Zoeken in deze blog

dinsdag 22 juni 2021

Christenreis

Ik had wel van het boek het oude boek "De Christenreis" van John Bunyan (1628-1688) gehoord maar het nooit gelezen, ik kan me ergens herinneren dat ik het ooit eens tweedehands gekocht had maar ik kan 'm nergens meer vinden. Het moet toch een boek zijn met een boodschap die echt wat te zeggen heeft als het nog steeds te lezen is in deze tijd. In de beschrijving die ik van hem vond zag ik dat hij ook een vervolg daarop had geschreven "De Christinnenreis" Als wat ik er van wist was dat het over de reis van een Christen door dit leven gaat.

Ik hoorde iemand eens zeggen : Het leven is een zoektocht en dat vond ik een mooie beschrijving. Ikzelf vind ik het ook wel een puzzel. Een leven geleid door Heilige Geest vind ik een avontuur en eerlijk gezegd snap ik het niet altijd, lijkt het mij niet logisch. Maar waar zegt de Bijbel dat God logisch is en dat mijn menselijke brein Hem kan bevatten of snappen. Dat vraagt Hij ook niet van mij, Hij vraagt mij Hem te vertrouwen en te volharden. 

En dat is er zo'n zondagmiddag waarop ineens een paar puzzelstukjes in elkaar lijken te vallen en je iets duidelijk word waar je blij van word en weet : hier kan ik me aan vasthouden, dit helpt me te volharden. In korte tijd hoorde ik een paar mooie uitspraken.

* Shalom - nothing lacking (er ontbreekt niets) nothing broken (niets gebroken) nothing missing (niets missend)

* Genezing en bevrijding is onderdeel van het proces van heiliging

1 Petrus 1:16 citeert de woorden uit Leviticus 19:2 waar de Heere Mozes opdraagt tegen het volk Israël te zeggen "Heilig moet u zijn, want Ik, de Heere, uw God, ben heilig." Petrus zegt in vers 15 "Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel." 

Efeze 5:25-27 zegt "Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het badwater van het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn."

Heilig is dus zonder smet of rimpel

Heilig is dus Shalom, heel, zoals Jezus heel was, zonder zonden, smet of rimpel.

Om heilig te worden hebben genezing en bevrijding nodig. Door genezing en bevrijding komen steeds meer stukjes van de mens onder het bloed en de heerschappij van Jezus, gaan steeds meer stukjes van de mens Jezus toebehoren. Hoe meer stukjes van het leven van de mens toebehoren, hoe meer de mens in lijn komt met Gods plan en wil voor het leven van de mens, komt in de oorspronkelijke bedoeling waarvoor de mens geschapen is, namelijk het Koninkrijk van God zichtbaar maken op deze aarde. 

Ik had een (teken)film opgenomen van Family7 over het boek van Bunyan en die vond ik toch wel mooi om te zien. Op YouTube vond een een Engelstalige Musical film over dit boek, voor wie interesse heeft deel ik hier de link : The Pilgrim's Progress

Ik vond ook een Nederlandstalig filmpje waarin het verhaal ook word vertelt, het is wat oubollig maar het geeft wel een beeld. 

Het is een zoektocht naar Hem toe, Jezus zei daarover in Mattheus 7:7 "Bid, en je zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop, en er zal voor je opengedaan worden." 

Wat mij raakte was dat de boodschap van dit verhaal gaat over volharding, mijn one-word voor dit jaar. Ik moet vaak aan dit woord denken want ik dreig regelmatig verstrikt te raken in verwarring. Dan vraag ik : Heer heb ik Uw stem goed verstaan ? Ben ik nog op de juiste weg ? Heb ik het gelispel van de bijna-waarheid van de boze verward met Uw stem ? 

Als Christen dan eindelijk de toegangspoort heeft gevonden krijgt hij te horen dat de reis daar pas begint. Hij heeft gezocht en gevonden, maar het is niet de bedoeling dat dat het eindstation is. Er ligt nog een hele reis voor hem, een weg van leren, ontwikkelen, groeien. De weg is niet een gebaand pad waar je alleen flierefluitend op je gemak overheen hoeft te slenteren. Jezus zegt in Johannes 16:33 "Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed : Ik heb de wereld overwonnen." Het is niet allemaal klip en klaar in deze wereld, de boze probeert ons te verwarren door de enorme verdeeldheid, ook onder christenen. Ik vind het moeilijk en heel pijnlijk, maar het spoort me aan om zelf mijn oog alleen op Zijn ogen te richten, Hem te zoeken bij elke stap die ik zet. Niet af te gaan op wat men zegt maar alles wat ik hoor te toetsen aan Zijn Woord en die zachte stem in mijn hart. Resoneert dat wat ik hoor met Zijn Geest in mij, is dit een rhema woord woord in mij. 

Of wij meer en meer in lijn komen met Jezus, één worden met Hem, meer en meer heel worden, geheiligd worden heeft voor een groot deel met onszelf te maken. Het is een keuze om ons eraan over te geven, gewillig te zijn, mee te werken met het bewegen van Heilige Geest in ons, Hem Zijn werk in ons te laten doen. Zelf kunnen we het niet, zeker niet in eigen kracht, we kunnen het niet verdienen, het is allemaal en alleen genade, zelfs ons meewerken en overgeven aan Hem is genade. Genade is de weg naar heiligheid hoorde ik een prediker eens heel mooi zeggen. 

Heer ik vind het zo bijzonder dat er "zomaar" "opeens" allerlei dingen bij me voorbij komen over dit ene onderwerp, dat is niet "toevallig" dat is leiding van Heilige Geest die mij leert en onderwijst in Uw Weg, Uw Waarheid, Uw Leven, en daar wil ik U voor danken. U doet er alles aan mijn verwarring op te helderen als ik mijn ogen maar op Uw ogen richt en niet op allerlei wat er om me heen te horen en te zien is. De zoektocht op deze aarde die me brengt in dieper eenheid met U, zoals Jezus bad in Johannes 17:20-21 "En ik bid niet alleen voor dezen, maar voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden Hebt." Dank U wel dat Uw verlangen naar eenheid met U in mij gelegd hebt. Dank U wel dat U mij door genezing en bevrijding mij dieper in die eenheid brengt. Dank U wel voor wat U me daarover liet zien.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

2 opmerkingen:

Wat leuk dat je mijn blog hebt gelezen, laat gerust een reactie achter dat vind ik altijd leuk.

Doe je dat liever privé dan begrijp ik dat en kan dat via het volgende mailadres

danielle.hoogendijk@live.nl

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...