Zoeken in deze blog

dinsdag 21 juni 2022

Zelfbeeld

In de blog Ik wil meer schreef ik over hoe ik het idee had dat Papa God me steeds liet merken : Ik wil meer van jou, maar dat er tegelijk ook een verlangen in mij groeide om meer van Papa te hebben. Natuurlijk is het zo dat Hij alles al heeft gegeven en dat alles van Hem beschikbaar is voor Zijn kinderen en ieder mens die Hem wil aannemen als zijn Redder en Verlosser, Hem wil erkennen als Heer. Zijn onvoorwaardelijke intense liefde is enorm confronterend voor het beeld dat ik van mijzelf heb. 

Een mens is alleen niet één massief stuk, een mens is opgebouwd uit laagjes, net als een boom uit ringen bestaat die je pas ziet als je die boom omzaagt. Die ringen worden ook wel groeiringen genoemd, aan die ringen is af te lezen hoe oud die boom is, maar ook onder welke omstandigheden die boom is (op)gegroeid. En zo is het bij een mens ook. Al groeiend worden we "beschreven" door de dingen die we meemaken, worden we "getekend" 

Terwijl ik las in het boek Groeien naar volwassenheid van David A. Seamands wat ik 2e hands gevonden had, en het vervolg was van een boek dat ik in m'n kast had staan, wist ik dat ik dat 1e deel wat nog bij m'n moeder vandaan kwam weer moest lezen : Genezing van beschadigde emoties. Ik had het jaren geleden gelezen, nog voor ik God de rug toekeerde, en ik herinner me dat ik het toen best een pittig boek vond, waarschijnlijk omdat ik behoorlijk wat beschadigde emoties had en daar totaal geen raad mee wist. Na wat gedraal heb ik het toch maar opgepakt en begon het te lezen, en wat een eyeopener was dat. Ik realiseerde me hoe liefdevol Papa is en Hij precies weet wanneer de tijd rijp is om dingen onder je aandacht te brengen. 

Wat mij enorm heeft geholpen is de uitleg die David in dit boek geeft over het ontstaan van je zelfbeeld. Er zijn vier factoren die je helpen een beeld van jezelf op te bouwen : de buitenwereld, de innerlijke wereld, Satan met alle machten van het kwaad, en God en Zijn Woord. 

De eerste bron : de buitenwereld zien we beelden en gevoelens over onszelf gereflecteerd in onze familieleden/de mensen uit onze naaste omgeving, die als een spiegel functioneren. We komen tot een opvatting over wie we zijn door onze allereerste relaties, door de manier waarop we worden behandeld en verzorgt, liefdevol of niet, en de taal van de relaties die we leren terwijl we opgroeien.  

De tweede bron : de binnenwereld bestaat uit ons fysieke, emotionele en geestelijke dat we meebrengen in deze wereld. Hierbij horen onze zintuigen, onze zenuwen, ons vermogen om te leren, te constateren, te reageren. Maar we zijn niet echt een onbeschreven blad, ons DNA is al beschreven door onze (voor)ouders waar we uit voort komen. Op het materiaal dat we meebrengen bij onze geboorte word er verder geschreven en schrijven we ook zelf verder als reactie op de boodschappen die wij oppakken van onze omgeving. Kinderen nemen enorm veel informatie op, maar zijn nog niet instaat informatie op de juiste waarde te schatten maar op die informatie die binnen komt vormen ze zichzelf wel een zelfbeeld. 

Romeinen 3:10 is duidelijk "Zoals er geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één." net als Psalm 14:3 "Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Als gevolg van wat er gebeurde in de Hof van Eden, waar onze eerste voorouders keuzes maakte, die wij echt niet beter zouden hebben gemaakt, heeft ieder mens de neiging tot het kwaad in zich. Juist daarom hebben we onze Hemelse Papa ook zo nodig, zo heeft Hij ons niet bedoeld, en Hij wil ons zo graag terug vormen naar Zijn beeld.

