Zoeken in deze blog

dinsdag 9 februari 2021

Eng maar goed (vervolg)

Ik ben in deze blog open en vrijmoedig over wat God deed en doet in mijn leven, dat komt omdat ik weet dat God me deze opdracht heeft gegeven, maar wat ik vandaag ga delen als vervolg op mijn blog van vorige week daar heb ik toch wel over zitten twijfelen hoe ik dit moet gaan vertellen want het was voor mij heel confronterend, en het is zo kwetsbaar, intiem. 

In het laatste gesprek met Johanneke zijn we verder gaan kijken naar mijn kind-delen en daar was er één waar ik enorm tegen aan bleef lopen in mijn leven, het deel controle. Toen dat aangesproken werd werd er een enorm verdrietig meisje zichtbaar, ik kon dit in eerste instantie niet plaatsen. De naam van mijn broertje kwam in mij op, ik schreef eerder dit blog over hem Mijn broertje Gideon. Zijn dood was een situatie waarin ik als 5 jarig meisje totaal geen controle had, en er kwamen meer herinneringen aan situaties boven waarin ik totaal geen controle had. Mijn deel controle was tegen wil en dank ontstaan, wilde er eigenlijk helemaal niet zijn, maar iemand moest toch de controle nemen ? 

In het gesprek werd me ook duidelijk hoe dit deel in een ander fase van mijn leven naast helpend ook veel kapot heeft gemaakt in onderlinge relaties die God heel anders bedoeld had en dat vond ik enorm pijnlijk om me dit te realiseren. Wat is God dan goed en genadig dat Hij ons helpt door zo'n genezingsproces heen. De dag erna werd ik wakker en ik realiseerde me dat er nog een diepere wortel was die Gods aanraking nodig had. In de blog Bijzonder beschrijf ik het wonder van mijn geboorte, want dat ik leef is niet zo vanzelfsprekend. Mijn moeder was buitenbaarmoederlijk zwanger en toen ze uiteindelijk een keizersnee onderging zat de arts bijna in mijn roze velletje met zijn scalpel, en daar zat nu precies de wortel van een enorme diepe angst die controle overal volgde, het leek wel een Siamese tweeling. Ik mocht mijn angst uitroepen naar God, Hij tilde het trauma eruit en goot Zijn balsem in de wond zoals ik ook in mijn vorige blog beschreef. 

Terwijl dit proces van gesprekken en genezing bezig was werkte God ook op een ander vlak. In het onderwijs van online-Bijbelschool komt er ook onderwijs over genezing aan de orde en dat bleef bij me hangen. God genas me van een eetstoornis, ADHD en depressie, ik schrijf daarover in de blog Pasen 2016, maar ik had nog andere lichamelijke kwalen, zou God die ook niet willen genezen ? JA, absoluut, dat wil Hij, en dat kan Hij ook. De Bijbel zegt in Johannes 14:13-14 "En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen." Ik hoefde alleen maar te vragen. Jacobus 1:6-7 zegt "Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here." Als ik vraag, moet ik niet twijfelen, als ik zonder twijfel vraag zal ik ontvangen.

Een aantal jaar geleden werd er bij mij Lichen Sclerosus geconstateerd, een huidaandoening op een plek die niet prettig is. Eigenlijk wist ik in mijn hart dat God zei : Ik ben ook daarvoor gestorven en heb het gedragen zodat jij genezen zal zijn. Dat staat zowel in Jesaje 53:5 "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." als 1 Petrus 2:24 "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen." Hij droeg deze 39 afschuwelijke zweepslagen en kruisiging zodat wij gezond zouden zijn op alle terreinen van ons leven, ook in ons lichaam. Toen ik op een gegeven moment weer de zalf wilde smeren ervoer ik in mijn hart iets dat zei : Ik heb jou genezen, je hoeft niet meer te smeren, geloof Mij. In geloof ben ik gestopt met smeren. 

Enkele dagen later, om precies te zijn de ochtend dat God mij genas van weer een stuk geboortetrauma,  wist ik dat ik kon stoppen met het incontinentiemateriaal wat ik na de geboorte van onze jongste moest gaan gebruiken, die is nu 27. Ik moet eerlijk zeggen dat dat een hele stap was, een stap van geloof, de vurige pijlen (waar Efeze 6:16 over spreekt) van twijfel floten om m'n oren. Mijn mond sprak steeds weer uit : Ik ben genezen, ik zal niet lekken, ik zal niet ruiken, mijn huid is gezond als van een pas geboren baby, wat er door de LS is verdwenen word herstelt in de naam van Jezus, blaas verzakking word opgeheven. Dat is je geloof inzetten, vertrouwen, volharden, je oog alleen op Hem richten, woorden van geloof spreken en weten dat wat God zegt waar is, en dat Hij Zijn Woord zal bevestigen, dat Hij het zal doen. Je gedachten niet toestaan in te gaan op de vragen die de boze in je oren blaast : weet je wel zeker dat het God was en niet je eigen idee/verlangen, was dat nou toch niet een druppel die je voelde, is dat niet een kloof die je daar voelt branden. Ik heb gezegd : Symptoom je bent een leugen ! Jezus zegt : Door Mijn striemen ben je genezen, ik bén genezen wat ik ook voel, ieder symptoom is een leugen en wijkt voor de Naam van Jezus !

Dit is wel een tijdje doorgegaan, steeds als twijfel de kop weer probeerde op te steken sprak ik tegen de berg zoals Marcus 11:23 ons leert "Want, voorwaar, Ik zeg u : wie tegen deze berg zal zeggen : Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt." Ik bespeurde groei in mijn geloof, vertrouwen, bevrijding en genezing, spreek hardop in geloof tegen je berg, de geestelijke wereld moet het horen, en je krijgt wat je zegt. Spreuken 18:21 "Leven en dood zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vruchten eten." Wat een geweldige God hebben wij ! 

God geneest niet alleen mijn hart zoals hij me zei in 2016, maar Hij wilde ook mijn lichaam verder genezen, Hij wilde met mij samenwerken, ik mocht geloof in werking zetten en vertrouwen en in beweging komen, en net als de melaatsen uit Lucas 17:11-19 werd ik gaandeweg genezen. Het was een spannend avontuur maar ook heel kostbaar. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Not a fan

In de afgelopen 2 blogs heb ik gelinkt naar Leif Hetland en zijn onderwijs over de  Orphan spirit  (wees-geest) en een van de dingen die hij...