de mensheid te laten zien Wie Hij werkelijk is, om Zijn hart bekend te maken, die Zijn Koninkrijk zichtbaar kwam maken, zijn verlangen naar de mens die Hij schiep naar Zijn beeld, groot te maken. Hem wil ik eren want Hem komt alle lof en eer toe. Dat is de rede waarom ik in deze blog Psalm 145 wil delen. David, is de schrijver van de ze lofzang, er staat boven : 

Loflied op de grootheid en goedheid van de Heere

Mijn God en Koning, ik zal U roemen en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.

Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Generatie op generatie zal Uw werken roemen, zij zullen Uw machtige daden verkondigen.

Ik zal spreken van de heerlijke glorie van Uw majesteit, en van Uw wonderlijke daden. 

Zij zullen de kracht van Uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen, Uw grootheid, die zal ik vertellen.

Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.

Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid:

De Heere is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

Al Uw werken zullen U loven, Heere, Uw gunstelingen zullen U danken.

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken,

om mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.

Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.

De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt gebogenen op.

De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd.

U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.

De Heere is rechtvaardig in al Zijn wegen en goedertieren in al Zijn werken.

De Heere is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

De Heere bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg.

Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.


Met Psalm 103 roep ik mijn ziel op om Hem groot te maken "Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw ziekten geneest." Dank U wel voor een jaar dat al weer bijna achter ons ligt, U was er bij, U hebt vergeven, U hebt genezen naar ziel en lichaam, U hebt mij opgeroepen alles in mij en wat U me hebt toevertrouwd aan U te geven zodat U het kan inzetten om Uw Koninkrijk. Hoe bijzonder dat U zich aan mensen hebt verbonden om door hen heen Uw Koninkrijk zichtbaar te maken, en dat ik één van die mensen mag zijn. Geef me genade Heer niets voor U achter te houden maar me naar het voorbeeld van de Heer Jezus alles te geven, dat is het verlangen dat U in mij hebt gelegd en daar wil ik U voor bedanken.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

2 opmerkingen:

  1. Ik vier geen kerst. Maar denk wel aan zijn geboorte, waarom Hij kwam. Wat Hij deed, waar Hij nu is (het geheel). Aan Zijn geboorte denken kan het hele jaar door. Ook in december.

    BeantwoordenVerwijderen

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...