De derde bron : Satan gebruikt ons gevoel van zelfverachting als afschuwelijk wapen in drie rollen die hij speelt. Satan is een leugenaar zegt Johannes 8:44 "....die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij het vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen." Satan is een aanklager zegt Openbaring 12:10 "En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen.", en hij is het die ons verstand verblind zegt 2 Korinthe 4:4 "Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw, hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen." In deze drie rollen gebruikt hij minderwaardigheidsgevoelens en zelfverwerping om christenen de nederlaag toe te brengen en te voorkomen dat ze zich volledig gaan gedragen als Gods kinderen. 

De vierde bron : God zelf en Zijn Woord. Hij is in staat en is de Kracht in ons als wij Hem hebben aangenomen als Heer en Heiland om al de leugens - de informatie die niet overeenkomt met Zijn Waarheid over ons - te overschrijven zoals Efeze 4:23-24 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, de ware gerechtigheid en heiligheid." 

Ik geef toe, dit proces, want het is een levenslang proces, is een hele klus, en het vraagt hele bewuste keuzes die flink pijn kunnen doen maar nu ik al een tijdje op dit pad loop aan Papa's hand heb ik ook ontdekt dat het alle (tijdelijke) pijn en moeite zo waard is. Ik zou het voor geen goud meer willen missen. Het zelfbeeld wat ik had daar werd ik absoluut niet gelukkig van, het beeld dat Papa van mij heeft is zo enorm mooi. Het kost me best regelmatig heel wat moeite om Zijn visie te omarmen en als Waarheid over mezelf aan te nemen, dan moet ik weer door een stukje pijn heen, maar nogmaals, het is zo de moeite waard want ik word er zo blij van. En ik merk ook dat Papa er blij van word en daar word ik nog blijer van. 

Lucas 10:20 zegt "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Verblijd je, verheug je, dat je naam is opgeschreven in de hemel. Het was of Papa zei : Het gaat niet om wat je doet, het gaat erom dat je je verblijd, geniet van jou en Mij, Mij en jou, dat wat wij samen hebben. Ik - jou Vader -, Jezus - jou Bruidegom, jou Vriend - en Heilige Geest - jou Helper, jou Trooster -, Wij zijn blij met jou en willen niets liever dat jij met elke vezel van je wezen doordrenkt ben van Onze/Mijn Liefde, en dat jij je daar in verheugd, blij bent met onze verbondenheid, onze relatie en dat jij jezelf ziet zoals Wij/Ik jou zie. Ik doe alles om jou van Mijn beeld van jou te overtuigen en Ik geef jou alles - handvaten, wijsheid, kracht - wat je nodig hebt om jou denken te vernieuwen, maar je hoeft het niet alleen te doen, Ik help je.  

Papa ik ben zo enorm dankbaar dat ik anders naar mezelf mag leren kijken, en Uw Waarheid over mijzelf mag leren omarmen en geloven. Ik moet ineens denken aan een oude Country Gospel song : My life's story started once upon a hill. Mijn levensverhaal begon eens op een heuvel Golgotha, wat daar gebeurde maakt dat mijn levensverhaal herschreven kan worden. Mijn Heer keert alles om ten goede, mijn pijn keert Hij om in vreugde, en dat proces is nog steeds gaande. En dan moet ik aan nog zo'n oude Country Gospel song denken : Me and Jesus. En dan moet ik lachen, Hij en ik, en onze "liefdestaal" muziek.

Dank U wel Papa voor dit mooie proces van U dieper leren kennen, van wie U werkelijk bent, bewustwording van wie U zegt dat ik ben, innerlijke genezing en het herschrijven van mijn "groeiringen", verandering van mijn denken waar al mijn daden hun oorsprong hebben. Het is zoals Jeremia 29:11 zegt "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van hoop te geven."  


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Bewustwording

Ik heb al vaker in mijn blogs gedeeld hoe bijzonder ik het vind hoe God m'n blogs gebruikt ook in mijn eigen proces. Hoe ze terwijl ik z...