Zoeken in deze blog

dinsdag 10 mei 2022

Orphan spirit

In de gebedsgroep waar God mij geplaatst heeft zijn we bezig gegaan met het boek Vrijspraak. Het is zo belangrijk dat je jezelf laat reinigen, heiligen, genezen, want dit ontneemt de boze gebieden waarop hij je kan aanvallen en zijn leugens kan planten in je denken waardoor je verlamt raakt en geen bedreiging meer voor hem bent. Gods Geest openbaarde dingen uit de bloedlijn van mijn voorgeslacht die ik behoorlijk heftig vond, maar Hij is een genadige God en Hij zet vrij. Dit boek is zo praktisch en samen met Heilige Geest wil Hij ons laten zien waar nog genezing nodig is. Ik ontdekte dat afwijzing, angst en boosheid diepgewortelde waren in mij, ik dacht dat ik al flinke stappen had gezet maar er zaten nog wortels en waar wortels zitten blijft het groeien. Op een gegeven moment sprak Heilige Geest : Orphan spirit (wees-geest) en ik ging zoeken naar onderwijs over dit onderwerp en ik vond een serie met (Engelstalig) onderwijs van Leif Hetland die me heeft geholpen om hier inzicht in te krijgen. op de plekken waar ik er niet doordrongen ben dat ik een geliefde dochter gedraag ik me als wees. 

Een wees doet erg zijn best om ergens bij te horen, om goed genoeg te zijn om geaccepteerd te worden, een wees is bang om afgewezen te worden, wil gezien worden. Als je niet weet wie je bent en waar je vandaan komt blijft er iets in je altijd op zoek. Ik moest mezelf bekennen dat mijn bewustzijn van het zijn van Gods geliefde dochter toch een wankel evenwicht was. Daarom vind ik de uitleg van Leif zo mooi over de drie stoelen. Stoel 1 is het Koninkrijk van God. Je weet je dat je een zoon/dochter van de Koning bent, dat Hij in alles voor je zorgt en dat je bedoeld bent om de ander te dienen, je focus is niet op jou maar op de ander. Stoel 2 is het koninkrijk van "mij", van de wees geest, alles draait om mij en daar word ik enorm beïnvloed door stoel 3, het koninkrijk van de wereld. Heel veel christenen switchen van stoel 1 naar stoel 2 en terug als ze door het leven gaan, en dat herken ik ook bij mezelf. Dit inzicht was best confronterend want ik leef meer op stoel 2 en breng bezoekjes aan stoel 1.

We zijn geschapen en bestemd voor stoel 1, en vanaf deze positie beïnvloeden we stoel 3. God verlangt ernaar dat alleen stoel 1 overblijft, dat was het gebed van Jezus in Mattheus 6:8-15 "Wordt dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Bid u dan zo : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven."

En dan haalt Leif Efeze 3:16-17 aan : "Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gestekt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent." Een andere vertaling zegt : geworteld en gegrondvest in de liefde. Gegrondvest, het woord dat God me gaf voor dit jaar. En ineens raakte het me weer, al dit opruimen van mijzelf en ook namens mijn voorgeslacht had als doel dieper geworteld en gegrondvest te raken in Zijn Liefde, God is liefde zegt 1 Johannes 4:1-12

Jezus bad in Johannes 17:20-26 nog een gebed, het enige gebed van Jezus dat nog niet verhoord is. "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn. Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hun liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend en deze hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen is, en Ik in hen."

Door dit onderwijs begon mij langzaam maar zeker iets te dagen en ging ik deze Bijbelteksten met heel andere ogen bekijken. Wij zijn bedoeld om in twee dimensies te leven. Onze voeten lopen op deze aarde, maar ons hart, ons denken, onze emoties, elke vezel van ons wezen is bedoeld om te leven in en vanuit het Koninkrijk van God waar wij door geloof in de Heer Jezus Christus onderdeel van zijn geworden. Wij zijn geschapen voor stoel 1, het Koninkrijk van God. Daar is de eenheid zoals Jezus één is met Zijn en onze Vader. De pijn en verdeeldheid die wij in deze wereld onder christenen zien komt vanuit stoel 2, het koninkrijk van "mij" van "ikke" "ikke", vanuit de pijn van de "wees-geest", het niet doordrongen zijn van wat het inhoud een kind te zijn van God.

Papa God ik heb het zo nodig meer en meer doordrongen te raken van wat het inhoud Uw geliefde kind te zijn, om van daaruit te leven in stoel 1 en niet steeds terug te schieten naar een leven vanuit stoel 2. Het is Uw verlangen dat elke vezel van mijn wezen tot een eenheid verweven is met U. Dan moet ik denken aan Johannes 15:1-8 waar U het leven verbonden met U zo mooi uitlegt aan de hand van de wijnstok, ik heeft daar in de afgelopen periode ook zo vaak door tot mij gesproken. Eigenlijk is dat het leven vanuit stoel 1. Grondvest mij dieper in U Papa God, breng mij dieper in U, geworteld en gegrondvest in de Liefde. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...