Zoeken in deze blog

dinsdag 19 juli 2022

Verheug je

Vorige week schreef ik over Keuzevrijheid, hoe God mij steeds meer laat zien hoe Hij met mij wil samenwerken, hoe het Hem om relatie gaat, hoe dat Zijn prioriteit heeft. Hoe Hij dus ook wil samenwerken in het veranderen van mijn denken zoals Efeze 4:23 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken" In het prachtige dagboekje Ik ben altijd bij je van Sarah Young las ik het volgende : Ik geniet ervan jouw perspectief te veranderen door mijn licht.....Ik kwam om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja42:7) Als je merkt dat je gevangen zit in ondankbaarheid, vraag Mij dan je ogen te openen en je uit die duistere plaats te bevrijden...... Je geest vullen met mijn Woord kan je helpen dingen te bekijken vanuit mijn oneindig wijze perspectief. Mijn Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. (Hebreeën 4:12) Ik gebruik het voor het uitvoeren van geestelijke operaties, om de opvattingen en gedachten van je hart (Hebreeën 4:12) bloot te leggen en gezond te maken. Wanneer mijn Woord je blik verlicht, bevrijd Ik je uit de kerker van ondankbaarheid. Ik maak je vrij, zodat je kunt genieten van de vreugde van een dankbaar hart." 

Toen ik dit stukje las moest ik gelijk denken aan een tekst die God regelmatig in mijn gedachten terug bracht. Lucas 10:20 "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Verblijd je erover dat je naam staat geschreven in de hemel. En dan moet ik denken aan Nehemia 8:11b ".......Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here is uw kracht." Den denk ik aan woorden die over mij zijn uitgesproken waarin God zei : Ik wil jou levensvreugde herstellen. Ik schreef daarover in de blog Vreugde. God wil mijn levensvreugde herstellen, maar dan is het ook nodig dat mijn denken over wat vreugde is wordt vernieuwd. Alleen Zijn Woord vol liefde kan mijn opvattingen en gedachten vaneen scheiden. Steeds bracht Papa God me weer terug bij : verheug je dat je naam geschreven staat in de hemel, laat dat genoeg zijn om je over te verheugen. Verheugen is blijdschap ervaren, de Bijbel roept ons in Filippenzen 4:4 ons altijd in de Heer te verblijden "Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw : Verblijd u." Paulus doet in zijn brief aan de Filippenzen een opsomming van wat hij zoal mee heeft gemaakt voor het evangelie en dat was niet niks. Toch zegt hij in vs. 13 van datzelfde hoofdstuk "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." Zijn vreugde was niet afhankelijk van zijn omstandigheden, wat een les. Hij doet ook geen suggestie over dat het slim zou zijn je te verheugen, nee hij stelt het als een opdracht, en in Nehemia lezen we daar de rede voor : de vreugde des Here is uw kracht.

Dat deed mij toch wel realiseren dat ik me nog meer bewuster zou mogen verheugen in Hem, dat ik Zijn geliefde kind ben, dat ik in Hem en Hij in mij is (Johannes 15:1-8) Ik bedacht me hoe ik niet genoeg stil sta bij zoveel liefde en genade die ik ontvang in en door de Heer Jezus. Heer dank U wel dat U Uw licht op mijn eigen wereldje laat schijnen en me aanmoedigt het nog meer van Uw kant te bekijken en dankbaarheid in mijn hart te kweken voor alles wat ik elke dag weer ontvang uit Uw hand. Te beginnen dat mijn naam staat geschreven in de hemel, dat ik daar bekend ben, gekend, erkend, dat ik van waarde ben. Dat ik 's morgens mijn ogen weer mag open doen in de veiligheid van het huis waar we mogen wonen, dat ik adem haal, dat ik U daarvoor mag eren, dat ik door wie ik ben U mag reflecteren, dat U een liefdevolle God en Vader bent, die van mij houd zonder oordeel, die van mij geniet. Heer doordrenk elke vezel van mijn wezen van die enorme reden tot vreugde en dankbaarheid. Papa wat bent U goed. 

Ik heb zoveel rede om me te verheugen, ook als ik gestretcht word, als dingen onwennig voelen omdat het buiten m'n comfortzone ligt, of omdat ik nieuw terrein betreed. Maar daar vind de groei en de ontwikkeling plaats. daar verandert je denken, dat is onderdeel van worden wie je bent, van in de vrijheid treden, uit de gevangenis van ondankbaarheid, onmogelijkheid. En eigenlijk kom ik dan weer uit bij m'n blog van vorige week waar ik het ook had over de boeken  De kracht van verbeelding en Beperk God niet, die me helpen om te gaan kijken vanuit Zijn perspectief. Ik ben zo blij dat ik de rest van mijn leven heb om te groeien en te ontwikkelen. Het beste komt nog ! En dan bedoel ik niet de hemel, alhoewel daar alle strijd voorbij zal zijn, maar ook hier op aarde komt het beste nog voor mij. Hij is bij mij en heeft het beste met mij voor en mijn naam staat geschreven in de hemel.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Vier Mijn overwinning

Als deze blog online komt is het inmiddels augustus, maar ik schrijf 'm op 5 mei. Ik ben vol verwondering en verbazing over wat God doet...